Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2007/0023(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0030/2008

Testi mressqa :

A6-0030/2008

Dibattiti :

PV 12/03/2008 - 17
CRE 12/03/2008 - 17

Votazzjonijiet :

PV 13/03/2008 - 4.4
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2008)0099

Rapporti verbatim tad-dibattiti
L-Erbgħa, 12 ta' Marzu 2008 - Strasburgu Edizzjoni riveduta

17. Tassazzjoni tal-petrol bla ċomb u tal-gas oil (dibattitu)
Minuti
MPphoto
 
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Olle Schmidt, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda l'adeguamento del regime fiscale specifico per il gasolio utilizzato come carburante per motori a fini commerciali e il coordinamento della tassazione della benzina senza piombo e del gasolio utilizzati come carburante per motori (COM(2007)0052 – C6-0109/2007 – 2007/0023(CNS)) (A6-0030/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, Member of the Commission. − Mr President, I very much appreciate the support of the Committee on Economic and Monetary Affairs to the Commission proposal and in particular the efforts of the rapporteur, Mr Schmidt, to find a compromise.

As you know, the Commission proposal was presented in March 2007. Our objective was to raise and approximate the minimum levels of excise duty on diesel and unleaded petrol in order to maintain the real value of the minima, and to approximate the national rates in order to significantly reduce what is known as ‘fuel tourism’.

The reduction of fuel tourism would not only ensure the proper functioning of the internal market for the hauliers, but would reduce the extra kilometres and consequently the extra greenhouse gas emissions, which are detrimental to the environment.

I should stress that, during the Council discussions, a large number of Member States have underlined the positive effect of the Commission proposal on the environment, particularly on climate change and global warming and the proper functioning of the internal market.

As regards Mr Schmidt’s report, I appreciate very much the positive attitude to the Commission proposal taken in the report and the efforts made by the rapporteur to find a compromise position acceptable to all. However, the Commission cannot accept most of the amendments suggested in the report. Let me elaborate on it.

The Commission is opposed to any suggestion that would undermine finding a long-term solution to the problem of fuel tourism – which is detrimental to the environment – and to the distortions of competition in the internal market.

As regards the transitional periods suggested in our proposal, this approach is based on the principle of equal treatment of the old and new Member States and is, therefore, well-balanced in our view. The Commission, however, recognises that this is a political issue which will have to be discussed further in Council.

I would also like to explain that the proposal takes into account the competitiveness aspect of the EU through the suggested modest rate increases. They simply maintain the real value of the minimum levels of taxation by keeping up with expected inflation until 2017. The Commission considers that its own proposal takes all relevant factors into account. It does not consider it appropriate to endorse a less ambitious plan or a more far-reaching one to increase minimum levels of taxation as suggested in Amendments 18 and 25.

As regards Amendments 4 and 10 introducing a new definition of commercial diesel for motor vehicles not less than 3.5 t, I would like to clarify that the suggestion was not included in the original proposal. However, it is one of the main points of discussions in the Council where the Commission will follow the debate, bearing in mind the opinion expressed by the Parliament.

The Commission can accept in principle Amendments 7 and 27 supporting the objective of reducing CO2 emissions. However, it should be remembered that according to the principle of subsidiarity, it is a matter for each Member State to decide the way in which they wish to distribute their tax revenue.

In conclusion, I sincerely hope that Parliament can deliver a supportive opinion on the Commission proposal sending a positive signal to the Council to give a response to the concerns of Member States having problems with fuel tourism and, at the same time, achieving environmental objectives.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt, föredragande. − Herr talman, herr kommissionär! Att skatter på EU-nivå är ett känsligt ämne visar arbetet med detta betänkande. Nu trodde jag att den breda förståelsen för att vi måste göra något radikalt för att klara klimatkraven skulle göra det lättare att få gehör för riktigt skarpa förslag. Riktigt så blev det inte.

Visst kan jag förstå kollega Rühles kritik mot ambitionsnivån, men samtidigt handlar ju arbetet i vårt parlament om att hitta rimliga kompromisser, vilket också kommissionären var inne på, som ska kunna genomföras i hela vår union. Här har jag fått böja mig för argument både vad gäller omfattningen av skattehöjningar och genomförandetiden.

Ett utmärkt samarbete med kollegerna Becsey och Rosati fick mig att inse att om vi överhuvudtaget skulle kunna få igenom ett betänkande, så fick jag anpassa nivån utan att syftet med mina ursprungliga förslag gick helt om intet. Kommissionens förslag ratades i sin helhet. Jag vann inte allt, men jag förlorade heller inte allt. Att navigera mellan grynnorna Luxemburg och De gröna har inte varit helt enkelt.

Utsläppen från transporter ökar avsevärt. Det måste vi göra någonting åt. Att EU:s medlemsländer konkurrerar med olika nivåer på dieselskatter är därför vare sig rimligt eller riktigt, som kommissionären mycket riktigt påpekar. Ingen kan tycka att det är bra för den inre marknaden att gigantiska lastbilar åker långa omvägar för att tanka billig diesel, i bland annat Luxemburg. Den s.k. tankturismen är både dålig för miljön och snedvrider konkurrensen. Dessutom leder den till uteblivna skatteintäkter. Därtill finns det inga skäl till att ha skilda skatter på blyfri bensin och diesel.

Så här blev kompromissen, som fick ett närmast enhälligt stöd i utskottet. Minimiskatterna på diesel höjs långsammare än vad kommissionen föreslår, från nuvarande 302 euro per 1 000 liter till samma nivå som skatten för blyfri bensin, 359 euro per 1 000 liter till år 2015. Kommissionen ville se en höjning redan 2012.

Lettland, Litauen, Polen, Bulgarien och Rumänien ska få tid på sig till 1 januari 2016 att införa den högre minimiskatten. Kommissionen vill höja minimiskatten till 380 euro per 1 000 liter till 2014. För att undvika en ytterligare snedvridning av konkurrensen anser utskottet att de länder som har skattesatser på mer än 400 euro per 1 000 liter på diesel respektive 500 euro per 1 000 liter på blyfri bensin inte ska höja sina skattesatser på dessa före år 2015.

Herr talman och herr kommissionär! Detta är givetvis en mycket känslig fråga bland annat med tanke på subsidiaritet. Dock är detta en möjlig väg för att komma fram till en ökande konvergens av skattenivåerna. Samtidigt vet vi att nödvändiga miljökrav kommer att vägas in i framtida bedömningar av användningen av ekonomiska styrmedel.

Till dem som inte tycker att jag är tillräckligt tuff i mina krav och att jag har tullat på ambitionsnivån vill jag säga: Sakmässigt håller jag med er. Vi borde ha kunnat enas om högre nivåer och kortare genomförandeperioder, som kommissionen och kommissionären var inne på, men EU i dag är inte samma EU som för bara fem år sedan – lyckligtvis, skulle jag vilja tillägga.

De ekonomiska förutsättningarna för att harmonisera skatter är inte desamma som förr. Ska vi kunna angripa gränsöverskridande utsläpp måste vi finna rimliga kompromisser som alla kan leva med. Det måste vi alla inse.

Dessutom vill jag tillägga att flera av de gamla medlemsländerna förtjänar att kritiseras, eftersom de inte följt tidigare fattade beslut om skattehöjningar. Köpkraften och inflationsbedömningar har också växt in i utskottets slutsatser.

Oljepriset slår i dag nya rekord. Senast jag hörde på nyheterna var det närmare 110 dollar fatet.

Nu finns en bred enighet om en successiv skattekonvergens, vilket jag också hoppas att herr kommissionär ser – i varje fall i utskottet – och jag hoppas på kollegernas och kammarens stöd i morgon, ett brett stöd, så att vi får ett betänkande som vi kan arbeta vidare med.

 
  
MPphoto
 
 

  Zsolt László Becsey, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – Köszönöm, Elnök úr! Gratulálok Schmidt jelentéstevőnek a kitűnő munkához! Azt hiszem, áttörés ez a mai nap, hiszen tudtunk egy széles konszenzussal kiizzadt, közös parlamenti állásfoglalást találni. Fontosnak tartom, hogy a bizottságunkban megtalált közös hangot itt, a plenárison is meg tudjuk őrizni. Siker ez, mert el tudtuk érni, hogy antiinflációs céllal a minimum és maximum jövedékiadó-határt is meg tudtuk határozni, de figyelmen kívül hagytuk azt az elképzelést, mely a teljes szabályozás eltörlését célozta. Jobb, ha van véleményünk, mintha ezt nem adjuk meg, és csak a Bizottság javaslata marad az asztalon. Siker ez, mert mindenki hoz áldozatot. A magas adózású országok a konvergencia céljából hajlandóak lennének befagyasztani a jelenlegi magas értékeiket, míg az alacsony adózású országok némi emelést elfogadnának a jelenleg érvényes jogszabályhoz képest a dízel területén.

Főleg áldozat ez az újonnan belépő balti és balkáni államoktól, hiszen náluk az ár- és jövedelemviszonyok alacsonyabbak, és nagy inflációs és versenyképességi, valamint szociális kihívást vállaltak, főleg az euró bevezetése előtt. Siker ez, mivel a Parlament befejezné a kívánsághangversenyt, a "cherry-picking"-et. 2015. végére mindenki bekerülne a javasolt sávba, nem lenne egyéni kivételek megmagyarázhatatlan sora. Ezzel erősíteni tudjuk az európai jogalkotás komolyságát. Fontosnak tartom a fegyelmet, ezért 2010-ben időközi teljesítési jelentést kérünk a Bizottságtól arra, hogy a felzárkózók valóban felzárkóznak-e, vagy csak alibiznek. Siker ez, mivel a Tanács látja, hogy a kívánt konvergenciára van megoldás, a Bizottság pedig tudomásul veheti a Parlament filozófiáját, azaz: minimum és maximum értékek, de a lényeg az infláció mérséklése és nem gerjesztése. És a jövedéki-adók esetében a jövőben teendő Bizottsági javaslatnál ezt mérlegelni tudja. Köszönöm szépen a figyelmet, Elnök úr.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Rosati, w imieniu grupy PSE. – Panie Przewodniczący! Propozycja Komisji w sprawie podniesienia minimalnych stawek podatku akcyzowego na paliwa silnikowe ma na celu ograniczenie nadmiernego zużycia paliw w transporcie i dzięki temu zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska.

Komisja ma także nadzieję, że jej propozycja spowoduje zmniejszenie różnic w stawkach akcyzy stosowanej przez poszczególne państwa członkowskie, co przyczyni się do wyrównania warunków konkurencji na jednolitym rynku. Cele te są generalnie słuszne i zasługują na poparcie. Zarazem jednak propozycja Komisji zawiera rozwiązania, które mogą nieść negatywne konsekwencje dla gospodarek państw członkowskich. Należą do nich: dodatkowy wzrost cen paliw i wzrost inflacji, wzrost kosztów i osłabienie konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich, zmniejszenie siły nabywczej gospodarstw domowych. Skutki te mogą być szczególnie dotkliwe w warunkach bardzo wysokich cen na ropę naftową na rynkach światowych, z czym mamy do czynienia obecnie. Ponadto z propozycji Komisji wynika, że główny ciężar dostosowań do nowych stawek spadnie na barki mniej rozwiniętych państw członkowskich Unii, co budzi zasadnicze wątpliwości. Dlatego w sprawozdaniu pana posła Schmidta zaproponowano poprawki zmierzające w kierunku ograniczenia tych negatywnych skutków, nie podważając zarazem głównych celów propozycji Komisji.

W ramach kompromisu osiągniętego między głównymi frakcjami wnosimy o wprowadzenie trzech głównych zmian do pierwotnego projektu Komisji. Po pierwsze, proponujemy obniżenie docelowej minimalnej stawki akcyzy na paliwa z 380 euro za 1000 litrów do 359 euro za 1000 litrów. Po drugie, proponujemy wydłużenie okresu dochodzenia do nowych stawek dla nowych państw członkowskich o 2 lata, to jest do roku 2016. I po trzecie, proponujemy aby zobowiązać państwa członkowskie, stosujące obecnie najwyższe stawki akcyzy na paliwa do nie ich podnoszenia do roku 2015, tak aby ułatwić proces konwergencji stawek.

Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, pragnę podkreślić, że osiągnięcie kompromisu nie było bynajmniej łatwym zadaniem. Wymagało ustępstw i dobrej woli ze strony wszystkich uczestników debaty w Komisji Gospodarczej i Monetarnej. Chciałbym w tym miejscu podziękować panu posłowi Schmidtowi za wypracowanie tego kompromisu i pogratulować mu dobrego wyniku. Oczywiście kompromizm ten nie może w pełni wszystkich zadowalać, ale stara się pogodzić różne cele i różne punkty widzenia. Stanowi też krok naprzód na drodze do zmniejszania różnic w stawkach akcyzy w ramach Unii. Apeluję do pań posłanek i panów posłów o poparcie tego kompromisu i przyjęcia sprawozdania pana posła Schmidta.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Przewodniczący Unii Europejskiej, komisarze swoje wystąpienia zaczynają od deklaracji ochrony i wspierania swobód gospodarczych, wolnej konkurencji, małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast kiedy od deklaracji przechodzimy do konkretów, przybierają one formę sprawozdań podobnych do tych, nad którymi debatujemy.

W sprawozdaniu proponuje się narzucenie wszystkim krajom członkowskim jednolitych stawek podatkowych na paliwa, ujednolicenie cen, a wszystko to pod pretekstem, że będzie prościej, łatwiej, sprawiedliwiej. W tle mamy tezę uznaną a priori za słuszną, że najlepszym dla krajów Unii Europejskiej rozwiązaniem jest jednolity system podatkowy, jednolity system monetarny, system certyfikacji i dopuszczeń do obrotu, system reglamentacji i limitów produkcyjnych itd.

Propozycja zakłada, że w Unii nie ma różnic w kosztach pozyskania paliw, chociażby z powodu odległości od źródeł zaopatrzenia czy kosztów robocizny. A przecież to wszystko nieprawda. Pytam zatem, na czym ma polegać swoboda gospodarcza, wolna konkurencja w Unii Europejskiej? Czy nie powinniśmy zamiast o wolności gospodarczej mówić o przemocy i przymusie ekonomicznym? Czy jednolita cena na paliwa eliminująca wszelką konkurencję nie jest idealnym rozwiązaniem dla ponadnarodowych koncernów paliwowych ze szkodą dla konsumentów, małych przedsiębiorstw? Czy jednolita cena paliwowa nie uprzywilejowuje wysoko rozwiniętych krajów w stosunku do zacofanych? I na koniec, czy Unia przyjmując powyższe sprawozdanie, ujednolicając ceny paliw pod hasłem uwalniania z kajdan przedsiębiorstwa i państwa, tak naprawdę nie nakłada na nie nowych kajdan podatkowych, a co gorsza jednocześnie zdejmuje im buty wpędzając je w biedę? Będziemy głosować przeciw.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis Visser (PPE-DE). – Voorzitter, het is de eerste keer dat ik in de plenaire vergadering spreek. Ik hoop nu en in de toekomst de belangen van de Europese Nederlandse burgers op deze plaats te mogen verdedigen.

Er is veel onderhandeld voordat dit gedegen verslag van de heer Schmidt tot stand is gekomen. Ik ben blij dat de rapporteur en de andere fracties uiteindelijk dit compromis hebben bereikt. Het Commissievoorstel is bedoeld om de accijnstarieven in stappen te verhogen en aldus de verschillen tussen de lidstaten te verkleinen.

Het milieuargument speelt een rol, maar ik ben van mening dat de stijging van de brandstofprijzen hierin al een voldoende sturende factor is. Daarnaast gebruikt de Commissie concurrentieverstoring als argument om de minimumaccijns op diesel voor professioneel gebruik te verhogen. Ik ben verbaasd dat tanktoerisme wordt gebruikt als argument om de minimumaccijns op diesel voor professioneel gebruik te verhogen, omdat dit argument sterk overdreven is. Tanktoerisme in het wegtransport is een randverschijnsel met weinig invloed op de onderlinge concurrentiepositie en de werking van de interne markt.

De Commissie stelt een forse verhoging van de minimumaccijns voor tot 380 euro per duizend liter. Ik ben van mening dat een zodanige verhoging van de minimumaccijns in combinatie met de toch al extreem hoge brandstofprijzen té grote gevolgen zal hebben voor de portemonnee van de consument en de inflatie. De parlementaire commissie is het uiteindelijk eens geworden over een verhoging tot 359 euro per duizend liter per 1 januari 2015. Nederland zit hier op dit moment al iets boven.

Dan nog iets anders. De wegtransportsector klaagt terecht dat de steeds hogere accijnzen een opwaartse druk op de brandstofprijs betekenen. In het Commissievoorstel voor de harmonisatie van de dieselaccijns ontbrak een bovengrens. Op die manier zouden de verschillen blijven voortbestaan. Het Parlement is van mening dat de lidstaten het accijnstarief voor diesel boven de 400 euro per duizend liter tot 1 januari 2015 moeten bevriezen.

Tot slot hoop ik dat de ministers van Financiën in hun besluit het belang van de consument op het punt van koopkracht en inflatiebeperking voorrang zullen geven.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisa Ferreira (PSE). – Senhor Presidente, Senhor Comissário, o presente relatório incide sobre uma matéria altamente sensível da política económica europeia, que é a fiscalidade. Trata-se, neste caso, dos impostos especiais sobre a gasolina e o gasóleo utilizado em transportes comerciais. Estes impostos são uma importante fonte de receita fiscal para muitos Estados-Membros. Por outro lado, a ausência de alternativas viáveis para o abastecimento da frota comercial de transporte de mercadorias confere ao preço dos combustíveis um carácter estratégico para a competitividade de muitos países.

Não está em causa o reconhecimento da liberdade dos Estados-Membros no que concerne à fixação dos impostos especiais de consumo. No entanto, uma vez que eles afectam directamente os preços dos bens transaccionados, diferenças excessivas têm impacte directo no são funcionamento do mercado interno. Geram-se ainda, como foi hoje aqui bem sublinhado, movimentos transfronteiriços e impactes sobre o ambiente causados por esses movimentos.

O compromisso alcançado na Comissão dos Assuntos Económicos é verdadeiramente um compromisso e gostava de cumprimentar, a esse propósito, o trabalho de todos os relatores-sombra, mas em particular do relator principal, o relator Schmidt. Não escondo que alguns gostariam que o limiar mínimo reflectisse mais claramente as preocupações ambientais que nos movem. Pessoalmente duvido, no entanto, que com o actual nível do preço do petróleo seja necessário um reforço pela via fiscal deste tipo de mensagem. Optou-se então por uma aproximação entre os limiares mínimos e máximos de imposto que, sacrificando em parte estes objectivos ambientais segundo alguns, privilegia a redução das distorções fiscais de concorrência. Foi um grande esforço e esperamos que ele tenha o merecido reconhecimento por parte da Comissão e do Conselho e que permita mais progressos ao nível da fiscalidade no quadro da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – Monsieur le Président, si Mme Kauppi n'arrive pas, elle me cède ses deux minutes, parce qu'elle est en train de présider un dîner-débat important.

Monsieur le Président, chers collègues, le rapport de notre collègue libéral Olle Schmidt porte sur une nouvelle confrontation entre nous et la Commission européenne, qui nous a proposé une augmentation des impôts indirects injustifiée. Cette proposition émane d'un commissaire qui, à mon avis, semble avoir perdu toute notion des réalités économiques. M. Kovács nous a proposé d'augmenter considérablement les taux minimaux sur l'essence sans plomb et le gasoil. Compte tenu de la situation d'inflation record – qui préoccupe notamment la Banque centrale européenne – et de ralentissement économique, que nous connaissons actuellement, il me semble que le moment est particulièrement mal choisi pour augmenter les taux d'accises sur le gasoil et le fuel.

Personnellement, je dois dire que j'aurais voulu purement et simplement rejeter cette proposition mal inspirée de la Commission européenne, mais les situations majoritaires étant ce qu'elles sont dans ce Parlement, je n'ai pas pu parvenir à cette fin. Je me rallie au compromis qui a été trouvé par les principaux groupes politiques de ce Parlement, et ce parce que j'estime qu'il constitue une certaine limitation des dégâts.

L'augmentation progressive des taux minimaux pour le diesel à 359 euros pour 1 000 litres jusqu'en 2015 et le gel des taux minimaux sur l'essence sans plomb du même montant, tel que proposé dans ce compromis, sont nettement en-dessous des niveaux proposés par la Commission; celle-ci exigeait, en effet, des taux de 380 euros à la fois pour le diesel et l'essence sans plomb pour 2014. Le rapporteur, dans son projet de rapport, était même allé au-delà de cette proposition et voulait des taux minimaux de 400 euros. Permettez-moi de saluer le sens du compromis de notre rapporteur, qui a revu ses taux à la baisse lors des discussions sur son rapport en commission économique et monétaire.

Le vrai point fort de ce rapport se trouve, à mon avis, à l'amendement 19. En effet, dans cet amendement, nous engageons les États membres qui, à ce jour, pratiquent des taux exorbitants – à savoir au-delà de 400 euros pour 1 000 litres de diesel et de 500 euros pour 1 000 litres d'essence sans plomb – à ne plus augmenter ces taux jusqu'en 2015. De ce fait, sans aller jusqu'à introduire, par cette proposition, des taux maximaux – parce que la Commission n'a jamais le courage de les proposer – nous émettons tout au moins le souhait d'un rapprochement.

Un seul moyen, Monsieur le Président, permettrait d'arriver à une harmonisation des taux d'accises en Europe: il s'agit de l'introduction à la fois de taux minimaux et de taux maximaux. Il ne sert strictement à rien d'augmenter continuellement les taux minimaux sans pour autant freiner l'ardeur des États membres qui pratiquent des taux très élevés.

Et si vous me le permettez, Monsieur le Président, j'aimerais formuler une remarque pour motion d'ordre. Je voudrais demander à Monsieur le Commissaire, qui nous a dit que nous soutenons sa proposition, s'il est dans un autre monde, parce qu'en fait, nous ne soutenons pas sa proposition.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαργαρίτης Σχοινάς (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, με τον πληθωρισμό της ευρωζώνης στο πιο ψηλό ιστορικά σημείο, με την τιμή του πετρελαίου στα 110 δολάρια το βαρέλι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αύριο θα ανεβάσει την έμμεση φορολογία στα καύσιμα. Αν αυτό δεν είναι τίτλος για ανέκδοτο, είναι σίγουρα κάτι που θα κάνει τους αναγνώστες των εφημερίδων της Παρασκευής πολύ ευτυχείς. Νομίζω ότι περνάμε το λάθος μήνυμα τη λάθος στιγμή. Δείχνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε σε ποιους ρυθμούς λειτουργεί η κοινωνία.

Δεύτερον, η αντιπροσωπεία μου δεν θα υποστηρίξει ούτε το συμβιβασμό, διότι αντιστεκόμαστε σ' αυτή τη μέθοδο της "μπουλντόζας", όπου έξι κράτη μέλη που έχουν ήδη υψηλή φορολογία αναγκάζουν μέσω του Επιτρόπου, του κ. Kovac, όλα τα υπόλοιπα να ανεβάσουν τις τιμές με το πρόσχημα του τουρισμού βενζίνης. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το δικαιολογήσω στους εκλογείς μου. Αντί να κάνουμε τέτοια πειράματα, ας στραφούμε σε άλλες πολιτικές, καθαρές για το περιβάλλον, παρά σε τέτοιους ακροβατισμούς φοροεισπρακτικού χαρακτήρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Атанас Папаризов (PSE). – Моята страна положи големи усилия да повиши акцизите през последните години и от 2004 г. ставките за безоловния бензин от 254 евро станаха на 350, а що се отнася до дизеловото гориво – от 203 на 307 евро. Нашето желание беше бързо да повишим ставките, за да намалим инфлационния ефект за бъдещите години.

Новото предложение на Комисията поставя под въпрос нашата стратегия. Затова предложението, което се прави в доклада на икономическата комисия, има някакъв разумен смисъл и по-малко наказва страни като България и Румъния.

Аз се надявам, че Комисията ще възприеме това компромисно предложение, въпреки че и то създава сериозни усилия за нашата икономика и ще бъде един инфлационен фактор, без да може да повлияе това решение за защита на околната среда, тъй като бензинът и газьолът не са еластични продукти и не зависят от акцизите, а от много други фактори на икономиката.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE). – Even heel kort, mijnheer de Commissaris, het lijkt me toch nuttig om erop te wijzen dat hier uiteraard omzichtigheid geboden is; het lijkt me ook nuttig om de publieke opinie erop te wijzen wat hier op het spel staat, want de criticasters staan uiteraard klaar om dit te verkopen als een pure belastingverhoging, terwijl zeker het voorstel van het Parlement een heel bescheiden maatregel is en dit als een belastingverhoging voorstellen zou natuurlijk desastreus zijn in deze context van peperdure prijzen.

Dit voorstel, dat wij hopelijk morgen gaan goedkeuren, is in eerste instantie goed om een jarenlange concurrentiescheeftrekking, zeker in grensregio's, eindelijk uit te bannen en het is bovendien ook goed voor het milieu, dat is meegenomen. En daarom, beste collega's, mijnheer de commissaris, Voorzitter, mijn tweede opmerking: wij rekenen erop dat de Europese Commissie en wij allemaal de komende tijd, een heel offensieve, met name de Commissie, een heel offensieve en proactieve rol gaan spelen bij het ontwikkelen en de promotie van milieuvriendelijke brandstoffen en, met andere woorden, een effectief uitdoofbeleid voor de fossiele brandstoffen, voor benzine en diesel.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – Panie Przewodniczący! Chcę zwrócić uwagę na trzy sprawy. Po pierwsze, cena ropy naftowej, jak się wydaje, na stałe przekroczyła 100 dolarów za baryłkę, co powoduje ciągły wzrost cen paliw. Tylko słabości amerykańskiego dolara zawdzięczamy, że ceny paliw w Europie gwałtownie nie rosną. A przecież zawsze nie będzie tak, że Stany Zjednoczone będą chciały, aby ich waluta była słaba. W tej sytuacji propozycja wzrostu kwot akcyzy w najbliższych latach w Unii Europejskiej wygląda na zupełne nieliczenie się z realiami ekonomicznymi.

Po drugie, nowe państwa członkowskie ze względu na niższy poziom PKB na mieszkańca, a w konsekwencji także niższy poziom dochodów osobistych niż w starych krajach członkowskich, mogą zrównywać wysokość obciążeń podatkowych dopiero wtedy, kiedy wyrówna się poziom dochodów osobistych.

Wreszcie po trzecie, państwa członkowskie zgodnie z zasadą pomocniczości powinny mieć większą swobodę w zakresie zmniejszania obciążeń podatkowych na paliwa nieropopochodne. Takie rozwiązania sprzyjałyby zainteresowaniu korzystaniem paliw odnawialnych. A tym samym wpływałyby na obniżenie emisji CO2 i na wypełnianie zobowiązań w zakresie ochrony środowiska.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). – Monsieur le Président, je voulais juste prendre la parole brièvement pour montrer que les députés qui viennent du Luxembourg ne sont pas tous des junkies du pétrole peu cher. Je crois que M. Belet a mis les choses bien en place. Il s'agit ici de trouver un compromis aussi avec les politiques sur les problèmes que nous connaissons concernant les ressources de pétrole et sur le changement climatique, de même que l'équilibre entre les pays et les régions.

Je voulais juste vous informer que, ce mardi, s'est tenu, au sein de la Chambre des députés à Luxembourg, un débat sur le changement climatique; il y a eu un débat sur le phénomène du tourisme à la pompe. Une vaste majorité des parlementaires nationaux à Luxembourg, parmi lesquels les députés du parti de Mme Lulling, sont d'accord pour mettre fin, du moins dans la latitude, à ce phénomène. Donc, je voulais juste vous dire que le Luxembourg, pris dans son ensemble, a une position différente de celle de Mme Lulling, qui représente une minorité – et même une très petite minorité – sur ce dossier.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Wydaje się, że jednolity rynek, wolny przepływ towarów i usług to pełna konkurencyjność. Ale tak w pełni nie jest, gdyż istotny wpływ na opłacalność produkcji, konkurencyjność towarów mają ceny środków produkcji, w tym ceny paliw. Wprawdzie obecnie nawet w sąsiednich państwach członkowskich mamy zróżnicowane opodatkowania paliw, co wywołuje tzw. zwaną turystykę za zakupem paliw w rejonach przygranicznych. Ale skala tego zjawiska nie jest zbyt duża.

Wydaje się słuszne, aby stawka akcyzowa była zbliżona, ale proces dojścia powinien być powolny, rozłożony na wiele etapów. Zrównanie minimalnych stawek akcyzowych dla oleju napędowego i benzyny bezołowiowej też należy rozłożyć w czasie. Powinniśmy się kierować tutaj generalną zasadą, aby w przypadku paliw starać się utrzymać niższe podatki i akcyzę, aby nie napędzać wzrostu kosztów produkcji i inflacji oraz wzrostu wydatków w rodzinach, szczególnie dotyczy to nowych państw członkowskich, gdzie zarobki są znacznie niższe.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, Member of the Commission. − Mr President, first of all I would like to thank you for the comments and views expressed during the debate.

Obtaining a positive opinion from Parliament on the Commission’s proposal for special tax arrangements for commercial diesel is very important. However, we have taken note that your report is less ambitious compared to the Commission proposal, in particular by not endorsing the revalorisation of the overall minimum tax levels applicable to diesel and unleaded petrol.

I have not lost sight of economic rationale. On the contrary: economic rationale speaks against the extra millions of kilometres and also the extra tons of CO2 and other greenhouse gases which are the result of fuel tourism. I have to take into consideration – and we all have to take into consideration – the growing threat of what climate change and global warming mean for mankind. This threat is even much more alarming than inflation. As far as the proposed increase of excise duty is concerned, it will not generate inflation. It will just keep up with the expected inflation of 2.2% a year until 2017.

While the Commission can accept Amendment 1 in part and Amendments 7 and 27 in principle, we have to formally reject the other amendments. The Commission will not formally amend this proposal. We will, however, endeavour to take the amendments suggested by Parliament into consideration as much as possible during deliberations in the Council. A positive opinion from Parliament will be an important signal of the increasing awareness of the growing negative impact on the environment of transport, which we have to address through fuel taxation.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt, föredragande. − Herr talman! Jag vill tacka för de vänliga orden. Jag tycker också att det finns anledning att rikta ett tack till kommissionen och till vårt utskottssekretariat.

Jag tyckte inledningsvis att kommissionären inte riktigt verkade acceptera utskottets synpunkter. Jag kan förstå det på formella grunder. Nu tyckte jag när jag hörde kommissionären igen att det fanns en förståelse för att politik är politik, politics is politics. Jag erkänner ju att vi hade kunnat vara mer ambitiösa. Kommissionären talar om less ambitious. Ja, men lyssna på denna debatt från vänster till höger och upp och ner. Då har ju alla uppfattningar kommit fram, och så har vi Astrid Lulling som sitter i centrum. Herr kommissionär, det är utifrån den politiska verkligheten, vilket ni ju är medveten om, som vi skulle forma ett betänkande och ett förslag som kommer att hamna på ert bord. Nu kommer det förhoppningsvis i morgon ett betänkande från utskottet för ekonomi och valutafrågor som inte går helt i er riktning och som ni inte kan acceptera i alla delar, men det blir ett betänkande.

Jag skulle avslutningsvis vilja säga till kommissionären att jag ändå tror att det är ett framsteg att – om vi nu får ett positivt resultat i morgon – vi kan sluta den konfrontation som har varit i dessa frågor mellan utskottet, parlamentet och kommissionen och även rådet. Precis som ni säger behöver vi åtgärda den inre marknaden med tankturism. Det är alldeles riktigt, men vi behöver också komma med kraftfulla skarpa åtgärder för miljön. Det måste dock finnas förståelse för dem inom hela vår union, och jag tror att vi har lyckats få den balansen.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – Monsieur le Président, je vous demande la parole pour un fait personnel. M. Turmes m'a qualifiée de junkie. Je trouve que c'est une insulte à mon égard, et je voudrais qu'il la retire.

Pour le reste, je peux dire et préciser que mon parti et mon gouvernement soutiennent entièrement le compromis qui vous est proposé par notre rapporteur et auquel j'ai beaucoup contribué. M. Turmes semble d'ailleurs oublier que le gasoil est actuellement moins cher en Belgique qu'au Luxembourg et que, si tourisme à la pompe il y a, ce n'est pas vers le Luxembourg, mais bien vers la Belgique qu'il s'oriente actuellement.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Va bene, prendiamo atto delle precisazioni dell'on. Lulling. Sono certo che si procederà ad un chiarimento anche rispetto alle affermazioni rese in Aula.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà giovedì 13 marzo 2008.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza