Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 12 март 2008 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 3.Подготовка на Европейския съвет (Брюксел, 13 и 14 март 2008 г.) (разискване)
 4.Декларация на председателството
 5.Време за гласуване
  5.1.Искане за снемане на имунитета на г-н Martin Hans-Peter (A6-0071/2008, Diana Wallis) (вот)
  5.2.Eнергийни статистики (A6-0487/2007, Claude Turmes) (вот)
  5.3.Статистически данни за продуктите за растителна защита (A6-0004/2008, Bart Staes) (вот)
  5.4.Общ регламент за ООП по отношение на националните квоти за мляко (A6-0046/2008, Elisabeth Jeggle) (вот)
  5.5.Състояние на Общата селскостопанска политика (A6-0047/2008, Lutz Goepel) (вот)
  5.6.Положението на жените в селските райони (A6-0031/2008, Christa Klaß) (вот)
  5.7.Устойчиво земеделие и биогаз (A6-0034/2008, Csaba Sándor Tabajdi) (вот)
 6.Обяснения на вот
 7.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 8.Тържествено заседание - Честване на петдесетата годишнина на Европейския парламент
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Съобщение на председателството
 11.Роля на Европейския съюз в Ирак (разискване)
 12.Европейски кодекс на поведение относно износа на оръжие (разискване)
 13.Положението в Чад (разискване)
 14.Съобщение на председателството
 15.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 16.Подобряване на качеството на живот на възрастните хора (разискване)
 17.Данъчно облагане на безоловния бензин и газьола (разискване)
 18.Световен фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия (разискване)
 19.Особеното положението на жените в затвора и въздействието, което има лишаването от свобода на родители върху социалния и семейния живот (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (886 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (1287 kb)
Правна информация - Политика за поверителност