Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 12. března 2008 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Písemná prohlášení (předložení): viz zápis
 3.Příprava Evropské rady (Brusel, 13. a 14. března 2008) (rozprava)
 4.Prohlášení předsednictví
 5.Hlasování
  5.1.Žádost o zbavení imunity pana Hanse-Petera Martina (A6-0071/2008, Diana Wallis) (hlasování)
  5.2.Energetická statistika (A6-0487/2007, Claude Turmes) (hlasování)
  5.3.Statistika přípravků na ochranu rostlin (A6-0004/2008, Bart Staes) (hlasování)
  5.4.Změna společné organizace zemědělských trhů, pokud jde o vnitrostátní kvóty pro mléko (A6-0046/2008, Elisabeth Jeggle) (hlasování)
  5.5.Kontrola stavu SZP (A6-0047/2008, Lutz Goepel) (hlasování)
  5.6.Situace žen ve venkovských oblastech EU (A6-0031/2008, Christa Klaß) (hlasování)
  5.7.Udržitelné zemědělství a bioplyn: přezkum právních předpisů EU (A6-0034/2008, Csaba Sándor Tabajdi) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Slavnostní zasedání - Oslava padesátého výročí Evropského parlamentu
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 10.Sdělení předsednictví
 11.Úloha EU v Iráku (rozprava)
 12.Evropský kodex jednání pro vývoz zbraní (rozprava)
 13.Situace v Čadu (rozprava)
 14.Sdělení předsednictví
 15.Doba vyhrazená pro otázky (otázky na Radu)
 16.Zlepšení kvality života seniorů (rozprava)
 17.Zdanění bezolovnatého benzínu a plynového oleje (rozprava)
 18.Globální fond pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii (rozprava)
 19.Specifická situace žen ve věznicích a dopad uvěznění rodičů na společenský a rodinný život (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 21.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (832 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (1758 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí