Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 12. marts 2008 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter): se protokollen
 3.Forberedelse af Det Europæiske Råd (Bruxelles, 13. og 14. marts 2008) (forhandling)
 4.Erklæring fra formanden
 5.Afstemningstid
  5.1.Anmodning om ophævelse af Hans-Peter Martins immunitet (A6-0071/2008, Diana Wallis) (afstemning)
  5.2.Energistatistik (A6-0487/2007, Claude Turmes) (afstemning)
  5.3.Statistik over plantebeskyttelsesmidler (A6-0004/2008, Bart Staes) (afstemning)
  5.4.Den fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (A6-0046/2008, Elisabeth Jeggle) (afstemning)
  5.5.Sundhedstjek af den fælles landbrugspolitik (A6-0047/2008, Lutz Goepel) (afstemning)
  5.6.Kvindernes rolle i EU's landdistrikter (A6-0031/2008, Christa Klaß) (afstemning)
  5.7.Bæredygtigt landbrug og biogas (A6-0034/2008, Csaba Sándor Tabajdi) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Højtideligt møde - Europa-Parlamentets 50-års jubilæum
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Erklæring af formanden
 11.Den Europæiske Unions rolle i Irak (forhandling)
 12.Adfærdskodeks for våbeneksport (forhandling)
 13.Situationen i Tchad (forhandling)
 14.Erklæring fra formanden
 15.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 16.Forbedring af de ældres livskvalitet (forhandling)
 17.Beskatning af blyfri benzin og gasolie (forhandling)
 18.Energieffektivitet og vedvarende energi (forhandling)
 19.Fængslede kvinders særlige situation (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (734 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1777 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik