Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες, 13 και 14 Μαρτίου 2008) (συζήτηση)
 4.Δήλωση της Προεδρίας
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Hans-Peter Martin (A6-0071/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  5.2.Στατιστικές ενέργειας (A6-0487/2007, Claude Turmes) (ψηφοφορία)
  5.3.Στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (A6-0004/2008, Bart Staes) (ψηφοφορία)
  5.4.Τροποποίηση του κανονισμού «ενιαία ΚΟΑ» όσον αφορά τις εθνικές ποσοστώσεις για το γάλα (A6-0046/2008, Elisabeth Jeggle) (ψηφοφορία)
  5.5.«Έλεγχος της υγείας» της ΚΑΠ (A6-0047/2008, Lutz Goepel) (ψηφοφορία)
  5.6.Η κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ (A6-0031/2008, Christa Klaß) (ψηφοφορία)
  5.7.Βιώσιμη γεωργία και βιοαέριο: ανάγκη αναθεώρησης της κοινοτικής νομοθεσίας (A6-0034/2008, Csaba Sándor Tabajdi) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Πανηγυρική συνεδρίαση - Πεντηκοστή επέτειος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 11.Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ (συζήτηση)
 12.Κοινοτικός κώδικας συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων (συζήτηση)
 13.Κατάσταση στο Τσαντ (συζήτηση)
 14.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 15.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 16.Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων (συζήτηση)
 17.Φορολόγηση της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης (συζήτηση)
 18.Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (συζήτηση)
 19.Η ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στη φυλακή και ο αντίκτυπος της φυλάκισης των γονέων στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1337 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1419 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου