Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 12. märts 2008 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Kirjalikud deklaratsioonid (esitamine): vt protokoll
 3.Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (Brüssel, 13. ja 14. märts 2008) (arutelu)
 4.Presidentuuri avaldus
 5.Hääletused
  5.1.Hans-Peter Martini puutumatuse äravõtmise taotlus (A6-0071/2008, Diana Wallis) (hääletus)
  5.2.Energiastatistika (A6-0487/2007, Claude Turmes) (hääletus)
  5.3.Taimekaitsevahendite statistika (A6-0004/2008, Bart Staes) (hääletus)
  5.4.Põllumajandusturgude ühine korraldus ning teatavate põllumajandustoodete erisätted piimatootmiskvootide osas (A6-0046/2008, Elisabeth Jeggle) (hääletus)
  5.5.Ühise põllumajanduspoliitika "tervisekontroll" (A6-0047/2008, Lutz Goepel) (hääletus)
  5.6.Naiste olukord EL-i maapiirkondades (A6-0031/2008, Christa Klaß) (hääletus)
  5.7.Säästev põllumajandus ja biogaas: EL-i õigusaktide läbivaatamise vajadus (A6-0034/2008, Csaba Sándor Tabajdi) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Pidulik istung - Euroopa Parlamendi 50. aastapäeva tähistamine
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Juhataja teadaanne
 11.Euroopa Liidu roll Iraagis (arutelu)
 12.Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhend (arutelu)
 13.Olukord Tšaadis (arutelu)
 14.Presidendi teadaanne
 15.Infotund (küsimused nõukogule)
 16.Eakate inimeste elukvaliteedi parandamine (arutelu)
 17.Pliivaba bensiini ja gaasiõli maksustamine (arutelu)
 18.Ülemaailmne energiatõhususe ja taastuvenergia fond (arutelu)
 19.Naiste eriolukord vanglas ning vanemate vangistuse mõju sotsiaalsele ja perekonnaelule (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord: (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (722 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (1600 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika