Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 12 maart 2008 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 3.Voorbereiding van de Europese Raad (Brussel, 13 en 14 maart 2008) (debat)
 4.Verklaring van de Voorzitter
 5.Stemmingen
  5.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Hans-Peter Martin (A6-0071/2008, Diana Wallis) (stemming)
  5.2.Energiestatistieken (A6-0487/2007, Claude Turmes) (stemming)
  5.3.Statistieken over gewasbeschermingsmiddelen (A6-0004/2008, Bart Staes) (stemming)
  5.4.Wijziging integrale GMO-verordening “melkquota” (A6-0046/2008, Elisabeth Jeggle) (stemming)
  5.5.“Gezondheidscontrole” van het GLB (A6-0047/2008, Lutz Goepel) (stemming)
  5.6.Situatie van de vrouw in de plattelandsgebieden van de EU (A6-0031/2008, Christa Klaß) (stemming)
  5.7.Duurzame landbouw en biogas: noodzaak tot herziening van de EU-wetgeving (A6-0034/2008, Csaba Sándor Tabajdi) (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Plechtige vergadering – Viering van de vijftigste verjaardag van het Europees Parlement
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Mededeling van de Voorzitter
 11.De rol van de Europese Unie in Irak (debat)
 12.Europese gedragscode betreffende wapenuitvoer (debat)
 13.Situatie in Tsjaad (debat)
 14.Mededeling van de Voorzitter
 15.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 16.Verbetering van de levenskwaliteit van ouderen door middel van ICT (debat)
 17.Belasting van loodvrije benzine en van gasolie (debat)
 18.Wereldfonds voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie (debat)
 19.Specifieke situatie van vrouwelijke gevangenen en de effecten van de detentie van ouders op het maatschappelijke leven en het gezinsleven (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (799 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1977 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid