Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 12. marec 2008 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Pisne izjave (predložitev): glej zapisnik
 3.Priprava Evropskega sveta (Bruselj, 13. in 14. marec 2008) (razprava)
 4.Izjava predsednika
 5.Čas glasovanja
  5.1.Zahteva za odvzem imunitete Hans-Petra Martina (A6-0071/2008, Diana Wallis) (glasovanje)
  5.2.Statistika energetike (A6-0487/2007, Claude Turmes) (glasovanje)
  5.3.Statistika in fitofarmacevtska sredstva (A6-0004/2008, Bart Staes) (glasovanje)
  5.4.Skupna ureditev kmetijskih trgov in posebne določbe za nekatere kmetijske proizvode (A6-0046/2008, Elisabeth Jeggle) (glasovanje)
  5.5.Sistematski pregled SKP (A6-0047/2008, Lutz Goepel) (glasovanje)
  5.6.Položaj žensk na podeželskih območjih Evropske unije (A6-0031/2008, Christa Klaß) (glasovanje)
  5.7.Trajnostno kmetijstvo in bioplin: spremembe zakonodaje Evropske unije (A6-0034/2008, Csaba Sándor Tabajdi) (glasovanje)
 6.Obrazložitev glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 8.Slavnostna seja – Praznovanje petdesete obletnice Evropskega parlamenta
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 10.Sporočilo predsednika
 11.Vloga Evropske unije v Iraku (razprava)
 12.Evropski pravilnik o izvažanju orožja (razprava)
 13.Razmere v Čadu (razprava)
 14.Sporočilo predsedujočega
 15.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 16.Izboljšanje kakovosti življenja starejših (razprava)
 17.Obdavčitev neosvinčenega bencina in plinskega olja (razprava)
 18.Svetovni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije (razprava)
 19.Poseben položaj zapornic in vpliv prestajanja zaporne kazni staršev na družabno in družinsko življenje (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 21.Zaključek seje
Razprave
Edition JOIzdaja UL (702 kb)
 
Razprave
Edition JOIzdaja UL (1660 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov