Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 12 mars 2008 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Skriftliga förklaringar (inkomna dokument): se protokollet
 3.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (Bryssel 13-14 mars 2008) (debatt)
 4.Uttalande av ordförandeskapet
 5.Omröstning
  5.1.Begäran om upphävande av Hans-Peter Martins immunitet (A6-0071/2008, Diana Wallis) (omröstning)
  5.2.Energistatistik (A6-0487/2007, Claude Turmes) (omröstning)
  5.3.Statistik om växtskyddsmedel (A6-0004/2008, Bart Staes) (omröstning)
  5.4.Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och särskilda bestämmelser (A6-0046/2008, Elisabeth Jeggle) (omröstning)
  5.5."Hälsokontroll" av den gemensamma jordbrukspolitiken (A6-0047/2008, Lutz Goepel) (omröstning)
  5.6.Kvinnornas situation i EU:s landsbygdsområden (A6-0031/2008, Christa Klaß) (omröstning)
  5.7.Hållbart jordbruk och biogas: behov av översyn av EU-lagstiftningen (A6-0034/2008, Csaba Sándor Tabajdi) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 8.Högtidligt möte - Högtidlighållande av Europaparlamentets 50-årsjubileum
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Meddelande från talmannen
 11.Europeiska unionens roll i Irak (debatt)
 12.Europeiska riktlinjer för export av vapen (debatt)
 13.Situationen i Tchad (debatt)
 14.Meddelande från talmannen
 15.Frågestund (frågor till rådet)
 16.Förbättring av de äldres livskvalitet (debatt)
 17.Beskattning av blyfri bensin och diesel (debatt)
 18.Globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi (debatt)
 19.Den särskilda situationen för kvinnor i fängelse och följderna av föräldrars fängelsevistelse på det sociala livet och familjelivet (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (755 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1833 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy