Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Čtvrtek, 13. března 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A6-0035/2008

  Nirj Deva a Gay Mitchell (PPE-DE), písemně. − Hlasujeme-li pro jakoukoli politiku, která obsahuje spojení „sexuální a reprodukční zdraví“, chápeme toto pojení tak, že znamená ochranu a zlepšení kvality života a zdraví matky a nenarozeného dítěte. Nepřijímáme žádnou jinou definici, která by do tohoto slovního spojení zahrnovala potrat, a kromě toho se domníváme, že stejně tak vylučují potrat jakákoli péče, informace, politiky či jiné služby týkající se sexuálního a reprodukčního zdraví. Budeme usilovat o to, aby tuto definici akceptovalo každé fórum a každý orgán, které můžeme ovlivnit.

Upozorňujeme na odpověď předsednictví Rady danou v Parlamentu dne 4. prosince 2003, která uvádí, že pojem reprodukční zdraví nezahrnuje podporu potratu a že (mimo jiné) by potrat nikdy neměl být uváděn jako metoda plánovaného rodičovství, což je opak tvrzení, které Světová zdravotnická organizace uvádí ve věci regulace plodnosti. Je proto jasné, že definice Světové zdravotnické organizace není závazná a ani není přijata vládními a parlamentními orgány.

Nadále budeme podporovat politiky podporující odpovědné sexuální chování a chránící život a zdraví matky a nenarozeného dítěte, včetně podpory zajištění zdrojů pro dosažení uvedených cílů.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí