Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Neljapäev, 13. märts 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Esitatud tekst : A6-0035/2008

  Nirj Deva ja Gay Mitchell (PPE-DE), kirjalikult. − Hääletades ükskõik millise poliitika üle, mis sisaldab mõistet „seksuaal- ja reproduktiivtervishoid”, saame meie sellest aru nii, et see tähendab ema ja sündimata lapse elu ja tervise kaitset. Me ei aktsepteeri ühtki teist määratlust, mis tähendaks, et abort kuulub selle mõiste alla ning samuti saame aru, et igasugune seksuaal- ja reproduktiivtervishoiuga seotud tervishoiuteenus, teave, poliitika või muu teenus ei hõlma aborti. Töötame selles suunas, et see mõiste oleks üldtunnustatud igal foorumil ja igas asutuses, mida saame mõjutada.

Märgime nõukogu eesistujariigi 4. detsembril 2003. aastal parlamendis antud vastust, et mõiste reproduktiivtervishoid ei hõlma abordi soodustamist ning, muu hulgas, et aborti ei tohi kunagi käsitleda pereplaneerimise meetodina, vastupidiselt sellele, mida Maailma Terviseorganisatsioon viljakuse reguleerimise kohta väidab. Seepärast on selge, et Maailma Terviseorganisatsiooni määratlus ei ole valitsusasutustele ja parlamentidele siduv ega isegi vastuvõetav.

Toetame ka edaspidi poliitikat, mis edendab vastutustundlikku seksuaalkäitumist ning kaitseb ja edendab ema ja sündimata lapse elu ja tervist, sealhulgas vahendite eraldamist nende eesmärkide saavutamiseks.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika