Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 13. maaliskuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : A6-0035/2008

  Nirj Deva ja Gay Mitchell (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Kun äänestetään politiikasta, joka sisältää termin ”seksuaali- ja lisääntymisterveys”, ymmärrämme sen tarkoittavan äidin ja syntymättömän lapsen elämän ja terveyden suojelua ja edistämistä. Emme hyväksy mitään muuta määritelmää, joka viittaa abortin kuuluvan tämän termin piiriin, ja siksi ymmärrämme, että kaikki hoito, tieto, politiikka tai muu palvelu, joka sisältää seksuaali- ja lisääntymisterveyden, sulkee samoin pois abortin. Työskentelemme sen eteen, että tämä määritelmä hyväksytään kaikissa foorumeissa ja elimissä, joihin voimme vaikuttaa.

Panemme merkille neuvoston puheenjohtajavaltion parlamentissa 4. joulukuuta 2003 antaman vastauksen, jonka mukaan termi lisääntymisterveys ei sisällä abortin edistämistä ja jonka mukaan muun muassa aborttia ei pitäisi koskaan esittää perhesuunnittelun menetelmänä, toisin kuin WHO toteaa hedelmällisyyden sääntelystä. Siksi on selvää, että WHO:n määritelmä ei ole sitova tai edes hyväksyttävä hallinnollisille ja parlamentaarisille elimille.

Jatkamme sellaisen politiikan tukemista, jolla edistetään vastuullisia seksuaalisia käytäntöjä ja suojellaan ja edistetään äidin ja syntymättömän lapsen elämää ja terveyttä, mukaan luettuna resurssien tarjoamisen tukeminen kyseisiä tavoitteita varten.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö