Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 13 maart 2008 - Straatsburg Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

Ingediende tekst : A6-0035/2008

  Nirj Deva en Gay Mitchell (PPE-DE), schriftelijk. (EN) Wanneer we stemmen voor enig beleid met daarin de term ‘seksuele en reproductieve gezondheid’, nemen wij aan dat dit betekent de bescherming en verbetering van het leven en gezondheid van de moeder en het ongeboren kind. We accepteren geen andere definitie die inhoudt dat abortus binnen deze term valt; en verder begrijpen wij dat enige zorg, informatie, beleid of andere diensten die verband houden met seksuele en reproductieve gezondheid op dezelfde wijze abortus uitsluiten. We zullen ervoor werken dat deze definitie wordt geaccepteerd op elk forum en bij elke instantie waarop we invloed kunnen uitoefenen.

We vestigen de aandacht op het antwoord gegeven door het voorzitterschap van de Raad in het Parlement op 4 december 2003 dat de term reproductieve gezondheid niet de bevordering van abortus omvat en, onder andere, dat abortus nooit moet worden voorgesteld als een methode van gezinsplanning, in tegenstelling tot wat de WGO zegt over vruchtbaarheidsregulering. Het is daarom duidelijk dat de definitie van de WGO niet bindend is of zelfs maar geaccepteerd wordt door gouvernementele en parlementaire instellingen.

We zullen beleid blijven steunen dat verantwoordelijke seksuele praktijken bevordert en het leven en de gezondheid van de moeder en het ongeboren kind beschermt en verbetert, en steunen daarbij ook de verschaffing van de middelen om deze doelstellingen te bereiken.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid