Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 13 mars 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A6-0035/2008

  Nirj Deva and Gay Mitchell (PPE-DE), skriftlig. − (EN) När vi röstar om en politik som omfattar ”sexuell och reproduktiv hälsa” så tolkar vi det så, att det innebär att skydda och stärka moderns och det ofödda barnets liv och hälsa. Vi accepterar inte någon annan definition som antyder att abort skulle inrymmas i det begreppet. Dessutom anser vi att all vård, information, politik eller andra tjänster som ingår i begreppet sexuell och reproduktiv hälsa på samma sätt utesluter abort. Vi kommer att arbeta på att få denna definition accepterad i alla forum och organ vi kan påverka.

Vi konstaterar att svaret som rådets ordförandeskap gav i parlamentet den 4 december 2003 inte innebar att begreppet reproduktiv hälsa inkluderar ett främjande av abort. Abort får till exempel aldrig framställas som en metod för familjeplanering, i motsats till vad Världshälsoorganisationen säger om fertilitetskontroll. Det står därför klart att WHO:s definition inte är bindande för eller ens accepterad av statliga och parlamentariska institutioner.

Vi kommer att fortsätta stödja politiska program som främjar ansvarsfulla sexuella beteenden och som skyddar och främjar moderns och det ofödda barnets liv och hälsa, inklusive att tillhandahålla resurser för att uppnå dessa mål.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy