Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2182(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0035/2008

Pateikti tekstai :

A6-0035/2008

Debatai :

PV 13/03/2008 - 3
CRE 13/03/2008 - 3

Balsavimas :

PV 13/03/2008 - 4.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0103

Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2008 m. kovo 13 d. - Strasbūras Tekstas OL

3. Lyčių lygybė ir moterų teisių stiprinimas vystomojo bendradarbiavimo srityje (diskusijos)
Protokolas
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Kitas klausimas darbotvarkėje yra Feleknas Uca pranešimas Vystymosi komiteto vardu dėl lyčių lygybės ir moterų teisių stiprinimo vystomojo bendradarbiavimo srityje.(2007/2182(INI)) (A6-0035/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Feleknas Uca, pranešėjas. − (DE) Pone Pirmininke, Komisijos nary, ponai ir ponios, prieš penkias dienas mes šventėme 100-ąsias Tarptautinės moters dienos metines. Daug kas yra pasiekta, bet vis dar skurdžiausiose pasaulio šalyse nėra lyčių lygybės. Moterų ir mergaičių žmogaus teisės vis dar nėra sudėtine ir nedaloma universalių žmogaus teisių, paskelbtų Jungtinių Tautų Vienos deklaracijoje 1993 metais dalimi.

Savo pranešime aš išsamiai išnagrinėjau moterų ir mergaičių situaciją besivystančiose šalyse bei būdus, kaip Europos vystomasis bendradarbiavimas galėtų pagerinti šių moterų gyvenimą. Leiskite trumpai paminėti kelis faktus ir skaičius.

Du trečdalius visų neraštingųjų pasaulyje sudaro moterys. Daugiau nei 40% moterų Afrikoje nėra lankusios pradinės mokyklos. Afrikoje moterys sudaro 52 % visų gyventojų, bet 75 % proc. jų atlieka žemės ūkio darbus bei gamina ir parduoda 60-80 % maisto.

Atnaujintoje Komisijos strategijoje dėl moterų lygybės ir dalyvavimo vystomajame bendradarbiavime, atkreipiamas dėmesys į kelias svarbias sritis ir siūlomos konkrečios priemonės skatinti lygybei. Yra sveikintinas dvigubas strategijos požiūris, skirtas efektyviau užtikrinti lyčių lygybę, bei siūlantis atskiras priemones skatinti lygybę. Tai pat pritariu numatytoms 41 praktinėms priemonėms atsakingo valdymo, užimtumo, ekonomikos, švietimo, sveikatos ir smurto prieš moteris srityse. Tačiau savo pranešime aš kritiškai įvertinau kelis dalykus. Leiskite trumpai paminėti svarbiausius.

Manau, kad kova su tradicinėmis smurto formomis turi priklausyti nuo priemonių, skirtų kovai su smurtu prieš moteris. Antra, turėčiau pasakyti, kad esu gana nustebinta, kad strategijoje nėra minimi ekonominės partnerystės susitarimai. Nėra jokios nuorodos į ryšį tarp moterų vaidmens stiprinimo ir ekonominių susitarimų tarp ES ir AKR šalių. Kalbant apie specifinę moterų padėtį konflikto zonose, apgailestauju, kad strategijoje neminimas moterų atliekamas vaidmuo vadinamosiose silpnose šalyse ir mažiausiai išsivysčiusiose šalyse. Ypatingas dėmesys turėtų būti taip pat skiriamas besivystančių šalių moterų reprodukcinei sveikatai ir lyčių teisėms.

Taip pat labai apgailestauju, kad dauguma projekto pakeitimų yra susiję tik su atsisakymu ištraukų pranešime, kuriose kalbama apie moterų teisę laisvai ir nepriklausomai spręsti,ką daryti su savo kūnu ir gyvenimu. Nenorėčiau atrodyti pagyrūnu, bet mano pranešime neturėtų būti kalbama tik apie tai. Pritariu ponios K.M.Buitenweg pasiūlymams Žaliųjų vardu dėl pakeitimų ir dėkoju jai už svarbų indėlį.

Kalbant apie reprodukcinę sveikatą, noriu pasakyti, kad kiekviena moteris turi teisę laisvai ir nepriklausomai nuspręsti,ką daryti su savo kūnu ir gyvenimu. Moterų teisė į lytinę ir reprodukcinę sveikatą yra būtina sąlyga siekiant lyčių lygybės. Kol moterims nebus leidžiama tai padaryti, kiti spręs, ką joms daryti su savo kūnu ir gyvenimu. Aišku, kad tie, kam tikrai rūpi Europos humanistinės tradicijos, mūsų bendros vertybės ir pagarba žmogaus teisėms, nenorėtų, kad tai vyktų !

(Plojimai)

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, Komisijos narys. − (FR) Pone Pirmininke, ponai ir ponios, leiskite padėkoti pranešėjui už šį išsamų labai svarbaus klausimo išnagrinėjimą. Didesnis moterų dalyvavimas ekonomikoje ir sąžiningas valdžios pasidalinimas tarp vyrų ir moterų yra pagrindinės sąlygos vystymuisi. Jei vystymesi negalime užtikrinti lyčių lygybės, tai niekada negalėsime įgyvendinti nei Tūkstantmečio tikslų, nei užtikrinti nepertraukiamą ekonomikos augimą.

Kodėl su Sacharos dykuma besiribojančiose Afrikos šalyse moterys sudaro tik 34% darbo jėgos įprastiniame darbe? Kodėl šių moterų uždarbis sudaro tik 10% visų pajamų, ir kodėl moterims priklauso tik 1% viso turto? Akivaizdu, kad šie klausimai yra labai svarbūs. Ir kodėl, kai sakoma pranešime, iš 1.3 milijardų žmonių, gyvenančių visiškame skurde ,70% proc. yra moterys? Tai, kas čia aiškinama, yra ypatinga tragedija, susijusi su buvimu moterimi. Deja, yra per daug klausimų, kuriems reikia atsakymo. Netgi Europoje, netgi mūsų valstybių narių nacionaliniuose parlamentuose, kuriuose yra daug moterų, nėra garantijos, kad visada bus kreipiamas dėmesys į moterų prioritetus.

Kalbant apie mūsų vykdomą politiką partnerių valstybių atžvilgiu, pripažįstame poreikį dalyvauti vykstančiame politiniame dialoge. Galiu pasakyti, kad šis, su lyčių lygybe susijęs, dialogas nėra visada tiesioginis. Jis, pavyzdžiui, gali taip pat būti skirtas duomenų apie lytis analizei arba primygtingai reikalauti, kad daugiau biudžeto lėšų būtų skirta socialiniam sektoriui, kadangi daugeliu atveju švietimas ir sveikata nėra tikrieji prioritetai, nors gerai žinoma, kad moterų švietimas ir sveikata yra vystymosi pagrindas.

Visi šie susirūpinimai yra išdėstyti Komunikate, pavadintame ,,Lyčių lygybė ir moterų teisių stiprinimas vystymosi bendradarbiavime,”ir kurį priėmė Komisija 2007 m. kovo 8 d. Ten vykdyti numatyta politika yra atsakas įsipareigojimams, priimtiems Europos konsensuse dėl vystymosi ryšium su lyčių lygybe visose bendradarbiavimo politikos srityse ir praktikoje. Komunikato tikslas yra vystyti Europos viziją ir pasiūlyti pastovią paramą, skatinant lyčių lygybę visose besivystančiuose regionuose ir valstybėse.

Komunikatas taip pat yra naujų pagalbos modalumų, ypač biudžetinės paramos, gidas. Čia norėčiau pasiginčyti dėl Jūsų pranešime pateiktos kritikos, kadangi manau, jog biudžetinė parama suteikia naujas galimybes toliau veiksmingai remti lyčių lygybę. Kodėl? Daugumoje atveju aš jau esu bendrais bruožais išdėstęs priežastis, kodėl iki šiol aš palaikiau biudžetinę paramą. Dalyvavimas biudžetinėje paramoje leidžia mums turėti nepalyginimai didesnę įtaką politiniame dialogu su susijusios partnerės valstybės valdžios organais. Pavyzdžiui, tai leidžia mums aptarti pasirinkimus politikoje ir, be kitų dalykų, poreikį skatinti geresnį moterų potencialą valstybės ekonominiame ir socialiniame vystymesi. Dar daugiau, tokiai atvejais mes palaikome akivaizdžius patikrinimo rezultatus, pateiktus arba atskleistus per rodiklius, kurie visada susiję su lytimis ir todėl aiškiai pabrėžia lyčių skirtumus ten,kur jų yra. Moreover, in such cases, we base our support on the verification of tangible results presented or revealed via indicators that are always gender-specific and therefore clearly highlight gender gaps where they exist Tikslai, kuriais matuojame valstybės rezultatus, yra suderinti su Tūkstantmečio tikslais ir daugumoje susiję su moterų gyvenimo sąlygų gerinimu. Į juos įeina didėjantis mokyklą lankančių mergaičių bei bei antinatalinių patikrinimų skaičius. Valstybės daroma pažanga vykdant tokias užduotis yra pagrindas, kuriuo remiantis Europos Komisija skirsto biudžetinę paramą.

Diskusijų metų vienas kalbėtojų paminėjo sąlygų laikymąsi. Dalyvavimas skiriant biudžetinę paramą, tam tikra prasme, gali įpareigoti partnerį gerbti kriterijus ir laikytis tam tikrų sąlygų. Teigiamos įtakos požiūriu, toks poveikis yra stipresnis nei jis būtų, nesant biudžetinės paramos mechanizmui. Esu pasirengęs tęsti šią diskusiją kituose kontekstuose. Esu giliai įsitikinęs ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad biudžetinė parama, kur ji yra įmanoma, yra akivaizdžiai veiksmingesnis būdas toliau veikti.

Daug metų mes laikomės dvigubo požiūrio. Pirmiausia, mes įtraukiame lyčių lygybę į visas mūsų politikos sritis ir veiksmus, susitarimus dėl biudžetinės paramos ir į politinį dialogą su mūsų partneriais. Viena tokio požiūrio pasekmė yra pamokyti savo kolegas, dirbančius delegacijose su lytimi susijusiais klausimais. Nuo 2004 metų daugiau nei tūkstantis jų yra gavę specialų „lyčių“ apmokymą, ir dabar mes esame įsteigę lyčių informacinį skyrių, kad ateityje tęstume tokius apmokymus. Antra, mes finansuojame konkrečius veiksmus, skirtus skatinti vyrų-moterų lygybę.

Tokio tipo veiksmai yra įtraukti į tam tikras tiesiogines nacionalines programas, bet daug svarbiau, kad yra tematinės programos, kurios papildo geografiškai pagrįstą bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, į tokias programas, kaip „Investavimas į žmogaus išteklius“ ir „Žmogaus teisės ir demokratija“, yra įtraukti konkretūs elementai, skirti didinti lyčių lygybei. „Investavimo į žmogaus išteklius“ programoje 57 milijonai eurų yra skirti „lyčių“ veiklai tarp 2007 ir 2013 metų. Metinis vidurkis yra maždaug tris kartus didesnis nei mūsų išlaidos iki 2006 metų. Aišku, kad lyčių lygybė taip pat yra įtraukta į kitas temines programas, nesvarbu, ar tai būtų švietimo, sveikatos, žemės ūkio arba aplinkos ir kultūros sritys.

Teisybė, kad mes vis dar turime daug ką padaryti, bet esu tikras, kad bendrai įsipareigoję skatinti lyčių lygybę, ir, svarbiausia, bendradarbiaujant su besivystančių šalių moterimis, sugebėsime įveikti skurdą ir sukurti doresnes visuomenes.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu, Pranešėja, Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. − (RO) Brangūs kolegos, matau, kad šis pranešimas jau sukėlė reakciją. Tikimės, kad tai įrodo politinę šio protesto svarbą.

Komisijos komunikatas buvo labai gera įžangine dokumento dalimi, ir Parlamentas papildė jį naudingais patikslinimais. Norėčiau tik paaiškinti šios pozicijos pagrindo principą. Tikslas buvo aiškus, kad palaikome moters vaidmenį vystomajame bendradarbiavime. Be argumentų apie lygybę, turime pakankamai įrodymų, kad moterys yra gera investicija, kadangi jos puikiai didina rezultatus

.

Bet kaip veiksmingiausiai pasiekti tikslą? Galėtume iš paramą gaunančių valstybių reikalauti nustatyti griežtus kriterijus moterų padėčiai stiprinti. Bet tokie kriterijai jau yra. Tačiau taip pat galime sulaukti nedidelės reakcijos, nesant patirties ir administracinių galių, formalių įsipareigojimų, nustatytų strateginiuose vystymosi planuose, ir jų neįgyvendinant. Dėl įsipareigojimų nesilaikymo pagalba gali mažėti ar būti sustabdyta. Tai neigiamai paveiktų galutinius paramos gavėjus, ir moterims tektų mokėti už vyriausybių kompetencijos trūkumą, o mes to nenorime..

Tokiomis sąlygomis turime reikalauti laikytis šių reikalavimų, kuriuos kontroliuojame, ir kuriems taikome veikimo priemones. Dėl šios priežasties, prašome Komisijos ir valstybių narių užtikrinti nuoseklumą tarp kitų Bendrijos politikos sričių ir vystymosi politikos. Kitu atveju, tam tikri vidaus komercinės politikos aspektai arba bendra žemės ūkio politika gali pakenkti mūsų tikslams.

Nepaisant didelių skirtumų valstybių narių vykdomojoje politikoje dėl lyčių, manome, kad rengimas Europos Komisijos gairių dėl lyčių lygybės Sąjungoje yra išankstinė sąlyga užtikrinti teisingą ir veiksmingą moterų dalyvavimą plėtojant vystomąjį bendradarbiavimą. Ši politikos sritis, pirmiausia, yra vykdoma valstybių narių. Panašu, kad naujos paramos teikimo priemonės sumažino moterims skirtą dėmesį.

Prašome įvertinti lyčių poveikį ir taikyti atitinkamas priemones, priklausomai nuo prisiimtų įsipareigojimų prieš Europos piliečius ir fondų naudojimo skaidrumo.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská, PPE-DE frakcijos vardu. – (SK) Kaip matome, nebuvo lengva rengti pranešimą dėl lyčių lygybės ir moterųteisių stiprinimo.

Nors aš nepritariu viskam, ką pranešime išdėstė mūsų kolega F.Uca, norėčiau ją pasveikinti, nuosekliai ir tiksliai išdėsčius savo požiūrį šiuo klausimu. Vykstant diskusijoms šiuo klausimu, turėtume išreikšti savo paramą moterų gerbimui ir jų vaidmeniui veikiant bendram visuomenės labui.

Besivystančiose valstybėse (ir ne tik ten), dauguma moterų kenčia nuo diskriminacijos ir smurto, dažnai dirba prastose sąlygose ir už mažą uždarbį, negauna pagrindinės sveikatos priežiūros paslaugų, dirba per daug valandų ir susiduria su pažeminimu ir fiziniu smurtu. Visi šie faktoriai taip pat įtakoja jų šeimyninio gyvenimo kokybę. Vystymosi ir lygybės skatinimas , kad XXI amžiuje būtų užtikrinta taika, -tokie turi būti konkretūs žingsniai, padėsiantys pagerinti situaciją. Turime pakartotinai, be kompromisų ir esant galimybei, smerkti lytinį smurtą, nuo kurio dažnai kenčia moterys ir jaunos mergaitės. Privalome raginti besivystančias šalis priimti teisės aktus, kurie užtikrintų moterims veiksmingą apsaugą.

Vardan kiekvieno individo, tai pat turime pasmerkti labai plačiai paplitusią kvazikultūrą, skatinančią sistemingą lytinį išnaudojimą ir naikinantį kiekvienos, net labai jaunos merginos, orumą, verčiant jas pardavinėti savo kūnus ir taip didinti milijardinį sekso industrijos pelną. Deja, dauguma jų klientų yra iš civilizuotų pasaulio vietų, įskaitant Europos Sąjungą. Moterys, gyvenančios karinių konfliktų teritorijose, tampa sistemingų prievartavimų aukomis dėl politinių tikslų.

Vertinu tai, kad yra moterų judėjimai, siekiantys kelti moterų orumą. Stengdamiesi padėti moterims besivystančiose šalyse, privalome nepamiršti, kad be finansinės pagalbos, skiriamos iš vystymosi fondų, taip pat veiksmingai veikia religinės ir labdaros organizacijos. Jau daug metų ši iniciatyva yra remiama vietos bažnyčių, lygiagrečiai vykdant projektus ir teikiant neformalias nedideles paskolas neturtingiems. Labai pakelia dvasią, kai matai, kaip kantriai, sąžiningai ir sunkiai dirbančioms neturtingoms moterims yra atlyginama. Taip pat reikėtų reformuoti struktūras, kad naujos iniciatyvos būtų sėkmingai įgyvendinamos.

Moterims turi būti užtikrintos vienodos galimybės, deramai atlyginama už darbą, lygybė darbe, vienodos galimybės siekti mokslo visuose lygiuose, galimybė gauti sveikatos priežiūros paslaugas ir lygybė šeimoje. Moterims dalyvauti politikoje reikia drąsos, bet besivystančiose šalyse padaryta moterų pažanga yra mūsų visų pažanga.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Van Lancker, PSE frakcijos vardu. – (NL) Savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad neabejotinai palaikome F.Uca pranešimą ir sveikiname Komisijos narį dėl šios lyčių strategijos. Prieš aštuonerius metus beveik visos šalys pasirašė dėlTūkstantmečio plėtros tikslų. Jau praėjo pusė laiko ir panašu, kad dauguma tikslų nebus įgyvendinti Afrikoje.

Kovoje su skurdu moterys atlieka svarbų vaidmenį, tačiau jos vis dar neturi lygių galimybių siekti mokslo, gauti sveikatos priežiūros paslaugas, darbe ar įsigyti nuosavybę. Socialinė jų padėtis yra žema ir yra plačiai paplitęs smurtas prieš moteris. Nepaisant to, daugumos mūsų valstybių partnerių strateginiuose planuose moterys yra paprasčiausiai ignoruojamos. Todėl lyčių dimensija tiesiog turi tapti pagrindine, vykdant politinį dialogą su mūsų valstybėmis partnerėmis, ir moterų organizacijos privalo būti įtrauktos į šią politiką.

Absurdiška, kad kolegos iš EPP ir UEN frakcijų nenori, jog pranešime būtų kalbama apie lytinę ir reprodukcinę sveikatą. Jei moterys pačios sugebės priimti sprendimus dėl savo kūno ir kada turėti vaikų, tai ne tik išsaugos milijonų moterų gyvybes, bet ir vaikams bus suteiktos geresnės galimybės,o bendrijos taps stipresnės. Kiekvienas,kuris tai neigia, kenkia konsensui dėl gyventojų ir vytymuisi, kuriam 1994 metais pritarė tarptautinė bendruomenė. Todėl neleisime, kad taip atsitiktų.

Pabaigoje, noriu pasakyti, kad šimtu procentų palaikau Žaliųjų frakcijos reikalavimą paskirti Europos pasiuntinį dėl moterų teisių. Šio pasiuntinio dėka pasaulio moteris išgirstų Europoje, valstybių narių vyriausybėse bei kartais jis primintų Komisijos nariams apie jų įsipareigojimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Weber, ALDE frakcijos vardu. – Pone Pirmininke, lyčių lygybė ir moterų teisių stiprinimas yra vertybės ir principai, kuriuos mes garbiname Europos Sąjungoje. Todėl tikrai privalome pasidalyti jais su besivystančiomis šalimis, esančio bendradarbiavimo struktūros pagalba. Naudodami juos, mes turime būti labai atsakingi, kadangi dvigubų standartų taikymas gali būti moraliai nesuderinamas, ir mes tikrai netektume pasitikėjimo. Dabar aš kalbu apie šiandien balsavimui pateiktus pakeitimus, tuos pačius, kurie buvo atmesti Vystymosi komiteto.

Bijau, kad rizikuojame taikydami skirtingus standartus, kai iš vienos pusės skelbiame šias vertybes savo vystymosi partneriams, o iš kitos pusės naudojame jas Europos Sąjungos viduje. Negalime šiame pranešime atsisakyti nuorodų į reprodukcines teises, kadangi tai yra pagrindinis dalykas remiant moterų teises ir jų stiprinimą..

Kaip teisingai pažymėta pranešime, lytinė ir reprodukcinė moterų sveikata bei teisės yra būtina sąlyga siekiant lyčių lygybės. Tokių reprodukcinių teisių, kaip šeimos planavimas nustatant gimimų laiką ir jų dažnumą, gynimas, sprendimų dėl reprodukcijos priėmimas be diskriminacijos, prievartos ir smurto, suteikia moterims laisvę aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime ir turėti lygesnes teises.

Negalima atlikti pusę darbo ir tuo pačiu metu tvirtinti, kad mūsų tikslas yra, jog moterys būtų sveikesnės ir stipresnės bei sugebėtų aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir turėti lygias teises. Atleiskite už šiuos žodžius, bet man tai atrodo visiška veidmainyste. Mums nepavyks pasiekti šių tikslų, jei pradėsime atsisakyti pagrindinių dalykų arba sukursime savo principams įspūdį, kuris skirsis nuo įspūdžio namuose.

Dabartiniame pasaulyje lyčių lygybė ir moterų teisių stiprinimas besivystančiose šalyse nėra lengva užduotis. Norint pasiekti nustatytus tikslus, būtinas nuoširdus įsipareigojimas ir darbas, o svarbiausia, kad tai išreiškia mūsų tikėjimą santykiais su besivystančiomis šalimis.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrete Auken, Verts/ALE frakcijos vardu. – (DA) Pone Pirmininke, 750 milijonų moterų gyvena skurde, ir jos kovoja už savo ir savo šeimų išlikimą. Būdami europiečiais, privalome kartu su jomis kovoti už teisę į geresnį gyvenimą. Moterų vaidmuo yra neįkainojamas, tačiau jų sugebėjimai ir potencialas nėra vertinami. Galimybė įgyti mokslą, darbą ir nuosavybę yra labai apribota. Todėl viena pagrindinių ES užduočių turėtų būti užtikrinimas, kad moterys būtų vystomojo darbo centre,įtraukiant ES. Šiuo metu mūsų vykdomos politikos labai dažnai menkina ir taip prastą moterų padėtį, ir dėl šios priežasties esu labai patenkinta F. Uca pranešimu.

Yra svarbu nesumenkinti šio pranešimo, kaip tai siekia padaryti dauguma Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų ir Sąjungos už tautų Europą frakcijose, siūlydami pakeitimus, kad nebūtų minimos moterų lytinės ir reprodukcinės teisės. Kaip jau buvo sakyta daug kartų, šios teisės yra būtinos, kad moterys galėtų prisiimti nuosavybę dėl savo ir savo šeimos gyvenimo. Labai dažnai joms tai yra gyvenimo arba mirties klausimas. Moterys privalo turėti teisę ir galimybę pasakyti „ne“, kad išvengtų smurto, įgytų išsilavinimą ir galimybę pačioms įsikurti. Tai yra lemiama, jei vystymasis dėl mūsų vystymosi pagalbos gėrėja, todėl būtų amoralu ir kvaila neleisti, kad moterys būtų šio darbo centre.

Deja, trūksta politinės valios, todėl dauguma mūsų palaiko pasiūlymą paskirti ES Vyriausiąjį įgaliotinį moterų teisėms ginti.. Jis arba ji turėtų užtikrinti moterų dalyvavimą ir įtaką politiniame ir socialiniame gyvenime visame pasaulyje,kadangi jos pusę pasaulio gyventojų. Moterys neturi tapti aukomis ar vargšelėmis. Norime, kad jos turėtų vienodą padėtį kaip ir mes.

 
  
MPphoto
 
 

  Luisa Morgantini, GUE/NGL frakcijos vardu. – (IT) Pone Pirmininke, ponios ir ponai, ką galėčiau pasakyti? Visa garbė tenka Komisijai parengusiai išsamų komunikatą, kuriame pirmą kartą yra sukurta strategija dėl lyčių lygybės užtikrinimo vystomojo bendradarbiavimo srityje, atsižvelgiant į daugumos moterų grupių reikalavimus, nes jos atsisako būti aukomis. Priešingai, mes atsisakome būti aukomis ir kovojame už savo gyvenimą ir seksualumą, ir mes pačios sprendžiame kokioje visuomenėje norime gyventi – visuomenėje, sugebančioje kovoti ir padaryti galą diskriminacijai , neteisybei, smurtui ir valstybių bei protų militarizavimui.

Garbė tenka ir F.Uca už jos pranešimą, kuris yra išsamus ir perpranta visus aspektus, į kuriuos Komisiją neatsižvelgė, bet manau, kad turėtų juos priimti. Man nereikia kartoti skaičių, kiek moterų gyvena didžiausiame skurde, yra neraštingos ir serga AIDS ar maliarija, kiek moterų yra fizinio ir lytinio smurto aukomis, ypač savo namuose, netgi Europoje.

Yra svarbios tokios praktinės priemonės, kaip valdymas, švietimas, sveikata, smurtas prieš moteris, teisė į nuosavybę ir darbą, bei kaip sako F.Uca, ES ekonominės ir komercinės politikos sritys, kurios neprieštarauja vystymosi politikai.

Mums reiklia stipresnės pagrindinės politikos. Tam reikia didelio finansinio įsipareigojimo ir žmogaus išteklių Komisijos delegacijoms bei vykdant projektus, turinčius, tokį svarbų poveikį kaip mikrokreditai. Tikėtina, kad šios praktinės priemonės nustatytų nuolatinius santykius su moterų judėjimais vietos ir nacionalinėmis sąlygomis, su moterimis iš skirtingų šalių organizacijų, rengiančių kampaniją prieš dykumėjimą, už skubų konfliktų sprendimą, už teisę į sveikatos priežiūrą, būstą ir vandenį.

Norėčiau kai ką pasakyti apie pakeitimus skirtus atsisakyti nuorodų į įvairias tarptautines strategijas nuo Kairo iki Maputu, dėl moterų reprodukcinės sveikatos ir laisvų reprodukcinių teisių. Gyvybės apsauga yra šventa ir neliečiama. Teisė į gyvenimą reiškia, kad neturi būti jokių dvejonių įgyvendinant vystymosi politikas, kurios …

(Pirmininkas nutraukia kalbėtoją)

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa, IND/DEM frakcijos vardu. – (PL) Pone Pirmininke, Pranešime apie lyčių lygybę ir moterų teisių stiprinimą minimos problemos, su kuriomis, pavyzdžiui, moterys susiduria Afrikos ir Azijos šalyse. Jis nustato strategiją, kuri apima priemones taikomas įvairiose kategorijose.Tai – lyčių lygybė, politinė sistema, įdarbinimas, švietimas, sveikata ir smurtas prieš moteris.

Kaip žinome, lyčių lygybė yra pagrindinis aspektas socialinio vystymosi, kurį puoselėjame Europos civilizacijose pagrindiniuose reglamentuose, gerbiančiuose žmogaus teises ir visus žmones. Bet lyčių lygybė ir moterų nediskriminavimas nėra vienintelė socialinio vystymosi sąlyga. Yra eilė faktorių, kurie svarbūs socialinei pažangai, pradedant laikymusi etninių ir moralinių principų, kurie užtikrina žymų išnaudojimo, smurto, apgaulės ir kitų manipuliavimo formų mažėjimą, įskaitant moterų diskriminaciją ir engimą.

Baisios moterų gyvenimo sąlygos Afrikos šalyse yra gamtinių išteklių grobimo politikos ir tarptautinių kompanijų, kurios lobsta vietos gyventojų gyvenimo ir sveikatos sąskaita, pasekmė. Biudžetinė parama ir kitos ES programos nekompensuoja plėšikiškos ekonomikos padarytų nuostolių. Etninis reliatyvizmas remia lytinį išnaudojimą ir lytiškai plintančias ligas. Propaguojama lytinė laisvė atima moterų orumą, prilygindama jas sekso objektams ir skatindama smurtą. Moterų padėtis pagerės ne skiriant daugiau lėšų kontracepcijai ir abortams, bet finansinei šeimų paramai, ypač tų, kurios turi vaikų. Tuomet švietimas ir vystymasis taps įmanomu, pagerės sveikatos priežiūros paslaugos ir socialinė apsauga, ypač nėščių moterų. Išsilavinusios moterys, turinčios polinkį vadovauti ar trokštančios dalyvauti politikoje, galės dalyvauti rinkimuose ir panaudoti savo psichinius ir fizinius skirtumus, kad išplėstų požiūrio į svarbius klausimus spektrą ne tik moterų ir vaikų atžvilgiu.

Tačiau vyraujanti lyčių tendencija, kai be kitų dalykų, atsirado tėvystės atostogos, jau davė vaisių, kadangi tėvai Švedijoje nėra vieninteliai, kurie vietoj briedžių medžioklės ar laikraščių skaitymo, mieliau prižiūri vaikus. Lytinės agresijos žiaurumas, skleidžiamas žiniasklaidos,įtakoja ...

(Pirmininkas nutraukia kalbėtoją)

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE). – (PL) Pone Pirmininke, F.Uca pranešime nagrinėjamas svarbus lyčių lygybės vystomojo bendradarbiavimo srityje klausimas. Deja, pranešėjo neabejotinai teigiami ketinimai yra sumenkinami daugybės prieštaringų pranešimų dėl sveikatos ir lytinių bei reprodukcinių teisių. Neturėtume to vertinti prieštaringai, bet pranešime naudojama paradoksali kalba, kuri taip dažnai naudojama Europos Sąjungoje. Keista, kad naudojama tokia kalba, kuri atitolina ES nuo savo piliečių ir tampa nesuprantama, atitolusia biurokratine mašina. Štai kaip mes kuriame ir puoselėjame ES priešininkus.

Todėl tikiuosi, kad PPE-DE frakcijos siūlomi pakeitimai bus priimti šiuose rūmuose. Kodėl? Todėl,kad kalbėdamas apie „teisę į sveikatos priežiūrą ir reprodukcines teises“ autorius ir jo rėmėjai, galvoja visai apie ką kitą nei jo tikroji reikšmė. ,,Reprodukcinės teisės” nereiškia teisės susilaukti vaikų apribojimo. Šiuo atveju mes teigiamai vertiname tai, kas turi neigiamas pasekmės, būtent teisės susilaukti vaikų apribojimą. Tai neabejotinai yra apgaulė.

Tie, kurie pritaria gyventojų didėjimo skurdžiose šalyse apribojimui ir palaiko kontracepciją arba abortus, neturėtų prisidengti tokiomis sąvokomis kaip teisė į sveikatą bei reprodukcinės teisės. Vadinkime daiktus tikraisiais jų vardais. Manau, kad jie nenori to daryti, kadangi galvoja, jog Europos Sąjungai iš tikrųjų neturėtų rūpėti tokie dalykai. Ar jums nėra įtartina, kad europiečiai skatina ir remia kontracepciją bei abortus už Europos ribų? Kaip ir ES, taip ir Afrikoje bei Azijoje, pačios valstybės turi nuspręsti kokios politikos laikytis šioje srityje. Pranešime sakoma, kad moterys turėtų nuspręsti. Bet ar ne mes sakome šioms moterims Afrikoje, ką daryti. Manau, kad čia yra kažkokia painiava.

Kita mano pastaba būtų dėl priežasties ir poveikio, turint daug vaikų, santykio, ir lygybės nebuvimo. Šie du dalykai nėra susiję, ir aš negaliu suprasti, kodėl šiame pranešime tarp jų daromas ryšis.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson (PSE) . (FR) Pone Pirmininke, ponai ir ponios, šį sykį aš nesiekiu kalbėti apie patį pranešimą, su kuriuo sveikinu pranešėją, bet kalbėsiu apie pranešimus, dėl kurių greitai vyks balsavimas, ir noriu pasakyti, kad mūsų kolegų, UEN frakcijos narių, pateikti pakeitimai yra tiesiog gėdingi.

(Plojimai)

Atsisakydama pranešime įvertinti ar nurodyti kontracepcijos problemas, UEN frakcija atsisako pripažinti, kad moterys pietiniame pusrutulyje turi teisę į padorų gyvenimą. Tai daugiau nei gėdinga, tai yra neatsakinga ir veidmainiška, kai mes žinome, kad, nesant tinkamam šeimos planavimui, milijonai žmonių visame pasaulyje yra pasmerkiami kančioms, ligoms ir mirčiai. Daugiausia, tai paliečia vaikus ir moteris, kurios paleidžia juos į pasaulį labai dažnai prieš savo valią.

PPE-DE frakcijos pakeitimai yra ne mažiau apgailėtini. Jie tiesiog formuoja kitokias idėjas, ypač atsisakydami pripažinti moterų teisę kontroliuoti savo pačių vaisingumą. Daugumoje besivystančių šalių moterys ir merginos, netgi jaunos mergaitės, vis dar susiduria su įvairiomis diskriminacijos formomis ir nepakenčiamu smurtu. Kiekvienas atsisakantis pripažinti, kad moterys tose šalyse turi turėti teisę pilnai kontroliuoti savo likimą, akivaizdžiai atsisako laikyti šias moteris lygiomis su vyrais. Visgi reprodukcinė sveikata neturėtų būti keliančiu nerimą klausimu – ji paprasčiausiai suteikia teisę žmonėms į atsakingą, saugų ir pasitenkinimą teikiantį seksualumą, vaikų norinčioms moterims laisvę pasirinkti, kada juos turėti. Ši sveikatos sąvoka priklauso nuo moterų ir vyrų galimybės pasirinkti lygybės pagrindu vaisingumo reguliavimo būdus, kurie būtų saugūs, veiksmingi, priimtini ir prieinami.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE). – (SV) Pone Pirmininke, svarbu, kad mes aiškiai žinotume, ko norime. Per ilgai diskusija dėl žmogaus teisių yra nuodijama įvairių politinių svarstymų. Nereikia net sakyti, kad moteris turi teisę į savo nuosavą kūną. Dėl to aš, diskusijų dėl genitalijų suluošinimo metu, nevengiau klausimo, ar Šariato teisės taikymas reiškia, kad žmonės nėra vertinami vienodai. Negalima galvoti, kad atsisakymas suteikti žmogui teisę nuspręsti dėl savo reprodukcinių galimybių yra tas pats, kaip atsisakymas suteikti žmogui galimybę uždirbti savo pinigus ir išsaugoti savo nepriklausomybę.

Kai ES, būdama didžiausia pagalbos tiekėja pasaulyje, veikia trečiojo pasaulio šalyse, ji turi aiškiai pateikti mūsų vertybes. Žmogaus teisės, kuriomis aš suprantu lygybę ne tik teorijoje, bet ir praktikoje, turi būti mūsų devizu. Turime aiškiai duoti suprasti, kad rinkos ekonomika yra gera skurstantiems vyrams ir moterims. Tai ypač parodo sėkminga mikrokreditus tiekianti kampanija, kuri sukūrė gerovę ir sustiprino teises milijonams pažeidžiamų moterų..

Aišku, kad gyvendami turtingame pasaulyje, neturėtume versti kitų žmonių gyventi tam tikru būdu, tačiau mes esame atsakingi, kad suteiktume teisę pasirinkti ten, kur šiandien nėra jokio pasirinkimo. Todėl, kaip ir dauguma čia esančių mano kolegų, esu labai nusivylęs, matydamas pateiktus pakeitimus dėl šio gero ir svarbaus pranešimo. Jie iš tikrųjų nėra tinkami.

Kolegai, sėdinčiam už manęs, norėčiau pasakyti, kad kai buvau Švedijos parlamento nariu, buvo išėjęs šešiems mėnesiams tėvystės atostogų, kad galėčiau prižiūrėti savo sūnų. Manau, kad tai iš tikrųjų padėjo man tapti geresniu tėvu, nei prieš tai. Aišku, kad aš skaičiau laikraščius, bet mano pagrindinė atsakomybė buvo, kartu su žmona, prižiūrėti vaikus. Galiu pasakyti tik tai, kad tai yra geras dalykas. Manau, kad tai turėtų daryti daugiau žmonių ir pamatyti, kaip yra svarbu išlaikyti šeimą kartu:vyrą, žmoną ir vaikus.

(Plojimai)

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). – (ES) Pone Pirmininke, norėčiau pradėti savo kalbą, pasveikindamas su šiuo pranešimu, kadangi jis yra svarbus dėl kelių priežasčių..

Pirmiausia, dėl teisingumo. Nors moterys ir merginos atlieka maždaug du trečdalius darbo pasaulyje, jos gauna tik 5% pajamų. Be to, skurdas yra labiau paplitęs tarp moterų.

Antra, dėl orumo. Manau, kad yra būtina pakeisti moterų, kaip pažeidžiamų aukų, įvaizdį į moterų, kaip labai diferencijuotos grupės socialinių veikėjų, turinčių vertingų išteklių ir galimybių bei savo darbotvarkes,įvaizdį. Be kitų dalykų, tam priskirtinas pripažinimas moters teisės priimti sprendimus dėl savo seksualumo ir kūno.

Trečia priežastis - nuoširdus įsipareigojimas ir darna. Gaila, kad pagrindinis klausimas dėl lyčių labai dažnai naudojamas kaip dingstis išvengti bendrais bruožais nusakomų konkrečių pasiūlymų ir tikslų, pavyzdžiui ,šalies strateginiuose dokumentuose.

Manau, kad dėl šių priežasčių pranešimas yra sveikintinas ir turėtų sulaukti absoliučios daugumos palaikymo.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Pone Pirmininke, šis pranešimas yra apie lyčių lygybę ir moterų teisių stiprinimą vystomojo bendradarbiavimo srityje. Kodėl tada šiandien socialistai, liberalai ir kiti ruošiasi balsuoti prieš pakeitimą, kuris yra už informaciją apie moterų diskriminaciją, prasidedančią jau įsčiose?

Mano pateiktas pakeitimas ir pakeitimai, pateikti pono N.Deva ir ponios I.Belohorská ragina Komisiją paprašyti Sąjungos partnerių visame pasaulyje, tiek vyriausybių, tiek NVO, imtis nuolatinės lyčių analizės dėl abortų ir reguliariai pranešti duomenis Parlamentui. Galbūt ponas A.Hutchinson galėtų pasakyti, kodėl yra blogai gauti tokią informaciją? Šį rytą Parlamentas planuoja pažiūrėti į tai kitaip, atmesdamas šį pakeitimą, nors kai kuriuose šalyse, tėvams pasirenkant vaiko lytį dėl pirmenybės sūnums, buvo nužudyta milijonai mergaičių,. Moteriškos lyties kūdikiai taip pat miršta dėl sąmoningo nesirūpinimo jais ir nuo bado. Pagal UNFPA, vien Azijoje yra „dingę be žinios“ mažiausiai 60 milijonų mergaičių. Pranešama, kad kai kuriose šalyse lyties atranka yra daugiau paplitusi miestuose, kur yra prieinamos tokios technologijos kaip amnioskopija ir ultragarsas, ir kurios yra netinkamai panaudojamos. Kitose šalyse, daugiausia kaimo vietovėse, pagal UNFPA, pirmenybė yra teikiama sūnums. Kai kuriose šalyse dukros laikomos finansine našta, ir pagal UNFPA, lyčių santykis pagal gimstamumą, nors ir yra šiek tiek didesnis, labiau pabrėžiamas dėl šios priežasties. Moterų ir merginų trūkumas kai kuriose Azijos sulaukia potencialių nerimą keliančių socialinių atgarsių, įskaitant išaugusią prekybos moterimis paklausa, ar tai būtų vedyboms, ar darbui sekso industrijoje, bei bendrai prastėjanti jų padėtis. Tai yra UNFPA, o ne mano žodžiai.

Kokia yra Parlamento pozicija šiuo klausimu? Žiūrėti į tai iš kitos pusės. Istoriškai, dauguma tai suvokė klaidingai, pavyzdžiui, Austrijoje ir Vokietijoje 1930-aisiais. Kaip Europos Parlamentas, būdamas tariamai mąstanti institucija, gali pasielgti neteisingai ir atmesti šį pakeitimą? Mes paprasčiausiai siekiam gauti informacijos ...

(Prezidentas nutraukia kalbėtoją.)

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE). – Pone Pirmininke, norėčiau pasveikinti savo kolegę F.Uca parengus šį puikų pranešimą. Pritariu šiam abipusiam požiūriui, kurį parėmė Komisija savo komunikate, skirdama dėmesį lyčių klausimui ir konkretiems veiksmams, kaip stiprinti moterų teises. Tačiau aš apgailestauju, kad daugumoje DECI šalių dokumentų yra tiesiog kalbama apie lytį, kaip apie lengviausiu keliu sprendžiamą klausimą, nenumatant konkrečios veiklos, tikslų ar lėšų. Tai reiškia, kad nepaisant strateginės struktūros, pastangos dėl lyčių vystomajame bendradarbiavime srityje taps retorinėmis per ateinančius metus. .

Su lyties klausimu susiję darbo rodikliai turėtų būti vertinami kadencijos vidurio ir galutinėse apžvalgose. Parlamentas prižiūrės CPS įgyvendinimą, todėl tikimės, kad Komisija sugebės nurodyti pažangą pagal išvadas, susijusias su lyties klausimu.

Galiausiai, esu šokiruota tam tikrų viduramžiškų suvokimų, kurie atsispindi kai kuriuose šiam pranešimui pateiktuose mano kolegų pakeitimuose lytinės ir reprodukcinės sveikatos klausimais. Akivaizdu, kad aš balsuosiu prieš juos.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Lambsdorff (ALDE).(DE) Pone Pirmininke, norėčiau padėkoti pranešėjai už šį puikų pranešimą ir pasveikinti Komisiją parengus savo komunikatą. Dabar mūsų laukia iššūkis išlikti nuosekliais. Prieš dešimt dienų aš, kartu su keliais kolegomis iš nacionalinių parlamentų, nuvykau į Niujorką aplankyti Komisiją dėl moterų padėties, pagal Europos Parlamento forumo kvietimą. Buvo įdomu sužinoti, kad šalys, kurios yra mūsų AKR partnerės, viena sako mums Briuselyje bei kitose sostinėse, o visai kitaip kalba Niujorke, kai šiuo klausimu diskutuojama pasauliniame lygmenyje.

Štai kodėl aš prašau Komisijos narį išlikti nuosekliu, pranešti savo delegacijoms, kad atitinkamose sostinėse kalbama apie sužinotą požiūrį Niujorke, kadangi mūsų tikslams dėl moterų ir vystymosi politikos labai dažnai yra prieštaraujama Niujorke.

Ryšium su tuo, esu labai patenkintas, kad UNIFEM dabar turės savo biurą Briuselyje. Dėl to šioje srityje išaugs diskusijų ,vykstančių tarp Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos, lygis.

Esu ypač laimingas, kad mikrokreditai yra laikomi viena priemonių stiprinant moterų teises bei suteikiant joms laisvę. Šie pasirengimai yra gana mažai žinomi...

(Pirmininkas nutraukia kalbėtoją.)

 
  
MPphoto
 
 

  Satu Hassi (Verts/ALE). – (FI) Pone Pirmininke, ponai ir ponios, labai dėkoju F.Uca už nuostabų pranešimą, ir tuo pačiu metu norėčiau paremti nepritarimą, išreikštą daugumos narių dėl dešiniųjų pateiktų pakeitimų.

Kad moterų teisės būtų pilnai įgyvendintos vystomojo bendradarbiavimo srityje, Europos Sąjungai reikalingas įgaliotinis moterų teisėms, kurio vaidmuo būtų užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į moterų teises. Taip būtų įmanoma veiksmingiau panaudoti lėšas skirtas vystomajam bendradarbiavimui.

Žinome, kad pigiausias būdas skatinti vystymąsi yra pagerinti moterų teises, įskaitant jų lytines teises, švietimą, užimtumo galimybes ir taip toliau. Nors žmonės apie tai žino iš patirties ir įvairių pranešimų, po kurio laiko apie tai pamirštama, net kai sprendžiama kaip panaudoti ES lėšas, skirtas vystomajam bendradarbiavimui. Štai tam mums yra reikalingas įgaliotinis moterų teisėms, ir todėl aš tikiuosi, kad visi palaikys šiuo klausimu pateiktą 20 pakeitimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – Pone Pirmininke, nors šiame pranešime yra daug gerų dalykų, dėl kai ko aš, kaip ir mano kolegos ponas F.Kaczmarek ir ponas G.Mitchell, visiškai nesutinku.

Norėčiau pradėti savo kalbą klausdamas jūsų, pone Pirmininke, kas pasakė šį sakinį:„Dėl priešgimdyminės lyties atrankos daugybė moterų netenka teisės net egzistuoti“. Šio pranešimo pranešėja nustebtų sužinojsi, kad šie žodžiai buvo pasakyti Ban Ki-moon kreipimosi kalboje Niujorke, Jungtinių Tautų komisijoje dėl moterų padėties.

Be to, pagal UNFPA praėjusių metų pranešimą dėl pasaulio gyventojų būklės, šiuo metu pasaulyje trūksta 60 milijonų moterų, o tai yra visi Jungtinės Karalystės gyventojai! Iš anksto šios moterys,kurių dabar trūksta, buvo atrinktos prieš gimdymą pagal lyčių atranką, padarytas abortas ir ,,nužudytos”. Visa tai vyksta žemyne, kuriame aš gimiau, todėl žinau apie ką aš kalbu. Kodėl šiame Europos Parlamento pranešime dėl lyčių lygybės nėra minimas sąmoningas nenorimos lyties pašalinimas? Kur yra ta lygybė?

Pateikiau pasiūlymą dėl šio pranešimo pakeitimų reikalaudamas, kad būtų atlikta lyčių analizė dėl visų pasaulyje atliktų abortų, ir spėkite, kas atsitiko? Socialistai balsavo prieš tokius pakeitimus ! Kodėl? Ar neturime teisės žinoti, kaip nutraukiama moterų gyvybė prieš joms gimstant? Šiandien vėliau pamatysime, kaip jie balsavo dėl 11 pakeitimo.

Nežinau, kodėl pranešėja reikalavo, kad būtų atsisakyta šios svarbios galimybės panaikinti svarbią neteisybės prieš moteris pasaulyje priežastį, – jų pagrindinę teisę į gyvybę,- ir vietoj to pareikalavo, kad būtų išsaugotos vadinamosios teisės dėl lytinio...

(Pirmininkas nutraukia kalbėtoją.)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Pone Pirmininke, statistiniai duomenys rodo, kad lygių teisių politika greitina Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimą panaikinant skurdą ir patikslinant demografinius, socialinius ir ekonominius rodiklius. Tačiau lyčių klausimai vis dar laikomi antraeilio svarbumo klausimais.

Daugumoje šalių moterys neturi galimybės į pagrindines sveikatos priežiūros paslaugas, mokslą ir nedalyvauja sprendimų priėmimo procese. Du trečdalius visų neraštingų gyventojų visame pasaulyje sudaro moterys. Besivystančiose šalyse yra tikimybė, kad pradines mokyklas lankys 11% mažiau mergaičių nei berniukų. Statistiniai duomenys taip pat atspindi tragišką sveikatos padėtį su Sacharos dykuma susisiejančiose Afrikos valstybėse.Pavyzdžiui, 60%. visų užsikrėtusių ŽIV virusu sudaro moterys, o merginos sudaro 75% jaunų žmonių, naujai užsikrėtusių AIDS.

Komisijos komunikatas yra svarbus žingsnis link ES lyčių klausimų įtraukimo į bendradarbiavimo su valstybėmis partnerėmis planą, kaip pagrindinį dokumentą panaikinant skurdą ir remiant žmogaus teises, įskaitant kovą su smurtu prieš moteris. Sveikinu pranešėją su šiuo labai gerai parengtu pranešimu, ir pabaigoje...

(Pirmininkas nutraukia kalbėtoją)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). – (RO) Šiandien vyksta diskusijos dėl kito pranešimo, kuris nagrinėją moterų padėtį. Tai jau antras toks pranešimas šią savaitę, bet šį kartą jis yra parengtas iš vienodų galimybių, susijusių su Bendrijos vystymuisi, perspektyvos.

Šis pranešimas sukėlė diskusijas ir nesutarimus, skirtingus požiūrius ir suderintas analizes. Tačiau yra svarbu, kad mes aptartume šį klausimą. Yra dar svarbiau, kad egzistuotų suderinti pasiūlymai ir būtų apčiuopiami rezultatai.

Mes daug kalbame apie švietimą ir svarbų jo vaidmenį keičiant požiūrį, apibrėžiant elgesį, integruojant grupes, kurioms gresia sumenkinimas bei vystant bendrijas. Tačiau manau, kad yra pats laikas turėti nuoseklią politiką Europos lygmenyje švietimo srityje su aiškia eiga, kuri būtų stebima. Akivaizdu, kad lyčių klausimai privalo būti švietimo programų dalimi.

Yra svarbu, kad Europos Sąjunga įtrauktų šią temą į vykstantį dialogą su trečiojo pasauliomis šalimis dėl žmogaus teisių apsaugos. 2008 metai yra Tarpkultūrinio dialogo metai, ir turėtų būti panaudoti skatinti tarpuniversitetinius mainus ir pasikeitimą patirtimi tarp Europos moterų ir moterų besivystančiose šalyse, turint omenyje moters atliekamą vaidmenį visame pasaulyje. Šiuo požiūriu, jaunosios kartos, įskaitant jaunas merginas, rėmimas turėtų būti vystomojo bendradarbiavimo prioritetu.

Dėkoju jums ir tikiuosi, kad galutinėje šio labai svarbaus pranešimo versijoje atsispindės visi Europos Parlamente esantys požiūriai ir suderintai traktuosime šį klausimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Thijs Berman (PSE). – (NL) Moterų laisvė pasirinkti yra natūrali žmogaus teisė. Ji padeda ekonomikai augti ir gerinti socialinę apsaugą. Moterų mirtingumas besivystančiose šalyse vis dar yra nepriimtinai aukštas. To pasekmėje yra suardamos šeimos. Tai galima tiesiogiai sieti su vaikų darbu. Investavimas į lygias galimybes ir laisves reiškia investavimą į ateitį, Europą ir besivystantį pasaulį.

Kartu su savo frakcija esu šokiruotas, kad šiuose rūmuose buvo pateikta daug ultrakonservatyvių pakeitimų F.Uca puikiam ir išsamiai pranešimui, siekiančių apriboti moterų teises. Tai nėra apie pasirinkimą nėštumo metu, tai yra visiška veidmainystė. Šie pakeitimai yra susiję su visų nuorodų atsisakymu, net į labai nuosaikius JT dokumentus dėl moterų teisių. Tačiau luytinė laisvė ir reprodukcinės teisės užtikrina pasirinkimo laisvę kiekvienai moteriai. Netgi Vatikane vieną dieną bus pripažinta ši laisvė. Bet moterys negali laukti, pasaulis irgi negali laukti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE). – (EL) Pone Pirmininke, aš nuoširdžiai tikiu, kad galimybė gauti informaciją ir paslaugas, susijusias su lytine ir reprodukcine sveikata, apsaugo moteris nuo AIDS. Todėl visiškai prieštarauju tam, kad yra atsisakoma tai užtikrinti, remiantis pretekstu, kad po tuo slepiasi abortas. Taip pat prieštarauju, kad dėl tos pačios priežasties mes išbraukiame Kyoto protokolą iš gerai žinomo Maputu protokolo dokumento dėl moterų teisių Afrikoje.

Aišku, kad abortų klausimas yra vienas pagrindinių, ir kiekvienas mūsų užims poziciją priklausomai nuo to, kuo mes tikime. Gerbiu kitų įsitikinimus ir prašau gerbti mano. Privalome gerbti tiek moterų teises, tiek kiekvienos moters teisę pasirinkti darytis abortą ar ne, ar tai būtų dėl ekonominių, socialinių, šeimos ar net sveikatos priežasčių. Todėl asmeniškai aš balsuosiu už šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE). – (RO) Šiame pranešime yra daug gerų požiūrių, ir aš jį remsiu, bet balsuosiu prieš absurdiškus pakeitimus, pasiūlytus dešiniojo sparno dėl reprodukcinių teisių.

Norėčiau pasakyti, kad yra akivaizdu, jog nepertraukiamas vystymasis negali būti pasiektas, neįvertinus moterų vaidmens ekonomikoje, visuomenėje, politikoje, aplinkos apsaugoje ir šeimoje. Mes pasiryžome ir svarstėme šiandien, kad švietimas yra pagrindinė sritis vystymesi. Nepaisant to, kad lygybė,pirmiausia, yra stereotipų ir išsilavinimo klausimas, aš siūlau Komisijai remti valstybes nares ,įskaitant lyčių lygybės klausimus mokyklos mokymo programoje.

Dabar mums reikia tokių konkrečių ir tvirtų veiksmų,kaip biudžeto išteklių padidinimas, kad būtų pagerintos socialinės ir ekonominės sąlygos šeimoje, ir esu tikra,kad mes turime politinę valią šiems tikslams pasiekti..

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Kadangi 70%. iš 1.3 milijardo žmonių, gyvenančių visiškame skurde yra moterys, vystymosi pagalba iš esmės turi būti skirta moterims.

Pritariu F.Uca pranešime išdėstytai nuomonei, kuri sako, kad švietimas yra svarbiausias veiksnys stiprinant moterų teises. Sutinku, kad finansinė ir techninė parama turėtų būti tiekiama toms moterų organizacijoms, kurios aktyviai veikia švietimo srityje ir moko moteris tapti sėkmingomis. Patvirtinu, kad mikrokreditas yra tinkamas įrankis įgyvendinti Tūkstantmečio plėtros tikslus.

Tačiau aš nesutinku su pranešėja dėl reprodukcinės sveikatos klausimų. Jei mes norime suteikti moterims teisę priimti sprendimus dėl savo kūno, kodėl nesuteikiame tokios pačios pasirinkimo teisės gyventi ar mirti negimusiems jų vaikams? Palaikau pataisas, pateiktas mano kolegų iš PPE-DE ir UEN politinių frakcijų šiuo atžvilgiu ir dėkoju jiems už drąsą jas pateikiant. Nebalsuosiu už šį pranešimą, jei pataisos nebus priimtos.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE).(DE) Pone Pirmininke, sveikinu Komisiją ir pranešėją. Apgailestauju, kad šiose diskusijose tiek daug kalbama apie lytines ir reprodukcines teises, kadangi yra daug kitų svarbių klausimų šioje srityje.

Man atrodo, kad JT ir kai kurie konservatoriai elgiasi taip lyg lytinės ir reprodukcinės teisės būtų susijusios tik su abortais. Tokiu atveju siūlyčiau jiems dar kartą įsigilinti į faktus. Nusiteikimas prieš kontracepciją, informaciją, moterų teisę gauti šias paslaugas tik dar labiau padidintų abortų skaičių. Tai yra daugiau nei ciniška, kad tie patys žmonės viešai skelbia ir apsimeta, kad jie vieninteliai turi teisę spręsti etikos ir moralės klausimus.

Atsižvelgiant į statistinius duomenys, kurie kiekvienais metais yra pateikiami Jungtinių Tautų ir Pasaulio gyventojų stebėjimo pranešime, yra neetiška ir nemoralu nepripažinti lytinių ir reprodukcinių teisių..

(Plojimai)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Pone Pirmininke, mes kalbame apie lyčių lygybę ir moterų teisių stiprinimą bei vystomąjį bendradarbiavimą. Mane labai liūdina tai, kad kiekvieną kartą, kai vyksta diskusijos šiais klausimais, jos pereina į labai netolerantiškas diskusijas apie moterų lytinę sveikatą ir reprodukcines teises. Tai yra tragedija. Tai viena iš besitęsiančių tragedijų šiame Parlamente, kai mes negalime suprasti švietimo ir mirkrokreditų svarbos.

Aš nepalaikysiu kai kurių mano kolegų pateiktų pakeitimų. Tai nereiškia, kad man nerūpi lyties atrankų rodikliai, kai Kinijoje ir kitur yra pašalinami moteriškos lyties embrionai. Aišku, kad mums visiems kelia rūpestį tai, kas ten vyksta. Tiesiog nesu įtikintas, kad priežastys dėl šių pakeitimų yra tos, apie kurias kalbama pateiktuose pakeitimuose.

Jei mano kolegos būtų prieš abortus, gerbčiau juos, jeigu jie įtrauktų pasiūlymą prieš abortus, kadangi manau, kad vyriškos lyties embrionai jiems rūpi tiek pat, kiek ir moteriškos lyties embrionai....

(Pirmininkas nutraukia kalbėtoją)

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). – (BG) Norėčiau pagirti pranešėją, parengus išsamų pranešimą lyčių klausimu, ir Komisiją už komunikatą. Šis dokumentas yra toks pats veiksmingas kaip ir jo įgyvendinimas. Todėl norėčiau, kad dėtume pastangas, kad tai įvyktų.

Tūkstantmečio plėtros tikslai gali būti pasiekti suderinus visas politikos sritis, – šeimą, mokyklą, universitetą, sveikatos priežiūrą, ekonomiką,- kuriose moterys vaidintų pagrindinį vaidmenį. Mūsų bendradarbiavimo programose turime pabrėžti moterų teisę būti sveikomis, įskaitant reprodukcinę sveikatą.

Taip pat turėtume galvoti apie moterų ekonominę nepriklausomybę, kuri yra pagrindinė verslo vystymo sąlyga, ir gerai išnaudoti jų visą potencialą. Ypač svarbu paminėti bendrą atsakomybę visais lygiais, nacionaliniais ir tarptautiniais, bendrą moterų ir vyrų atsakomybę. Tai yra susiję su visomis profesijomis ir visais ekonomikos sektoriais.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). – (FI) Pone Pirmininke, metų pradžioje prieš šį pranešimą komitete vyko labai didelės diskusijos, ir panašu, kad diskusijos toliau tęsiasi šiame plenariniame posėdyje.

Manau, kad moterų sveikatos apsaugos paslaugos yra labai svarbi sudedamoji žmogaus teisių dalis. Jos tikrai apima paslaugas, susijusias su lytine ir reprodukcine sveikata.

Ši problema egzistuoja ne tik besivystančiose šalyse. Kaip išgirdau vakar, 40% paauglių merginų Jungtinėse Amerikos Valstijose yra užsikrėtusios lytiškai plintančiomis ligomis. Net ir Vakaruose pasaulyje neužtenka vien tik švietimo ir atsakomybės.

Besivystančiose šalyse situacija yra daug prastesnė. Tarp moterų plinta ŽIV, kaip ir lytinis smurtas prieš jas. Lytinių ir reprodukcinių paslaugų teikimas besivystančiose šalyse nėra susijęs tik su abortais. Kalbame apie tai, kad moterys žinotų,ką gali rinktis ir tai, kad turi pasirinkimo teisę.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Pone Pirmininke, dėkoju jums, kad leidžiate man pasisakyti šiuo klausimu pačiame diskusijų įkarštyje. Norėčiau kalbėti apie labiau praktinius dalykus. Aiškinamajame pareiškime pateikta tikrovė rodo, kad, pavyzdžiui, Afrikoje, kur 52% gyventojų sudaro moterys, jos atlieka 75% žemės ūkio darbų, gamina ir parduoda 80%. maisto produktų. Manau, kad moterų vaidmuo vystymesi maisto gamybos atžvilgiu labai dažnai yra ignoruojamas.

Bet aš prieštarauju dėl paragrafo aiškinamajame pareiškime, kuris yra istorinis ir pasenęs dėl savo komentarų apie bendrą žemės ūkio politiką, su kuo aš visiškai nesutinku.Europa yra didžiausia produkcijos iš besivystančio pasaulio importuotoja.Mes turime viską išskyrus sutartį dėl ginklų, ir mes greitai, galbūt, turėsime pasaulio prekybos sutartį.Bet aš manau, kad mums reikia,kaip sako Pasaulio bankas, vėl investuoti į žemės ūkį ir maisto gamybą, ir mums tai reikia padaryti su moterų pagalba.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, Komisijos narys. (FR) Kalbėsiu labai trumpai, nes manau, kad nėra laiko daug kalbėti.

Norėčiau pasinaudoti poniosA.M.Gomes klausimu. Kodėl šalies strateginiuose dokumentuose yra numatyti tik keli konkretūs veiksmai lyčių klausimu? Atsakymas yra paprastas – šalių strategijas parengė pačips šalys partnerės, kadangi jos turi pasirinkti du sektorius, kuriems skirs dėmesį, ir mes nediktuojame, kuriuos sektorius jos privalo pasirinkti. Tačiau aš norėčiau pabrėžti, kad mes primygtinai reikalaujame, kad vykdant projektus būtų atsižvelgta į lyčių klausimus.

Pone A. Lambsdorff, suprantu kodėl Jums yra sunku pripažinti sąryšio trūkumą Europos Sąjungos pozicijoje Niujorke, bet manau, kad turite tuo užsiimti su Taryba, o ne su Komisija, kadangi Komisija nieko negali ištaisyti. Tai reiškia, kad aš atsiliepčiau į Jūsų troškimą, jog būtų pateikta darnesnė pozicija..

Labai trumpai norėčiau pasidalytiti savo įsitikinimais, nors kai kurie gali mano žodžius palaikyti provokuojančiais. Visiškai pritariu sakantiems, kad moterų lygybės išankstinė sąlyga yra reprodukcinė sveikata. Asmeniškai aš nesuprantu, kaip mes galime imtis šio klausimo, nesusitarę dėl šios išankstinės sąlygos, kaip tai padarėme su teise siekti mokslo, įgyti darbą ir paimti mikrokreditą. Visi šie dalykai tikrai yra svarbūs, bet galiausiai tai susiję su tokių sąlygų sukūrimu, kur moterys galėtų laisvai rinktis. Tai yra pagrindinis lyčių lygybės principas ir negalime jo neigti!

(Plojimai)

Taip pat norėčiau pakviesti visus abejojančius dėl tragiškos moterų padėties tam tikrose besivystančiose šalyse nuvykti tenai, pamatyti viską savo akimis ir išgirsti kai kurių moterų skaudžias istorijas iš asmeninės patirties. Tai viskas, ką norėjau pasakyti, neturiu daugiau ką pridurti. Dar kartą dėkoju jums už aukštos kokybės diskusiją.

 
  
MPphoto
 
 

  Feleknas Uca, pranešėja. − (DE) Pone Pirmininke, ponai ir ponios, esu didžiai dėkinga visiems pasisakiusiems dėl savo įdomių indėlių. Labai dėkoju poniai G.Creţu, parengusiai nuomonę Moterų teisių ir lyčių lygybių komiteto vardu. Jos aiški analizė ir pasiūlymai dėl geresnio darnumo praturtino mano pranešimą daugelyje svarbių sričių. Dėl laiko trūkumo, deja, aš negalių aptarti viso jos indėlio ir tikiuosi, kad ji nelaikys to nepagarbos ženklu.

Labai dėkoju poniaiA.van Lancker, ponuiT.Berman, ponui A.Lambsdorff, ponui A. Hutchinson, poniai K.Scheele, poniai A.Doyle, poniai R. Weber, ponui I.Varvitsiotis, poniai S.Hassi ir poniai A.M.Gomes. Jie yra visiškai teisūs sakydami, kad reprodukcinė sveikata yra visiškas prioritetas besivystančiose šalyse, ir dėl jos yra svarbu pastoviai ir drąsiai kovoti. Absoliučiai nesutinku su ponios U.Krupa požiūriu, kad lytinė moterų laisvė skatina smurtą. Tokia logika yra pasibaisėtina ir diskriminuojanti!

(Plojimai)

Iš pono N.Deva aš nesitikėjau nieko kito. Prašau man atleisti už šią pastabą. Kaip visada mano brangiopji Luisa Morgantini ir ponas R.Romeva i Rueda griežtai davė suprasti, kad moterims reikalinga ne labdara, o tai, kas joms priklauso kaip žmonijos daliai.

Labai dėkoju visiems palaikiusiems mano pranešimą. Malonu, kad NVO vystymosi ir moterų teisių srityje geriausiai įvertino pranešimą. Taip pat labai dėkoju už bendradarbiavimą ir paramą, kurios sulaukiau.

(Plojimai)

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas . − Diskusijos baigtos.

Pradėsime balsavimą.

Ataskaitos raštu (Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnis )

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), raštu. (PL) Moterų ir vyrų lygios galimybės ir lygios teisės naudotis ištekliais ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime yra labai svarbus veiksnys nepertraukiamame vystymesi ne tik už ES ribų, bet jis taip pat yra nepaprastai svarbus daugeliui moterų pačioje Europos Sąjungoje. Aš jums pateiksiu pavyzdį: Lenkijoje, mano regione Silezijoje moterys, kiekvieną dieną dirbdamos už lygybę tarp moterų ir vyrų, yra susirūpinusios, kad lyčių politika nėra tinkamai įtraukta į regiono ekonominės, politinės ir kultūrinės veiklos sritis.

2007 m. kovo 8 d. Katovicuose įvykęs Moterų susirinkimas parodė, kad ,,nei vietinė valdžia, nei žiniasklaida neskatina lyčių politikos,- viešai ar asmeniškai, - nepaisant fakto, kad Lenkija įstojo į ES beveik prieš keturis metus.” Moterys pridūrė, kad Silezijos valdžios akivaizdžiai neįtikino devizas ,,Demokratija be moterų – tai tik pusė demokratijos.”

Kaip parodė neseniai įvykę rinkimai, moterų Silezijos politikoje yra vienu trečdaliu mažiau. Tai kaip galima kalbėti apie moterų lygybę? Štai kodėl Silezijos moterys reikalauja, kad vietinė valdžia užtikrintų jų lygiateisį dalyvavimą vietinėje vyriausybėje ir sprendimų priėmimo procese, teisę į paaukštinimą tarnyboje ir verslą, lygias galimybes darbo, darbo sąlygų ir darbo užmokesčio atžvilgiu, ir gyvenimą be smurto.

 
  
  

PIRMININKAUJA M. ROURE
Vicepirmininkė

 
Teisinė informacija - Privatumo politika