Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2188(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0006/2008

Rozpravy :

PV 12/03/2008 - 18
CRE 12/03/2008 - 18

Hlasování :

PV 13/03/2008 - 4.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0096

Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 13. března 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

5. Vysvětlení hlasování
Zápis
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

– Zpráva: Claude Turmes (A6-0006/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážená paní předsedající, bez ohledu na to, co si kdo myslí o probíhající rozpravě o změně klimatu, a cítím, jak atmosféra houstne, myslím si, že se všichni shodneme na nutnosti vyšší energetické účinnosti.

Hodláme-li však diskutovat o energetické účinnosti, měli bychom zaručit, že se naše názory skutečně do určité míry shodují. Uvedu příklad: celá naše politika týkající se úsporných žárovek. Ano, chceme postupně odstranit současné běžné žárovky, ale stále ukládáme cla na dovoz energeticky úsporných žárovek. Ano, hovoříme o tom, že v barometrech zakážeme rtuť (přestože ve skutečnosti představuje jen nízké riziko), přesto však zároveň podporujeme energeticky úsporné žárovky, které, jak asi tušíte, obsahují rtuti ještě více. A nejen to, hovoříme o energetické účinnosti, a přesto nadále jezdíme do Štrasburku, přičemž se zbytečně uvolňují tuny CO2.

Chceme-li jít v oblasti energetické účinnosti skutečně příkladem, měli bychom parlament ve Štrasburku zavřít.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN ONESTA
místopředseda

 
  
  

– Zpráva: Neena Gill (A6-0027/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Pane předsedající, hlasoval jsem pro účast Společenství v programech výzkumu a vývoje, jejichž cílem je zvýšit pomocí nových informačních a komunikačních technologií kvalitu života starších lidí. Projekt vytváří příležitosti pro rozvoj nejen starších lidí, ale také osob s postižením, žen, které v domácnosti vychovávají děti, a lidí žijících ve venkovských oblastech. Podle mého názoru zabrání tato iniciativa sociálnímu rozvrstvení Evropy, pokud jde o přístup k digitálním službám, a také marginalizaci sociálních skupin, jimž hrozí, že budou mít omezenější přístup k moderním technologiím. Je však velice důležité mít na paměti, že cena těchto technologií musí být udržena na co nejnižší úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Hlasoval jsem pro zprávu o „zlepšení kvality života seniorů”, která se zabývá otázkami, jež jsou velice důležité pro mnoho evropských občanů, a především pro starší generaci. Senioři jsou závislí na důchodových dávkách a tyto dávky jsou zpravidla velmi nízké. Problém spočívá v rostoucím počtu seniorů, kteří takovéto dávky pobírají, protože tyto dávky jsou vzhledem ke klesajícímu počtu přispěvatelů omezené. Tím pádem směřujeme k situaci, kdy bude velká skupina seniorů žádat o různé sociální dávky. Mnoho z nich je však stále schopno vykonávat různé druhy práce a mohou se aktivně účastnit trhu práce. Rostoucí počet seniorů a potřeba širší škály služeb a produktů zvyšuje poptávku v této oblasti.

 
  
  

– Zpráva: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Pane předsedající, hlasoval jsem proti, jelikož zpráva je zdrojem mnoha pochybností. Nepodporuji ustanovení směrnice o harmonizaci sazeb spotřební daně z plynového oleje a benzinu. Různost sazeb spotřební daně umožňuje hospodářskou soutěž dopravních společností z různých zemí EU, což je nepochybně přínosem pro spotřebitele. Rovněž nesouhlasím s ustanoveními o zvýšení sazeb spotřební daně z pohonných hmot v celé Evropské unii. Vysoké ceny ropy na vnitrostátních trzích a harmonizace spotřebních daní ve všech 27 zemích EU bude brzdit hospodářský růst zemí s nižším HDP. Nárůst cen pohonných hmot znamená nárůst cen zboží a služeb. Proto jsem hlasoval pro předložené pozměňovací návrhy, které mají novým členským státům včetně Polska umožnit, aby si zachovaly různé sazby spotřební daně.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Pane předsedající, hlasoval jsem proti, protože výrazný nárůst spotřební daně z plynového oleje povede ke zvýšení celních sazeb u zboží a služeb v zemích, které údajně uplatňují nižší sazbu spotřební daně, než je navrhované minimum Společenství, ale tato sazba je přesto vysoká, vezmeme-li v úvahu podmínky v dané zemi.

Jelikož průměrný příjem v členských státech, které přistoupily k Evropské unii v letech 2004 a 2007, je poměrně nízký, je navrhované zvýšení spotřební daně příliš velké. Jeho účinky pocítí zejména nejchudší rodiny, protože současný nárůst cen pohonných hmot již výrazně zatěžuje jejich rodinné rozpočty. Nejméně rozvinutým zemím, kde je úroveň příjmů nízká, by tudíž měla být udělena mnohem delší přechodná období, než jaká navrhuje Evropské komise, aby měly tyto země čas se přizpůsobit. Navrhované zvýšení považuji za neodůvodněné a zbytečně vysoké.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Pane předsedající, je velice příjemné, že můžete ze svého křesla znovu poslouchat vysvětlení hlasování, což, jak vím, činíte s velkým potěšením. Rád bych také podotkl, že oceňuji laskavost a porozumění vašich pracovníků, útvarů a tlumočníků, které nám v tomto týdnu při vysvětlování hlasování prokazují.

Hlasoval jsem proti této zprávě, a to z mnoha důvodů. Zaprvé, věřím v daňovou soutěž. Nevěřím v harmonizaci daní ani v to, že by daně měly spadat pod pravomoc těchto institucí.

Zadruhé, tento týden uložil v naší zemi ministr financí vyšší daně z pohonných hmot pro britská osobní a nákladní vozidla, aniž by si uvědomoval, jaké bude mít toto opatření důsledky. Rád bych se zmínil o jiném problému. Spolu s novinami Northampton Chronicle and Echo organizuji kampaň pro lidi, kteří žijí v mém sousedství a kteří jsou nuceni platit za pohonné hmoty více než lidé ve všech ostatních velkých městech v okolí. Rád bych zdůraznil, že na trhu s pohonnými hmotami existují kromě daňových potíží i jiné problémy.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Pane předsedající, rád bych se připojil k panu kolegovi a poděkoval vám, vašim pracovníkům a tlumočníkům za trpělivost, kterou nám prokazují, když se snažíme zdůvodnit naše hlasování, což pro vás může být občas zábavné a občas nudné. Tomu rozumím. Je to dáno atmosférou protikladů této sněmovny.

Rád bych řekl pár slov k daňové soutěži. Diskutujeme o vytvoření největšího jednotného trhu na světě a tom, jak z EU učinit nevíce konkurenceschopnou světovou ekonomiku, hovoříme o hospodářské soutěži, ale jak se zachováme, dojde-li na daňovou soutěž? Jak to ostatně stojí ve vysvětlujícím prohlášení, nejlepším způsobem, jak vyřešit problém soutěže, by byla naprostá harmonizace.

Takže na jedné straně diskutujeme o soutěži jako o problému, na druhé straně zároveň tvrdíme, že by ekonomika měla být více konkurenceschopná. Tato problematika by neměla spadat pod pravomoc EU. Spadá pod pravomoc členských států a tak by to mělo zůstat, protože nejlépe zaručíme konkurenceschopnost ekonomiky tím, že zaručíme daňovou soutěž, nikoli harmonizaci.

 
  
  

– Zpráva: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Pane předsedající, hlasoval jsem proti. Evropská unie nemá žádný zájem na tom, aby financovala Irák. V samotné Evropě existuje řada zemí, které takovouto pomoc potřebují mnohem více. Ze zprávy organizace Caritas Europa vyplývá, že ve 14 evropských zemích včetně Polska, Rakouska, Německa a Británie – jsou chudobou zasaženi samostatně žijící rodiče, zejména ženy.

Podle zprávy EU je Polsko s 26 % zemí, která má ze všech států EU nejvyšší procentní podíl dětí žijících v chudobě. Každý pátý Polák (19 %) žije pod hranicí chudoby. A chudobou je ohroženo 22 % polských dětí s alespoň jedním pracujícím rodičem. Tyto údaje jsou nejvyšší z celé Evropy. Chudoba hrozí také 13 % Poláků, kteří mají zaměstnání. V Rakousku žije 47 % nezaměstnaných svobodných matek a otců v chronické chudobě. Měli bychom se soustředit na Evropu.

 
  
  

– Zpráva: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Pane předsedající, když jste včera předsedal zasedání, zdůraznil jsem, s jakým potěšením vždy v této sněmovně čtu zprávy Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a ptám se sám sebe, proč vůbec existuje. To dnes znovu dokládá i zpráva, jejíž zjištění vypovídají spíše o tom, že autor byl v dětství nadšeným divákem seriálů z vězeňského prostředí, než o skutečné situaci žen ve vězeních – ponechávám stranou, zda by tato problematika vůbec měla spadat pod pravomoc této sněmovny.

Například v bodě odůvodnění Q stojí: „jelikož je rostoucí počet žen ve vězeních částečně zapříčiněn zhoršující se ekonomickou situací žen“. Jsem přesvědčen, že počet žen stoupá jednoduše proto, že stoupá počet obyvatel, a tento fakt jsem si také ověřil ve statistikách z řady zemí Evropské unie. Poměr žen ve vězeních ve skutečnosti v celé Evropě klesá.

Zpráva tvrdí, že by měl být ve vězeních umožněn přístup ke všem možným druhům vysoce kvalitní lékařské péče. Ano, to je zcela správné. Ale v mém volebním obvodě žije mnoho starších žen, které by s radostí uvítaly stejnou zdravotní péči, jaká je poskytována vězeňkyním v celém Spojeném království. Z toho důvodu jsem se hlasování zdržel.

 
  
  

– Zpráva: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Včera jsem poukázal na nenapadnutelný postoj Turecka jakožto země, která usiluje o členství v EU, a tato zpráva toto zvláštní postavení jen potvrzuje. Již řadu týdnů bombarduje Turecko severní Irák a do země vtrhly desetitisíce tureckým vojáků. A co dělá Parlament, místo aby tuto agresi jednoznačně odsoudil? Slušně požádá Turecko, aby respektovalo územní integritu Iráku.

Všechna pravidla, veškeré zásady, pokyny a kritéria musejí jít v otázce přistoupení Turecka stranou, od kodaňských kritérií po mezinárodní právo a zákaz uplatňování agrese. Turecko se domnívá, že stojí nad zákonem, nad všemi zákony, a Evropa je v tomto ohledu neustále utvrzuje. Jednoho dne bude Evropská unie svého přístupu litovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). (DE) Pane předsedající, byl jsem a stále jsem ostrým a jednoznačným kritikem a odpůrcem války v Iráku. Jsem však také přesvědčen, že musíme napravit chyby, jichž jsme se v Iráku dopustili. V západním světě – jak v Evropě, tak v USA – jsme tedy povinni učinit, co je v našich silách, abychom zabezpečili mír a stabilitu, a to samo o sobě bude dost obtížné. Proto je zpráva paní Gomesové výjimečná.

Měli bychom opravdu využít příležitost a podpořit iniciativu paní Záborské za propuštění uneseného arcibiskupa. Je politováníhodné, že v důsledku administrativní chyby této sněmovny nebyla tato problematika zařazena do dnešního pořadu jednání. Je naší povinností učinit vše, abychom pomohli tomuto zástupci menšiny, jejíž existence je ohrožena, která se svými muslimskými sousedy žila po staletí v míru a nad kterou visí hrozba genocidy právě v okamžiku, kdy neseme odpovědnost za Irák. To je nepřijatelné, a proto musíme začít rozhodně jednat.

 
  
  

– Zpráva: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Pane předsedající, souhlasím s většinou bodů zprávy paní Panayotopoulos-Cassiotouové o situaci žen ve vězeních. Vězeňské správy musejí osobám odsouzeným k odnětí svobody či osobám přechodně zatčeným zaručit důstojné podmínky.

Rád bych vás upozornil na situaci žen zaměstnaných ve vězeňské službě. V Polsku se počet ženských vězeňských pracovnic pohybuje od 5 000 do 30 000. Jejich plat nepřesahuje 500 EUR měsíčně. Vzhledem k tomu, že pracovníci vězeňské služby mají dohlížet na to, aby výkon trestu probíhal řádným způsobem, je důležité, aby většina pracovníků, kteří jsou ve styku s vězeňkyněmi, byla téhož pohlaví. Snižuje se tak nepohodlí vězeňkyň a zaručuje lepší ochrana jejich práv. Bez výrazného zvýšení jejich platů a zlepšení pracovních podmínek vězeňských služeb však cílů, které zpráva stanoví, nedosáhneme.

 
  
  

– Zpráva: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Pane předsedající, o této zprávě jsem hlasoval podle doporučení mé strany a hlasoval jsem také proti mnoha pozměňovacím návrhům. Nesouhlasím však z obsahem bodů odůvodnění. V nich se uvádí, že „je nezbytné vytvořit národní jednotku, která bude udržovat pořádek, jenž spojuje všechna společenství, která jsou považována za důvěryhodná“. Jedná se o irácké občany a o jednotku, která bude podle mého názoru sestavena z iráckých občanů.

Zajímalo by mě, kolik odhodlání v této věci dosud prokázaly jednotlivé členské státy, které tvoří Evropskou unii. Stačí se jen podívat, kolik lidí podporuje úsilí v Iráku, ať v toto úsilí věříte, či nikoli. Měli bychom se pokusit napravit problémy, které jsme způsobili.

Jsem hluboce přesvědčen, že toto usnesení dokazuje, že nám snaha o harmonizaci zahraniční a bezpečnostní politiky EU v budoucnosti způsobí řadu potíží, a to jak v tomto Parlamentu, tak vládám jednotlivých států.

 
  
  

– Zpráva: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, stejně jako většina členů mé skupiny jsem i já jsem hlasoval proti této zprávě, nikoli kvůli jejímu tématu, ale proto, že je tato důležitá problematika opakovaně zneužívána k ideologickým bojům o koncepci sexuálního a reprodukčního zdraví a práv.

Naléhavě žádám všechny skupiny v této sněmovně, aby tento ideologický spor ukončily, neboť dané problematice škodí. Musíme dát jasně najevo, že reprodukční zdraví je důležité, ale nijak nesouvisí s potraty, protože potraty nespadají pod pravomoc Evropské unie a každý členský stát má právo určovat v této oblasti vlastní zákony. To je v souladu se zásadou subsidiarity, a proto nelze peníze evropských občanů využívat k účelům, které některé státy EU z etických, morálních a právních důvodů nepovažují za přijatelné.

Proto bychom měli tuto problematiku konečně pustit z hlavy a soustředit se na neutrální koncepce, které skutečně souvisejí s otázkami zdraví a nemají nic společného s problematikou potratů, na kterou existuje v této sněmovně řada různých názorů, a v této souvislosti rozhodně podporuji ochranu nenarozeného dítěte.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

- Zpráva: Claude Turmes (A6-0006/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Se zprávou Clauda Turmese o Globálním fondu pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii (GEEREF) souhlasím. GEEREF bude využívat omezené veřejné finanční prostředky k povzbuzování soukromých investic do energeticky účinných a na obnovitelné zdroje energie zaměřených projektů v rozvojových zemích a ekonomikách procházejících transformací. Fond, který každému pomáhá dosahovat určité úrovně energetické účinnosti a zahrnuje i obnovitelné zdroje energie, má mou podporu a já jsem hlasoval pro něj.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písemně. − (RO) Usnesení zmiňuje vytvoření inovačního finančního nástroje na podporu provádění určitých projektů financovaných uvedeným fondem s ohledem na přechod k hospodářství s nízkými emisemi oxidu uhličitého a přizpůsobení účinkům změny klimatu.

Rozvoj tohoto druhu hospodářství formou projektů financovaných z fondu znamená tvorbu nových pracovních míst, rovných podmínek pro sociální rozvoj a vyloučení rozdílů. V tomto smyslu je prospěšná zvláštní podpora pro malé a střední podniky v oblasti přístupu k financování jejich projektů v rámci GEEREF.

Hlasovala jsem pro toto usnesení, protože jsem přesvědčena, že tyto dvě formy opatření, jmenovitě snížení emisí skleníkových plynů a přizpůsobení účinkům změny klimatu, je třeba rozvíjet souběžně prostřednictvím sladěných a konvergentních politik s kladným dopadem na rozvoj trhu práce / tvorbu nových pracovních míst a nárůst HDP.

 
  
  

- Zpráva: Danutė Budreikaitė (A6-0036/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Obecně lze říci, že účelem této zprávy je povzbudit začlenění „nových“ členských států do vnější politiky EU, konkrétně do „politiky rozvojové spolupráce“ a „evropské politiky sousedství“.

Zpráva rovněž přihlíží k tomu, že „nové“ členské státy představují pro EU příležitost „k posílení strategické přítomnosti Evropské unie ve východní Evropě, střední Asii a na Kavkaze“, v regionech, se kterými mají „nové“ členské státy prioritní vztahy a které dosud získávaly méně „pomoci“ EU.

Znamená to snahu o využití privilegovaného vztahu východoevropských zemí, které přistoupily k EU v roce 2004, jako nástroje intervence EU (s ohledem na zájmy hlavních velmocí a jejich velkých ekonomických skupin, zejména v odvětví energetiky) v zemích Společenství nezávislých států, západního Balkánu a Kavkazu.

Jde tedy o snahu využít „zkušeností“ uvedených zemí z „fáze přechodu“ ke kapitalismu a začlenění do NATO a EU jako vzoru pro tyto regiony. A právě o to jde: je to politika, která maskuje zájmy kapitalismu „rozvojem“.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Podporuji zprávu paní Danutė Budreikaitėové o výzvě, kterou politika rozvojové spolupráce EU představuje pro nové členské státy. Jakkoli nové členské státy EU kromě Malty a Kypru zajišťují jedinečnou odbornou zkušenost pro uplatnění a zaměření rozvojové politiky v našich sousedních zemích na východě, musíme aktivně povzbuzovat jejich účast i v subsaharské Africe a ostatních méně rozvinutých zemích. Naši noví členové posilují úlohu EU jako světového partnera a měli by v této úloze získat plnou podporu. Zpráva a její doporučení mají mou podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Samotný fakt, že jednáme o úloze nových členských států v politice spolupráce a rozvojové politice Evropské unie, zvláště ve vztahu k africkým, karibským a tichomořských zemím, je jasným důkazem o úspěchu procesu rozšíření a o začlenění zemí, které k EU v posledních letech přistoupily.

„Bývalé východoevropské země“ mají jistě dlouhou tradici „spolupráce“ s Afrikou a možná ještě přetrvaly určité vazby, ačkoli za zcela jiných podmínek. Nejvýznamnější otázkou je však to, že tyto země, které stále statečně bojují s náklady svých reforem, jsou nyní schopny přispět ke spolupráci a rozvoji za aktivního souhlasu svých obyvatel. Tuto příkladnou cestu vpřed by mohly, a doufáme, že i budou, následovat ostatní země, které jsou v podstatě ve stejné situaci v jiných částech světa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. − (PL) Hlasuji pro zprávu paní Danutė Budreikaitėové o výzvě, kterou politika rozvojové spolupráce EU představuje pro nové členské státy.

Zpráva má vysokou kvalitu, uvádí podrobnou analýzu současného stavu rozvojové spolupráce nových členských států, zúčastěných institucí a programů, zemí, které jsou příjemci pomoci, a příslušných finančních příspěvků.

Otázky, kterými se zpráva zabývá, kladou důraz na vztahy mezi členskými státy EU a jejich novými východními sousedy. Nové členské státy představují důležité spojení EU s jejími novými sousedy.

Osobně bych chtěl vyzvat k rozvoji účinných forem spolupráce mezi starými a novými dárci ve prospěch méně rozvinutých zemí, při využití převažujícího vlivu nových členských států v konkrétních regionech či zemích.

 
  
  

- Zpráva: Neena Gill (A6-0027/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu paní Gillové o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství v programu výzkumu a vývoje. Tento program se snaží zvýšit kvalitu života seniorů prostřednictvím využití nových informačních a komunikačních technologií (IKT). Účast Evropské unie v tomto programu zajistí, že Unie bude schopna lépe řešit demografické výzvy.

Využití IKT může seniorům pomoci k tomu, aby byli nezávislejší a aby si zachovali zdraví, a může zlepšit kvalitu jejich života.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Hlasovali jsme pro tuto zprávu, která se zabývá návrhem Evropské komise na účast EU v programu výzkumu a vývoje, který se některé členské státy rozhodly zřídit v oblasti nových informačních a komunikačních technologií (IKT) a který má pomoci stárnoucím lidem a umožnit státům účinně jednat. Program nese název „Ambient Assisted Living“ (program asistovaného žití) a snaží se dosáhnout součinnosti z hlediska zdrojů pro řízení a finančních zdrojů. Účastní se ho i Portugalsko.

Zpráva, kterou nyní Evropský parlament schválil, upozorňuje na podporu úlohy žen ve vědě a výzkumu a předkládá v tomto ohledu konkrétní návrhy a zdůrazňuje účast malých a středních podniků a rovný přístup všech členských států k hospodárným řešením s cílem předcházet prohlubování „digitální propasti“ a vzniku „dvourychlostní“ Evropy.

Zpráva rovněž navrhuje, aby Komise do roku 2010 provedla průběžné hodnocení, aby posoudila kvalitu a účinnost provádění programu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Rád bych uvedl dvě připomínky ke zprávě paní Gillové, jejíž podstatou je organizování programů výzkumu v zájmu zvýšení nezávislosti seniorů pomocí využití informačních a komunikačních technologií.

První připomínka se týká podstaty návrhů: jen stěží lze zjistit, jakou přidanou hodnotu by Evropská unie přinesla projektu, který zcela legitimně zahájilo několik členských států – kromě zvýšení byrokratičnosti projektu a zřízení nové instituce Společenství. Finanční velkorysost Unie, která by řadu let dosahovala výše 150 milionů EUR mínus provozní náklady výše zmíněné nové instituce, nevypadá jako přesvědčivý argument.

Má druhá poznámka se týká podoby návrhů. Je stále obvyklejší, že legislativní návrhy jsou tomuto Parlamentu předkládány v podobě kompromisu mezi Parlamentem a Radou – účelem je zrychlit proces tím, že se usnadní přijetí návrhů v prvním čtení. Ve skutečnosti ale dochází k tomu, že zákonodárný orgán je rukojmím hrstky expertních vyjednavačů. Považuji rozšiřování této praxe za hrozbu demokracii.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), písemně. (FR) Hlasovala jsem pro zprávu, která navrhuje účast Evropské unie v programu výzkumu a vývoje Ambient Assisted Living (AAL), který společně provádí řada členských států a třetích zemí.

Stárnutí populace je výzvou pro evropskou společnost a evropské hospodářství. Střední délka života je v současné době 80 let, přičemž v období mezi lety 2010 a 2030 vzroste počet lidí ve věku 65 až 80 let zhruba o 40 %.

Objevují se nová řešení, s jejichž pomocí mohou lidé čelit problémům se ztrátou paměti, zhoršením zraku, sluchu nebo pohyblivosti a ztrátě soběstačnosti, které nás s vyšší pravděpodobností mohou postihnout při stárnutí.

Účast Evropské unie v programu se předpokládá v rámci sedmého rámcového programu výzkumu a vývoje Evropské komise. Evropská unie poskytne 150 milionů EUR na spolufinancování projektů, jejichž pákový účinek v letech 2008 až 2013 dosáhne nejméně 600 milionů EUR.

Země zúčastněné v programu AAL budou jeho financování pomáhat i ekvivalentními nebo většími příspěvky, což znamená, že každá země bude investovat 20 % svého vnitrostátního rozpočtu na výzkum do této oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písemně. − (PL) Hlasoval jsem pro zprávu paní Gillové (A6-0027/2008) „Zlepšení kvality života seniorů“, jejímž cílem je prosazovat užívání moderních informačních a komunikačních technologií jako prostředku podpory starších lidí.

Jak víme, naše společnosti zaznamenávají stále se prodlužující očekávanou délku života. Je to velmi dobrý trend. Střední délka života v EU je v současné době 80 let a podíl lidí starších 65 let v krátké době dosáhne 40 %. Dotčené technologie mohou takovými lidem značně pomoci v různých situacích, včetně prodloužení profesní a společenské činnosti a zlepšení kvality jejich života. Přirozeně je třeba brát v úvahu i zvláštní potřeby osob se zdravotním postižením a přístup k uvedeným službám a technologiím musí být umožněn zajištěním širokopásmových připojení k internetu v městských i venkovských oblastech, aby se předešlo geografické diskriminaci.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. (DE) Jsem pro spolufinancování programu „Ambient Assisted Living“ ze strany Evropské unie, protože tento program by znamenal přínos nejen pro starší občany, ale i pro jiné skupiny obyvatel, například pro osoby se zdravotním postižením. Právě z důvodu zásadní demografické změny evropského obyvatelstva a rostoucí očekávané délky života v posledních desetiletích musíme podporovat nové informační a komunikační technologie, které by starším lidem velmi usnadnily překonávání překážek, se kterými se každodenně střetávají. Pokud jde o obecné snížení nákladů ve zdravotnictví v důsledku využívání těchto nových technologií bych vás také rád upozornil na výzkum systémů „mobilního monitorování zdravotního stavu“, jejichž využití by jen v Německu samotném snížilo roční náklady na zdravotní péči o 1 500 milionů EUR.

Dovolte mi zdůraznit, že jednou z výhod spolufinancování je i jeho kladný dopad na soukromý sektor, protože by nepřímo pomohlo malým a středním podnikům.

Velmi podporuji společný program AAL, protože využití nových technologií znamená trvalou úctu k životu starších lidí a umožňuje jim stárnout důstojně.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Podporuji zprávu paní Neeny Gillové „Zlepšení kvality života seniorů“. Při sdružování zdrojů a koordinování výzkumu a vývoje na evropské úrovni jsme lépe schopni posoudit, jak zlepšit životy našich starších občanů. Stanovením minimálního příspěvku zajistíme účast všech členských států na této věci. Rád bych zpravodajce vyjádřil pochvalu za její zprávu a podpořil doporučení v ní obsažená.

 
  
  

- Zpráva: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písemně. (SV) Rozhodli jsme se tuto zprávu v plné šíři podpořit, protože podle našeho názoru EU musí upřednostnit zásah proti škodlivé daňové konkurenci v odvětví paliv, zvláště aby mohla dosáhnout svých cílů v oblasti klimatu.

Návrh na harmonizaci daní by také nebránil členským státům zvyšovat daně z CO2 u benzinu a motorové nafty.

To je další důležitý důvod k podpoře zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Tento návrh směrnice se snaží zmenšit rozdíly v cenách paliv mezi jednotlivými členskými státy, které v silniční přepravě vedou k narušení z hlediska hospodářské soutěže a životního prostředí. Rozdíly v cenách plynového oleje užívaného jako motorové palivo a bezolovnatého benzinu jsou skutečně značné.

Z toho plyne význam směrnice pro Portugalsko, jednu ze zemí, ve kterých je tento stav skutečně pociťován s ohledem na rozdíly cen v naší zemi a ve Španělsku: portugalské podniky trpí konkurencí španělských podniků, protože ty těží z nižších cen paliv – palivo představuje zhruba 30 % nákladů – v důsledku nižší daně (a DPH) z paliv.

Portugalské podniky zdůvodnily stagnaci fixních mezd svých pracovníků tímto tlakem na náklady, se závažnými důsledky pro pracovní síly.

Návrh Evropského parlamentu je příznivější, protože vylučuje přechodná období podle článku 18, což je v současné situaci velmi důležitý aspekt, který dává naději, že umožní snížit rozdíl mezi Portugalskem a Španělskem v roce 2010, protože Španělsko bude muset zvýšit svou daň z paliv v případě plynového oleje z 302 EUR na 330 EUR. Sbližování bude pokračovat i v letech 2012 a 2015. U bezolovnatého benzinu však bohužel tímto způsobem ke změně nedojde.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem proti zprávě pana Schmidta, protože to, o co se zde Evropský parlament pokusil, místo aby podpořil iniciativu Komise, je svého druhu kouzelnický trik, který se snaží poštvat staré členské státy proti novým. V každém případě bude rozhodnutí v konečném fázi jen na ministrech samotných a bude muset být jednomyslné.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Vyšší zdanění a více kontrol: to je recept Bruselu pro Evropu! Harmonizace spotřebních daní, právě tak jako harmonizace DPH uvalením závazných minimálních sazeb, jaké nyní již máme 15 let, je prokazatelně neúčinná, naprosto zbytečná a v některých případech i škodlivá.

Musím vám připomínat, že podobná opatření brání členským státům snižovat například DPH ve veřejném stravování, ačkoli je to odvětví, ve kterém je důvod k narušení přeshraniční hospodářské soutěže zvláště bezvýznamný a kde by snížení DPH mohlo pomoci vytvořit tisíce pracovních míst? Musím vám připomínat, že členské státy jsou nuceny provádět zvyšování daní, která jejich občané považují za dosti přemrštěná, aby vyhověly evropským předpisům – zatímco jiné evropské předpisy po nich současně požadují, aby snížily svou míru inflace?

Tento návrh spočívá ve zvýšení daně z motorové nafty v souladu s daní z bezolovnatého benzinu a záminkou přitom je snaha o ochranu životního prostředí a údajná nutnost bojovat s „daňovou turistikou“ – kterou máme na mysli obyčejné lidi využívající hospodářské soutěže! Celá věc je ještě skandálnější, protože například řidiči ve Francii byli povzbuzováni k nákupu vozidel na dieselový pohon – pravděpodobně proto, abychom je nyní mohli zdrtit ještě víc než kdy dříve!

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Toto vysvětlení hlasování má zdůraznit, že opět promarňujeme příležitost na úrovni EU (protože příslušný mechanismus existuje) přijmout opatření na ochranu drobného příbřežního rybolovu tím, že na benzin neuplatňujeme ani stejné podmínky zdanění, jakým se těší spotřebitelé plynového oleje v zemědělství a rybolovu. Je třeba mít na paměti, že benzin je palivem užívaným pro plavidla v tomto důležitém a největším segmentu loďstev nejrůznějších členských států, zejména Portugalska.

Ve svém usnesení ze dne 28. září o zlepšení hospodářské situace v odvětví rybolovu Evropský parlament, který přihlédl k tomu, že zvýšené ceny paliv mají negativní dopad zvláště na odvětví rybolovu (značně prohlubují současnou hospodářskou a sociální krizí a drasticky snižují příjmy rybářů) a zdůraznil, že existuje vážné riziko zániku tisíců rybářských podniků a ztráty tisíců pracovních míst, přijal celou škálu návrhů na podporu odvětví, aby mohlo bojovat se zvýšenými cenami paliv. O jeden a půl roku později nebylo na úrovni EU kromě zvýšení podpory podle pravidla „de minimis“ učiněno v podstatě nic.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Cílem zprávy Olle Schmidta „Zdanění bezolovnatého benzínu a plynového oleje“ je řešení rozdílů spotřebních daní z paliv v celé Unii. Současná nerovnováha povzbudila palivovou turistiku, která má důsledky pro hospodářství i životní prostředí. Je třeba přijmout opatření, která by od této praxe odrazovala. Nicméně uznávám potřeby nových členských států, které jsou stále ve fázi hospodářského rozvoje a které budou na přizpůsobení se navrhovaným opatřením potřebovat čas. Hlasoval jsem pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE), písemně. – (FR) Účelem návrhu Komise bylo zavést opatření pro snížení emisí CO2 v souladu s deklarovanými cíli balíčku pro energetiku a změnu klimatu. Ani návrh Komise ani dnes přijatá zpráva však neřeší naléhavou potřebu vývoje paliva schopného skutečně významně přispět k boji proti emisím CO2. V důsledku rozdílu mezi plánovanými úpravami a způsobem, jakým mají být šířeny v celé Unii z hlediska časového i geografického, budou navrhovaná opatření neúčinná.

Chceme-li skutečně vstoupit do „éry čistého ovzduší“, měli bychom mít v oblasti ochrany životního prostředí větší představivost a měli bychom podporovat opatření, která nám umožní účinně zvládnout narušení klimatu. Přístup založený na změně zdanění, který navrhuje Komise a Olle Schmidt ve své zprávě, nepodporuje ani výzkum ani koncepci nového alternativního paliva, které by omezilo emise CO2.

Chci dnes vyjádřit jasný nesouhlas s myšlením, které je v pozadí této zprávy, a proto jsem hlasoval proti něčemu, co je prostě jen kompromisem, který podkopává deklarovaný cíl.

 
  
  

- Zpráva: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − (IT) Zpráva paní Gomesové rekapituluje dramatickou a obtížnou situaci, ve které se Irák nachází. Nevládní organizace a různé orgány odpovědné za obnovu regionu nejsou v praxi schopny řešit problémy vzniklé za desetiletí války, diktatury a sankcí.

V této situaci je povinností evropských orgánů podporovat různorodou strategii pro Irák, která zvyšuje přímou podporu EU určenou technické pomoci při prosazování právního státu, spravedlnosti a řádného finančního řízení v zájmu ochrany základních lidských práv dosažením regionální stability a bezpečnosti.

Proto Parlament naléhavě žádá Radu, aby povzbuzovala investice evropských podniků na území Iráku a vedla jednání o obchodní dohodě mezi EU a Irákem, aby bylo možné více sladit irácký trh s evropskými předpisy.

V podstatě návrh Evropského parlamentu, se kterým plně souhlasím, navrhuje novou strategii pro Irák včetně vhodného použití evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) a podpory pluralitní a nezávislé informační soustavy.

Jako zpravodaj Výboru pro rozvoj pro zprávu o programu Erasmus Mundus v období 2009-2013 budu nyní pracovat na zvýšení finančního přídělu pro Irák: šíření kultury je základním krokem k vytvoření skutečného právního státu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Přijatému usnesení se podařil „podivuhodný“ výkon - ani jednou se nezmínit o brutální a nezákonné agresi a okupaci Iráku ze strany Spojených států amerických a jejich spojenců.

Usnesení nevšímavě přechází smrt mnoha set tisíců Iráčanů, zničení celé země a předem promyšlené a masivní nedodržování lidských práv vyplývající z agrese a okupace.

Usnesení vůbec nezmiňuje první a hlavní důvod mimořádně závažných problémů, kterým Iráčané a jejich země nyní čelí, a tedy i způsob jeho řešení: okamžité stažení všech okupačních vojenských jednotek.

Usnesení v zásadě potvrzuje současný stav, představuje jej jako hotovou věc a snaží se povzbudit větší účast EU na zásahu v Iráku a tuto zemi považuje za další „stát pod dohledem“ USA/NATO/EU, stejně jako Afghánistán a Kosovo. Je to neuvěřitelné, protože usnesení současně uvádí, že se sousední země musí zdržet jakýchkoli zásahů do vnitřních záležitostí Iráku a musí respektovat jeho nezávislost, suverenitu a územní celistvost i touhu iráckého lidu vybudovat v zemi vlastními silami ústavní a politický systém.

Proto jsme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), písemně. − Hlasoval jsem pro tuto zprávu i přes názor vyjádřený v jednom z bodů odůvodnění, který všechny problémy Iráku přičítá minulému režimu. Není pochyb o tom, že Saddám Husajn byl krutý diktátor, který zavinil smrt mnoha svých lidí, zejména svou systematickou snahou o vyhlazení Kurdů. K nevýslovnému strádání však také vedl naprostý nedostatek jakékoli strategie okupačních sil při řešení obnovy země.

Jsem však velmi potěšen tím, že Parlament zaujal stanovisko, že žádná země by do Iráku neměla nikoho nuceně vracet. Země není bezpečná, dokonce ani irácký Kurdistán, kde byly nedávno spatřeny turecké tanky, které překročily jeho hranice, a tím způsobily další strach a nestabilitu. Od členů řady stran iráckého parlamentu jsme slyšeli, že návrat je nebezpečný a potenciálně pro zemi samu destabilizující. V podvýboru pro lidská práva jsme rovněž slyšeli o neutěšené situaci milionů Iráčanů, kteří žijí jako uprchlíci v sousedních zemích s nepatrnou podporou mezinárodního společenství. Měli bychom podpořit veřejné služby v těchto státech a přinejmenším vzdělávat děti.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM), písemně.(FR) Zástupci Hnutí za Francii v Evropském parlamentu zaujali již od počátku intervence Spojených států amerických v Iráku důsledný postoj. Vlastní zkušenosti naší země a její pouta k iráckému lidu nás varovaly před humanitární, vojenskou a morální katastrofou, kterou intervence přinese.

Nyní je zkáza dokonána a je na členských státech, aby samy nebo společně jednaly v zájmu spásy a obnovy všeho, co lze zachránit. Před americkou intervencí byl Irák jedinou muslimskou zemí, ve které žilo velké a prosperující křesťanské společenství – společenství, které tam žilo ještě před příchodem islámu.

Jedním z nejtragičtějších důsledků americké intervence byl exodus částí tohoto společenství vyhnaných terorem a zastrašováním. Je to kalamita pro dnešní i budoucí Irák. V širších souvislostech vede rychlá eroze nábožensky promísených skupin obyvatel na Středním východě k humanitárnímu a hospodářskému zbídačení a ohrožuje stabilitu a prosperitu celého regionu.

Historik Fernand Braudel se domníval, že historie započala v Sumerské říši, dnes se však zdá, že dlouhá historie křesťanských menšin v Iráku je u konce. My, národy Evropy, prostě nemůžeme tuto obrovskou nespravedlnost přejít tím, že nebudeme jednat.

Irácká křesťanská společenství bývala k islámu otevřená a vstřícná a společně se svými muslimskými sousedy budovala zemi, která prosperovala, než ji zpustošil fanatismus a války.

(Vysvětlení hlasování ukončeno podle článku 163)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Jsem potěšen tím, že zpráva Any Gomesové o úloze EU v Iráku hledí kupředu a formuluje strategii budování silného demokratického iráckého státu respektujícího lidská práva a bohatou etnickou a náboženskou skladbu země. Irák potřebuje Evropu, aby mu pomohla stavět na nejnovějších zlepšeních bezpečnosti, která budou muset ujít dlouhou cestu při povzbuzování investic a zvyšování účasti nevládních organizací na obnově země. Celá Evropa má zájem na stabilním a bezpečném Iráku, a domnívám se, že doporučení zprávy to uznávají.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně. – (EL) Zpráva má zajistit lepší podíl EU na imperialistické kořisti z války proti Iráku a intervencí v širším regionu Středního východu. V této souvislosti:

hledá způsoby a prostředky zajištění dlouhodobé přítomnosti EU v zemi, aby „pomohla evropským firmám ucházet se o kontrakty na obnovu Iráku“, tzn. aby zvýšila podíl kořisti monopolů EU;

požaduje bezpodmínečnou pomoc pro kolaborantskou „vládu“ Iráku;

předkládá strategie aktivní účasti na imperialistické okupaci. Aby se mohly vojenské a policejní síly stát součástí okupačních armád, je třeba si nasadit jiné klobouky a změnit jméno na „jednotky OSN“.

Proto zpráva, která cynicky uznává katastrofické důsledky války a masakrování iráckého lidu, spěšně uvádí, že události byly dovedeny ke zdárnému konci.

Zpráva legitimizuje nejen okupační armády, které nazývá „mnohonárodnostními silami“, ale i soukromé firmy vrahů činné v Iráku, za předpokladu stanovení pravidel pro jejich trestnou činnost!

Komunistická strana Řecka zprávu odsuzuje. Vyjadřuje svou solidaritu s odporem Iráčanů a s bojem obyvatel regionu za osvobození od imperialistického jha okupace a za jejich nezcizitelné právo rozhodovat o svém vlastním osudu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) To, že se Parlament rozhodl jednat o budoucnosti úlohy Evropské unie v Iráku a nesetrvávat u bezúčelné debaty o problémech minulosti, je příznivé. Namísto let minulých pro nás nyní pět důležitých let představuje pět let příštích.

Výchozím bodem každé debaty o této otázce nyní musí být uznání skutečnosti, že situace na místě se velmi zlepšila, jakkoli je stále vážná. Toto zlepšení ukazuje zejména to, že existuje schůdná cesta vpřed směřující k vybudování demokratického a bezpečného státu. Našeho cíle lze dosáhnout. Zkušenosti v uplynulých letech však také ukazují, že ho lze dosáhnout pouze s větším odhodláním, zvýšením bezpečnosti, investováním do odborné přípravy iráckých orgánů a co je velmi důležité, s aktivním přispěním k vybudování infrastruktury, která vedle ropy umožní životaschopnost hospodářství země. V konkrétním případě Evropské unie to znamená rozsáhlé investice do hospodářské obnovy Iráku a budování demokracie v zemi. Tento region i svět nezbytně potřebují demokratický a bezpečný Irák, který dodržuje lidská práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), písemně. (DE) Samozřejmě vím, že jsme v plénu hlasovali o návrhu zprávy, kterou moje kolegyně Ana Gomesová vypracovala o úloze Evropské unie v Iráku, a nikoli o jejím vysvětlujícím prohlášení k uvedené zprávě. Přesto se domnívám, že je důležité, že ve svém vysvětlujícím prohlášení zpravodajka ještě jednou zdůrazňuje, že invaze do Iráku byla strategickou a humanitární pohromou a že irácká společnost byla traumatizována nejprve válkou a pak následným chaosem a násilím.

Vítám skutečnost, že kromě všech dalších důležitých otázek, na které zpravodajka poukazuje, se zvlášť zmiňuje o tom, že dobré výsledky v Iráku vyžadují zajištění významnější úlohy žen a podporu dodržování práv žen, menšin a dětí.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písemně. − (NL) Dle mého názoru je politováníhodné, že Evropský parlament dosud nevypracoval žádnou analýzu války v Iráku. V posledních letech Parlament v podstatě zachovával hrobové ticho a ani neprotestoval proti lžím, které tvrdila Bushova administrativa. Pro demokratickou instituci, jakou Parlament je, to má velký význam! Budeme si jen obtížně zachovávat svou důvěryhodnost, pokud ani nezakročíme proti členům OSN, kteří opovrhují Chartou OSN.

Paní Gomesová nám přednesla posouzení situace v Iráku. Její zpráva o úloze Evropské unie v Iráku obsahuje řadu dobrých doporučení pro obnovu země. Zabývá se řadou témat a všechna navržená doporučení se mi zdají proveditelná. Zvláště vítám návrhy na mnohostranné úsilí o zahájení intenzivních diplomatických jednání pod záštitou OSN mezi Spojenými státy americkými a zeměmi sousedícími s Irákem. Cílem musí být vybudování demokracie v Iráku na základě zásad právního státu, řádné správy věcí veřejných a lidských práv. Zprávu tedy podporuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písemně.(FR) Čtvrtá ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války stanoví, že humanitární, zdravotničtí a církevní pracovníci musí být respektováni a chráněni.

Je naprosto nezbytné, abychom vyjádřili podporu v případu Monsignora Paulose Faraje Rahha, chaldejského katolického arcibiskupa, který se narodil a žil v Mosulu a který byl v pátek 29. února 2008 unesen.

Tři osoby, které s ním v době únosu byly, únosci zavraždili.

V ústním pozměňovacím návrhu ke zprávě paní Gomesové nebylo možné Monsignora Rahha jmenovitě zmínit.

Z toho důvodu bych ráda výslovně požádala předsedajícího, aby jménem Parlamentu zaslal dva dopisy vyjadřující podporu a povzbuzení:

- jeden iráckému šíitskému předsedovi vlády Nouri al-Malikimu, který odsoudil útoky na představitele křesťanské církve a jménem irácké vlády nabídl křesťanům „ochranu a spravedlnost“ a ujištění, že osoby odpovědné za násilí budou dopadeny a potrestány;

- druhý místopředsedovi vlády Táriku Hášimímu, příslušníku sunnitského společenství, který rovněž rozhodně odsoudil útoky proti křesťanským komunitám a který po únosu vyjádřil solidaritu s těmi, které nazval „naši křesťanští bratři“.

Je naprosto nezbytné, abychom povzbuzovali vnitrostátní orgány, aby činily vše, co je v jejich silách a zajistily tak okamžité a bezpodmínečné propuštění Monsignora Paulose Faraja Rahha.

 
  
  

- Návrh usnesení: Kodex chování EU pro vývoz zbraní (RC-B6-0063/2008) -{}-

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Toto usnesení podpořím. Jak jsem uvedl ve své zprávě před více než deseti lety, je nezbytné, abychom měli závazný právní základ svého kodexu chování pro vývoz zbraní.

Naléhavé požadavky na vývoz však vyvolává rozdělený evropský průmysl, který zoufale touží po velkosériové výrobě, aby mohl konkurovat masové výrobě zbraní ze Spojených států amerických za podmínek nespojité domácí poptávky po výrobě.

Proto potřebujeme dosáhnout jednotného trhu s obranným zařízením, který Evropě umožní za prvé konkurovat, za druhé přestat zásobovat regionální války na celém světě a za třetí převést některé její nejkvalifikovanější vědce a techniky do nových moderních technologických průmyslových odvětví zítřka.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Některé členské státy mají nepochybný zájem na podpoře vývozu zbraní. Pokud však bude vypracován společný kodex chování pro vývoz zbraní, je pravděpodobné, že některé členské státy s restriktivnější politikou budou nuceny ke kompromisu.

Zastáváme názor, že dohled nad vývozem zbraní nejlépe provádí každý členský stát prostřednictvím svých vnitrostátních právních předpisů. Švédsko musí mít nadále právo provádět restriktivní politiku vývozu zbraní, pokud si to bude přát. Spolupráce je žádoucí pro zajištění dalšího pokroku v úsilí o globální odzbrojení, toho však lze nejlépe dosáhnout v mezinárodním měřítku v rámci Organizace spojených národů vzhledem ke zkušenostem, odborným znalostem a globální působnosti OSN.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Účinný kodex chování pro vývoz zbraní je nepochybně stále významnější v kontextu rychlé militarizace EU, kterou odráží návrh Smlouvy nyní procházející v každém členském státě ratifikací.

Nikoli bez jisté ironie zpráva sama zvlášť zmiňuje „rozvíjející se Evropskou bezpečnostní a obrannou politiku (EBOP), v jejímž rámci rozmisťuje EU stále větší počet zahraničních vojenských a civilních misí, při nichž mohou být pracovníci EU ohrožováni zbraněmi, jež předtím dodaly členské státy“.

„Trh s vojenským vybavením“ se v EU rozšiřuje, je podporováno „několik iniciativ na harmonizaci vnitrostátních politik zadávání zbrojních zakázek i transferů a prodeje zbraní uvnitř Společenství“ a existuje „odhodlání zvýšit vývoz zbraní na podporu hospodářských zájmů“.

Hlavní heslo je dáno: závody ve zbrojení a militarizace mezinárodních vztahů.

Iniciativy a opatření, která usilují alespoň o zmírnění této eskalace, jsou proto příznivá a nutná. Jak jsme však již uvedli, regulace obchodu se zbraněmi bude daleko významnější, pokud ji bude doprovázet proces mnohostranného a recipročního odzbrojování, který začne zejména likvidací obrovských jaderných arzenálů.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písemně. − Britská delegace konzervativců hlasovala proti usnesení z toho důvodu, že nesouhlasí s odkazy na Lisabonskou smlouvu nebo na rozvíjející se Evropskou bezpečnostní a obrannou politiku, proti nimž se staví. Kromě toho, jakkoli velmi podporuje odpovědnou politiku přesunů zbraní, není přesvědčena o výhodách, které by právně závazný kodex chování, který by ukládala EU, měl před mezinárodně závaznou smlouvou o obchodu se zbraněmi.

 
  
  

- Zpráva: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písemně. (SV) My, švédští sociální demokraté, jsme hlasovali pro zprávu, protože je důležité, aby se v některých institucích v Evropě zlepšily vězeňské podmínky a aby byla dodržována lidská a základní práva vězňů. Kromě toho musí být do zacházení s vězni a provozu vězení začleněno hledisko rovnosti. Máme však jisté námitky proti některým myšlenkám obsaženým ve zprávě. Nechceme harmonizaci podmínek ve věznicích v Evropě a máme silné pochyby o zvláštních trestních sankcích či alternativních trestech pro ženy, těhotné ženy a ženy s malými dětmi. Pokud jde o styk dítěte s jeho rodiči během doby trvání vyšetřovací vazby a následně, je třeba s přihlédnutím k nejlepšímu zájmu dítěte brát v úvahu oba rodiče a nikoli jen matku nebo jednoho z rodičů.

 
  
MPphoto
 
 

  Den Dover (PPE-DE), písemně. − Já a mí britští konzervativní kolegové se domníváme, že je třeba stále hledat možné způsoby zlepšení situace žen ve věznicích. Zpráva navrhuje řadu možností, které by bylo možné dále zkoumat, včetně zajištění zdravotnické péče.

Zpráva však členským státům v této oblasti nařizuje příliš. Je na členských státech, aby rozhodovaly o podrobnostech své vězeňské politiky. Zvláště nemůžeme souhlasit s tvrzením bodu odůvodnění C a bodu odůvodnění Q, které podle našeho názoru narušují ostatní potenciálně hodnotné aspekty zprávy. Z těchto důvodů jsme se rozhodli zdržet se hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu paní Panayotopoulos-Cassiotouové o specifické situaci žen ve věznicích a dopadu uvěznění rodičů na společenský a rodinný život, protože existují důkazy o tom, že evropské věznice jsou do velké míry zaměřeny na mužské vězně a potřeby žen přehlížejí.

Proto jsem přesvědčena, že by měla být přijata opatření na podporu zlepšení situace vězněných žen, zejména z hlediska jejich sociálního a profesního znovuzačlenění, zdravotní péče a hygieny, psychologické podpory a udržování rodinných vazeb.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Ačkoli ženy tvoří zhruba 4,5 až 5 % celkové vězeňské populace v Evropě, jsou věznice nadále zaměřeny hlavně na mužské vězně a mají sklon přehlížet specifické problémy žen, které tvoří malou, ale rostoucí skupinu žen držených ve věznicích. Hlavními problémy jsou zdravotní péče, situace vězněných matek s dětmi a pracovní a společenské znovuzačlenění.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat zajištění potřeb žen v oblasti zdravotní péče a hygieny. Zvláště těhotné vězenkyně potřebují specializované zdroje a pozornost, pokud jde o skladbu stravy, pohyb, oděvy, léčbu a zdravotní péči poskytovanou odbornými pracovníky.

Děti, které zůstávají se svými uvězněnými matkami, vyžadují náležitou ochranu a péči a neměly by trpět žádnou formou diskriminace. Uvěznění žen může mít zvláště závažný dopad v případě, že ženy byly v době před uvězněním samoživitelkami.

Sociální začlenění vězněných musí byt připraveno v průběhu a po skončení věznění za spolupráce sociálních služeb a dalších příslušných organizací tak, aby byl zajištěn bezproblémový přechod z věznic na svobodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písemně. (SV) Podporujeme úsilí členský států o modernizaci a přizpůsobení trestní politiky s cílem lépe zabezpečit potřeby vězňů včetně zohlednění zvláštních potřeb žen.

Jestliže zacházení s pachateli nespadá do rozsahu pravomocí EU, rozhodli jsme se hlasovat proti předmětné zprávě. Opatření týkající se nařízení, která upravují návštěvy vězňů, fungování příslušných zařízení, odborná příprava personálu, která pracuje v trestním systému, volnočasové aktivity vězňů a sociální pomoc, to všechno jsou věci, za které zodpovídají členské státy a mělo by to tak být i v budoucnosti, aby je bylo možné přizpůsobit a rozvíjet podle vnitrostátních a místních potřeb.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélčne Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Strana Junilistan sympatizuje s mnoha názory uvedenými ve zprávě ohledně dodržování lidských práv, lepších podmínek ve věznicích, respektování rovnosti žen a mužů a významu znovuzačlenění pachatelů trestných činů do společnosti. Zcela jasně je také nesmírně důležité v co největší míře přihlížet k potřebám dítěte v takových situacích.

Myslíme si však, že by členské státy samy měly určovat, jak budou při řešení těchto záležitostí postupovat.

Zdůrazňujeme zvláště právo každého členského státu formulovat své vlastní trestní právní předpisy, a tedy vyhlašovat příslušné tresty. Evropská unie by se také neměla účastnit podrobné regulace toho, zda by vězení mělo či nemělo mít tělocvičnu, regulace návštěvních řádů či práce v době vyšetřovací vazby. Tyto záležitosti by měly patřit do oblasti rozhodování členských států a jejich voličů a měly by být určovány v rámci veřejné rozpravy ve společnosti.

Chtěli bychom každému připomenout, že všechny členské státy EU jsou státy demokratické, které splňují kodaňská kritéria.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE-DE), písemně. − (SV) Podporujeme úsilí vynakládané v členských státech za účelem modernizace a přizpůsobení trestní politiky, která by lépe zohledňovala potřeby vězňů a v rámci toho i specifické potřeby žen.

Protože zacházení s pachateli trestných činů nespadá do pravomocí EU, rozhodli jsme se hlasovat proti zprávě. Opatření, která se zabývají návštěvní řádem, provozem institucí, odbornou přípravou zaměstnanců trestního systému, náplní volného času vězňů nebo sociální pomocí, jsou a měla by zůstat záležitostí členských států, aby je bylo možné upravovat a rozvíjet podle vnitrostátních a místních potřeb.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Souhlasím se zjištěními zprávy, kterou Marie Panayotopoulos-Cassiotouová vypracovala o situaci žen ve věznicích a dopadu uvěznění rodičů na společenský a rodinný život. Věznice zůstávají zaměřeny na potřeby mužských vězňů a já vítám cíl zprávy, kterým je upozornit na rozdíly, které se týkají žen. Se zprávou souhlasím.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), písemně.(FR) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože je nezbytně nutné upravit podmínky ve věznicích tak, aby odpovídaly specifickým potřebám žen. I dnes zůstávají podmínky ve věznicích v mnoha členských státech velmi špatné a zcela jistě nejsou zaměřeny na poskytování určitých druhů podpory, které ženy požadují.

Existují specifické problémy týkající se vězeňkyň, které vyžadují zvláštní pozornost, zejména v otázce přístupu ke zdravotní péči.

Proto jsem podpořila pozměňovací návrh, který předložila skupina sociálních demokratů a který požadoval, aby měly vězeňkyně stejný přístup ke screeningovým programům pro záchyt rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku jako ostatní ženy. Skutečností je, že včasná diagnóza takovéhoto zdravotního stavu zvyšuje šance na léčbu, a proto může odpírání přístupu k takovým screeningovým programům skutečně znamenat pro vězeňkyně další trest.

Kromě toho jsou ženy stále ústředním prvkem rodinné jednotky. Proto bychom se v případě matek měli pokusit usnadnit jiné formy trestu než odnětí svobody vždy, je-li to možné, za předpokladu, že dané matky nepředstavují žádnou hrozbu pro veřejný pořádek.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písemně. (SV) Jedná se o oblast, ve které neexistují žádné pravomoci na úrovni EU. I přes některé kladné návrhy se zpráva příliš zabývá podrobnou regulací. Proto jsem se hlasování zdržel.

 
  
  

- Zpráva: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva a Gay Mitchell (PPE-DE), písemně. − Hlasujeme-li pro jakoukoli politiku, která obsahuje spojení „sexuální a reprodukční zdraví“, chápeme toto pojení tak, že znamená ochranu a zlepšení kvality života a zdraví matky a nenarozeného dítěte. Nepřijímáme žádnou jinou definici, která by do tohoto slovního spojení zahrnovala potrat, a kromě toho se domníváme, že stejně tak vylučují potrat jakákoli péče, informace, politiky či jiné služby týkající se sexuálního a reprodukčního zdraví. Budeme usilovat o to, aby tuto definici akceptovalo každé fórum a každý orgán, které můžeme ovlivnit.

Upozorňujeme na odpověď předsednictví Rady danou v Parlamentu dne 4. prosince 2003, která uvádí, že pojem reprodukční zdraví nezahrnuje podporu potratu a že (mimo jiné) by potrat nikdy neměl být uváděn jako metoda plánovaného rodičovství, což je opak tvrzení, které Světová zdravotnická organizace uvádí ve věci regulace plodnosti. Je proto jasné, že definice Světové zdravotnické organizace není závazná a ani není přijata vládními a parlamentními orgány.

Nadále budeme podporovat politiky podporující odpovědné sexuální chování a chránící život a zdraví matky a nenarozeného dítěte, včetně podpory zajištění zdrojů pro dosažení uvedených cílů.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélčne Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Tato zpráva z vlastního podnětu se snaží začlenit hledisko rovnosti do rozvojové spolupráce EU. Strana Junilistan je proti pomoci na úrovni EU, a proto hlasuje proti zprávě.

Avšak několik pozměňovacích návrhů, které předložili někteří poslanci, má méně přívětivou povahu. Právo žen na sexuální a reprodukční zdraví je důležitým prvkem prosazování rozvoje. V tomto případě jsme se rozhodli podpořit původní návrhy, abychom vyvážili nepříjemné tendence v tomto Parlamentu. Práce na těchto otázkách a rozvojové spolupráci by však měla zásadně pokračovat na globální úrovni prostřednictvím OSN a nikoli EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Domníváme se, že toto zpráva má několik kladů, jedním z nichž je upozornění na závažný problém v EU i v rozvojových zemích: potřeba zajistit přístup k informacím o sexuálním a reprodukčním zdraví, zajistit svobodu rozhodování a vytvořit a podporovat veřejné služby určené k ochraně a uplatňování práv všech, zejména žen.

Jsme přesvědčeni, že je však třeba zdůraznit, že největší přínos „rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce“ nebude plynout z politik prosazujících vztahy závislosti a dominance, liberalizaci trhu (viz dohody o hospodářském partnerství EU – EPA), vykořisťování pracujících, nerovnost a sociální nespravedlnost a nedodržování lidských práv, které postihují zejména miliony a miliony dětí a žen, ale z politiky účinné spolupráce států založené na rovných právech, dodržování národní suverenity a práva každé země definovat a provádět rozvojový model vyhovující potřebám a zájmům jejího lidu, tzn. politiky, která bude slovo „solidarita“ vykládat přesně.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), písemně. − Hlasoval jsem pro tento pozměňovací návrh, protože jsem pevně přesvědčen, že boj proti násilí, v tomto případě sexuálnímu násilí na ženách v oblastech krizí a konfliktů, musí být nejvyšší prioritou. EU nemůže tolerovat jakýkoli druh násilí, a proto se domnívám, že by měl být kladen důraz na boj proti sexuálnímu násilí zaměřenému na ženy. Dále se domnívám, že tradice nelze posuzovat jako něco zlého. Sexuální a reprodukční zdraví a práva jsou citlivé otázky, které zahrnují i tradiční společenské i náboženské aspekty, a proto by neměly být zevšeobecňovány a neměl by tak být vyvíjen nátlak na společnosti, a zejména křehké společnosti v případech, kdy drastické změny tradičního způsobů života mohou křehkou společnost více poškodit než jí prospět.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. (DE) Hlasuji pro rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce.

Znevýhodnění žen v rozvojových zemích vyplývající z náboženských pravidel, kulturních zvyklostí a chudoby je často ještě zhoršováno nedostatkem vzdělání. V tomto ohledu chci zejména upozornit na potenciálně obrovský společenský tlak, který by mohl vzejít z veřejné osvěty o základních právech žen a který by v konečném důsledku mohl zlepšit situaci žen v dotčených regionech.

Dále podporuji myšlenku ve věci „násilí páchaného na ženách“ nejen čistě z hlediska žen, které jsou jeho obětí, ale i z hlediska přípravy praktických programů, které by se zabývaly aspektem mužů – násilníků, jak ve své zprávě navrhuje paní Ucaová.

Také se velmi kriticky stavím k tomu, že Komise do svého seznamu opatření nezahrnula strategii proti kulturně nebo nábožensky zdůvodněnému násilí vůči ženám.

Špatný přístup ke vzdělávání vede ke znevýhodnění v ostatních oblastech života z prostého důvodu nedostatku informací. Špatná informovanost v tomto ohledu může mít v rozvojových zemích, kde jsou péče o zdraví a hygienické standardy často otřesné, smrtící důsledky. Chci jen zmínit alarmující vysoký podíl žen nakažených HIV – jižně od Sahary činí 57 %.

Mimořádně kladným prvkem je požadavek na vypracování „ukazatelů plnění zohledňujících rovnost mezi ženami a muži“, které by také zmírnily kontroverznost tématu kvót.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens (PPE-DE), písemně. − Hlasuji-li pro jakoukoli politiku, která obsahuje slovní spojení „sexuální a reprodukční zdraví“, chápu tento výraz tak, že znamená ochranu a zlepšení kvality života a zdraví matky a nenarozeného dítěte. Nepřijímám žádnou jinou definici, která by do tohoto slovního spojení zahrnovala potrat, a kromě toho se domnívám, že stejně tak vylučují potrat jakákoli péče, informace, politiky či jiné služby týkající se sexuálního a reprodukčního zdraví. Měli bychom usilovat o to, aby tuto definici akceptovalo každé fórum a každý orgán, které můžeme ovlivnit.

Upozorňuji na odpověď předsednictví Rady danou v Parlamentu dne 4. prosince 2003, která uvádí, že pojem reprodukční zdraví nezahrnuje podporu potratu a že (mimo jiné) by potrat nikdy neměl být uváděn jako metoda plánovaného rodičovství, což je opak tvrzení, které Světová zdravotnická organizace uvádí ve věci regulace plodnosti. Je proto jasné, že definice Světové zdravotnické organizace není závazná a ani není přijata vládními a parlamentními orgány.

Nadále budu podporovat politiky podporující odpovědné sexuální chování a chránící život a zdraví matky a nenarozeného dítěte, včetně podpory zajištění zdrojů pro dosažení uvedených cílů.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Zpráva „o rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce“, kterou vypracovala paní Feleknas Ucaová, vítá strategii Komise v této oblasti. Znovu opakuji souhlas se strategií, která se snaží začlenit rovnost mužů a žen do rozvojové spolupráce. Hlasoval jsem pro zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), písemně. (FR) Jakkoli je rovnost žen a mužů nedílnou součástí programů rozvojové spolupráce Evropské unie již po mnoho let, skutečný pokrok je doposud příliš pomalý. Evropská komise si proto musí stanovit své cíle ve smyslu číselných hodnot a lhůt, aby se mohl rozvoj stát hlavním činitelem zlepšení životních podmínek žen.

Proto se Unie v partnerstvích, do kterých vstupuje, musí zaměřit na tři priority: základní svobody, postavení žen ve veřejném životě a jejich přístup ke zdravotní péči.

Na druhé straně musí být Komise více než kdy jindy bdělá ve věci porušování fyzické nedotknutelnosti a lidské důstojnosti žen (v podobě mučení, tradičních podob mrzačení a nucených sňatků). Současně musí spolupráce zahrnovat uznání místa žen ve společnosti, které ovlivňuje vše od přístupu ke znalostem po finanční nezávislost. Kromě toho jsou závazky nutné k tomu, aby se do roku 2010 stala prevence a léčba AIDS v rozvojových zemí skutečností. Evropská rozvojová politika bude naprosto neúspěšná, pokud nebude schopna přinést skutečnou změnu podmínek žen.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně. – (EL) Zpráva i přes svá přesná zjištění o tragické situaci žen v rozvojových zemích zakrývá skutečné příčiny: kapitalistické výrobní metody a brutální imperialistické intervence EU, Spojených států a ostatních imperialistických států a organizací. Vykořisťují tyto země a drancují jejich zdroje bohatství, což vše vede k hladu a zbídačování milionů lidí.

Navrhovaná řešení se pohybují v mezích kapitalistického rozvoje a rozvojové pomoci EU. Dalším typickým aspektem tohoto přístupu je návrh na posílení podnikání žen za účelem zvýšení zaměstnanosti. V této souvislosti jsou návrhy požadující spravedlivější a demokratičtější společnosti, přístup dívek a žen ke vzdělání a zdravotní péči, vymýcení chudoby, chorob atd. jen prázdnými slovy. Jsou to jen přání, která mají odvést pozornost od pravdy, protože splnění potřeb lidí není slučitelné s nejvyšším principem kapitalistického rozvoje a honby za ziskem. Za každé euro, které EU dává, jich těchto zemím krade tisíce.

Zlepšení postavení žen a životních podmínek obyvatel těchto zemí nebude dosaženo prostřednictvím legalizované loupeže zvané „rozvojová pomoc EU“, ale prostřednictvím odporu vůči imperialistické intervenci, snahy o rovné mezinárodní vztahy a boje za různorodý přístup k rozvoji založený na potřebách lidu.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), písemně. (DE) Tato zpráva o rovnosti a účasti a o úloze žen v rozvojové spolupráci postihuje velký počet nejrůznějších aspektů a obsahuje i důležité praktické požadavky.

Jako celek by tedy měla být rozhodně podpořena. Tématem, které se prolíná celou zprávou, je sexuální a reprodukční zdraví a násilí vůči ženám, spolu s prosazováním práva žen na sebeurčení.

Je důležité rozšířit sítě mikrofinancování, protože mikroúvěry mohou ekonomické situaci žen pomoci. Nemohu pochopit, proč se někdo pokouší předkládat různé pozměňovací návrhy, které zprávu oslabují a nepřihlížejí k existujícím dokumentům OSN.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), písemně. −

Pane předsedající, jsem plně pro rovnost žen a mužů a posílení postavení žen a ráda bych tuto pozitivní zprávu podpořila.

Stejně jako mnoho ostatních zpráv týkajících se žen a dětí byla i tato zpráva bohužel využita k prosazování potratů v rámci sexuálních a reprodukčních práv. Protože většina mých kolegů a kolegyň hlasovala pro začlenění řady pozměňovacích návrhů o sexuálních a reprodukčních právech, nemohu pro tuto zprávu hlasovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), písemně. − (PL) Zpráva, kterou paní Ucaová předložila o rovnosti pohlaví v rozvojové politice, je výrazem evropského morálního imperialismu vůči rozvojovým zemím. Vyváží nezdravý společenský model bohatých evropských zemí do zemí Afriky a Asie. Opakované odkazy na reprodukční práva naznačují podporu generalizovaného potratu. Proto jsem nemohl pro zprávu hlasovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písemně. – (FR) Rovnost žen a mužů je v rozvojových zemích prioritou. Velmi oceňuji důkladnou a horlivou práci, kterou paní Ucaová v oblasti tohoto důležitého tématu odvedla.

Přesto jsem hlasovala proti zprávě, protože podstata některých bodů v konečném znění týkajících se sexuálního a reprodukčního zdraví zůstává nejasná. Přetrvávají rozdílné výklady a některé z nich naznačují i hrozbu pro životy nenarozených dětí.

V příští zprávě na dané téma by zdraví žen nemělo být posuzována výhradně ve vztahu k reprodukci, protože všechny ženy mají právo na prostředí, které jim umožní těšit se trvale dobrému zdraví. To znamená věnování zvláštní pozornosti dodávkám bezpečné pitné vody, bílkovin a základních léků vedle tradičních léčiv.

Na základě návštěvy paní Gertrudy Mongellaové dne 6. března 2008, která předznamenala Mezinárodní den žen, bych rovněž ráda řekla, že z africké moudrosti se máme v oblasti rovnosti žen a mužů hodně co učit: je to něco, co bylo v životě tamějších lidí vždy přítomno a přecházelo v ústní tradici mezi ženami a muži, kteří byli požehnáni dobrým duchovním i duševním zdravím. Všichni bychom se tím mohli inspirovat.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí