Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2188(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0006/2008

Forhandlinger :

PV 12/03/2008 - 18
CRE 12/03/2008 - 18

Afstemninger :

PV 13/03/2008 - 4.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0096

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 13. marts 2008 - Strasbourg EUT-udgave

5. Stemmeforklaringer
Protokol
  

Mundtlige stemmeforklaringer

 
  
  

Betænkning af Claude Turmes (A6-0006/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Fru formand! Uanset, hvad man mener om den igangværende diskussion om klimaændringer - og jeg kan mærke en masse varm luft omkring mig - tror jeg, at vi alle kan blive enige om behovet for mere energieffektivitet.

Men hvis vi skal tale om energieffektivitet, skal vi sikre os, at vi rent faktisk har en fælles tankegang på dette område. Jeg skal komme med et eksempel: hele vores politik for elsparepærer. Ja, vi ønsker at udfase de eksisterende elpærer, men alligevel indfører vi told på import af elsparepærer. Ja, vi taler om at forbyde kviksølv i barometre (selv om det rent faktisk udgør en meget lille risiko), men samtidig tilskynder vi til brug af elsparepærer, der indeholder, ja, De har gættet det, mere kviksølv. Ikke kun det, men vi taler om energieffektivitet, men alligevel bliver vi ved med at rejse til Strasbourg, hvilket fører til udledning af tonsvis af unødvendigt ekstra CO2.

Så hvis vi virkelig ønsker at gå i front med hensyn til energieffektivitet, bør vi lukke Parlamentet i Strasbourg.

 
  
  

FORSÆDE: Gérard ONESTA
Næstformand

 
  
  

Betænkning af Neena Gill (A6-0027/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). - (PL) Hr. formand! Jeg har stemt for Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der har til formål at forbedre ældres livskvalitet gennem brug af nye informations- og kommunikationsteknologier. Forslaget gør det muligt for ældre at udvikle sig, og det samme gælder for handicappede, kvinder, der opdrager børn i hjemmet, samt indbyggere i landdistrikterne. Jeg er overbevist om, at dette initiativ vil forhindre en social lagdeling i Europa forbundet med adgangen til digitale tjenesteydelser, samt at det vil forhindre marginalisering af sociale grupper, der er i fare for at have en mindre adgang til moderne teknologier. Det er dog nødvendigt at gøre opmærksom på et aspekt af denne sag, som efter min mening er meget vigtigt: Omkostningerne for disse teknologier skal være så lave som muligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Hr. formand! Jeg har stemt for betænkningen om forbedring af de ældres livskvalitet, da de berørte problemer i betænkningen er vigtige for mange europæere, især for den ældre generation. De ældre er afhængige af pensionsydelser, der ofte er meget lave. Betydningen af dette forhold vil stige i takt med, at flere ældre modtager disse midler, da antallet af betalere falder. Vi får således en situation, hvor en stor gruppe ældre vil anmode om forskellige sociale ydelser. Men en betydelig del af disse personer vil fortsat være i stand til at udføre nogle arbejdsopgaver, og de kan forblive aktive på arbejdsmarkedet. Aldringsprocessen, de flere ældre skaber et større behov for en række ydelser og andre produkter, hvorfor efterspørgslen altså vil stige på dette område.

 
  
  

Betænkning af Olle Schmidt (A6-0030/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). - (PL) Hr. formand! Jeg har stemt imod - betænkningen skaber meget tvivl. Jeg støtter ikke direktivets bestemmelser om harmonisering af punktafgiftssatserne på benzin og gasolie i EU. Punktafgiftssatsernes forskellighed muliggør konkurrence mellem transportfirmaer fra forskellige EU-lande, hvilket uden tvivl er til gavn for forbrugerne. Reglerne om at hæve punktafgiftssatserne på brændstoffer i hele EU vækker modstand. De høje oliepriser på de nationale markeder og bestræbelserne på at harmonisere punktafgiftssatserne i alle 27 EU-lande vil medføre, at den økonomiske vækst bremses i lande med et lavt BNP-niveau. Højere brændstofpriser betyder højere priser på varer og tjenesteydelser. Da de indførte ændringsforslag gør det muligt at bevare de differentierede punktafgiftssatser i de nytiltrådte lande, herunder Polen, har jeg stemt for ændringsforslagenes vedtagelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Hr. formand! Jeg har stemt imod, da en betydelig forøgelse af punktafgifterne på gasolie medfører højere toldafgifter på produkter og tjenesteydelser i de stater, der skal opkræve punktafgifter, der er lavere det foreslåede minimum i Fællesskabet. Punktafgifterne er dog under alle omstændigheder høje, når man tager disse staters forudsætninger i betragtning.

Eftersom det gennemsnitlige lønningsniveau er relativt lavt i de medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004 og 2007, synes jeg, at den foreslåede punktafgiftsstigning er for høj. Det er især de fattigste familier, der vil mærke stigningen. Den øjeblikkelige stigning i brændstofpriserne udgør allerede nu en markant byrde for deres husholdningsbudgetter. Af denne årsag bør de mindst udviklede lande, der har lave lønninger, have overgangsperioder, der er betydelig længere end dem, som Kommissionen har foreslået, med henblik på at sikre, at landene har tid til at foretage den nødvendige tilpasning. Vi synes, at den foreslåede stigning er ubegrundet og for høj.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Det er godt at se Dem tilbage i stolen og lytte til disse stemmeforklaringer, som jeg ved, De holder så meget af. Jeg vil også gerne sige, at jeg sætter pris på den venlighed og forståelse, som Deres medarbejdere og tjenester og tolkene har udvist i denne uge, mens vi har afgivet disse stemmeforklaringer.

Jeg stemte imod netop denne betænkning af en række forskellige grunde. For det første tror jeg på konkurrence på skatteområdet. Jeg tror ikke, at skatteharmonisering eller skat overhovedet bør høre under disse institutioners kompetenceområde.

For det andet har finansministeren i mit land i denne uge indført højere brændstofafgifter for britiske bilister og vognmænd uden forståelse for følgerne af disse handlinger. Jeg vil gerne tage et særligt problem op. Jeg kører en kampagne sammen med "Northampton Chronicle and ECHO" for de mennesker, der bor i omegnen i min region, hvor vi betaler mere for vores brændstof end i alle de andre større byer omkring os. Jeg vil gerne understrege, at der findes andre problemer på brændstofmarkedet ud over problemerne med skatter og afgifter.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne gentage nogle af bemærkningerne fra min kollega og takke Dem, medarbejderne og tolkene for Deres venlighed og tålmodighed, mens vi afgiver disse stemmeforklaringer, som nogle gange kan være ret underholdende og andre gange ret kedelige for Dem. Det har jeg forståelse for. Men det er den store kontrast her på stedet.

Lad os nu tale om konkurrence på skatteområdet. Vi taler om at skabe verdens største indre marked her, og vi taler om at gøre EU til verdens mest konkurrencedygtige økonomi, og vi taler om konkurrence på verdensplan, men hvad gør vi med hensyn til konkurrence på skatteområdet? Der står rent faktisk her i begrundelsen, at den bedste løsning på problemet med konkurrence vil være at indføre fuldstændig harmonisering.

Så her står vi og opfatter konkurrencen som et problem, mens vi samtidig taler om behovet for en mere konkurrencepræget økonomi. Dette burde ikke være en EU-kompetence. Det er en kompetence, der tilfalder medlemsstaterne, og vi bør lade det forblive sådan, for den bedste måde, hvorpå man kan sikre en konkurrencepræget økonomi, er ved at sikre, at vi har konkurrence og ikke harmonisering på skatteområdet.

 
  
  

Betænkning af Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). - (PL) Hr. formand! Jeg har stemt imod. EU har ikke nogen interesse i at give tilskud til Irak. Der er andre stater i Europa, der har meget mere behov for denne bistand. En rapport fra Caritas Europa om 14 lande, herunder Polen, Østrig, Tyskland og Storbritannien, har vist, at det især er forældre, der opdrager børn alene, der er fattige, og det gælder især kvinder.

I en EU-rapport konstateres det, at flest børn i EU lever i fattigdom i Polen - 26 %. Hver femte polak (19 %) lever under fattigdomsgrænsen. 22 % af de polske børn, der minimum har én arbejdende forælder, er truet af fattigdom. Det er den højeste indikator i Europa. 13 % af polakkerne er truet af fattigdom på trods af, at de arbejder. I Østrig lever 47 % af de arbejdsløse, enlige forældre i kronisk fattigdom. Lad os koncentrere os om Europa.

 
  
  

Betænkning af Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Da De havde forsædet i går, understregede jeg, hvor meget jeg altid nyder at læse betænkningerne fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling her i Parlamentet, og samtidig undrer mig over, hvorfor det findes. Som et bevis for dette har vi i dag en betænkning, hvis argumenter passer bedre til nogen, der har set for meget af tv-serien "Prisoner: Cell Block H" som barn, end på faktiske oplysninger om kvinders situation i fængslerne - og hvorvidt dette overhovedet bør være en EU-kompetence.

Det siges f.eks. i betragtning Q: "der henviser til, at det stigende antal kvinder i fængsel delvist skyldes forringede økonomiske forhold for kvinder". Jeg tror, og det har jeg tjekket med statistikkerne fra en række lande i EU, at tallet simpelthen stiger, fordi befolkningstallet stiger. Rent faktisk er andelen af kvinder, der sidder fængslet i Europa, faldende.

Der står her, at adgang til enhver form for sundhedspleje bør være af meget høj kvalitet i fængslerne. Ja, det er helt rigtigt. Men der er masser af ældre kvinder i min valgkreds, der ville elske at have de samme fordele i form af sundhedspleje, som tilbydes kvindelige indsatte i fængsler over hele Det Forenede Kongerige. Derfor stemmer jeg hverken for eller imod betænkningen.

 
  
  

Betænkning af Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Hr. formand! Jeg henviste i går til den uangribelige stilling, som kandidatlandet Tyrkiet indtager, og denne betænkning bekræfter blot denne særlige status. Tyrkiet har i ugevis bombarderet det nordlige Irak, og i titusindvis af tyrkiske soldater har invaderet landet. Og hvad gør Parlamentet i stedet for tydeligt at fordømme denne aggression? Det anmoder venligt Tyrkiet om at respektere Iraks territoriale integritet.

Alle regler, alle principper, alle retningslinjer og kriterier må vige for Tyrkiets tiltrædelse, fra Københavnskriterierne til folkerettens forbud mod brug af aggression. Tyrkiet anser sig for at være hævet over enhver lov, og denne opfattelse forstærkes konstant af Europa, hvilket en dag vil give EU store problemer.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). - (DE) Hr. formand! Jeg var en skarp og klar kritiker af Irakkrigen, og det er jeg stadig. Jeg mener imidlertid også, at vi må kompensere for de fejl, vi har begået her. Vi i den vestlige verden - både Europa og USA - har derfor pligt til at gøre vores yderste for at sikre fred og stabilitet, hvilket bliver vanskeligt nok. Derfor er Gomes-betænkningen så fremragende.

Vi bør virkelig benytte lejligheden til at støtte fru Záborskás initiativ om løsladelse af den kidnappede ærkebiskop. Jeg er ked af, at beslutningsforslaget om dette emne på grund af en administrativ fejl fra Parlamentets side ikke er på eftermiddagens dagsorden. Det er vores pligt at gøre vores yderste for at hjælpe denne repræsentant for et mindretal, hvis eksistens er truet, som har levet sammen i fred med sine muslimske naboer i århundreder, og som trues af folkedrab netop på et tidspunkt, hvor vi har ansvaret i Irak. Det er ikke acceptabelt, og derfor skal vi virkelig handle beslutsomt her.

 
  
  

Betænkning af Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). - (PL) Hr. formand! Jeg støtter noget af indholdet i fru Panayotopoulos-Cassiotous betænkning om fængslede kvinders særlige situation. Fængselsadministrationen skal sikre værdige vilkår for afsoning af frihedsstraf samt sikkerhedsmidler i form af midlertidig arrest.

Jeg vil gerne gøre opmærksom på situationen for de kvinder, der er ansat inden for fængselsvæsenet. Ud af 30.000 embedsfolk i fængselsvæsenet i Polen udgøres 5.000 af kvinder. Aflønningen af væsenets ansatte overskrider ikke 500 euro om måneden. Det er værd at fremhæve den rolle, som fængselsbetjentene spiller med henblik på at sikre en passende strafafsoning, og i forbindelse med frihedsstraf anvendt over for kvinder er det vigtigt, at fængselspersonalet hovedsageligt udgøres af personer af det samme køn. Det mindsker ubehaget for de dømte kvinder og sikrer en bedre beskyttelse af kvindernes rettigheder. Hvis lønningerne ikke bliver markant højere, og hvis der ikke skabes bedre arbejdsvilkår inden for fængselsvæsenet, vil vi ikke kunne opfylde målsætningerne nævnt i betænkningen.

 
  
  

Betænkning af Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Jeg stemte sammen med mit partis indpisker om netop denne betænkning og imod mange af ændringsforslagene. Men jeg har imidlertid et problem med indholdet af betragtningerne. Der står: "der henviser til, at det er nødvendigt at skabe en national styrke, der samler alle samfundene, og som disse betragter som troværdig". Dette er Iraks befolkning, og den nationale styrke skabes formentlig af folk fra Irak.

De undrer Dem faktisk over, hvor stor beslutsomhed de enkelte medlemsstater, som Europa-Parlamentet består af, hidtil har lagt bag denne indsats. Man behøver blot at se på, hvor mange mennesker der har støttet indsatsen i Irak, tro dem eller lade være. Mens vi gør det, bør vi forsøge at rydde op efter de problemer, vi har forårsaget.

Jeg tror virkelig, at denne beslutning viser, hvor prøvende det er med en harmoniseret fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, som fremover vil volde os mange problemer, både her og i medlemsstaternes hovedstæder.

 
  
  

Betænkning af Feleknas Uca (A6-0035/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). - (DE) Hr. formand! Som flertallet i min gruppe stemte jeg imod denne betænkning, ikke på grund af emnet, men fordi dette vigtige tema konstant bliver udnyttet til ideologiske kampe om begreberne seksualsundhed og seksuelle rettigheder samt forplantningssundhed og -rettigheder.

Jeg vil gerne appellere til alle grupper her i Parlamentet om at bilægge denne ideologiske strid, som er ødelæggende for dette spørgsmål. Vi skal gøre det klart, at forplantningssundhed er vigtigt, men at det ikke har noget med abort at gøre, fordi det hører ikke blandt EU's beføjelser, og de enkelte lande har ret til at vedtage deres egen lovgivning på området. Det er i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, og derfor kan de europæiske borgeres penge ikke bruges til at betale for formål, som nogle EU-medlemsstaterne ikke kan acceptere af etiske, moralske og juridiske grunde.

Derfor bør vi helt klart holde dette emne uden for vores forhandlinger og koncentrere os om neutrale begreber, som rent faktisk har noget at gøre med spørgsmålet om sundhed og intet som helst at gøre med spørgsmålet om abort, hvor der er forskellige holdninger her i Parlamentet, og hvor jeg er stærk tilhænger af at beskytte det ufødte barn.

 
  
  

Skriftlige stemmeforklaringer

 
  
  

Betænkning af Claude Turmes (A6-0006/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg kan støtte Claude Turmes' betænkning om Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi (GEEREF). GEEREF vil bruge begrænsede offentlige midler til at tilskynde til private investeringer i energieffektive projekter, hvor man satser på vedvarende energikilder, i udviklingslande og overgangsøkonomier. En fond, der hjælper alle med at opnå en vis grad af energieffektivitet, og som tager vedvarende energikilder med, har min støtte, og jeg stemte for den.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), skriftlig. - (RO) I beslutningsforslaget henvises der til oprettelse af et nyskabende finansielt instrument til støtte for gennemførelsen af visse projekter, der finansieres af denne fond, med henblik på overgangen til en økonomi med lave CO2-emissioner og tilpasning til virkningerne af klimaændringerne.

Udviklingen af en økonomi af denne type gennem projekter, der finansieres af fonden, betyder oprettelse af nye arbejdspladser, lige muligheder for udvikling af samfundet samt afskaffelse af forskelle. I den henseende er den særlige støtte til smv'er for at give dem adgang til finansiering af deres GEEREF-projekter gavnlig.

Jeg stemte for beslutningsforslaget, fordi jeg mener, at disse to former for indsats, nemlig en reduktion af drivhusgasemissionerne og tilpasning til virkningerne af klimaændringer, skal udvikles sideløbende gennem sammenhængende og konvergerende politikker med en positiv indvirkning på udviklingen på arbejdsmarkedet/skabelse af nye arbejdspladser samt en forøgelse af BNP.

 
  
  

Betænkning af Danutė Budreikaitė (A6-0036/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Generelt kan det slås fast, at betænkningen har til formål at fremme integrationen af de "nye" medlemsstater i EU's eksterne politik, nærmere bestemt dens såkaldte "politik for udviklingssamarbejde" og dens "europæiske naboskabspolitik".

Betænkningen mener også, at de "nye" medlemsstater er en mulighed for EU for at "styrke sin strategiske tilstedeværelse i Østeuropa, Centralasien og Kaukasus". Det er områder, som de "nye" medlemsstater har prioriterede forbindelser med, og som hidtil ikke har modtaget så meget "bistand" fra EU.

Vi skal derfor forsøge at udnytte denne privilegerede forbindelse, som de lande, der blev medlem af EU i 2004, som et EU-interventionsinstrument (hvor vi tager hensyn til de største landes interesser og deres store økonomiske og finansielle koncerner, især inden for energisektoren) i landene i Samfundet af Uafhængige Stater, det vestlige Balkan og Kaukasus.

Herudover skal vi forsøge at udnytte "erfaringen" fra disse landes "overgang" til kapitalismen og til deres indtræden i NATO og EU som en rollemodel for disse områder. Det er i bund og grund det, det drejer sig om: en politik, der forklæder kapitalismens interesser som "udvikling".

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg støtter Danutë Budreikaitës betænkning om udfordringerne ved EU's politik for udviklingssamarbejde for de nye medlemsstater. Selv om EU's nye medlemsstater, undtagen Malta og Cypern, har enestående ekspertise i anvendelse og målretning af udviklingspolitikken i vores nabolande mod øst, skal vi aktivt tilskynde til, at de også involverer sig i landene syd for Sahara og andre udviklingslande. Vores nye medlemmer styrker EU's rolle som partner i verden og bør tilskyndes til at deltage fuldt ud i den rolle. Betænkningen og dens anbefalinger har min støtte.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Den simple kendsgerning, at vi diskuterer de nye medlemsstaters rolle i EU's politik for udviklingssamarbejde, især for landene i Afrika, Caribien og Stillehavsområdet, er et tydeligt bevis på den succes, som udvidelsen og integrationen af de lande, der har sluttet sig til os i de senere år, har haft.

Det er korrekt, at de såkaldte Østlande har en lang tradition for "samarbejde" med Afrika, og det er muligt, at disse bånd fortsat vil bestå, dog på andre betingelser. Men det vigtigste er dog, at disse lande, som stadig ihærdigt slås med omkostningerne i forbindelse med deres reformer, nu er i stand til at bidrage til politikken for udviklingssamarbejde med deres befolkningers aktive opbakning. Denne udvikling er eksemplarisk, og vi håber, at andre lande, der befinder sig i en lignende situation, vil gøre det samme i andre dele af verden.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), skriftlig. - (PL) Jeg stemmer for vedtagelsen af Danutė Budreikaitės betænkning om EU's politik for udviklingssamarbejde - en udfordring for de nye medlemsstater.

Jeg vil gerne understrege, at betænkningen er udarbejdet på et meget højt niveau. Den aktuelle tilstand af de nye medlemsstaters udviklingssamarbejde analyseres detaljeret. Det gælder også for de kompetente institutioner, de tematiske programmer samt de lande, som er genstand for programmerne. Det gælder ligeledes for den finansielle indsats.

De berørte spørgsmål i betænkningen lægger vægt på forholdet mellem EU-medlemsstaterne og de nye østlige naboer. De nye medlemsstater er vigtige bindeled mellem EU og de nye naboer.

Jeg vil gerne personligt opfordre til, at man opbygger et effektivt samarbejde mellem de gamle og nye donorer, og samarbejdet skal være rettet mod de mindst udviklede lande, og jeg vil gerne opfordre til, at man drager nytte af den eventuelle overvægt af nye medlemsstater i de forskellige regioner/stater.

 
  
  

Betænkning af Neena Gill (A6-0027/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. - (PT) Jeg stemte for fru Gills betænkning om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram. Programmet har til formål at forbedre de ældres livskvalitet ved hjælp af de nye informations- og kommunikationsteknologier (ikt). EU's deltagelse i programmet forøger dets muligheder for at klare de demografiske udfordringer.

De ældres anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologierne bidrager til at holde dem sunde og bevare en større livskvalitet.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Vi stemte for denne betænkning om Kommissionens forslag om Fællesskabets deltagelse i det forsknings- og udviklingsprogram, som flere medlemsstater i EU besluttede at etablere, i forbindelse med de nye informationsteknologier (ikt), som vil gøre det nemmere at håndtere de demografiske udfordringer. Programmet hedder "Længst muligt i eget hjem" og har til formål at opnå synergi i forbindelse med forvaltning og økonomiske ressourcer. Portugal deltager også.

Betænkningen, der nu er vedtaget af Europa-Parlamentet, gør opmærksom på og kommer med konkrete forslag til fremme af kvindernes rolle inden for videnskab og forskning og understreger de små og mellemstore virksomheders involvering og en retfærdig adgang for alle medlemsstater til rentable løsninger med det formål at undgå at udvide den digitale kløft, så der skabes et EU "med to klasser".

Det foreslås ligeledes, at Kommissionen foretager en midtvejsvurdering i 2010 for at vurdere kvaliteten og effektiviteten i forbindelse med gennemførelsen af programmet.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. - (FR) Jeg vil fremsætte to bemærkninger til Gill-betænkningen, som hovedsagelig drejer sig om at organisere forskningsprogrammer, der har til formål at gøre ældre mere uafhængige gennem brug af informations- og kommunikationsteknologi.

Den første bemærkning drejer sig om forslagenes indhold. Det er svært at se, hvilken merværdi EU kan tilføre til et projekt, som en række medlemsstater helt legitimt har iværksat - bortset fra at gøre processen mere bureaukratisk og at oprette et nyt fællesskabsorgan. EU's finansielle rundhåndethed på 150 millioner euro fordelt over en årrække minus driftsomkostningerne til det førnævnte organ virker ikke som et afgørende argument.

Min anden bemærkning vedrører forslagenes form. Det bliver mere og mere almindeligt, at lovgivningsmæssige betænkninger fremlægges her i Parlamentet i form af et kompromis mellem Parlamentet og Rådet, hvilket skulle fremskynde processen ved at gøre det lettere at vedtage dem under førstebehandlingen. Men pludselig bliver det lovgivende organ imidlertid taget som gidsel af en håndfuld ekspertforhandlere. Jeg betragter udbredelsen af denne praksis som en trussel mod demokratiet.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg har stemt for den betænkning, i hvilken det foreslås, at EU deltager i forsknings- og udviklingsprogrammet med titlen "Længst muligt i eget hjem" (Ambient Assisted Living - AAL), som er blevet iværksat i fællesskab af en række medlemsstater og tredjelande.

Befolkningens aldring er en udfordring for det europæiske samfund og den europæiske økonomi. Den gennemsnitlige levetid er i dag 80 år, og antallet af personer i alderen 65-80 år vil stige med ca. 40 % mellem 2010 og 2030.

Der dukker nye løsninger op, som hjælper med at klare hukommelsestab, svækket syn, hørelse eller mobilitet og tab af selvstændighed, som vi med alderen er mere udsatte for at blive berørt af.

EU's deltagelse i programmet er baseret på Kommissionens syvende rammeprogram for forskning og udvikling. EU vil stille 150 millioner euro til rådighed til samfinansiering af projekter, som vil få en løftestangseffekt på mindst 600 millioner euro mellem 2008 og 2013.

De lande, der deltager i AAL-programmet, skal også hjælpe med at finansiere det ved at yde et tilsvarende eller større bidrag, hvilket betyder, at det enkelte land kommer til at investere mindst 20 % af dets nationale forskningsbudget på dette område.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), skriftlig. - (PL) Jeg har stemt for vedtagelsen af Neena Gills betænkning (A6-0027/2008) "Forbedring af de ældres livskvalitet", da den skal bidrage til, at nye informations- og kommunikationsteknologier anvendes som midler til støtte for de ældre. Som vi ved, er det kendetegnende for vores samfund i øjeblikket, at menneskerne lever længere og længere.

Det er en meget positiv tendens. Vi bliver nu gennemsnitligt 80 år i EU, og antallet af personer over 65 år udgør snart 40 %. De nævnte teknologier kan være til betydelig hjælp for disse personer i forskellige livssituationer, herunder også med henblik på at forlænge den erhvervsaktive periode, den sociale aktivitet samt at forbedre levevilkårene. Det er naturligvis også nødvendigt at tage hensyn til de handicappedes forskellige behov i denne forbindelse. Det er ligeledes vigtigt at sikre adgangen til tjenesteydelser og teknologier, der hovedsageligt er baseret på adgang til internettet via bredbåndsforbindelser i by- og landdistrikterne, så der ikke findes nogen forskelsbehandling rent områdemæssigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), skriftlig. - (DE) Jeg er tilhænger af, at EU medfinansierer programmet "Længst mulig i eget hjem", da det ikke kun vil gavne de ældre, men også andre befolkningsgrupper som f.eks. handikappede. Det er netop på grund af de store demografiske ændringer i den europæiske befolkning og den længere forventede levetid gennem de seneste årtier, at vi skal yde støtte til nye informations- og kommunikationsteknologier, der vil gøre det betydeligt lettere for ældre mennesker at klare de dagligdags forhindringer, som de står over for. I forbindelse med den generelle omkostningsreduktion inden for sundhedssektoren, der skyldes anvendelsen af disse nye teknologier, vil jeg også gerne henlede Deres opmærksomhed på forskningen i systemer til "mobil sundhedskontrol", som vil føre til en reduktion i de årlige sundhedsudgifter på 1500 millioner euro alene i Tyskland.

Lad mig understrege, at en af fordelene ved samfinansiering er, at det også vil have en positiv indvirkning på den private sektor, eftersom det vil betyde en indirekte støtte til små og mellemstore virksomheder.

Jeg bakker fuldt ud op om det fælles program "Længst mulig i eget hjem", fordi brugen af nye teknologier betyder fortsat respekt for ældres privatliv og giver dem mulighed for en værdig alderdom.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg støtter Neena Gills betænkning om forbedring af ældres livskvalitet. Ved at sammenlægge ressourcer og koordinere forskning og udvikling på europæisk plan er vi bedre i stand til at vurdere, hvordan vi kan forbedre vores ældre medborgeres liv. Ved at fastsætte et minimumsbidrag sikrer vi, at alle medlemsstaterne bakker op om denne sag. Jeg vil gerne rose ordføreren for hendes betænkning og støtte de anbefalinger, den indeholder.

 
  
  

Betænkning af Olle Schmidt (A6-0030/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström og Åsa Westlund (PSE), skriftlig. - (SV) Vi har valgt at støtte hele betænkningen, for efter vores mening bør EU prioritere indsatsen mod usund konkurrence på skatteområdet inden for brændstofsektoren, navnlig med henblik på at give EU mulighed for at nå sine klimamål.

Forslaget om skatteharmonisering vil heller ikke forhindre de enkelte medlemsstater i at hæve CO2-afgifterne på benzin og diesel.

Dette er yderligere en grund til at støtte betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Dette forslag til direktiv har til formål at formindske den nuværende prisforskel på gasolie i de forskellige medlemsstater, der giver anledning til konkurrencemæssige og miljømæssige forvridninger i forbindelse med vejtransporten. Det er rigtigt, at prisforskellene på gasolie, der bruges til brændstof, og blyfri benzin er betydelige.

Det er derfor, at det er så vigtigt for Portugal, der er et af de lande, der rammes af denne situation på grund af prisforskellene mellem Portugal og Spanien. De portugisiske virksomheder lider under konkurrencen fra de spanske virksomheder, for sidstnævnte nyder godt af lavere priser på brændstoffer, der udgør ca. 30 % af omkostningerne, på grund af de lavere brændstofafgifter (og moms).

De portugisiske virksomheder har retfærdiggjort arbejdstagernes stagnerende lønninger med dette pres på omkostningerne, og det har alvorlige konsekvenser for arbejdstagerne.

Europa-Parlamentets forslag er mere positivt, for det fjerner overgangsperioderne i artikel 18, hvilket er meget vigtigt i den aktuelle situation, og det giver håb om, at det bliver muligt at reducere forskellen mellem Portugal og Spanien i 2010, eftersom sidstnævnte bliver nødt til at forøge sin afgift på gasolie fra 302 til 330. Tilnærmelsen fortsætter i 2012 og 2015. Med hensyn til benzinen kommer der dog ingen ændringer af denne slags.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte imod Schmidt-betænkningen, fordi Parlamentet her i stedet for at støtte Kommissionens initiativ har indledt en slags tryllekunst, hvor den spiller de gamle ud mod de nye medlemsstater. I sidste ende er det imidlertid ministrene, der alene træffer beslutning, og det skal ske enstemmigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. - (FR) Højere beskatning og mere kontrol: Det er Bruxellesopskriften på EU! Det er bevisligt ineffektivt, fuldstændig unødvendigt og af og til endog skadeligt at harmonisere toldafgifter, ligesom at pålægge bindende minimumssatser, ligesom vi nu har haft det i 15 år.

Er det nødvendigt at minde om, at sådanne foranstaltninger forhindrer medlemsstaterne i f.eks. at nedsætte momsen i catering-branchen, selv om det er en sektor, hvor der er en meget lille sandsynlighed for forvridning af den grænseoverskridende konkurrence, og hvor en lavere moms kunne skabe tusindvis af job? Er det nødvendigt at minde om, at de nye medlemsstater tvinges til at forhøje skatterne, hvilket befolkningen finder uhyrligt, for at kunne overholde EU-regler, mens de samtidig i henhold til andre EU-regler pålægges at bringe inflationen ned?

Det foreslås nu at forhøje afgiften på diesel i overensstemmelse med afgiften på blyfri benzin under påskud af at ville beskytte miljøet og at ville bekæmpe "skatteturisme" - med hvilket vi mener, at almindelige mennesker drager fordel af konkurrence! Det er så meget desto mere skandaløst, fordi bilister i et land som Frankrig er blevet tilskyndet til at købe dieseldrevne køretøjer - formentligt for at vi nu bedre kan tvære dem ud!

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Denne stemmeforklaring forsøger at understrege, at vi endnu en gang kan forspilde en mulighed for på europæisk plan - eftersom mekanismen allerede findes - til at handle for at forsvare det ikkeindustrielle kystfiskeri, fordi vi ikke i det mindste anvender de samme afgiftsbetingelser for benzin, som dem brugerne af gasolie til landbrug og fiskeri nyder godt af. Man skal huske på, at benzin anvendes som brændstof af fartøjerne inden for dette betydelige og meget vigtige segment af flåden i de forskellige medlemsstater, i særdeleshed Portugals.

I beslutningen af 28. september 2006 om at forbedre den økonomiske situation for fiskerisektoren vedtog Europa-Parlamentet, da de stigende brændstofpriser berører fiskerisektoren særligt negativt og forværrer den allerede eksisterende samfundsøkonomiske krise alvorligt og reducerer fiskernes indtægter betydeligt - og da det understreges, at der findes en alvorlig risiko for, at der forsvinder tusindvis af fiskerivirksomheder og nedlægges tusindvis af arbejdspladser - en række forslag om støtte til sektoren, især med henblik på at kunne klare de stigende brændstofpriser. Nu er der gået halvandet år, og ud over forhøjelsen af "de minimis"-støtten, er der næsten ikke blevet gjort noget på EU-plan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Formålet med Olle Schmidts betænkning om beskatning af blyfri benzin og gasolie er at rette op på de forskelle, der findes i punktafgifterne rundt om i Unionen. Den nuværende skævhed har givet anledning til brændstofturisme, hvilket har økonomiske og miljømæssige konsekvenser. Der skal indføres foranstaltninger for at sikre, at denne praksis ikke er fordelagtig. Jeg anerkender imidlertid behovet i de nye medlemsstater, der stadig befinder sig i en økonomisk udviklingsproces, og som har brug for tid til at tilpasse sig de foreslåede foranstaltninger. Jeg stemte for denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE), skriftlig. - (FR) Formålet med Kommissionens forslag var at indføre foranstaltninger til reduktion af CO2-emissioner i overensstemmelse med erklærede mål i energi- og klimaændringspakken. Hverken Kommissionens forslag eller den betænkning, vi har vedtaget i dag, tager fat på det presserende behov for at udvikle et brændstof, der kan gøre en reel forskel i bekæmpelsen af CO2-emissioner. De planlagte justeringers uensartethed og deres fordeling både over tid og geografisk i EU vil gøre de foreslåede foranstaltninger ineffektive.

Hvis vi virkelig har til hensigt at bevæge os ind i en tidsalder med ren luft, skal vi være mere opfindsomme på miljøområdet og fremme foranstaltninger, som vil gøre det muligt for os at bekæmpe klimaskævhederne effektivt. Den afgiftsændringsstrategi, Kommissionen og Schmidt-betænkningen foreslår, fremmer hverken forskning eller et nyt alternativt brændstof, der kan mindske CO2-emissionerne.

Jeg vil i dag klart markere min modstand mod idéerne i denne betænkning og derfor stemte jeg imod dette kompromis, som undergraver det erklærede mål.

 
  
  

Betænkning af Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. - (IT) I Gomes-betænkningen tager man højde for den dramatiske og vanskelige situation, som Irak står i. De ikkestatslige organisationer og de forskellige organer, der er ansvarlige for genopbygningen af regionen, er i praksis ikke i stand til at løse de problemer, som årtiers krig, diktatur og sanktioner har skabt.

I den forbindelse har EU-institutionerne pligt til at støtte en mangesidet strategi for Irak, hvor man øger den direkte EU-støtte til teknisk bistand for at fremme retsstaten, retfærdighed og god økonomisk forvaltning med henblik på at forsvare de grundlæggende menneskerettigheder, idet der skabes stabilitet og regional sikkerhed.

Parlamentet opfordrer således Rådet til at fremme de europæiske virksomheders investeringer på irakisk område og føre forhandlingerne om handelsaftalen mellem EU og Irak på en sådan måde, at det irakiske marked i højere grad kommer på linje med de europæiske bestemmelser.

Europa-Parlamentets forslag - som jeg er helt enig i - omhandler i bund og grund en ny strategi for Irak, som omfatter en passende brug af det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) og støtte til et pluralistisk og uafhængigt informationssystem.

Som Udviklingsudvalgets ordfører for betænkningen om Erasmus Mundus 2009-2013 vil jeg allerede nu arbejde for at øge finansieringsrammen for Irak. Udbredelse af kulturen er nemlig et vigtigt skridt i retning af indførelsen af en ægte retsstat.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Den vedtagne beslutning har på forbløffende vis formået overhovedet ikke at nævne USA's og dets allieredes brutale og ulovlige aggression mod og besættelsen af Irak.

Beslutningen fortier de hundredtusind vis af irakeres død, ødelæggelsen af et helt land og den velovervejede og massive manglende respekt af menneskerettighederne som et resultat af aggressionen og besættelsen.

Beslutningen nævner intet om de primære og vigtigste årsag til de meget alvorlige problemer, som den irakiske befolkning og landet står over for, og dermed hvordan det skal løses, nemlig ved hjælp af en øjeblikkelig tilbagetrækning af alle besættelsestropperne!

Med andre ord knæsætter beslutningen en såkaldt "status quo" og fremlægger den som et fait accomplis med det formål at fremme en større deltagelse fra EU's side i interventionen i Irak, idet den anser landet for endnu en stat, der "overvåges" af USA/NATO/EU, i lighed med Afghanistan og Kosovo. Det er forbløffende i og med, at den samtidig mener, at nabolandene skal afholde sig fra enhver form for indblanding i Irak og respektere dets uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet og det irakiske folks ønske om at opbygge landes konstitutionelle og politiske system selv.

Derfor har vi stemt imod.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for denne betænkning, selv om man i en af betragtningerne udtrykker det synspunkt, at alle problemerne i Irak skyldes det tidligere styre. Der er ingen tvivl om, at Saddam Hussein var en ond diktator og var skyld i mange drab på sin befolkning, ikke mindst hans systematiske forsøg på at udslette kurderne. Men besættelsesstyrkernes fuldstændige mangel på strategi for genopbygningen af landet har også resulteret i en hidtil uset elendighed.

Det glæder mig imidlertid meget, at Parlamentet anlagde det synspunkt, at ingen lande må tvangshjemsende personer til Irak. Landet er ikke sikkert, ikke engang den kurdiske del af Irak, hvor tyrkiske kampvogne for nylig har krydset grænsen og forårsaget frygt og ustabilitet. Mange af partierne i det irakiske parlament fortæller os, at det er farligt at vende tilbage, og at det muligvis kan destabilisere landet. I Underudvalget om Menneskerettigheder har vi også hørt om den forfærdelige situation for de millioner af irakere, der lever som flygtninge i nabolandene med kun begrænset støtte fra det internationale samfund. Vi burde støtte myndighederne i disse lande og i det mindste få børnene i skole.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM), skriftlig. - (FR) Repræsentanterne for Samlingsbevægelsen for Frankrig i Parlamentet har indtaget en konsekvent holdning siden den amerikanske intervention af Irak. Frankrigs egen erfaring og dets bånd til den irakiske befolkning fik os til at forudse den menneskelige, militære og moralske katastrofe, som interventionen ville medføre.

Nu er skaden sket, og det er op til medlemsstaterne at handle, enten alene eller i fællesskab, for at redde og genoprette det, der kan reddes. Før USA's intervention var Irak det eneste muslimske land, der husede et stort og blomstrende kristent samfund, som havde levet der, selv inden islam kom til landet.

En af de mest tragiske konsekvenser af den amerikanske intervention har været fordrivelsen af dele af dette samfund, som er blevet fordrevet af terror og trusler. Det er en katastrofe for Irak i dag og i fremtiden. Set i et bredere perspektiv er den hurtige nedbrydelse af en blanding af forskellige religioner i Mellemøsten en menneskelig og økonomisk forarmelse, og den truer hele områdets stabilitet og fremgang.

Historikeren Fernand Braudel mente, at historien begyndte i Sumaria, men det ser i dag ud til, at de kristne minoriteters lange historie i Irak er ved at være slut. Vi, Europas nationer, kan simpelthen ikke se gennem fingre med denne store uretfærdighed ved at undlade at handle.

De irakiske kristne samfund var engang åbne over for og hilste islam velkommen, og sammen med deres muslimske naboer opbyggede de et land, som var fremgangsrigt, før det blev hærget af fanatisme og krige.

(Stemmeforklaringen forkortet i henhold til forretningsordenens artikel 163)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Det glæder mig at se, at Ana Gomes' betænkning om EU's rolle i Irak er fremadskuende og indeholder en strategi for opbygningen af en robust og demokratisk irakisk stat, der respekterer menneskerettighederne og landets righoldige etniske og trosmæssige sammensætning. Irak har brug for Europa til at bygge videre på de seneste forbedringer af sikkerheden, som i høj grad vil tilskynde til investeringer og øget ngo-deltagelse i genopbygningen af landet. Hele Europa har interesse i et stabilt og sikkert Irak, og det kommer efter min mening til udtryk i betænkningens anbefalinger.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig. - (EL) Betænkningen tager sigte på at sikre EU bedre betingelser, når imperialisternes udbytte fra krigen mod Irak og interventionerne i hele Mellemøsten skal deles. I denne sammenhæng:

søger man med betænkningen at finde måder og midler til at styrke EU's tilstedeværelse i landet på lang sigt for at "bistå europæiske virksomheder med at byde på kontrakter om genopbygning" og således øge EU-monopolernes del af udbyttet,

opfordrer man til ubetinget opbakning af Iraks "regering", der er en kollaboratørregering,

fremmer man strategier for, hvordan man kan spille en aktiv rolle i den imperialistiske besættelse. For at militær- og politistyrkerne kan deltage i besættelsestropperne, skal de bare skifte "hat" og skifte navn til "FN-tropper".

Selv om man i betænkningen kynisk anerkender krigens katastrofale konsekvenser og nedslagtningen af den irakiske befolkning, skynder man sig derfor at kalde begivenhederne afsluttede.

Med betænkningen legitimeres ikke kun besættelsestropperne, som døbes "den multinationale styrke", men også de private virksomheder bestående af mordere, der opererer i Irak, når blot der sættes regler for deres forbryderiske virke.

KKE stemmer imod betænkningen i solidaritet med den irakiske befolknings modstand og den kamp, der kæmpes af områdets befolkninger, for at blive befriet for den imperialistiske besættelses åg og for deres umistelige ret til selv at afgøre deres skæbne.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Det faktum, at Parlamentet har besluttet at drøfte EU's fremtidige rolle i Irak i stedet for at insistere på en frugtesløs forhandling om gamle spørgsmål, er positivt. De fem år, der betyder noget for os nu, er de næste fem år, ikke de forgangne.

Udgangspunktet for en hvilken som helst forhandling af dette spørgsmål må være at anerkende, at situationen på stedet er blevet betydeligt forbedret, selv om den stadig er meget alvorlig. Denne forbedring viser især, at der er en mulig vej fremad, der ikke er i strid med opbygningen af en demokratisk og sikker stat. Vores mål er gennemførligt. Men erfaringerne fra de seneste år viser også, at målet kun kan nås i kraft af en større forpligtelse, bedre sikkerhed, investering i uddannelse af de lokale myndigheder og i særdeleshed et aktivt bidrag til oprettelsen af infrastrukturer, der vil sikre landet en levedygtig økonomi ud over olien. Med hensyn til EU drejer det sig specifikt om at foretage betydelige investeringer i genopbygningen af Iraks økonomi og i opbygningen af demokrati i landet. Et demokratisk og sikkert Irak, der respekterer menneskerettighederne, er vitalt for regionen og verden.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), skriftlig. - (DE) Naturligvis ved jeg, at vi på plenarforsamlingen stemte om beslutningsforslaget af min kollega Ana Gomes om EU's rolle og ikke om begrundelsen til betænkningen. Alligevel mener jeg, at det er vigtigt, at ordføreren i begrundelsen endnu en gang understreger, at invasionen af Irak var en strategisk og humanitær katastrofe, og at det irakiske samfund igen blev traumatiseret af krigen og det efterfølgende kaos og vold.

Jeg glæder mig over, at ordføreren ud over alle de øvrige vigtige punkter også henviser eksplicit til behovet for at sikre, at kvinder får en stærkere rolle, samt til at fremme respekten for kvinders, mindretals og børns rettigheder, hvis der skal udføres et godt stykke arbejde i Irak.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), skriftlig. - (NL) Jeg beklager, at Europa-Parlamentet hidtil overhovedet ikke har foretaget en analyse af krigen i Irak. I de seneste år har Parlamentet forholdt sig pinligt tavst og ikke engang protesteret mod Bush-regeringens løgne. For en demokratisk instans som et Parlament betyder det noget! Det bliver vanskeligt at bibeholde vores troværdighed, hvis vi ikke engang griber ind over for medlemsstater, som overtræder FN-chartret.

Fru Gomes evaluerer dog situationen i Irak. Hendes betænkning om EU's rolle i Irak indeholder nogle gode henstillinger om landets genopbygning. Der nævnes adskillige temaer, og alle de foreslåede foranstaltninger forekommer mig at være gennemførlige. Jeg bifalder især forslagene om multilaterale bestræbelser under FN's overvågning og indledning af intensive diplomatiske samtaler mellem USA og Iraks naboer. Målet må være at skabe et demokrati i Irak, baseret på principperne om en retsstat, god forvaltning og menneskerettigheder. Derfor støtter jeg betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Den fjerde Genève-konvention om beskyttelse af civile personer i krigstid fastsætter, at humanitært, lægeligt og religiøst personale skal respekteres og beskyttes.

Det er vigtigt, at vi støtter sagen vedrørende den kaldæiske katolske ærkebiskop Monsignor Paulos Faraj Rahho, som blev født og er bosiddende i Mosul, og som blev bortført fredag den 29. februar 2008.

De tre personer, som var sammen med ham på dette tidspunkt, blev dræbt af bortførerne.

Det var ikke muligt i et mundtligt ændringsforslag til Gomes-betænkningen at nævne Monsignor Rahho ved navn.

Derfor anmoder jeg indtrængende formanden om at sende to breve med støtte og opmuntring på Parlamentets vegne:

- det ene til Iraks shiitiske premierminister, Nouri al-Maliki, som har fordømt angrebene på det kristne præsteskab og på den irakiske regerings vegne har tilbudt "beskyttelse og retfærdighed" til kristne med en forsikring om, at de ansvarlige for forbrydelsen vil blive fundet og straffet;

- det andet til Iraks vicepræsident, Tareq al-Hashemi, der er sunnimuslim, og som udtrykkeligt har fordømt terrorangreb på kristne samfund, og som efter bortførelsen udtrykte solidaritet med det, han kaldte "vores kristne brødre".

Det er vigtigt, at vi opfordrer de nationale myndigheder til at gøre alt, hvad de kan, for at sikre omgående og ubetinget frigivelse af Monsignor Paulos Faraj Rahho.

 
  
  

Forslag til beslutning - Adfærdskodeks for våbeneksport (RC-B6-0063/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg støtter denne beslutning. Som jeg sagde det i min betænkning for mere end 10 år siden, er det afgørende, at vi har et bindende retsgrundlag for vores adfærdskodeks om våbeneksport.

Ikke desto mindre er det at eksportere bydende nødvendigt for den europæiske industri, der er splittet og desperat for at sikre langvarige produktioner, så den kan konkurrere med de masseproducerede udrustninger fra USA, hvis hjemlige marked kun efterspørger serieproduktioner.

Vi er derfor nødt til at have et enhedsmarked for forsvarsudstyr, der i første omgang kan gøre Europa konkurrencedygtig, dernæst kan ophøre med at forpleje regionale krige rundt om i verden, og for det tredje kan flytte nogle af dets mest højtkvalificerede videnskabsfolk og ingeniører til morgendagens ny og avancerede teknologiindustrier.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. - (SV) Nogle medlemsstater har kapitalinteresser i en øget våbeneksport. Hvis der udarbejdes en fælles adfærdskodeks for våbeneksport, er det derfor sandsynligt, at visse medlemsstater med en mere restriktiv politik kan blive tvunget til at gå på kompromis.

Vi er af den opfattelse, at overvågning af våbeneksport gøres bedst af de enkelte medlemsstater under deres nationale lovgivninger. Sverige skal fortsat have ret til at forfølge en restriktiv politik for våbeneksport, hvis det ønsker det. Det er ønskeligt med et samarbejde for at sikre yderligere fremskridt i arbejdet med global nedrustning, men dette opnås bedst på internationalt grundlag inden for rammerne af FN, idet FN har erfaringen, ekspertisen og den globale dækning.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Der er ingen tvivl om, at en effektiv adfærdskodeks om våbeneksport på EU-plan bliver stadig mere vigtig i lyset af den hurtige militarisering, som forventes i forslaget til traktat, der for øjeblikket er ved at blive ratificeret i de enkelte medlemslande.

Det er ikke uden en vis ironi, at beslutningen selv henviser til "udviklingen inden for den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP), som indebærer stadig flere militære og civile missioner (…), hvor EU-personel kan blive truet med våben, som tidligere er blevet leveret af EU-medlemsstater".

I EU vokser "markedet for militærudstyr", der tages "adskillige initiativer til harmonisering af de nationale våbenopkøbspolitikker såvel som våbeneksporten og våbensalget inden for EU", og der gives udtryk for, at "de er rede til at øge deres våbeneksport for at fremme deres økonomiske interesser".

Mottoet er blevet udråbt: våbenkapløb og militarisering af de internationale forbindelser.

Der er derfor brug for initiativer og foranstaltninger, der i det mindste kan reducere denne eskalering. Som vi tidligere har nævnt, vil reguleringen af våbenhandlen derfor blive meget mere effektiv, hvis den følges op af en multilateral og gensidig nedrustning, der bør starte med en afvikling af de meget store atomvåbenarsenaler.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), skriftlig. - (EN) Den britiske Konservative delegation stemte imod forslaget, fordi man heri ikke accepterer referencerne til Lissabontraktaten eller til den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, ESFP, som er under udvikling. Delegationen er imod begge dele. Og selv om man i delegationen går stærkt ind for en ansvarlig politik for våbeneksport, er man ikke overbevist om fordelene ved en bindende adfærdskodeks, der er pålagt af EU, forud for en internationalt bindende traktat om våbenhandel.

 
  
  

Betænkning af Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström og Åsa Westlund (PSE), skriftlig. - (SV) Vi svenske socialdemokrater stemte for betænkningen, fordi det er vigtigt, at fængselsforholdene bliver forbedret i visse institutioner i Europa, og at fangers menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder respekteres. Desuden skal der integreres et lighedsaspekt i behandlingen af kriminelle og i fængselsdriften. Vi har imidlertid visse indvendinger mod noget af indholdet i betænkningen. Vi ønsker ikke harmonisering af fængselsforholdene i EU, og vi har stærke betænkeligheder ved betænkningens referencer til særlige kriminelle sanktioner eller alternative straffe for kvinder, gravide kvinder og kvinder med små børn. Hvad angår et barns kontakt med sine forældre i tidsrum med fængsling og derefter, bør der, idet der fokuseres på barnets tarv, tages hensyn til begge forældre og ikke kun moderen eller én af forældrene.

 
  
MPphoto
 
 

  Den Dover (PPE-DE), skriftlig. - (EN) Jeg og mine kolleger hos de britiske Konservative mener, at det altid bør overvejes, hvordan man kan forbedre kvinders situation i fængslerne. I betænkningen foreslås der en række muligheder, som man kunne udforske yderligere, herunder sundhedsmæssige foranstaltninger.

Man foreskriver imidlertid for meget, med hensyn til hvad man forlanger af medlemsstaterne på området. Det er medlemsstaterne selv, der skal afgøre detaljerne i deres fængselspolitik. Særligt ser vi os ikke i stand til at acceptere forudsætningen i punkt C og punkt Q, som efter vores mening forvrænger andre aspekter i betænkningen, der kan være af værdi. Af disse grunde har vi besluttet at undlade at stemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. - (PT) Jeg stemte for fru Panayotopoulos-Cassiotous betænkning om fængslede kvinders særlige situation og følgerne af forældrenes fængsling for det sociale liv og familielivet, for der er klare tegn på, at de europæiske fængsler især er rettet mod mandlige fanger og ikke er opmærksomme på kvindernes særlige behov.

Jeg mener derfor, at der bør træffes foranstaltninger, der forbedrer de fængslede kvinders situation, især med hensyn til social og erhvervsmæssig reintegration, hygiejne og sundhed, psykologisk bistand og bevarelse af familiebåndene.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Selv om kvinderne udgør ca. 4,5 til 5 % af den fængslede befolkning i EU, er fængslerne først og fremmest indrettet til mandlige fanger, og de er tilbøjelige til at overse kvindernes særlige problemer, da de udgør en lille procentdel af de fængslede, selv om den stiger. De vigtigste områder, vi bør bekymre os om, er sundhed, situationen for fængslede mødre med børn og den sociale og erhvervsmæssige reintegration.

Man bør være særlig opmærksom på kvindernes sundhed og deres behov for hygiejne, især med hensyn til gravide, der har brug for særlige midler og pleje til ernæring, motion, påklædning, medicin og lægebehandling, der skal udføres af kvalificeret personale.

Børn, der er sammen med deres fængslede mødre, har brug for en passende beskyttelse og pleje, og de må ikke udsættes for nogen form for forskelsbehandling. Fængslingen af kvinderne kan få særligt alvorlige følger, når de, ud over at være fængslet, er alene om at opdrage deres børn.

Den sociale reintegration af fangerne bør forberedes såvel under fængslingen som efter frigivelsen, i samarbejde med de sociale myndigheder og andre kompetente organisationer for at sikre en harmonisk overgang mellem fængselsopholdet og friheden.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark og Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. - (SV) Vi støtter det arbejde, der gøres i medlemsstaterne for at modernisere og tilpasse fængselspolitikken med henblik på bedre at kunne tilgodese fangers behov og som led heri tage hensyn til kvinders specifikke behov.

Eftersom fængselsbestemmelser ikke er noget, der henhører under EU's kompetence, har vi valgt at stemme mod betænkningen. Foranstaltninger vedrørende besøgsregler, drift af anstalterne, uddannelse af de ansatte i fængslerne, fangernes fritidsaktiviteter eller sociale støtteforanstaltninger henhører og bør vedblive med at henhøre under medlemsstaternes kompetence, hvis det skal være muligt at foretage en tilpasning og udvikling efter nationale og lokale behov.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. - (SV) Junilisten sympatiseer med mange synspunkter i betænkningen vedrørende respekt for menneskerettighederne, bedre forhold i fængslerne, respekt for lighed mellem kvinder og mænd og vigtigheden af, at kriminelle genoptages i samfundet. Det er helt klart også umådeligt vigtigt, at der tages størst mulige hensyn til barnets behov i disse situationer. Vi mener dog, at medlemsstaterne selv bør afgøre, hvordan de skal gribe disse forhold an. Især understreger vi hver medlemsstats ret til at udarbejde sin egen strafferet og følgelig også til at afsige passende domme. EU skal heller ikke engagere sig i detaljer, som f.eks. om et fængsel skal have en gymnastiksal eller ej, regler for besøg eller arbejde under forvaring. Disse forhold skal være underlagt medlemsstaternes og deres vælgeres bestemmelse og afgøres af den offentlige debat i samfundet.

Vi minder alle om, at alle EU-medlemsstaterne er demokratiske stater, der overholder Københavnskriterierne.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. - (SV) Vi støtter det arbejde, der gøres i medlemsstaterne for at modernisere og tilpasse fængselspolitikkerne, så fangers behov bedre tilgodeses, herunder at der tages hensyn til kvinders særlige behov.

Eftersom behandling af kriminelle ikke hører ind under EU's magtbeføjelser, har vi valgt at stemme imod betænkningen. Forhold vedrørende besøgsregler, institutionernes drift, uddannelse af personale i det strafferetlige system, fangers fritidsaktiviteter eller social bistand er og bør forblive medlemsstaternes anliggende, således at disse forhold kan tilpasses og udvikles i overensstemmelse med nationale og lokale behov.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg er enig i de resultater, der skitseres i Marie Panayotopoulos-Cassiotous betænkning om kvinders situation i fængslerne og den indvirkning, forældres fængsling har på det sociale liv og familielivet. Fængsler er fortsat indrettet efter mandlige fangers behov, og jeg bifalder betænkningens mål om at sætte fokus på de forskelle, kvinder oplever. Jeg støtter betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for denne betænkning, fordi der er et presserende behov for at tilpasse forholdene i fængsler til kvinders særlige behov. Selv i dag er fængselsforholdene i mange medlemsstater meget dårlige, og de er bestemt ikke indrettet efter den særlige støtte, kvinder har brug for.

Kvinder har særlige problemer, som kræver særlig opmærksomhed, navnlig hvad angår adgang til sundhedspleje.

Derfor støttede jeg ændringsforslaget fra Den Socialdemokratiske Gruppe, i hvilket der opfordres til at give kvindelige indsatte den samme adgang som andre kvinder til screeningsprogrammer for brystkræft og halskræft. En tidlig diagnose heraf øger chancerne for helbredelse, og derfor kan det, hvis kvindelige indsatte nægtes adgang til screeningsprogrammer, rent faktisk påføre dem en yderligere straf.

Endvidere har kvinder stadig en central plads i familien. Hvis det drejer sig om mødre, som ikke udgør en trussel mod lov og orden, bør vi derfor forsøge at fremme andre former for straf end fængsling, hvis det er muligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. - (SV) På dette område er der ingen beføjelser på EU-niveau. På trods af nogle positive forslag er man i betænkningen for optaget af detaljerede regler. Jeg undlader derfor at stemme.

 
  
  

Betænkning af Feleknas Uca (A6-0035/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva og Gay Mitchell (PPE-DE), skriftlig. - (EN) Når vi stemmer for en hvilken som helst politik, der indeholder udtrykket "seksuel og reproduktiv sundhed", opfatter vi dette som beskyttelse og forbedring af mødres og ufødte børns liv og sundhed. Vi accepterer ikke nogen som helst anden definition, der indebærer, at abort indbefattes i dette udtryk. Desuden opfatter vi det sådan, at enhver form for pleje, oplysning, politik eller anden service i relation til seksuel og reproduktiv sundhed på lignende vis udelukker abort. Vi vil arbejde for, at denne definition bliver godkendt i ethvert forum og organ, som vi kan påvirke.

Vi noterer os det svar, rådsformandskabet gav i Parlamentet den 4. december 2003 om, at udtrykket reproduktiv sundhed ikke indbefatter fremme af abort, og bl.a. om, at abort aldrig bør fremstilles som en metode til familieplanlægning, i modsætning til hvad WHO siger om fertilitetsregulering. Det er derfor klart, at WHO's definition hverken er bindende for eller endda godkendt af regerings- og parlamentsinstitutioner.

Vi vil fortsat støtte politikker til fremme for ansvarlig seksuel praksis og for beskyttelse og forbedring af mødres og ufødte børns liv og helbred, herunder støtte tilvejebringelse af midler til opnåelse af disse målsætninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. - (SV) Med denne betænkning, der er udarbejdet på eget initiativ, søger man at integrere lighedsaspektet i EU's udviklingssamarbejde. Junilisten er modstander af bistand på EU-niveau og stemmer derfor imod betænkningen.

Adskillige af de ændringsforslag, som er fremsat af visse medlemmer, er mindre sympatiske. Kvinders ret til seksuel og reproduktiv sundhed er en vigtig faktor, når det gælder udviklingsfremme. I dette tilfælde har vi valgt at støtte de oprindelige forslag som modvægt til de ubehagelige tendenser her i Parlamentet. Arbejdet med disse spørgsmål og udviklingssamarbejde bør dog i princippet foregå på globalt niveau i FN- og ikke EU-regi.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Efter vores mening indeholder betænkningen flere gode ting, herunder at den henleder opmærksomheden på et vigtigt problem, såvel for EU-landene som for udviklingslandene, nemlig behovet for at sikre adgangen til information om seksuel og reproduktiv sundhed, at sikre friheden til at træffe beslutninger og at skabe og fremme offentlige tjenester vedrørende beskyttelse og håndhævelse af alle menneskers rettigheder, og af kvindernes i særdeleshed.

Vi mener dog, at det bør understreges, at det største bidrag til "ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet" ikke vil komme fra politikker, der fremmer forbindelser, der er præget af afhængighed og dominering, liberalisering af markederne (se de økonomiske partnerskabsaftaler - ØPA), udnyttelse af arbejdstagerne, uligheder og social uretfærdighed og manglende respekt af menneskerettighederne, som berører millioner af især børn og kvinder, men fra en politik om effektivt samarbejde, der er baseret på lige rettigheder mellem stater, respekt for den nationale suverænitet og det enkelte lands ret til at definere og gennemføre en udviklingsmodel, der lever op til dets egen befolknings behov og bekymringer, dvs. en politik, der nøje fortolker ordet "solidaritet".

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for dette ændringsforslag, fordi jeg er af den absolutte opfattelse, at kampen mod vold, i dette tilfælde seksuel vold mod kvinder i krise- og konfliktområder, skal have højeste prioritet. EU kan ikke acceptere nogen form for vold, og jeg mener derfor, at der skal lægges vægt på kampen mod seksuel vold, der er rettet mod kvinder. Desuden mener jeg, at traditioner ikke skal ses som noget ondt. Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er følsomme spørgsmål med traditionelle samfundsmæssige og også religiøse dimensioner, og spørgsmålene bør derfor ikke generaliseres og påtvinges samfundene, især ikke skrøbelige samfund, hvor drastiske ændringer i de traditionelle livsformer kan betyde mere skade end gavn for det skrøbelige samfund.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), skriftlig. - (DE) Jeg stemmer for ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet.

Kvinders ugunstige stilling i udviklingslandene på grund af religiøse regler, kulturel praksis og fattigdom forværres sædvanligvis yderligere på grund af mangel på uddannelse. I den henseende ønsker jeg særligt at påpege det potentielt enorme, sociale pres, der kunne komme fra en stigende offentlig bevidstgørelse om kvinders grundlæggende rettigheder, hvilket i sidste instans kunne bidrage til at forbedre kvindernes situation i de pågældende regioner.

Jeg støtter også idéen om at betragte "vold mod kvinder" som noget, der drejer sig ikke blot om kvindelige ofre, men også om at udvikle praktiske programmer til tackling af de "mandlige mishandleres" aspekt, som det er foreslået i fru Uca's betænkning.

Også jeg er stærkt kritisk over for, at Kommissionen i sin liste over foranstaltninger ikke har inkluderet en strategi mod kulturelt eller religiøst betinget vold mod kvinder.

Ringe adgang til uddannelse fører til ugunstige situationer på andre områder i livet, fordi der ganske enkelt mangler oplysning. At være dårligt oplyst i denne henseende kan få dødelige konsekvenser i udviklingslandene, hvor sundhedsydelser og hygiejnestandarder ofte er rystende dårlige. Jeg behøver blot referere til den alarmerende høje procentdel af hivsmittede kvinder - syd for Sahara er tallet på 57 %.

Et yderst positivt punkt er kravet om udvikling af "kønsopdelte indikatorer", hvilket også ville gøre det kontroversielle spørgsmål om kvoter mindre skarpt.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens (PPE-DE), skriftlig. - (EN) Når jeg stemmer for en hvilken som helst politik, der indeholder udtrykket "seksuel og reproduktiv sundhed", opfatter jeg dette som beskyttelse og forbedring af mødres og ufødte børns liv og sundhed. Jeg accepterer ikke nogen som helst anden definition, der indebærer, at abort indbefattes i dette udtryk. Desuden opfatter jeg det sådan, at enhver form for pleje, oplysning, politik eller anden service i relation til seksuel og reproduktiv sundhed på lignende vis udelukker abort. Vi bør arbejde for, at denne definition bliver godkendt i ethvert forum og organ, som vi kan påvirke.

Jeg noterer mig det svar, rådsformandskabet gav i Parlamentet den 4. december 2003 om, at udtrykket reproduktiv sundhed ikke indbefatter fremme af abort, og bl.a. om, at abort aldrig bør fremstilles som en metode til familieplanlægning, i modsætning til hvad WHO siger om fertilitetsregulering. Det er derfor klart, at WHO's definition hverken er bindende for eller endda godkendt af regerings- og parlamentsinstitutioner.

Jeg vil fortsat støtte politikker til fremme for ansvarlig seksuel praksis og for beskyttelse og forbedring af mødres og ufødte børns liv og helbred, herunder støtte tilvejebringelse af midler til opnåelse af disse målsætninger.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) I Feleknas Ucas betænkning om Ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet bifaldes Kommissionens strategi vedrørende spørgsmålet. Jeg gentager opbakningen til en strategi, hvormed man søger at integrere ligestilling i udviklingssamarbejdet. Jeg har stemt for betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Selv om ligestilling mellem kønnene i mange år har været integreret i EU's programmer for udviklingssamarbejde, sker der stadig for få fremskridt. Kommissionen skal derfor sætte sig mål med hensyn til tal og tidsfrister, således at udvikling kan blive hoveddrivkraften bag forbedrede levevilkår for kvinder.

I den forbindelse skal EU fokusere på tre prioriteter i de partnerskaber, det indgår, nemlig grundlæggende friheder, kvinders status i det offentlige liv og deres adgang til sundhedspleje.

På den ene side bør Kommissionen være mere årvågen end nogensinde før med hensyn til krænkelser af kvinders fysiske integritet og menneskelige værdighed (i form af tortur, traditionelle skamferinger og tvungent ægteskab). Samtidig skal samarbejde føre til anerkendelse af kvinders plads i samfundet, hvilket berører alt fra adgang til viden til økonomisk uafhængighed. Endvidere er det nødvendigt at indgå forpligtelser, således at forebyggelse og behandling af aids i udviklingslandene bliver en realitet senest i 2010. EU's udviklingspolitik bliver en fiasko, hvis den ikke kan føre til en reel ændring af kvinders situation.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig. - (EL) Selv om betænkningen drager de rigtige konklusioner om kvinders tragiske situation i ulandene, dækker den over de egentlige årsager: Den kapitalistiske produktionsmetode og de brutale imperialistiske interventioner, som EU, USA og de øvrige kapitalistiske stater og organisationer står for, hvor de hærger i disse lande og udplyndrer deres rigdomsproducerende kilder med sult og forarmelse hos mange millioner mennesker som resultat.

De foreslåede løsninger ligger inden for rammerne af den kapitalistiske udvikling og EU's udviklingsbistand. Forslaget om at støtte kvinders iværksætterevne for at øge beskæftigelsen er også karakteristisk for denne holdning. Inden for disse rammer er forslagene om et "mere retfærdigt og demokratisk samfund", pigers og kvinders adgang til uddannelse og sundhed, afskaffelse af fattigdom og sygdom osv. ikke andet end tomme ord og ønsker, som skal aflede opmærksomheden fra sandheden. Opfyldelse af folkets behov er uforenelig med den kapitalistiske udviklings højeste princip, nemlig profitjagt. For hver euro, EU giver, stjæler det flere tusind fra disse lande.

Kvindernes situation og befolkningernes levevilkår i disse lande forbedres ikke med EU's udviklingshjælps legaliserede plyndring, men med oprør mod de imperialistiske interventioner, krav om internationale relationer på lige vilkår og kampen for en anden udviklingsmodel, der sætter folkets behov i centrum.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), skriftlig. - (DE) Denne betænkning om ligestilling og deltagelse, om kvinders rolle i udviklingssamarbejdet, dækker et stort antal forskellige aspekter, herunder vigtige, praktiske krav.

Som helhed bør den derfor afgjort støttes. Ét tema er gennemgående i hele betænkningen, nemlig seksuel og reproduktiv sundhed og vold mod kvinder samt fremme af kvinders ret til selvbestemmelse.

Det er vigtigt at styrke netværkene for mikrofinansiering, fordi mikrokreditter kan bidrage til at forbedre kvinders økonomiske situation. Jeg forstår ikke, hvorfor folk prøver at stille forskellige ændringsforslag, der svækker betænkningen, og dermed ganske enkelt affærdiger de FN-dokumenter, vi har ved hånden.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), skriftlig. - (EN) Jeg går fuldt og helt ind for ligestilling og styrkelse af kvinders position, og jeg ville gerne have støttet denne positive betænkning.

Desværre er denne betænkning, som så mange andre, der drejer sig om kvinder og børn, blevet brugt til at fremme abort under seksuelle og reproduktive rettigheder. Da flertallet af mine kolleger har stemt for at inkludere en række ændringsforslag om seksuelle og reproduktive rettigheder, har jeg set mig ude af stand til at stemme for betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), skriftlig. - (PL) Fru Ucas betænkning om ligestilling i udviklingspolitik er udtryk for Europas moralske imperialisme over for udviklingslandene. Det er udtryk for eksport af de rige europæiske samfunds syge socialmodel til landene i Afrika og Asien. Mange gange henvises der til de reproduktive rettigheder, hvilket betyder støtte til spredning af abort. Derfor har jeg ikke kunnet støtte denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Ligestilling mellem mænd og kvinder prioriteres højt i udviklingslandene. Jeg sætter stor pris på det grundige og omhyggelige arbejde, fru Uca har udført med dette vigtige emne.

Jeg stemte alligevel mod betænkningen, da indholdet i visse afsnit i den endelige udgave, hvor seksuel og reproduktiv sundhed omtales i upræcise vendinger, stadig er tvetydigt. Der er stadig modstridende fortolkninger, og nogle af dem udgør en trussel mod ufødte børns liv.

I den næste betænkning om dette emne bør kvinders sundhed ikke udelukkende omfatte reproduktion, for alle kvinder har ret til omgivelser, som giver dem mulighed for at bevare et godt helbred. Det indebærer, at man skal være særlig opmærksom på sikker forsyning af drikkevand, proteiner og grundlæggende lægebehandling sideløbende med traditionel medicin.

I fortsættelse af Gertrude Mongellas besøg den 6. marts 2008 på kvindernes internationale kampdag vil jeg også sige, at vi kan lære meget af afrikansk visdom med hensyn til ligestilling mellem kønnene. Det efterleves der og gives videre i mundtlige traditioner mellem kvinder og mænd, som er velsignet med et godt åndeligt og mentalt helbred. Det kan vi alle blive inspireret af.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik