Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2116(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0033/2008

Συζήτηση :

PV 12/03/2008 - 19
CRE 12/03/2008 - 19

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2008 - 4.7
CRE 13/03/2008 - 4.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0102

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

5. Αιτιολογήσεις ψήφου
Συνοπτικά πρακτικά
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση Claude Turmes (A6-0006/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ό,τι και να πιστεύει κανείς σχετικά με την τρέχουσα συζήτηση για την αλλαγή του κλίματος –και αισθάνομαι μεγάλη έξαψη γύρω μου– νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ως προς την ανάγκη για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Αλλά, αν πρόκειται να συζητήσουμε για την ενεργειακή απόδοση, ας σιγουρευτούμε ότι πραγματικά σκεφτόμαστε από κοινού ως προς αυτό. Θα δώσω ένα παράδειγμα: η όλη πολιτική μας σχετικά με τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Ναι, επιθυμούμε τη σταδιακή κατάργηση των υφιστάμενων λαμπτήρων, αλλά ωστόσο επιβάλλουμε δασμούς στην εισαγωγή λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας. Ναι, συζητούμε για την απαγόρευση του υδραργύρου στα βαρόμετρα (παρόλο που ουσιαστικά αποτελεί πολύ μικρό κίνδυνο), ωστόσο συγχρόνως ενθαρρύνουμε τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας που περιέχουν, ναι, το μαντέψατε, περισσότερο υδράργυρο. Όχι μόνο αυτό, αλλά συζητούμε για την ενεργειακή απόδοση, ωστόσο εξακολουθούμε να ερχόμαστε στο Στρασβούργο, κάτι που εκπέμπει πολλούς τόνους άσκοπου επιπλέον CO2.

Επομένως, εάν πραγματικά επιθυμούμε να ηγηθούμε της προσπάθειας για ενεργειακή απόδοση, πρέπει να κλείσουμε το Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

 
  
  

- Έκθεση Neena Gill (A6-0027/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της συμμετοχής της Κοινότητας σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. Το σχέδιο παρέχει ευκαιρίες ανάπτυξης όχι μόνο για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, αλλά και για τους αναπήρους, τις γυναίκες που μεγαλώνουν παιδιά στο σπίτι και τους ανθρώπους που ζουν σε αγροτικές περιοχές. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η πρωτοβουλία θα αποτρέψει την κοινωνική διαστρωμάτωση στην Ευρώπη στον τομέα της πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και την περιθωριοποίηση κοινωνικών ομάδων που απειλούνται με μικρότερη πρόσβαση στη σύγχρονη τεχνολογία. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι το κόστος αυτών των τεχνολογιών πρέπει να διατηρηθεί όσο το δυνατόν χαμηλότερο.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη «βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων», που αφορά ζητήματα μεγάλης σημασίας για πολλούς ευρωπαίους πολίτες, ειδικά για τη μεγαλύτερη γενιά. Οι ηλικιωμένοι εξαρτώνται από τις συνταξιοδοτικές παροχές, που κυμαίνονται κυρίως σε χαμηλά επίπεδα. Το πρόβλημα μεγαλώνει με την αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων που λαμβάνουν αυτούς τους πόρους, που είναι περιορισμένοι, δεδομένου ότι ο αριθμός των ανθρώπων που πληρώνουν εισφορές μειώνεται. Συνεπώς κατευθυνόμαστε προς μια κατάσταση στην οποία μεγάλη ομάδα ηλικιωμένων θα υποβάλλει αιτήσεις για διάφορες κοινωνικές παροχές. Πολλοί από αυτούς, ωστόσο, εξακολουθούν να είναι ικανοί για διάφορα είδη εργασίας και μπορούν να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας. Ο αυξανόμενος αριθμός των ηλικιωμένων, συν την ανάγκη για ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων, αυξάνει τη ζήτηση στον τομέα αυτόν.

 
  
  

- Έκθεση Olle Schmidt (A6-0030/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα κατά, επειδή η έκθεση προκαλεί διάφορες αμφιβολίες. Δεν στηρίζω τις διατάξεις της οδηγίας σχετικά με την εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Οι διαφορές στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης δημιουργεί τη δυνατότητα ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορικών εταιρειών από διαφορετικές χώρες της ΕΕ, κάτι που αναμφισβήτητα λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή. Επίσης αντιτίθεμαι στις διατάξεις σχετικά με την αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου στις εθνικές αγορές και η εναρμόνιση ειδικών φόρων κατανάλωσης και στις 27 χώρες της ΕΕ θα αποτελέσουν τροχοπέδη στην οικονομική ανάπτυξη σε χώρες με χαμηλό ΑΕΠ. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων σημαίνει αύξηση των τιμών των προϊόντων και των υπηρεσιών. Ψήφισα αναλόγως επί των τροπολογιών που κατατέθηκαν, προκειμένου να επιτραπεί στα νέα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της Πολωνίας, να διατηρήσουν διαφορετικούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα κατά, επειδή η σημαντική αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης θα προκαλέσει αύξηση των τελωνειακών δασμών σε προϊόντα και υπηρεσίες σε χώρες που υποτίθεται ότι χρεώνουν ειδικό φόρο κατανάλωσης που είναι χαμηλότερος από το προτεινόμενο κοινοτικό ελάχιστο, αλλά σε κάθε περίπτωση υψηλότερος όσον αφορά τις συνθήκες στις εν λόγω χώρες.

Δεδομένου ότι το μέσο εισόδημα στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και το 2007 είναι σχετικά χαμηλό, η προτεινόμενη αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης είναι υπερβολικά υψηλή. Τις επιπτώσεις θα υποστούν ειδικά οι φτωχότερες οικογένειες, δεδομένου ότι η τωρινή αύξηση των τιμών των καυσίμων ήδη επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τους. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, με τα χαμηλά επίπεδα εισοδήματος, πρέπει συνεπώς να επιτραπούν πολύ μεγαλύτερες μεταβατικές περίοδοι σε σύγκριση με εκείνες που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να τους παρασχεθεί χρόνος για να προσαρμοστούν. Θεωρώ την προτεινόμενη αύξηση αδικαιολόγητη και υπερβολική.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαιρόμαστε που επιστρέψατε στην προεδρία και ακούτε αυτές τις αιτιολογήσεις ψήφου, που γνωρίζω ότι απολαμβάνετε πολύ. Θα ήθελα επίσης να πω ότι εκτιμώ την ευγένεια και την κατανόηση του προσωπικού σας και των υπηρεσιών και των διερμηνέων αυτήν την εβδομάδα, ενώ προβαίνουμε σε αυτές τις αιτιολογήσεις ψήφου.

Ψήφισα κατά της συγκεκριμένης έκθεσης για πολλούς και διάφορους λόγους. Πρώτον, πιστεύω στον φορολογικό ανταγωνισμό. Δεν πιστεύω καθόλου ότι η φορολογική εναρμόνιση ή η φορολόγηση πρέπει να αποτελούν αρμοδιότητα αυτών των θεσμικών οργάνων.

Δεύτερον, αυτήν την εβδομάδα, στη χώρα μου, ο υπουργός Οικονομικών επέβαλε υψηλότερους φόρους στα καύσιμα στους βρετανούς οδηγούς αυτοκινήτων και φορτηγών χωρίς να κατανοεί τις συνέπειες των πράξεών του. Θα ήθελα να θίξω ένα ξεχωριστό πρόβλημα. Διευθύνω μια εκστρατεία με την εφημερίδα Northampton Chronicle and Echo για τους ανθρώπους που ζουν κοντά στην περιοχή μου, όπου υπάρχει μεγαλύτερη χρέωση για τα καύσιμά μας απ’ ό,τι στις άλλες μεγάλες κοντινές πόλεις. Θέλω να επισημάνω ότι υπάρχουν άλλα προβλήματα στην αγορά των καυσίμων, πόσο μάλλον τα προβλήματα που αφορούν τη φορολόγηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επαναλάβω τα σχόλια του συναδέλφου μου και να ευχαριστήσω εσάς, το προσωπικό και τους διερμηνείς για την ευγενική σας υπομονή, ενώ επιχειρούμε να παράσχουμε αυτές τις αιτιολογήσεις ψήφου, οι οποίες μερικές φορές μπορεί είναι διασκεδαστικές και άλλες φορές μάλλον βαρετές για εσάς. Το κατανοώ. Αλλά αυτή είναι η μεγάλη αντίθεση στο Κοινοβούλιο.

Τώρα, ας μιλήσουμε για τον φορολογικό ανταγωνισμό. Συζητούμε εδώ σχετικά με τη δημιουργία της μεγαλύτερης ενιαίας αγοράς στον κόσμο και συζητούμε σχετικά με το να γίνει η ΕΕ η πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο και συζητούμε σχετικά με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, ωστόσο τι είναι αυτό που πράττουμε, όταν πρόκειται για τον φορολογικό ανταγωνισμό; Λοιπόν, όπως αναφέρει συγκεκριμένα η αιτιολογική έκθεση, ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η πλήρης εναρμόνιση.

Και εδώ θεωρούμε τον ανταγωνισμό πρόβλημα, ενώ συγχρόνως συζητούμε για την ανάγκη μιας ανταγωνιστικότερης οικονομίας. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΕ. Είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, και πρέπει να την αφήσουμε ως έχει, επειδή ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσουμε μια ανταγωνιστική οικονομία είναι να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει φορολογικός ανταγωνισμός, όχι εναρμόνιση.

 
  
  

- Έκθεση Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα κατά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανέναν συμφέρον να χρηματοδοτήσει το Ιράκ. Υπάρχουν άλλες χώρες στην ίδια την Ευρώπη που θα ωφελούνταν πολύ περισσότερο από αυτήν τη βοήθεια. Η έκθεση της Caritas Europa δείχνει ότι σε 14 ευρωπαϊκές χώρες –περιλαμβανομένης της Πολωνίας, της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας– οι ανύπαντροι γονείς, ειδικά οι γυναίκες, πλήττονται ιδιαίτερα από τη φτώχεια.

Σύμφωνα με έκθεση της ΕΕ η Πολωνία, με 26%, έχει το υψηλότερο ποσοστό παιδιών που ζουν στη φτώχεια από όλες τις χώρες της ΕΕ. Ένας στους πέντε Πολωνούς (19%) και το 22% των παιδιών στην Πολωνία με τουλάχιστον έναν εργαζόμενο γονέα απειλούνται από τη φτώχεια. Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό για την Ευρώπη. Το δεκατρία τοις εκατό των Πολωνών που εργάζονται απειλούνται από τη φτώχεια. Στην Αυστρία, το 47% των άνεργων ανύπαντρων γονέων ζει σε χρόνια φτώχεια. Ας εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στην Ευρώπη.

 
  
  

- Έκθεση Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, εχθές όταν είχατε την προεδρία επισήμανα πόσο απολαμβάνω πάντοτε να διαβάζω τις εκθέσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων σε αυτό το μέρος και αναρωτιέμαι για ποιον λόγο υπάρχει. Για να αποδειχθεί αυτό σήμερα έχουμε μια έκθεση τα πορίσματα της οποίας συνάδουν περισσότερο με κάποιον που παρακολουθούσε πολύ Prisoner: Cell Block H όταν ήταν παιδί παρά με τα πραγματικά στοιχεία που αφορούν την ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στη φυλακή – και εν πάση περιπτώσει κατά πόσο αυτό πρέπει να εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου.

Για παράδειγμα, στην αιτιολογική σκέψη ΙΖ, αναφέρει: «λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυξημένος αριθμός κρατούμενων γυναικών οφείλεται εν μέρει στην επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες». Πιστεύω, και έχω ελέγξει τα στατιστικά στοιχεία αρκετών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αριθμός αυξάνεται απλώς επειδή αυξάνεται ο πληθυσμός. Στην πραγματικότητα, η αναλογία των φυλακισμένων γυναικών σε όλη την Ευρώπη μειώνεται.

Αναφέρει εδώ ότι πρέπει να παρέχεται πρόσβαση στην πάσης φύσεως περίθαλψη υψηλού επιπέδου στις φυλακές. Ναι, αυτό είναι απολύτως σωστό. Αλλά υπάρχουν πολλές ηλικιωμένες γυναίκες στην εκλογική μου περιφέρεια που θα ήθελαν πολύ να λαμβάνουν την ίδια παροχή υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται στις φυλακισμένες γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γι’ αυτόν τον λόγο αρνήθηκα να ψηφίσω την έκθεση.

 
  
  

- Έκθεση Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Επισήμανα εχθές την απρόσβλητη θέση της Τουρκίας ως υποψήφιου κράτους μέλους, και η παρούσα έκθεση απλώς επιβεβαιώνει αυτό το ειδικό καθεστώς. Εδώ και εβδομάδες η Τουρκία βομβαρδίζει το βόρειο Ιράκ, και δέκα χιλιάδες τούρκοι στρατιώτες έχουν εισβάλει στη χώρα. Και αντί να καταδικάσει κατηγορηματικά αυτήν την εισβολή, τι κάνει το Κοινοβούλιο; Καλεί ευγενικά την Τουρκία να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ.

Όλοι οι κανόνες, όλες οι αρχές, όλες οι κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια πρέπει να παραμεριστούν για την προσχώρηση της Τουρκίας, από τα κριτήρια της Κοπεγχάγης έως το διεθνές δίκαιο και την απαγόρευσή του σχετικά με τη μη χρήση βίας. Η Τουρκία θεωρεί τον εαυτό της υπεράνω του νόμου, κάθε νόμου, και η Ευρώπη συνεχώς ενισχύει αυτήν την πεποίθησή της. Κάποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει λόγο να μετανιώσει για τη στάση της.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, υπήρξα δριμύς και κατηγορηματικός επικριτής και πολέμιος του πολέμου στο Ιράκ και εξακολουθώ να είμαι. Πιστεύω, ωστόσο, ότι πρέπει επίσης να διορθώσουμε τα λάθη που διαπράξαμε εκεί. Εμείς στον δυτικό κόσμο –τόσο η Ευρώπη όσο και οι ΗΠΑ– συνεπώς έχουμε καθήκον να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα, κάτι που θα είναι αρκετά δύσκολο. Γι’ αυτόν τον λόγο η έκθεση Gomes είναι εξαιρετική.

Πρέπει πραγματικά με την ευκαιρία να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της κ. Záborská για την απελευθέρωση του αρχιεπισκόπου που απήχθη. Λυπούμαι που ως αποτέλεσμα ενός διαχειριστικού σφάλματος από την πλευρά του Κοινοβουλίου το ψήφισμα επί του θέματος δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη σήμερα το απόγευμα. Είναι καθήκον μας να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, προκειμένου να βοηθήσουμε αυτόν τον εκπρόσωπο μιας μειονότητας της οποίας η ύπαρξη απειλείται, που έχει συμβιώσει ειρηνικά με τους μουσουλμάνους γείτονές της για αιώνες, και που απειλείται με γενοκτονία ακριβώς τη στιγμή που είμαστε αρμόδιοι για το Ιράκ. Αυτό είναι απαράδεκτο, και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει εδώ να αναλάβουμε ισχυρή δράση.

 
  
  

- Έκθεση Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ κατά ένα μεγάλο μέρος με την έκθεση της κ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στη φυλακή. Οι διοικήσεις των φυλακών πρέπει να διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες για τα πρόσωπα που εκτίουν ποινές φυλάκισης ή βρίσκονται υπό προσωρινή κράτηση.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στην ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών που εργάζονται στις σωφρονιστικές υπηρεσίες. Στην Πολωνία, 5 000 από τους 30 000 υπαλλήλους φυλακών είναι γυναίκες. Η αμοιβή των υπαλλήλων φυλακών δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ τον μήνα. Δεδομένου του ρόλου του προσωπικού φυλακών στο να διασφαλίζει ότι οι ποινές εκτίονται ορθά, είναι σημαντικό οι περισσότεροι υπάλληλοι που εργάζονται με γυναίκες κρατούμενες να είναι του ιδίου φύλου. Αυτό ελαττώνει τη δυσφορία των γυναικών κρατουμένων και διασφαλίζει καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων τους. Χωρίς σημαντική αύξηση της αμοιβής και καλύτερες συνθήκες εργασίας στις σωφρονιστικές υπηρεσίες, δεν θα επιτύχουμε τους στόχους της έκθεσης.

 
  
  

- Έκθεση Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα σύμφωνα με τις οδηγίες του κόμματός μου επί της συγκεκριμένης έκθεσης και κατά πολλών τροπολογιών. Ωστόσο, με προβληματίζει το περιεχόμενο των αιτιολογικών σκέψεων. Αναφέρει «λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη δημιουργίας εθνικής δύναμης για τη διατήρηση της τάξης, που θα συγκεντρώνει εκπροσώπους από όλες τις κοινότητες και θα μπορεί να διαθέτει την εμπιστοσύνη τους». Πρόκειται για τους ανθρώπους του Ιράκ, την εθνική δύναμη που δημιουργείται από, υποθέτω, ανθρώπους εντός του Ιράκ.

Αναρωτιέται κανείς πραγματικά με πόση αποφασιστικότητα τα επιμέρους κράτη μέλη που απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν καταβάλει αυτήν την προσπάθεια έως τώρα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δείτε πόσοι άνθρωποι έχουν στηρίξει τις προσπάθειες στο Ιράκ, είτε πιστεύουν σε αυτές είτε όχι. Επειδή εμείς πιστεύουμε, πρέπει να προσπαθήσουμε και να τακτοποιήσουμε τα προβλήματα που προκαλέσαμε.

Πραγματικά πιστεύω ότι αυτό το ψήφισμα αποδεικνύει ότι η προσπάθεια εναρμόνισης της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ στο μέλλον θα μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα, τόσο εδώ στο Κοινοβούλιο όσο και στις πρωτεύουσες των κρατών μελών.

 
  
  

- Έκθεση Feleknas Uca (A6-0035/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, όπως και η πλειοψηφία της Ομάδας μου καταψήφισα την έκθεση, όχι λόγω του θέματος αλλά επειδή αυτό το σημαντικό ζήτημα συνεχώς το εκμεταλλεύονται για ιδεολογικές μάχες σχετικά με τις έννοιες της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων.

Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση σε όλες τις Ομάδες στο Κοινοβούλιο να θέσουν τέρμα στη συγκεκριμένη ιδεολογική διαμάχη, που λειτουργεί σε βάρος του εν λόγω θέματος. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η αναπαραγωγική υγεία είναι σημαντική, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την άμβλωση, επειδή αυτό δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει σχετικά τους δικούς του νόμους στον τομέα αυτόν. Αυτό είναι σύμφωνο με την αρχή της επικουρικότητας, και αποτελεί τον λόγο για τον οποίο τα χρήματα των ευρωπαίων πολιτών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για σκοπούς τους οποίους ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ δεν αποδέχονται για δεοντολογικούς, ηθικούς και νομικούς λόγους.

Πρέπει, συνεπώς, να αφήσουμε οπωσδήποτε αυτό το θέμα εκτός των διαβουλεύσεών μας και να εστιάσουμε σε ουδέτερες έννοιες που πράγματι αφορούν το θέμα της υγείας και δεν αφορούν το θέμα της άμβλωσης, όπου οι απόψεις διίστανται στο Κοινοβούλιο και όπου τάσσομαι κατηγορηματικά υπέρ του αγέννητου παιδιού.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Claude Turmes (A6-0006/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Στηρίζω την έκθεση της Claude Turmes σχετικά με το Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΤΕΑΑΠΕ). Το ΠΤΕΑΑΠΕ θα χρησιμοποιήσει περιορισμένους δημόσιους πόρους για να ενθαρρύνει ιδιωτικές επενδύσεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης και έργα προσανατολιζόμενα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και σε οικονομίες υπό μετάβαση. Στηρίζω τη δημιουργία ενός ταμείου το οποίο προσφέρει βοήθεια σε όλους, προκειμένου να επιτύχουν συγκεκριμένο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης και να συμπεριλάβουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και το υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), γραπτώς. (RO) Το ψήφισμα αναφέρεται στη δημιουργία ενός καινοτόμου μέσου χρηματοδότησης για τη στήριξη της υλοποίησης συγκεκριμένων έργων τα οποία χρηματοδοτούνται από το εν λόγω ταμείο εν όψει της μετάβασης σε μια οικονομία η οποία θα διακρίνεται από χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η ανάπτυξη μιας οικονομίας τέτοιου τύπου μέσω έργων τα οποία χρηματοδοτούνται από το ταμείο, συνεπάγεται τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ίσους όρους για την κοινωνική ανάπτυξη και την εξάλειψη των αντιφάσεων. Από την άποψη αυτή, η ειδική στήριξη που παρέχεται στις ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση των έργων τους στο πλαίσιο του ΠΤΕΑΑΠΕ, είναι ευεργετική.

Ψήφισα υπέρ του εν λόγω ψηφίσματος, επειδή πιστεύω ότι οι δύο αυτές μορφές δράσης, δηλαδή η αντιστάθμιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να αναπτυχθούν παράλληλα, εφαρμόζοντας συνεκτικές και συγκλίνουσες πολιτικές με θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της αγοράς εργασίας/στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αύξηση του ΑΕγχΠ.

 
  
  

- Έκθεση: Danuté Budreikaité (A6-0036/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Σε γενικές γραμμές, μπορεί να πει κανείς ότι σκοπός της εν λόγω έκθεσης είναι η ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης των «νέων» κρατών μελών στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, ιδίως την «πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας» και την «ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας».

Σύμφωνα με την έκθεση, τα «νέα» κράτη μέλη δίνουν στην ΕΕ την ευκαιρία «να ενισχύσει τη στρατηγική παρουσία της στην Ανατολική Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τον Καύκασο», περιοχές με τις οποίες τα «νέα» κράτη μέλη έχουν σχέσεις προτεραιότητας και οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν λάβει λιγότερη «βοήθεια» από την ΕΕ.

Τούτο σημαίνει ότι πρέπει να επιδιώξουμε την αξιοποίηση της προνομιακής σχέσης των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 ως μέσο παρέμβασης της ΕΕ (λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων και των μεγάλων οικονομικών και χρηματοοικονομικών ομίλων τους, ιδίως στον τομέα της ενέργειας) στις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, τα Δυτικά Βαλκάνια και τον Καύκασο.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιδιώξουμε την αξιοποίηση της «εμπειρίας» της «μετάβασης» των χωρών αυτών στον καπιταλισμό και την ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ ως πρότυπο το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί στις εν λόγω περιοχές. Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα: μια πολιτική η οποία καλύπτει τα συμφέροντα του καπιταλισμού με τον όρο «ανάπτυξη».

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Στηρίζω την έκθεση της Danuté Budreikaité για την πρόκληση της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ για τα νέα κράτη μέλη. Ενώ τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ, με εξαίρεση τη Μάλτα και την Κύπρο, επιδεικνύουν μοναδική εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά την εφαρμογή και τη στοχοθέτηση της αναπτυξιακής πολιτικής με τις γειτονικές μας χώρες προς την Ανατολή, πρέπει να ενθαρρύνουμε ενεργά την ανάμειξή τους με την υποσαχάρια Αφρική και άλλες λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Τα νέα μέλη μας ενισχύουν τον ρόλο της ΕΕ ως παγκοσμίου εταίρου και πρέπει να ενθαρρύνονται πλήρως στον ρόλο τους αυτό. Η έκθεση και οι συστάσεις τις οποίες περιλαμβάνει χαίρουν της στήριξής μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Το ίδιο το γεγονός ότι συζητάμε για τον ρόλο των νέων κρατών μελών στις πολιτικές συνεργασίας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αποτελεί σαφή ένδειξη της επιτυχίας της διαδικασίας διεύρυνσης και της ενσωμάτωσης των χωρών οι οποίες έχουν ενταχθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι «πρώην χώρες της Ανατολικής Ευρώπης» σίγουρα είχαν μακρά παράδοση «συνεργασίας» με την Αφρική, και ίσως οι δεσμοί παραμένουν υπό τελείως διαφορετικούς όρους. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι οι χώρες αυτές, οι οποίες καταβάλλουν ακόμη μεγάλες προσπάθειες, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις συνέπειες των μεταρρυθμίσεών τους, τώρα μπορούν να συμβάλλουν στη συνεργασία και την ανάπτυξη έχοντας παράλληλα την ενεργό συγκατάθεση των λαών τους. Αυτή η υποδειγματική πορεία θα μπορούσε και ελπίζουμε ότι θα ακολουθηθεί από άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν σε γενικές γραμμές τις ίδιες καταστάσεις σε άλλα σημεία του κόσμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. − (PL) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης της κ. Budreikaité για την πρόκληση της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ για τα νέα κράτη μέλη.

Η σπουδαιότητα της έκθεσης είναι πάρα πολύ μεγάλη, καθώς παρουσιάζει λεπτομερή ανάλυση της σημερινής κατάστασης της αναπτυξιακής συνεργασίας στα νέα κράτη μέλη, των θεσμικών οργάνων και των προγραμμάτων που αφορούν την αναπτυξιακή συνεργασία, τις χώρες-αποδέκτες και τους σχετικούς χρηματοδοτικούς πόρους που δαπανούν.

Τα ζητήματα τα οποία θίγονται στην έκθεση δίνουν έμφαση στις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των νέων ανατολικών γειτόνων τους. Τα νέα κράτη μέλη αποτελούν σημαντικούς κόμβους διασύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και των νέων γειτόνων της

Προσωπικά θα ζητούσα την ανάπτυξη αποτελεσματικών μορφών συνεργασίας μεταξύ παλαιών και νέων δωρητών υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, αξιοποιώντας την κυρίαρχη επιρροή των νέων κρατών μελών σε συγκεκριμένες περιοχές ή χώρες.

 
  
  

- Έκθεση: Neena Gill (A6-0027/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. − (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Gill σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμμετοχή της Κοινότητας σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης. Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εν λόγω πρόγραμμα θα διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων.

Η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να βοηθήσει τα ηλικιωμένα άτομα να είναι πιο ανεξάρτητα και να παραμένουν υγιή· μπορεί επίσης να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψηφίσαμε υπέρ της εν λόγω έκθεσης, η οποία αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη συμμετοχή της ΕΕ στο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης το οποίο έχουν αποφασίσει να αναλάβουν διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ στον τομέα των νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για να βοηθήσουν τα άτομα καθώς γηράσκουν και να τους δώσουν τη δυνατότητα να δρουν αποτελεσματικά. Το πρόγραμμα αυτό έχει τίτλο «αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον» και αποβλέπει στην επίτευξη συνέργειας ως προς τη διαχείριση και τους οικονομικούς πόρους. Η Πορτογαλία λαμβάνει επίσης μέρος.

Η έκθεση, την οποία έχει τώρα εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφιστά την προσοχή και προβαίνει σε συγκεκριμένες προτάσεις για την προώθηση του ρόλου των γυναικών στους χώρους της επιστήμης και της έρευνας και δίδει έμφαση στη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και στη δίκαιη πρόσβαση για όλα τα κράτη μέλη σε αποδοτικές ως προς το κόστος λύσεις, ώστε να αποφευχθεί το άνοιγμα του ψηφιακού χάσματος και ούτως η δημιουργία Ευρώπης δυο ταχυτήτων.

Προτείνεται επίσης η Επιτροπή να διεξαγάγει έως το 2010 ενδιάμεση αξιολόγηση ως προς την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης του προγράμματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια σχετικά με την έκθεση Gill, η οποία αφορά κατά κύριο λόγο την οργάνωση προγραμμάτων έρευνας με στόχο τα ηλικιωμένα άτομα να καταστούν πιο ανεξάρτητα μέσω της χρήσης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών.

Η πρώτη μου παρατήρηση αφορά την ουσία των προτάσεων: δύσκολα μπορεί να προσδώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερη αξία σε ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει, απολύτως νόμιμα, με πρωτοβουλία ορισμένων κρατών μελών – πέρα από το να καταστήσει την όλη διαδικασία πιο γραφειοκρατική και να ιδρύσει ένα νέο κοινοτικό όργανο. Η οικονομική γενναιοδωρία της Ένωσης, ύψους 150 εκατ. ευρώ, τα οποία πρέπει να δαπανώνται επί σειρά ετών, πλην των λειτουργικών εξόδων του προαναφερθέντος νέου οργάνου, δεν φαίνεται να είναι πειστικό επιχείρημα.

Το δεύτερο σχόλιό μου αφορά τη μορφή των προτάσεων. Είναι εξαιρετικά σύνηθες οι νομοθετικές εκθέσεις να παρουσιάζονται εδώ με τη μορφή συμβιβασμού μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου – για λόγους επίσπευσης της διαδικασίας διευκολύνοντας την έγκρισή τους σε πρώτη ανάγνωση. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, βλέπουμε το νομοθετικό όργανο να είναι δέσμιο μερικών πολύ ικανών διαπραγματευτών. Φρονώ ότι η διάδοση της εν λόγω πρακτικής αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης η οποία προτείνει τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης με αντικείμενο την αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον (AAL) το οποίο έχουν αναλάβει από κοινού πολλά κράτη μέλη και τρίτες χώρες.

Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί πρόκληση για την ευρωπαϊκή κοινωνία και την οικονομία της Ευρώπης. Σήμερα το προσδόκιμο επιβίωσης είναι κατά μέσο όρο τα 80 έτη, και ο αριθμός των ατόμων της ηλικιακής ομάδας 65-80 θα αυξηθεί κατά περίπου 40% μεταξύ του 2010 και του 2030.

Εμφανίζονται νέες λύσεις για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν την απώλεια μνήμης, τη μειωμένη όραση, ακοή ή κινητικότητα και την απώλεια της ανεξαρτησίας που είναι πιθανότερο να μας ταλαιπωρούν σε μεγάλη ηλικία.

Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα προβλέπεται στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος- πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει 150 εκατ. ευρώ για να συγχρηματοδοτήσει έργα τα οποία θα έχουν πολλαπλασιαστική αξία τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ μεταξύ του 2008 και του 2013.

Οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα AAL θα συμβάλουν επίσης στη χρηματοδότησή του με ισοδύναμη ή μεγαλύτερη συνεισφορά, το οποίο σημαίνει ότι κάθε χώρα θα επενδύσει στον τομέα αυτό τουλάχιστον το 20% του εθνικού της ερευνητικού προϋπολογισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), γραπτώς. − (PL) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Gill (A6-0027/2008) για τη «Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων» που έχει ως στόχο την προώθηση της χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας πληροφοριών και τεχνολογιών ως μέσο στήριξης των ηλικιωμένων.

Όπως γνωρίζουμε, οι κοινωνίες μας χαρακτηρίζονται από διαρκώς αυξανόμενο προσδόκιμο επιβίωσης. Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ θετική. Ο μέσος όρος της ΕΕ είναι τώρα τα 80 έτη, και το ποσοστό των ατόμων της ηλικιακής ομάδας 65+ σύντομα θα φτάσει το 40%. Οι εν λόγω τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τους ανθρώπους αυτούς σε διάφορες καταστάσεις, περιλαμβανομένης της παράτασης της επαγγελματικής και κοινωνικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Φυσικά, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, και η πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες και τεχνολογίες πρέπει να εξασφαλίζεται κυρίως με την παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων στο Διαδίκτυο, τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές για την αποφυγή γεωγραφικών διακρίσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Τάσσομαι υπέρ της συγχρηματοδότησης του προγράμματος «αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον» από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς θα ωφελούσε όχι μόνο τα ηλικιωμένα άτομα, αλλά και άλλες πληθυσμιακές ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρίες. Ακριβώς για τη μεγάλη δημογραφική αλλαγή στον ευρωπαϊκό πληθυσμό και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης κατά τις τελευταίες δεκαετίες, πρέπει να στηρίξουμε τις νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, οι οποίες θα διευκόλυναν σημαντικά τα ηλικιωμένα άτομα στην αντιμετώπιση των καθημερινών εμποδίων που συναντούν. Όσον αφορά τη γενική μείωση του κόστους στον τομέα της υγείας ως αποτέλεσμα της χρήσης των εν λόγω νέων τεχνολογιών, θα εφιστούσα την προσοχή σας στην έρευνα των συστημάτων για την κινητή παρακολούθηση της υγείας, η χρήση των οποίων θα μείωνε τις ετήσιες δαπάνες για την υγεία κατά 1 500 εκατ. ευρώ αποκλειστικά στη Γερμανία.

Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι ένα από τα πλεονεκτήματα της συγχρηματοδότησης είναι ότι θα επηρέαζε σημαντικά και τον ιδιωτικό τομέα, αφού έμμεσα θα ωφελούσε και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Στηρίζω ακράδαντα το κοινό πρόγραμμα AAL, διότι η χρήση νέων τεχνολογιών σημαίνει διαρκή σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των ηλικιωμένων ατόμων και τους επιτρέπει να γερνούν με αξιοπρέπεια.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Στηρίζω την έκθεση της Nina Gill για τη «Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων». Με τη συγκέντρωση πόρων και τον συντονισμό της έρευνας και της ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα καταφέρουμε να εκτιμήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο θα βελτιώσουμε τις ζωές των ηλικιωμένων πολιτών μας. Ορίζοντας μια ελάχιστη συνεισφορά εξασφαλίζουμε τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών σε αυτόν τον σκοπό. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της και να στηρίξω τις συστάσεις τις οποίες αναφέρει.

 
  
  

- Έκθεση: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Αποφασίσαμε να στηρίξουμε την έκθεση στο σύνολό της, καθώς, κατά την άποψή μας, η ΕΕ πρέπει να θέσει προτεραιότητα σε δράσεις σχετικά με τον μη υγιή φορολογικό ανταγωνισμό στον τομέα των καυσίμων, συγκεκριμένα με την προοπτική η ΕΕ να καταφέρει να επιτύχει τους κλιματικούς της στόχους.

Η πρόταση για τη φορολογική εναρμόνιση δεν θα εμπόδιζε τα εκάστοτε κράτη μέλη να αυξήσουν τους φόρους CO2 στο πετρέλαιο και το ντίζελ.

Αυτός είναι ένας επιπλέον σημαντικός λόγος για τον οποίο πρέπει να στηρίξουμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η εν λόγω πρόταση οδηγίας επιδιώκει να μειώσει τις διαφορές των τιμών για τα καύσιμα μεταξύ των διάφορων κρατών μελών που οδηγούν σε στρεβλώσεις όσον αφορά τον ανταγωνισμό και το περιβάλλον στο πλαίσιο των οδικών μεταφορικών δραστηριοτήτων. Η διαφορά των τιμών για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων και της αμόλυβδης βενζίνης είναι πράγματι σημαντική.

Εξ’ού και η σημασία της για την Πορτογαλία, μιας από τις χώρες στις οποίες η κατάσταση αυτή είναι αισθητή, αν λάβει κανείς υπόψη τις διαφορές των τιμών μεταξύ της χώρας μας και της Ισπανίας: οι πορτογαλικές επιχειρήσεις υφίστανται τον ανταγωνισμό από τις ισπανικές επιχειρήσεις, επειδή οι τελευταίες επωφελούνται από τις χαμηλότερες τιμές των καυσίμων –τα καύσιμα αντιπροσωπεύουν το 30% των εξόδων– λόγω χαμηλότερης φορολογίας των καυσίμων (και του ΦΠΑ).

Οι πορτογαλικές επιχειρήσεις δικαιολογούν τη στασιμότητα των σταθερών ημερομισθίων των εργαζομένων με την πίεση αυτή στις τιμές, με σοβαρές συνέπειες για το εργατικό δυναμικό.

Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ευνοϊκότερη, επειδή περιορίζει τις μεταβατικές περιόδους σύμφωνα με το άρθρο 18, οι οποίες αποτελούν πολύ σημαντικό παράγοντα για τη σημερινή κατάσταση, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να μειώσει τη διαφορά μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ισπανίας το 2010, καθώς η τελευταία πρέπει να αυξήσει τον φόρο της για τα καύσιμα από 302 σε 330 ευρώ στην περίπτωση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης. Η προσέγγιση θα συνεχιστεί το 2012 και το 2015. Στην περίπτωση της αμόλυβδης βενζίνης, δυστυχώς, δεν θα υπάρξει αλλαγή από αυτήν την άποψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα κατά της έκθεσης Schmidt, επειδή οι δεσμεύσεις στις οποίες έχει προβεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντί να στηρίζουν την πρωτοβουλία της Επιτροπής, θυμίζουν ταχυδακτυλουργικό κόλπο, δίνοντας τη ρεβάνς στα παλαιά κράτη μέλη εις βάρος των νέων. Εν πάση περιπτώσει, η απόφαση εναπόκειται αποκλειστικά στους υπουργούς και πρέπει να είναι ομόφωνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Υψηλότερη φορολογία και περισσότεροι έλεγχοι. αυτή είναι η συνταγή των Βρυξελλών για την Ευρώπη! Η εναρμόνιση ειδικών φόρων κατανάλωσης, όπως και η εναρμόνιση του ΦΠΑ με την επιβολή ελάχιστων υποχρεωτικών συντελεστών, όπως συνέβαινε εδώ και 15 χρόνια, είναι πασιφανές ότι είναι αναποτελεσματική, εντελώς περιττή και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και επιζήμια.

Χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι μέτρα σαν αυτό εμποδίζουν τα κράτη μέλη να μειώσουν, για παράδειγμα τον ΦΠΑ στη βιομηχανία τροφοδοσίας, παρότι αποτελεί έναν τομέα όπου η περίπτωση στρεβλώσεων του διασυνοριακού ανταγωνισμού είναι ιδιαιτέρως ασταθής, και όπου η μείωση του ΦΠΑ θα βοηθούσε στη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας; Χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι τα νέα κράτη μέλη αναγκάζονται να επιβάλλουν φορολογικές αυξήσεις, τις οποίες οι λαοί τους θεωρούν εξωφρενικές, προκειμένου να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες – ενώ ταυτόχρονα απαιτείται, βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων, να μειώσουν τα ποσοστά του πληθωρισμού τους;

Η ισχύουσα πρόταση είναι να αυξηθεί ο φόρος για το ντίζελ σύμφωνα με τον φόρο για την αμόλυβδη βενζίνη, με πρόσχημα την επιθυμία να προστατεύσουμε το περιβάλλον και την ισχυριζόμενη αναγκαιότητα καταπολέμησης του «φορολογικού τουρισμού» – όρος με τον οποίο εννοούμε ότι απλοί πολίτες εκμεταλλεύονται τον ανταγωνισμό! Όλο αυτό είναι σκανδαλώδες, επειδή οι οδηγοί σε μια χώρα όπως η Γαλλία ενθαρρύνονταν στην αγορά οχημάτων με κινητήρες ντίζελ – μάλλον για να τους χτυπήσουμε τώρα πιο δυνατά από ποτέ!

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Με την παρούσα αιτιολόγηση ψήφου επιδιώκω να τονίσω ότι για άλλη μια φορά χάνουμε μια ευκαιρία σε επίπεδο ΕΕ –από τότε που υφίσταται ο εν λόγω μηχανισμός– να αναλάβουμε δράση για να προστατεύσουμε την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας αποτυγχάνοντας να εφαρμόσουμε στο πετρέλαιο τουλάχιστον τους ίδιους φορολογικούς όρους που ισχύουν για τους χρήστες πετρελαίου εσωτερικής καύσης στη γεωργία και την αλιεία. Ας θυμηθούμε ότι το πετρέλαιο είναι το καύσιμο το οποίο χρησιμοποιείται σε σκάφη σε αυτό το σημαντικό και μεγαλύτερο τμήμα των στόλων πολλών κρατών μελών, συγκεκριμένα της Πορτογαλίας.

Στο ψήφισμά του της 28ης Σεπτεμβρίου 2006 για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του κλάδου της αλιείας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρώντας ότι αυξημένες τιμές των καυσίμων έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στον κλάδο της αλιείας –επιδεινώνοντας σημαντικά την υπάρχουσα κοινωνικοοικονομική κρίση και μειώνοντας δραστικά τα εισοδήματα των αλιέων– και τονίζοντας ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να εξαφανιστούν χιλιάδες αλιευτικές επιχειρήσεις και να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενέκρινε σειρά προτάσεων με στόχο να στηρίξει τον κλάδο, ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις αυξημένες τιμές των καυσίμων. Ενάμιση χρόνο αργότερα, εκτός από την αύξηση της ήσσονος σημασίας ενίσχυσης, στην πραγματικότητα τίποτα δεν έγινε σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Ο στόχος της έκθεσης του Olle Schmidt «Φορολογία της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου εσωτερικής καύσης» είναι να δοθεί προσοχή στις ανισότητες στον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα καύσιμα σε ολόκληρη την Ένωση. Η αστάθεια η οποία επικρατεί έχει ενθαρρύνει τον τουρισμό για την αγορά καυσίμων, ο οποίος έχει οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα για να διασφαλισθεί η αποθάρρυνση της εν λόγω πρακτικής. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζω τις ανάγκες των νέων κρατών μελών, τα οποία βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης και θα χρειαστούν χρόνο, προκειμένου να προσαρμοστούν στα προτεινόμενα μέτρα. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE), γραπτώς. – (FR) Σκοπός της πρότασης της Επιτροπής ήταν να θεσπίσει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τους στόχους που αναφέρονται στη δέσμη μέτρων σχετικά με την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές. Εντούτοις, ούτε η πρόταση της Επιτροπής, ούτε η έκθεση η οποία εγκρίθηκε σήμερα αντιμετωπίζουν την επιτακτική ανάγκη για την ανάπτυξη ενός καυσίμου το οποίο θα μπορεί να κάνει τη διαφορά στη μάχη κατά των εκπομπών CO2. Η ανισότητα των προγραμματισμένων προσαρμογών και ο τρόπος με τον οποίο θα κατανεμηθούν στην Ένωση, τόσο από χρονική άποψη όσο και από γεωγραφική, θα καταστήσει αναποτελεσματικά τα προτεινόμενα μέτρα.

Εάν πράγματι σκοπεύουμε να περάσουμε σε μια εποχή με «καθαρό αέρα», οφείλουμε να είμαστε πιο ευρηματικοί σε σχέση με το περιβάλλον και να στηρίζουμε μέτρα τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη διατάραξη του κλίματος. Η προσέγγιση βάσει φορολογικών αλλαγών, την οποία προτείνει η Επιτροπή και η έκθεση του Olle Schmidt, δεν προωθεί ούτε την έρευνα, ούτε την έννοια ενός νέου εναλλακτικού καυσίμου για τον περιορισμό των εκπομπών CO2.

Σήμερα θέλω να τοποθετηθώ ξεκάθαρα ενάντια στη φιλοσοφία της εν λόγω έκθεσης και για αυτόν ακριβώς τον λόγο καταψήφισα κάτι που θεωρώ ότι αποτελεί απλώς έναν συμβιβασμό, ο οποίος υπονομεύει τον δεδηλωμένο σκοπό.

 
  
  

- Έκθεση: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Η έκθεση Gomes έχει ως βάση τη δραματική και δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Ιράκ. Οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί και τα διάφορα όργανα τα οποία είναι αρμόδια για την ανοικοδόμηση της περιοχής στην πραγματικότητα δεν κατορθώνουν να επιλύσουν τα προβλήματα που απορρέουν από τις δεκαετίες πολέμου, δικτατορίας και κυρώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι καθήκον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να στηρίξουν μια πολύπλευρη στρατηγική για το Ιράκ η οποία αυξάνει την άμεση στήριξη της ΕΕ για την παροχή τεχνικής βοήθειας για την προαγωγή του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης με στόχο την περιφρούρηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων δημιουργώντας περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο παροτρύνει το Συμβούλιο να ενθαρρύνει επενδύσεις ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο ιρακινό έδαφος και να διεξαγάγει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ιράκ, ώστε η αγορά του Ιράκ να συνάδει περισσότερο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Επί της ουσίας, η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την οποία συμφωνώ πλήρως, προτείνει μια νέα στρατηγική για το Ιράκ, περιλαμβανομένης κατάλληλης χρήσης του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) και στήριξης ενός πλουραλιστικού και ανεξάρτητου συστήματος πληροφοριών.

Ως εισηγητής της έκθεσης Erasmus Mundus 2009-2013 της Επιτροπής Ανάπτυξης, θα εργαστώ για την αύξηση της διαθέσιμης συνολικής χρηματοδότησης για το Ιράκ: η διάδοση του πολιτισμού αποτελεί θεμελιώδες βήμα προς τη δημιουργία ενός πραγματικού κράτους δικαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε κατορθώνει «εντυπωσιακά» να μην κάνει την παραμικρή αναφορά στη βάρβαρη και παράνομη επίθεση και κατοχή του Ιράκ από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Το ψήφισμα προσπερνά βιαστικά το θέμα του χαμού πολλών εκατοντάδων χιλιάδων Ιρακινών, την καταστροφή ολόκληρης της χώρας και την προμελετημένη και τεράστια έλλειψη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως απόρροια της εισβολής και της κατοχής.

Το ψήφισμα αποσιωπά τελείως τον πρώτο και κύριο λόγο για τα τρομερά σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τώρα ο λαός του Ιράκ και η χώρα του, και ο τρόπος επίλυσής τους είναι ο εξής: η άμεση αποχώρηση όλων των κατοχικών στρατευμάτων.

Στην ουσία, το ψήφισμα υπερθεματίζει το κατεστημένο, παρουσιάζοντάς το ως τετελεσμένο γεγονός, και επιδιώκει να προωθήσει τη μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ στο Ιράκ, θεωρώντας την εν λόγω χώρα ως άλλο ένα «κράτος υπό την εποπτεία» των ΗΠΑ/ΝΑΤΟ/ΕΕ, όπως το Αφγανιστάν και το Κοσσυφοπέδιο. Αυτό είναι εκπληκτικό, γιατί ταυτόχρονα θεωρεί ότι οι γειτονικές χώρες οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε παρέμβαση στο Ιράκ και να σεβαστούν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά του, καθώς και την επιθυμία του ιρακινού λαού να οικοδομήσει το συνταγματικό και πολιτικό σύστημα της χώρας με τις δικές του προσπάθειες.

Ως εκ τούτου, το καταψηφίζουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, παρά την άποψη η οποία εκφράζεται σε μια από τις αιτιολογικές σκέψεις βάσει της οποίας όλα τα προβλήματα στο Ιράκ πηγάζουν από το προηγούμενο καθεστώς. Αναμφίβολα, ο Σαντάμ Χουσεΐν ήταν ένας μοχθηρός δικτάτορας και προκάλεσε τον θάνατο πολλών ανθρώπων της χώρας του, κυρίως με τις συστηματικές προσπάθειες αφανισμού των Κούρδων Εντούτοις, η απόλυτη έλλειψη οποιασδήποτε στρατηγικής εκ μέρους των κατοχικών δυνάμεων όσον αφορά την ανοικοδόμηση της χώρας έχει επίσης οδηγήσει σε ανείπωτη δυστυχία.

Χαίρομαι, όμως, για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έκρινε ότι καμία χώρα δεν πρέπει να προβεί σε αναγκαστικό επαναπατρισμό ατόμων στο Ιράκ. Η χώρα δεν είναι ασφαλής, ούτε το ιρακινό Κουρδιστάν, όπου πρόσφατα τουρκικά άρματα μάχης διέσχισαν τα σύνορά του, εντείνοντας τον φόβο και την αστάθεια. Μέλη πολλών κομμάτων του ιρακινού κοινοβουλίου μας είπαν ότι ο επαναπατρισμός είναι επικίνδυνος και ενδεχομένως να λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά για την ίδια τη χώρα. Ακούσαμε επίσης στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα δεινά των εκατομμυρίων Ιρακινών οι οποίοι ζουν ως πρόσφυγες σε γειτονικές χώρες έχοντας ελάχιστη στήριξη από τη διεθνή κοινότητα. Πρέπει να στηρίξουμε τις δημόσιες υπηρεσίες στα εν λόγω κράτη και τουλάχιστον να φροντίσουμε για τη μόρφωση των παιδιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM), γραπτώς. (FR) Εκπρόσωποι του Κινήματος για τη Γαλλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβαν οριστική θέση από την αρχή της επέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράκ. Η εμπειρία της δικής μας χώρας και οι δεσμοί της με τον ιρακινό λαό σήμαναν συναγερμό για την ανθρωπιστική, στρατιωτική και ηθική καταστροφή που θα έφερνε η επέμβαση.

Τώρα η ζημιά έχει γίνει, και εξαρτάται από τα κράτη μέλη αν θα δράσουν, είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά, για να διασώσουν και να αποκαταστήσουν ο,τιδήποτε μπορεί να σωθεί. Πριν από την παρέμβαση των ΗΠΑ, το Ιράκ ήταν η μόνη μουσουλμανική χώρα η οποία φιλοξενούσε μια μεγάλη και ακμαία χριστιανική κοινότητα – μια κοινότητα η οποία υπήρχε στην περιοχή ακόμη και πριν από την άφιξη του Ισλάμ.

Μια από τις πιο τραγικές συνέπειες της παρέμβασης των ΗΠΑ ήταν η μαζική φυγή ολόκληρων τμημάτων της κοινότητας αυτής λόγω του τρόμου και της ταπείνωσης. Είναι μια συμφορά για το Ιράκ, και για το παρόν, αλλά και για το μέλλον. Σε γενικές γραμμές, η ραγδαία διάβρωση ενός θρησκευτικού συνονθυλεύματος λαών στη Μέση Ανατολή προοιωνίζεται ανθρώπινη και οικονομική εξαθλίωση και απειλεί τη σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της περιοχής.

Ο ιστορικός Fernand Braudel θεωρούσε ότι η ιστορία ξεκίνησε στη Sumaria, σήμερα όμως θα φαινόταν ότι η μακρά ιστορία των χριστιανικών μειονοτήτων στο Ιράκ πλησιάζει στο τέλος της. Εμείς, τα έθνη της Ευρώπης, απλώς δεν μπορούμε να ανεχθούμε την τεράστια αυτή αδικία μένοντας άπραγοι.

Οι ιρακινές χριστιανικές κοινότητες κάποτε ήταν ανοικτές και καλοδεχούμενες από το Ισλάμ, και μαζί με τους μουσουλμάνους γείτονές τους έχτισαν μια χώρα που ευημερούσε, προτού ρημαχθεί από τον φανατισμό και τους πολέμους.

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’εφαρμογή του άρθρου 163 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Χαίρομαι που η έκθεση της Ana Gomes σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στο Ιράκ προσβλέπει και διατυπώνει μια στρατηγική για την οικοδόμηση ενός ισχυρού δημοκρατικού ιρακινού κράτους, το οποίο σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πλούσια εθνοτική και θρησκευτική σύνθεση της χώρας. Το Ιράκ χρειάζεται τη βοήθεια της Ευρώπης για να στηριχτεί στις πρόσφατες βελτιώσεις, οι οποίες θα συντελέσουν αποφασιστικά στην ενθάρρυνση των επενδύσεων και στην αυξημένη ανάμειξη των ΜΚΟ στην ανοικοδόμηση της χώρας. Ολόκληρη η Ευρώπη θα ωφεληθεί από τη σταθερότητα και την ασφάλεια στο Ιράκ, και φρονώ ότι οι συστάσεις της έκθεσης το αναγνωρίζουν αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η έκθεση στοχεύει στο να διασφαλίσει τη συμμετοχή της ΕΕ με καλύτερους όρους στο μοίρασμα της ιμπεριαλιστικής λείας από τον πόλεμο κατά του Ιράκ και τις επεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Στο πλαίσιο αυτό:

Αναζητεί τρόπους και μέσα για να εδραιώσει μακροπρόθεσμα την παρουσία της ΕΕ στη χώρα για να "βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις...για την ανάληψη συμβάσεων για την ανοικοδόμηση", να μεγαλώσει δηλαδή το μερίδιο των ευρωενωσιακών μονοπωλίων στο πλιάτσικο.

Καλεί για αμέριστη βοήθεια στη δοσίλογη "κυβέρνηση" του Ιράκ.

Προωθεί φόρμουλες, ώστε να παίξει ενεργό ρόλο στην ιμπεριαλιστική κατοχή. Να συμμετάσχει με στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις στα κατοχικά στρατεύματα, αρκεί να αλλάξουν "καπέλο" και να μετονομαστούν σε "δυνάμεις του ΟΗΕ".

Γι' αυτό, αν και με κυνισμό αναγνωρίζει τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου και τη σφαγή του Ιρακινού λαού, σπεύδει να θεωρήσει τα γεγονότα τετελεσμένα.

Νομιμοποιεί όχι μόνο τα κατοχικά στρατεύματα, που τα βαφτίζει "πολυεθνική δύναμη", αλλά ακόμη και τις ιδιωτικές εταιρείες δολοφόνων που δρουν στο Ιράκ, αρκεί να τεθούν κανόνες στην εγκληματική δράση τους!

Το ΚΚΕ καταψηφίζει την έκθεση. Στέκεται αλληλέγγυο με την αντίσταση του Ιρακινού λαού και την πάλη των λαών της περιοχής για την απελευθέρωση από τον ιμπεριαλιστικό κατοχικό ζυγό και το αναφαίρετο δικαίωμά τους να καθορίζουν οι ίδιοι τις τύχες τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Είναι θετικό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο αποφάσισε να συζητήσει το μέλλον του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ, αντί να επιμένει σε μια άσκοπη συζήτηση επί περασμένων θεμάτων. Η πενταετία που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτήν τη στιγμή δεν είναι αυτή που πέρασε, αλλά αυτή που θα ακολουθήσει.

Το εφαλτήριο για οποιαδήποτε συζήτηση επί του θέματος αυτού πρέπει να είναι η παραδοχή ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά στη βάση της, αν και παραμένει πολύ σοβαρή. Αυτό το οποίο συγκεκριμένα αποκαλύπτει η βελτίωση, είναι ότι διαγράφεται μια εφικτή πορεία στο πλαίσιο του στόχου για την οικοδόμηση ενός δημοκρατικού και ασφαλούς κράτους. Ο στόχος μας μπορεί να επιτευχθεί. Η εμπειρία τα τελευταία χρόνια, εντούτοις, δείχνει επίσης ότι θα επιτευχθεί μόνο με μεγαλύτερη δέσμευση, αυξάνοντας την ασφάλεια, επενδύοντας στην εκπαίδευση των ιρακινών αρχών και, σημαντικότερα, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία υποδομής η οποία θα καταστήσει την οικονομία της χώρας βιώσιμη, βασιζόμενη όχι μόνο στο πετρέλαιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις στην οικονομική ανασυγκρότηση του Ιράκ και στην οικοδόμηση της δημοκρατίας στην περιοχή. Ένα δημοκρατικό και ασφαλές Ιράκ, το οποίο σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει ζωτική σημασία για την περιοχή και τον κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), γραπτώς. (DE) Φυσικά γνωρίζω ότι στην Ολομέλεια ψηφίσαμε για το σχέδιο έκθεσης της συναδέλφου μου Ana Gomes σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι για την αιτιολογική έκθεση. Ναι, πιστεύω ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι στην αιτιολογική της έκθεση η εισηγήτρια υπογραμμίζει για άλλη μια φορά ότι η εισβολή στο Ιράκ ήταν μια στρατηγική και ανθρωπιστική καταστροφή, και ότι η ιρακινή κοινωνία τραυματίστηκε εκ νέου από τον πόλεμο και το χάος και την καταστροφή που ακολούθησαν.

Χαιρετίζω το γεγονός ότι, εκτός από όλες τις άλλες σημαντικές παρατηρήσεις της, η εισηγήτρια αναφέρεται ρητά στην αναγκαιότητα διασφάλισης ότι οι γυναίκες θα έχουν ισχυρότερο ρόλο και προώθησης του σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών, των μειονοτήτων και των παιδιών, εάν πρόκειται να γίνει σωστή δουλειά στο Ιράκ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. − (NL) Θεωρώ θλιβερό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι τώρα δεν προέβη διόλου σε ανάλυση του πολέμου στο Ιράκ. Τα τελευταία χρόνια το Κοινοβούλιο μάλιστα έχει τηρήσει εκκωφαντική σιγή χωρίς καν να αμφισβητήσει τα ψεύδη που εκστόμισε η κυβέρνηση Μπους. Για ένα δημοκρατικό όργανο όπως το Κοινοβούλιο αυτό σημαίνει πολλά. Θα είναι δύσκολο για εμάς να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας, εάν δεν δράσουμε καν κατά των μελών του ΟΗΕ που περιφρονούν τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ.

Η κ. Gomes παρέχει εκτίμηση της κατάστασης στο Ιράκ. Η έκθεσή της για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ περιλαμβάνει σειρά χρήσιμων συστάσεων για την ανοικοδόμηση της χώρας. Θίγει πλήθος θεμάτων, και όλα τα προτεινόμενα μέτρα μου φαίνονται εφικτά. Συγκεκριμένα χαιρετίζω τις προτάσεις για τις πολυμερείς προσπάθειες, υπό την εποπτεία του ΟΗΕ, για τη δρομολόγηση εντατικών διπλωματικών συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και των γειτόνων του Ιράκ. Ο στόχος πρέπει να είναι η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στο Ιράκ, βάσει των αρχών του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στηρίζω, λοιπόν, την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Η 4η σύμβαση της Γενεύης για την προστασία του πολιτικού προσωπικού σε καιρό πολέμου ορίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται ο σεβασμός και η προστασία του ανθρωπιστικού, ιατρικού και θρησκευτικού προσωπικού.

Είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε την περίπτωση του μονσινιόρ Paulos Faraj Rahho, του χαλδαίου καθολικού αρχιεπισκόπου που γεννήθηκε και κατοικεί στη Μοσούλη, ο οποίος απήχθη την Παρασκευή, 29 Φεβρουαρίου 2008.

Τα τρία άτομα που βρίσκονταν μαζί του τη στιγμή της αρπαγής δολοφονήθηκαν από τους απαγωγείς.

Δεν ήταν δυνατό, στο πλαίσιο προφορικής τροπολογίας της έκθεσης Gomes, να αναφερθεί το όνομα του μονσινιόρ Rahho.

Για τον λόγο αυτό, θα ζητούσα από τον Πρόεδρο να στείλει δύο επιστολές συμπαράστασης και ενθάρρυνσης εξ ονόματος του Κοινοβουλίου:

- μία προς τον σιίτη πρωθυπουργό του Ιράκ, Nouri al-Maliki, ο οποίος έχει καταδικάσει τις επιθέσεις στον χριστιανικό κλήρο και έχει προσφέρει, εκ μέρους της ιρακινής κυβέρνησης, «προστασία και δικαιοσύνη» για τους χριστιανούς, διαβεβαιώνοντας ότι οι υπεύθυνοι για τη βία θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν·

- και άλλη μία προς τον αντιπρόεδρο του Ιράκ, Tareq al-Hashemi, μέλος της σουνιτικής κοινότητας, ο οποίος έχει επίσης αποδοκιμάσει έντονα τις τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον χριστιανικών κοινοτήτων και ο οποίος, μετά την απαγωγή, εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τους «χριστιανούς αδελφούς μας», όπως συγκεκριμένα είπε.

Είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε τις εθνικές αρχές να πράξουν ό,τι είναι δυνατόν στα πλαίσια της εξουσίας τους για να διασφαλίσουν την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του μονσινιόρ Paulos Faraj Rahho.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος: Κοινοτικός Κώδικας Συμπεριφοράς για τις Εξαγωγές Όπλων (RC-B6-0063/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − (EN) Θα στηρίξω το εν λόγω ψήφισμα. Είναι ουσιαστικής σημασίας, όπως ανέφερα και στην έκθεσή μου πάνω από μια δεκαετία πριν, να θέσουμε μια δεσμευτική νομική βάση για τον κώδικα συμπεριφοράς μας για τις εξαγωγές όπλων.

Ωστόσο η επιτακτική ανάγκη εξαγωγών κατευθύνεται από μια διχασμένη ευρωπαϊκή βιομηχανία η οποία επιζητεί απεγνωσμένα τη μεγάλη παραγωγή για να καταφέρει να ανταγωνιστεί τη μαζική παραγωγή πολεμικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ μόνο με την εγχώρια ζήτηση παραγωγής ορισμένων παρτίδων.

Επομένως χρειαζόμαστε μια ενιαία αγορά αμυντικού εξοπλισμού που θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη πρώτον να ανταγωνιστεί, δεύτερον να σταματήσει να τροφοδοτεί περιφερειακούς πολέμους ανά τον κόσμο, και τρίτον να μεταθέσει ορισμένους από τους πιο καταρτισμένους επιστήμονες και μηχανικούς στις νέες βιομηχανίες προηγμένης τεχνολογίας του μέλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Ορισμένα κράτη μέλη έχουν έννομο συμφέρον από την προώθηση των εξαγωγών όπλων. Επομένως, εάν καταρτιστεί κοινός κώδικας συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων, ενδέχεται ορισμένα κράτη μέλη με πιο περιοριστική πολιτική να αναγκαστούν να συμβιβαστούν.

Πιστεύουμε ότι η επιτήρηση των εξαγωγών όπλων επιτυγχάνεται καλύτερα, όταν κάθε κράτος μέλος λειτουργεί βάσει της εθνικής του νομοθεσίας. Η Σουηδία πρέπει να εξακολουθήσει να έχει το δικαίωμα να ακολουθεί περιοριστική πολιτική όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων, εφόσον επιθυμεί. Η συνεργασία είναι επιθυμητή, προκειμένου να διασφαλιστεί η περαιτέρω πρόοδος στο έργο του παγκόσμιου αφοπλισμού, αυτό όμως επιτυγχάνεται καλύτερα σε διεθνή βάση εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, έχοντας υπόψη την εμπειρία, την εμπειρογνωμοσύνη και την παγκόσμια κάλυψη του ΟΗΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ένας αποτελεσματικός κώδικας συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων καθίσταται αναμφίβολα διαρκώς σπουδαιότερος στο πλαίσιο της ταχείας στρατιωτικοποίησης της, η οποία αντικατοπτρίζεται στο σχέδιο Συνθήκης που αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της επικύρωσης από κάθε κράτος μέλος.

Το ίδιο το ψήφισμα αναφέρεται συγκεκριμένα, κατά κάποιον ειρωνικό τρόπο, στην «εξελισσόμενη ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΕΠΑΑ), στα πλαίσια της οποίας αναπτύσσονται όλο και περισσότερες εξωτερικές στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές της ΕΕ (...) κατά τις οποίες το προσωπικό της ΕΕ μπορεί να απειληθεί με όπλα που έχουν προμηθεύσει κράτη μέλη της ΕΕ».

Η «αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού» επεκτείνεται στην ΕΕ, ενθαρρύνονται «διάφορες πρωτοβουλίες προς εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών προμήθειας όπλων και των ενδοκοινοτικών μεταφορών και πωλήσεων όπλων» και διαπιστώνεται «προθυμία για την αύξηση των εξαγωγών όπλων ως εργαλείο για την προώθηση οικονομικών συμφερόντων».

Έχει δοθεί το παρασύνθημα: ένας αγώνας δρόμου για τα όπλα και η στρατιωτικοποίηση των διεθνών σχέσεων.

Πρωτοβουλίες και μέτρα τα οποία επιδιώκουν αν μη τι άλλο να μετριάσουν τέτοια κλιμάκωση θεωρούνται ως εκ τούτου θετικά και απαραίτητα. Όπως αναφέραμε νωρίτερα, ωστόσο, η ρύθμιση του εμπορίου όπλων θα είναι ακόμη πιο σημαντική, εάν συνοδεύεται από μια διαδικασία πολυμερούς και αμφοτεροβαρούς αφοπλισμού, η οποία θα ξεκινά συγκεκριμένα με τη διάλυση των τεράστιων πυρηνικών οπλοστασίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Η αντιπροσωπεία των βρετανών Συντηρητικών καταψήφισε το ψήφισμα βάσει του γεγονότος ότι δεν αποδέχεται τις αναφορές στη Συνθήκη της Λισαβόνας ή στην εξελισσόμενη ΕΠΑΑ, στις οποίες και είναι αντίθετη. Επιπλέον, ενώ στηρίζει ένθερμα μια πολιτική για την υπεύθυνη μεταφορά όπλων, δεν είναι πεπεισμένη για τα πλεονεκτήματα ενός νομικά δεσμευτικού κώδικα συμπεριφοράς που θα επιβληθεί από την ΕΕ, πριν από την υπογραφή διεθνώς δεσμευτικής συνθήκης για το εμπόριο όπλων.

 
  
  

- Έκθεση: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Εμείς οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης, καθώς είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι συνθήκες φυλάκισης σε ορισμένα σωφρονιστικά ιδρύματα στην Ευρώπη και να διασφαλίζεται ο σεβασμός των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων των κρατουμένων. Επιπλέον, πρέπει να ενσωματωθεί μια προοπτική ισότητας στη μεταχείριση των παραβατών και στη λειτουργία της φυλακής. Εντούτοις, έχουμε κάποιες ενστάσεις για ορισμένα σημεία της έκθεσης. Δεν επιθυμούμε την εναρμόνιση των συνθηκών φυλάκισης στην Ευρώπη και έχουμε έντονες επιφυλάξεις σχετικά με κάποιες αναφορές που πραγματοποιεί η έκθεση σε ειδικές ποινικές κυρώσεις ή εναλλακτικές ποινές για γυναίκες, εγκύους και γυναίκες με μικρά παιδιά. Όσον αφορά την επαφή ενός παιδιού με τους γονείς του στη διάρκεια της περιόδου που οι γονείς έχουν τη φροντίδα του παιδιού και μετέπειτα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, με έμφαση στο ύψιστο συμφέρον του παιδιού, και οι δύο γονείς και όχι απλώς η μητέρα ή ο ένας γονέας.

 
  
MPphoto
 
 

  Den Dover (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Εγώ και οι βρετανοί συνάδελφοί μου του συντηρητικού κόμματος πιστεύουμε ότι πάντοτε πρέπει να αναζητούνται τρόποι για τη βελτίωση της κατάστασης των φυλακισμένων γυναικών. Η έκθεση προτείνει σειρά δυνατοτήτων οι οποίες θα μπορούσαν να διερευνηθούν περαιτέρω, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ωστόσο, η έκθεση έχει υπερβολικά κανονιστικό χαρακτήρα όσον αφορά όσα ζητεί από τα κράτη μέλη στον εν λόγω τομέα. Η απόφαση για τις λεπτομέρειες της πολιτικής των φυλακών εναπόκειται στα κράτη μέλη. Συγκεκριμένα, είναι αδύνατον να συμφωνήσουμε με τον συλλογισμό των αιτιολογικών σκέψεων Γ και ΙΖ, οι οποίες πιστεύουμε ότι διαστρεβλώνουν άλλες πτυχές της έκθεσης, οι οποίες ενδεχομένως να είναι σημαντικές. Για τους λόγους αυτούς, αποφασίσαμε να απόσχουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. − (PT) Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου για την ιδιαιτερότητα της θέσης των φυλακισμένων γυναικών και τον αντίκτυπο της φυλάκισης των γονέων στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ευρωπαϊκές φυλακές είναι σε γενικές γραμμές προσαρμοσμένες σε άρρενες κρατούμενους, και ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες των γυναικών.

Συνεπώς πιστεύω ότι πρέπει να εγκριθούν μέτρα για την προώθηση της βελτίωσης της θέσης των φυλακισμένων γυναικών, ιδίως από την άποψη της κοινωνικής και επαγγελματικής τους επανένταξης, της περίθαλψης και της υγιεινής τους, της ψυχολογικής στήριξης και της διατήρησης των οικογενειακών δεσμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Παρότι οι γυναίκες αντιστοιχούν γύρω στο 4,5 έως 5% του πληθυσμού των φυλακών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι φυλακές παραμένουν προσαρμοσμένες βασικά στους άνδρες κρατούμενους και τείνουν να αγνοούν τα ειδικά προβλήματα του μικρού, μολονότι αυξανόμενου, ποσοστού των γυναικών που κρατούνται στις φυλακές. Βασικά θέματα που προκαλούν ανησυχία είναι η περίθαλψη, η κατάσταση των φυλακισμένων μητέρων με παιδιά και η επαγγελματική και κοινωνική επανένταξη.

Ιδιαίτερης προσοχής πρέπει να τυγχάνουν οι ανάγκες των γυναικών ως προς την περίθαλψη και την υγιεινή. Ιδίως για τις εγκύους κρατούμενες απαιτούνται ειδικοί πόροι και προσοχή, ως προς τη διατροφή, την άσκηση, την ένδυση, τα φάρμακα και την ιατρική παρακολούθηση από εξειδικευμένο προσωπικό.

Τα παιδιά που παραμένουν με τις φυλακισμένες μητέρες τους χρειάζονται κατάλληλη προστασία και φροντίδα, και δεν πρέπει να υφίσταται κανενός είδους διάκριση. Η φυλάκιση γυναικών μπορεί να έχει σοβαρότατες συνέπειες, όταν είναι οι μόνες υπεύθυνες για τη φροντίδα των παιδιών τους πριν από τη φυλάκιση.

Η κοινωνική ένταξη των φυλακισμένων πρέπει να προετοιμάζεται κατά και μετά τη φυλάκιση, με τη συνεργασία κοινωνικών υπηρεσιών και άλλων συναφών οργανισμών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση από τη φυλακή στην ελευθερία.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Στηρίζουμε το έργο που έγινε στα κράτη μέλη για τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση της σωφρονιστικής πολιτικής, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών των κρατουμένων και, στο πλαίσιο αυτού, να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών.

Καθώς η μεταχείριση των δραστών δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ, επιλέξαμε να καταψηφίσουμε την έκθεση. Μέτρα αναφορικά με κανονισμούς επισκεπτηρίου, λειτουργία των ιδρυμάτων, εκπαίδευση του προσωπικού στο σωφρονιστικό σύστημα, ψυχαγωγικές δραστηριότητες των κρατουμένων ή κοινωνική πρόνοια είναι και πρέπει να παραμείνουν ζήτημα των κρατών μελών, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν και να αναπτυχθούν σε συμφωνία με τις εθνικές και τις τοπικές ανάγκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η Λίστα του Ιουνίου συμμερίζεται πολλές από τις απόψεις σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη βελτίωση των συνθηκών στις φυλακές, τον σεβασμό της ισότητας γυναικών και ανδρών και τη σπουδαιότητα της επανένταξης των παραβατών στην κοινωνία. Σαφώς είναι επίσης τρομερά σημαντικό να δοθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες του παιδιού σε τέτοιες καταστάσεις. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι τα ίδια τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν πώς πρόκειται να αντιμετωπίσουν τα εν λόγω ζητήματα. Συγκεκριμένα, τονίζουμε το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να διατυπώσει τη δική του ποινική νομοθεσία και ως εκ τούτου να εκδίδει τις κατάλληλες ποινές. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να εμπλέκεται στη λεπτομερή ρύθμιση του αν μια φυλακή πρέπει να έχει γυμναστήριο ή όχι, τους κανονισμούς επισκέψεων ή την εργασία στη διάρκεια της κράτησης. Τα πράγματα αυτά πρέπει να εναπόκεινται στη διοίκηση των κρατών μελών και των ψηφοφόρων τους και να καθορίζονται με δημόσιο διάλογο στην κοινωνία.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι δημοκρατικά κράτη τα οποία συμμορφώνονται με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. − (SV) Στηρίζουμε το έργο των κρατών μελών για τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή της ποινικής πολιτικής, προκειμένου να διασφαλίζονται καλύτερα οι ανάγκες των κρατουμένων και, ως μέρος αυτού, να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες των γυναικών.

Καθώς η μεταχείριση των παραβατών δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ, αποφασίσαμε να καταψηφίσουμε την έκθεση. Μέτρα τα οποία αφορούν κανονισμούς επισκέψεων, τη λειτουργία των σωφρονιστικών ιδρυμάτων, την εκπαίδευση του προσωπικού του ποινικού συστήματος, την ψυχαγωγία των κρατουμένων ή την κοινωνική αρωγή είναι και πρέπει να παραμείνουν θέματα τα οποία αφορούν τα κράτη μέλη, ώστε να μπορούν τα εν λόγω μέτρα να προσαρμόζονται και να αναπτύσσονται σύμφωνα με τις εθνικές και τις τοπικές ανάγκες.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Συμφωνώ με τις διαπιστώσεις οι οποίες επισημαίνονται στην έκθεση της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου σχετικά με την ιδιαιτερότητα της θέσης των φυλακισμένων γυναικών και τον αντίκτυπο της φυλάκισης των γονέων στην κοινωνική και την οικογενειακή ζωή. Οι φυλακές παραμένουν προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ανδρών κρατουμένων, και χαιρετίζω το γεγονός ότι στόχος της έκθεσης είναι να επισημάνει τις διαφορές τις οποίες βιώνουν οι γυναίκες. Στηρίζω την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης, επειδή είναι επιτακτική η ανάγκη προσαρμογής των συνθηκών φυλάκισης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ειδικές ανάγκες των γυναικών. Ακόμη και σήμερα, οι συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές σε πολλά κράτη μέλη είναι πολύ κακές και σίγουρα δεν είναι προσαρμοσμένες, ώστε να παρέχουν τις συγκεκριμένες μορφές στήριξης που απαιτούν οι γυναίκες.

Υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα όσον αφορά τις φυλακισμένες γυναίκες τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, ιδίως το θέμα της πρόσβασης στην περίθαλψη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στήριξα την τροπολογία που κατέθεσε η Σοσιαλιστική Ομάδα, στην οποία ζητούσε οι κρατούμενες να έχουν την ίδια πρόσβαση με τις άλλες γυναίκες σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού και τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Το θέμα είναι ότι η έγκαιρη διάγνωση των καταστάσεων αυτών βελτιώνει τις πιθανότητες ίασής τους, και έτσι η άρνηση της πρόσβασης σε τέτοια προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου μπορεί πραγματικά να σημαίνει την επιβολή επιπρόσθετης τιμωρίας στις κρατούμενες.

Επιπλέον, οι γυναίκες εξακολουθούν να κατέχουν κεντρικό ρόλο στη μονάδα της οικογένειας. Στην περίπτωση των μητέρων, δεδομένου ότι δεν αποτελούν απειλή για τη δημόσια τάξη, πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μορφές τιμωρίας διαφορετικές από τη φυλάκιση, όπου αυτό είναι δυνατόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. (SV) Πρόκειται για έναν τομέα, για τον οποίο η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα. Παρά κάποιες θετικές προτάσεις, η έκθεση καταπιάνεται υπερβολικά με τη διεξοδική κανονιστική ρύθμιση. Για τον λόγο αυτό, απέχω από την ψηφοφορία.

 
  
  

- Έκθεση: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva και Gay Mitchell (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Ψηφίζοντας για οποιαδήποτε πολιτική, η οποία περιλαμβάνει τον όρο «σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία», αντιλαμβανόμαστε ότι η σημασία του αφορά την προστασία και τη βελτίωση της ζωής της μητέρας και του εμβρύου. Απορρίπτουμε οποιονδήποτε άλλο ορισμό, από τον οποίο συνάγεται ότι ο όρος αυτός περικλείει και την άμβλωση· και επίσης συμπεραίνουμε ότι κάθε φροντίδα, πληροφορία και οποιεσδήποτε πολιτικές ή υπηρεσίες σχετίζονται με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, αποκλείουν εξίσου την άμβλωση. Θα εργαστούμε προκειμένου ο ορισμός αυτός να γίνει αποδεκτός σε κάθε φόρουμ και όργανο που μπορούμε να επηρεάσουμε.

Σημειώνουμε την απάντηση που δόθηκε από την Προεδρία του Συμβουλίου στο Κοινοβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου 2003, ότι ο όρος αναπαραγωγική υγεία δεν περιλαμβάνει την προώθηση της άμβλωσης και, μεταξύ άλλων, ότι η άμβλωση δεν πρέπει ποτέ να παρουσιάζεται ως μέθοδος οικογενειακού προγραμματισμού, σε αντίθεση με ό, τι δηλώνει η ΠΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση της γονιμότητας. Είναι ως εκ τούτου σαφές ότι ο ορισμός της ΠΟΥ δεν είναι δεσμευτικός ή καν αποδεκτός από τους κρατικούς και κοινοβουλευτικούς θεσμούς.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πολιτικές για την προώθηση υπεύθυνων σεξουαλικών πρακτικών και την προστασία και τη βελτίωση της ζωής και της υγείας της μητέρας και του εμβρύου, στηρίζοντας επίσης την παροχή πόρων για την επίτευξη αυτών των στόχων.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η εν λόγω έκθεση πρωτοβουλίας επιδιώκει να ενσωματώσει την ισότητα στην αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ. Η Λίστα του Ιουνίου είναι αντίθετη με την ενίσχυση σε επίπεδο ΕΕ και, ως εκ τούτου, καταψηφίζει την έκθεση.

Εντούτοις, πολλές από τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από ορισμένους βουλευτές είναι λιγότερο συναφείς. Το δικαίωμα των γυναικών στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία είναι σημαντικό στοιχείο για την προώθηση της ανάπτυξης. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξαμε να στηρίξουμε τις αρχικές προτάσεις ως αντίβαρο στις δυσάρεστες τάσεις που διαπιστώνονται στο Κοινοβούλιο. Η εργασία επί των εν λόγω ζητημάτων και της αναπτυξιακής συνεργασίας πρέπει να επιδιώκεται κατά κύριο λόγο σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω του ΟΗΕ, όχι της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Θεωρούμε ότι η εν λόγω έκθεση έχει πολλές αρετές, μια από τις οποίες είναι να επιστήσει την προσοχή σε ένα μείζον πρόβλημα, τόσο στην ΕΕ όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες: την αναγκαιότητα διασφάλισης της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, διασφάλισης της ελευθερίας επιλογής και της δημιουργίας και προώθησης δημοσίων υπηρεσιών για την προστασία και την άσκηση των δικαιωμάτων όλων και ιδίως των γυναικών.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση, ωστόσο, στο γεγονός ότι η μεγαλύτερη συμβολή στην «ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στην αναπτυξιακή συνεργασία» δεν θα προέρχεται από πολιτικές που προωθούν σχέσεις εξάρτησης και κυριαρχίας, τη φιλελευθεροποίηση της αγοράς (βλ. τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης – ΣΟΕΣ) την εκμετάλλευση των εργαζομένων, τις ανισότητες και την κοινωνική αδικία και την έλλειψη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που πλήττουν εκατομμύρια και ιδίως εκατομμύρια παιδιά και γυναίκες, αλλά θα προέρχεται από μια πολιτική αποτελεσματικής συνεργασίας βασισμένης στα ίσα δικαιώματα μεταξύ κρατών, τον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και το δικαίωμα κάθε χώρας να καθορίζει και να εφαρμόζει ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα καλύπτει τις ανάγκες και τις ανησυχίες των ατόμων, π.χ. μια πολιτική η οποία ερμηνεύει με ακρίβεια τη λέξη «αλληλεγγύη».

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της τροπολογίας, επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι η καταπολέμηση της βίας, στην περίπτωση αυτή της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών σε περιοχές κρίσεων και συγκρούσεων, πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα. Η ΕΕ δεν μπορεί να ανεχθεί καμία μορφή βίας, και για αυτό φρονώ ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών. Επιπλέον, πιστεύω ότι οι παραδόσεις δεν πρέπει να θεωρούνται ως κάτι κακό. Η σεξουαλική και η αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα αποτελούν λεπτά ζητήματα, στα οποία περιλαμβάνονται οι παραδοσιακές κοινωνικές και επίσης θρησκευτικές διαστάσεις, και για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να γενικεύονται και να επιβάλλονται κατ' αυτόν τον τρόπο στις κοινωνίες, ειδικά στις εύθραυστες κοινωνίες, όπου οι δραστικές αλλαγές στους παραδοσιακούς τρόπους ζωής μπορούν περισσότερο να βλάψουν την εύθραυστη κοινωνία, παρά να την ωφελήσουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Τάσσομαι υπέρ της ισότητας των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στην αναπτυξιακή συνεργασία.

Η μειονεκτική θέση στην οποία περιέρχονται οι γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες λόγω των θρησκευτικών κανόνων, των πολιτισμικών πρακτικών και της φτώχειας συνήθως επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από την έλλειψη μόρφωσης. Από την άποψη αυτή, θέλω συγκεκριμένα να επιστήσω την προσοχή στην ενδεχομένως τεράστια κοινωνικά πίεση η οποία θα μπορούσε να πηγάσει από την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης ως προς τα βασικά δικαιώματα των γυναικών, η οποία θα μπορούσε σε τελική ανάλυση να βελτιώσει τη θέση των γυναικών στις συγκεκριμένες χώρες.

Στηρίζω περαιτέρω την ιδέα «η βία κατά των γυναικών» να προσεγγίζεται όχι αποκλειστικά βάσει των γυναικών θυμάτων, αλλά και με την ανάπτυξη πρακτικών προγραμμάτων τα οποία θα αφορούν τους «άρρενες δράστες», όπως συνιστά η έκθεση της κ. Uca.

Και εγώ επικρίνω δριμύτατα την αδυναμία της Επιτροπής να συμπεριλάβει στον κατάλογο των μέτρων της μια στρατηγική κατά της βίας που βασίζεται στον πολιτισμό ή στη θρησκεία και στρέφεται κατά των γυναικών.

Η ελλιπής πρόσβαση στη μόρφωση οδηγεί σε μειονεκτήματα σε άλλους τομείς της ζωής, απλούστατα λόγω της έλλειψης ενημέρωσης. Η ελλιπής ενημέρωση εν προκειμένω μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες στις αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας και των προτύπων υγιεινής είναι πολλές φορές άθλιο. Αρκεί να αναφέρω το ανησυχητικά υψηλό ποσοστό των γυναικών που έχουν μολυνθεί με τον ιό HIV – νότια της Σαχάρας το ποσοστό αυτό φτάνει το 57%.

Εξαιρετικά θετικό είναι το αίτημα ανάπτυξης «δεικτών απόδοσης ευαισθητοποιημένων ως προς τη διάσταση του φύλου», οι οποίοι επίσης θα καθιστούσαν λιγότερο δριμύ το αμφιλεγόμενο αντικείμενο των ποσοστώσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Ψηφίζοντας για οποιαδήποτε πολιτική η οποία περιλαμβάνει τον όρο «σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία», κατανοούμε ότι η σημασία του αφορά την προστασία και τη βελτίωση της ζωής της μητέρας και του εμβρύου. Απορρίπτω οποιονδήποτε άλλο ορισμό από τον οποίο συνάγεται ότι ο όρος αυτός περικλείει και την άμβλωση· και επίσης συμπεραίνουμε ότι κάθε φροντίδα, πληροφορία και οποιεσδήποτε πολιτικές ή υπηρεσίες σχετίζονται με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, αποκλείουν εξίσου την άμβλωση. Πρέπει να εργαστούμε, προκειμένου ο ορισμός αυτός να γίνει αποδεκτός από κάθε φόρουμ και όργανο που μπορούμε να επηρεάσουμε.

Σημειώνω την απάντηση που δόθηκε από την Προεδρία του Συμβουλίου στο Κοινοβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου 2003, ότι ο όρος αναπαραγωγική υγεία δεν περιλαμβάνει την προώθηση της άμβλωσης και, μεταξύ άλλων, ότι η άμβλωση δεν πρέπει ποτέ να παρουσιάζεται ως μέθοδος οικογενειακού προγραμματισμού, σε αντίθεση με ό, τι δηλώνει η ΠΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση της γονιμότητας. Είναι ως εκ τούτου σαφές ότι ο ορισμός της ΠΟΥ δεν είναι δεσμευτικός, ούτε καν αποδεκτός από τους κρατικούς και κοινοβουλευτικούς θεσμούς.

Θα συνεχίσω να στηρίζω πολιτικές για την προώθηση υπεύθυνων σεξουαλικών πρακτικών και την προστασία και τη βελτίωση της ζωής και της υγείας της μητέρας και του εμβρύου, στηρίζοντας επίσης την παροχή πόρων για την επίτευξη αυτών των στόχων.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση της Feleknas Uca με τίτλο «Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών στην αναπτυξιακή συνεργασία» χαιρετίζει τη στρατηγική της Επιτροπής στο εν λόγω ζήτημα. Επαναλαμβάνω την επιδοκιμασία αυτής της στρατηγικής, η οποία επιδιώκει την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή συνεργασία. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ενώ η ισότητα των φύλων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πολλά χρόνια, η πραγματική πρόοδος εξακολουθεί να είναι βραδύτατη. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται να θέσει στόχους, βάσει αριθμητικών στοιχείων και προθεσμιών, ώστε η ανάπτυξη να καταφέρει να αποτελέσει το κύριο κίνητρο των βελτιωμένων συνθηκών διαβίωσης των γυναικών.

Για τον σκοπό αυτό, η Ένωση πρέπει να εστιάσει σε τρεις προτεραιότητες στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων τις οποίες συνάπτει: στις θεμελιώδεις ελευθερίες, τη θέση της γυναίκας στον δημόσιο βίο και την πρόσβασή τους στην περίθαλψη.

Από την άλλη μεριά, η Επιτροπή πρέπει να επαγρυπνεί περισσότερο από ποτέ όσον αφορά παραβιάσεις της σωματικής ακεραιότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των γυναικών (με τη μορφή βασανισμού, παραδοσιακών πρακτικών ακρωτηριασμού και αναγκαστικού γάμου). Ταυτόχρονα, η συνεργασία πρέπει να συνεπάγεται αναγνώριση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία, η οποία αφορά κάθε δραστηριότητα, από την πρόσβαση στη γνώση έως την οικονομική ανεξαρτησία. Επιπλέον, είναι αναγκαίες κάποιες δεσμεύσεις, ώστε μέχρι το 2010 η πρόληψη και η θεραπεία του AIDS στις αναπτυσσόμενες χώρες να αποτελεί πραγματικότητα. Η ευρωπαϊκή πολιτική ανάπτυξης θα αποτύχει, εάν δεν καταφέρει να επιτύχει πραγματική αλλαγή στις συνθήκες για τις γυναίκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η έκθεση, παρά τις σωστές διαπιστώσεις της για την δραματική κατάσταση των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες, κρύβει τους υπευθύνους. Τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και τις ωμές ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις της ΕΕ, των ΗΠΑ και των άλλων ιμπεριαλιστικών κρατών και οργανισμών που λυμαίνονται τις χώρες αυτές, καταληστεύουν τις πλουτοπαραγωγικές τους πηγές και οδηγούν στην πείνα και την εξαθλίωση εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι προτεινόμενες λύσεις κινούνται μέσα στα όρια της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ. Χαρακτηριστική της αντίληψης αυτής είναι και η πρόταση για ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, που θα αυξήσει την απασχόληση. Στα πλαίσια αυτά, οι προτάσεις για «πιο δίκαιη και δημοκρατική κοινωνία», πρόσβαση των κοριτσιών και των γυναικών σε υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας, εξάλειψη της φτώχιας, των ασθενειών κλπ, παραμένουν κενό γράμμα, ευχές που αποπροσανατολίζουν, αφού η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών είναι ασυμβίβαστη με την υπέρτατη αρχή της καπιταλιστικής ανάπτυξης, το κυνηγητό του κέρδους. Για κάθε ευρώ που δίνει η ΕΕ ληστεύει χιλιάδες από τις χώρες αυτές.

Η βελτίωση της θέσης των γυναικών, των συνθηκών ζωής των λαών των χωρών αυτών δεν περνάει μέσα από τη θεσμοθετημένη ληστεία της «αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ», αλλά από την αντίσταση στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, τη διεκδίκηση ισότιμων διεθνών σχέσεων και την πάλη για έναν άλλο τρόπο ανάπτυξης με επίκεντρο τις λαϊκές ανάγκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), γραπτώς. (DE) Η έκθεση για την ισότητα και τη συμμετοχή, για τον ρόλο των γυναικών στην αναπτυξιακή συνεργασία, καλύπτει μεγάλο αριθμό διαφορετικών πτυχών και περιλαμβάνει επίσης σημαντικές πρακτικές απαιτήσεις.

Ως εκ τούτου, πρέπει να στηριχτεί ως σύνολο. Ένα θέμα το οποίο επαναλαμβάνεται σε ολόκληρη την έκθεση είναι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και η βία κατά των γυναικών, σε συνδυασμό με την προώθηση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης των γυναικών.

Είναι σημαντικό να επεκτείνουμε τα δίκτυα μικροχρηματοδότησης, καθώς οι μικροπιστώσεις μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των γυναικών. Αδυνατώ να κατανοήσω γιατί μερικοί προσπαθούν να καταθέσουν διάφορα σχέδια τροπολογιών τα οποία αποδυναμώνουν την έκθεση, και απορρίπτουν με ευκολία έγγραφα του ΟΗΕ τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, τάσσομαι απόλυτα υπέρ της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και θα ήθελα να στηρίξω την ευνοϊκή αυτή έκθεση.

Δυστυχώς όμως η έκθεση αυτή, όπως και πολλές άλλες για τις γυναίκες και τα παιδιά, έχει χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της άμβλωσης βάσει των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων. Καθώς η πλειοψηφία των συναδέλφων μου έχουν ψηφίσει για την ενσωμάτωση σειράς τροπολογιών σχετικά με τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, μου είναι αδύνατον να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), γραπτώς. − (PL) Η έκθεση Uca σχετικά με την ισότητα των φύλων στην πολιτική ανάπτυξης αποτελεί έκφραση του ευρωπαϊκού ηθικού ιμπεριαλισμού απέναντι στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρόκειται για εξαγωγή του νοσηρού κοινωνικού μοντέλου των εύπορων ευρωπαϊκών χωρών προς τις χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Οι επανειλημμένες αναφορές στα αναπαραγωγικά δικαιώματα υποδηλώνουν στήριξη γενικά της άμβλωσης. Συνεπώς μου είναι αδύνατον να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Η ισότητα ανδρών και γυναικών αποτελεί προτεραιότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εκτιμώ βαθύτατα το ενδελεχές και επίμοχθο έργο της κ. Uca στο σημαντικό αυτό θέμα.

Παρόλα αυτά, καταψήφισα την έκθεση, επειδή η ουσία ορισμένων παραγράφων στην τελική έκδοση, οι οποίες αναφέρονται κατ’ ανακριβή τρόπο στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, παραμένει διφορούμενη. Επαναλαμβάνονται αντικρουόμενες ερμηνείες, και ορισμένες από αυτές υπαινίσσονται απειλή της ζωής των εμβρύων.

Στην επόμενη έκθεση επί του θέματος, η υγεία των γυναικών δεν θα πρέπει να προσεγγίζεται αποκλειστικά σε σχέση με την αναπαραγωγή, επειδή όλες οι γυναίκες έχουν δικαίωμα σε ένα περιβάλλον το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να χαίρουν διαρκώς καλής υγείας. Αυτό συνεπάγεται ιδιαίτερη προσοχή στις προμήθειες ασφαλούς πόσιμου νερού, πρωτεϊνών και άλλων βασικών φαρμάκων, εκτός από τα παραδοσιακά φάρμακα.

Από την επίσκεψη της Gertrude Mongella στις 6 Μαρτίου 2008, που σηματοδότησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, θα έλεγα ότι έχουμε να μάθουμε πολλά από την αφρικανική σοφία για την ισότητα των φύλων: είναι κάτι που το βιώνουν εκεί και μεταφέρεται στις προφορικές παραδόσεις από γυναίκες και άνδρες που είναι ευλογημένοι με καλή πνευματική και ψυχική υγεία. Θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για όλους μας.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου