Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2188(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0006/2008

Keskustelut :

PV 12/03/2008 - 18
CRE 12/03/2008 - 18

Äänestykset :

PV 13/03/2008 - 4.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0096

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 13. maaliskuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

5. Äänestysselitykset
Pöytäkirja
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

- Mietintö: Claude Turmes (A6-0006/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, mitä tahansa ajatellaan nykyisestä ilmastonmuutosta koskevasta keskustelusta – ja kuulen paljon pelkkää puhetta ympärilläni – uskon, että voimme kaikki päästä yhteisymmärrykseen energiatehokkuuden lisäämisen tarpeesta.

Jos kuitenkin aiomme puhua energiatehokkuudesta, varmistetaan, että meillä todellakin on jotain yhteisiä ajatuksia asiasta. Annan teille esimerkin: koko energiaa säästäviä hehkulamppuja koskeva politiikkamme. Haluamme todellakin poistaa vähitellen nykyiset hehkulamput, mutta kuitenkin asetamme veroja energiaa säästävien hehkulamppujen tuonnille. Puhumme todellakin elohopean kieltämisestä ilmapuntareissa (vaikka se itse asiassa muodostaa erittäin pienen riskin), mutta samaan aikaan kannustamme energiaa säästävien hehkulamppujen käyttöä, jotka sisältävät, kuten arvaatte, enemmän elohopeaa. Sen lisäksi puhumme energiatehokkuudesta, muta jatkamme Strasbourgissa kulkemista, mikä aiheuttaa tuhansia tonneja turhia hiilidioksidipäästöjä.

Siksi jos haluamme todellakin johtaa energiatehokkuutta, meidän on suljettava Strasbourgin parlamentti.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

 
  
  

- Mietintö: Neena Gill (A6-0027/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM).(PL) Arvoisa puhemies, äänestin sen puolesta, että yhteisö osallistuu tutkimus- ja kehitysohjelmaan, jolla pyritään parantamaan vanhojen ihmisten elämänlaatua käyttämällä uutta tieto- ja viestintätekniikkaa. Hanke tarjoaa kehitysmahdollisuuksia vanhojen ihmisten lisäksi vammaisille henkilöille, naisille, jotka kasvattavat lapsia kotona, ja maaseudun asukkaille. Mielestäni tällä aloitteella torjutaan sosiaalista kerrostumista Euroopassa digitaalisten palvelujen saatavuuden alalla sekä sellaisten sosiaaliryhmien syrjäytymistä modernin tekniikan puuttumisen takia. On kuitenkin erittäin tärkeää pitää mielessä, että kyseisten tekniikoiden kustannukset on pidettävä mahdollisimman alhaisina.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Kannatin äänestyksessä vanhojen ihmisten elämänlaadun parantamista koskevaa mietintöä, jossa käsitellään monille EU:n kansalaisille, erityisesti vanhemman sukupolven edustajille tärkeitä asioita. Vanhat ihmiset ovat riippuvaisia eläke-eduista, jotka ovat suurimmaksi osaksi erittäin alhaisia. Ongelma kasvaa, kun varoja saavien vanhusten määrä kasvaa. Varoja on rajoitetusti, koska maksajien määrä supistuu. Olemme menossa kohti tilannetta, jossa suuri määrä vanhuksia hakee erilaisia sosiaalietuuksia. Monet heistä kuitenkin voivat edelleen tehdä erilaista työtä ja toimia työmarkkinoilla. Vanhojen ihmisten kasvava määrä sekä tarve entistä useampiin palveluihin ja tuotteisiin, lisää kysyntää tällä alalla.

 
  
  

- Mietintö: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Arvoisa puhemies, äänestin vastaan, koska mietintö aiheuttaa monia epäilyksiä. En tue direktiivin säännöksiä kaasuöljyn ja bensiinin valmisteverokantojen yhdenmukaistamisesta. Valmisteverokantojen vaihtelu antaa EU:n eri jäsenvaltioiden kuljetusliikkeille mahdollisuuden kilpailla, mikä hyödyttää kuluttajaa. Vastustan myös säännöksiä polttoaineen valmisteverokannan nostamisesta koko Euroopan unionissa. Öljyn korkea hinta kansallisilla markkinoilla ja valmisteveron yhdenmukaistaminen kaikissa EU:n 27 jäsenvaltiossa jarruttaa talouskasvua maissa, joissa on alhainen BKT. Polttoaineen hinnan nousu tarkoittaa tavaroiden ja palvelujen hinnan nousua. Kannatin äänestyksessä myös tarkistuksia siitä, että uudet jäsenvaltiot, myös Puola, voivat säilyttää erilaiset valmisteverokannat.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Arvoisa puhemies, äänestin mietintöä vastaan, koska kaasuöljyn valmisteveron huomattava nostaminen nostaa tavaroiden ja palvelujen tulleja maissa, joiden on tarkoitus periä valmisteveroa, joka on alhaisempi kuin ehdotettu yhteisön vähimmäisraja mutta on joka tapauksessa korkea kyseisten maiden olosuhteissa.

Koska Euroopan unioniin vuosina 2004–2007 liittyneiden jäsenvaltioiden keskitulo on suhteellisen alhainen, ehdotettu valmisteveron nosto on liian suuri. Sen vaikutukset tuntuvat erityisesti köyhimmissä perheissä, koska nykyinen polttoaineen hintojen nousu tuntuu jo raskaasti niiden talousarvioissa. Vähiten kehittyneille maille, joissa on alhainen tulotaso, olisi annettava siksi paljon pidempi siirtymäaika kuin Euroopan komissio ehdottaa, jotta ne pystyvät sopeutumaan. Mielestäni ehdotettu korotus on perusteeton ja liian suuri.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, on hyvä nähdä teidät takaisin paikallanne kuuntelemassa näitä äänestysselityksiä, sillä tiedän, että nautitte niistä. Haluaisin sanoa myös sen, että arvostan henkilöstönne ja yksiköidenne ja tulkkien ystävällisyyttä ja ymmärtäväisyyttä tällä viikolla, kun olemme antaneet näitä äänestysselityksiä.

Äänestin tätä mietintöä vastaan monista syistä. Ensinnäkin uskon verokilpailuun. En usko lainkaan verojen yhdenmukaistamiseen tai siihen, että verojen pitäisi kuulua toimielinten toimivaltaan millään tavalla.

Toiseksi tällä viikolla kotimaassani valtiovarainministeri on määrännyt brittiläisille auton kuljettajille ja kuorma-autonkuljettajille korkeammat polttoaineverot tajuamatta tekonsa seurauksia. Haluaisin mainita myös erillisen ongelman. Käyn yhdessä Northampton Chronicle and Echo -lehden kanssa kampanjaa asukkaiden puolesta alueellani, jossa meiltä veloitetaan polttoaineesta enemmän kuin kaikissa muissa lähiympäristön suurissa kaupungeissa. Haluan korostaa, että polttoainemarkkinoilla on muitakin ongelmia kuin veroon liittyvät ongelmat.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin toistaa kollegojeni kommentteja kiittämällä teitä, henkilökuntaa ja tulkkeja kärsivällisyydestä, kun pyrimme antamaan näitä äänestysselityksiä, jotka voivat toisinaan olla varsin viihdyttäviä ja toisinaan varsin pitkästyttäviä. Ymmärrän sen. Se on kuitenkin tämän paikan suuri kontrasti.

Puhutaanpa nyt verokilpailusta. Puhumme maailman suurimpien sisämarkkinoiden luomisesta ja puhumme siitä, että EU:sta tehdään maailman kilpailukykyisimmät markkinat, ja puhumme maailmanlaajuisesta kilpailusta, mutta mitä me teemme, kun puhutaan verokilpailusta? Kuten perusteluosassa itse asiassa todetaan, paras tapa käsitellä kilpailukysymystä on täydellinen yhdenmukaistaminen.

Tässä sitä ollaan, kilpailua pidetään ongelmana, vaikka samalla puhutaan kilpailukykyisemmän talouden tarpeesta. Sen ei pitäisi kuulua EU:n toimivaltaan. Se kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, ja meidän olisi annettava asian olla niin, koska paras tapa varmistaa kilpailukykyinen talous on varmistaa, että meillä on verokilpailua eikä yhdenmukaistamista.

 
  
  

- Mietintö: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Arvoisa puhemies, äänestin mietintöä vastaan. Irakin rahoittaminen ei ole Euroopan unionin etujen mukaista. Itse Euroopassa on muita maita, joilla tällaisesta avusta olisi paljon apua. Caritas Europa -raportissa osoitetaan, että 14 Euroopan maassa – mukaan luettuna Puola, Itävalta, Saksa ja Britannia – köyhyys vaikeuttaa yksinhuoltajien, erityisesti naisten, elämää.

EU:n raportin mukaan köyhyydessä elävien lasten prosenttiosuus on suurin Puolassa kaikista EU:n jäsenvaltioista. Yksi viidestä puolalaisesta (19 prosenttia) elää köyhyysrajan alapuolella. Puolalaisista lapsista, joiden vanhemmista vähintään toinen käy töissä, 22 prosenttia uhkaa köyhyys. Luku on korkein EU:ssa. Työssä käyvistä puolalaisista 13 prosenttia uhkaa köyhyys. Itävallassa 47 prosenttia työttömistä yksinhuoltajista elää jatkuvassa köyhyydessä. Keskitetään ponnistelut Eurooppaan.

 
  
  

- Mietintö: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, eilen kun johditte puhetta korostin, miten paljon aina nautin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietintöjen lukemisesta tässä paikassa, ja ihmettelen, miksi valiokunta on olemassa. Tämän asian todistamiseksi tänään meillä on mietintö, jonka havainnot muistuttavat enemmän sellaisen henkilön mielipiteitä, joka on katsonut lapsena liikaa sarjaa Prisoner: Cell Block H, kuin naisten todellista tilannetta vankiloissa – ja kuuluuko asia edes tämän parlamentin toimivaltaan.

Esimerkiksi johdanto-osan Q kappaleessa todetaan: ”ottaa huomioon, että naisvankien määrän kasvu johtuu osaksi naisten taloudellisen tilanteen heikentymisestä”. Uskon, ja olen tarkistanut asian monien EU:n jäsenvaltioiden tilastoista, että määrä kasvaa yksinkertaisesti siksi, että väestö kasvaa. Todellisuudessa vankilassa olevien naisten osuus Euroopan vankiloissa pienenee.

Tässä sanotaan, että kaikenlaisen terveydenhoidon saatavuuden pitäisi olla erittäin korkealaatuista vankiloissa. Se on kyllä aivan oikein, mutta vaalipiirissäni on monia iäkkäitä naisia, jotka olisivat onnellisia saadessaan samat terveydenhoitopalvelut kuin mitä naisvangeille tarjotaan Yhdistyneen kuningaskunnan vankiloissa. Siksi jättäydyin äänestämästä mietinnöstä.

 
  
  

- Mietintö: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Muistutin eilen Turkin kiistattomasta asemasta ehdokasvaltiona ja tämä mietintö vain vahvistaa sen erityisaseman. Turkki on pommittanut Pohjois-Irakia viikkojen ajan, ja maahan on tunkeutunut kymmenen tuhatta turkkilaista sotilasta. Sen sijaan, että parlamentti tuomitsisi selvästi hyökkäyksen, mitä se tekee? Se pyytää Turkkia kohteliaasti kunnioittamaan Irakin maantieteellistä koskemattomuutta.

Kaikkien sääntöjen, kaikkien periaatteiden ja perusteiden on väistyttävä Turkin liittymisen tieltä, Kööpenhaminan kriteereistä kansainväliseen lakiin ja siinä säädettyyn väkivallan käyttämisen kieltoon. Turkki katsoo olevansa lain yläpuolella, kaikkien lakien, ja EU vahvistaa sen uskoa jatkuvasti. Jonain päivänä Euroopan unioni saa syyn katua asennettaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, arvostelin terävästi ja selvästi Irakin sotaa ja arvostelen edelleen. Uskon kuitenkin, että meidän on myös hyvitettävä virheet, joita olemme siellä tehneet. Meillä läntisessä maailmassa – Euroopassa ja Yhdysvalloissa – on siksi velvollisuus tehdä kaikkemme rauhan ja vakauden takaamiseksi, mikä on tarpeeksi vaikeaa. Siksi Ana Maria Gomesin mietintö on erinomainen.

Meidän olisi todellakin käytettävä tilaisuus tukea Anna Záborskán aloitetta siepatun arkkipiispan vapauttamiseksi. Olen pahoillani siitä, että tämän parlamentin hallintovirheen takia päätöslauselma ei ole tämän päivän esityslistalla. Velvollisuutenamme on tehdä kaikkemme auttaaksemme henkilöä, joka edustaa uhattua vähemmistöä, joka on elänyt rauhassa musliminaapuriensa kanssa vuosisatojen ajan ja jota uhkaa kansanmurha juuri samaan aikaan, kun olemme vastuussa Irakissa. Sitä ei voida hyväksyä, ja siksi meidän on ryhdyttävä voimakkaisiin toimiin.

 
  
  

- Mietintö: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM).(PL) Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä monista asioista naisten tilannetta vankiloissa koskevan Marie Panayotopoulos-Cassiotoun mietinnön kanssa. Vankiloiden hallintojen on varmistettava ihmisarvoiset olosuhteet henkilöille, jotka kärsivät vankilatuomiota tai ovat väliaikaisesti pidätettynä.

Haluan kiinnittää huomiota vankiloiden työllistämien naisten tilanteeseen. Puolassa 30 000 vanginvartijasta 5 000 on naisia. Vanginvartijoiden palkka on alle 500 euroa kuukaudessa. Ottaen huomioon vankilan henkilökunnan tehtävän tuomioiden asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamisessa on tärkeää, että useimmat naisvankeja käsittelevät vartijat ovat samaa sukupuolta. Sillä lievitetään naisvankien epämukavuutta ja varmistetaan heidän oikeuksiensa parempi suojelu. Ilman merkittävää palkankorotusta ja parempia työoloja vankiloissa emme voi saavuttaa mietinnön tavoitteita.

 
  
  

- Mietintö: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, äänestin ryhmänjohtajani kanssa tästä mietinnöstä ja monia tarkistuksia vastaan. Johdanto-osa on kuitenkin minulle ongelma. Siinä todetaan ”katsoo, että järjestyksen ylläpitämiseksi on perustettava kansalliset asevoimat, joissa on edustus kaikista yhteisöistä ja jotka nauttivat kaikkien yhteisöjen luottamusta”. Se tarkoittanee Irakin kansaa, irakilaisten ihmisten perustamia kansallisia asevoimia.

On ihmeellistä, miten paljon yksittäiset jäsenvaltiot, joista Euroopan parlamentti muodostuu, ovat jo osoittaneet määrätietoisuuttaan. Tarvitsee vain katsoa, kuinka moni ihminen on tukenut toimia Irakissa, uskoivat he niihin tai eivät. Koska me uskomme, meidän olisi yritettävä siivota ongelmat, joita olemme aiheuttaneet.

Uskon todellakin, että tämä päätöslauselma osoittaa, miten pyrkimys yhtenäiseen EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan tulevaisuudessa aiheuttaa meille monia ongelmia, tässä parlamentissa ja jäsenvaltioidemme pääkaupungeissa.

 
  
  

- Mietintö: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, kuten suurin osa ryhmästäni äänestin mietintöä vastaan, en aihepiirin takia vaan siksi, että tätä tärkeää aihetta käytetään hyväksi seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien käsitteitä koskevassa ideologisessa kamppailussa.

Haluan vedota kaikkiin parlamentin ryhmiin ideologisen kiistan lopettamiseksi, sillä se haittaa käsiteltävää aihetta. Meidän on tehtävä selväksi, että lisääntymisterveys on tärkeää, mutta että sillä ei ole mitään tekemistä abortin kanssa, koska se ei kuulu Euroopan unionin toimivaltaan ja koska jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus päättää lainsäädännöstään tällä alalla. Se on yhdenmukaista toissijaisuusperiaatteen kanssa, minkä takia EU:n kansalaisten rahoja ei saa käyttää tarkoituksiin, joita jotkut EU:n jäsenvaltiot eivät pidä hyväksyttävinä eettisistä, moraalisista ja oikeudellisista syistä.

Siksi meidän olisi ehdottomasti jätettävä aihe pois toiminnastamme ja keskityttävä käsitteisiin, joilla on todellakin jotain tekemistä terveyden kanssa ja jotka eivät liity millään lailla aborttiin, josta mielipiteet vaihtelevat tässä parlamentissa ja josta minä olen sitä mieltä, että syntymätöntä lasta on suojeltava.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

- Mietintö: Claude Turmes (A6-0006/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Hyväksyn Claude Turmesin mietinnön energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävästä maailmanlaajuisesta rahastosta (GEEREF). GEEREF käyttää rajoitettuja julkisia varoja yksityisten investointien kannustamiseksi energiatehokkuuteen ja uusiutuvia energialähteitä koskeviin hankkeisiin kehitysmaissa ja siirtymätalouksissa. Rahasto, jolla autetaan kaikkia saavuttamaan tietty energiatehokkuuden taso ja käyttämään uusiutuvia energialähteitä, saa minun tukeni, ja äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), kirjallinen. (RO) Päätöslauselmassa viitataan innovatiivisen rahoitusvälineen perustamiseen tiettyjen tällä rahastolla rahoitettujen hankkeiden täytäntöön panemiseksi silmällä pitäen siirtymistä hiilidioksidipäästöiltä vähäiseen talouteen ja sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Tämäntyyppisen talouden kehittäminen rahaston rahoittamilla hankkeilla tarkoittaa uusien työpaikkojen luomista, yhtäläisiä mahdollisuuksia sosiaaliseen kehitykseen ja eroavuuksien poistamista. Tässä mielessä pk-yrityksille annettu erityistuki niiden GEEREF-hankkeiden rahoituksessa on hyödyllistä.

Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, koska uskon, että näitä kahta toimintamuotoa, eli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja mukautumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, on kehitettävä rinnakkain yhdenmukaisella ja lähentyvällä politiikalla, jolla on myönteinen vaikutus työmarkkinoiden kehitykseen ja uusien työpaikkojen luomiseen sekä BKT:n kasvuun.

 
  
  

- Mietintö: Danutė Budreikaitė (A6-0036/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Yleisesti voidaan sanoa, että tämän mietinnön tarkoituksena on kannustaa uusien jäsenvaltioiden integroitumista EU:n ulkopolitiikkaan, erityisesti EU:n kehitysapupolitiikkaan ja Euroopan naapuruuspolitiikkaan.

Mietinnössä todetaan myös, että ”uudet” jäsenvaltiot edustavat EU:lle mahdollisuutta vahvistaa ”strategista läsnäoloaan Itä-Euroopassa, Keski-Aasiassa ja Kaukasian alueella”, alueilla, joiden kanssa ”uusilla” jäsenvaltioilla on ensisijaiset suhteet ja jotka ovat saaneet vähemmän EU:n apua tähän mennessä.

Se tarkoittaa pyrkimystä hyödyntää EU:hun vuonna 2004 liittyneiden Itä-Euroopan maiden erityissuhteita EU:n toimintavälineenä (ottaen huomioon suurvaltojen edut ja niiden laajat taloudelliset ryhmät, erityisesti energia-alalla) itsenäisten valtioiden yhteisön maissa, Länsi-Balkanilla ja Kaukasiassa.

Se tarkoittaa, että käytetään kyseisten maiden kokemuksia siirtymisestä kapitalismiin sekä NATOon ja EU:hun liittymistä mallina, jota näillä alueilla voidaan seurata. Loppujen lopuksi on kyse politiikasta, jossa kapitalismin edut naamioidaan ”kehityksellä”.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Tuen Danutė Budreikaitėn mietintöä EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan haasteista uusille jäsenvaltioille. Vaikka EU:n uusilla jäsenvaltioilla, pois luettuna Malta ja Kypros, on ainutlaatuista kokemusta kehitysyhteistyöpolitiikan soveltamisesta ja kohdentamisesta idän naapurivaltioissa, meidän on aktiivisesti kannustettava niitä osallistumaan yhteistyöhön Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja muissa vähiten kehittyneissä valtioissa. Uudet jäsenvaltiot vahvistavat EU:n asemaan maailmanlaajuisena kumppanina, ja niitä olisi kannustettava siihen tehtävään. Tuen mietintöä ja sen suosituksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Se seikka, että keskustelemme uusien jäsenvaltioiden asemasta Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikasta, erityisesti Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa, on selvä esimerkki laajentumisprosessin menestyksestä ja viime vuosina liittyneiden valtioiden integroitumisesta.

”Entisillä Itä-Euroopan mailla” on varmasti pitkät perinteet ”yhteistyöstä” Afrikan kanssa, ja voi olla, että yhteydet ovat vielä olemassa, vaikkakin täysin erilaisissa merkeissä. Tärkein asia on kuitenkin se, että kyseiset maat, jotka vielä ponnistelevat urheasti uudistustensa kustannusten kanssa, voivat nyt antaa panoksensa kehitysyhteistyöhön kansalaistensa aktiivisella suostumuksella. Muualla maailmassa sijaitsevat maat, joiden olosuhteet ovat pitkälti samanlaisia, voisivat seurata tätä esimerkillistä etenemistapaa ja toivottavasti tekevät niin.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. − (PL) Kannatan äänestyksessä Danutė Budreikaitėn mietintöä EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan haasteista uusille jäsenvaltioille.

Mietintö on erittäin korkealaatuinen ja tarjoaa yksityiskohtaisen analyysin uusien jäsenvaltioiden kehitysyhteistyöstä, siihen liittyvistä instituutioista ja ohjelmista, vastaanottajamaista ja asiaan kuuluvista kustannuksista.

Mietinnössä käsitellyissä asioissa korostetaan EU:n jäsenvaltioiden ja niiden uusien itänaapurien suhteita. Uudet jäsenvaltiot ovat tärkeä linkki EU:n ja sen uusien naapurien välillä.

Henkilökohtaisesti vaatisin vanhojen ja uusien lahjoittajien välisiä tehokkaita yhteistyömuotoja vähiten kehittyneiden maiden hyväksi ottaen huomioon uusien jäsenvaltioiden hallitsevan vaikutuksen tietyillä alueilla tai tietyissä maissa.

 
  
  

- Mietintö: Neena Gill (A6-0027/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Kannatin äänestyksessä Neena Gillin mietintöä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön osallistumisesta tutkimus- ja kehitysohjelmaan. Ohjelmalla pyritään edistämään iäkkäiden ihmisten elämänlaatua uuden tieto- ja viestintätekniikan avulla. Euroopan unionin osallistuminen ohjelmaan varmistaa sen, että sillä voidaan paremmin käsitellä väestörakenteen muutoksia.

Tieto- ja viestintätekniikka voi auttaa iäkkäitä ihmisiä tulemaan entistä riippumattomammaksi ja pysymään terveenä ja voi parantaa heidän elämänlaatuaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestimme mietinnön puolesta. Mietinnössä käsitellään Euroopan komission ehdotusta EU:n osallistumisesta tutkimus- ja kehitysohjelmaan, jonka useat EU:n jäsenvaltiot ovat päättäneet perustaa uuden tietotekniikan alalla iäkkäiden ihmisten auttamiseksi heidän ikääntyessään ja heidän tehokkaan toiminnan tukemiseksi. Ohjelman nimi on ”tietotekniikka-avusteinen asuminen” (Ambient Assisted Living) ja sillä pyritään saavuttamaan synergioita hallinto- ja rahoitusresurssien käytössä. Myös Portugali osallistuu ohjelmaan.

Mietinnössä, jonka Euroopan parlamentti on nyt hyväksynyt, kiinnitetään huomiota naisten aseman parantamiseen tieteessä ja tutkimuksessa ja annetaan konkreettisia ehdotuksia sekä painotetaan pk-yritysten osallistumista ja sitä, että kaikki jäsenvaltiot saavat helposti edullisia ratkaisuja, jotta vältetään digitaalisen kuilun kasvaminen ja Euroopan kahtia jakautuminen.

Siinä ehdotetaan myös, että komission olisi tehtävä vuoteen 2010 mennessä väliarvio ohjelman täytäntöönpanon laadun ja tehokkuuden arvioimiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI) , kirjallinen.(FR) Haluaisin tehdä kaksi huomautusta Neena Gillin mietinnöstä, joka koskee periaatteessa tutkimusohjelmia, joilla pyritään tekemään iäkkäistä ihmisistä entistä riippumattomampia tieto- ja viestintätekniikan avulla.

Ensimmäinen huomautus koskee ehdotuksen sisältöä: on vaikea nähdä, mitä lisäarvoa Euroopan unioni toisi hankkeeseen, joka useat jäsenvaltiot ovat perustellusti käynnistäneet – muuta kuin byrokratian lisääntyminen ja uuden yhteisön elimen perustaminen. Unionin anteliaisuus, joka tarkoittaa jopa 150 miljoonaa euroa usean vuoden aikana miinus uuden elimen käyttökustannukset, ei ole vakuuttava peruste.

Toinen huomautukseni koskee ehdotuksen muotoa. Yhä useammin käy niin, että lainsäädäntöä koskeva mietintö esitellään parlamentissa parlamentin ja neuvoston kompromissina – ajatuksena on nopeuttaa prosessia helpottamalla hyväksymistä ensimmäisessä käsittelyssä. Itse asiassa todellisuudessa kourallinen asiantuntijaneuvottelijoita pitää lainsäädäntöelintä panttivankina. Pidän tämän käytännön yleistymistä uhkana demokratialle.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE) , kirjallinen.(FR) Kannatin äänestyksessä mietintöä, jossa ehdotetaan, että Euroopan unioni osallistuu tietokoneavusteista asumista (Ambient Assisted Living) koskevaan tutkimus- ja kehitysohjelmaan, jonka useat jäsenvaltiot ja unionin ulkopuoliset valtiot ovat käynnistäneet.

Väestön ikääntyminen on haaste Euroopan yhteiskunnalle ja taloudelle. Keskimääräinen eliniän odote on nyt 80 vuotta ja 65–80-vuotiaiden osuus kasvaa noin 40 prosentilla vuosina 2010–2030.

On olemassa uusia ratkaisuja, jotka auttavat ihmisiä tulemaan toimeen muistinmenetyksen, heikon näön ja kuulon tai liikkuvuuden ja riippumattomuuden menetyksen kanssa, jotka vaivaavat meitä sitä todennäköisemmin, mitä vanhemmaksi elämme.

Euroopan unionin osallistumisesta ohjelmaan määrätään Euroopan komission tutkimuksen ja kehityksen seitsemännen puiteohjelman puitteissa. Euroopan unioni antaa 150 miljoonaa euroa rahoittaakseen osaltaan hankkeita, joiden vipuvaikutus on ainakin 600 miljoonaa euroa vuosina 2008–2013.

AAL-ohjelmaan osallistuvat maat edistävät myös rahoitusta antamalla vastaavan tai suuremman panoksen, mikä tarkoittaa, että jokainen maa investoi vähintään 20 prosenttia alan kansallisesta tutkimusbudjetista.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), kirjallinen. − (PL) Kannatin äänestyksessä iäkkäiden ihmisten elämänlaadun parantamista koskevaa Neena Gillin mietintöä (A6-0027/2008), jolla pyritään edistämään uuden tieto- ja viestintäteknologian käyttöä iäkkäiden ihmisten tukena.

Kuten tiedämme, yhteiskunnillemme on tyypillistä eliniän odotteen jatkuva kasvu. Se on erittäin myönteinen suuntaus. EU:n keskiarvo on nyt 80 vuotta, ja yli 65-vuotiaiden osuus on pian 40 prosenttia. Kyseisillä teknologioilla voidaan auttaa merkittävästi iäkkäitä ihmisiä eri tilanteissa, mukaan luettuna työnteon ja sosiaalisten toimien pidentäminen sekä elämänlaadun parantaminen. Tietysti myös vammaisten ihmisten erityistarpeet on otettava huomioon, ja kyseisten palvelujen ja tekniikoiden saatavuus on varmistettava pääasiassa tarjoamalla laajakaistayhteyksiä kaupunki- ja maaseutualueilla maantieteellisen syrjinnän välttämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjallinen. (DE) Kannatan Euroopan unionin yhteisrahoitusta tietokoneavusteista asumista (Ambient Assisted Living) koskevassa ohjelmassa, koska se hyödyttäisi iäkkäiden ihmisten lisäksi muitakin väestöryhmiä, kuten vammaisia ihmisiä. Juuri viime vuosikymmenten suuren väestörakenteen muutoksen ja kasvavan eliniän odotteen takia meidän on tuettava uutta tieto- ja viestintätekniikkaa, joka voisi auttaa paljon iäkkäitä ihmisiä selviämään heitä kohtaavista jokapäiväisistä esteistä. Terveydenhoitoalan kustannukset vähenevät yleisesti uuden tekniikan käytön seurauksena, ja haluaisin kiinnittää huomionne myös tutkimukseen, joka koskee terveyden tarkkailua matkaviestinten avulla, sillä tällaisten järjestelmien käyttö vähentäisi vuosittaisia terveydenhoitokustannuksia 1 500 miljoonaa yksin Saksassa.

Korostan, että yksi yhteisrahoituksen etuna on se, että sillä olisi myönteinen vaikutus yksityiseen sektoriin, koska sillä avustettaisiin epäsuorasti pk-yrityksiä.

Tuen voimakkaasti AAL-ohjelmaa, koska uuden tekniikan käyttö tarkoittaa iäkkäiden ihmisten yksityiselämän jatkuvaa kunnioittamista ja antaa heille mahdollisuuden ikääntyä arvokkaasti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Tuen Neena Gillin mietintöä iäkkäiden ihmisten elämänlaadun parantamisesta. Yhdistämällä resursseja ja koordinoimalla tutkimusta ja kehitystä EU:n tasolla voimme paremmin arvioida, miten parantaa iäkkäiden kansalaisten elämää. Asettamalla vähimmäispanoksen varmistamme kaikkien jäsenvaltioiden osallistumisen tähän tehtävään. Haluan kiittää esittelijää mietinnöstä ja tuen sen sisältämiä suosituksia.

 
  
  

- Mietintö: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Olemme päättäneet tukea mietintöä kokonaisuudessaan, koska mielestämme EU:n on priorisoitava epätervettä verokilpailua koskevat toimet polttoainealalla, erityisesti jotta EU voi saavuttaa ilmastotavoitteensa.

Verotuksen yhdenmukaistamista koskeva ehdotus ei siis estäisi yksittäisiä jäsenvaltioita nostamasta bensiinin ja dieselin hiilidioksidiveroa.

Siinä on vielä yksi tärkeä syy mietinnön tukemiselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tällä ehdotuksella direktiiviksi pyritään supistamaan eri jäsenvaltioiden polttoaineen hintaeroja, jotka johtavat vääristymiin kilpailun ja ympäristön kannalta maantieliikenteessä. Moottorien polttoaineena käytetyn kaasuöljyn ja lyijyttömän bensiinin hintaerot ovat todella merkittäviä.

Siksi asia on tärkeä Portugalille, yhdelle maista joissa tilanne tuntuu, ottaen huomioon maamme ja Espanjan hintaerot: Portugalilaiset yritykset kärsivät espanjalaisten yritysten kilpailusta, koska jälkimmäiset hyötyvät alhaisemmista polttoaineen hinnoista – polttoaineen osuus kustannuksista on noin 30 prosenttia – alhaisemman polttoaineveron (ja ALV:n) takia.

Portugalilaiset yritykset ovat perustelleet työntekijöiden kiinteiden palkkojen taantumista tällä kustannuspaineella, ja sillä on vakavat vaikutukset työvoimaan.

Euroopan parlamentin ehdotus on myönteisempi, koska siinä poistetaan 18 artiklan siirtymäaika, joka on erittäin tärkeä näkökohta nykytilanteessa, siinä toivossa, että se mahdollistaa Portugalin ja Espanjan välisen eron vähentämisen vuonna 2010, koska jälkimmäisen on nostettava polttoaineveroaan 302 eurosta 330 euroon kaasuöljyn tapauksessa. Yhdenmukaistaminen jatkuu vuosina 2012 ja 2015. Lyijyttömän bensiinin tapauksessa ei valitettavasti tapahdu tällä keinolla mitään muutosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), kirjallinen. – (FR) Äänestin Schmidtin mietintöä vastaan, koska se, mitä Euroopan parlamentti on tässä tehnyt, sen sijaan että olisi tukenut komission aloitetta, on jonkinlainen silmänkääntötemppu, jolla vanhat jäsenvaltiot usutetaan uusia jäsenvaltioita vastaan. Joka tapauksessa päätös jää lopulta vain ministerien tehtäväksi, ja sen on oltava yksimielinen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI) , kirjallinen.(FR) Korkeampi verotus ja enemmän valvontaa: siinä on Brysselin resepti Euroopalle! Valmisteveron yhdenmukaistaminen aivan kuten arvonlisäveron yhdenmukaistaminen antamalla sitovia vähimmäisverokantoja, joita meillä on ollut nyt 15 vuotta, on todistettavasti tehotonta, täysin tarpeetonta ja joissain tapauksissa jopa haitallista.

Täytyykö minun muistuttaa teitä, että tällaiset toimet estävät jäsenvaltioita laskemasta esimerkiksi arvonlisäveroa ravitsemusalalla, vaikka se on ala, jolla peruste rajat ylittävän kilpailun vääristämisestä on erityisen hatara ja jolla arvonlisäveron alentaminen voisi auttaa luomaan tuhansia työpaikkoja? Täytyykö minun muistuttaa teille, että uudet jäsenvaltiot pakotetaan nostamaan veroja, mikä saa kansalaiset raivoihinsa, jotta ne voisivat noudattaa EU:n säännöksiä – samalla kun niitä vaaditaan toisten EU:n säännösten nojalla torjumaan inflaatiota?

Nykyinen ehdotus on nostaa dieselvero yhdenmukaiseksi lyijyttömän bensiinin veron kanssa, verukkeena on toive suojella ympäristöä ja väitetty tarve torjua ”veroturismia” – jolla tarkoitamme sitä, kun tavalliset ihmiset hyötyvät kilpailusta! Skandaali on sitäkin suurempi, koska kuljettajia on Ranskan kaltaisissa maissa kannustettu ostamaan dieselajoneuvoja – oletettavasti siksi, että voimme nyt rangaista heitä kovemmin kuin koskaan!

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tällä äänestysselityksellä pyritään korostamaan sitä, että olemme EU:ssa jälleen kerran hukkaamassa tilaisuuden – koska mekanismi on olemassa – ryhtyä toimiin pienimuotoisen rannikkokalastuksen suojelemiseksi, jos bensiiniin ei sovelleta vähintään samoja veroehtoja, joita kaasuöljyn käyttäjät nauttivat maataloudessa ja kalastuksessa. Olisi muistettava, että bensiiniä käytetään polttoaineena tällä eri jäsenvaltioiden laivastojen tärkeällä ja suurimmalla osalla erityisesti Portugalissa.

Euroopan parlamentti 28. syyskuuta 2006 päätöslauselman kalastusalan taloudellisen tilanteen parantamisesta. Se otti huomioon, että polttoaineiden kohonneilla hinnoilla on erityisen kielteinen vaikutus kalastusalaan – mikä vaikeutti merkittävästi silloista sosiaalis-taloudellista kriisiä ja vähensi huomattavasti kalastajien tuloja – ja korosti, että tuhansien kalastusyritysten ja tuhansien työpaikkojen häviäminen oli vakava uhka. Parlamentti antoi päätöslauselmassa monia ehdotuksia alan tukemiseksi niin, että se voisi selviytyä polttoaineiden hintojen noususta. Puolitoista vuotta myöhemmin EU ei ole tehnyt käytännössä mitään lukuun ottamatta vähämerkityksisen tuen nostamista.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Lyijyttömän bensiinin verotusta koskevan Olle Schmidtin mietinnön tavoitteena on käsitellä polttoaineen valmisteveron eroja unionissa. Nykyinen epätasapaino on kannustanut polttoaineturismiin, jolla on taloudellisia ja ympäristöä koskevia sivuvaikutuksia. On ryhdyttävä toimiin sen varmistamiseksi, että tätä käytäntöä rajoitetaan. Pidän kuitenkin tarpeellisena sitä, että uudet jäsenvaltiot edelleen osallistuvat taloudelliseen kehitysprosessiin, joka vaatii aikaa sopeutua ehdotettuihin toimiin. Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE), kirjallinen. – (FR) Komission ehdotuksen tarkoituksena oli ottaa käyttöön mekanismeja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi energia- ja ilmastonmuutospaketin tavoitteiden mukaisesti. Komission ehdotuksessa tai tänään hyväksytyssä mietinnössä ei kuitenkaan käsitellä kiireellistä tarvetta kehittää polttoaine, jolla on todellista merkitystä hiilidioksidipäästöjen torjunnassa. Ero suunniteltujen sopeutusten ja sen tavan välillä, jolla niitä levitetään ajallisesti ja maantieteellisesti unionissa, tekee ehdotetuista toimista tehottomia.

Jos haluamme todella siirtyä ”puhtaan ilman aikaan”, meidän olisi oltava luovempia ympäristöasioissa ja tuettava toimia, joiden avulla voimme torjua ilmastonmuutosta tehokkaasti. Komission ehdottama ja Olle Schmidtin mietinnössä mainittu verotuksen muutosta koskeva lähestymistapa ei edistä tutkimusta eikä uuden vaihtoehtoisen polttoaineen kehittämistä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Haluan ottaa tänään selvästi kantaa mietinnön taustalla olevaa ajattelua vastaan, ja siksi äänestin sitä vastaan, koska se on vain kompromissi, joka heikentää julistettua tavoitetta.

 
  
  

- Mietintö: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. − (IT) Gomesin mietinnössä arvioidaan dramaattista ja vaikeaa tilannetta, jossa Irak on. Alueen jälleenrakentamisesta vastaavat hallituksesta riippumattomat järjestöt ja eri elimet eivät ole käytännössä onnistuneet ratkaisemaan ongelmia, joita vuosikymmenten sota, diktatuuri ja pakotteet ovat aiheuttaneet.

Tässä tilanteessa Euroopan unionin toimielinten velvollisuutena on tukea Irakia koskevaa monipuolista strategiaa, jossa lisätään suoraa EU:n tukea tekniselle avulle oikeusvaltioperiaatteen, oikeuden ja vakaan taloushallinnon edistämiseksi perusihmisoikeuksien turvaamiseksi luomalla alueellista vakautta ja turvallisuutta.

Siksi Euroopan parlamentti kehottaa neuvostoa kannustamaan eurooppalaisten yritysten investointeja Irakin alueelle ja käymään neuvotteluja EU:n ja Irakin välisestä kauppasopimuksesta, jotta Irakin markkinat voidaan saattaa lähemmäksi EU:n säännöksiä.

Euroopan parlamentin ehdotuksessa, jota tuen täysin, ehdotetaan Irakia koskevaa uutta strategiaa, joka sisältää eurooppalaisen ihmisoikeus- ja demokratia-aloitteen asianmukaisen käytön ja tuen moniarvoiselle ja riippumattomalle tiedotusjärjestelmälle.

Erasmus Mundus -ohjelmasta vastaavana kehitysyhteistyövaliokunnan esittelijänä teen nyt työtä Irakille osoitettujen määrärahojen lisäämiseksi: kulttuurin levittäminen on tärkeä askel aidon oikeusvaltion luomisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Hyväksytyssä päätöslauselmassa onnistutaan ”hämmästyttävästi” välttämään kaikki viittaukset Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten toteuttamaan brutaaliin ja laittomaan hyökkäykseen Irakiin ja maan miehitykseen.

Päätöslauselmassa vaietaan kokonaan sadoista tuhansista kuolleista irakilaisista, kokonaisen maan tuhoamisesta ja ennalta suunnitellusta ja laajamittaisesta ihmisoikeuksien polkemisesta, jotka johtuvat hyökkäyksestä ja miehityksestä.

Päätöslauselmassa ei mainita lainkaan tärkeintä syytä äärimmäisen vakaviin ongelmiin, joita Irakin kansa ja maa nyt kohtaavat eikä niiden ratkaisua: miehitysjoukkojen välitöntä vetäytymistä.

Periaatteessa päätöslauselmassa vahvistetaan nykytilanne ja esitetään se tapahtuneena tosiasiana ja pyritään edistämään EU:n tiiviimpää osallistumista Irakin asioihin puuttumiseen, ja maata pidetään vain yhtenä valtiona, jota Yhdysvallat/Nato/EU hallitsevat, kuten Afganistania ja Kosovoa. Tämä on hämmästyttävää sikäli, että samaan aikaan EU katsoo, että naapurimaiden on pidätyttävä Irakin asioihin puuttumisesta ja kunnioitettava sen itsenäisyyttä, suvereeniutta ja alueellista koskemattomuutta ja Irakin kansan halua rakentaa maan perustuslaillinen ja poliittinen järjestelmä omin voimin.

Siksi äänestämme päätöslauselmaa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN9 Äänestin mietinnön puolesta huolimatta siitä, että yhdessä johdanto-osan kappaleessa kaikkien Irakin ongelmien katsotaan johtuvan aikaisemmasta hallinnosta. Ei ole epäilystäkään siitä, että Saddam Hussein oli julma diktaattori ja aiheutti monien kansalaisten kuoleman ainakin järjestelmällisessä pyrkimyksessään hävittää kurdit. Miehitysjoukkojen täydellinen strategian puute maan jälleenrakennuksen hoitamisessa on myös aiheuttanut suunnatonta kurjuutta.

Olen kuitenkin erittäin tyytyväinen, että parlamentti otti kannan, että minkään maan ei pitäisi palauttaa väkisin ihmisiä Irakiin. Maa ei ole turvallinen, ei edes Irakin Kurdistan, jossa Turkin panssarivaunut ovat äskettäin ylittäneet rajan aiheuttaen lisää pelkoa ja epävakautta. Monet Irakin parlamentin puolueiden jäsenet ovat kertoneet meille, että palaaminen on vaarallista ja aiheuttaa mahdollisesti lisää epävakautta maalle. Olemme kuulleet myös ihmisoikeuksien alivaliokunnassa miljoonista irakilaisista, jotka elävät ahdingossa naapurimaissa ja saavat tuskin tukea kansainväliseltä yhteisöltä. Meidän olisi tuettava kyseisten valtioiden julkisia palveluita ja vähintään koulutettava lapset.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM), kirjallinen. – (FR) Ranskaa tukevan liikkeen edustajat Euroopan parlamentissa ovat ottaneet johdonmukaisesti kantaa sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen hyökkäys Irakiin alkoi. Maamme omat kokemukset ja suhteet Irakin kansaan saivat meidät tajuamaan inhimillisen, sotilaallisen ja moraalisen katastrofin, jonka hyökkäys Irakiin aiheuttaisi.

Nyt kun vahinko on tapahtunut ja jäsenvaltioiden on toimittava joko yksin tai yhdessä sen pelastamiseksi ja palauttamiseksi mitä pelastettavissa on. Ennen Yhdysvaltojen hyökkäystä Irak oli ainoa islamilainen maa, jossa eli suuri ja hyvinvoiva kristittyjen yhteisö – yhteisö, joka oli asunut siellä jo ennen islamin tuloa.

Yksi Yhdysvaltojen hyökkäyksen traagisista seurauksista on ollut kyseisen yhteisön osien maastamuutto. Heidät on ajanut maasta terrori ja pelottelu. Se on Irakille katastrofi, nyt ja tulevaisuudessa. Laajemmasta näkökulmasta katsottuna väestön uskonnollisen monimuotoisuuden nopea supistuminen Lähi-idässä aiheuttaa inhimillistä ja taloudellista köyhtymistä ja uhkaa koko alueen vakautta ja hyvinvointia.

Historioitsija Fernand Braudel katsoi, että tuo historia alkoi Samariasta, mutta nyt näyttää siltä, että kristittyjen vähemmistöjen pitkä historia Irakissa on lopussa. Me Euroopan kansat emme voi yksinkertaisesti katsoa läpi sormien tätä huomattavaa epäoikeudenmukaisuutta siten, että emme toimi.

Irakin kristittyjen yhteisöt olivat ennen avoimia ja suvaitsevaisia islamia kohtaan, ja yhdessä islamilaisten naapureidensa kanssa ne rakensivat maan, joka oli hyvinvoiva, ennen kuin fanatismi ja sodat tuhosivat sen.

(Äänestysselitystä lyhennetty työjärjestyksen 163 artiklan mukaisesti.)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Olen tyytyväinen siihen, että Ana Gomesin mietinnössä EU:n tehtävästä Irakissa katsotaan eteenpäin ja muotoillaan strategia, jonka avulla Irakin valtioon rakennetaan vahva demokratia, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja maan rikasta etnistä ja tunnustuksellista koostumusta. Irak tarvitsee Eurooppaa auttamaan sitä kehittämään uusia turvallisuutta koskevia parannuksia, joilla kannustetaan huomattavasti investointeja ja lisätään kansalaisjärjestöjen osallistumista maan jälleenrakennukseen. Vakaa ja turvallinen Irak on koko Euroopan edun mukainen, ja mielestäni esittelijän suosituksissa se otetaan huomioon.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Mietinnöllä pyritään varmistamaan, että EU saa paremman saaliin imperialistisesta sodasta Irakia vastaan ja hyökkäyksistä laajemmalla Lähi-idän alueella. Tässä yhteydessä:

Mietinnössä haetaan keinoja varmistaa EU:n läsnäolo maassa pitkällä aikavälillä eurooppalaisten yritysten auttamiseksi Irakin jälleenrakennusta koskevien sopimusten hakemisessa eli mahdollisuuksia lisätä EU:n monopolien sotasaaliista saamaa osuutta.

Mietinnössä vaaditaan ehdotonta tukea Irakin yhteistoiminnassa olevalle ”hallitukselle”.

Mietinnössä ehdotetaan strategioita imperialistiseen miehitykseen osallistumiselle. Jotta sotilasjoukot ja poliisivoimat voisivat muodostaa osan miehitysarmeijoita, tarvitaan vain erilaiset hatut ja nimenmuutos ”YK:n joukoiksi”.

Samalla kun mietinnössä tunnustetaan kyynisesti sodan katastrofaaliset seuraukset ja Irakin kansan teurastus, siinä todetaan hätäisesti, että asiat on loppuun käsitelty.

Mietinnössä legitimoidaan miehitysarmeijat, joita siinä kutsutaan ”monikansallisiksi joukoiksi”, mutta myös Irakissa toimivat yksityiset murhaajien armeijat, jos niiden rikollisille toimille on asetettu säännöt!

Kreikan kommunistinen puolue tuomitsee mietinnön. Se ilmaisee solidaarisuutensa irakilaisten vastarinnalle ja alueen kansojen taistelulle imperialismin ikeestä vapautumiseksi ja niiden kiistattomalle oikeudelle päättää omista kohtaloistaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Se seikka, että parlamentti on päättänyt keskustella Euroopan unionin tehtävästä Irakissa ja sen tulevaisuudesta eikä käydä hyödytöntä keskustelua menneistä asioista, on myönteistä. Meidän kannaltamme tärkeät viisi vuotta ovat seuraavat viisi vuotta eivätkä viisi viime vuotta.

Tästä aiheesta käytävän keskustelun lähtökohtana on nyt oltava sen tunnustaminen, että tilanne maassa on parantunut huomattavasti, vaikka se on edelleen vakava. Se mitä parannukset paljastavat erityisesti, on se, että on olemassa toteuttamiskelpoinen tie eteenpäin kohti tavoitteena olevaa demokraattista ja turvallista valtiota. Tavoitteemme voidaan saavuttaa. Viime vuosien kokemukset kuitenkin osoittavat, että ne saavutetaan sitoutumalla vahvemmin, lisäämällä turvallisuutta, investoimalla Irakin viranomaisten koulutukseen ja, mikä on erittäin tärkeää, osallistumalla aktiivisesti infrastruktuurin luomiseen, sillä se tekee maan taloudesta elinkelpoisen öljyn ohella. Euroopan unionin tapauksessa se tarkoittaa huomattavaa investoimista Irakin taloudelliseen jälleenrakennukseen ja demokratian kehittämiseen maassa. Demokraattinen ja turvallinen Irak, jossa noudatetaan ihmisoikeuksia, on elintärkeä kyseiselle alueelle ja koko maailmalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), kirjallinen. (DE) Tietysti tiedän, että äänestimme täysistunnossa Euroopan unionin tehtävää koskevasta kollegani Ana Gomesin mietinnöstä eikä hänen laatimansa mietinnön perusteluosasta. Kuitenkin katson, että on tärkeää, että esittelijä korostaa perusteluosassa jälleen kerran sitä, että Irakin miehitys oli strateginen ja humanitaarinen katastrofi ja että Irakin yhteiskunta sai uusia traumoja sodasta ja siitä seuranneesta kaaoksesta ja väkivallasta.

Olen tyytyväinen siihen, että kaikkien muiden tärkeiden huomioiden ohella esittelijä viittaa nimenomaisesti tarpeeseen varmistaa, että naisilla on vahvempi asema, ja tarpeeseen edistää naisten, vähemmistöjen ja lasten oikeuksien kunnioittamista, jos halutaan tehdä hyvää työtä Irakissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjallinen. − (NL) Pahoittelen sitä, että Euroopan parlamentti ei ole vielä tehnyt minkäänlaista analyysiä Irakin sodasta. Viime vuosina parlamentti on itse asiassa vaiennut täysin, eikä ole edes haastanut valeita, joita Bushin hallinto on levittänyt. Parlamentin kaltaiselle demokraattiselle elimelle tämä on erittäin merkittävää! Meidän on vaikeaa säilyttää uskottavuutemme, jos emme toimi edes sellaisia YK:n jäseniä vastaan, jotka pitävät pilkkanaan YK:n peruskirjaa.

Ana Gomes antaa meille arvion Irakin tilanteesta. Hänen mietintönsä Euroopan unionin tehtävästä Irakissa sisältää monia hyviä suosituksia maan jälleenrakentamiseksi. Siinä käsitellään monia aiheita, ja kaikki ehdotetut toimet näyttävät minusta saavutettavissa olevilta. Olen erityisen tyytyväinen ehdotuksiin monenvälisistä toimista YK:n valvonnassa, jotta voidaan käynnistää intensiiviset diplomaattiset keskustelut Yhdysvaltojen ja Irakin naapurien välillä. Tavoitteena on oltava perustaa demokraattinen Irak, joka perustuu oikeusvaltion, hyvän hallintotavan ja ihmisoikeuksien periaatteisiin. Siksi kannatan mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Neljännessä Geneven sopimuksessa siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana todetaan, että humanitaarista, lääketieteellistä ja uskonnollista henkilöstöä on kunnioitettava ja suojeltava.

Meidän on tuettava Kaldean katolisen arkkipiispan monsignor Paulos Faraj Rahhon tapausta. Hän on syntynyt Mosulissa, ja hänet siepattiin perjantaina 29. helmikuuta 2008.

Sieppaajat ovat tappaneet hänen seurassaan sieppaushetkellä olleet kolme henkilöä.

Suullisessa tarkistuksessa Ana Maria Gomesin mietintöön ei ollut mahdollista mainita monsignor Rahhoa nimeltä.

Siitä syystä pyytäisin puhemiestä lähettämään kaksi kirjettä tuen ja rohkaisun osoittamiseksi parlamentin puolesta:

– yhden Irakin šiialaiselle pääministerille Nouri al-Malikille, joka on tuominnut kristittyyn papistoon kohdistuneet hyökkäykset ja on tarjonnut Irakin hallituksen puolesta ”suojelua ja oikeutta” kristityille vakuuttaen, että väkivallasta vastaavat henkilöt etsitään ja heitä rangaistaan;

– toisen Irakin vapapresidentille Tareq al-Hashemille, sunniyhteisön jäsenelle, joka on myös tuominnut selvästi kristittyihin yhteisöihin kohdistuneet terroristihyökkäykset ja joka on ilmaissut sieppauksen jälkeen solidaarisuutensa hänen sanojensa mukaan ”kristityille veljillemme”.

Meidän on kannustettava kansallisia viranomaisia tekemään kaikkensa, jotta monsignor Paulos Faraj Rahho vapautetaan välittömästi ja ehdoitta.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: Aseiden vientiä koskevat Euroopan unionin käytännesäännöt (RC-B6-0063/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. − (EN) Kannatan tätä päätöslauselmaa. On erittäin tärkeää, kuten sanoin mietinnössäni jo yli vuosikymmen sitten, että meillä on sitova oikeusperusta aseiden vientiä koskeville käytännesäännöillemme.

Vientiä kuitenkin puolustaa Euroopan jakaantunut teollisuus, joka hakee epätoivoisesti pitkää tuotantoa, jotta voisi kilpailla Yhdysvaltojen massatuotantoaseiden kanssa vain kotimaisen kysynnän sarjatuotannolla.

Siksi meidän on pyrittävä puolustusvälineiden yhtenäismarkkinoihin, jotka antavat EU:lle mahdollisuuden ensinnäkin kilpailla, toiseksi lopettaa alueellisten sotien ruokkiminen ympäri maailmaa ja kolmanneksi siirtää joitakin pätevimpiä tutkijoitamme ja insinöörejämme tulevaisuuden uusille kehittyneille teknologiateollisuuden aloille.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Jotkut jäsenvaltiot ovat osoittaneet kiinnostusta aseviennin edistämiseen. Jos siis laaditaan aseiden vientiä koskevat käytännesäännöt, on todennäköistä, että tietyt jäsenvaltiot, joilla on tiukempi politiikka, voidaan pakottaa kompromisseihin.

Katsomme, että aseiden viennin valvonnan toteuttaa parhaiten jokainen jäsenvaltio kansallisen lainsäädännön välityksellä. Ruotsilla täytyy edelleen olla oikeus noudattaa tiukkaa aseiden vientiä koskevaa politiikkaa, jos se niin haluaa. Yhteistyö on toivottavaa kehityksen varmistamiseksi maailmanlaajuisessa aseidenriisunnassa, mutta se saavutetaan parhaiten kansainvälisesti Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä ottaen huomioon YK:n kokemus, asiantuntemus ja maailmanlaajuinen kattavuus.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tehokkaat aseiden vientiä koskevat EU:n käytännesäännöt tulevat epäilemättä entistä tärkeämmiksi nopeassa militarisoitumisessa, jota heijastaa tällä hetkellä jäsenvaltioissa ratifioitavana oleva sopimusluonnos.

On hieman ironista, että päätöslauselmassa viitataan erityisesti kehittyvään Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan (ETPP), jossa toteutetaan yhä enemmän EU:n sotilas- ja siviilioperaatioita, joissa EU:n henkilöstöä voidaan uhata aseilla, joita EU:n jäsenvaltiot ovat aikaisemmin toimittaneet.

Puolustustarvikkeiden markkinat laajenevat EU:ssa, tuetaan useita aloitteita kansallisen aseidenhankintapolitiikan ja yhteisön sisäisten asesiirtojen yhdenmukaistamiseksi ja esiintyy halukkuutta lisätä aseiden vientiä välineenä taloudellisten etujen edistämiseksi.

On annettu motto: asevarustelu ja kansainvälisten suhteiden militarisointi.

Aloitteet ja toimet, joilla pyritään vähintään lievittämään tällaista eskaloitumista, ovat siksi myönteisiä ja tarpeellisia. Kuten aikaisemmin totesimme, asekauppaa koskevasta sääntelystä tulee vieläkin merkittävämpää, jos siihen liitetään monenkeskinen ja vastavuoroinen aseidenriisuntaprosessi, joka alkaa erityisesti valtavan ydinasearsenaalin purkamisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Brittiläinen konservatiivinen valtuuskunta äänesti päätöslauselmaa vastaan sen takia, ettei se hyväksy viittauksia Lissabonin sopimukseen tai kehitteillä olevaan ETPP:hen, joita kumpaakin se vastustaa. Vaikka ryhmä kannattaa voimakkaasti vastuullista asekauppapolitiikkaa, se ei ole vakuuttunut EU:n antamien oikeudellisesti sitovien käytännesääntöjen hyödyllisyydestä kansainvälisesti sitovaan asekauppasopimukseen verrattuna.

 
  
  

- Mietintö: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Me ruotsalaiset sosiaalidemokraatit äänestimme mietinnön puolesta, koska on tärkeää, että vankilaolosuhteita parannetaan tietyissä Euroopan laitoksissa ja että vankien ihmis- ja perusoikeuksia kunnioitetaan. Sen lisäksi tasa-arvonäkökohta on sisällytettävä rikollisten kohteluun ja vankiloiden toimintaan. Meillä on kuitenkin tiettyjä huomautuksia joistakin mietinnön kohdista. Emme halua vankilaolosuhteiden yhdenmukaistamista EU:ssa, ja meillä on vahvoja epäilyksiä mietinnön viittauksista erityisiin rikosoikeudellisiin seuraamuksiin tai vaihtoehtoisiin rangaistuksiin naisille, raskaana oleville naisille ja naisille, joilla on nuoria lapsia. Olisi kiinnitettävä huomiota lasten yhteyksiin vanhempiinsa vankeusaikana ja sen jälkeen, ja olisi keskityttävä lasten ja molempien vanhempien etuun, eikä vain äidin tai toisen vanhemman etuun.

 
  
MPphoto
 
 

  Den Dover (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Minä ja brittiläiset konservatiivikollegani katsomme, että olisi aina etsittävä keinoja vankilassa olevien naisten tilanteen parantamiseen. Mietinnössä ehdotetaan monia vaihtoehtoja, joita voitaisiin tutkia edelleen, mukaan luettuna terveyspalveluiden tarjoaminen.

Mietintö on kuitenkin liian ohjaileva siinä, mitä jäsenvaltioilta pyydetään tällä alalla. Jäsenvaltiot saavat päättää vankilapolitiikan yksityiskohdista. Emme ole samaa mieltä varsinkaan johdanto-osan C ja Q kappaleen perusteista, joiden katsomme vääristävän mietinnön muita, arvokkaita näkökohtia. Siitä syystä olemme päättäneet pidättyä äänestämästä.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Kannatin äänestyksessä Marie Panayatopoulosin mietintöä vankilassa olevien naisten erityistilanteesta ja vanhempien vangitsemisen vaikutuksesta yhteiskunnalliseen elämään ja perhe-elämään, koska vaikuttaa siltä, että Euroopan vankilat on suunniteltu pääasiassa miesvangeille, eikä niissä ole otettu huomioon naisten erityistarpeita.

Siksi katson, että olisi toteutettava toimia naisvankien tilanteen parantamiseksi erityisesti heidän sosiaalisen ja ammatillisen yhteiskuntaan paluun, terveydenhoidon ja hygienian, psykologisen tuen ja perhesuhteiden säilyttämisen osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Vaikka naisten osuus Euroopan unionin vangeista on noin 4,5–5 prosenttia, vankilat suunnitellaan edelleen periaatteessa miesvangeille, ja niissä ei oteta huomioon pienen mutta kasvavan naisvankien ryhmän erityisongelmia. Tärkeimmät huolenaiheet ovat terveydenhoito, niiden naisvankien tilanne, joilla on lapsia, ja ammatillinen ja sosiaalinen yhteiskuntaan paluu.

Olisi kiinnitettävä erityishuomiota naisten terveydenhoitoa ja hygieniaa koskeviin tarpeisiin. Erityisesti raskaana olevat naisvangit vaativat erityisresursseja ja huomiota ruokavalion, liikunnan, vaatetuksen, lääkityksen ja erikoistuneen henkilökunnan tarjoaman terveydenhoidon osalta.

Lapset, jotka ovat vangittujen äitiensä seurassa, vaativat asianmukaista suojelua ja hoitoa, eivätkä he saa kärsiä minkäänlaisesta syrjinnästä. Naisten vangitsemisella voi olla erityisen raskaita seurauksia, jos he ovat olleet lastensa yksinhuoltajia ennen vangitsemista.

Vankien sosiaaliseen osallisuuteen on valmistauduttava vankeusaikana ja sen jälkeen yhteistyössä sosiaalipalveluiden ja muiden asiaankuuluvien organisaatioiden kanssa, jotta varmistetaan sujuva siirtyminen vankilasta vapauteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Tuemme jäsenvaltioissa tehtyä työtä rikosoikeuspolitiikan nykyaikaistamiseksi ja mukauttamiseksi, jotta voidaan paremmin säännellä vankien tarpeita ja osana tätä ottaa huomioon naisten erityistarpeet.

Koska rikoksentekijöiden kohtelu ei kuulu EU:n toimivaltaan, päätimme äänestää mietintöä vastaan. Vierailusääntöjä, laitosten toimintaa, vankienhoitojärjestelmän henkilöstön koulutusta, vankien vapaa-ajan toimintaa ja sosiaalista tukea koskevat toimenpiteet kuuluvat ja niiden on kuuluttava vastaisuudessakin jäsenvaltioiden toimivaltaan, jotta niitä voidaan mukauttaa ja kehittää kansallisten ja paikallisten tarpeiden mukaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Junilistan on yhtä mieltä monista mietinnön näkemyksistä, jotka koskevat ihmisoikeuksia, parempia vankilaolosuhteita, naisten ja miesten tasa-arvon kunnioittamista ja rikollisten yhteiskuntaan paluun merkitystä. On selvästi myös erittäin tärkeää, että kiinnitetään mahdollisimman paljon huomiota lasten tarpeisiin kyseisissä tilanteissa. Katsomme kuitenkin, että jäsenvaltioiden olisi itse määriteltävä, miten ne aikovat edetä kyseisten asioiden käsittelyssä. Korostamme erityisesti jokaisen jäsenvaltion oikeutta muotoilla oma rikoslakinsa ja siten määrätä asianmukaisia tuomioita. Euroopan unionin ei pitäisi myöskään olla mukana sääntelemässä sitä, pitäisikö vankiloissa olla kuntosali, vierailuaikoja tai vankeusaikana tehtävää työtä. Nämä asiat olisi jätettävä jäsenvaltioiden johtajien ja äänestäjien vastuulle, ja niistä olisi päätettävä yhteiskunnan julkisessa keskustelussa.

Muistutamme kaikille, että kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat demokraattisia valtioita, jotka noudattavat Kööpenhaminan kriteereitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjallinen. − (SV) Tuemme työtä, jota jäsenvaltioissa tehdään rangaistuspolitiikan uudenaikaistamiseksi ja sopeuttamiseksi, jotta vankien tarpeista voidaan huolehtia paremmin ja jotta sen osana voidaan ottaa huomioon naisten erityistarpeet.

Koska rikollisten kohtelu ei kuulu EU:n toimivaltaan, olemme päättäneet äänestää tätä mietintöä vastaan. Toimet, jotka koskevat vierailuaikoja, laitosten toimintaa, rangaistusjärjestelmän henkilökunnan koulutusta, vankien vapaa-ajan toimintaa tai sosiaalihuoltoa, ovat ja niiden pitääkin olla jäsenvaltioiden asia, niin että niitä voidaan sopeuttaa ja kehittää kansallisten ja paikallisten tarpeiden mukaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Olen samaa mieltä tuloksista, joita Marie Panayotopoulos-Cassiotoun mietinnössä esitetään vankilassa olevien naisten tilanteesta ja vanhempien vangitsemisen vaikutuksista yhteiskunnalliseen elämään ja perhe-elämään. Vankilat on edelleen suunniteltu miesvankien tarpeiden mukaan, ja olen tyytyväinen mietinnön tavoitteeseen korostaa naisten kokemusten eroja. Hyväksyn mietinnön.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), kirjallinen.(FR) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska on nopeasti luotava vankilaolosuhteet, joissa otetaan huomioon naisten erityistarpeet. Vielä nykyäänkin vankilaolosuhteet monissa jäsenvaltioissa ovat erittäin huonot, eikä niitä varmasti ole suunniteltu sen tyyppiseen tukeen, mikä naiset tarvitsevat.

On naisvankeja koskevia erityiskysymyksiä, jotka vaativat erityishuomiota, varsinkin terveydenhoidon saatavuuden alalla.

Siksi tuin sosialistiryhmän jättämää tarkistusta, jossa vaadittiin naisvangeille muiden naisten kanssa tasaveroista pääsyä rintasyövän ja kohdunkaulansyövän seulontaohjelmiin. Tosiasia on se, että kyseisten sairauksien varhainen diagnosointi lisää mahdollisuuksia parantaa ne, ja siksi pääsyn kieltäminen seulontaohjelmiin voi aiheuttaa lisärangaistuksen naisvangeille.

Naiset ovat edelleen keskeinen osa perhettä. Äitien tapauksessa, jos he eivät muodosta uhkaa yleiselle turvallisuudelle, meidän olisi pyrittävä helpottamaan muiden rangaistusmuotojen kuin vankeusrangaistuksen käyttöä aina, kun se on mahdollista.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), kirjallinen. (SV) Tämä on ala, jolla EU:lla ei ole toimivaltaa. Joistain myönteisistä ehdotuksista huolimatta mietinnössä keskitytään liikaa yksityiskohtaiseen sääntelyyn. Siksi pidätyn äänestämästä.

 
  
  

- Mietintö: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva ja Gay Mitchell (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Kun äänestetään politiikasta, joka sisältää termin ”seksuaali- ja lisääntymisterveys”, ymmärrämme sen tarkoittavan äidin ja syntymättömän lapsen elämän ja terveyden suojelua ja edistämistä. Emme hyväksy mitään muuta määritelmää, joka viittaa abortin kuuluvan tämän termin piiriin, ja siksi ymmärrämme, että kaikki hoito, tieto, politiikka tai muu palvelu, joka sisältää seksuaali- ja lisääntymisterveyden, sulkee samoin pois abortin. Työskentelemme sen eteen, että tämä määritelmä hyväksytään kaikissa foorumeissa ja elimissä, joihin voimme vaikuttaa.

Panemme merkille neuvoston puheenjohtajavaltion parlamentissa 4. joulukuuta 2003 antaman vastauksen, jonka mukaan termi lisääntymisterveys ei sisällä abortin edistämistä ja jonka mukaan muun muassa aborttia ei pitäisi koskaan esittää perhesuunnittelun menetelmänä, toisin kuin WHO toteaa hedelmällisyyden sääntelystä. Siksi on selvää, että WHO:n määritelmä ei ole sitova tai edes hyväksyttävä hallinnollisille ja parlamentaarisille elimille.

Jatkamme sellaisen politiikan tukemista, jolla edistetään vastuullisia seksuaalisia käytäntöjä ja suojellaan ja edistetään äidin ja syntymättömän lapsen elämää ja terveyttä, mukaan luettuna resurssien tarjoamisen tukeminen kyseisiä tavoitteita varten.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Tällä valiokunta-aloitteisella mietinnöllä pyritään sisällyttämään tasa-arvonäkökohta EU:n kehitysyhteistyöhön. Junilistan vastustaa apua EU:n tasolla ja äänestää siksi mietintöä vastaan.

Kuitenkin monet tarkistukset, joita tietyt jäsenet ovat jättäneet, eivät ole oikein sopivia. Naisten oikeus seksuaali- ja lisääntymisterveyteen on tärkeä osa kehityksen edistämistä. Tässä tapauksessa olemme päättäneet tukea alkuperäistä ehdotusta, koska se tasapainottaa tässä parlamentissa esiintyviä ikäviä suuntauksia. Näiden kysymysten käsittely ja kehitysyhteistyö olisi periaatteessa toteutettava maailmanlaajuisella tasolla YK:n eikä EU:n kautta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Katsomme, että mietinnöllä on monia hyviä puolia, joista yksi on kiinnittää huomiota suuriin ongelmiin EU:ssa ja kehitysmaissa: tarve varmistaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevan tiedon saanti ja päätöksenteon vapaus sekä luoda ja edistää julkisia palveluja kaikkien, erityisesti naisten, oikeuksien suojelemiseksi ja soveltamiseksi.

Uskomme, että olisi kuitenkin korostettava, että suurin panos sukupuolten tasa-arvoon ja naisten vaikutusvallan lisäämiseen ei tule politiikasta, jolla edistetään riippuvuuteen ja valta-asemaan pohjautuvia suhteita, markkinoiden vapauttamista (katso EU:n talouskumppanuussopimukset), työntekijöiden hyväksikäyttöä, epätasa-arvoa ja sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta sekä ihmisoikeuksien laiminlyöntiä, jotka vaivaavat erityisesti monia miljoonia naisia ja lapsia, vaan tehokkaasta yhteistyöpolitiikasta, joka perustuu valtioiden väliseen tasa-arvoon, kansallisen suvereeniuden kunnioittamiseen ja kunkin maan oikeuteen määritellä ja panna täytäntöön kehitysmallia, jolla vastataan kansalaisten tarpeisiin ja huoliin, eli politiikasta, joka vastaa asianmukaisesti sanaa ”solidaarisuus”.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Äänestin tämän tarkistuksen puolesta, koska uskon vahvasti siihen, että väkivallan torjumisen, tässä tapauksessa kriisi- ja konfliktialueilla naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan torjumisen, on oltava tärkeä painopisteala. EU ei voi hyväksyä minkäänlaista väkivaltaa, ja siksi katson, että olisi korostettava naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan torjuntaa. Sen lisäksi katson, että perinteitä ei pitäisi katsoa pahoiksi asioiksi. Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat arkoja aiheita, joihin liittyy perinteisiä yhteiskunnallisia ja myös uskonnollisia ulottuvuuksia, ja siksi niitä ei pitäisi yleistää ja pakottaa yhteiskunnille, varsinkaan haavoittuville yhteiskunnille, joissa perinteisten elämäntapojen nopeat muutokset voivat haitata yhteiskuntaa enemmän kuin ne tarjoavat etuja.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjallinen. (DE) Kannatan äänestyksessä sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä kehitysyhteistyössä.

Tapaa, jolla kehitysmaiden naiset ovat heikommassa asemassa uskonnollisten sääntöjen, kulttuuristen käytäntöjen ja köyhyyden takia, pahentaa usein vielä koulutuksen puute. Tässä suhteessa haluan kiinnittää huomiota erityisesti mahdolliseen valtavaan sosiaaliseen paineeseen, jonka naisten perusoikeuksista tiedottaminen voisi saada aikaan, mikä voisi lopulta parantaa naisten tilannetta kyseisillä alueilla.

Tuen myös ajatusta, jonka mukaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa olisi torjuttava naisuhrien ongelmien lisäksi myös kehittämällä käytännön ohjelmia, joilla käsitellään hyväksikäyttävien miesten näkökohtaa, kuten Feleknis Ucan mietinnössä ehdotetaan.

Minäkin arvostelen sitä, että komissio ei ole onnistunut sisällyttämään toimenpiteisiinsä kulttuuriin tai uskontoon perustuvaa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista strategiaa.

Vaikea pääsy koulutukseen johtaa haittoihin muilla elämän aloilla pelkästään tiedonpuutteen takia. Tietämättömyydellä voi tässä suhteessa olla kohtalokkaita seurauksia kehitysmaissa, joissa terveydenhoito ja hygieniastandardit ovat usein kammottavia. Minun tarvitsee vain muistuttaa hälyttävän korkeasta HIV:hen sairastuneiden naisten prosenttiosuudesta – Saharan eteläpuolella luku on 57 prosenttia.

Erityisen myönteinen kohta on vaatimus sukupuolisensitiivisten kehitysindikaattorien kehittämisestä. Ne voisivat myös tehdä kiistanalaisista kiintiöistä vähemmän katkeria.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Kun äänestetään politiikasta, joka sisältää termin ”seksuaali- ja lisääntymisterveys”, ymmärrän sen tarkoittavan äidin ja syntymättömän lapsen elämän ja terveyden suojelua ja edistämistä. En hyväksy mitään muuta määritelmää, joka viittaa abortin kuuluvan tämän termin piiriin, ja siksi ymmärrämme, että kaikki hoito, tieto, politiikka tai muu palvelu, joka sisältää seksuaali- ja lisääntymisterveyden, sulkee samoin pois abortin. Meidän olisi työskenneltävä sen eteen, että tämä määritelmä hyväksytään kaikissa foorumeissa ja elimissä, joihin voimme vaikuttaa.

Panen merkille neuvoston puheenjohtajavaltion parlamentissa 4. joulukuuta 2003 antaman vastauksen, jonka mukaan termi lisääntymisterveys ei sisällä abortin edistämistä ja jonka mukaan muun muassa aborttia ei pitäisi koskaan esittää perhesuunnittelun menetelmänä, toisin kuin WHO toteaa hedelmällisyyden sääntelystä. Siksi on selvää, että WHO:n määritelmä ei ole sitova tai edes hyväksyttävä hallinnollisille ja parlamentaarisille elimille.

Jatkan sellaisen politiikan tukemista, jolla edistetään vastuullisia seksuaalisia käytäntöjä ja suojellaan ja edistetään äidin ja syntymättömän lapsen elämää ja terveyttä, mukaan luettuna resurssien tarjoamisen tukeminen kyseisiä tavoitteita varten.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Feleknas Ucan mietinnössä sukupuolten tasa-arvosta ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä kehitysyhteistyöpolitiikassa suhtaudutaan myönteisesti asiaa koskevaan komission strategiaan. Minäkin hyväksyn strategian, jolla pyritään sisällyttämään sukupuolten tasa-arvo kehitysyhteistyöhön. Olen äänestänyt mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Vaikka sukupuolten tasa-arvo on ollut olennainen osa Euroopan unionin kehitysyhteistyöohjelmia jo monen vuoden ajan, tosiasiallinen edistys on edelleen liian hidasta. Euroopan komission on siksi asetettava itselleen tavoitteita, lukuja ja määräaikoja, niin että kehityksestä voi tulla tärkein naisten elinolojen edistäjä.

Sitä varten unionin on keskityttävä kolmeen painopistealaan kumppanuudessa, johon se ryhtyy: perusvapaudet, naisten asema julkisessa elämässä ja heidän pääsynsä terveydenhoidon piiriin.

Toisaalta komission on oltava valppaampi kuin koskaan naisten fyysisen koskemattomuuden ja ihmisarvon suhteen (kidutus, perinteiset silpomismuodot ja pakkoavioliitot). Samalla yhteistyössä on tunnustettava naisten yhteiskunnallinen asema, joka vaikuttaa kaikkeen tiedonsaannista taloudelliseen riippumattomuuteen. Tarvitaan myös sitoumusta, jotta AIDSin ehkäisy ja hoito on todellisuutta kehitysmaissa vuoteen 2010 mennessä. EU:n kehitysyhteistyöpolitiikka epäonnistuu, jos sillä ei onnistuta tekemään aitoa muutosta naisten olosuhteisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Huolimatta siitä, että mietinnössä on oikeita tuloksia naisten traagisesta asemasta kehitysmaissa, siinä salataan heikon aseman syy: kapitalistiset tuotantomenetelmät ja EU:n, Yhdysvaltojen ja muiden imperialististen valtioiden ja organisaatioiden brutaali imperialistinen toiminta. Ne vaanivat kehitysmaita ja ryöstävät niiden vaurauden lähteet, mikä kaikki johtaa nälkään ja miljoonien ihmisten köyhtymiseen.

Ehdotetut ratkaisut toimivat kapitalistisen kehityksen ja EU:n kehitysavun rajoissa. Toinen tyypillinen näkökohta tässä lähestymistavassa on ehdotus tukea naisten yrittäjyyttä työllisyyden parantamiseksi. Tässä yhteydessä ehdotukset oikeudenmukaisemmista ja demokraattisemmista yhteiskunnista, koulutuksesta ja terveyspalveluista tytöille ja naisille, köyhyyden, tautien ja niin edelleen poistamisesta on pelkkää puhetta. Ne ovat pelkkiä toiveita, joilla huomio kiinnitetään pois totuudesta, koska ihmisten tarpeiden tyydyttäminen ei sovi yhteen kaiken yläpuolella olevan kapitalistisen kehityksen periaatteen ja voitontavoittelun kanssa. EU varastaa tuhansia euroja näistä maista jokaista antamaansa euroa kohden.

Naisten aseman ja ihmisten elinolojen parantaminen kehitysmaissa saavutetaan ”EU:n kehitysavun” laillisen ryöstön sijasta vastustamalla imperialistista asioihin puuttumista, pyrkimällä tasa-arvoisiin kansainvälisiin suhteisiin ja erilaiseen kehitystä koskevaan lähestymistapaan, joka perustuu ihmisten tarpeisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), kirjallinen. (DE) Tämä mietintö tasa-arvosta ja osallistumisesta, naisten asemasta kehitysyhteistyössä, kattaa monia erilaisia näkökohtia ja sisältää myös tärkeitä käytännön vaatimuksia.

Kokonaisuudessaan sitä olisi siksi ehdottomasti kannatettava. Yksi aihe, jota käsitellään läpi koko mietinnön, on seksuaali- ja lisääntymisterveys ja naisiin kohdistuva väkivalta yhdessä naisten itsemääräämisoikeuden edistämisen kanssa.

On tärkeää laajentaa mikrorahoitusverkkoja, koska mikroluotot voivat auttaa parantamaan naisten taloudellista tilannetta. En voi ymmärtää, miksi ihmiset yrittävät jättää erilaisia tarkistuksia, jotka heikentävät mietintöä ja joissa vain hylätään käsillä olevat YK:n asiakirjat.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), kirjallinen. − (EN) Arvoisa puhemies, kannatan tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä ja haluaisin tukea tätä myönteistä mietintöä.

Valitettavasti tätä mietintöä, kuten muitakin naisia ja lapsia koskevia mietintöjä, on käytetty abortin edistämiseksi seksuaali- ja lisääntymisterveyden nojalla. Koska kollegojeni enemmistö on äänestänyt monien seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevien tarkistusten puolesta, en katso voivani äänestää tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), kirjallinen. − (PL) Feleknis Ucan mietintö sukupuolten tasa-arvosta ja kehitysyhteistyöpolitiikasta on eurooppalaisen moraali-imperialismin ilmaus kehitysmaille. Siinä rikkaiden Euroopan maiden sairas sosiaalimalli viedään Afrikan ja Aasian maihin. Toistuvat viittaukset lisääntymisoikeuksiin tarkoittivat tukea yleiselle abortille. Siksi en voinut äänestää mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Naisten ja miesten tasa-arvo on tärkeä asia kehitysmaissa. Arvostan erittäin paljon perusteellista ja huolellista työtä, jota Feleknis Uca on tehnyt tästä tärkeästä aiheesta.

Äänestin kuitenkin mietintöä vastaan, koska lopullisen version tiettyjen kohtien sisältö, jossa viitataan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen epämääräisin termein, jää hämäräksi. Se voidaan tulkita eri tavoin, ja jotkut tulkinnat sisältävät uhan syntymättömien lapsien elämälle.

Seuraavassa asiaa käsittelevässä mietinnössä naisten terveyttä ei pitäisi käsitellä vain lisääntymisen kannalta, sillä kaikilla naisilla on oikeus ympäristöön, joka sallii heidän nauttia jatkuvasta hyvästä terveydestä. Se tarkoittaa erityishuomion kiinnittämistä turvallisen juomaveden, proteiinien ja peruslääkkeiden tarjontaan perinteisten lääkkeiden ohella.

Sen jälkeen kun Gertrude Mongella vieraili täällä 6. maaliskuuta 2008 kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi, sanoisin myös, että meillä on paljon opittavaa Afrikkalaisesta viisaudesta sukupuolten tasa-arvon alalla: se on jotain, mikä on elänyt siellä ja siirtynyt suullisena traditiona niiden naisten ja miesten keskuudessa, joita on siunattu hyvällä mielenterveydellä. Me kaikki voisimme saada siitä innoitusta.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö