Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/2188(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A6-0006/2008

Viták :

PV 12/03/2008 - 18
CRE 12/03/2008 - 18

Szavazatok :

PV 13/03/2008 - 4.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0096

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2008. március 13., Csütörtök - Strasbourg HL kiadás

5. A szavazáshoz fűzött indokolások
Jegyzőkönyv
  

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások

 
  
  

- Jelentés: Claude Turmes (A6-0006/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Tisztelt elnök asszony! Bármit is gondol valaki a klímaváltozással foglalkozó jelenlegi vitáról – és forró levegőt érzek magam körül –, véleményem szerint abban valamennyien egyetérthetünk, hogy nagyobb energiahatékonyságra van szükség.

De ha már az energiahatékonyságról beszélünk, gondoskodjunk arról, hogy közösen gondolkodjunk a témáról. Mondok Önöknek egy példát: az energiatakarékos izzókkal kapcsolatos egész politikánk. Igen, szeretnénk fokozatosan megszüntetni a hagyományos izzókat, de mégis vámokat vetünk ki az energiatakarékos izzók behozatalára. Igen, beszélünk arról, hogy betiltsuk az ólom használatát a hőmérőkben (még akkor is, ha tulajdonképpen nagyon kevéssé kockázatos), de ugyanekkor ösztönzzük azoknak az energiatakarékos izzóknak a használatát, amelyek – igen, jól gondolják – még több ólmot tartalmaznak. És nem csak ez a gond, hanem az is, hogy beszélünk az energiahatékonyságról, de továbbra is eljárunk Strasbourgba, amivel a CO2 felesleges tonnáit és tonnáit bocsátjuk ki.

Ezért ha igazán élen akarunk járni az energiahatékonyság tekintetében, be kellene zárnunk a strasbourgi Parlamentet.

 
  
  

ELNÖKÖL: ONESTA ÚR
Alelnök

 
  
  

- Jelentés: Neena Gill (A6-0027/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Tisztelt elnök úr! Én a közösség olyan kutatás-fejlesztési programokban történő részvétele mellett szavaztam, amelyek az idős emberek életminőségének az új információs és kommunikációs technikák segítségével történő javítását célozzák. A projekt fejlesztési lehetőségeket nyújt nem csak az idős embereknek, hanem a hátrányos helyzetűeknek, a gyermeküket otthon nevelő nőknek és a vidéki területeken élő embereknek. Véleményem szerint ez a kezdeményezés meg fogja akadályozni a társadalmi rétegződést Európában a digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén, illetve a társadalmi csoportok marginalizációját, amelyekkel a modern technológiához való korlátozottabb hozzáférés fenyeget. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy e technológiák költségét a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Én megszavaztam az „idős emberek életminőségének javításáról” szóló jelentést, amely az európai polgárok, különösen az idősebb generáció számára nagyon fontos kérdésekkel foglalkozik. Az idősebb emberek a nyugdíjra szorulnak, amely általában nagyon alacsony szintű. A probléma együtt növekszik az ezekben a kifizetésekben részesülő idős emberek számával, de ezek a források korlátozottak, mivel a járulékfizetők száma csökken. Így olyan helyzet felé haladunk, amelyben nagyszámú idős ember fog különféle szociális juttatásokért folyamodni. Közülük sokan azonban még képesek valamiféle munkavégzésre, és aktívak maradnak a munkaerőpiacon. Az idős emberek növekvő száma, plusz a szolgáltatások és termékek iránti kiszélesedő igény növeli a keresletet ezen a területen.

 
  
  

- Jelentés: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Tisztelt elnök úr! Én a jelentés ellen szavaztam, mivel több kétséget is ébresztett bennem. Nem támogatom az irányelvnek a gázolaj és benzin jövedékiadó-kulcsának harmonizálásáról szóló rendelkezéseit. A jövedékiadó-kulcsok különbözősége lehetőséget teremt arra, hogy a különböző országok szállítási vállalkozásai közötti verseny alakuljon ki, amely kétségkívül a fogyasztók javára válik. Szintén ellenzem az üzemanyag jövedékiadó-kulcsainak az Európai Unióban való általános növelésére vonatkozó rendelkezéseket. A magas olajárak a nemzeti piacokon, illetve a jövedékiadó-kulcsoknak a 27 uniós tagállamban történő harmonizációja lefékezi a gazdasági növekedést az alacsony GNP-vel rendelkező országokban. Az üzemanyagárak növekedése azt jelenti, hogy a termékek és szolgáltatások ára is növekszik. Ennek megfelelően megszavaztam az előterjesztett módosításokat, amelyek megengedik a tagállamoknak, ideértve Lengyelországot is, hogy fenntartsák az eltérő jövedékiadó-kulcsokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Tisztelt elnök úr! Én ellene szavaztam, mert a gázolaj jövedéki adójának jelentős növekedése a termékekre és szolgáltatásokra kivetett vámok növekedését eredményezi azokban az országokban, amelyeknek olyan jövedékiadó-kulcsot kellene alkalmazniuk, amely alacsonyabb ugyan a javasolt közösségi minimumnál, de mindenesetre az adott ország helyzetéhez viszonyítva magasnak tekinthető.

Mivel az átlagos jövedelem az EU-hoz 2004-ben és 2007-ben csatlakozott országokban viszonylag alacsony, a jövedéki adó javasolt növelése túlságosan nagy mértékű. A hatásait különösen a legszegényebb családok érzik, mivel az üzemanyagok árának növekedése már most is súlyosan megterheli a családi költségvetésüket. A legkevésbé fejlett országoknak, ahol alacsonyak a jövedelmi szintek, az Európai Bizottság által javasoltnál sokkal hosszabb átmeneti időszakot kell biztosítani, hogy elég idejük legyen az alkalmazkodáshoz. A javasolt növelést megalapozatlannak és túlzónak tartom.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Tisztelt elnök úr! Örülök, hogy viszontláthatom Önt az elnöki székben, amint a szavazáshoz fűzött indoklásokat hallgatja, amit tudom, hogy nagyon élvez. Azt is szeretném még elmondani, hogy nagyra értékelem az Ön stábjának, a kiszolgálóknak és a tolmácsoknak az e héten tanúsított kedvességét és megértését, miközben mi ezeket a szavazáshoz fűzött indoklásokat elmondtuk.

Én ellene szavaztam ennek a jelentésnek, több okból is. Először is, hiszek az adóversenyben. Egyáltalán nem hiszem, hogy az adóharmonizációnak vagy az adónak ezen intézmények hatáskörébe kellene tartoznia.

Másodszor, ezen a héten hazámban a pénzügyminiszter magasabb üzemanyagadókat vetett ki a brit személy- és tehergépjármű-vezetőkre, anélkül hogy megértette volna intézkedése következményeit. Fel szeretnék vetni egy másik problémát. Kampányt folytatok a Northampton Chronicle and Echo című lapban a régióm azon területén élő emberekért, mivel e régióban többet kell fizetnünk az üzemanyagért, mint a környező nagyobb városokban. Szeretném kiemelni, hogy vannak más problémák is az üzemanyagpiacon, nem is beszélve az adóval kapcsolatos problémákról.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Tisztelt elnök úr! Kollégáimhoz hasonlóan szeretnék köszönetet mondani Önnek, a stábjának és a tolmácsoknak a szavazáshoz fűzött indoklások kapcsán mutatott türelmükért, amelyek időnként nagyon szórakoztatóak, máskor pedig unalmasak lehetnek Önöknek. Ezt megértem. De ez a nagy ellentmondás itt.

Most beszéljünk az adóversenyről. Arról beszélünk, hogy létrehozzuk a világ legnagyobb egységes piacát, meg arról, hogy az EU-t tesszük a világ legversenyképesebb gazdaságává, és beszélünk a világszintű versenyről is, de mit teszünk, amikor szóba kerül az adóverseny? Amint azt az indoklás megállapítja, a versenyképesség problémájának kezelésére szolgáló legjobb módszer a teljes harmonizáció.

És most itt vagyunk, a versenyt problémának érzékeljük, miközben ugyanekkor a versenyképesebb gazdaság szükségességéről is beszélünk. Ennek nem az EU hatáskörében kellene lennie. Ez a tagállamok hatáskörébe tartozik, és ott is kellene hagynunk, mert a gazdaság versenyképességének biztosítására szolgáló legjobb módszer az, ha adóverseny van és nem harmonizáció.

 
  
  

- Jelentés: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Tisztelt elnök úr! Én ellene szavaztam. Az Európai Uniónak nem fűződik érdeke Irak támogatásához. Vannak más országok magában Európában is, amelyeknek sokkal több haszna származna egy ilyen segélyből. A Caritas Europa jelentése azt mutatja, hogy 14 európai országban – köztük Lengyelországban, Ausztriában, Németországban és Nagy-Britanniában – az egyedülálló szülőket, különösen a nőket, különleges mértékben sújtja a szegénység.

Egy EU-jelentés szerint az összes EU-tagállam közül Lengyelországban a legmagasabb – 26% – a szegénységben élő gyermekek aránya. Minden ötből egy (19%) lengyel a szegénységi küszöb alatt él. És azoknak a lengyel gyermekeknek, akiknek legalább az egyik szülejük dolgozik, 22%-át fenyegeti a szegénység. Ez a legmagasabb adat az Európai Unióban. A dolgozó lengyelek 13%-át fenyegeti a szegénység. Ausztriában az egyedülálló munkanélküli szülők 47%-a krónikus szegénységben él. Koncentráljuk tehát inkább Európára az erőfeszítéseinket.

 
  
  

- Jelentés: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Tisztelt elnök úr! Tegnap, amikor Ön elnökölt, kihangsúlyoztam, hogy mennyire élvezem mindig, ha a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentéseit olvashatom, és azon gondolkodom, miért is létezik egyáltalán. E kijelentés alátámasztására itt ez a jelentés, amelynek megállapításai inkább annak számára bírnak összefüggéssel, aki gyermekként túl sokat nézte a Prisoner: Cell Block H című tévésorozatot, de nem a börtönben lévő nők helyzetének valós tényeire vonatkoznak – és hogy ennek a témának vajon e hely hatáskörébe kell e tartoznia egyáltalán.

Például a Q preambulumbekezdésben a következő olvasható: „mivel a börtönben lévő nők növekvő száma részben a nők romló gazdasági helyzetének tudható be”. Azt hiszem – és az Európai Unió számos országának statisztikáit leellenőriztem –, hogy ez a szám egyszerűen azért növekszik, mert növekszik a népesség. Valójában börtönökben lévő a nők aránya Európa-szerte csökken.

Itt azt mondja, hogy a mindenféle egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést nagyon magas színvonalon kell biztosítani a börtönökben. Igen, ez tökéletesen igaz. De rengeteg idős asszony van a választókerületemben, akik nagyon örülnének, ha ugyanolyan egészségügyi ellátásban részesülnének, mint amilyet a női börtönlakóknak biztosítanak az Egyesült Királyságban. Ez az oka tehát annak, hogy tartózkodtam a jelentésről történő szavazáskor.

 
  
  

- Jelentés: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Tegnap utaltam arra, hogy Törökország csatlakozni kívánó ország státusza vitathatatlan, és ez a jelentés csak megerősíti ezt. Törökország heteken keresztül bombázta Irak északi részét, majd tízezer török katona tört be az országba. És ahelyett, hogy egyértelműen elítéltük volna ezt az agressziót, mit tesz a Parlament? Udvariasan megkéri Törökországot, hogy tartsa tiszteletben Irak területi egységét.

Minden szabályt, minden elvet, minden iránymutatást és kritériumot félre kell tenni a török csatlakozás útjából, a koppenhágai kritériumoktól a nemzetközi jogig és az erő alkalmazásának abban foglalt tilalmáig. Törökország jog felett, bármely jog felett állónk tekinti magát, és ezt a hitét Európa folyamatosan megerősíti. Egy napon az Európai Unió meg fogja bánni ezt a hozzáállást.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). (DE) Tisztelt elnök úr! Éles és határozott bírálója és ellenzője voltam az iraki háborúnak és még most is az vagyok. Azt hiszem azonban, hogy jóvá kell tennünk az ott elkövetett hibákat. Nekünk itt a nyugati világban – úgy Európában, mint az USA-ban – ezért az a kötelességünk, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk a béke és stabilitás biztosítása érdekében, ami meglehetősen nehéz lesz. Ezért tartom kiválónak a Gomes-jelentést.

Ki kellene használnunk a lehetőséget, hogy támogassuk Záborská asszony kezdeményezését az elrabolt érsek kiszabadítására. Sajnálom, hogy a Parlament részéről elkövetett adminisztratív hiba következtében az erről a témáról szóló határozat meghozatala nem szerepel a ma délutáni napirenden. A kötelességünk, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk és segítsünk egy olyan kisebbség képviselőjének, amelynek létét veszély fenyegeti, amely évszázadokon keresztül békében élt muzulmán szomszédaival, és amelyet népirtás veszélye fenyeget pontosan azzal egy időben, amikor mi vagyunk a felelősek Irakban. Ez elfogadhatatlan, és ezért kell határozott lépést tennünk.

 
  
  

- Jelentés: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Tisztelt elnök úr! Panayotopoulos-Cassiotou asszonynak a börtönben lévő nők helyzetéről szóló jelentésében foglaltak jelentős részével egyetértek. A börtönök vezetésének megfelelő körülményeket kell biztosítania a börtönbüntetésüket töltő vagy ideiglenes letartóztatásban lévő embereknek.

Rá szeretném irányítani a figyelmet a börtönszolgálatban alkalmazott nők helyzetére. Lengyelországban a 30 000 börtönőr közül 5 000 a nő. A börtönőrök fizetése nem haladja meg a havi 500 eurót. Figyelembe véve a börtönszemélyzetnek a büntetés-végrehajtás biztosításában betöltött szerepét, fontos, hogy a női rabokkal foglalkozó őrök nagyobbik része ugyanahhoz a nemhez tartozzon. Ez csökkenti a női rabok kellemetlen érzését, és biztosítja, hogy jogaik megfelelő védelemben részesüljenek. A fizetés jelentős mértékű növelése és a jobb börtönbeli munkakörülmények nélkül nem fogjuk elérni a jelentés céljait.

 
  
  

- Jelentés: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Tisztelt elnök úr! A pártommal együtt szavaztam a jelentés tekintetében és a legtöbb módosítás ellen. Van egy problémám azonban a preambulumbekezdések tartalmával kapcsolatban. Azt mondja, hogy „mivel nemzeti szervek létrehozása szükséges a rend fenntartása érdekében, amely egyesíti az általuk megbízhatónak tekintett valamennyi közösséget”. Ez Irak népét jelenti, a nemzeti szervet pedig, feltételezem, az Irakon belül élő emberek hozzák létre.

Csodálkoznának, mennyi erőt fordítottak e munkára az Európai Parlamentet alkotó egyes tagállamok. Elég csak megnézni, hogy hány ember támogatta az iraki erőfeszítéseket, attól függetlenül, hogy hitt benne, avagy sem. Miközben ezt tesszük, meg kellene próbálnunk rendbe tenni a problémákat, amelyeket okoztunk.

Tényleg azt gondolom, hogy ez az elhatározás megmutatja, miért fog számos problémát okozni nekünk itt és a tagállamaink fővárosaiban egyaránt az, ha megkísérlünk a jövőben harmonizált EU kül- és biztonságpolitikát megvalósítani.

 
  
  

- Jelentés: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Tisztelt elnök úr! Hasonlóan a képviselőcsoportom többségéhez, én is a jelentés ellen szavaztam, nem a téma miatt, hanem mert ezt a fontos kérdést folyamatosan a szexuális és reproduktív jogokról szóló ideológiai csaták tárgyává teszik.

Arra akarom kérni a Parlament valamennyi képviselőcsoportját, hogy fejezzék be az ideológiai vitákat, amely romboló hatású a szóban forgó ügyre nézve. Világossá kell tennünk, hogy a reproduktív egészség fontos dolog, de nincs semmi köze az abortuszhoz, mert az nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe, és minden államnak megvan a joga, hogy saját jogszabályokat hozzon a kérdés tekintetében. Ez összhangban van a szubszidiaritás elvével, amelynek alapján az európai polgárok pénzét nem lehet olyan célokra használni, amelyeket egyes EU tagállamok etikai, erkölcsi vagy jogi alapon nem tartanak elfogadhatónak.

Ezért nekünk ezt a témát nagyon határozottan ki kellene hagynunk a megbeszéléseinkből, és semleges elvekre koncentrálnunk, amelyeknek van valami közük az egészség kérdéséhez, de nincs közük az abortuszhoz, amelynek tekintetében a vélemények eltérnek a Házban, és ahol én erőteljesen támogatom a születendő gyermek védelmét.

 
  
  

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

 
  
  

- Jelentés: Claude Turmes (A6-0006/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), írásban. − Támogatom Claude Turmesnek a globális energiahatékonysági és megújuló energia alapról (GEEREF) szóló jelentését. A GEEREF korlátozott mennyiségű közpénzt fog felhasználni, hogy előmozdítsa az energiahatékony és megújuló energiaforrásokkal foglalkozó, fejlődő országokban és átmeneti gazdaságokban indítandó projektekbe történő magánberuházásokat. Egy olyan alap, amely mindenkinek segít az energiahatékonyság egy bizonyos szintjének elérésében és felkarolja a megújuló energiaforrásokat, élvezi a támogatásomat és ezért mellette szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), írásban. − (RO) Az állásfoglalás egy innovatív pénzügyi eszköz létrehozására hivatkozik, amely támogatná az alap által finanszírozott, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasággá történő átalakulást és a klímaváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodást célzó egyes projektek végrehajtását.

Az ilyen gazdaságnak az alap által finanszírozott projektek révén történő kialakítása új munkahelyek és a társadalmi fejlődéshez való egyenlő feltételek megteremtését, valamint a különbségek felszámolását jelenti. Ebben az értelemben a kis- és középvállalkozások GEEREF-projektjei számára a finanszírozási lehetőségekhez történő hozzáférés tekintetében adott különleges támogatás nagyon hasznos.

Én megszavaztam ezt a határozatot, mert úgy hiszem, hogy ez a két célt, nevezetesen az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését és az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodást, párhuzamosan kell megvalósítani, következetes és konvergens politikák segítségével, amelyeknek pozitív hatása van a munkaerőpiac fejlődésére/új munkahelyek teremtésére és a GDP növekedésére.

 
  
  

- Jelentés: Danutė Budreikaitė (A6-0036/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), írásban. (PT) Általánosságban elmondható, hogy a jelentés célja előmozdítani az „új” tagállamoknak az EU külpolitikájába, különösen a „fejlesztési együttműködési politikába” és az „európai szomszédságpolitikába” történő integrációját.

A jelentés azt is figyelembe veszi, hogy az „új” tagállamok lehetőséget adnak az EU-nak arra, hogy megerősítse stratégiai jelenlétét Kelet-Európában, Közép-Ázsiában és a Kaukázusban, olyan régiókban, amelyekkel az „új” tagállamok kiemelt kapcsolatokat ápolnak, és amelyek eddig kevesebb uniós „segélyben” részesültek.

Ez azt jelenti, hogy az EU-hoz 2004-ben csatlakozott kelet-európai országok privilegizált kapcsolatait az EU intervenciós eszközként akarja hasznosítani (figyelembe véve a nagyhatalmak és főbb gazdasági és pénzügyi csoportjaik érdekeit, különösen az energiaszektorban) a Független Államok Közössége, a Nyugat-Balkán és a Kaukázus országaiban.

Vagyis követendő modellként kívánjuk állítani ezek elé a régiók elé ezeknek az országoknak a kapitalizmusba történő „átmenet” és a NATO-hoz és az EU-hoz történő csatlakozás során szerzett „tapasztalatait”. Amiről itt tulajdonképpen szó van: a kapitalizmus érdekeit „fejlesztésnek” álcázó politika.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), írásban. − Támogatom Danutė Budreikaitėnak az EU fejlesztési együttműködési politikájának az új tagállamokkal szemben támasztott kihívásáról szóló jelentését. Miközben az EU új tagállamai Málta és Ciprus kivételével különleges tudással rendelkeznek a keleti szomszédainkra vonatkozó fejlesztési politika alkalmazásához és célpontjainak meghatározásához, aktívan elő kell mozdítanunk a Szaharától délre fekvő afrikai országokban és az egyéb legkevésbé fejlett országokban történő tevékenységüket. Új tagállamaink erősítik az EU világszintű partneri szerepét, és teljes mértékben elő kell segítenünk a hozzájárulásukat ehhez a szerephez. A jelentés és az abban megfogalmazott ajánlások a támogatásomat élvezik.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), írásban. (PT) Már önmagában az a tény, hogy megvitatjuk az új tagállamok szerepét az Európai Unió együttműködési és fejlesztési politikáiban különösen az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok vonatkozásában világos bizonyítéka annak a sikernek, amelyet a bővítési folyamat és az elmúlt években csatlakozott országok integrációja terén elértünk.

A „korábbi kelet-európai országokban” hosszú hagyománya van az Afrikával való „együttműködésnek”, és lehet, hogy ezek a kapcsolatok fennmaradnak, bár teljesen más feltételek mellett. A leglényegesebb kérdés azonban az, hogy ezek az országok, amelyek még mindig hősiesen küzdenek azért, hogy megbirkózzanak a reformok költségeivel, képesek-e arra, hogy a lakosságuk aktív beleegyezésével hozzájáruljanak az együttműködéshez és a fejlesztéshez. Ezt a példamutató előrehaladást remélhetőleg képesek lesznek követni és követni is fogják azok országok, amelyek igen hasonló helyzetben vannak a világ más részein.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), írásban. − (PL) Megszavazom Budreikaitė asszonynak az EU fejlesztési együttműködési politikájának az új tagállamokkal szemben támasztott kihívásáról szóló jelentését.

A jelentés nagyon magas színvonalú és részletes elemzést nyújt az új tagállamok által végzett fejlesztési együttműködés aktuális helyzetéről, a bevont intézményekről és programokról, a kedvezményezett országokról és a vonatkozó pénzügyi hozzájárulásokról.

A jelentés által vizsgált kérdések a hangsúlyt az EU-tagállamok és új keleti szomszédaik közötti kapcsolatokra helyezik. Az új tagállamok fontos összekötő kapcsot képeznek az EU és új szomszédai között.

Én a régi és az új adományozók közötti együttműködés olyan hatékony formáinak kifejlesztésére szólítok fel, amelyek a kevésbé fejlett országokat részesítik előnyben, kihasználva azt a befolyást, amellyel az új tagállamok rendelkeznek egyes régiókban vagy országokban.

 
  
  

- Jelentés: Neena Gill (A6-0027/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), írásban. (PT) Én megszavaztam Gill asszony jelentését, amely a Közösségnek egy kutatás-fejlesztési programban történő részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra tesz javaslatot. A program az idős emberek életminőségének az új információs és kommunikációs technológiák (IKT) segítségével történő javítását célozza. Az Európai Unió részvétele ebben a programban biztosítja azt, hogy a program képes legyen jobban kezelni a demográfiai kihívásokat.

Az IKT alkalmazása segíthet az idős embereknek, hogy függetlenebbé váljanak és egészségesek maradjanak, illetve javíthatja az életminőségüket.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), írásban. (PT) Mi megszavaztuk ezt a jelentést, amely az Európai Bizottság javaslatával foglalkozik, hogy az EU vegyen részt abban a kutatási és fejlesztési programban, amelynek felállításáról különböző EU-tagállamok már döntöttek, és amely az új információs technológiáknak (IKT) arra a célra történő felhasználásával foglalkozik, hogy segítsen az embereknek, ha idősek lesznek, és tegye őket képessé arra, hogy hatékonyan tevékenykedhessenek. A program címe „A saját lakókörnyezetben való életvitel segítése” (AAL), és a gazdálkodás és pénzügyi erőforrások terén létező szinergiák kiaknázására törekszik. Portugália is részt vesz benne.

A jelentés, amelyet az Európai Parlament most elfogadott, felhívja a figyelmet és konkrét javaslatokat tesz a nők szerepének erősítésére a tudomány és a kutatás terén, és hangsúlyt fektet a kis- és középvállalkozások bevonására, illetve arra, hogy valamennyi tagállamnak megfelelő hozzáférése legyen a költséghatékony megoldásokhoz annak érdekében, hogy elkerüljük a digitális megosztottság szélesedését és ezáltal kétszintű Európát hozzunk létre.

Javaslat született arra vonatkozóan, hogy a Bizottság készítsen egy belső értékelést 2010-ben, hogy felmérje a program végrehajtásának minőségét és hatékonyságát.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), írásban. – (FR) Két megjegyzést szeretnék tenni a Gill-jelentéssel kapcsolatban, amely lényegében olyan kutatási programok szervezéséről szól, amelyek révén növelhetjük az idős emberek függetlenségét az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával.

Az első a javaslatok lényegére vonatkozik: nehéz meglátni, hogy milyen értéket adna hozzá az Európai Unió ehhez az egyes tagállamok által jogszerűen kezdeményezett projekthez azon kívül, hogy a folyamatot bürokratikusabbá tenné és egy új közösségi testületet hozna létre. Az Unió több pénzügyi évre elosztott, 150 millió EUR összegű bőkezű adománya – levonva belőle a fent említett testület működési költségeit – nem tűnik valami perdöntő érvnek.

A második megjegyzésem a javaslatok formáját érinti. Egyre gyakoribb a jogalkotási jelentések esetében, hogy a Parlament és a Tanács közötti kompromisszum formájában terjesztik elő a Parlamentben, amelynek hátterében az az elgondolás áll, hogy az első olvasat során történő elfogadás megkönnyítése révén felgyorsítsa a folyamatot. A valóságban azonban amit látunk az nem más, mint hogy a törvényhozó szervet túszul ejti a szakértő tárgyalók maroknyi csoportja. E gyakorlat terjedését a demokráciára veszélyesnek tartom.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), írásban. – (FR) Én megszavaztam a jelentést, amely az Európai Unió részvételét javasolja a saját lakókörnyezetben való életvitel segítésével foglalkozó, egyes tagállamok és harmadik országok által közösen megkezdett kutatási és fejlesztési programban.

A népesség elöregedése kihívás az európai társadalom és gazdaság számára. A várható átlagos élettartam ma 80 év, és a 65 és 80 év közötti emberek száma 2010 és 2030 között körülbelül 40%-kal fog növekedni.

Új megoldások merülnek fel, hogy segítsenek az embereknek megküzdeni az emlékezet elvesztésével, a megromlott látással, hallással vagy mozgásképességgel, illetve a függetlenség elvesztésével, amely problémák egyre nagyobb valószínűséggel érintenek minket, ahogy öregszünk.

Az Európai Unió programban való részvételét az Európai Bizottság hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramja keretében tűzték ki. Az Európai Unió 150 millió eurót fog biztosítani projektek társfinanszírozásához, aminek legalább 600 millió EUR értékű kiegyenlítő hatása lesz 2008 és 2013 között.

A programban részt vevő országoknak is közre kell működniük a program finanszírozásában – azonos vagy nagyobb hozzájárulás biztosítása révén –, ami azt jelenti, hogy minden ország a nemzeti kutatási költségvetésének legalább 20%-át fogja erre a területre fordítani.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), írásban. (PL) Megszavaztam a Gill asszony által kidolgozott, „Az idős emberek életminőségének javítása” című jelentést (A6-0027/2008), amelynek célja, hogy elősegítse a modern információs és kommunikációs technológiáknak az idős emberek segítésére szolgáló eszközként való használatát.

Amint tudjuk, társadalmainkra az egyre növekvő várható élettartam a jellemző. Ez nagyon pozitív trend. Az EU átlaga most 80 év, és a 65 éven felüli emberek aránya hamarosan eléri a 40%-ot. A kérdéses technológiák jelentős mértékben segíthetnek ezeknek az embereknek a legkülönbözőbb helyzetekben, ideértve a szakmai és társadalmi aktivitás meghosszabbítását, illetve az életminőség javítását. Természetesen a hátrányos helyzetű emberek különleges szükségleteit is figyelembe kell venni, és az e szolgáltatásokhoz és technológiákhoz való hozzáférést főként a széles sávú internetkapcsolat biztosítása révén kell garantálni, a városi területeken éppúgy, mint vidéken, hogy elkerülhessük a földrajzi megkülönböztetést.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), írásban. (DE) Támogatom, hogy az Európai Unió társfinanszírozza „A saját lakókörnyezetben való életvitel segítése” (AAL) programot, mivel nem csak az idős emberek látják hasznát, de a lakosság más csoportjai is, mint például a hátrányos helyzetűek. Pontosan az európai népesség körében lezajló nagymértékű demográfiai változás és a várható élettartam elmúlt évtizedekben bekövetkezett megemelkedése az oka annak, hogy támogatnunk kell az új információs és kommunikációs technológiákat, amelyek jelentősen megkönnyítenék az idős embereknek, hogy megküzdjenek a felmerülő mindennapi akadályokkal. Figyelembe véve az általános költségcsökkenést, amely az új technológiák alkalmazása következtében következett be az egészségügyben, felhívnám a figyelmüket a „mobil egészségmonitorozási” rendszerekre, amelyek alkalmazása egyedül Németországban 1500 millió euróval csökkentené az éves egészségügyi kiadásokat.

Alá szeretném húzni, hogy a társfinanszírozás egyik előnye, hogy a magánszektorra is pozitív hatása lenne, mivel indirekt módon támogatná a kis- és középvállalkozásokat.

Határozottan támogatom az AAL közös programot, mert az új technológiák használata az idős emberek magánéletének tiszteletben tartását jelenti és lehetővé teszi számukra, hogy méltóságteljes öregkort.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), írásban. − Támogatom Nina Gill „Az idős emberek életminőségének javítása” című jelentését. Az erőforrások európai szintű összegyűjtése és a kutatás-fejlesztés európai szintű koordinálása révén sokkal inkább képesek leszünk felmérni, hogy miként tudunk idős polgáraink életén javítani. A minimális hozzájárulás meghatározása révén biztosítjuk, hogy minden tagállam részt vegyen az ügyben. Elismerésemet szeretném kifejezni az előadónak a jelentése miatt, és támogatom az abban foglalt ajánlásokat.

 
  
  

- Jelentés: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström és Åsa Westlund (PSE), írásban. (SV) Úgy döntöttünk, hogy teljes egészében támogatjuk a jelentést, mert véleményünk szerint az EU-nak prioritásként kell kezelnie az üzemanyag-ágazatban mutatkozó egészségtelen adóversenyre vonatkozó intézkedéseket, különösen azzal a céllal, hogy képessé tegye az EU-t klímacélkitűzései elérésére.

Az adóharmonizációra vonatkozó javaslat egyúttal nem akadályozná meg az egyes tagállamokat abban, hogy megemeljék a benzinre és a dízelolajra kivetett CO2-adókat.

Ez egy további fontos ok a jelentés támogatására.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), írásban. (PT) Ez az irányelvjavaslat megkísérli szűkíteni az üzemanyagok terén a különböző tagállamokban jelentkező árkülönbségeket, amelyek a verseny torzulásaihoz és a környezet károsításához vezetnek a közúti szállítási tevékenység során. Az üzemanyagként használt gázolaj és az ólommentes benzin árában mutatkozó különbségek valóban jelentősek.

Ezért fontos ez a kérdés Portugália számára, amely az egyik olyan ország, ahol érzékelhető ez a probléma, tekintettel az országunk és Spanyolország között mutatkozó árkülönbségre. A portugál vállalkozások szenvednek a spanyol vállalkozások által támasztott konkurenciától, mert az utóbbiak az alacsonyabb üzemanyagárak előnyét élvezik – az üzemanyag teszi ki a költségek körülbelül 30%-át –, köszönhetően az alacsonyabb üzemanyagadónak (és hozzáadottérték-adónak).

A portugál vállalkozások ezzel a költségnyomással igazolták az alkalmazottak fix bérének stagnálását, aminek súlyos következményei voltak a munkaerőre nézve.

Az Európai Parlament javaslata pozitívabb, mert megszünteti a 18. cikk szerinti átmeneti időszakokat, ami egy nagyon fontos szempont a jelenlegi helyzetben, mert remélhető, hogy ez lehetővé teszi a Portugália és Spanyolország közötti különbség csökkentését 2010-ben, mivel az utóbbi országnak 302 euróról 330 euróra kell növelnie a gázolaj üzemanyagadóját. A közelítés folytatódni fog 2012-ben és 2015-ben. Az ólommentes benzin esetében ezek az eszközök sajnos nem fognak változást előidézni.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), írásban. – (FR) A Schmidt-jelentés ellen szavaztam, mert amire az Európai Parlament itt a Bizottság kezdeményezésének támogatása helyett vállalkozott, az egyfajta bűvésztrükk a régi tagállamoknak az újak ellen történő kijátszására. A döntés egyedül a miniszterek kezében marad és egyhangúnak kell lennie.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), írásban. – (FR) Magasabb adó és több ellenőrzés: ez Európa brüsszeli receptje! A jövedéki adók harmonizációja, csakúgy, mint a héának az olyan kötelező minimumkulcsok kivetésével történő harmonizációja, mint amilyeneket már 15 éve alkalmazunk, bizonyíthatóan hatástalan, teljesen szükségtelen és egyes esetekben egyenesen káros.

Kell-e Önöket emlékeztetnem arra, hogy az ilyen intézkedések megakadályozzák a tagállamokat abban, hogy például lecsökkentsék a héát a vendéglátóiparban, noha az egy olyan ágazat, ahol a határokon átnyúló versenyt különösen könnyű torzítani, és ahol a héa csökkentése munkahelyek ezreinek létrehozását segítené elő? Kell-e emlékeztetnem Önöket arra, hogy az új tagállamokat arra kényszerítik, hogy polgáraik által botrányosnak tartott adóemeléseket hajtsanak végre annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni az európai szabályoknak, miközben ugyanekkor azt követelik meg tőlük – más európai szabályok alapján – hogy csökkentsék az inflációs rátájukat?

A jelen javaslat meg kívánja emelni a dízel adóját – összhangban az ólommentes benzin adójával – azzal az ürüggyel, hogy védeni kívánja a környezetet és hivatkozva arra, hogy állítólag le kell küzdeni az „adóturizmust”, amely alatt azt értjük, amikor az átlagemberek használják ki a verseny által biztosított előnyöket! Annál is inkább botrányos ez, mert az olyan országokban, mint például Franciaország, arra ösztönözték az autóvezetőket, hogy dízellel működő gépjárműveket vásároljanak, feltételezhetően azért, hogy most még jobba elláthassuk a bajukat!

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), írásban. (PT) Ez a szavazáshoz fűzött indokolás megkísérli kihangsúlyozni, hogy ismét elvesztegetünk az EU-szintű lehetőséget – pedig a mechanizmus létezik –, hogy lépéseket tegyünk a kisüzemi part menti halászat megóvására, mert nem alkalmazzuk legalább ugyanazokat az adófeltételeket a benzinre, mint amilyeneket a gázolaj-felhasználók élveznek a mezőgazdaságban és a halászatban. Emlékezni kell arra, hogy a benzin az az üzemanyag, amelyet a különböző tagállamok – köztük Portugália –flottájának ebben a fontos és legnagyobb szegmensében használnak.

Az Európai Parlament a halászat gazdasági helyzetének javításáról szóló, 2006. szeptember 28-i állásfoglalásában, tekintettel arra, hogy a megnövekedett üzemanyagárak különösen negatív hatást gyakorolnak a halászatra – jelentős mértékben súlyosbítva a fennálló társadalmi és gazdasági válságot és drasztikusan csökkentve a halászok jövedelmét –, és rámutatva, hogy fennáll a súlyos kockázata annak, hogy halászati vállalkozások ezrei tűnnek el és munkahelyek ezrei szűnnek meg, elfogadott egy javaslatcsomagot az ágazat támogatására annak érdekében, hogy az kezelni tudja a megnövekedett üzemanyagárakat. Másfél évvel később – eltekintve a „de minimis” segélytől – még valójában semmi nem történt európai szinten.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), írásban. − „Az ólommentes benzin és a dízelolaj adóztatása” című Olle Schmidt-jelentés célja, hogy megvizsgálja a jövedéki adó terén az Unióban jelentkező egyenlőtlenségeket. A jelenlegi egyensúlyhiány elősegítette az üzemanyag-turizmust, amelynek gazdasági és környezeti következményei vannak. Intézkedéseket kell tenni ennek a gyakorlatnak a visszaszorítására. Mindemellett elismerem, hogy az új tagállamoknak, amelyek még a gazdasági átalakulás folyamatában vannak, időre van szükségük, hogy alkalmazkodni tudjanak a javasolt intézkedésekhez. A jelentés mellett szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE), írásban. – (FR) A Bizottság javaslatának célja az volt, hogy a CO2-kibocsátás csökkentését célzó intézkedéseket vezessen be az energiaügyi és éghajlatváltozási csomagban megfogalmazott célokkal összhangban. Azonban sem a Bizottság javaslata, sem a ma elfogadott jelentés nem foglalkozik azzal, hogy olyan üzemanyagot kellene kifejleszteni, amely képes igazi változást előidézni a CO2-kibocsátás elleni küzdelemben. A tervezett kiigazítások egyenlőtlensége és az a mód, ahogyan azok úgy időben, mint földrajzilag eloszlanak az Unióban, hatástalanná teszik a javasolt intézkedéseket.

Ha valóban tovább akarunk lépni a „tiszta levegő korába”, nagyobb képzelőerőt kell felmutatnunk a környezetvédelem terén és támogatnunk kell azokat az intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy hatékonyan kezeljük az éghajlat változását. Az adózás megváltoztatásán alapuló megközelítés, amelyet a Bizottság és az Olle Schmidt-jelentés javasolt, nem támogatja sem a CO2-kibocsátás csökkentését célzó kutatást, sem az új üzemanyagra vonatkozó elképzelést.

Egyértelműen állást szeretnék foglalni a jelentés mögött álló gondolkodásmód ellen, és ezért szavaztam a jelentés ellen, mert az egyszerűen csak egy olyan kompromisszum, amely aláássa a kinyilvánított célt.

 
  
  

- Jelentés: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), írásban. − (IT) A Gomes-jelentés számba veszi azt a drámai és bonyolult helyzetet, amellyel Irak szembesül. A nem kormányzati szervezetek és a régió újjáépítéséért felelős különféle testületek nem képesek a gyakorlatban megoldani a több évtizedes háborúból, diktatúrából és szankciókból fakadó problémákat.

Ebben az összefüggésben az európai intézményeknek kötelessége támogatni egy Irakkal kapcsolatos sokrétű stratégiát, amely növeli a technikai segítségnyújtás terén biztosított közvetlen uniós támogatást a jogállamiság, az igazságszolgáltatás és a jó pénzügyi irányítás annak érdekében történő előmozdítására, hogy a regionális stabilitás és biztonság megteremtésével megvédhessük az alapvető emberi jogokat.

A Parlament ezért felszólítja a Tanácsot, hogy segítse elő az európai vállalkozások beruházásait iraki területen, és hogy folytasson tárgyalásokat az EU és Irak közötti kereskedelmi megállapodásról annak érdekében, hogy az iraki piacot jobban összhangba lehessen hozni az európai szabályokkal.

Lényegét tekintve az Európai Parlament javaslata amellyel és teljes mértékben egyetértek egy új iraki stratégiát ajánl, amely magában foglalja az Európai Kezdeményezés a Demokráciáért és az Emberi Jogokért (EIDHR) megfelelő alkalmazását és egy pluralista és független tájékoztatási rendszer támogatását.

A Fejlesztési Bizottság Erasmus Mundus 2009-2013 jelentésért felelős előadójaként a továbbiakban az Iraknak elkülönített pénzügyi előirányzat növeléséért fogok dolgozni: a kultúra terjesztése a jogállamiság megteremtésének egyik alapvető lépése.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), írásban. (PT) Az elfogadott állásfoglalás azt az „elképesztő” hőstettet hajtja végre, hogy egy szóval sem említi az USA és szövetségesei által elkövetett brutális és törvénytelen agressziót és Irak megszállását.

Az állásfoglalás elkendőzi az agresszióból és a megszállásból kifolyólag bekövetkezett több százezres iraki emberáldozatot, egy egész ország lerombolását és az emberi jogoknak előre megfontolt szándékkal és tömeges mértékben elkövetett megsértését.

Az állásfoglalás teljes mértékben elhallgatja azoknak a rendkívül súlyos problémáknak az elsődleges és legfontosabb okát, amelyekkel az iraki népnek és az országnak most szembe kell néznie, illetve azt is, hogyan kellene azt megoldani: vagyis valamennyi megszálló csapat azonnali kivonását.

Az állásfoglalás lényegében támogatja a fennálló helyzetet, kész ténynek állítván be azt, és megkísérelve, hogy előmozdítsa a nagyobb mértékű EU-részvételt az iraki beavatkozásban, úgy tekintve ezt az országot, mint egy másik USA/NATO/EU által „ellenőrzött államot”, hasonlóan Afganisztánhoz és Koszovóhoz. Ez elképesztő, mivel ugyanekkor úgy véli, hogy a szomszédos országoknak tartózkodniuk kell az iraki beavatkozástól és tiszteletben kell tartaniuk Irak függetlenségét, szuverenitását és területi egységét, illetve az iraki nép azon törekvését, hogy saját erőfeszítéseik árán létrehozzák az ország alkotmányos és politikai rendszerét.

Ezért szavaztunk ellene.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), írásban. − Én a jelentés mellett szavaztam, az egyik preambulumbekezdésben kifejtett nézet ellenére, amely az összes iraki problémát a korábbi rezsim számlájára írja. Kétség nem fér hozzá, hogy Szaddam Husszein kegyetlen diktátor volt és népe számos tagjának halálát okozta, jelentős részben a kurdok kiirtását célzó szisztematikus erőfeszítései során. A megszálló csapatok stratégiájának teljes hiánya az ország újjáépítése tekintetében azonban szintén elmondhatatlan szenvedéseket okozott.

Nagyon örülök azonban, hogy a Parlament magáévá tette a nézetet, hogy egyetlen országnak sem szabad erőszakkal visszaküldenie az embereket Irakba. Az ország nem biztonságos, még az iraki Kurdisztán sem, amelynek határán a közelmúltban török tankok haladtak át, további félelmet és instabilitást kiváltva. Az iraki Parlament több pártjának tagjai is elmondták nekünk, hogy a visszatérés veszélyes és potenciálisan destabilizáló hatású magára az országra nézve is. Az Emberi Jogi Albizottságban a szomszédos országokban menekültként élő irakiak millióinak nehéz helyzetéről is hallottunk, akik kevés segítséget kapnak a nemzetközi közösségtől. Támogatnunk kell az államigazgatási szerveket ezekben az államokban és legalább a gyermekek oktatásáról gondoskodnunk kell.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM), írásban.(FR) A Franciaországért Mozgalom képviselői az Európai Parlamentben következetes álláspontot foglaltak el az USA iraki intervenciójának kezdete óta. Az országunk saját tapasztalata és az iraki emberekkel fenntartott kapcsolatai figyelmeztettek bennünket arra az emberi, katonai és erkölcsi katasztrófára, amelyet a beavatkozás eredményezni fog.

Most már a baj megtörtént és a tagállamokon múlik, hogy cselekedjenek, akár egyedül, akár közösen, hogy megmentsék és újra megalapozzák mindazt, ami még menthető. Az amerikai beavatkozás előtt Irak volt az egyetlen muzulmán ország, amely nagy és prosperáló keresztény közösségnek adott otthont, egy olyan közösségnek, amely már az iszlám megérkezése előtt is ott élt.

Az amerikai beavatkozás egyik legtragikusabb következménye e közösség egy részének tömeges kivándorlása volt, a terror és a megfélemlítés elől menekülve. Ez egy nagy szerencsétlenség Irak számára, most és a jövő tekintetében egyaránt. Ami a tágabb képet illeti, a kevert vallásos népesség gyors megszűnése a Közel-Keleten emberi és gazdasági elszegényedéshez vezet és az egész régió stabilitását és prosperitását fenyegeti.

Fernand Braudel történész úgy vélte, hogy ez a történelem a sumérok földjén kezdődött, de ma úgy tűnik, hogy az iraki keresztény közösségek hosszú története a végéhez érkezett. Mi, Európa népei, egyszerűen nem tűrhetjük el ezt a mérhetetlen igazságtalanságot azáltal, hogy nem cselekszünk.

Az iraki keresztény közösségek valaha nyitottak és befogadók voltak az iszlámmal szemben, és muzulmán szomszédaikkal együtt építették fel azt az országot, amely gazdag volt, mielőtt a fanatizmus és a háború el nem pusztította.

(A szavazáshoz fűzött indoklás a 163. cikk alapján lerövidítve)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), írásban. − Örömmel látom, hogy Ana Gomesnak az EU iraki szerepéről szóló jelentése előretekintő, és stratégiát fogalmaz meg az erős demokratikus iraki állam felépítésére, amely tiszteletben tartja az emberi jogokat és az ország gazdag etnikai és felekezeti összetételét. Iraknak szüksége van Európára, hogy segítsen a közelmúltbeli biztonsági fejleményekre építeni, amelyek nagymértékben bátorítják a befektetéseket és a nem kormányzati szervezetek bekapcsolódását az ország újjáépítésébe. Egész Európának érdeke egy stabil és biztonságos Irak létrejötte, és úgy érzem, hogy a jelentés ajánlásai felismerik ezt.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), írásban. – (EL) A jelentés célja annak biztosítása, hogy az EU-nak nagyobb részt sikerüljön kihasítania az Irak elleni háború és a tágabb közel-keleti régióban történt beavatkozások során szerzett imperialista zsákmányból. Ebben az összefüggésben:

módszereket és eszközöket keres arra, hogy hosszú távon megalapozza az EU jelenlétét az országban abból a célból, hogy „segítsen az európai cégeknek az iraki újjáépítési szerződésekre történő ajánlattételben”, azaz hogy növelje az EU-monopóliumok részesedését a zsákmányból;

feltétel nélküli segélyek nyújtására szólít fel az iraki kollaboráns „kormány” számára;

stratégiákat terjeszt elő az imperialista megszállásban való aktív részvételre. Annak érdekében, hogy a katonai és rendőri szervek a megszálló hadseregek részét képezzék, csak arra van szükség, hogy más sisakokat viseljenek és a nevet „ENSZ-csapatokra” cseréljék.

Ezért miközben cinikusan elismeri a háború katasztrofális következményeit és az iraki emberek lemészárlását, a jelentés sietősen megállapítja, hogy az eseményeket lezárták.

A jelentés nem csak a megszálló hadseregeket legitimálja, amelyeket „többnemzetiségű erőknek” nevez, hanem a gyilkosok Irakban aktív magáncégeit is, feltéve, hogy léteznek szabályok a bűnözői tevékenységük folytatásához!

A Görög Kommunista Párt elítéli a jelentést. Szolidaritását fejezi ki az iraki ellenállással és a régió lakosainak az imperialista megszállás rabigájából való felszabadulásért folytatott küzdelmével, illetve elidegeníthetetlen jogukkal, hogy dönthessenek a saját sorsukról.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), írásban. (PT) Az a tény, hogy a Parlament úgy döntött, hogy megvitatja az Európai Unió által Irakban betöltött szerep jövőjét, ahelyett, hogy értelmetlen vitákba bonyolódna a múlttal kapcsolatos kérdéseken, nagyon pozitív. Az igazán fontos 5 év számunkra sokkal inkább a következő és nem az elmúlt 5 év.

A kérdéssel kapcsolatos bármely vita kiindulópontjának annak a felismerésnek kell lennie, hogy a helyzet jelentős mértékben javult, bár még mindig nagyon súlyos. Ez a javulás különösen azt igazolja, hogy fel lehet építeni egy demokratikus és biztonságos államot. A célunkat el tudjuk érni. Az elmúlt évek tapasztalata azonban azt is megmutatta, hogy ezt csak nagyobb elkötelezettséggel, a biztonság növelésével, az iraki hatóságok képzésébe történő befektetéssel és – ami nagyon fontos – az ország gazdaságát az olaj mellett is életképessé tevő infrastruktúra kialakításához való aktív hozzájárulással lehet csak elérni. Az Európai Unió különleges esetében ez az Irak gazdasági újjáépítésébe történő intenzív befektetést és a demokrácia felépítését jelenti az országban. Az emberi jogokat tiszteletben tartó demokratikus és biztonságos Irak létfontosságú a régió és a világ számára.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), írásban. (DE) Természetesen tudom, hogy a plenáris ülésen kollégámnak, Ana Gomesnek az Európai Unió által betöltött szerepről szóló jelentéstervezetéről és nem az általa a jelentéshez fűzött indoklásról szavaztunk. Mégis azt hiszem, fontos, hogy az indoklásban az előadó ismét aláhúzza a tényt, hogy az iraki invázió stratégiai és humanitárius katasztrófa volt és hogy az iraki társadalmat traumaként érte a háború, illetve a rákövetkező káosz és erőszak.

Üdvözlöm a tényt, hogy az egyéb fontos szempontokon felül az előadó kifejezetten hivatkozik arra, hogy erősíteni kell a nők szerepét és elő kell segíteni a nők, a kisebbségek és a gyermekek jogainak tiszteletben tartását, ha jó munkát akarunk végezni Irakban.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), írásban. − (NL) Sajnálatosnak tartom, hogy az Európai Parlament eddig egyáltalán nem készített elemzést az iraki háborúról. Az utóbbi években a Parlament inkább süket hallgatásba burkolózott, és nem szállt szembe a Bush adminisztráció által közzétett hazugságokkal. Egy olyan demokratikus testület esetében, mint a Parlament, ez nagyon sokat számít! Nehéz lesz fenntartanunk a szavahihetőségünket, ha nem lépünk fel azok ellen az ENSZ-tagok ellen, akik semmibe veszik az ENSZ alapokmányát.

Gomes asszony értékeli számunkra az iraki helyzetet. Az Európai Unió Irakban betöltött szerepéről szóló jelentése számos jó javaslatot tartalmaz az ország újjáépítésére. Sok témával foglalkozik, és a javasolt intézkedések nekem teljesíthetőnek tűnnek. Különösen az ENSZ-ellenőrzés alatt végrehajtandó többoldalú erőfeszítésekre vonatkozó javaslatokat üdvözlöm, amelyek intenzív diplomáciai tárgyalásokat szorgalmaznak az USA és Irak szomszédai között. A célnak a demokrácia megalapozásának kell lennie Irakban, amely a jogállamiság, a felelősségteljes kormányzás és az emberi jogok elvén alapul. Ezért támogatom a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), írásban.(FR) A polgári lakosság háború idején való védelméről szóló negyedik genfi egyezmény megállapítja, hogy a humanitárius, egészségügyi és egyházi személyeket tiszteletben kell tartani és meg kell védeni.

Alapvető fontosságú, hogy támogassuk a Moszulban született és ott élő Paulos Faraj Rahho káldeus katolikus érsek ügyét, akit 2008. február 29-én raboltak el.

Az emberrablás időpontjában vele lévő három embert megölték az emberrablók.

Nem volt lehetőség megemlíteni Rahho érsek nevét a Gomes-jelentéshez szóban előterjesztett módosításban.

Ezért kifejezetten az elnök urat kérem meg, hogy küldjön két támogató és bátorító levelet a Parlament nevében:

– egyet Irak síita miniszterelnökének, Nouri al-Malikinak, aki elítélte a keresztény papság elleni támadásokat és az iraki kormány nevében „védelmet és igazságszolgáltatást” ajánlott a keresztényeknek, biztosítva őket, hogy az erőszakért felelős személyeket elfogják és megbüntetik;

– a másikat az iraki alenöknek, Tarik al-Haseminak, a szunnita közösség tagjának, aki szintén határozott szavakkal ítélte el a keresztény közösség ellen végrehajtott terrortámadásokat, és aki az emberrablást követően szolidaritását fejezte ki ahogyan ő mondta „keresztény testvéreinkkel”.

Létfontosságú, hogy arra ösztönözzük a nemzeti hatóságokat, hogy minden erejüket bevetve érjék el Paulos Faraj Rahho érsek azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását.

 
  
  

- Állásfoglalásra irányuló indítvány: Európai magatartási kódex a fegyverexportról (RC-B6-0063/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), írásban. − Támogatni fogom ezt az állásfoglalást. Amint azt a több mint egy évtizeddel ezelőtti jelentésemben kifejtettem, alapvető fontosságú, hogy a fegyverexportra vonatkozó magatartási kódexünknek kötelező érvényű jogi alapja legyen.

Az exportot a megosztott európai ipar teszi szükségessé, folyamatos gyártásra törekszik, mert az teszi lehetővé számára, hogy versenybe szálljon a tömeggyártásban készülő amerikai fegyverekkel, miközben itthon csak tételenkénti gyártásra van igény.

Ezért közös piacra van szükségünk a védelmi eszközök terén, amely képessé teszi Európát, hogy egyrészt beszálljon a versenybe, másrészt hogy világszerte beszüntesse a regionális háborúk támogatását, harmadrészt pedig hogy áthelyezze a legmagasabban képzett tudósai és mérnökei egy részét a jövő új fejlett technológiai iparágaiba.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin és Nils Lundgren (IND/DEM), írásban. (SV) Egyes tagállamoknak anyagi érdekei fűződnek a fegyverexport előmozdításához. Ezért ha a fegyverexportra vonatkozó magatartási kódexet akarunk kialakítani, valószínű, hogy a szigorúbb politikával rendelkező tagállamoknak kompromisszumokat kell kötniük.

A mi álláspontunk az, hogy a fegyverexport ellenőrzését a legjobban az egyes tagállamok nemzeti jogszabályain keresztül lehet megvalósítani. Svédországnak továbbra is meg kell adni a jogot, hogy korlátozó politikát folytathasson a fegyverexport tekintetében, ha úgy kívánja. Az együttműködés kívánatos, hogy a világszintű leszerelési munka tovább folytatódhasson, de ezt leginkább nemzetközi szinten lehet elérni az ENSZ keretein belül, tekintetbe véve az ENSZ tapasztalatait, hozzáértését és az egész világra kiterjedő hatáskörét.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), írásban. (PT) A fegyverexportról szóló hatékony európai magatartási kódex kétségkívül egyre inkább fontossá válik Európa gyors militarizációjával összefüggésben, amit a jelenleg tagállami jóváhagyás alatt álló szerződéstervezet is visszatükröz.

Némi iróniával maga az állásfoglalás is hivatkozik a „kialakuló közös európai biztonság- és védelempolitikára (KEBVP), amelynek keretében egyre több katonai és polgári küldetést hajtanak végre (…) amelyek során az uniós személyeket olyan fegyverekkel fenyegethetik, amelyeket korábban az EU tagállamai szállítottak”.

A „katonai eszközök piaca” növekszik az EU-ban, „számos, a nemzeti fegyverbeszerzési politika és a Közösségen belüli fegyvertranszfer és -értékesítés harmonizációját célzó kezdeményezést” támogatnak, és „megvan a szándék a fegyverexport, mint a gazdasági érdekek támogatását szolgáló eszköz fokozására”.

A jelszó: fegyverkezési verseny és a nemzetközi kapcsolatok militarizálódása.

A helyzet eszkalálódásának legalább a mérséklését célzó kezdeményezések és intézkedések ezért pozitívak és szükségesek. Amint azonban azt korábban megállapítottuk, a fegyverkereskedelem szabályozása sokkal jelentősebb szerepet kaphat, ha a többoldalú és kölcsönös leszerelés folyamata kapcsolódik hozzá, amelynek a hatalmas nukleáris arzenálok leszerelésével kellene kezdődnie.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), írásban. − A brit konzervatív küldöttség nem szavazta meg az állásfoglalást azon az alapon, hogy nem fogadja el a Lisszaboni Szerződésre vagy a kialakulóban levő EBVP-re történő hivatkozásokat, amelyeket egyaránt ellenez. Továbbá, miközben határozottan támogatja a felelős fegyvertranszferre vonatkozó politikát, nincs meggyőződve az EU által meghatározott, jogilag kötelező érvényű, a nemzetközi fegyverkereskedelmi szerződést megelőző magatartási kódex előnyeiről.

 
  
  

- Jelentés: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström és Åsa Westlund (PSE), írásban. (SV) Mi, svéd szociáldemokraták, megszavaztuk a jelentést, mivel fontos, hogy a börtönkörülmények javuljanak Európa egyes intézeteiben, és hogy tiszteletben tartsák a fogvatartottak emberi és alapvető jogait. Az egyenlőség szempontját integrálni kell továbbá a bűnelkövetőkkel való bánásmódba és a börtön működésébe is. Van azonban néhány ellenvetésünk a jelentés egyes elképzeléseivel szemben. Nem szorgalmazzuk az európai börtönkörülmények harmonizációját, és rossz előérzeteink vannak a jelentésnek a nőkkel, terhes nőkkel és a fiatal gyermeket nevelő nőkkel szemben alkalmazandó különleges büntetőjogi szankciókra vagy alternatív büntetési módokra történő hivatkozásai miatt. Ami a gyermeknek a szüleivel a letartóztatás alatt és az azt követő időszakban fenntartott kapcsolatát illeti, a gyermek érdekeire fókuszálva mindkét szülőt figyelembe kell venni, és nem csak az anyát vagy az egyik szülőt.

 
  
MPphoto
 
 

  Den Dover (PPE-DE), írásban. − Én és brit konzervatív kollégáim úgy véljük, hogy folyamatosan keresni kell a börtönben lévő nők helyzetének javítását szolgáló eszközöket. A jelentés számos lehetőséget javasol, amelyeket tovább lehetne vizsgálni, ideértve az egészségügyi ellátás biztosítását.

A jelentés azonban túlságosan is előíró hangvételű, ami a tagállamokkal szemben e terület vonatkozásában megfogalmazott kéréseket illeti. A tagállamok feladata, hogy döntést hozzanak a börtönpolitika részleteiről. Különösen a C és Q preambulumbekezdés elveivel nem tudunk egyetérteni, amelyek véleményünk szerint eltorzítják a jelentés esetleg értékes egyéb szempontjait. Ebből kifolyólag a tartózkodás mellett döntöttünk.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), írásban. (PT) Én Panayotopoulos-Cassiotou asszonynak a börtönben lévő nők különleges helyzetéről és a szülők bebörtönzésének a társadalmi és a családi életre gyakorolt hatásáról szóló jelentése mellett szavaztam, mivel bizonyítható, hogy az európai börtönök elsősorban a férfiak számára lettek kialakítva, és nem veszik figyelembe a nők sajátos igényeit.

Ezért úgy vélem, hogy intézkedéseket kell elfogadni a női fogvatartottak helyzetének javítására, különösen a társadalmi és szakmai beilleszkedés, az egészségügyi ellátás és a higiénia, a pszichológiai támogatás és a családi kötelékek megőrzése tekintetében.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), írásban. (PT) Bár a nők a rabok 4,5-5%-át teszik ki az Európai Unióban, a börtönök továbbra is alapvetően a férfi rabok szükségleteinek megfelelően vannak felszerelve és nem veszik figyelembe a kicsi, de növekvő arányban jelen lévő női rabok sajátos problémáját. A legfontosabb területek az egészségügyi ellátás, a gyermekkel rendelkező bebörtönzött nők helyzete és a szakmai és társadalmi beilleszkedés.

Különleges figyelmet kell fordítani a nők egészségügyi ellátással és higiéniával kapcsolatos szükségleteire. Különösen a terhes nőknek van szükségük speciális erőforrásokra és figyelemre az étrend, a testmozgás, az öltözködés, a gyógyszerek és a szakképzett személyzet által nyújtott orvosi ellátás tekintetében.

A bebörtönzött anyjukkal maradó gyermekek megfelelő védelmet és gondoskodást igényelnek, és nem szenvedhetnek a megkülönböztetés semmilyen formájától. A nők bebörtönzésének különösen komoly kihatásai lehetnek, ha azt megelőzően a gyermekeik egyedüli eltartói voltak.

A rabok társadalmi beilleszkedését a börtönben töltött idő alatt és után, a szociális szolgálatokkal és egyéb szervezetekkel együttműködésben kell előkészíteni annak érdekében, hogy problémamentes átmenetet biztosítsanak a börtönélet és a szabadság között.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark és Anna Ibrisagic (PPE-DE), írásban. (SV) Támogatjuk a tagállamokban folyó modernizációs törekvéseket és olyan büntetésvégrehajtási politika elfogadását, amelyek a bebörtönözöttek szükségleteinek jobb kielégítését célozzák, és ennek keretében figyelmet fordítanak a nők különleges igényeire is.

Miután a törvénysértők helyzete nem tartozik az EU jogkörébe, a jelentés ellen szavaztunk. A látogatók fogadásával kapcsolatos szabályozás, az intézmények működtetése, a büntetésvégrehajtási rendszeren belül a személyzet képzése, a lefogottak szabadidős tevékenysége, vagy a nekik nyújtott szociális támogatás a tagállamok hatáskörébe esik, és ott is kell maradnia annak érdekében, hogy mindezek a nemzeti és helyi kívánalmakkal összhangban kerüljenek elfogadásra és fejlesztésre.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin és Nils Lundgren (IND/DEM), írásban. (SV) A Junilistan támogatja a jelentés számos az emberi jogokra, a jobb börtönkörülményekre, a nők és férfiak közötti egyenlőség tiszteletben tartására és a bűnelkövetők társadalmi beilleszkedésének fontosságára vonatkozó nézetét. Az is rendkívül fontos, hogy a gyermekeknek a legnagyobb figyelmet szenteljék az ilyen helyzetekben. Mi azonban úgy véljük, hogy a tagállamoknak maguknak kell meghatározniuk, hogyan akarják ezeket az ügyeket kezelni. Különösen a tagállamoknak azon jogát hangsúlyozzuk, hogy kialakíthassák a saját büntetőjogukat és hogy megfelelő ítéleteket hozhassanak. Az Európai Uniónak nem kellene beavatkoznia annak részletes szabályozásába, hogy a börtönben kell-e lennie edzőteremnek vagy nem, sem a látogatási szabályokba, vagy az őrizet időtartama alatt történő munkavégzésbe. Ezeknek a kérdéseknek a tagállamok és szavazóik irányítása alá kell tartozniuk, és társadalmi vita keretében kell azokat eldönteni.

Emlékeztetnénk mindenkit, hogy valamennyi EU-tagállam a koppenhágai kritériumoknak megfelelő demokratikus állam.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE-DE), írásban. − (SV) Támogatjuk azt a munkát, amelyet a tagállamok végeznek a börtönpolitika korszerűsítése és átalakítása terén annak érdekében, hogy jobban ki tudják elégíteni a fogvatartottak szükségleteit és – ennek részeként – figyelembe vegyék a nők sajátos igényeit.

Mivel a bűnelkövetőkkel kapcsolatos bánásmód nem tartozik az EU hatáskörébe, úgy döntöttünk, hogy a jelentés ellen szavazunk. A látogatási szabályokra, az intézetek működésére, a büntetés-végrehajtásban dolgozó személyzet képzésére, a rabok szabadidős tevékenységére vagy szociális támogatására vonatkozó intézkedéseknek a tagállamok ügyének kell maradnia, hogy azokat a nemzeti és helyi igényeknek megfelelően lehessen átalakítani és fejleszteni.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), írásban. − Egyetértek Marie Panayotopoulos-Cassiotounak a börtönben lévő nők különleges helyzetéről és a szülők bebörtönzésének a társadalmi és a családi életre gyakorolt hatásáról szóló jelentésében kifejtett megfigyelésekkel A börtönök továbbra is a férfi rabok szükségletei felé orientálódnak, és üdvözlöm a jelentés célját, hogy rávilágítson a nők által megtapasztalt különbségekre. Támogatom a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), írásban.(FR) Én a jelentés mellett szavaztam, mert égető szükség van arra, hogy a nők sajátos igényeinek megfelelően átalakítsák a börtönkörülményeket. Számos tagállamban még ma is nagyon rosszak a börtönkörülmények és egyáltalán nem úgy vannak kialakítva, hogy megadják azt a különleges támogatást, amelyre a nőknek szükségük van.

A női raboknak különleges szükségletei vannak, amelyek különleges figyelmet érdemelnek, például az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés tekintetében.

Ezért támogattam a szocialista képviselőcsoport által előterjesztett módosítást, amely arra hív fel, hogy a női raboknak az egyéb nőkével megegyező hozzáférést kell biztosítani a mellrák- és a méhnyakrák-szűrőprogramokhoz. A tény az, hogy ezeknek a betegségeknek a korai diagnosztizálása javítja a kezelés esélyeit, ezért az ilyen szűrőprogramokhoz való hozzáférés megtagadása gyakorlatilag egyenlő egy kiegészítő büntetés alkalmazásával a női rabokkal szemben.

Továbbá, a nők még mindig központi szerepet játszanak a családban. Az anyák esetében feltéve hogy nem jelentenek veszélyt a közrendre ezért meg kell próbálnunk lehetővé tenni a büntetés bebörtönzéstől eltérő formáit, ahol ez csak lehetséges.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), írásban. − (SV) Ez egy olyan terület, ahol az EU-nak nincs hatásköre. A néhány pozitív javaslat ellenére a jelentés túlságosan elmerül a részletes szabályozásban. Ezért tartózkodom a szavazástól.

 
  
  

- Jelentés: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva és Gay Mitchell (PPE-DE), írásban. − Amikor egy olyan politikáról szavazunk, amely tartalmazza a „szexuális és reproduktív egészség” kifejezést, akkor azt úgy értelmezzük, mint amely az anya és a születendő gyermek életének és egészségének védelmét és javítását jelenti. Nem fogadunk el semmilyen egyéb definíciót, amely azt vonja maga után, hogy az abortusz részévé válik ennek a kifejezésnek, és ezen kívül úgy értelmezzük, hogy bármilyen ellátás, tájékoztatás, politika vagy bármely egyéb szolgáltatás, amely a szexuális és reproduktív egészséghez kapcsolódik, hasonlóan kizárja az abortuszt. Azon fogunk munkálkodni, hogy ezt a definíciót minden fórumon és testületben elfogadtassuk, amelyre hatásunk van.

Figyelembe vesszük a választ, amelyet a Tanács elnöksége 2003. december 4-én adott a Parlamentben, hogy a reproduktív egészség nem foglalja magában az abortusz támogatását, és egyebek mellett azt is, hogy az abortuszt soha nem lehet a családtervezés eszközeként feltüntetni, ellentétben azzal, amit a WHO állapít meg a termékenység szabályozásával kapcsolatban. Ezért egyértelmű, hogy a WHO meghatározása nem kötelező érvényű vagy nem is elfogadott a kormányzati szervek és parlamenti intézmények részéről.

A továbbiakban is támogatni fogjuk a felelősségteljes szexuális gyakorlatokat, illetve az anya és a gyermek életének és egészségének védelmét és javítását célul kitűző politikákat, ideértve az e célok elérését szolgáló erőforrások biztosítását.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin és Nils Lundgren (IND/DEM), írásban. (SV) Ez a saját kezdeményezésű jelentés megkísérli integrálni az egyenlőség szempontját az EU fejlesztési együttműködésébe. A Junilistan ellenzi az EU-szintű segélyeket és ezért a jelentés ellen szavaz.

Az egyes képviselők által előterjesztett módosítások azonban más természetűek. A nők szexuális és reproduktív egészséghez fűződő joga a fejlődés elősegítésének fontos eleme. Ebben az esetben úgy döntöttünk, hogy támogatjuk az eredeti javaslatot, kiegyensúlyozva a Parlamentben megnyilvánuló elfogadhatatlan tendenciákat. Az ezekkel a kérdésekkel és a fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos munkát azonban az ENSZ-en – és nem az EU-n – keresztül, világszinten kell folytatni.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), írásban. (PT) Úgy véljük, a jelentésnek számos értéke van, amelyek közül az egyik, hogy felhívja a figyelmet egy az EU-ban és a fejlődő országokban egyaránt megnyilvánuló jelentős problémára: biztosítani kell a szexuális és reproduktív egészséggel kapcsolatos információkhoz való hozzáférést a döntési szabadság biztosítása érdekében, és létre kell hozni és támogatni kell azokat a közszolgáltatásokat, amelyek megvédik és érvényesítik mindenki jogait, különösen a nőkét.

Véleményünk szerint azonban ki kell hangsúlyozni, hogy a „nemek közötti egyenlőség és a nők szerepének erősítése a fejlesztési együttműködésben” témaköréhez a legnagyobb hozzájárulást nem azok a politikák fogják nyújtani, amelyek a függőségen és dominancián alapuló kapcsolatokat, a piac liberalizációját (lásd az EU gazdasági partnerségi megállapodásait – EPA), a munkavállalók kizsákmányolását, az egyenlőtlenségeket és a társadalmi igazságtalanságot támogatják, illetve nem tartják tiszteletben az emberi jogokat, ami különösen a gyermekek és nők millióit érinti hátrányosan, hanem a hatékony együttműködés politikája, amelynek alapja az államok közötti jogegyenlőség, a nemzeti szuverenitás és minden ország ahhoz fűződő jogának tiszteletben tartása, hogy meghatározza és végrehajtsa azt a fejlesztési modellt, amely megfelel népe szükségleteinek és érdekeinek, azaz egy olyan politikát, amely a „szolidaritás” szót megfelelően értelmezi.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), írásban. − A javaslat mellett szavaztam, mert határozott meggyőződésem, hogy az erőszak – ebben az esetben a válság- és konfliktusövezetekben a nőkön elkövetett nemi erőszak – elleni küzdelemnek elsőrendű prioritásnak kell lennie. Az EU nem tűrheti el az erőszak semmilyen formáját és ezért úgy vélem, hogy hangsúlyt kell fektetni a nők ellen elkövetett nemi erőszak elleni küzdelemre. Az a véleményem továbbá, hogy a hagyományokat nem szabad feltétlenül rossznak tekintenünk. A szexuális és reproduktív egészség és az azokhoz fűződő jogok érzékeny kérdések, figyelembe véve azok hagyományos társadalmi és vallási dimenzióit is, és ezért nem szabad általánosítani és ráerőltetni azokat a társadalomra, különösen nem a törékeny társadalmakra, ahol a hagyományos életmód drasztikus megváltozása nagyobb károsodást okozhat, mint amennyi hasznot hoz.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), írásban. (DE) A nemek közötti egyenlőség és a nők szerepének erősítése a fejlesztési együttműködésben című jelentés mellett szavazok.

A nőknek a vallási szabályok, a kulturális szokások, és a szegénység miatt a fejlődő országokban elszenvedett hátrányos helyzetét általában tovább súlyosbítja az oktatás hiánya. Ebben a tekintetben különösen arra a hatalmas társadalmi nyomásra szeretném felhívni a figyelmet, amely a nők alapvető jogaival kapcsolatos lakossági tudatosság erősítése következtében léphet fel, és amely végső soron javíthatja az érintett régiókban élő nők helyzetét.

Támogatom továbbá azt az elképzelést, hogy a „nők elleni erőszak” kérdését ne csupán a női áldozatok szemszögéből közelítsük meg, hanem fejlesszünk ki gyakorlati programokat a „férfi erőszaktevők” vonatkozásában is, amint azt Uca asszony jelentése javasolta.

Én is nagyon kritikus vagyok a Bizottság kudarcát illetően, hogy nem sikerült beillesztenie intézkedései közé a nők ellen elkövetett kulturális vagy vallási alapú erőszakkal szembeni stratégiát.

Az oktatáshoz való elégtelen hozzáférés hátrányokhoz vezet az élet egyéb területein is, egyszerűen az információhiányból kifolyólag. A fejlődő országokban, amelyekben az egészségügyi ellátás és a higiéniai körülmények gyakran szörnyűek, az elégtelen tájékoztatásnak halálos következményei lehetnek. Elég csak a HIV-fertőzött nők riasztóan magas arányára hivatkozni – a Szaharától délre az adat 57%.

Egy rendkívül pozitív szempont a „nemek közötti egyenlőséget mérő teljesítménymutatók” kifejlesztésére történő felhívás, amelyek a kvóták ellentmondásos témáját is kevésbé bántóvá tenné.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens (PPE-DE), írásban. − Amikor egy olyan politikáról szavazunk, amely tartalmazza a „szexuális és reproduktív egészség” kifejezést, akkor azt úgy értelmezem, mint amely az anya és a születendő gyermek életének és egészségének védelmét és javítását jelenti. Nem fogadok el semmilyen egyéb definíciót, amely azt vonja maga után, hogy az abortusz részévé válik ennek a kifejezésnek, és ezenkívül úgy értelmezem, hogy bármilyen ellátás, tájékoztatás, politika vagy bármely egyéb szolgáltatás, amely a szexuális és reproduktív egészséghez kapcsolódik, hasonlóképpen kizárja az abortuszt. Azon kell munkálkodnunk, hogy ezt a definíciót minden fórumon és testületben elfogadtassuk, amelyre hatásunk van.

Figyelembe veszem azt a választ, amelyet a Tanács elnöksége 2003. december 4-én adott a Parlamentben, miszerint a reproduktív egészség nem foglalja magában az abortusz támogatását, és egyebek mellett azt is, hogy az abortuszt soha nem lehet a családtervezés eszközeként feltüntetni, ellentétben azzal, amit a WHO állapít meg a termékenység szabályozásával kapcsolatban. Ezért egyértelmű, hogy a WHO meghatározása nem kötelező érvényű vagy nem is elfogadott a kormányzati szervek és parlamenti intézmények részéről.

A továbbiakban is támogatni fogom a felelősségteljes szexuális gyakorlatok támogatását, illetve az anya és a gyermek életének és egészségének védelmét és javítását célul kitűző politikákat, ideértve az e célok elérését szolgáló erőforrások biztosítását.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), írásban. − Feleknas Uca „A nemek közötti egyenlőség és a nők szerepének erősítése a fejlesztési együttműködésben” című jelentése üdvözli a Bizottság e kérdéssel foglalkozó stratégiáját. Én is egyetértek azzal a stratégiával, amely megkísérli érvényesíteni a nemek közötti egyenlőséget a fejlesztési együttműködésben. A jelentés mellett szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), írásban. (FR) Miközben a nemek közötti egyenlőség már hosszú évek óta szerves részét képezte az Európai Unió fejlesztési együttműködési programjainak, a tényleges előrehaladás még mindig túlságosan lassú. Az Európai Bizottságnak ezért számokban és határidőkben meghatározott célokat kell maga elé tűznie annak érdekében, hogy a fejlesztés legyen a nők jobb életkörülményeinek legfőbb hajtóereje.

Ebből a célból az Uniónak három prioritásra kell összpontosítania a partnerségekben, amelyekbe belép: az alapvető jogok, a nők közéletben betöltött státusza és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésük.

A Bizottságnak egyrészt minden eddiginél éberebbnek kell lennie a nők testi integritása és emberi méltósága elleni (kínzás, csonkítás és kényszerházasság formájában megnyilvánuló) erőszak tekintetében. Ugyanakkor az együttműködésnek maga után kell vonnia a nők társadalomban elfoglalt helyének elismerését, amely kihatással van mindenre a tudáshoz való jogtól a pénzügyi függetlenségig. Ezen túlmenően, kötelezettségeket kell vállalni annak érdekében, hogy 2010-re az AIDS megelőzése és kezelése realitássá váljon a fejlődő országokban. Az európai fejlesztési politika kudarcot fog vallani, ha nem lesz képes alapvető változást elérni a nők helyzetében.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), írásban. – (EL) A jelentés a fejlődő országokban élő nők tragikus helyzetére vonatkozós pontos megfigyelései ellenére elfedi a bajok legfőbb okozóját: a tőkés termelési módszereket és az EU, az Egyesült Államok és más imperialista államok és szervezetek általi brutális imperialista beavatkozásokat. Élősködnek ezeken az országokon és kifosztják a vagyontermelő forrásaikat, ami éhezéshez és emberek millióinak elszegényedéséhez vezet.

A javasolt megoldások a tőkés fejlődés és az EU fejlesztési segélyeinek korlátain belül maradnak. E megközelítés egy másik jellemző aspektusa az a javaslat, amely a nők vállalkozói képességének erősítést célozza a foglalkoztatottság növelése érdekében. Ebben az összefüggésben a tisztességesebb és demokratikusabb társadalmakra, a lányok és nők oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való jogára, a szegénység, a betegségek megszüntetésére stb. vonatkozó javaslatok csak üres szólamok. Csak álmok, amelyek elterelik a figyelmet az igazságról, mert az emberek szükségletének kielégítése nem összeegyeztethető a tőkés fejlődés mindenek felett álló elvével és a nyereségre való törekvéssel. Minden euróval szemben, amelyet az EU ad, ezreket lop el ezekből az országokból.

Ezekben az országokban a nők helyzetének és az emberek életkörülményeinek javítását nem az „EU fejlesztési segélynek” nevezett törvényesített rablás révén lehet elérni, hanem az imperialista beavatkozással szembeni ellenállással, az egyenlőségen alapuló nemzetközi kapcsolatokra való törekvéssel és az eltérő, az emberek szükségletein alapuló fejlesztési megközelítésért való küzdelemmel.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), írásban. (DE) Ez az egyenlőséggel és részvétellel, a nők fejlesztési együttműködésben betöltött szerepével foglalkozó jelentés nagyszámú eltérő nézőpontot fed le és fontos gyakorlati követeléseket is magában foglal.

Egészében véve ezért kétségkívül támogatni kell. A téma, amely az egész jelentésen végigvonul, a szexuális és reproduktív egészség és a nők elleni erőszak, valamint a nők önmeghatározáshoz való jogának támogatása.

Fontos kibővíteni a mikrohitelezési hálózatot, mert a mikrohitelek hozzájárulnak a nők gazdasági helyzetének javításához. Nem tudom megérteni, miért próbálnak meg egyesek különféle módosítástervezeteket előterjeszteni, amelyek gyengítik a jelentést és egyszerűen elutasítják az ENSZ-dokumentumokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), írásban. − Tisztelt elnök úr! Teljes mértékben támogatom a nemek közötti egyenlőséget és a nők szerepének erősítését, és szívesen támogattam volna ezt a pozitív jelentést is.

Szomorú azonban, hogy a jelentést mint számos egyéb, nőkkel és gyermekekkel foglalkozó jelentést arra használták, hogy támogassák az abortuszt a szexuális és reproduktív jogok címszava alatt. Mivel kollégáim többsége úgy szavazott, hogy több a szexuális és reproduktív jogokra vonatkozó módosítást vegyenek bele, nem tudtam a jelentés mellett szavazni.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), írásban. − (PL) A nemek közötti egyenlőség fejlesztési politikában betöltött szerepével foglalkozó Uca-jelentés a fejlődő országokkal szemben megnyilvánuló európai erkölcsi imperializmus kifejeződése. A gazdag európai országok beteg társadalmi modelljét exportálja az afrikai és ázsiai országokba. A reproduktív jogokra történő ismétlődő hivatkozás az általános abortusz melletti támogatást jelzi. Ezért nem tudtam a jelentés mellett szavazni.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), írásban. – (FR) A férfiak és nők közötti egyenlőség kiemelt fontosságú terület a fejlődő országokban. Nagyra értékelem az alapos és lelkiismeretes munkát, amelyet Uca asszony végzett ezzel a fontos témával kapcsolatban.

Ennek ellenére a jelentés ellen szavaztam, mert az utolsó változatban egyes, a szexuális és reproduktív egészségre pontatlan megfogalmazásban hivatkozó bekezdések lényege továbbra is homályos maradt. Az ellentmondó értelmezések továbbra is fennmaradtak, és ezek némelyike veszélyt jelent a születendő gyermekek életére.

Az ezzel a témával foglalkozó következő jelentésben a nők egészségét nem kizárólag a reprodukcióval összefüggésben kell vizsgálni, mivel minden nőnek joga olyan környezethez, amely lehetővé teszi számára, hogy folyamatosan jó egészségnek örvendjen. Ez azt jelenti, hogy különleges figyelmet kell fordítani a biztonságos ivóvízzel, a fehérjékkel és az alapvető gyógyszerekkel való ellátásra, a hagyományos gyógyszerek mellett.

Gertrude Mongella 2008. március 6-i, a nemzetközi nőnap alkalmából tett látogatása óta azt is kijelenteném, hogy sokat tanulhatunk az afrikai bölcsességből a nemek közötti egyenlőség tekintetében: ezt ott megélik és szóbeli hagyomány útján adják tovább a nőknek és férfiaknak, akik jó spirituális és mentális egészségnek örvendenek. Mi valamennyien ihletet meríthetnénk ebből.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat