Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2181(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0052/2008

Debatai :

PV 12/03/2008 - 11
CRE 12/03/2008 - 11

Balsavimas :

PV 13/03/2008 - 4.5
CRE 13/03/2008 - 4.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0100

Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2008 m. kovo 13 d. - Strasbūras Tekstas OL

5. Paaiškinimai dėl balsavimo
Protokolas
  

Balsavimo paaiškinimai žodžiu

 
  
  

- Pranešimas: Claude Turmes (A6-0006/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Ponia Pirmininke, kad ir ką begalvotume apie dabartinius debatus dėl klimato kaitau, –jaučiu įtampą ore, manau, kad mes visi sutinkame,jog reikia veiksmingiau vartoti energiją.

Bet jei mes ketiname kalbėti apie energijos efektyvumą, įsitikinkime, kad mūsų nuomonės šiuo klausimu sutampa. Pateiksiu vieną pavyzdį - mūsų politiką dėl energiją taupančių lempučių. Taip,mes norime palaipsniui atsisakyti esamų lempučių, bet vis tiek taikome mokesčius elektrą taupančių lempučių importui. Taip, mes kalbame, kad reikia uždrausti naudoti gyvsidabrį barometruose (nors jo ten labai mažai ), tačiau tuo pačiu metu skatiname naudoti energiją taupančias lemputes, kuriose, kaip jūs teisingai atspėjote, yra daugiau gyvsidabrio. Ir ne tik tai. Kalbame apie energijos efektyvumą, tačiau toliau važinėjame į Strasbūrą, kuris išskiria tonas nereikalingo papildomo anglies dvideginio.

Todėl,jei mes tikrai norime imtis iniciatyvos dėl energijos veiksmingumo, mes turėtume uždaryti Strasbūro Parlamentą.

 
  
  

PIRMININKAUJA G. ONESTA
Vicepirmininkas

 
  
  

- Pranešimas: Neena Gill (A6-0027/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Pone Pirmininke, balsavau už Bendrijos dalyvavimą tyrimų ir plėtros programoje, kurios tikslas pagerinti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę naujų informacinių ir ryšių technologijas. Projektas suteikia vystymosi galimybes ne tik vyresnio amžiaus žmonėms, bet taip pat ir neįgaliems, moterims, auginančioms vaikus namuose, ir žmonėms, gyvenantiems kaimo vietovėse. Mano nuomone, ši iniciatyva apsaugos nuo socialinio sluoksniavimo Europoje dėl galimybės naudotis skaitmeninėmis paslaugomis, bet ir nuo socialinių grupių sumenkinimo, kurioms gresia mažesnė galimybė naudotis šiuolaikinėmis technologijomis. Tačiau reikia nepamiršti, kad šių technologijų kaina turi būti kaip galima mažesnė.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Balsavau už pranešimą apie “vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimą”, kuris nagrinėja daugeliui Europos piliečių, ypač vyresnei kartai, labai svarbius klausimus. Vyresnio amžiaus žmonių gyvenimas priklauso nuo pensijos, kuri dažniausiai labai maža. Ši problema auga, didėjant vyresnio amžiaus žmonių, gaunančių šias lėšas, skaičiui. Lėšų mažėja, nes mažėja pinigų davėjų skaičius. Taigi mes neišvengiamai artėjame prie situacijos, kai didelė vyresnio amžiaus žmonių grupė kreipsis dėl įvairių socialinių pašalpų. Tačiau daugelis jų dar gali dirbti įvairius darbus ir aktyviai veikti darbo rinkoje. Augantis vyresnio amžiaus žmonių skaičius ir didesnis paslaugų ir maisto poreikis didina paklausą šioje srityje.

 
  
  

- Pranešimas: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Pone Pirmininke, balsavau prieš, kadangi šis pranešimas kelia kai kurias abejones. Nepritariu direktyvos nuostatoms dėl akcizo mokesčio gazoliui ir benzinui suderinimo. Akcizo mokesčio dydžio skirtingumas sukuria konkurencijos galimybę tarp transporto firmų iš įvairių ES šalių, kurios neabejotinai dirba vartotojo naudai. Be to, nesutinku su nuostatomis dėl akcizo mokesčio padidinimo kurui visoje Europos Sąjungoje. Aukštos naftos kainos nacionalinėse rinkose ir akcizo mokesčio suderinimas visose 27 ES šalyse stabdys ekonomikos augimą šalyse, kurių BNP yra nedidelis. Kuro kainų didėjimas reiškia, kad didės prekių ir paslaugų kainos. Todėl aš balsavau už pateiktus pakeitimus, kad naujos valstybės narės, tame tarpe ir Lenkija, išlaikytų skirtingus akcizo mokesčio koeficientus.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Pone Prezidente, balsavau prieš, kadangi dėl žymaus akcizo mokesčio gazoliui padidinimo padidėtų muito mokestis prekėms ir paslaugoms šalyse, kurios turėtų nustatyti mažesnį akcizo mokesčo dydį negu pasiūlytas Bendrijos minimumas, bet palyginus jis yra didelis atsižvelgiant į sąlygas tose šalyse.

Atsižvelgiant į tai, kad valstybių narių, kurios įstojo į Europos Sąjungą 2004 ir 2007 metais, vidutinės pajamos yra santykinai mažos, pasiūlytas akcizo mokesčio dydis yra per didelis. Jo poveikį ypač pajus vargingiausiai gyvenančios šeimos, kadangi jau dabartinės išaugę kainos turi didelės įtakos jų šeimos biudžetui. Todėl mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, kuriose pajamų lygis yra žemas, turėtų būti duotas daug ilgesnis pereinamasis laikotarpis nei tas, kurį pasiūlė Europos Komisija, kad jos turėtų laiko prisitaikyti. Aš laikau šį pasiūlytą didinimą nepagrįstu ir pernelyg dideliu.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Pone Pirmininke, gera jus vėl matyti vadovaujantį ir klausantį šių paaiškinimų dėl balsavimo, nes žinau, kaip jums tai patinka. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad vertinu jūsų personalo, paslaugų darbuotojų ir vertėjų gerą darbą ir supratimą šią savaitę, kai mes teikėme paaiškinimus dėl balsavimo.

Balsavau prieš šį konkretų pranešimą dėl daugelio priežasčių. Pirmiausia tikiu mokesčių konkurencija. Aš netikiu mokesčių suderinimu ar tuo, kad mokesčiai turėtų būti šių institucijų kompetencija.

Antra, šią savaitę mano šalyje Iždo kancleris padidino kuro mokestį angliškų ir krovininių automobilių vairuotojams, nesuvokdamas savo veiksmų pasekmių. Norėčiau iškelti atskirą problemą. Aš kartu su Northampton Chronicle and Echo vykdau kampaniją dėl žmonių, kurie gyvena netoli mano rajono, ir kuriame mes mokame už kurą daugiau negu kituose aplinkiniuose didesniuose miestuose. Noriu pabrėžti, kad kuro rinkoje yra ir kitų problemų,j au nekalbant apie problemas, susijusias su mokesčiais.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Pone Pirmininke, norėčiau pritarti mano kolegos padėkoms jums, jūsų personalui ir vertėjams už jūsų kantrybę, kai mes pateikėme paaiškinimus dėl balsavimo, kurie kartais jums gali būti gana įdomūs, o kartais gana nuobodūs. Aš suprantu tai. Bet šioje vietoje tai labai skiriasi.

Dabar pakalbėkime apie mokesčių konkurenciją. Mes čia kalbame apie didžiausios pasaulyje bendros rinkos sukūrimą, apie tai kaip padaryti ES labiausiai konkuruojančia ekonomika pasaulyje, ir apie pasaulinę konkurenciją, tačiau ką mes darome, kai tai liečia mokesčių konkurenciją? Na,kaip sakoma paaiškinime dėl balsavimo, geriausias būdas spręsti konkurencijos problemą būtų per visišką suderinimą.

Taigi, mes matome konkurenciją kaip į problemą, bet tuo pačiu metu kalbame apie poreikį sukurti labiau konkurencingą ekonomiką. Tai neturėtų priklausyti ES kompetencijai. Tai yra valstybių narių kompetencija, ir mes turėtume palikti ją joms, nes geriausias būdas užtikrinti konkurencingą ekonomiką – tai įsitikinti, kad mes turime mokesčių konkurenciją, o ne suderinamumą.

 
  
  

- Pranešimas: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Pone Pirmininke, balsavau prieš. Europos Sąjungos nedomina Irako finansavimas. Pačioje Europoje yra kitų šalių, kurioms tokia pagalba būtų daug naudingesnė. Europos Caritas organizacijos pranešimas rodo, kad 14 Europos šalių – įskaitant Lenkiją, Austriją,Vokietiją ir Didžiąją Britaniją – vieniši tėvai, ypač moterys, labai skursta.

Pagal ES pranešimą, Lenkijoje 26 proc. vaikų gyvena skurde,o tai yra didžiausias procentas palyginus su visomis ES šalimis.Vienas iš penkių lenkų (19 proc.) gyvena žemiau skurdo ribos. 22 proc. lenkų vaikų, kurių šeimose dirba mažiausiai vienas tėvas, gresia skurdas. Tai yra aukščiausias skaičius Europoje. Trylikai procentų dirbančių lenkų gresia skurdas. Austrijoje 47 proc. bedarbių vienišų tėvų gyvena nuolatiniame skurde. Sutelkime savo pastangas į Europą.

 
  
  

- Pranešimas: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Pone Pirmininke, vakar, kai pirmininkavote, aš pabrėžiau, kad man labai patinka skaityti Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimus ir man įdomu, kodėl ši komitetas egzistuoja. Šiandien, kad įrodytume šį dalyką, mes turime pranešimą, kurio išvados labiau susiję su kažkuo, kas vaikystėje per daug žiūrėjo filmą “Kalinys: kamerų korpusas H”,o ne su tikrais faktais apie moterų padėtį kalėjimuose. Ir ar iš viso tai priklauso mūsų komptencijai.

Pavyzdžiui, konstatuojamoje dalyje Q sakoma: „tuo tarpu moterų kalinių padaugėjo dalinai dėl blogėjančių moterų ekonominių sąlygų”. Aš manau, ir mano patikrinti statistiniai duomenys kai kuriose Europos Sąjungos šalyse sutampa: šis skaičius auga, nes paprasčiausiai daugėja gyventojų. Iš tikrųjų, įkalintų moterų skaičius visoje Europoje krenta.

Čia sakoma, kad kaliniai turėtų gauti labai aukštos kokybės priėjimą prie visų rūšių sveikatos priežiūros. Taip, tai tikra teisybė. Bet mano rinkimų apygardoje yra daug pagyvenusių moterų, kurios labai norėtų turėti tokias pačias sveikatos priežiūros privilegijas, kokias turi moterys kalinės visoje Jungtinėje Karalystėje. Štai kodėl aš susilaikiau nuo balsavimo už šį pranešimą.

 
  
  

-Pranešimas: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Vakar aš nurodžiau Turkijos, siekiančios tapti valstybe nare, nepaneigiamą padėtį, ir šis pranešimas tiktai patvirtina tą ypatingą padėtį. Daug savaičių Turkija bombarduoja Irako šiaurę, ir dešimt tūkstančių Turkijos kareivių įsiveržė į tą šalį. Ir ką Parlamentas daro vietoj to, kad aiškiai pasmerktų šią agresiją? Jis mandagiai prašo Turkijos, kad ji gerbtų Irako teritorinį vientisumą.

Visos taisyklės,visi principai,visi nurodymai ir kriterijai turi būti ignoruojami dėl Turkijos prisijungimo, pradedant Kopenhagos kriterijais ir baigiant tarptautine teise ir jos draudimo naudoti agresiją. Turkija laiko save aukščiau įstatymo, bet kokio įstatymo, ir Europa pastoviai stiprina šį jos tikėjimą.Vieną dieną Europos Sąjunga pasigailės dėl savo nusistatymo.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). (DE) Pone Pirmininke, aš buvau griežtas ir aiškus Irako karo kritikas ir oponentas, ir aš vis dar toks esu. Tačiau aš manau, kad mes taip pat privalome ištaisyti savo padarytas klaidas ten. Todėl mes, vakarų pasaulyje, tiek Europoje, tiek JAV turime daryti viską kas įmanoma, kad užtikrintume taiką ir stabilumą, nors tai bus gana sunku. Štai kodėl A.M. Gomes pranešimas yra išskirtinis.

Mes tikrai turėtume pasinaudoti galimybe paremti ponios A.Záborská iniciatyvą dėl pagrobto arkivyskupo išlaisvinimo. Apgailestauju, kad, dėl klaidos šios popietės darbotvarkėje nėra rezoliucijos šia tema. Mūsų pareiga padaryti viską kas įmanoma, kad padėtumėme šiam mažumos atstovui, mažumos, kuriai grasinama, kuri šimtmečius taikiai gyveno su kaimynais musulmonais ir kuriai grasinama genocidu kaip tik tuo metu, kai mes esame atsakingi už veiksmus Irake. Tai yra nepriimtina ir mes turime imtis ryžtingų veiksmų čia.

 
  
  

- Pranešimas: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Pone Pirmininke, pritariu ponios M. Panayotopoulos-Cassiotou pranešimui apie moterų padėtį kalėjime. Kalėjimo administracija privalo užtikrinti tinkamas sąlygas asmenims, atliekantiems bausmę arba laikinai suimtiems.

Aš noriu atkreipti dėmesį į situaciją tų moterų, kurios dirba kalėjimuose. Lenkijoje 5 000 iš 30 000 kalėjimo tarnautojų yra moterys. Kalėjimo darbuotojų darbo užmokestis nesiekia 500 eurų per mėnesį. Atsižvelgiant į tai, kad kalėjimo personalo vaidmuo yra užtikrinti, kad bausmė būtų tinkamai atlikta, svarbu, kad dauguma tarnautojų, bendraujančių su kalinėmis, būtų tos pačios lyties. Tai sumažina kalinių diskomfortą ir užtikrina geresnį jų teisių saugumą. Mes nepasieksime šio pranešimo tikslo, jei žymiai nepadidinsime užmokestį ir nesuteiksime geresnių darbo sąlygų kalėjimų darbuotojams.

 
  
  

- Pranešimas: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Pone Pirmininke, balsavau pagal savo frakcijos nurodymus už šį konkretų pranešimą, bet buvau prieš daugelį pakeitimų.Tačiau aš turiu sunkumų su konstatuojamąja dalimi. Jose sakoma: ”tuo tarpu reikia sukurti nacionalines pajėgas, kad išlaikyti įsakymą,kuris suveda visas patikimas bendruomenes”. Manau, kad šias nacionalines pajėgas sukūrė Irako gyventojai, žmonės Irako viduje.

Jums tikrai įdomu, kiek ryžto įdėjo Europos Parlamentą sudarančios atskiros valstybės narės, kad paremtų tokias pastangas. Jums tik reikia pažiūrėti, kiek žmonių parėmė šias pastangas Irake, tikėdami ar netikėdami jomis. Kai pažiūrėsime, turėsime pasistengti ir išspręsti savo pačių sukeltas problemas.

Tikrai manau, kad ši rezoliucija rodo kaip bandymai turėti suderintą ES užsienio ir saugumo politiką ateityje sukels mums daug problemų, tiek čia, tiek valstybių narių sostinėse

 
  
  

- Pranešimas: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Pone Pirmininke,kaip dauguma mano frakcijos narių,aš balsavau prieš šį pranešimą ne dėl jo temos,bet dėl to,kad šis svarbus klausimas naudojamas ideologinėse kovose apie lyčių ir reprodukcinės sveikatos sąvokas ir teises.

Aš noriu kreiptis į visas frakcijas šiuose rūmuose,kad būtų baigtas šis ideologinis ginčas, nes jis kenkia šiai temai. Mes privalome išaiškinti,kad reprodukcinė sveikata yra svarbu, bet ji neturi nieko bendro su abortu, nes tai nėra Europos Sąjungos kompetencija, ir kiekviena valstybė turi teisę taikyti savo įstatymus toje srityje. Tai suderinama su subsidiarumo principu, kuris reikalingas, kad Europos piliečių pinigai nebūtų panaudoti tikslams, kurių kai kurios ES valstybės narės nelaiko priimtinais dėl etinių ,moralinių ir juridinių priežasčių.

Todėl mes neabejotinai atsisakyti šios temos ir daugiau jos nesvarstyti, bet sutelkti dėmesį į neutralias sąvokas, kurios tikrai susiję su sveikatos klausimu, bet neturi nieko bendro su abortų klausimu,dėl kurio nuomonės šiose rūmuose skiriasi,ir kur aš tvirtai esu už negimusio vaiko saugumą.

 
  
  

Balsavimo paaiškinimai raštu

 
  
  

- Pranešimas: Claude Turmes (A6-0006/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. − Aš remiu Claude Turmes pranešimą apie Pasaulinės energijos vartojimo veiksmingumo ir atsinaujinančios energijos fondą (PEVVAEF). PEVVAEF naudos ribotas valstybės lėšas, kad skatintų privačias investiciją į energijos veiksmingumą ir atsinaujinančią energiją nukreiptus projektus besivystančiose šalyse ir ekonomiką pereinamuoju laikotarpiu. Remiu šį fondą, kuris padės kiekvienam pasiekti tam tikrą energijos veiksmingumo lygį ir pasinaudoti atsinaujinančia energija ,ir aš balsavau už jį.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), − raštu. − (RO) Rezoliucijoje kalbama apie sukūrimą pažangaus finansinio dokumento, kuris paremtų tam tikrų projektų įgyvendinimą. Tuos projektus finansuoja šis fondas atsižvelgiant į perėjimą prie ekonomikos su mažu anglies dvideginio išsiskyrimu ir prisitaikymą prie klimato kaitos poveikio.

Tokios ekonomikos vystymasis pasinaudojant projektais, kuriuos finansuoja fondas, reiškia naujų darbų sukūrimą, vienodas sąlygas socialiniam vystymuisi ir skirtumų panaikinimą.Šia prasme, tam tikra MVĮ suteikta parama, kad jos gautų finansavimą savo PEVVAEF projektams, yra naudinga.

Balsavau už šią rezoliucją, nes manau, kad šios dvi veiklos formos, - šiltnamio dujų išsiskyrimo sumažinimas ir prisitaikymas prie klimato pasikeitimo poveikio, privalo būti vystomos lygiagrečiai, pasinaudojant nuosekliomis ir susiliejančiomis politikomis, turinčiomis teigiamą įtaką darbo rinkos plėtrai, naujų darbų kūrimui ir BNP didinimui.

 
  
  

- Pranešimas: Danutė Budreikaitė (A6-0036/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. (PT) Galima bendrais bruožais pasakyti,kad šio pranešimo tikslas – skatinti “naujų” valstybių narių integraciją į ES išorės politiką, ypač į “vystymosi bendradarbiavimo politiką” ir į “Europos kaimyniškų santykių politiką”.

Pranešimas taip pat svarstoma, kad “naujosios” valstybės narės suteiktų ES galimybę “stiprinti savo strateginį dalyvavimą Rytų Europoje, centrinėje Azijoje ir Kaukaze” - regionuose, su kuriais “naujosios”valstybės narės turi pirmumo ryšius,ir kurios šiuo metu gauna mažiau “pagalbos”.

Tai reiškia,kad siekiama pasinaudoti Rytų Europos šalių, kurios įstojo į ES 2004 m., privilegijuotais ryšiais, kaip ES kišimosi priemone (atsižvelgiant į svarbesnių valstybių interesus ir jų dideles ekonomines bei finansines grupes ,ypač energijos sektoriuje) Nepriklausomų valstybių sąjungos šalyse, Vakarų Balkanuose ir Kaukaze.

Tai yra siekimas pasinaudoti tų šalių “perėjimo”į kapitalizmą ir įtraukimo į NATO ir ES “patirtimi” kaip pavyzdžiu, kuriuo reikia sekti šiuose regionuose. Galų gale tai yra ginčijamas klausimas: politika, kuri pridengia savo kapitalistinius interesus “plėtra”.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. – Palaikau Danutės Budreikaitės pranešimą apie ES vystomojo bendradarbiavimo politikos iššūkių naujoms valstybėms narėms. Kol naujos ES valstybės narės, tarp jų Malta ir Kipras, pateiks unikalią patirtį, kaip pritaikyti ir nukreipti vystomąją politiką mūsų kaimyninėse šalyse į Rytus, mes privalome aktyviai skatinti jų ryšius su Sacharos dykyma siejančiomis Afrikos šalimis ir mažiausiai išsivysčiusiomis šalimis (MIŠ). Mūsų naujos narės stiprina ES, kaip pasaulinio partnerio, vaidmenį,todėl labai reikėtų skatinti tą jų vaidmenį. Aš remiu pranešimą ir jo rekomendacijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), raštu. (PT) Vien tik tas faktas, kad mes svarstome naujų valstybių narių vaidmenį Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politikoje, ypač su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno pakrančių šalimis, yra akivaizdus ES didinimo ir neseniai įstojusių šalių integracijos proceso sėkmės įrodymas.

Žinoma,”buvusios Rytų Europos šalys”turi seną “bendradarbiavimo” su Afrika tradiciją,ir galbūt tie ryšiai išliks, bet visiškai kitomis sąlygomis.Tačiau svarbiausia,kad šios šalys,kurios dar narsiai priešinasi daug kainuosiančiam pertvarkymui, dabar gali prisidėti prie vystomojo bendradarbiavimo, kurį aktyviai palaiko jų gyventojai.Mes tikime,kad šiuo pavyzdžiu galėtų, ir kad paseks kitos šalys, daugiausia tokiomis pačiomis aplinkybėmis, kitose pasaulio vietose.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), raštu. − (PL) Balsavau už ponios D. Budreikaitės pranešimą dėl ES vystomojo bendradarbiavimo politikos iššūkių naujoms valstybėms narėms.

Pranešimas yra labai rimtas, ir jis pateikia išsamią naujųjų valstybių narių vystomojo bendradarbiavimo, susijusių institucijų ir programų, remiamų šalių ir svarbių finansinių indėlių dabartinės padėties analizę.

Pranešime svarstomi klausimai pabrėžia santykius tarp ES valstybių narių ir jų naujų kaimyninių rytų šalių. Naujosios valstybės narės yra svarbios ES palaikant santykius su naujomis kaimyninėmis valstybėmis.

Aš asmeniškai reikalaučiau veiksmingų vystomojo bendradarbiavimo formų tarp senųjų ir naujųjų donorių mažiau išsivysčiusių šalių naudai, pasinaudojant vyraujančia naujų valstybių narių įtaka konkrečiuose rajonuose arba šalyse.

 
  
  

- Pranešimas: Neena Gill (A6-0027/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), raštu. (PT) Aš balsavau už ponios N. Gill pranešimą apie Bendrijos pasiūlymos dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dalyvauti tyrimų ir vystymosi programoje. Ši programa siekia pagerinti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę naujų informacinių ir ryšių technologijų dėka (IRT). Europos Sąjungos dalyvavimas šioje programoje padės geriau susitvarkyti su demografiniais iššūkiais.

IRT naudojimas padės vyresnio amžio žmonėms tapti labiau nepriklausomais ir išlikti sveikais, ir galės pagerinti jų gyvenimo kokybę.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), raštu. (PT) Mes balsavome už šį pranešimą, kuris nagrinėja Europos Komisijos pasiūlymą dėl ES dalyvavimo tyrimų ir vystymosi programoje,kurią įvairios ES valstybės narės nusprendė pradėti naujų informacinių technologijų (IRT) srityje,kad padėti vyresnio amžiaus žmonėms veiksmingai dirbti. Programa vadinasi „Bendroji kasdienį gyvenimą palengvinančios aplinkos programa“ ir ji siekia gauti sinergijos vadovavimo ir finansinių išteklių atžvilgiu. Portugalija taip pat joje dalyvauja.

Pranešimas, kurį dabar patvirtino Europos Parlamentas, atkreipia dėmesį ir pateikia konkrečius pasiūlymus dėl moterų vaidmens mokslo ir tyrimų srityje ir pabrėžia MVĮ dayvavimo ir visų valstybių narių teisingo priėjimo prie rentabilių sprendimų svarbą tam, kad būtų išvengta skaitmeninio pasidalinimo ir dviejų pakopų Europos sukūrimo.

Taip pat jis siūlo, kad iki 2010 m. Komisija vadovautų preliminariai vertinant programos įgyvendinimo veiksmingumą ir kokybę.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), raštu. – (FR) Aš norėčiau pateikti dvi kritiškas pastabas dėl N. Gill pranešimo, kuris iš esmės yra apie tyrimų programos sudarymą siekiant padaryti vyresnio amžiaus žmones savarankiškesniais informacinių ir ryšio technologijų dėka.

Pirmoji pastaba yra apie pasiūlymų turinį. Sunku suprasti, kokią pridėtinę vertę suteikti Europos Sąjunga projektui, kurio ėmėsi kelios valstybės narės, išskyrus tai, kad padarys procesą labiau biurokratiniu ir įkurs Bendrijoje naują instituciją. Sąjungos finansinis dosnumas nurodytai 150 mln. eurų sumai keliems metams be aukščiau minėtos naujos institucijos einamųjų išlaidų, galutinai neišsprendžia šio klausimo, neatrodo, kad išspręs ginčą.

Mano antroji pastaba yra susijusi su pasiūlymų forma. Vis dažniau pasiūlymai šiuose rūmuose yra pateikiam kaip kompromisas tarp Parlamento ir Tarybos. Idėja yra pagreitinti jos priėmimą, priimant per pirmąjį svarstymą. Tačiau, tiesą sakant, mes matome,kad įstatymų leidžiamasis organas tampa saujelės kvalifikuotų derybininkų įkaitu.Aš laikau tokios praktikos plitimą grėsme demokratijai.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už pranešimą, kuriame siūloma, kad Europos Sąjunga dalyvautų tyrimo ir vystymosi programoje „Bendroji kasdienį gyvenimą palengvinančios aplinkos programa“, kurią kartu pradėjo kelios valstybės narės ir trečiojo pasaulio šalys.

Gyventojų senėjimas yra iššūkis Europos visuomenei ir Europos ekonomikai. Šiandien vidutinė gyvenimo trukmė yra 80 metų, ir žmonių skaičius 65-80 metų amžiaus grupėje išaugs vidutiniškai 40 proc. tarp 2010-2030 metų.

Atsiranda naujų sprendimų kaip padėti žmonėms kovoti su atminties praradimu, pablogėjusiu regėjimu, klausa, mobilumu ir savarankiškumo praradimu, kurie senstant gali mus varginti.

Europos Sąjungos dalyvavimas šioje programoje yra numatytas Europos Komisijos tyrimo ir vystymosi programos septintos schemos kontekste. Europos Sąjunga skirs 150 mln. eurų bendram projektų finansavimui, kurių rezultatai bus verti mažiausiai 600 mln.eurų tarp 2008 ir 2013 metų.

Programoje dalyvaujančios šalys taip pat turės padėti finansuoti lygiaverčiai arba skirdamos daugiau pinigų,o tai reiškia, kad kiekviena šalis šiai sričiai skirs 20 proc. iš savo nacionalinio biudžeto.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), raštu. − (PL) Aš balsavau už ponios N. Gill pranešimą (A6-0027/2008) “Vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimas”, kurio tikslas – skatinti šiuolaikinių informacijos ir ryšių technologijų panaudojimą kaip paramos priemonę pagyvenusio amžiaus žmonėms.

Kaip žinome, mūsų bendruomenėse pastebimas gyvenimo trukmės didėjimas .Tai yra teigiama tendencija. Dabar vidutinė gyvenimo trukmė ES yra 80 metų ir proporcingumas žmonių 65 + metų amžiaus grupėje netrukus pasieks 40 proc. Dabar svarstomos technologijos gali žymiai padėti tokiems žmonėms įvairiose situacijose, įskaitant profesinės ir socialinės veiklos prailginimą ir gyvenimo kokybės pagerinimą. Savaime suprantama, kad reikia atsižvelgti į neįgaliųjų žmonių poreikius ir užtikrinti galimybę naudotis šioms paslaugomis turi būti užtikrinta teikiant interneto ryšį tiek miestuose, tiek kaimuose, kad taip būtų išvengta geografinės diskriminacijos.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), raštu. (DE) Esu už tai, kad Europos Sąjunga prisidėtų prie “Bendroji kasdienį gyvenimą palengvinančios aplinkos programa“ finansavimo, kadangi tai padėtų ne tik vyresnio amžiaus žmonėms, bet ir negalią turinčioms gyventojų grupėms. Būtent dėl labai svarbių demografinių pasikeitimų tarp Europos gyventojų ir pastaraisiais dešimtmečiais didėjančios gyvenimo trukmės, privalome remti naujas informacines ir ryšių technologijas, nes tai daug lengviau padėtų vyresnio amžiaus žmonėms įveikti kasdienines problemas. Ryšium su bendru išlaidų mažinimu sveikatos sektoriuje naudojant šias naujas technologijas, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į “mobilaus sveikatos tikrinimo” sistemų tyrimus, dėl kurio vien Vokietijoje metinės sveikatai skirtos išlaidos sumažėtų 1500 mln. eurų.

Norėčiau pabrėžti, kad viena iš bendro finansavimo naudos yra tai, kad ji taip pat teigiamai veiks privatų sektorių, nes netiesiogiai padėtų mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Aš tvirtai remiu „Bendrąją kasdienį gyvenimą palengvinančios aplinkos programą“, nes naujų technologijų naudojimas reiškia nuolatinę pagarbą vyresnio amžiaus žmonių asmeniniam gyvenimui ir sudaro jiems sąlygas oriai pasenti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. − Aš palaikau Nina Gill pranešimą ”Vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimas”. Sujungdami išteklius ir suderindami tyrimus ir vystymąsi Europos lygiu, mes kompetetingiau galėsime nustatyti, kaip pagerinti savo vyresnio amžiaus piliečių gyvenimą. Nustatydami minimalų mokestį, mes užtikrinsime visų valstybių narių dalyvavimą šiame reikale. Aš norėčiau pagirti pranešėją už jos pranešimą ir paremti jo rekomendacijas.

 
  
  

- Pranešimas: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström and Åsa Westlund (PSE), raštu. (SV) Mes nusprendėme visiškai paremti pranešimą, kadangi, mūsų nuomone, ES privalo suteikti prioritetą veiksmams dėl nesveikos mokesčių konkurencijos kuro sektoriuje, ypač siekiant leisti ES pasiekti savo su klimatu susijusius tikslus.

Mokesčių suderinimo pasiūlymas taip pat neapsaugotų atskirų valstybių narių nuo mokesčių kėlimo benzinui ir dizeliniam kurui dėl anglies dvideginio išmetimo.

Tai yra dar viena svarbi priežastis paremti pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), raštu. (PT) Šiuo pasiūlymu dėl direktyvos siekiama sumažinti kuro kainų skirtumus tarp įvairių valstybių narių, dėl ko yra iškreipiama konkurencija kelių transporto veikloje. Gazolino, kuris naudojamas kaip automobilių kuras, ir bešvinio benzino kainų skirtumai yra tikrai dideli.

Taigi Portugalijai, vienai šalių, kurioje juntama ši padėtis, tai yra svarbu, nepamirštant kainų skirtumų tarp mūsų šalies ir Ispanijo. Portugalijos įmonės kenčia nuo Ispanijos įmonių konkurencijos, nes jos gauna naudos dėl žemesnių kuro kainų, kur kuras sudaro apie 30 proc. išlaidų ir dėl žemesnio kuro mokesčio (ir PVM).

Portugalijos įmonės pateisino darbininkų nustatyto darbo užmokesčio sąstingį šiuo daromu spaudimu išlaidoms, ir rimtomis pasekmėmis darbo jėgai.

Europos Parlamento pasiūlymas yra labiau teigiamas, kadangi jis panaikina pereinamąjį laikotarpį pagal 18 straipsnį.Tai yra labai svarbus aspektas dabartinėje padėtyje, tikintis, kad 2010 m. dėl to sumažės skirtumai tarp Portugalijos ir Ispanijos, nes pastaroji turės padidinti kuro mokestį gazolinui nuo 302 eurų iki 330 eurų. Priartėjimas prie šio skaičiaus tęsis 2012 m. ir 2015 m. Deja, bešvinio kuro atveju tokio pasikeitimo nebus.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), raštu. – (FR) Balsavau prieš O. Schmidt pranešimą, kadangi tai kuo čia užsiima Europos Parlamentas, vietoj to, kad palaikytų Komisijos iniciatyvą, yra savotiškas pokštavimas kurstant senąsias valstybes nares prieš naująsias.Bet kuriuo atveju sprendimas galiausiai priklausys tik nuo ministrų, ir jis turės būti vieningas.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI ), raštu. – (FR) Didesnis apmokestinimas ir daugiau kontrolės – toks Briuselio receptas Europai! Akcizo mokesčių suderinimas, kaip ir PVM suderinimas, paskiriant jau 15 metų esančius tokius pačius privalomus mokesčius, yra aiškiai neveiksmingas, visiškai nereikalingas ir, kai kuriais atvejais, net nuostolingas.

Ar man reikia priminti, kad tokios priemonės neleidžia valstybėms narėms, pavyzdžiui, mažinti PVM visuomeninio maitinimo pramonėje, net jei tai yra sektorius, kur argumentai konkurencijos iškraipymo tarp valstybių yra ypač nepagrįsti, ir kur PVM sumažinimas galėtų padėti sukurti tūkstančius darbų? Ar man reikia priminti,kad norėdamos laikytis Europos taisyklių, naujosios valstybės narės yra verčiamos didinti mokesčius, kurie jų žmonėms atrodo nežmoniški, o tuo pačiu metu, pagal kitas Europos taisykles, iš jų reikalaujama mažinti jų infliacijos dydį?

Dabartinis pasiūlymas siekia padidinti mokesčius dizeliniam kurui kartu su mokesčiais bešviniui kurui ta dingstimi, kad norima apsaugoti aplinką ir tariamai reikia kovoti su “mokesčių turizmu”. Tuo mes norime pasakyti, kad eiliniai žmonės pasinaudos konkurencija! Visa tai dar gėdingiau, nes vairuotojai tokioje šalyje kaip Pracūzija, skatinami pirkti dizeliniu kuru varomas transporto priemones , turbūt,dėl to, kad mes galėtume dabar juos sutriuškinti!

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. (PT) Šis paaiškinimas dėl balsavimo siekia pabrėžti, kad mes vėl atsisakome galimybės ES lygmenyje, nes toks mechanizmas yra, kad imtis veiksmų apginti nedideles pakrantės žvejybos įmones ir joms būtų taikomos bent jau tokios pačios benzino apmokestinimo sąlygos, kokias turi žvejojantys ir ūkininkaujantys gazolino vartotojai. Reiktų prisiminti,kad bezinas yra kuras, naudojamas laivams šioje svarbioje ir didžiausioje įvairių valstybių narių, ypač Portugalijos, laivynų dalyje.

Europos Parlamentas savo 2006 m. rugsėjo 28 d. rezoliucijoje dėl ekonominės padėties pagerinimo žvejybos pramonėje, manydamas,kad padidėjusios kuro kainos daro labai neigiamą poveikį žvejybos pramonei, žymiai pablogino esamą socioekonominę krizę ir drastiškai sumažindamo žvejų pajamas. Ir pabrėždamas, kad yra rimta grėsmė, jog išnyks tūstančiai žvejybos įmonių ir bus prarasta tūkstančiai darbų, priėmė įvairius pasiūlymus, kurie paremtų tą sektorių ir jis galėtų kovoti su padidėjusiomis kuro kainomis. Po pusantrų metų faktiškai nieko nėra padaryta ES lygiu, išskyrus išaugusia „de minimis“ pagalbą.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. − Olle Schmidt pranešimo ”Bešvinio benzino ir gazolino apmokestinimas” tikslas – pasidomėti akcizo mokesčio kurui skirtumais visoje Sąjungoje. Dabartinis pusiausvyors nebuvimo paskatino kuro turizmą, kurio šaknys yra ekonominės ir aplinkos. Reikia imtis priemonių, kurios užtikrintų, kad ši praktika nebūtų skatinama. Vis dėlto aš pripažįstu poreikius naujų valstybių narių, kurios vis dar yra užsiėmę ekonominio vystymosi procesu, ir kurioms reikės laiko pritaikyti pasiūlytas priemones. Aš balsavau už šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE), raštu. – (FR) Komisijos pasiūlymo tikslas buvo įdiegti priemones sumažinti anglies dvideginio išskyrimą remiantis nustatytais tikslais dėl energijos ir klimato kaitos. Tačiau nei Komisijos pasiūlymas, nei šiandien priimtas pranešimas neatkreipia dėmesio į skubų poreikį sukurti kurą, kuris padėtų kovoti su anglies dvideginio išsiskyrimu. Planuotų pakeitimų ir būdo, kaip juos paskirstyti laike ir geografiškai visoje Sąjungoje, neatitikimas padarys pasiūlytas priemones neveiksmingomis.

Jeigu mes tikrai ketiname gyventi “švaraus oro epochoje”, mes turėtume turėti didesnę vaizduotę aplinkos požiūriu ir remti priemones, kurios padėtų mums veiksmingai kovoti su klimato žlugdymu. Apmokestinimo pakeitimo būdas, kurį pasiūlė Komisija, ir Olle Schmidt pranešimas, neskatina nei tyrimų, nei naujo alternatyvaus kuro, kuris sustabdytų anglies dvideginio išskyrimą, koncepcijos sukūrimo.

Šiandien aš visiškai nepritariu šiam pranešimui ir todėl aš balsavau tiesiog prieš kompromisą, kuris kenkia viešai paskelbtam tikslui.

 
  
  

Pranešimas: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), raštu. − (IT) A.M. Gomes pranešimas kritiškai įvertina dramatišką ir sunkią padėtį Irake. Nevyriausybinės organizacijos ir įvairios institucijos, atsakingos už regiono atkūrimą, neturi vadovavimo praktikos, kaip išspręsti problemas, atsiradusias dėl dešimtmečių karų, diktatūros ir sankcijų.

Šiame kontekste Europos institucijų pareiga paremti daugiaspektę strategiją dėl padėties Irake ,kuri didina tiesioginę ES techninę paramą, skirtą remti teisinę valstybę, teisingumą ir patikimą finansavimo valdymą siekiant apsaugoti pagrindines žmogaus teises kuriant regioninį stabilumą ir saugumą.

Todėl Parlamentas ragina Tarybą skatinti Europos įmonių investuoti Irako teritorijoje ir vęsti derybas dėl prekybos tarp ES ir Irako sutartie. Tada Irako rinka būtų labiau suderinta su europinėmis taisyklėmis.

Iš esmės Europos Parlamento pasiūlymas, kuriam aš visiškai pritariu, pateikia naują strategiją Irako atžvilgiu,ir į ją įeina atitinkamas Europos priemonės demokratijai ir žmogaus teisėms remti (EPDŽR) panaudojimas bei pluralistinės ir nepriklausomos informacinės sistemos palaikymas.

Būdamas Vystimosi komiteto pranešėju dėl Erasmus Mundus 2009-2013 metų pranešimo, dabar aš sieksiu,kad būtų padidintas Irakui skirtas finansiniai asignavimai. Kultūros skleidimas yra pagrindinis žingsnis kuriant tikrą teisinę valstybę.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. (PT) Priimta rezoliucijoje parodomas “stulbinantis išradingumas” visai nepaminint JAV ir jos sąjungininkų nelegalios agresijos ir okupacijos.

Rezoliucijoje vengiama kalbėti apie šimtus tūkstančių žuvusių irakiečių, visos šalies sunaikinimą ir sąmoningą bei masinį žmogaus teisių negerbimą, atsiradusį dėl agresijos ir okupacijos.

Rezoliucijoje visiškai nieko nesakoma apie pradinę ir svarbiausią nepaprastai rimtų problemų ,su kuriomis dabar susiduria Irako žmonės ir jų šalis, priežastį, ir kaip jas išspręsti.Tai – skubus visų šalį okupavusių karinių pajėgų išvedimas.

Iš esmės rezoliucijoje užimama status kvo padėtis, pristantant tai kaip fait accompli ir siekian skatinti didesnį ES dalyvavimą Irako intervencijoje, laikydama šią šalį dar viena JAV/NATO/ES “prižiūrima valstybe”, kokiomis yra Afganistanas ir Kosovas. Tai stulbina, nes tuo pačiu metu joje sakoma, kad kaimyninės šalys privalo nesikišti į Irako reikalus ir gerbti jo nepriklausomybę, suverenitetą bei teritorinę integraciją ir Irako žmonių troškimą savo pačių pastangomis sukurti šalies konstitucinę ir politinę sistemą.

Taigi mes balsavome prieš.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), raštu. − Aš balsavau už šį pranešimą nepaisant nuomonės, išdėstytos vienoje konstatuojamoje dalyje, kad dėl visų Irako problemų yra kaltas ankstesnis režimas. Nėra jokių abejonių, kad Saddam Hussein buvo žiaurus diktatorius ir yra atsakingas už daugelio savo žmonių mirtį, ypač sistemingai stengdamasis sunaikinti kurdus. Tačiau jei okupavusios pajėgos neturi jokios strategijos,reikalingos šalies atstatymui,tada tai taip pat sukels neapsakomas kančias.

Labai džiaugiuosi, kad Parlamentas mano,jog jokia šalis neturėtų jėga grąžinti žmonių į Iraką. Šalis nėra saugi net Irako Kurdistanui, kurio sienas neseniai kirto turkų tankai, sukeldami baimę ir nestabilumą. Daugelio frakcijų nariai Irako parlamente mums sakė,kad sugrįžimas yra pavojingas ir potencialiai destabilizuoja pačią šalį. Mes taip pat girdėjome pakomityje žmonių teisių apie milijonų irakiečių, gyvenančių kaip pabėgelių kaimyninėse šalyse, sunkią padėtį, gaunant labai mažai padėties iš tarptautinės bendrijos. Mes turėtume tose šalyse remti visuomenines paslaugas ar bent šviesti vaikus.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM), raštu.(FR) Judėjimo už Prancūziją atstovai Europos Parlamente išlaiko poziciją nuo JAV intervencijos Irake pradžios. Mūsų šalies patirtis ir jos ryšiai su Irako žmonėmis įspėjo mus apie žmonėms gręsiančios karinės ir moralinės katastrofos, kurią sukeltų intervencija.

Dabar žala jau padaryta ir nuo valstybių narių priklauso, veikiant pavieniui ar bendrai, valstybės narėsatskirai arba bendrai, kaip gelbėti ir atkurti tai, ką dar galima išgelbėti. Prieš JAV intervenciją Irakas buvo vieinintelė musulmonų šalis, kuri buvo didelės ir klestinčios krikščionių bendruomenės, gyvenusios ten dar prieš Islamo atsiradimą, namais.

Viena tragiškiausių JAV intevencijos pasekmių yra masinis tos bendruomenės žmonių išsikėlimas dėl teroro ir baimės. Tai didžiulė nelaimė Irakui dabar ir ateityje. Atrodo, kad greitas susimaišiusių religinių gyventojų grupių Viduriniuose Rytuose iširimas reiškia žmonių ir ekonomikos nuskurdimą ir kelia grėsmę viso regiono stabilumui ir klestėjimui.

Istorikas Fernand Braudel galvojo, kad istorija prasideda Sumarijoje, bet šiandien atrodo, kad ilgalaikė krikščionių mažumų Irake istorija baigiasi. Mes, Europos tautos, tiesiog negalime nieko nedaryti ir toleruoti šią didžiulę neteisybę.

Kadaise Irako krikščionių bendruomenės buvo nuoširdžios ir pritarė Islamui. Kartu su savo kaimynais musulmonais jos sukūrė šalį, kuri klestėjo, kol jos nenusiaubė fanatizmas ir karai.

(Paaiškinimas dėl balsavimo nutrauktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. − Džiaugiuosi matydamas, kad Ana Gomes pranešime apie ES vaidmenį Irake žvelgiama į priekį ir rengiama strategija, kaip sukurti stiprią demokratinę Irako valstybę, kurioje būtų gerbiamos žmogaus teisės ir šalies etninė bei religinė sandara. Irakui reikia Europos pagalbos,kad ji galėtų pagerinti dabartinį saugumą, skatindama investicijas ir didesnį NVO dalyvavimą šalies atstatyme.Visa Europa domisi Irako stabilumu ir saugumu, ir aš manau, kad pranešimo rekomendacijose tai pripažįstama.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), raštu. – (EL) Pranešimas yra skirtas, kad ES gautų didesnę imperialistų grobio dalį iš karo prieš Iraką ir intervencijų Vidurinių Rytų platesniame regione. Šiame kontekste:

juo ieškoma būdų ir priemonių užtikrinti ES ilgalaikį buvimą šalyje ir “padėti Europos firmoms siūlyti kontraktus Irakui atkurti”,t.y. padidinti Europos monopolijų gauto grobio dalį.

jame reikalaujama besąlygiškai padėti Irako kolaboracionistų “vyriausybei.”

jame siūlomos strategijos aktyviam dalyvavimui imperialistinėje okupacijoje. Kad karinės ir policijos pajėgos sudarytų okupuojančių armijų dalį, tereikia skirtingų šalmų ir pakeisti pavadinimą į “JN pajėgos”.

Todėl, ciniškai pripažįstant katastrofiškas karo pasekmes ir Irako žmonių žudynes, pranešime skubama tvirtinti, kad įvykiai yra pasibaigę.

Pranešime įteisinamos ne tik okupuojančios armijos, kurios tai vadina “daugianacionaline jėga”, bet ir privačios Irake veikiančios žudikų firmas, su sąlyga, kad taisyklės yra sukurtos vykdyti jų nusikalstamai veiklai!

Graikijos komunistų partija smerkia pranešimą. Ji išreiškia savo solidarumą su Irako žmonių pasipriešinimu ir regiono tautų kova dėl išsilaisvinimo iš imperialistų okupacijos jungo ir už jų neatimamą teisę nuspręsti savo likimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), raštu. (PT) Faktas, kad Parlamentas nusprendė svarstyti Europos Sąjungos vaidmens ateitį Irake, o ne reikalauti beprasmiškų diskusijų apie praeities peoblemas, yra teigiamas. Mums reikšmingiausi metai dabar yra greičiau yra ateinantys penki metai, o ne praėjusieji.

Bet kurių diskusijų šiuo klausimų pradinis taškas yra pripažinimas, kad padėtis ten žymiai pagerėjo,nors vis dar išlieka labai rimta. Pagerėjimas ypač atskleidžia tai, kad tiksle sukurti demokratinę ir saugią valstybę, slypi perspektyvus būdas judėti pirmyn. Mūsų tikslas gali būti pasiektas.Tačiau pastarųjų metų patirtis taip pat rodo, tikslas gali būti pasiektas esant didesniems įsiparegojimams, didėjant saugumui, investuojant į Irako valždios organų apmokymą ir – kas yra labai svarbu, - aktyviai prisidedant prie infrastruktūros sukūrimo, kuri padarys šalies ekonomką perspektyvia, be naftos. Europos Sąjungos atveju, tai apima didžiules investicijas į Irako ekonominę pertvarką, ir demokratijos sukūrimą šalyje. Demokratinis ir saugus Irakas, kuris gerbia žmogaus teises yra gyvybiškai svarbus regionui ir visam pasauliui.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), raštu. (DE) Žinoma, aš žinau, kad mes pleriniame posėdyje balsavome užmano kolegės Ana Gomes pranešimo projektą apie Europos Sąjungos vaidmenį, o ne už jos pranešimo pagrindimą. Tačiau aš manau, kad svarbu, kad savo pagrindime pranešėja dar kartą pabrėžia tą faktą, kad Irako invazija buvo strateginė ir humaniatarinė katastrofa, ir kad Irako visuomenė buvo iš naujo traumavo karas ir po jo prasidėjęs chaosas ir smurtas.

Pritariu faktui, kad, papildomai be visų kitų svarbių klausimų, ji priverčia pranešėją išaiškinti, kad reikia užtikrinti moterų didesnį vaidmenį ir skatinti gerbti moterų teises, mažumas ir vaikus, jei Irake turi būti atliktas geras darbas.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), raštu. − (NL) Aš apgailestauju, kad iki šiol Parlamentas iš viso nepateikė jokios analizės apie karą Irake. Iš tikrųjų Parlamentas paskutiniais metais skendėjo spengiančioje tyloje ir net nesuabejojo Bušo administracijos melais. Tai labai daug reiškia tokiam demokratiniam organui kaip Parlamentas! Mums bus sunku išsaugoti patikimumą, jei mes net neveikiame prieš JT narius, ,o tai pažeidžia JT chartiją.

Ponia A. Gomes pateikia mums Irako padėties įvertinimą. Į jos pranešimą apie Europos Sąjungos vaidmenį Irake yra įtraukta keletas gerų rekomendacijų kaip atkurti šalį. Jame atkreipiamas dėmesis į įvairius klausimus ir visos pasiūlytos priemonės man atrodo yra įgyvendinimos. Aš ypač pritariu pasiūlymams dėl daugiašalių pastangų, prižiūrint JT vykdyti intensyvias diplomatines derybas tarp JAV ir Irako kaimyninių šalių. Jų tikslas būyų – užtikrinti Irake demokratiją paremtą teisinės valstybės principais ir žmogaus teisėmis. Taigi aš remiu pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), raštu.(FR) Ketvirtoji Ženevos konvencija yra susijusi su civilių asmenų apsauga karo metu. Joje nurodoma, kad privalo būti gerbiamas ir saugomas humanitarinis, medicininis ir religinis personalas.

Gyvybiškai svarbu, kad mes paremtume Monsinjoro Paulos Faraj Rahho, Chaldino katalikų arkivyskupo, gimusio ir gyvenusio Mosule, ir pagrobto 2008 m.vasario 29 d.penktadienį, atvejį.

Pagrobėjai nužudė tris vyrus buvusius kartu su juo pagrobimo metu.

A.Gomes pakeitime žodžiu nebuvo galima nepaminėti Monsinjoro P.F. Rahho vardo.

Dėl tos priežasties aš norėčiau paprašyti Pirmininko, kad jis Parlamento vardu nusiųstų du detalius paramos ir padrąsinimo laiškus - vieną Irako Šiitų ministrui pirmininkui Nouri al-Maliki, kuris .pasmerkė Krikščionių dvasininkijos užpuolimą ir Irako vyriausybės vardu pasiūlė krikščionių “apgynimą ir teisingumą”, užtikrindamas, kad atsakingi už smurtą bus sugauti ir nubaust. O kitą - kitą Irako Viceprezidentui Tareq al-Hashemi, sunitų bendruomenės nariui, kuris taip pat pasmerkė teroristų dėl krikščionių bendruomenių užpuolimo be aiškios priežasties ir kuris po įvykdyto pagrobimo išreiškė solidarumą su, kaip jis pavadino, “krikščioniais broliais”.

-

Labai svarbu, kad mes paskatintume nacionalinius valdžios organus padaryti viską, ką jie gali, kad greitai ir besąlygiškai būtų paleistas Monsinjoras Paulos Faraj Rahho.

 
  
  

-Pasiūlymas rezoliucijai: Europos ginklų eksporto elgesio kodeksas (RC-B6-0063/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), raštu. − Aš remsiu šią rezoliuciją. Kaip aš minėjau savo pranešime prieš daugiau nei dešimt metų, svarbu, kad mes turime privalomą teisėtą pagrindą savo ginklų eksporto elgesio kodeksui.

Tačiau reikalavimas eksportuoti atsirado dėl pasidalijusios pramonės, kuri trokšta ilgalaikės gamybos, kad galėtų konkuruoti su masiškai pagamintais ginklais iš JAV, esant nedidelei paklausai šalies viduje.

Taigi mums reikia vieningos gynybos reikmenų rinkos, kuri suteiktų Europai teisę pirmiausia konkuruoti, antra, sustabdyti stiprėjančius regioninius karus visame pasaulyje, trečia, perkelti savo gerai kvalifikuotus mokslininkus ir inžinierius į naujas ateities pažengusių technologijų pramonės šakas.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin and Nils Lundgren (IND/DEM), raštu g. (SV) Kai kurios valstybės narės turi teisėtą suinteresuotuma skaitinti ginklų eksportą. Taigi, jei bus sudarytas bendras ginklų eksporto elgesio kodeksas, kai kurios valstybės narės su labiau ribojančia politika bus priverstos eiti į kompromisą.

Mūsų nuomone, geriausia ginklų eksporto priežiūra bus tada, jeigu kiekviena valstybė narė veiks pagal savo nacionalinius įstatymus. Švedija ir toliau privalo turėti teisę vykdyti ginklų eksportą, jeigu ji to nori. Bendradarbiavimas yra pageidautinas, kad užtikrinti tolesnę pažangą pasaulinio nusiginklavimo darbe, bet geriausiai tai galima pasiekti tarptautiniu pagrindu Jungtinių Tautų konteksto ribose, atsižvelgiant į JT patirtį, kompetenciją ir pasaulinę apimtį.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. (PT) Neabejotinai veiksmingas ES ginklų eksporto elgesio kodeksas turės vis didesnę reikšmę jos spartaus militarizavimo, kuris atsispindi Sutarties projekte ir kurį dabar ratifikuoja kiekviena valstybė narė, kontekste.

Ne be tam tikros ironijos pačioje rezoliucijoje aiškiai nurodoma į “besivystančią Europos saugumo ir gynybos politiką (ESGP), dislokuojant vis daugiau ir daugiau karinių ir civilinių grupių ten, kur ES personalui gali būti grasinama ginklais, kuriuos anksčiau tiekė ES valstybės narės.”

Plečiasi ES „karinių reikmenų rinka”, skatinamos kelios iniciatyvos suderinti nacionalines ginklų įsigijimo politikas ir Bendrijos ginklų perdavimą ir pardavimą, ir atsiranda „noras didinti ginklų eksportą kaip priemonę ekonominių interesų skatinimui“.

Duotas toks slaptažodis - ginklavimosi varžybos ir tarptautinių santykių militarizavimas.

Iniciatyvos ir priemonės, kuriomis siekiama bent jau sušvelninti tokių veiksmų išplėtimą, yra teigiamos ir reikalingos.Tačiau, kaip mes jau anksčiau tvirtinome, prekybos ginklais reguliavimas bus daug svarbesnis, jei tuo pačiu metu vyks daugiašalis ir savitarpiškas nusiginklavimo procesas, prasidedantis nuo didžiulių branduolinių ginklų sandėlių išmontavimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), raštu. − Didžiosios Britanijos konservatorių delegacija balsavo prieš rezoliuciją remdamasi tuo, kad ji nepritaria nei Lisabonos sutarčiai nei ESGP vystymuisi. Be to, ryžtingai pritardama atsakingai ginklų perdavimo politikai, ji nėra tikra dėl teisėtai privalomo elgesio kodekso, kurį sudarė ES anksčiau tarptautiniu mastu privalomos ginklų prekybos sutarties, privalumų.

 
  
  

- Pranešimas: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström and Åsa Westlund (PSE), raštu. (SV) Mes, Švedijos socialdemokratai, balsavome už pranešimą, kadangi svarbu, jog tam tikrose institucijose Europoje būtų pagerintos sąlygos kalėjimuose, ir kad būtų gerbiamos kalinių žmogaus ir pagrindinės teisės. Be to, lygybės perspektyva turi būti integruota į nusikaltėlių priežiūrą ir kalėjimų naudojimą. Tačiau mes nesutinkame su kai kuriomis pranešimo vietomis. Nenorime sąlygų Europos kalėjimuose suderinimo ir nuogąstaujame dėl pranešime minimų tam tikrų baudžiamųjų sankcijų ar alternatyvių bausmių moterims, nėščioms moterims ir moterims su mažais vaikais. Kalbant apie vaiko ryšį su tėvais, kol jie yra kalėjime ir po to, vaiko labui reikia atsižvelgti į abu tėvus, o ne tik į motiną arba vieną tėvų.

 
  
MPphoto
 
 

  Den Dover (PPE-DE), raštu. − Aš ir mano Didžiosios Britanijos konservatoriai kolegos manome, kad visada reikėtų ieškoti būdų, kaip pagerinti kalinamų moterų padėtį. Pranešimas siūlo keletą galimybių, kurias galima būtų nagrinėti toliau, įskaitant ir sveikatos paslaugas.

Tačiau pranešimas per daug nurodoma, ko jis šioje srityje prašo iš valstybių narių.Valstybės narės pačios turi nuspręsti, kokios kalėjimų politikos laikytis. Mes tikrai negalime sutikti su konstatuojamomis dalimis C ir Q, kurios mūsų manymu, iškraipo kitus galbūt vertingus pranešimo aspektus. Dėl šių priežasčių mes nusprendėme susilaikyti.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), raštu. (PT) Aš balsavau už ponios M.I Panayotopoulos-Cassiotou’s pranešimą apie tam tikrą kalinamų moterų padėtį ir tėvų kalinimo poveikį socialiniam ir šeimyniniam gyvenimui, nes yra požymių, kad Europos kalėjimai daugiausia pritaikyti kaliniams vyrams, o į moterų poreikius žiūrima pro pirštus.

Todėl aš manau, kad turėtų būti priimtos priemonės kalinamų moterų padėties pagerinimui, ypač kai jos vėl turi integruotis socialiniu ir profesiniu požiūriu, sveikatos priežiūrai ir higienai, psichologinė parama ir šeimos santykių išsaugojimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), raštu. (PT) Nors Europos Sąjungoje kalinamų moterų yra nuo 4,5 proc. iki 5 proc., iš esmės kalėjimai ir toliau lieka pritaikyti vyrams, nekreipiant dėmesio į ypatingą problemą dėl nedidelio, bet didėjančio kalinamų moterų procento. Pagrindinės susirūpinimą keliančios sritys yra sveikatos priežiūra, kartu su vaikais kalinamų moterų padėtis ir profesinė bei socialinė integracija.

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas moterų sveikatos priežiūrai ir higienos poreikiams. Nėščioms kalinėms ypač reikalingos specializuotos priemonės ir dėmesys dietos, mankštos, drabužių, vaistų ir specializuoto personalo medicininės priežiūros atžvilgiu.

Vaikams, kurie lieka kartu su kalinamomis motinomis, reikalinga tinkama apsauga ir priežiūra , kad jie nekentėtų nuo jokios diskriminacijos. Moterų kalinimas gali turėti rimtą poveikį, jei jos prieš įkalinimą buvo vienintelės savo vaikų globėjos.

Kalinius reikia parengti jų įtraukimui į socialinę veiklą kalinimo metu ir po jo, bendradarbiaujant socialinių paslaugų ir kitoms susijusioms institucijoms, kad būtų užtikrintas sklandus perėjimas nuo kalėjimo į laisvę.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ir Anna Ibrisagic (PPE-DE), raštu. (SV) Mes remiame darbą, kuris buvo atliktas valstybėse narėse modernizuojant ir pritaikant baudžiamosios teisės politiką tam, kad būtų geriau patenkinti kalinių poreikius ir, tarp jų, būtų geriau atsižvelgiama į specifinius moterų poreikius.

Turint omenyje, kad nusikaltėlių laikymo įkalinimo vietose sąlygos nepriklauso nuo ES, mes nusprendėme balsuoti prieš šį pranešimą. Priemonės, susijusios su lankymo reguliavimu, institucijų veikla, baudžiamosios sistemos darbuotojų rengimu, kalinių laisvalaikio veikla arba socialine parama yra ir turėtų likti valstybių narių reikalas, pritaikant ir vystant juos atsižvelgiant į nacionalinius ir vietos poreikius.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin and Nils Lundgren (IND/DEM), raštug. (SV) Junilistan frakcija pritaria daugeliui pranešime išdėstytų nuomonių dėl pagarbos žmogaus teisėms, geresnių sąlygų kalėjimuose, pagarbos vyrų ir moterų lygybei, nusikaltėlių įsiliejimo į visuomenę svrbos. Taip pat labai svarbu, kad būtų atsižvelgta į vaikų poreikius šiose situacijose. Tačiau mes galvojame, kad pačios valstybės narės turėtų nustatyti, kaip elgtis sprendžiant tokius klausimus. Mes ypač pabrėžiame kiekvienos valstybės narės teisę parengti savo baudžiamąją teisę paskelbti atitinkamą nuosprendį. Be to, Europos Sąjunga neturėtų dalyvauti nustatant, ar kalėjimas turėtų turėti sporto salę ar ne, kokios turi būti lankymo taisyklės ar darbas kardomojo kalinimo metu. Visa tai turėtų priklausyti nuo valstybių narių vadovybės bei jų balsuotojų, ir nuspręsta per viešas visuomenės diskusijas.

Mes norėtume visiems priminti, kad ES valstybės narės yra demokratinės valstybės ir laikosi Kopenhagos kriterijų.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE-DE), raštu. − (SV) Mes remiame darbą, kurį atlieką valstybės narės, kad modernizuotų ir pritaikytų bausmių vykdymo politiką, siekiant geriau patenkinti kalinių poreikius ir tame tarpe atsižvelgti į ypatingus moterų poreikius.

Kadangi elgesys su nusikaltėliais nepriklauso ES galioms, mes nusprendėme balsuoti prieš pranešimą. Priemonės liečiančios lankymo taisykles,institucijų veiklą, baudžiamojoje sistemoje dirbančio personalo mokymai, kalinių laisvalaikio veikla ar socialinė pagalba yra ir turėtų likti valstybių narių reikalu, kad jos galėtų būti pritaikytos ir patobulintos sutinkamai su nacionaliniais ir vietiniais poreikiais.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. − Aš pritariu išvadoms, akcentuotoms Marie Panayotopoulos-Cassiotou pranešime apie kalinamų moterų padėtį ir tėvų kalinimo poveikį socialiniam ir šeimyniniam gyvenimui. Kalėjimas ir toliau orientuotas į kalinamų vyrų poreikius, ir aš pritariu pranešimo tikslui pabrėžti su kokiais skirtumais susiduria moterys. Pritariu pranešimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), raštu.(FR) Balsavau už šį pranešimą, kadangi reikia skubiai pritaikyti kalinimo sąlygas ir patenkinti moterų poreikius. Net ir šiandien daugelyje valstybių narių sąlygos kalėjimuose yra labai prastos ir žinoma nepritaikytos suteikti moterims reikalingą paramą.

Kalinamos moterys susiduria su problemomis, kurios reikalauja ypatingo dėmesio, ypač dėl sveikatos priežiūros.

Todėl aš palaikiau pakeitimą ,kurį pasiūlė Socialistų frakcija, ir kuriame reikalaujama,kad kalinamos moterys kaip ir kitos moterys turėtų teisę dalyvauti patikrinimo programoje dėl krūties ir gimdos kaklelio vėžio. Kadangi ankstyva šių ligų diagnozė suteikia daugiau galimybių pagydyti jas, negalėjimas dalyvauti tokiose programose gali kalinamoms moterims tapti papildoma bausme.

Be to, moterys vis dar užima svarbiausią vietą šeimoje. Sprendžiant motinų klausimą, jeigu jos nekelia grėsmės viešajai tvarkai, turėtume kalinimą pakeisti lengvesne bausmės forma , jei tai įmanoma.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), raštu. (SV) Tai yra sritis, kuri nepatenka į ES lygmenį. Nepaisant kelių teigiamų pasiūlymų, pranešime per daug dėmesio skiriama išsamiam reguliavimui.

 
  
  

- Pranešimas: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva and Gay Mitchell (PPE-DE), raštu. − Kai mes balsuojame už kokią nors politiką, į kurią įeina terminas “lytinė ir reprodukcinė sveikata”, mes suprantame tai, kaip motinos ir dar negimusio kūdikio sveikatos bei gyvenimo sąlygų pagerinimą. Mes nesutinkame su jokiu šio termino apibrėžimu, kuris reiškia abortą; ir todėl mes suprantame, kad bet koks rūpestis, informacija, įvairios politikos arba kitos paslaugos susijusios su lytine ir reprodukcine sveikata tiesiog neturi nieko bendro su abortu. Mes stengsimės, kad šiam apibrėžimui būtų pritarta kiekviename forume ir institucijoje, kuriuos mes galime paveikti.

Mes norime atkreipti dėmesį į 2003 m.gruodžio 4 d. pirmininkaujančios valstybės narės Parlamente metu pateiktą atsakymą, kad į terminą “reprodukcinė sveikata” neįeina abortų skatinimas ir, be kita ko, abortai niekada neturėtų būti šeimos planavimo būdu, nei priešingai tvirtina PSO kalbėdama apie vaisingumo reguliavimą. Todėl aišku, kad PSO apibrėžimas nėra įpareigojantis arba kad jį turi priimti vyriausybinės ar parlamentinės institucijos.

Mes ir toliau remsime politikas, skatinančias atsakingą lytinį gyvenimą, ginančias ir gerinančias motinos ir dar negimusio kūdikio gyvenimo sąlygas ir sveikatą, tame tarpe priemones šiems tikslas pasiekti.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin and Nils Lundgren (IND/DEM), raštu. (SV) Šis savo iniciatyvą rodantis pranešimas siekia integruoti lygybės perspektyvą į ES vystymosi bendradarbiavimą.

Junilistan yra prieš pagalbą ES lygiu ir todėl balsuoja prieš pranešimą.

Tačiau keli pakeitimai, kuriuos pasiūlė tam tikros valstybės narės, yra mažiau tinkami. Moterų teisė į lytinę ir reprodukcinę sveikatą yra svarbus veiksnys skatinant vystymąsi. Šiuo atveju mes nusprendėme paremti pradinius pasiūlymus kaip atsvarą nemalonioms tendencijoms šiame Parlamente.Tačiau darbas prie šių klausimų ir bendradarbiavimo gerinimas turėtų iš esmės būti atliekamas pasauliniu mastu per JT, o ne ES.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. (PT) Mes manome, kad šis pranešimas turi kelis privalumus, ir vienas jų yra skatinimas atkreipti dėmesį į svarbią problemą tiek ES, tiek besivystančiose šalyse: poreikis užtikrinti priėjimą prie informacijos apie lytinę ir reprodukcinę sveikatą, užtikrinti sprendimo laisvę ir sukurti bei skatinti socialines paslaugas apginti kiekvieno, ypač moterų teises.

Tačiau mes manome, kad reikėtų pabrėžti, jog didžiausias indėlis į “lyčių lygybę ir moterų teisių stiprinimą bendradarbiavimo gerinime” priklausys ne nuo politikų, kurios skatina priklausomybės ir dominavimo, rinkos liberalizavimą(žr.ES Ekonominės partnerystės sutartys – EPS), darbininkų išnaudojimą, nelygybę ir socialinę neteisybę bei žmogaus teisių negerbimą, kurie sukelia kančias milijonams, ypač milijonams vaikų ir moterų, bet nuo veiksmingo benradarbiavimo politikos paremtos lygiomis teisėmis tarp valstybių, nacionalinio suvereniteto gerbimo ir kiekvienos šalies teisės nustatyti ir įdyvendinti tokį vystymosi modelį, kuris patenkintų jų žmonių poreikius ir interesus,t.y. nuo politikos, kuri tiksliai interpretuoja žodį”solidarumas”.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), raštu. − Aš balsavau už šį pakeitimą, nes tvirtai tikiu, kad kova prieš smurtą, šiuo atveju seksulinį smurtą prieš moteris krizės apimtuose ir konfliktiniuose rajonuose, turi būti pirmoje vietoje. ES negali toleruoti jokio smurto, todėl aš manau, kad reikia pabrėžti kovos prieš seksualinį į moteris nukreiptą smurtą svarbą. Be to, aš manau, kad negalima žiūrėti į tradicijas kaip į blogybę. Lytinė ir reprodukcinė sveikata ir teisės yra jautrūs klausimai, įskaitant tradicinius socialinius ir religinius aspektus, todėl nereikėtų jų apibendrinti ir primesti bendruomenėms, ypač silpnoms bendruomenėms, kur drastiški pokyčiai tradiciniame gyvenime gali silpnai bendruomenei labiau pakenkti nei atnešti naudos.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), raštu. (DE) Balsuoju už lyčių lygybę ir moterų teisių stiprinimą vystymosi bendradarbiavime.

Tai, kad moterys besivystančiose šalyse neturi palankių gyvenimo sąlygų dėl religinių nuostatų, kultūrinių įpročių ir skurdo, jų padėtis dar labiau pablogėja dėl išsilavinimo neturėjimo. Ryšium su tuo aš noriu atkreipti dėmesį į potencialiai stiprų socialinį spaudimą, kuris gali atsirasti, kai didinamas visuomenės sąmoningumas dėl moterų pagrindinių teisių, o tai galiausiai galėtų padėti pagerinti moterų padėtį tuose regionuose.

Be to aš remiu idėją dėl “smurto prieš moteris” ne vien dėl moterų, kurios tampa smurto aukomis, bet ir dėl realių programų, nukreiptų prieš “prievartautojus”, vystymo, kaip buvo pasiūlyta ponios F. Uca pranešime.

Aš taip pat labai kritiškai žiūriu į Komisijos nesėkmę nesugebėjus į savo įstatymo projektų sąrašą įtraukti strategijos dėl kultūriniu ir religiniu požiūriu pagrįsto smurto prieš moteris.

Neturint galimybės įgyti išsilavinimo, dėl informacijos stygiaus nukenčia ir kitos gyvenimo srityse. Besivystančiose šalyse, kur sveikatos sąlygos ir higienos lygis yra pasibaisėtinas, pasėkmės dėl nepakankamos informacijos gali būti lemtingos. Aš tik remiuosi nerimą keliančiu ŽIV infektuotų moterų procentu. Saharos pietuose jis siekia 57 proc.

Vienas ypač teigiamas dalykas yra reikalavimas tobulinti „lyčiai jautrius veiklos rodiklius”, kurie padarytų ginčytinų temų kiekį ne tokiu sarkastišku.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens (PPE-DE), raštu. − Balsuodama už bet kokią politiką, į kurią įeina terminas “lytinė ir reprodukcinė sveikata”,aš suprantu, kad tai reiškia motinos ir dar negimusio jos kūdikio apsaugą ir jų gyvenimo ir sveikatos gerinimą.Aš nepritariu jokiam kitam apibrėžimui, kad šis terminas reiškia ir abortą. Be to aš suprantu, kad bet kokia priežiūra, informacija,politika ar kitos paslaugos susijusios su lytine ir reprodukcine sveikata tiesiog atmeta abortą. Mes turėtume dirbti, kad šis apibrėžimas būtų priimtas kiekviename forume ir institucijoje, kurias mes galime paveikti.

Noriu atkreipti dėmesį į 2003 m. gruodžio 4 d. pirmininkaujančios valstybės narės Parlamente pateiktą, kad į terminą „reprodukcinė sveikata“ neįeina aborto skatinimas, ir, be kita ko, apie abortą nebūtų kalbama, kaip apie šeimos planavimo priemonę, kitaip nei tvirtina PSO dėl vaisindumo reguliavimo. Aišku, kad PSO apibrėžimas nėra įpareigojantis arba kad jį turi priimti vyriausybinės ir parlamentinės institucijos.

Aš ir toliau remsiu politikas, skatinančias patikimą lytinę praktiką, ginančias ir gerinančias motinos ir jos dar negimusio kūdikio gyvenimo sąlygas ir sveikatą, tame tarpe priemones šiems tikslams pasiekti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. − Feleknas Uca pranešime „Lyčių lygybė ir moterų teisių stiprinimas vystymosi bendradarbiavime” palaikoma su šiuo klausimu susijusi Komisijos strategija. Aš pritariu šiai strategijai, kuria siekiama lyčių lygybės vystymosi bendradarbiavime. Aš balsavau už pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), raštu. (FR) Tuo metu, kai lyčių lygybė jau daug metų yra Europos Sąjungos vystymosi bendradarbiavimo programos neatskiriama dalimi, tikra pažanga dar vyksta lėtai. Todėl Europos Komisija turi nustatyti savo tikslus skaičių ir galutinio termino atžvilgiu, kad vystymasis taptų pagrindinie priemone gerinant moterų gyvenimo sąlygas.

Tuo tikslu Sąjunga turi sutelkti dėmesį į tris prioritetus partnerystėje, kurioje ji dalyvaus: pagrindinės laisvės, moterų padėtis visuomeniniame gyvenime ir jų teisė gauti medicininę priežiūrą.

Iš kitos pusės, Komisija turi būti budresnė nei kada nors anksčiau moterų fizinės integracijos ir žmogiško orumo pažeidimų (kankinimų, tradicinių suluošinimų ir vedybų per prievartą) atžvilgiu. Tuo pačiu metu bendradarbiavimas turi reikšti moterų vietos visuomenėje pripažinimą, nes tai joms suteiktų visas galimybes pradedant nuo žinių iki finansinės nepriklausomybės. Be to, reikia įsipareigoti, kad iki 2010 m. AIDS profilaktika ir gydymas besivystančiose šalyse taptų realybe .Europos vystymosi politika žlugs, jeigu ji nepakeis moterų gyvenimo sąlygų.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), raštu. – (EL) Pranešimas, nepaisant jo tikslių duomenų apie tragišką moterų padėtį besivystančiose šalyse, nuslepia tai, kas yra dėl to kaltas - kapitalistiniai gamybos metodai, ES, Jungtinių Valstijų ir kitų imperialistinių valstybių ir institucijų brutali imperialistinė intervencija. Jie grobia ir plėšia jų turtingus išteklius, dėl ko milijonai žmonių badauja ir skursta.

Pasiūlyti sprendimai veikia tarp kapitalistinio vystymosi ir ES vystymosi pagalbos ribų. Kitas tipiškas šio požiūrio aspektas – pasiūlymas stiprinti moterų verslininkystę, kad padidėtų užimtumas. Šiame kontekste pasiūlymai dėl palankesnės ir demokratiškesnės visuomenės, teisės mergaitėms ir moterims įgyti išsilavinimą ir sveikatos priežiūrą, skurdo, ligų ir t.t. išnaikinimas yra tuščios kalbos. Jais tik siekiama atitraukti dėmesį nuo tiesos, nes žmonių poreikių patenkinimas nesuderinamas su svarbiausiu kapitalistinio vystymosi principu ir pelno vaikymusi. Už kiekvieną šioms šalims duotą eurą ES pavagia iš jų tūkstančius.

Moterų padėties ir tų šalių tautų gyvenimo sąlygų pagerinimas bus pasiektas ne per įteisintą „ES vystymosi pagalbos” plėšikavimą, bet per pasipriešinimą imperialistinei intervencijai, ieškojimą lygių tarptautinių santykių ir kovą už kitokį vystymosi požiūrį, pagrįstą žmonių poreikiais.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), raštu. (DE) Šis pranešimas apie lygybę ir bendrininkavimą, moterų vaidmenį vystymosi bendradarbiavime apima daug skirtingų aspektų bei svarbius praktinius reikalavimus.

Todėl visumoje jį aišku reikėtų paremti.Viena tema, vyraujanti visame pranešime - tai lytinė ir reprodukcinė sveikata, ir smurtas prieš moteris kartu skatinant jų apsisprendimo teisę.

Svarbu, kad būtų išplėsti mikrofinansiniai tinklai, nes mikrokreditai gali padėti pagerinti moterų ekonominę padėtį. Nesuprantu, kodėl žmonės stengiasui siūlyti įvairius projekto pakeitimus, kurie mažina pranešimo svarbą ir tiesiog atmeta JN turimus dokumentus.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), raštu. − Pone Pirmininke, esu už lyčių lygybę ir moterų teisių stiprinimą, ir todėl aš norėjau paremti šį pozityvų pranešimą..

Liūdna, kad šis pranešimas kaip ir daug kitų pranešimų apie moteris ir vaikus yra naudojami, kad būtų skatinamas abortas pagal lytines ir reprodukcines teises.Kadangi dauguma mano kolegų balsavo, kad būtų įtraukti kai kurie pakeitimai apie lytines ir reprodukcines teises, aš negalėjau balsuoti už šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), raštu. − (PL) F. Uca pranešimas apie lyčių lygybę vystymosi politikoje yra Europos pamokomojo(moralinio) imperializmo prieš besivystančias(ekonomiškai silpnas šalis) šalis išraiška. Jis pateikia Afrikos ir Azijos šalims netinkamą turtingų Europos šalių socialinį pavyzdį. Dažnos užuominos apie reprodukcines teises reiškia pritarimą abortui.Todėl aš negalėjau balsuoti už šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), raštu. – (FR) Lygybė tarp vyrų ir moterų turi pirmumo teisę ekonomiškai silpnose šalyse. Aš labai vertinu išsamų ir kruopštų darbą šia svarbia tema, kuri atliko ponia F. Uca.

Nepaisant to, aš balsavau prieš pranešimą, kadangi galutinės versijos tam tikrų paragrafų (pastraipų), kuriuose netiksliai kalbama apie lytinę ir reprodukcinę sveikatą, turinys išlieka dviprasmiškas. Dar tebėra prieštaringos interpretacijos ir kai kurios leidžia manyti, kad dar negimusių vaikų gyvybei gresia pavojus.

Kitame pranešime šia tema, moterų sveikata neturėtų būti siejama vien su reprodukciniais sugebėjimais, nes moterys turi teisę būti aplinkoje, kurioje jos ir toliau galėtų džiaugtis gera sveikata. Tai reiškia, kad reikia kreipti ypatingą dėmesį į sveiko geriamo vandens tiekimą, proteinus ir pagrindinius vaistus kartu su tradiciniais vaistais.

Po Gertrude Mongella apsilankymo 2008 m. kovo 6 d. tarptautinės moters dienos proga, aš taip pat norėčiau pasakyti, kad mes daug ko turime išmokti iš afrikiečių išminties lyčių lygybės klausimu: kažkas gyveno ten ir žodžiu perdavė tradicijas moterims ir vyrams, nepagailėdamas jiems sveikos sielos ir psichikos. Mes visi galėtume iš to semtis įkvėpimo.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika