Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0063/2008

Debates :

PV 12/03/2008 - 12
CRE 12/03/2008 - 12

Balsojumi :

PV 13/03/2008 - 4.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0101

Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2008. gada 13. marts - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

5. Balsojumu skaidrojumi
Protokols
  

Balsojuma mutiski skaidrojumi

 
  
  

- Ziņojums: Claude Turmes (A6-0006/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Priekšsēdētājas kundze! Lai ko arī kāds domā par pašreizējām debatēm par klimata pārmaiņām – un es varu sajust daudz karsta gaisa ap sevi – man šķiet, ka mēs visi varam piekrist vajadzībai pēc lielākas energoefektivitātes.

Tomēr ja mēs gatavojamies runāt par energoefektivitāti, pārliecināsimies, ka mums tiešām ir vienota domāšana par to. Minēšu piemēru: visa mūsu politika par ekonomiskajām spuldzēm. Jā, mēs vēlamies pakāpeniski likvidēt pašreizējās spuldzes, tomēr nosakām ekonomisko spuldžu importa tarifus. Jā, mēs runājam par dzīvsudraba aizliegšanu barometros (kaut gan patiesībā tas rada ļoti mazu apdraudējumu), bet tajā pašā laikā mēs atbalstām ekonomiskās spuldzes, kuru sastāvā ir, jā, jūs uzminējāt, vairāk dzīvsudraba. Ne tikai tas, bet mēs runājam paar energoefektivitāti un tomēr turpinām braukt uz Strasbūru, kas emitē tonnām nevajadzīga papildus CO2.

Tādēļ, ja mēs patiesi gribam uzņemties vadību energoefektivitātes jomā, mums ir jāslēdz Parlaments Strasbūrā.

 
  
  

SĒDI VADA: G. ONESTA
priekšsēdētāja vietnieks

 
  
  

- Ziņojums: Neena Gill (A6-0027/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Es balsoju par Kopienas līdzdalību pētniecības un attīstības programmā, kuras mērķis ir vecāku cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana ar jauno informācijas un saziņas tehnoloģiju palīdzību. Projekts sniedz attīstības iespējas ne tikai vecākiem cilvēkiem, bet arī invalīdiem, sievietēm, kuras audzina bērnus mājās un cilvēkiem, kuri dzīvo lauku apgabalos. Manuprāt, šī iniciatīva novērsīs sociālo noslāņošanos Eiropā piekļuves jomā digitālajiem pakalpojumiem un arī tādu sociālo grupu atstumtību, kurām draud mazāka piekļuve mūsdienu tehnolgijām. Tomēr ir ļoti svarīgi atcerēties, ka ir jāsaglabā iespējami zema šo tehnoloģiju cena.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Es balsoju par ziņojumu par ,,vecāku cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanu”, kurā ir runa par jautājumiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi daudziem Eiropas iedzīvotājiem, it īpaši vecākajai paaudzei. Vecāki cilvēki ir atkarīgi no pensiju pabalstiem, kuri vairumā gadījumu ir ļoti zemi. Problēma palielinās, pieaugot vecāku cilvēku skaitam, kuri saņem šos līdzekļus, kuri ir ierobežoti, jo iemaksu veicēju skaits samazinās. Tādējādi mēs virzāmies pretī situācijai, kad liela grupa vecāku cilvēku pieprasīs dažādus sociālus pabalstus. Taču daudzi no viņiem joprojām spēj veikt dažāda veida darbus un palikt aktīvi darba tirgū. Pieaugošais vecāku cilvēku skaits un nepieciešamība pēc plašāka pakalpojumu un produktu spektra palielina pieprasījumu šajā jomā.

 
  
  

- Ziņojums: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Es balsoju pret, jo šis ziņojums izraisa virkni šaubu. Es neatbalstu direktīvas noteikumus par akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu eļļai un benzīnam. Akcīzes nodokļa likmju dažādība rada konkurences iespēju starp dažādiem transporta uzņēmumiem no dažādām ES valstīm, kas, bez šaubām, nāk par labu patērētājiem. Es iebilstu arī pret noteikumiem par akcīzes nodokļa likmju paaugstināšanu degvielai visā Eiropas Savienībā. Augstas eļļas cenas dalībvalstu tirgos un akcīzes nodokļu saskaņošana visās 27 ES dalībvalstīs bremzēs ekonomisko izaugsmi valstīs ar zemu IKP. Degvielas cenu paaugstināšana nozīmē preču un pakalpojumu cenu pieaugumu. Attiecīgi es balsoju par grozījumiem, kas iesniegti, lai ļautu jaunajām dalībvalstīm, arī Polijai, saglabāt atšķirīgas akcīzes nodokļa likmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Es balsoju pret, jo naftas eļļas akcīzes nodokļa ievērojams palielinājums izraisīs muitas nodokļa paaugstinājumu precēm un pakalpojumiem valstīs, kurām paredzēts piemērot akcīzes nodokļa likmi, kas ir zemāka par ierosināto Kopienas minimumu, tomēr jebkurā gadījumā ir augsta attiecībā pret apstākļiem šajās valstīs.

Ņemot vērā to, ka vidējie ienākumi dalībvalstīs, kuras pievienojās Eiropas Savienībai 2004. un 2007. gadā, ir nosacīti zemi, ierosinātais akcīzes nodokļa palielinājums ir pārāk liels. Tā sekas īpaši izjutīs nabadzīgākās ģimenes, jo jau pašreizējais degvielas cenu pieaugums smagi ietekmē viņu mājsaimniecību budžetus. Tādēļ mazāk attīstītajām valstīm, kurās ir zems ienākumu līmenis, ir jādod daudz lielāks pārejas periods nekā ierosina Eiropas Komisija, lai dotu tām laiku pielāgoties. Es uzskatu, ka ierosinātais palielinājums ir neattaisnots un pārmērīgs.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Priekšsēdētāja kungs! Priecājos redzēt jūs, atkal sēžot krēslā un uzklausot šos balsojuma skaidrojumus, kas, es zinu, jums ļoti patīk. Vēlos pateikt, ka es augstu vērtēju arī jūsu personāla, dienestu un tulku laipnību šonedēļ, kamēr mēs skaidrojam balsojumus.

Es balsoju pret šo ziņojumu veselas virknes iemeslu dēļ. Pirmkārt, es ticu nodokļu konkurencei. Es neticu nodokļu saskaņošanai vai tam, ka nodokļiem vispār jābūt šo iestāžu kompetencē.

Otrkārt, manas valsts finanšu ministrs šonedēļ paaugstināja degvielas nodokļus britu vieglo un kravas automašīnu vadītājiem, neizprotot šīs rīcības sekas. Es vēlētos izvirzīt atsevišķu jautājumu. Es vadu kampaņu kopā ar ,,Northampton Chronicle and Echo” to cilvēku vārdā, kuri dzīvo mana reģiona apkārtnē, kur mums pieprasa lielāku cenu par degvielu nekā visās pārējās lielākajās apkārtnes pilsētās. Es vēlos uzsvērt, ka degvielas tirgū ir citas problēmas, nemaz nerunājot par nodokļu problēmām.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos atkārtot kolēģu komentārus, pateicoties jums, personālam un tulkiem par jūsu laipno pacietību, kad mēs cenšamies sniegt šos balsojuma skaidrojumus, kuri reizēm var būt diezgan uzjautrinoši un reizēm var jūs garlaikot. Es to saprotu. Bet tas ir liels kontrasts šajā vietā.

Tagad parunāsim par nodokļu konkurenci. Mēs šeit runājam par pasaulē lielākā vienotā tirgus izveidi, un mēs runājam par ES pārveidošanu par pasaules konkurētspējīgāko ekonomiku, un mēs runājam par starptautisko konkurenci, bet ko mēs darām, kad runa ir par nodokļu konkurenci? Tātad, kā faktiski pateikts paskaidrojumā, labākais veids konkurences problēmas risināšanā būšot pilnīgs saskaņojums.

Te nu mēs esam, uzskatot konkurenci par problēmu un vienlaikus runājot par vajadzību pēc konkurētspējīgākas ekonomikas. Tai nevajadzētu būt ES kompetencei. Tā ir dalībvalstu kompetence, un mums tā arī tāda jāatstāj, jo labākais veids, kā nodrošināt konkurētspējīgu ekonomiku, ir nodrošināt nodokļu konkurenci nevis saskaņošanu.

 
  
  

- Ziņojums: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Es balsoju pret. Eiropas Savienība nav ieinteresēta Irākas finansēšanā. Pašā Eiropā ir valstis, kuras iegūs daudz vairāk no šāda atbalsta. Caritas Europa ziņojums liecina, ka 14 Eiropas valstīs – ieskaitot Poliju, Austriju, Vāciju un Lielbritāniju – vientuļos vecākus, ir īpaši sievietes, skar nabadzība.

Saskaņā ar ES ziņojumu Polijā ir procentuāli vislielākais nabadzībā dzīvojošu bērnu skaits – 26 %. Viens polis no pieciem (19 %) dzīvo zem nabadzības robežas. Un 22 % Polijas bērnu, kuriem vismaz viens no vecākiem strādā, draud nabadzība. Tas ir lielākais skaitlis Eiropā. Trīspadsmit procentiem strādājošo poļu draud nabadzība. Austrijā 47 % vientuļo vecāku – bezdarbnieku – dzīvo hroniskā nabadzībā. Vērsīsim mūsu centienus uz Eiropu.

 
  
  

- Ziņojums: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Priekšsēdētāja kungs! Vakar, kad jūs vadījāt sēdi, es uzsvēru, cik ļoti man vienmēr patīk šajā vietā lasīt Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumus, un es brīnos, kāpēc tā pastāv. Lai pierādītu šo uzskatu, šodien mums ir ziņojums, kura atzinumi vairāk atbilst kādam, kurš bērnībā pārāk daudz skatījies ,,Cietumnieks: kameru bloks H” nevis patiesiem faktiem par sieviešu situāciju cietumos – un vai tā vispār ir šīs vietas kompetence.

Piemēram, Q apsvērumā teikts: ,,tā kā ieslodzīto sieviešu skaita pieaugumu var daļēji attiecināt uz sieviešu ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanos”. Man šķiet, un es pārbaudīju vairāku Eiropas Savienības valstu statistiku, skaits palielinās vienkārši tāpēc, ka pieaug iedzīvotāju skaits. Patiesībā sieviešu skaits Eiropas cietumos proporcionāli samazinās.

Šeit saka, ka piekļuve visu veidu veselības aprūpes pakalpojumiem cietumos ir jāsniedz ļoti augstā līmenī. Jā, tas ir pilnīgi pareizi. Bet manā vēlēšanu apgabalā ir daudz vecāku sieviešu, kurām patiktu, ja viņām būtu tādas pašas priekšrocības veselības aprūpes nodrošināšanā, kādas tiek sniegtas ieslodzītajām sievietēm visos AK cietumos. Tādēļ es atturos no balsošanas par šo ziņojumu.

 
  
  

- Ziņojums: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Vakar es norādīju uz Turcijas neapstrīdamo pozīciju kā valstij, kura vēlas kļūt paar dalībvalsti, un šis ziņojums tikai apstiprina šo īpašo statusu. Četras nedēļas Turcija bombardē Irākas ziemeļus, un Turcijas armija desmit tūkstošu cilvēku sastāvā ir iebrukusi šajā valstī. Un ko dara Parlaments tā vietā, lai skaidri nosodītu šo agresiju? Tas pieklājīgi lūdz Turciju respektēt Irākas teritoriālo integritāti.

Visiem noteikumiem, visiem principiem, visām pamatnostādnēm un kritērijiem ir jāpaiet malā Turcijas pievienošanās dēļ, sākot no Kopenhāgenas kritērijiem par starptautiskajiem noteikumiem un aizliegumu izmantot agresiju. Turcija uzskata, ka tā stāv pāri likumiem, jebkuriem likumiem, un Eiropa pastāvīgi nostiprina šo pārliecību. Kādu dienu Eiropas Savienībai būs iemesls nožēlot šo nostāju.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Priekšsēdētāja kungs! Es biju nesaudzīgs un skaidrs Irākas kara kritiķis un oponents, un esmu tāds vēl joprojām. Tomēr es uzskatu, ka mums ir arī jālabo šeit izdarītās kļūdas. Tādēļ mums, rietumu pasaulei – gan Eiropai, gan ASV – ir pienākums darīt visu iespējamo miera un stabilitātes nodrošināšanai, kas būs diezgan grūti. Tādēļ A. M. Gomes ziņojums ir izcils.

Mums tiešām ir jāizmanto iespēja atbalstīt Záborská kundzes iniciatīvu atbrīvot nolaupīto arhibīskapu. Man žēl, ka šā Parlamenta vadības kļūdas dēļ šīs pēcpusdienas darba kārtībā nav rezolūcijas par šo tematu. Mūsu pienākums ir darīt visu iespējamo, lai šim cilvēkam, kurš pārstāv minoritāti, kuras esība ir apdraudēta, kura gadsimtiem ilgi mierīgi dzīvoja kopā ar musulmaņu kaimiņiem un kurai draud genocīds tieši tajā laikā, kad mēs esam atbildīgi Irākā. Tas ir nepieļaujami, un tādēļ mums šeit stingri jārīkojas.

 
  
  

- Ziņojums: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Es piekrītu daudz kam no tā, kas teikts Panayotopoulos-Cassiotou kundzes ziņojumā par sieviešu stāvokli cietumā. Cietumu pārvaldēm ir jānodrošina apmierinoši apstākļi personām, kuras izcieš cietumsodu vai atrodas pagaidu apcietinājumā.

Es vēlos vērst uzmanību uz cietuma dienestā nodarbināto sieviešu stāvokli. Polijā sievietes ir 5 000 no 30 000 cietuma darbiniekiem. Cietuma darbinieku atalgojums nepārsniedz EUR 500 mēnesī. Ņemot vērā cietuma personāla nozīmi pareizā soda izciešanā, ir svarīgi, lai lielākā daļa darbinieku, kuri strādā ar ieslodzītajām sievietēm, būtu tāda paša dzimuma. Tas mazina ieslodzīto sieviešu diskomfortu un nodrošina viņu tiesību labāku aizsardzību. Ja netiks ievērojami paaugstināts cietuma darbinieku atalgojums un uzlaboti cietuma dienestu darba apstākļi, mēs nesasniegsim ziņojuma mērķus.

 
  
  

- Ziņojums: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Priekšsēdētāja kungs, es balsoju par šo ziņojumu saskaņā ar manas partijas disciplīnu un pret daudziem grozījumiem. Tomēr man ir problēma ar apsvērumu saturu. Tajā teikts ,,tā kā ir jāizveido valsts kārtības uzturēšanas spēki, kas apvienotu visas kopienas un gūtu šo kopienu uzticību”. Tie ir Irākas cilvēki, valsts spēki, kurus izveidoja, man šķiet, cilvēki no Irākas.

Jūs patiesi vēlaties uzzināt, cik apņēmīgi atsevišķas dalībvalstis, kuras veido Eiropas Parlamentu, līdz šim ir ķērušās pie šī pasākuma. Jums tikai jāpaskatās, cik daudz cilvēku atbalsta pasākumus Irākā neatkarīgi no tā, vai viņi tiem tic vai netic. Tātad mums ir jāmēģina un jāsakārto problēmas, kuras mēs esam izraisījuši.

Es tiešām domāju, ka šī rezolūcija parāda, kā mēģinājumi panākt saskaņotu ES ārpolitiku un drošības politiku nākotnē radīs mums daudz problēmu gan šeit, gan mūsu dalībvalstu galvaspilsētās.

 
  
  

- Ziņojums: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Priekšsēdētāja kungs! Tāpat kā manas grupas lielākā daļa es balsoju pret šo ziņojumu ne jau temata dēļ, bet tādēļ, ka šo svarīgo jautājumu joprojām izmanto ideoloģiskām cīņām par seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību koncepcijām.

Es gribu aicināt visas šā Parlamenta grupas beigt šo ideoloģisko disputu, kas kaitē minētajai lietai. Mums skaidri jānorāda, ka reproduktīvā veselība ir svarīga, bet ka tai nav nekā kopīga ar abortiem, jo tas nav Eiropas Savienības kompetencē, un katrai valstij ir tiesības lemt par likumiem šajā jomā. Tas atbilst subsidiaritātes principam, un tādēļ Eiropas iedzīvotāju naudu nevar izmantot tādiem mērķiem, kurus dažas ES dalībvalstis uzskata par nepieņemamiem ētisku, morālu un juridisku apvērumu dēļ.

Tādēļ mums ļoti noteikti ir jāatstāj ārpus mūsu apsvērumiem un jāpievēršas neitrālām koncepcijām, kurām patiesībā ir kaut kas kopīgs ar veselības jautājumu un nekā kopīga ar abortu jautājumu, par kuru šajā Parlamentā ir atšķirīgi viedokļi un kurā es stingri iestājos par nedzimuša bērna aizsardzību.

 
  
  

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

 
  
  

- Ziņojums: Claude Turmes (A6-0006/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), rakstiski. − Claude Turmes ziņojumu par Pasaules energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas fondu (GEEREF) es apstiprinu. GEEREF izmantos ierobežotus sabiedrības līdzekļus, lai veicinātu privātus ieguldījumus projektos, kas vērsti uz energoefektivitāti un atjaunīgiem enerģijas avotiem jaunatīstības valstīs un pārejas ekonomikās. Es atbalstu fondu, kas palīdz ikvienam sasniegt zināmu energoefektivitātes līmeni un izmantot atjaunīgos enerģijas avotus, un es balsoju par to.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), − rakstiski. − (RO) Rezolūcija attiecas uz inovatīva finanšu instrumenta izveidi, lai īstenotu dažus šā fonda finansētus projektus, lai īstenotu pāreju ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju un pielāgotos klimata pārmaiņām.

Šāda veida ekonomikas attīstība, izmantojot fonda finansētus projektus, nozīmē jaunu darbavietu radīšanu, vienlīdzīgus sociālās attīstības nosacījumus un likvidēs neatbilstības. Šajā nozīmē izdevīgs ir īpašais atbalsts, kuru piešķir MVU piekļuvei to GEEREF projektu finansējumam.

Es balsoju par šo rezolūciju, jo es uzskatu, ka šīs darbības formas, proti, siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņu ietekmei, ir jāattīsta paralēli ar saskaņotas un konverģentas politikas palīdzību, labvēlīgi ietekmējot darba tirgus attīstību/jaunu darbavietu radīšanu un IKP pieaugumu.

 
  
  

- Ziņojums: Danutė Budreikaitė (A6-0036/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), rakstiski. (PT) Kopumā var teikt, ka šā ziņojuma mērķis ir veicināt ,,jauno” dalībvalstu integrāciju ES ārpolitikā, it īpaši ,,attīstības sadarbības politikā” un ,,Eiropas kaimiņattiecību politikā”.

Ziņojumā izteikts uzskats, ka ,,jaunās” dalībvalstis dod iespēju ES ,,nostiprināt stratēģisko klātbūtni Austrumeiropā, Vidusāzijā un Kaukāzā” – reģionos, ar kuriem ,,jaunajām” dalībvalstīm ir prioritāras attiecības un kuri līdz šim ir saņēmuši mazāku ES ,,atbalstu”.

Tas nozīmē centienus izmantot Austrumeiropas valstu, kuras pievienojās ES 2004. gadā, privileģētās attiecības kā ES iejaukšanās instrumentu (ņemot vērā lielvalstu un to lielo ekonomisko un finanšu grupu intereses it īpaši enerģētikas nozarē) NVS valstīs, Rietumbalkānos un Kaukāzā.

Tas ir, censties izmantot šo valstu ,,pieredzi”, ,,pārejot” uz kapitālismu un pievienošanos NATO un ES, kā paraugu darbībai šajos reģionos. Galu galā, jautājums ir: politika, kura maskē kapitālisma intereses ar ,,attīstību”.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), rakstiski. − Es atbalstu Danutė Budreikaitė ziņojumu par ES sadarbības politikas attīstības jomā mērķi jaunajās dalībvalstīs. Tā kā ES jaunajām dalībvalstīm, izņemot Maltu un Kipru, ir unikālas zināšanas par attīstības politikas piemērošanu un mērķiem mūsu kaimiņvalstīs austrumos, mums ir aktīvi jāveicina šo valstu iesaiste valstīs uz dienvidiem no Sahāras un citās vismazāk attīstītajās valstīs. Mūsu jaunās dalībnieces stiprina ES kā pasaules partneres nozīmi, un tās ir pilnīgi jāatbalsta šajā darbā. Ziņojums un tā ieteikumi saņem manu atbalstu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luķs Queiró (PPE-DE), rakstiski. (PT) Jau tas vien, ka mēs apspriežam jauno dalībvalstu lomu Eiropas Savienības sadarbības un attīstības politikā it īpaši Āfrikas, Klusā okeāna reģiona un Karību jūras valstīs ir skaidrs pierādījums paplašināšanās procesa un panākumiem un iepriekšējos gados pievienojušos valstu integrācijai.

,,Bijušajām Austrumeiropas valstīm noteikti bija ilgas ,,sadarbības” tradīcijas ar Āfriku, un var būt, ka šīs saiknes saglabājas, kaut arī pilnīgi citā veidā. Tomēr vissvarīgākais jautājums ir tas, ka šīs valstis, kuras joprojām drosmīgi cīnās ar savu reformu izmaksām, tagad spēj dot ieguldījumu sadarbībā un attīstībā ar savu iedzīvotāju aktīvu atbalstu. Šai pamācošajai virzībai varēja un, mēs ceram, varēs sekot citas valstis, kuras lielā mērā atrodas tādos pašos apstākļos citās pasaules daļās.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), rakstiski. (PL) Es balsoju par Budreikaitė kundzes ziņojumu par ES sadarbības politikas attīstības jomā mērķi jaunajās dalībvalstīs.

Ziņojuma kvalitāte ir ļoti augsta, detalizēti analizējot sadarbības pašreizējo situāciju jaunajās dalībvalstīs, iesaistītās iestādes un programmas, saņēmējvalstis un attiecīgos finanšu ieguldījumus.

Ziņojumā aplūkotajos jautājumos ir uzsvērtas attiecības starp ES dalībvalstīm un to jaunajiem austrumu kaimiņiem. Jaunās dalībvalstis ir svarīga saikne starp ES un tās kaimiņiem.

Es vēlētos aicināt izstrādāt efektīvus sadarbības veidus starp jaunajām un vecajām atbalsta sniedzēju valstīm, izmantojot jauno dalībvalstu dominējošo ietekmi atsevišķos reģionos un valstīs.

 
  
  

- Ziņojums: Neena Gill (A6-0027/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), rakstiski. (PT) Es balsoju par Gill kundzes ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas dalību pētniecības un attīstības programmā. Šīs programmas mērķis ir uzlabot vecāku cilvēku dzīves kvalitāti, izmantojot jaunās informācijas un saziņas tehnoloģijas. Eiropas Savienības līdzdalība šajā programmā nodrošinās labāku sagatavotību demogrāfisko problēmu risināšanai.

Informācijas un saziņas tehnoloģiju lietošana var palīdzēt vecākiem cilvēkiem kļūt neatkarīgākiem un saglabāt veselību, un tā var uzlabot viņu dzīves kvalitāti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), rakstiski. (PT) Mēs balsojām par šo ziņojumu, kurā ir runa par Eiropas Komisijas priekšlikumu par ES iesaistīšanos pētniecības un attīstības programmā, kuru vairākas Es dalībvalstis nolēmušas veidot jauno informācijas tehnoloģiju jomā, lai palīdzētu cilvēkiem, kad viņi noveco, un dotu viņiem iespēju darboties efektīvāk. Programmas nosaukums ir ,,Interaktīva automatizēta dzīves vide“, un tās mērķis ir panākt pārvaldības un finanšu līdzekļu sinerģiju. Arī Portugāle piedalās.

Ziņojumā, kuru tagad ir apstiprinājis Eiropas Parlaments, vērsta uzmanību uz sieviešu nozīmi zinātnē un pētniecībā un izteikti konkrēti priekšlikumi šīs nozīmes palielināšanai, un ir uzsvērta MVU iesaiste un taisnīga piekļuve ekonomiskiem risinājumiem visām dalībvalstīm, lai novērstu digitālo plaisu un tādējādi divu līmeņu Eiropas izveidi.

Izteikts ierosinājums Komisijai veikt starpposma novērtējumu 2010. gadā, lai novērtētu programmas īstenošanas kvalitāti un efektivitāti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), rakstiski. – (FR) Es vēlētos izteikt divus komentārus par N. Gill ziņojumu, kurā būtībā ir runa par pētniecības programmu organizēšanu, lai vecāki cilvēki kļūtu neatkarīgāki, lietojot jaunās informācijas un saziņas tehnoloģijas.

Pirmais punkts ir priekšlikumu saturs: ir grūti saprast, kādu pievienoto vērtību Eiropas Savienība dos projektam, kuru pilnīgi likumīgi uzsāka vairākas dalībvalstis, izņemot to, ka process kļūs birokrātiskāks un tiks izveidota jauna Kopienas organizācija. Eiropas Savienības finansiālais dāsnums EUR 150 miljonu apmērā daudzu gadu laikā, ja no tā atņem minētās jaunās organizācijas darbības izdevumus, nešķiet pārliecinošs arguments.

Mans otrais punkts attiecas uz priekšlikumu formu. Arvien parastāka kļūst parādība, kad normatīvos ziņojumus iesniedz Parlamentam kā kompromisu starp Parlamentu un Padomi, ar domu paātrināt procesu, atvieglojot šo ziņojumu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Taču rezultātā mēs redzam, ka saujiņa speciālistu – sarunu dalībnieku – saņem par ķīlnieku likumdevēju iestādi. Es uzskatu šādas prakses izplatību par demokrātijas apdraudējumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), rakstiski.(FR) Es balsoju par ziņojumu, kurā ierosināta Eiropas Savienības dalība interaktīvas automatizētas dzīves vides (AAL) pētniecības un attīstības programmā, kuru kopīgi uzsākušas vairākas dalībvalstis un trešās valstis.

Iedzīvotāju novecošana ir Eiropas sabiedrības un Eiropas ekonomikas problēma. Mūsdienās vidējais dzīves ilgums ir 80 gadi, un laikposmā no 2010. līdz 2030. gadam cilvēku skaits vecumā no 65 līdz 80 gadiem palielināsies aptuveni par 40 %.

Rodas jauni risinājumi, lai palīdzētu cilvēkiem tikt galā ar atmiņas zudumu, redzes dzirdes un mobilitātes pavājināšanos un neatkarības zaudēšanu, kas mūs, ļoti iespējams skars, kad mēs novecosim.

Eiropas Savienības dalība šajā programmā ir paredzēta saistībā ar Eiropas Komisijas Septīto pamatprogrammu pētniecības un tehnoloģiju attīstības pasākumiem. Eiropas Savienība sniegs EUR 150 miljonus projektu līdzfinansējumam, kura sviras efekta vērtība laikposmā no 2008. līdz 2013. gadam būs ne mazāk kā EUR 600 miljoni.

Arī valstis, kuras piedalās AAL programmā, gatavojas palīdzēt tās finansēšanai dodot tādu pašu vai lielāku ieguldījumu, un tas nozīmē, ka katra valsts ieguldīs ne mazāk kā 20 % no valsts pētniecības budžeta šajā jomā.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), rakstiski. − (PL) Es balsoju par Gill kundzes ziņojumu (A6-0027/2008) ,,Vecu cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana”, kura mērķis ir veicināt jauno informācijas un saziņas tehnoloģiju lietošanu kā atbalsta līdzekli vecākiem cilvēkiem.

Kā zināms, mūsu sabiedrībām ir raksturīgs arvien pieaugošs dzīves ilgums. Tā ir ļoti pozitīva tendence. Vidējais vecums Eiropas Savienībā tagad ir 80 gadi, un drīzumā cilvēku skaits vecumā grupā 65 gadi un vairāk būs 40 % no kopējā skaita. Minētās tehnoloģijas var ievērojami palīdzēt šiem cilvēkiem dažādās situācijās, piemēram, pagarināt profesionālās un sabiedriskās aktivitāti laiku un uzlabot dzīves kvalitāti. Protams, ir jāņem vērā arī invalīdu īpašās vajadzības, un piekļuve šiem pakalpojumiem un tehnoloģijām galvenokārt jānodrošina ar platjoslas interneta pieslēguma palīdzību gan pilsētās, gan lauku apgabalos, lai novērstu ģeogrāfisku diskrimināciju.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), rakstiski. (DE) Es atbalstu Eiropas Savienības līdzfinansējumu programmai ,,Interaktīva automatizēta dzīves vide“, jo tā dos labumu ne tikai vecākiem cilvēkiem, bet arī citām iedzīvotāju grupām, piemēram, invalīdiem. Tieši lielo demogrāfisko pārmaiņu dēļ Eiropas iedzīvotāju sastāvā un iepriekšējos gadu desmitos pieaugošā dzīves ilguma dēļ mums ir jāatbalsta jaunās informācijas un saziņas tehnoloģijas, kas ievērojami palīdzēs vecākiem cilvēkiem tikt galā ar ikdienas grūtībām, ar kurām viņi sastopas. Attiecībā uz vispārējo izmaksu samazināšanu veselības nozarē, pateicoties jauno tehnoloģiju lietošanai, es vēlētos vērst jūsu uzmanību arī uz pētījumiem ,,mobilo veselības uzraudzības” sistēmu jomā, kuru lietošana tikai Vācijā vien samazinātu ikgadējos izdevumus veselībai par EUR 1500 miljoniem.

Atļaujiet man uzsvērt, ka līdzfinansējuma priekšrocības ir arī tādas, ka tas labvēlīgi ietekmēs privāto sektoru, jo netieši palīdzēs maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Es noteikti atbalstu AAL kopējo programmu, jo jauno tehnoloģiju lietošana nozīmē konsekventu cieņu pret vecāku cilvēku privāto dzīvi un dod viņiem iespēju novecot ar cieņu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), rakstiski. − Es atbalstu Nina Gill ziņojumu ,,Vecāku cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana”. Apvienojot līdzekļus un koordinējot pētniecību un attīstību Eiropas līmenī, mēs spējam labāk novērtēt, kā uzlabot mūsu vecāko iedzīvotāju dzīvi. Nosakot minimālo ieguldījumu, mēs nodrošinām visu dalībvalstu līdzdalību šajā lietā. Es vēlētos izteikt atzinību referentei par šo ziņojumu un atbalstīt tajā iekļautos ieteikumus.

 
  
  

- Ziņojums: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström un Åsa Westlund (PSE), rakstiski. (SV) Mēs esam izvēlējušies atbalstīt šo ziņojumu kopumā, jo pēc mūsu domām ES ir jānosaka par prioritāti rīcība attiecībā uz neveselīgo nodokļu konkurenci degvielas nozarē, it īpaši, lai ES varētu sasniegt noteiktos klimata mērķus.

Nodokļu saskaņošanas priekšlikums neaizliegs dalībvalstīm paaugstināt CO2 nodokļus benzīnam un dīzeļdegvielai.

Tas ir vēl viens svarīgs iemesls, lai atbalstītu ziņojumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), rakstiski. (PT) Šī direktīvas priekšlikuma mērķis ir samazināt degvielas centu atšķirības dažādās dalībvalstīs, kas izraisa kropļojumus konkurencē uz autotransporta darbības apstākļos. Atšķirība starp gāzeļļas, ko izmanto kā dzinēja degvielu, un bezsvina benzīna cenām tiešām ir ievērojama.

Tas ir svarīgi Portugālei, vienai no valstīm, kur šī situācija liek sevi manīt, ņemot vērā atšķirības starp cenām mūsu valstī un Spānijā: portugāļu uzņēmumi cieš no spāņu uzņēmumu konkurences, jo zemākas degvielas cenas dod tiem ir priekšrocības (degviela veido aptuveni 30 % no izmaksām), pateicoties zemākam degvielas nodoklim (un PVN).

Portugāles uzņēmumi pamato strādnieku pamatalgu stagnāciju ar šo izmaksu spiedienu, kas nopietni ietekmē darbaspēku.

Eiropas Parlamenta priekšlikums ir labvēlīgāks, jo tas atceļ 18. pantā noteikto pārejas periodu, kas ir ļoti svarīgs aspekts pašreizējā situācijā, cerībā, ka tas dos iespēju 2010. gadā samazināt atšķirību starp Portugāli un Spāniju, jo tai būs jāpaaugstina degvielas nodoklis no EUR 302 līdz EUR 330 gāzeļļas gadījumā. Tuvināšana turpināsies 2012. un 2015. gadā. Diemžēl bezsvina benzīna gadījumā šis līdzeklis neradīs nekādas pārmaiņas.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), rakstiski. – (FR) Es balsoju pret O. Schmidt ziņojumu, jo tas, ko šeit organizē Eiropas Parlaments tā vietā, lai atbalstītu Komisijas iniciatīvu, ir sava veida velnišķīgs triks, izspēlējot vecās dalībvalstis pret jaunajām. Jebkurā gadījumā, galīgo lēmumu pieņems tikai ministri, un tam ir jābūt vienprātīgam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), rakstiski. – (FR) Augstāki nodokļi un lielāka kontrole – rāda ir Briseles recepte Eiropai! Akcīzes nodokļu saskaņošana tāpat kā PVN saskaņošana, nosakot minimālās likmes, kādas mums ir bijušas jau 15 gadus, ir pierādāmi neefektīva, pilnīgi nevajadzīga un dažos gadījumos pat kaitīga.

Vai man jāatgādina jums, ka tādi pasākumi kā šis neļauj dalībvalstīm pazemināt, piemēram, PVN ēdināšanas nozarē, kaut gan kropļojošas pārrobežu konkurences gadījumi šajā nozarē ir īpaši reti un PVN pazemināšana varētu palīdzēt izveidot tūkstošiem darbavietu? Vai man jums jāatgādina, ka jaunās dalībvalstis ir spiestas piemērot nodokļu paaugstināšanu, kuru šo valstu iedzīvotāji uzskata par īstu necilvēcību, lai izpildītu Eiropas noteikumu, un tajā pašā laikā tām saskaņā ar citiem Eiropas noteikumiem pieprasa samazināt inflācijas koeficientus?

Pašreizējais priekšlikums ir palielināt nodokli dīzeļdegvielai atbilstīgi bezsvina benzīna nodoklim ar ieganstu aizsargāt vidi un izdomātu vajadzību apkarot ,,nodokļu tūrismu” – ar ko mēs saprotam to, ka cilvēki izmanto konkurences priekšrocības! Tas ir vēl jo skandalozāk, jo tādā valstī kā Francija autobraucējus mudināja iegādāties transportlīdzekļus ar dīzeļdzinējiem – jādomā tāpēc, lai mēs tagad varētu viņiem iebelzt stiprāk kā jebkad!

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), rakstiski. (PT) Šis balsojuma skaidrojums parāda, ka mēs atkal esam palaiduši garām iespēju ES mērogā – jo tāda sistēma pastāv – īstenot pasākumus maza mēroga piekrastes zvejniecību, nepiemērojot benzīnam vismaz tādus pašus nodokļu noteikumus, kādus bauda gāzeļļas lietotāji lauksaimniecībā un zvejniecībā. Jāatgādina, ka benzīns ir degviela, ko izmanto kuģos šajā nozīmīgajā un lielajā dalībvalstu zvejas flotiļu segmentā un it īpaši Portugālē.

2006. gada 28. septembra rezolūcijā par ekonomiskās situācijas uzlabošanu zvejniecības nozarē Eiropas Parlaments, ņemot vērā to, ka degvielu cenu paaugstināšanās īpaši nelabvēlīgi ietekmē zvejniecības nozari, ievērojami pasliktinot pašreizējo sociāli ekonomisko krīzi un krasi samazinot zvejnieku ienākumus, un uzsverot, ka pastāv nopietni draudi zaudēt tūkstošiem zvejas uzņēmumu un tūkstošiem darbavietu, pieņēma virkni pasākumu šīs nozares atbalstam, lai tā varētu piemēroties degvielas cenu pieaugumam. Pēc pusotra gada, ja neņem vērā ,,de minimis” atbalsta palielinājumu, Eiropas mērogā faktiski nekas nav izdarīts.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), rakstiski. − Olle Schmidt ziņojuma ,,Bezsvina benzīnam un gāzeļļai piemērojamo nodokļu sistēma“ mērķis ir pievērst uzmanību degvielas akcīzes nodokļa atšķirībām Eiropas Savienībā. Pašreizējā nelīdzsvarotība ir veicinājusi degvielas tūrismu, kas ietekmē ekonomiku un vidi. Ir jāīsteno pasākumi, lai nodrošinātu šīs prakses samazināšanu. Neraugoties uz to, es atzīstu joprojām ekonomikas attīstības procesā esošo jauno dalībvalstu vajadzības, kurām vajadzēs laiku, lai pielāgotos ierosinātajiem pasākumiem. Es balsoju par šo ziņojumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE), rakstiski. – (FR) Komisijas priekšlikuma mērķis bija īstenot pasākumus CO2 emisijas samazināšanai saskaņā ar enerģētikas un klimata pārmaiņu paketē noteiktajiem mērķiem. Tomēr ne Komisijas priekšlikumā, ne šodien pieņemtajā ziņojumā nav risināta steidzamā vajadzība izstrādāt degvielu, kura spēj panākt ievērojamu atšķirību cīņā pret CO2 emisiju. Atšķirība starp plānotajiem regulējumiem un to izplatības veidu Eiropas Savienībā gan laika, gan ģeogrāfiskā izteiksmē, padarīs ierosinātos pasākumus neefektīvus.

Ja mēs tiešām gatavojamies ieiet ,,tīra gaisa laikmetā”, mums ir jābūt tēlainākam priekšstatam par vidi un jāatbalsta pasākumi, kuri dos mums iespēju efektīvi cīnīties ar klimata sabrukumu. Komisijas un Olle Schmidt ziņojumā ierosinātā nodokļu sistēmas maiņa neveicina ne pētniecību, ne jaunas, alternatīvas degvielas koncepciju, lai ierobežotu CO2 emisiju.

Šodien es vēlos ieņemt skaidru nostāju pret šajā ziņojumā pausto domāšanas veidu, un tāpēc es balsoju pret to, kas ir vienkāršs kompromiss, kas apgāž paziņoto mērķi.

 
  
  

- Ziņojums: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), rakstiski. (IT) A. M. Gomes ziņojumā izvērtēta dramatiskā un sarežģītā situācija, kādā atrodas Irāka. Nevalstiskās organizācijas un dažādas organizācijas, kuras ir atbildīgas par reģiona atjaunošanu, nespēj atrisināt problēmas, kuras radījis gadu desmitiem ilgais karš, diktatūra un sankcijas.

Tādēļ Eiropas iestāžu pienākums ir atbalstīt daudzpusīgo stratēģiju Irākai, kura paredz palielināt ES tiešo atbalstu tehniskajai palīdzībai, lai veicinātu tiesiskumu, taisnīgumu un pareizu finanšu pārvaldību un aizsargātu cilvēka pamattiesības, radot stabilitāti un drošību reģionā.

Tādēļ Parlaments aicina Padomi veicināt Eiropas uzņēmumu investīcijas Irākas teritorijā un risināt sarunas par tirdzniecības nolīgumu starp ES un Irāku, lai Irākas tirgu varētu vairāk pieskaņot Eiropas noteikumiem.

Pēc būtības Eiropas Parlamenta priekšlikumā, kuram es pilnīgi piekrītu, ir ierosināta jauna stratēģija Irākai, tajā iekļaujot arī Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta (EIDHR) atbilstīgu lietojumu un atbalstu daudzpusīgai un neatkarīgai informācijas sistēmai.

Kā Attīstības komitejas referents par ziņojumu Erasmus Mundus 2009. – 2013. gadam es tagad strādāšu pie Irākai piešķirto finanšu apropriāciju palielinājuma – . kultūras izplatība ir fundamentāls solis, veidojot neviltotu tiesiskumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), rakstiski. (PT) Pieņemtā rezolūcija veic ,,satriecošu” varoņdarbu, ne ar vārdu nepieminot ASV un tās sabiedroto brutālo un nelikumīgo agresiju un okupāciju Irākā.

Rezolūcija izliekas nemanām simtiem un tūkstošiem kritušo irākiešu, veselas valsts sagraušanu un iepriekš nodomātu un vispārēju cilvēktiesību neievērošanu, ko izraisa agresija un okupācija.

Rezolūcija klusē par Irākas iedzīvotāju un viņu valsts pašreizējo ārkārtīgi nopietno problēmu pirmo un galveno iemeslu un tādējādi arī par to, kā tās atrisināt: tūlītēja visa okupācijas karaspēka atsaukšana.

Būtībā rezolūcija apstiprina status quo, parādot to kā fait accompli un cenšoties veicināt lielāku ES iesaistīšanos intervencē Irākā, uzskatot šo valsti par vēl vienu USA/NAATO/ES uzraudzītu valsti līdzīgi Afganistānai un Kosovai. Tas ir pārsteidzoši, jo vienlaikus ziņojumā pausts uzskats, ka kaimiņvalstīm ir jāatturas no jebkādas iejaukšanās Irākas iekšējās lietās un ir jārespektē tās neatkarība, suverenitāte un teritoriālā nedalāmība un Irākas tautas vēlme valsts konstitucionālo un politisko sistēmu veidot pašu spēkiem.

Tādēļ mūsu balsojums pret.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), rakstiski. − Es balsoju par šo ziņojumu, neraugoties uz vienā no apsvērumiem izteikto viedokli, ka visas Irākas problēmas izraisījis iepriekšējais režīms. Nav šaubu, ka Sadams Huseins bija ļauns diktators un izraisīja daudzu cilvēku nāvi, nemaz nerunājot par sistemātiskajiem mēģinājumiem pilnīgi iznīcināt kurdus. Tomēr okupācijas spēku absolūtais stratēģijas trūkums valsts atjaunošanas pasākumiem arī ir kļuvis par neaprakstāma posta iemeslu.

Tomēr es ļoti priecājos, ka Parlaments ir pieņēmis viedokli, ka neviena valsts nedrīkst ar varu piespiest cilvēkus atgriezties Irākā. Šī valsts nav droša, tāda nav pat Irākas Kurdistāna, kura nesen redzēja Turcijas tankus pāri savai robežai, kas atkal izraisīja bailes un nestabilitāti. Daudzu partiju deputāti no Irākas parlamenta mums ir teikuši, ka atgriešanās ir bīstama un, iespējams, var destabilizēt valsti. Cilvēktiesību apakškomitejā mēs esam dzirdējuši arī par nožēlojamo stāvokli, kādā atrodas miljoniem irākiešu, kuri kā bēgļi dzīvo kaimiņvalstīs, saņemot maz atbalsta no starptautiskās sabiedrības. Mums ir jāatbalsta sabiedriskie dienesti šajās valstīs un vismaz jāmāca bērni.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM), rakstiski.(FR) Kustības Francijai pārstāvji Eiropas Parlamentā ir ieņēmuši konsekventu nostāju jau kopš ASV iebrukuma sākuma Irākā. Mūsu valsts pieredze un tās saiknes ar Irākas iedzīvotājiem brīdināja mūs par cilvēcīgu, militāru un morālu katastrofu, kuru nesīs iebrukums.

Tagad posts ir noticis, un dalībvalstīm vai nu atsevišķi, vai kopā ir jārīkojas, lai glābtu to, kas vēl glābjams. Pirms AEV iebrukums Irāka bija vienīgā musulmaņu valsts, kurā bija mājas lielai un plaukstošai kristiešu kopienai – kopienai, kura tur dzīvoja vēl pirms islāma ienākšanas.

Vienas no traģiskākajām ASV iebrukuma sekām ir šīs kopienas nodaļu masveida izceļošana terora un iebiedēšanas rezultātā. Tā ir nelaime Irākai tagad un nākotnē. Plašākā nozīmē iedzīvotāju reliģiskā sajaukuma straujā izzušana Vidējos austrumos izraisa cilvēku un ekonomikas izputināšanu un apdraud vesela reģiona stabilitāti un labklājību.

Vēsturnieks Fernand Braudel uzskatīja, ka vēsture sākās šumēru valstī, bet šodien šķiet, ka ir pienācis gals kristiešu minoritātes ilgajai vēsturei Irākā. Mēs, Eiropas tautas, vienkārši nevaram piedot šo ārkārtīgo netaisnību, neko nedarot.

Irākas kristiešu kopienas kādreiz bija atvērtas un laipnas pret islāmu, un kopā ar musulmaņu kaimiņiem tās cēla valsti, kura bija plaukstoša, pirms to izpostīja fanātisms un kari.

(Balsojuma skaidrojums saīsināts saskaņā ar Reglamenta 163. pantu)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), rakstiski. − Priecājos redzēt, ka Ana Gomes ziņojums par ES lomu Irākā raugās uz priekšu un formulē stratēģiju spēcīgas, demokrātiskas Irākas valsts izveidei, kura ievēro cilvēktiesības un šīs valsts bagātīgo etnisko un konfesionālo veidojumu. Irākai ir vajadzīga Eiropa, lai tā palīdzētu, paļaujoties uz nesenajiem uzlabojumiem drošības jomā, jo tam būs liela nozīme, investīciju veicināšanā un arvien lielākā NVO iesaistē valsts atjaunošanā. Visa Eiropa ir ieinteresēta stabilā un drošā Irākā, un man šķiet, ka ziņojuma ieteikumos tas ir atzīsts.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), rakstiski. – (EL) Ziņojums mērķis ir nodrošināt, lai ES saņem labāku daļu no imperiālistu iegūtā laupījuma karā pret Irāku un iebrukumos plašākā Vidējo Austrumu reģionā. Saistībā ar to:

ziņojumā tiek meklēti veidi un līdzekļi ES ilgtermiņa klātbūtnes izveidei šajā valstī, lai ,,palīdzētu Eiropas uzņēmumiem piedalīties konkursos par līgumiem Irākas atjaunošanai“, tas ir, palielinātu ES monopolu saņemto peļņas daļu;

ziņojumā izteikts aicinājums sniegt beznosacījumu atbalstu Irākas kolaboracionistu ,,valdībai”;

ziņojumā izvirzītas stratēģijas aktīvai līdzdalībai imperiālistu okupācijā. Viss, kas vajadzīgs, lai militārie un policijas spēki veidotu okupācijas karaspēku daļu, ir valkāt citas cepures un manīt nosaukumu uz ,,ANO spēki”.

Tādēļ, vienlaikus ciniski atzīstot kara un Irākas iedzīvotāju slepkavošanas katastrofālās sekas, ziņojums steidzīgi apgalvo, ka notikumi ir beigušies.

Šajā ziņojumā padarītas likumīgas ne tikai okupācijas armijas, kuras dēvētas par ,,daudznacionālajiem spēkiem”, bet pat Irākā darbojošies slepkavu privātuzņēmumi, ja to noziedzīgajai darbībai ir izveidoti noteikumi!

Grieķijas Komunistiskā partija nosoda šo ziņojumu. Tā pauž solidaritāti ar Irākas pretošanās kustību un reģiona iedzīvotāju centieniem atbrīvoties no imperiālistu okupācijas jūga, un viņu neatņemamajām tiesībām pašiem lemt savu likteni.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), rakstiski. (PT) Tas, ka Parlaments ir nolēmis apspriest turpmāko Eiropas Savienības lomu Irākā nevis uzspiedis bezjēdzīgas debates ar pagātnes jautājumiem, ir pozitīvi. Tagad pieci svarīgi gadi mums drīzāk ir pieci nākamie nevis iepriekšējie gadi.

Sākot jebkādas debates šajā jautājumā, tagad ir jāapzinās, ka situācija šajā valstī ir ievērojami uzlabojusies, tomēr joprojām ļoti nopietna. Šis uzlabojums galvenokārt atklāj, ka pastāv dzīvotspējīgs darbības virziens – mērķis būvēt demokrātisku un drošu valsti. Mūsu mērķi ir iespējams sasniegt. Tomēr iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka to varēs sasniegt tikai ar lielāku ieguldījumu, palielinot drošību, investējot un apmācot Irākas varas iestādes un, ļoti svarīgi, aktīvi piedaloties infrastruktūras izveidē, kas līdzās naftai padarīs valsts ekonomiku dzīvotspējīgu. Eiropas Savienības gadījumā tas nozīmē lielas investīcijas Irākas atjaunošanā un demokrātijas izveidē šajā valstī. Demokrātiska un droša Irāka, kura ievēro cilvēktiesības, ir ārkārtīgi svarīga reģionam un pasaulei.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), rakstiski. (DE) Es, protams, zinu, ka plenārsēdē mēs balsojām par manas kolēģes Ana Gomes ziņojuma projektu par Eiropas Savienības lomu un nevis par viņas paskaidrojumu šim ziņojumam. Tomēr man šķiet, ka ir svarīgi, ka referente paskaidrojumā vēlreiz uzsver, ka iebrukums Irākā bija stratēģiska un cilvēcīga katastrofa, un ka Irākas sabiedrību no jauna traumēja karš un tam sekojošais haoss un vardarbība.

Es atzinīgi vērtēju to, ka papildus visām pārējām svarīgajām norādēm, referente skaidri norāda uz nepieciešamību nodrošināt sieviešu lomas nostiprināšanu un ievērot sieviešu, minoritāšu un bērnu tiesības, ja Irākā ir jāizdara labs darbs.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), rakstiski. − (NL) Manuprāt, tas, ka Eiropas Parlaments līdz šim nav sagatavojis nevienu Irākas kara analīzi, izraisa nožēlu. Iepriekšējos gados Parlaments faktiski saglabāja izolētu klusumu un pat neapstrīdēja Buša administrācijas melus. Tādai demokrātiskai organizācijai kā Parlaments tas nozīmē ļoti daudz! Mums būs grūti saglabāt uzticību, ja mēs pat nerīkosimies pret ANO dalībvalstīm, kuras neievēro ANO hartu.

Gomes kundze dod mums Irākas situācijas novērtējumu. Viņas ziņojumā par Eiropas Savienības lomu Irākā ir iekļauti daudzi labi ieteikumi valsts atjaunošanai. Tajā ir minēti daudzi punkti, un visi ierosinātie pasākumi man šķiet izpildāmi. Īpaši atzinīgi es vērtēju priekšlikumus par daudzpusējiem centieniem sākt intensīvas diplomātiskas sarunas starp ASV un Irākas kaimiņiem ANO uzraudzībā. Mērķim ir jābūt demokrātijas izveidei Irākā, pamatojoties uz tiesiskuma, labas pārvaldības un cilvēktiesību principiem. Tādēļ es atbalstu ziņojumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), rakstiski.(FR) Ceturtā Ženēvas konvencija par civilpersonu aizsardzību kara laikā nosaka, ka humānais, medicīniskais un reliģiskais personāls ir jāciena un jāaizsargā.

Mums ir ārkārtīgi svarīgi atbalstīt haldiešu katoļu arhibīskapu monsinjoru Paulos Faraj Rahho, kuru nolaupīja 2008. gada 29. februārī.

Trīs cilvēkus, kuri atradās kopā ar viņu nolaupīšanas brīdī, nolaupītāji nogalināja.

Mutiskajā grozījumā C. Gomes ziņojumam nebija iespējams nosaukt vārdā monsinjoru Rahho.

Šā iemesla dēļ es noteikti lūdzu priekšsēdētāju Parlamenta vārdā nosūtīt divas atbalsta un uzmundrinājuma vēstules:

- Irākas šiītu premjerministram Nouri al-Maliki, kurš nosodīja uzbrukumus kristiešu garīdzniekiem un Irākas valdības vārdā piedāvāja kristiešiem ,,aizsardzību un taisnīgumu”, apliecinot, ka tie, kuri ir atbildīgi par vardarbību tiks notverti un sodīti;

- otru Irākas viceprezidentam, sunnītu kopienas loceklim Tareq al-Hashemi, kurš arī tiešos vārdos atmaskoja teroristu uzbrukumus kristiešiem un kurš pēc nolaupīšanas pauda solidaritāti ar tiem, kurus viņš sauc paar ,,mūsu kristiešu brāļiem”.

Ir svarīgi mudināt valsts varas iestādes darīt visu, kas ir to spēkos, lai nodrošinātu monsinjora Paulos Faraj Rahho tūlītēju beznosacījumu atbrīvošanu.

 
  
  

- Rezolūcijas priekšlikums: Eiropas Savienības rīcības kodekss attiecībā uz ieroču eksportu (RC-B6-0063/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), rakstiski. − Es atbalstīšu šo rezolūciju. Kā es teicu savā ziņojumā vairāk nekā pirms desmit gadiem, mums ir svarīgi, lai mūsu rīcības kodeksam attiecībā uz ieroču eksportu būtu tiesisks pamats.

Nepieciešamību eksportēt joprojām nosaka Eiropas dalītā rūpniecība, kura alkst pēc ilgas ražošanas, kas tai dotu iespēju konkurēt ar masveidā ražotajiem ieročiem no ASV, kura ražo ieroču partijas tikai iekšzemes tirgum.

Tādējādi mums ir jāredz aizsardzības iekārtu kopējais tirgus, kurš Eiropai dos iespēju, pirmkārt, konkurēt, otrkārt, atbalstīt reģionālos karus visā pasaulē un, treškārt, pārvietot savus visaugstāk kvalificētos zinātniekus un inženierus uz jaunām, progresīvām rītdienas nozarēm.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélčne Goudin and Nils Lundgren (IND/DEM), rakstiski. (SV) Dažas dalībvalstis ir izrādījušas interesi par ieroču eksporta veicināšanu. Tādēļ, ja ir izstrādāts kopējais rīcības kodekss attiecībā uz ieroču eksportu, iespējams, ka dažas dalībvalstis, kurās ir ierobežojošāka politika, var būt spiestas pieņemt kompromisu.

Mēs uzskatām, ka ieroču eksporta uzraudzību vislabāk nodrošinās katra dalībvalsts, izstrādājot valsts tiesību aktus. Zviedrijai joprojām ir jādod tiesības īstenot ierobežojošu politiku attiecībā uz ieroču eksportu, ja tāda ir tās vēlēšanās. Sadarbība ir vēlama, lai nodrošinātu starptautiskā atbruņošanās darba turpmākos panākumus, taču vislabāk to var panākt starptautiskā līmenī saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, ņemot vērā ANO pieredzi, kompetenci un starptautisko nodrošinājumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), rakstiski. (PT) Efektīvs ES rīcības kodekss attiecībā uz ieroču eksportu, bez šaubām, kļūst arvien svarīgāks saistībā ar ES straujo militarizāciju, kura atspoguļojas Līguma projektā, kurš pašlaik tiek ratificēts katrā dalībvalstī.

Ne bez zināmas ironijas rezolūcija īpaši atsaucas uz ,,Eiropas drošības un aizsardzības politiku (EDAP), saskaņā ar kuru ārpus ES teritorijas arvien vairāk tiek sūtītas militārās un civilās misijas uz vietām, kur pret ES personālu var tikt izmantoti ieroči, ko piegādājušas ES dalībvalstis“.

ES ,,militāro iekārtu tirgus” paplašinās, tiek atbalstītas ,,vairākas ierosmes par valstu bruņojuma iepirkuma politikas saskaņošanu un ieroču nodošana un tirdzniecība Kopienas iekšienē“ un ir ,,nodoms ekonomisko interešu vārdā palielināt ieroču eksportu“.

Lozungs ir dots: bruņošanās sacensība un starptautisko attiecību militarizācija.

Tādēļ ierosmes un pasākumi, kuri cenšas vismaz mazināt šo eskalāciju, ir pozitīvi un vajadzīgi. Tomēr kā mēs teicām iepriekš, regula par ieroču tirdzniecību būtu daudz nozīmīgāka, ja tai pievienotos daudzpusēja un divpusēja atbruņošanās, it īpaši sākot ar milzīgā kodolarsenāla demontāžu.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), rakstiski. − Lielbritānijas konservatīvo delegācija balsoja pret rezolūciju, pamatojoties uz to, ka tā nepieņem atsauces uz Lisabonas līgumu vai mainīgo EDAP, pret kuru tā iebilst. Turklāt tā kā tā stingri atbalsta atbildīgu ieroču pārvedumu politiku, to nepārliecina tiesiski saistošs rīcības kodekss, kuru ES nosaka pirms starptautiski saistoša Ieroču tirdzniecības nolīguma.

 
  
  

- Ziņojums: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström and Åsa Westlund (PSE), rakstiski. (SV) Mēs, Zviedrijas sociāldemokrāti, balsojām par ziņojumu, jo ir svarīgi uzlabot apstākļus cietumos dažās Eiropas institūcijās un ievērot ieslodzīto cilvēktiesības un pamattiesības. Turklāt attieksmē pret noziedzniekiem un cietuma darbībā ir jāievieš vienlīdzības perspektīva. Taču mums ir daži iebildumi pret daļu no ziņojuma satura. Mēs nevēlamies cietuma apstākļu saskaņošanu Eiropā un mums ir nopietnas bažas par ziņojuma atsaucēm uz īpašām kriminālām sankcijām vai alternatīviem sodiem sievietēm, grūtniecēm un sievietēm ar maziem bērniem. Attiecībā uz bērnu saskarsmi ar vecākiem ieslodzījuma laikā un pēc tam, ievērojot bērna labākās intereses, ir jāņem vērā abi vecāki, ne tikai māte vai viens no vecākiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Den Dover (PPE-DE), rakstiski. − Mani britu konservatīvo kolēģi uzskata, ka vienmēr ir jāmeklē, kādā veidā uzlabot sieviešu situāciju cietumos. Ziņojumā ieteiktas daudzas iespējas, kuru izpēti varētu turpināt, tostarp noteikumus par veselības aprūpi.

Tomēr ziņojums ir pārāk preskriptīvs prasībās pret dalībvalstīm šajā jomā. Dalībvalstu kompetencē ir lēmumi par cietumu politiku. It īpaši mēs nevaram piekrist C apsvēruma un Q apsvēruma priekšnoteikumiem, kuri, pēc mūsu domām, izkropļo citus ziņojuma aspektus, kuri var būt vērtīgi. Šā iemesla dēļ mēs esam nolēmuši atturēties.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), rakstiski. (PT) Es balsoju par Panayotopoulos-Cassiotou kundzes ziņojumu par cietumā ieslodzīto sieviešu īpašo situāciju un vecāku atrašanās ieslodzījumā ietekmi uz sociālo un ģimenes dzīvi, jo ir pierādījumi, ka Eiropas cietumi lielā mērā ir pielāgoti vīriešu dzimuma ieslodzītajiem un atstāj novārtā sieviešu īpašās vajadzības.

Tādēļ es uzskatu, ka ir jārīkojas, lai veicinātu ieslodzīto sieviešu stāvokļa uzlabošanu it īpaši attiecībā uz viņu sociālo un profesionālo reintegrāciju, veselības aprūpi un higiēnu, psiholoģisko atbalstu un ģimenes saišu saglabāšanu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), rakstiski. (PT) Kaut gan sievietes ir tikai 4.5 līdz 5 % no Eiropas Savienības cietumos ieslodzītajiem, cietumi joprojām galvenokārt ir pielāgoti vīriešu dzimuma cietumniekiem un neievēro īpašās problēmas, kādas ir skaitliski nelielajam, taču arvien pieaugošajai sieviešu dzimuma ieslodzīto daļai. Galvenokārt bažas izraisa tādas jomas kā veselība aprūpe, situācija, kāda ir sievietēm ar bērniem un profesionālā un sociālā reintegrācija.

Īpaša uzmanība ir jāpievērš sieviešu veselības aprūpei un higiēnas vajadzībām. Ieslodzītajām grūtniecēm īpaši vajadzīgi speciāli līdzekļi un uzmanība attiecībā uz diētu, vingrojumiem, apģērbu, zālēm un medicīnisko aprūpi, kur veic specializēts personāls.

Bērniem, kas atrodas cietumā kopā ar savām mātēm, ir vajadzīga piemērota aizsardzība un aprūpe, un viņi nedrīkst ciest no nekāda veida diskriminācijas. Brīvības atņemšanai var būt sevišķi smagas sekas tad, ja sievietes ir bijušas savu bērnu vienīgās aprūpētājas pirms ieslodzījuma.

Ieslodzīto sociālā integrācija ir jāsagatavo ieslodzījuma laikā un pēc tam sadarbībā ar sociālajiem dienestiem un citām iesaistītajām organizācijām, lai nodrošinātu vieglu pāreju no cietuma uz brīvību.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark un Anna Ibrisagic (PPE-DE), rakstiski. (SV) Mēs atbalstām darbu, ko dalībvalstis veic sodu sistēmas modernizēšanā un pielāgošanā, lai labāk nodrošinātu ieslodzīto vajadzības un tajā skaitā ņemtu vērā sieviešu īpašās vajadzības.

Lai gan izturēšanās pret likumpārkāpējiem nav ES kompetencē, mēs izšķīrāmies balsot pret šo ziņojumu. Pasākumi saistībā ar apmeklējumu noteikumiem, iestāžu darbību, sodu sistēmas personāla apmācību, ieslodzīto brīvā laika nodarbēm vai sociālo atbalstu ir un tiem jāpaliek dalībvalstu kompetencē, lai tos būtu iespējams izstrādāt un pielāgot saskaņā ar valsts un vietējām vajadzībām.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélčne Goudin and Nils Lundgren (IND/DEM), rakstiski. (SV) Junilistan simpatizē daudzām ziņojuma atziņām attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu, labākiem apstākļiem cietumos, vienlīdzības ievērošanu starp vīriešiem un sievietēm un noziedznieku integrāciju sabiedrībā. Protams, ir ārkārtīgi svarīgi iespējami rūpīgi apsvērt bērnu vajadzības šādā situācijā. Tomēr mēs domājam, ka dalībvalstīm pašām jānosaka, kā tās rīkojas šādos gadījumos. Mēs īpaši uzsveram katrs dalībvalsts tiesības uz savu krimināllikumu un tādējādi arī uz attiecīgu spriedumu pasludināšanu. Tātad Eiropas Savienībai nav jāiesaistās detalizētās norādēs par to, vai cietumā ir jābūt sporta zālei, apmeklēšanas noteikumiem vai darbu ieslodzījuma laikā. Šiem jautājumiem ir jābūt dalībvalstu un to vēlētāju ziņā, un par tiem jālemj sabiedriskā apspriešanā.

Mēs vēlētos atgādināt ikvienam, ka visas ES dalībvalstis ir demokrātiskas valstis saskaņā ar Kopenhāgenas kritērijiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE-DE), rakstiski. − (SV) Mēs atbalstām to, ko dara mūsu dalībvalstis sodu politikas uzlabošanā un pielāgošanā, lai radītu labākus nosacījumus ieslodzīto vajadzību izpildei un saistībā ar to ņemtu vērā arī sieviešu īpašās vajadzības.

Tā kā apiešanās ar likumpārkāpējiem nav ES kompetencē, mēs nolēmām balsot pret šo ziņojumu. Pasākumi, kas attiecas uz apmeklējumu noteikumiem, iestāžu darbību, personāla apmācību sodu sistēmā, ieslodzīto brīvā laika pavadīšanu vai sociālo palīdzību, ir un tiem ir jāpaliek dalībvalstu ziņā, lai tos varētu pieņemt un izstrādāt saskaņā ar starptautiskām un vietējām vajadzībām.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), rakstiski. − Es piekrītu Marie Panayotopoulos-Cassiotou ziņojumā izteiktajiem secinājumiem par sieviešu situāciju cietumā un vecāku ieslodzījuma ietekmi uz sociālo un ģimenes dzīvi. Cietums joprojām ir orientēts uz vīriešu dzimuma ieslodzīto vajadzībām, un es atzinīgi vērtēju referentes mērķi norādīt uz sievietēm noteiktajām atšķirībām. Es apstiprinu šo ziņojumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), rakstiski.(FR) Es balsoju paar šo ziņojumu, jo ir nepieciešams nekavējoties pielāgot ieslodzījuma apstākļus sieviešu īpašajām vajadzībām. Pat tagad cietuma apstākļi daudzās dalībvalstīs joprojām ir ļoti slikti, un tie noteikti nav pielāgoti sievietēm vajadzīgā īpašā atbalsta sniegšanai.

Ieslodzītajām sievietēm ir īpašas problēmas, kurām jāpievērš īpaša uzmanība it īpaši attiecībā uz piekļuvi veselības aprūpei.

Tādēļ es atbalstīju sociālistu grupas iesniegto grozījumu par ieslodzīto sieviešu piekļuvi krūts un dzemdes vēža izmeklēšanas programmām vienlīdzīgi ar citām sievietēm. Šo slimību agrīna diagnoze uzlabo to izārstēšanas iespējas, tādēļ piekļuves atteikums šādām izmeklēšanas programmām patiesībā var būt papildu sods ieslodzītajām sievietēm.

Turklāt sievietes joprojām ir ģimenes centrs. Tādēļ, ja lieta skar mātes, ar noteikumu, ka viņas neapdraud sabiedrisko kārtību, mums, kur vien tas iespējams, jācenšas noteikt vieglāka veida sodi nekā ieslodzījums.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), rakstiski. (SV) Šī ir joma, kurā nav ES līmeņa varas. Neraugoties uz dažiem pozitīviem priekšlikumiem, ziņojumā pārāk daudz detalizētu noteikumu. Tādēļ es atturos no balsošanas.

 
  
  

- Ziņojums: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva un Gay Mitchell (PPE-DE), rakstiski. − Balsojot par politiku, kurā iekļauts termins ,,seksuālā un reproduktīvā veselība”, mēs ar to domājam mātes un nedzimušā bērna dzīvības un veselības aizsardzību un uzlabošanu. Mēs nepieņemam nevienu citu definīciju, kura šajā terminā iekļauj arī abortus; turklāt mēs saprotam, ka jebkura aprūpe, informācija, politika vai jebkuri citi pakalpojumi, kas attiecas uz seksuālo un reproduktīvo veselību, tāpat nepieļauj abortus. Mēs strādāsim, lai šo definīciju pieņemtu visos forumos un organizācijās, kuras mēs varam ietekmēt.

Mēs atzīmējam atbildi, kuru Padomes prezidentūra sniedza Parlamentā 2003. gada 4. decembrī, ka jēdzienā ,,reproduktīvā veselība” nav iekļauts aborts, un ka abortus, starp citu, nekad nevar stādīt priekšā kā dzimstības regulēšanas metodi pretēji tam, ko PVO saka par dzimstības regulēšanu. Tādēļ ir skaidrs, ka PVO definīcija nav saistoša vai pat netiek pieņemta valdības un parlamentārajās iestādēs.

Mēs joprojām atbalstīsim politiku, kas veicina atbildīgu seksuālo dzīvi, un aizsargāsim un atbalstīsim mātes un augļa dzīvību un veselību, atbalstot arī līdzekļu sniegšanu šo mērķu sasniegšanai.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélne Goudin un Nils Lundgren (IND/DEM), rakstiski. (SV) Šī pašiniciatīvas ziņojuma mērķis ir iekļaut vienlīdzības perspektīvu ES attīstības sadarbībā. Junilistan iebilst pret ES līmeņa atbalstu un tādēļ balso pret šo ziņojumu.

Tomēr dažu deputātu iesniegtie grozījumi nav tik labvēlīgi. Sieviešu tiesības un seksuālo un reproduktīvo veselību ir svarīgs elements attīstības veicināšanai. Šajā gadījumā mēs nolēmām atbalstīt sākotnējos priekšlikumus, lai līdzsvarotu nepieņemamās tendences šajā Parlamentā. Tomēr darbam pie šiem jautājumiem un attīstības sadarbībai principā ir jānotiek nevis ES, bet starptautiskā līmenī ar ANO palīdzību.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), rakstiski. (PT) Mēs uzskatām, ka šajā ziņojumā ir vairākas vērtības, no kurām viena ir pievērst uzmanību svarīgai problēmai gan ES, gan jaunattīstības valstīs: nepieciešamība nodrošināt informāciju par seksuālo un reproduktīvo veselību, lai nodrošinātu izvēles brīvību un izveidotu un atbalstītu sabiedriskos pakalpojumus katra cilvēka, it īpaši sieviešu, tiesību aizsardzībai un īstenošanai.

Tomēr mēs uzskatām, ka ir jāuzsver, ka lielāko ieguldījumu ,,dzimumu līdztiesībā un sieviešu iespēju palielināšanā jaunattīstības valstīs” dos nevis tāda politika, kas atbalsta atkarības un dominēšanas attiecības, tirgus liberalizāciju (skatīt ES ekonomiskās partnerības nolīgumu – EPA), strādnieku ekspluatāciju, nevienlīdzību un sociālo netaisnību, un cilvēktiesību neievērošanu, kas sagādā ciešanas it īpaši miljoniem bērnu un sieviešu, bet gan efektīvas sadarbības politika, kuras pamatā ir vienlīdzīgas tiesības starp valstīm, cieņa pret valsts suverenitāti un katras valsts tiesībām noteikt un īstenot cilvēku vajadzībām un interesēm atbilstīgu attīstības modeli, tas ir, politika, kura precīzi interpretē vārdu ,,solidaritāte”.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), rakstiski. − Es balsoju par šo grozījumu, es esmu stingri pārliecināta, ka cīņai pret vardarbību, šajā gadījumā seksuālo vardarbību pret sievietēm krīžu un konfliktu apgabalos, ir jābūt augstākajai prioritātei. ES nevar pieļaut nekāda veida vardarbību, un tādēļ es uzskatu, ka ir jāuzsver pret sievietēm vērstās seksuālās vardarbības apkarošana. Turklāt man šķiet, ka tradīcijas nav jāuzskata par kaut ko ļaunu. Seksuālā un reproduktīvā veselība ir delikāti jautājumi, tajos ir tradicionālas sociālas un arī reliģiskas dimensijas, un tādēļ tos nedrīkst vispārināt un uzspiest sabiedrībām, it īpaši trauslām sabiedrībām, kuru tradicionālā dzīvesveida krasas pārmaiņas var vairāk kaitēt šai trauslajai sabiedrībai nekā dot labumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), rakstiski. (DE) Es balsoju paar dzimumu līdztiesību un sieviešu lomas palielināšanu attīstības sadarbībā.

Nelabvēlīgo situāciju, kuru sievietēm jaunattīstības valstīs rada reliģiskie noteikumi, kultūras paražas un nabadzība, parasti vēl pasliktina izglītības trūkums. Attiecībā uz to es vēlos pievērst īpašu uzmanību, iespējams, ārkārtīgi lielajam sociālajam spiedienam, kuru varētu izraisīt sabiedrības informētības palielināšanās par sieviešu pamattiesībām, un kurš beigās varētu uzlabot sieviešu stāvokli attiecīgajos reģionos.

Es joprojām atbalstu ideju par ,,vardarbību pret sievietēm”, ne gluži runājot kā sieviešu dzimuma upuriem, bet arī izstrādājot praktiskas programmas attiecībā uz ,,vīriešiem – ļaunprātīgiem izmantotājiem”, kā ierosināts Uca kundzes ziņojumā.

Es ārkārtīgi kritiski izturos pret to, ka Komisija neiekļāva pasākumu sarakstā stratēģiju, kas vērsta pret vardarbību pret sievietēm, pamatojoties uz kultūru vai reliģiju.

Slikta piekļuve izglītībai izraisa trūkumus citās dzīves jomās tāda vienkārša iemesla kā informācijas trūkuma dēļ. Sliktai informētībai šajā sakarā var būt letālas sekas jaunattīstības valstīs, kurās veselības nodrošināšana un higiēnas normas nereti ir drausmīgas. Man tikai jānosauc ārkārtīgi lielais HIV inficēto sieviešu skaits – uz dienvidiem no Sahāras šis skaitlis ir 57 %.

Ārkārtīgi pozitīvs punkts ir aicinājums izstrādāt ,,dzimumu līdztiesības darbības rādītājus”, kuri mazinās arī pretrunīgā kvotu jautājumu asumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens (PPE-DE), rakstiski. Balsojot par politiku, kurā iekļauts termins ,,seksuālā un reproduktīvā veselība”, es domāju, ka tas nozīmē mātes un nedzimušā bērna dzīvības un veselības aizsardzību un uzlabošanu. Es nepieņemu nevienu citu definīciju, kura šajā terminā iekļauj arī abortus; turklāt mēs saprotam, ka jebkura aprūpe, informācija, politika vai jebkuri citi pakalpojumi, kas attiecas uz seksuālo un reproduktīvo veselību, tāpat nepieļauj abortus. Mums ir jāstrādā, lai šo definīciju pieņemtu visos forumos un organizācijās, kuras mēs varam ietekmēt.

Mēs atzīmējam atbildi, kuru Padomes prezidentūra sniedza Parlamentā 2003. gada 4. decembrī, ka jēdzienā ,,reproduktīvā veselība” nav iekļauts aborts, un ka abortus, starp citu, nekad nevar stādīt priekšā kā dzimstības regulēšanas metodi pretēji tam, ko PVO saka par dzimstības regulēšanu. Tādēļ ir skaidrs, ka PVO definīcija nav saistoša vai pat netiek pieņemta valdības un parlamentārajās iestādēs.

Es joprojām atbalstīšu politiku, kas veicina atbildīgu seksuālo dzīvi, un aizsargāsim un atbalstīsim mātes un augļa dzīvību un veselību, atbalstot arī līdzekļu sniegšanu šo mērķu sasniegšanai.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), rakstiski. − Feleknas Uca ziņojums ,,Dzimumu līdztiesība un sieviešu loma pastiprināšana attīstības sadarbībā“ atbalsta Komisijas stratēģiju šajā jautājumā. Es pievienojos šai atzinībai stratēģijai, kura cenšas panākt dzimumu līdztiesību jaunattīstības valstīs. Es balsoju par šo ziņojumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), rakstiski. (FR) Kaut gan dzimumu līdztiesība jau daudzus gadus ir bijusi Eiropas Savienības attīstības atbalsta programmu neatņemama sastāvdaļa, faktiskais progress joprojām ir pārāk lēns. Tādēļ Eiropas Komisijai ir jāsprauž savi mērķi skaitļu un termiņu ziņā, lai attīstība varētu kļūt par sieviešu dzīves apstākļu uzlabošanas galveno dzinējspēku.

Šim nolūkam Eiropas Savienībai ir jākoncentrējas uz trim prioritātēm partnerībā, kurā tā iesaistās: pamatbrīvības, sieviešu statuss sabiedrības dzīvē un viņu piekļuve veselības aprūpei.

No vienas puses, Komisijai ir jābūt modrākai nekā jebkad attiecībā uz vardarbību pret sieviešu fizisko veselību un cilvēka cieņu (spīdzināšanas, tradicionālās kropļošanas un piespiedu laulību veidā). Tajā pašā laikā sadarbībai ir jābūt saistītai ar sievietes vietas atzīšanu sabiedrībā, kas attiecas uz visu, sākot no piekļuves zināšanām līdz fiziskai neatkarībai. Turklāt ir vajadzīgas saistības, lai 2010. gadā par realitāti kļūtu AIDS novēršana un ārstēšana jaunattīstības valstīs. Eiropas attīstības politika izgāzīsies, ja tās rezultāts nebūs patiesas pārmaiņas sieviešu apstākļos.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), rakstiski. – (EL) Neraugoties uz precīzajiem atzinumiem par sieviešu traģisko stāvokli jaunattīstības valstīs, šis ziņojums slēpj kaut ko nosodāmu: kapitālistu ražošanas metodes un imperiālistu rupjo iejaukšanos, ko īsteno ES, Amerikas Savienotās Valstis un citas imperiālistu valstis un organizācijas. Tās izlaupa šīs valstis un resursus, kas nodrošina to labklājību, tādējādi radot badu un miljoniem cilvēku nabadzību.

Ierosinātie risinājumi darbojas kapitālistu attīstības un ES attīstības atbalsta robežās. Vēl viens šādai pieejai raksturīgs aspekts ir priekšlikums palielināt sieviešu – uzņēmēju skaitu, lai paaugstinātu nodarbinātību. Attiecībā uz to priekšlikumi par godīgākām un demokrātiskākām sabiedrībām, meiteņu un sieviešu piekļuvi izglītībai un veselības aprūpes pakalpojumiem, nabadzības un slimību izskaušanu utt. ir muļķības. Tie ir vienkārši vēlēšanās novērst uzmanību no patiesības, jo cilvēku vajadzību nodrošināšana nav savienojama ar kapitālistiskās attīstības un peļņas iegūšanas augstāko principu. Katrs eiro, ko dod ES, nozog tūkstošus šim valstīm.

Šo valstu sieviešu stāvokļa un cilvēku dzīves apstākļu uzlabošanu varēs panākt nevis ar ,,ES attīstības atbalsta” legalizēto laupīšanu, bet gan ar pretošanos imperiālistu intervencei, prasībām pēc līdztiesīgām starptautiskām attiecībām un centieniem pēc atšķirīgas pieejas attīstībai, pamatojoties uz cilvēku vajadzībām.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), rakstiski. (DE) Šis ziņojums par vienlīdzību un līdzdalību, par sieviešu lomu attīstības sadarbībā, skar daudz dažādus aspektus, un tajā ir iekļautas ari svarīgas praktiskas prasības.

Tādēļ tas kopumā ir noteikti jāatbalsta. Viens no tematiem, kas caurvij visu ziņojumu, ir seksuālā un reproduktīvā veselība un vardarbība pret sievietēm, atbalstot sieviešu tiesības uz pašnoteikšanos.

Ir svarīgi paplašināt mazo finansējumu tīklus, jo mazie kredīti var palīdzēt uzlabot sieviešu ekonomisko situāciju. Es nespēju saprast, kāpēc cilvēki cenšas iesniegt daudzus grozījumu projektus, kuri vājina ziņojumu un vienkārši noraida ANO dokumentus, kuri te redzami.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), rakstiski. − Priekšsēdētāja kungs! Es noteikti atbalstu dzimumu līdztiesību un sieviešu lomas palielināšanu, un man būtu gribējies atbalstīt šo pozitīvo ziņojumu.

Bēdīgi, taču šis ziņojums tāpat kā daudzi ziņojumi par sievietēm un bērniem, ir izmantots, lai propagandētu abortus saskaņā ar seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām. Tā kā lielākā daļa manu kolēģu balsoja par to, lai ziņojumā tiktu iekļauti grozījumi par seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām, es uzskatīju par neiespējamu balsot par šo ziņojumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), rakstiski. − (PL) F. Uca ziņojums par dzimumu līdztiesību attīstības sadarbībā ir Eiropas morālā imperiālisma izpausme attiecībā pret jaunattīstības valstīm. Tas eksportē Eiropas bagāto valstu slimo sociālo modeli uz Āfrikas un Āzijas valstīm. Daudzkārtējās atsauces uz reproduktīvajām tiesībām norāda uz atbalstu vispārējiem abortiem. Tādēļ es nevarēju balsot par šo ziņojumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), rakstiski. – (FR) Vīriešu un sieviešu vienlīdzība ir prioritāte jaunattīstības valstīs. Es ļoti atzinīgi vērtēju Uca kundzes pamatīgo un rūpīgo darbu pie šī svarīgā temata.

Neraugoties uz to, es balsoju pret šo ziņojumu, jo dažu punktu saturs galīgajā redakcijā, kur neprecīzos terminus ir runa par seksuālo un reproduktīvo veselību, joprojām ir neskaidrs. Joprojām pastā pretrunīgas interpretācijas, un dažās no tām slēpjas draudi nedzimušu bērnu dzīvībām.

Nākamajā ziņojumā par šo tematu sievietes veselība nav jāaplūko tikai attiecībā uz reproduktīvo funkciju, jo visām sievietēm ir tiesības uz vidi, kas ļauj tām pastāvīgi baudīt labu veselību. Tas nozīmē pievērst īpašu uzmanību droša dzeramā ūdens, proteīnu un elementāru medikamentu piegādei reizē ar tradicionālajām zālēm.

Kopš Gertrude Mongella vizītes 2008. gada 6. martā, atzīmējot Sieviešu dienu, es vēlos teikt, ka mums ir daudz jāmācas no Āfrikas vieduma attiecībā uz dzimumu līdztiesību – tā tur ir pastāvējusi un tiek nodota tālāk mutvārdu tradīcijā starp tām sievietēm un vīriešiem, kurus Dievs irr svētījis ar gara un prāta veselību. Mēs visi varam gūt iedvesmu no tā.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika