Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0023(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A6-0030/2008

Dezbateri :

PV 12/03/2008 - 17
CRE 12/03/2008 - 17

Voturi :

PV 13/03/2008 - 4.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0099

Stenograma dezbaterilor
Joi, 13 martie 2008 - Strasbourg Ediţie revizuită

5. Explicaţii privind votul
Proces-verbal
  

Explications de vote orales

 
  
  

- Rapport: Claude Turmes (A6-0006/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Madam President, whatever one thinks of the current debate on climate change – and I can sense a lot of hot air all around me – I think we can all agree on the need for more energy efficiency.

But, if we are going to talk about energy efficiency, let us make sure that we actually have some joined-up thinking on this. I will give an example: our whole policy on energy-saving light bulbs. Yes, we want to phase out existing light bulbs, but yet we impose tariffs on the import of energy-saving light bulbs. Yes, we talk about banning mercury in barometers (even though it actually constitutes a very small risk), yet at the same time we are encouraging energy-saving light bulbs which contain, yes, you guessed it, more mercury. Not only that, but we are talking about energy efficiency, yet we continue to come to Strasbourg, which emits tonnes and tonnes of needless extra CO2.

Therefore, if we really want to take a lead on energy efficiency, we should close down the Strasbourg Parliament.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD ONESTA
Vice-président

 
  
  

- Rapport: Neena Gill (A6-0027/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – Panie Przewodniczący! Głosowałem za sprawą udziału Wspólnoty w programie rozwojowo-badawczym, którego zadaniem jest podwyższenie jakości życia osób starszych przez zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt daje szansę rozwoju nie tylko osobom starszym, ale również niepełnosprawnym, kobietom wychowującym dzieci w domu czy mieszkańcom obszarów wiejskich. W moim przekonaniu ta inicjatywa zapobiegnie tworzeniu rozwarstwiania się w Europie w zakresie dostępu do usług cyfrowych, oraz zapobiegnie marginalizacji grup społecznych, które są zagrożone mniejszym dostępem do nowoczesnych technologii. Trzeba jednak zwrócić uwagę na jeden aspekt tej sprawy, moim zdaniem bardzo ważny: koszty tych technologii powinny być jak najniższe.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Głosowałem za sprawozdaniem „Poprawa jakości życia osób starszych”, gdyż omawiane tam problemy są ważne dla wielu Europejczyków, szczególnie zaś dla starszego pokolenia. Starsze osoby są uzależnione od świadczeń emerytalnych, poziom których jest w dużej części bardzo niski. Zagadnienie to narasta w miarę zwiększania się liczby osób starszych korzystających z tych funduszy, które są ograniczone, gdyż liczba płatników maleje. Będziemy więc mieli sytuację, gdzie duża grupa osób starszych będzie ubiegała się o różne świadczenia socjalne. Ale także znaczna część tych osób zachowuje zdolność do niektórych prac i może pozostać aktywna na rynku pracy. Starzenie się, zwiększenie liczby ludzi starszych to wzrost zapotrzebowania na szereg usług i inne produkty, rośnie więc popyt w tym obszarze.

 
  
  

- Rapport: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – Panie Przewodniczący! Głosowałem przeciw – sprawozdanie budzi szereg wątpliwości. Nie popieram założeń dyrektywy zakładających ujednolicenie stawek akcyzy w ramach Unii Europejskiej na olej napędowy i benzynę. Zróżnicowanie stawki akcyzy stwarza możliwości konkurencji pomiędzy firmami transportowymi z różnych krajów UE, co bez wątpienia działa na korzyść konsumenta. Sprzeciw budzą zapisy odnoszące się do podnoszenia stawki akcyzy w całej Unii Europejskiej w odniesieniu do paliw. Wysokie ceny ropy na rynkach krajowych i dążenie do ujednolicenia stawki akcyzy we wszystkich 27 krajach UE doprowadzi do zahamowania wzrostu gospodarczego w państwach o niskim poziomie PKB. Wzrost ceny paliw oznacza wzrost ceny towarów i usług. Wprowadzenie poprawek pozwalających utrzymać zróżnicowane stawki akcyzy nowoprzyjętym krajom, w tym Polsce, sprawiło, że głosowałem za ich przyjęciem.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Głosowałem przeciw, gdyż znaczny wzrost akcyzy na olej napędowy spowoduje zwiększenie ceł produktów i usług w tych państwach, które mają pobierać akcyzę niższą od proponowanego minimum wspólnotowego, ale i tak jest ona wysoka jak na warunki tych państw.

Z uwagi na to, że poziom przeciętnego wynagrodzenia w państwach członkowskich, które przystąpiły do Unii 2004 i 2007 roku jest stosunkowo niski, proponowany wzrost akcyzy należy uznać za zbyt wysoki. Podwyżkę poczują zwłaszcza rodziny najbiedniejsze, dla których już obecny wzrost cen paliw jest znacznym obciążeniem dla ich budżetów domowych. Z tego powodu kraje najsłabiej rozwinięte, o niskich dochodach powinny uzyskać znacznie dłuższe niż zaproponowane przez Komisję Europejską okresy przejściowe w celu zapewnienia im czasu na odpowiednie dostosowanie. Uważamy, że ta proponowana podwyżka jest nieuzasadniona i zbyt wysoka.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Mr President, it is very good to see you back in your chair listening to these explanations of vote, which I know you enjoy so much. I would also like to say I appreciate the kindness and understanding of your staff and services and interpreters this week whilst we have been making these explanations of vote.

I voted against this particular report for a whole bunch of reasons. Firstly, I believe in tax competition. I do not believe tax harmonisation or tax should be a competence of these institutions at all.

Secondly, this week, in my country, the Chancellor of the Exchequer has imposed higher fuel taxes on British car and freight drivers without understanding the consequences of his actions. I should like to raise a separate problem. I am running a campaign with the Northampton Chronicle and Echo for the people who live in that vicinity in my region, where we are being charged more for our fuel than all the other major towns around. I wish to highlight that there are other problems within the fuel market, let alone the problems to do with tax.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Mr President, I would like to echo the comments of my colleague in thanking you, the staff and the interpreters for your kind patience as we seek to deliver these explanations of vote, which at times may be rather entertaining and at times rather boring for you. I understand that. But that is the great contrast in this place.

Now, let us talk about tax competition. We talk about creating the world’s largest single market here, and we talk about making the EU the most competitive economy in the world, and we talk about the world competition, yet what do we do when it comes to tax competition? Well, as it actually says in the explanatory statement, the best way to address the problem of competition would be through full harmonisation.

So here we are, seeing competition as a problem, while at the same time talking about the need for a more competitive economy. This should not be a competence of the EU. It is a competence of Member States, and we should leave it as such, because the best way to ensure a competitive economy is to make sure that we have tax competition, not harmonisation.

 
  
  

- Rapport: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – Panie Przewodniczący! Głosowałem przeciw. Unia Europejska nie ma interesu w dofinansowywaniu Iraku. Są inne państwa na terytorium Europy, którym taka pomoc przyda się o wiele bardziej. Raport Caritas "Europa" pokazuje, że w 14 krajach europejskich, w tym w Polsce, Austrii, Niemczech i Wielkiej Brytanii, szczególnie widoczne jest ubóstwo rodzica wychowującego dzieci samotnie, zwłaszcza kobiety.

Raport Unii Europejskiej stwierdza, że z całej Unii Europejskiej najwięcej dzieci w biedzie żyje w Polsce - 26%. Co piąty Polak (19%) żyje poniżej progu ubóstwa. 22% polskich dzieci, których przynajmniej jeden rodzic pracuje, zagrożonych jest ubóstwem. To najwyższy wskaźnik w Europie. 13% Polaków zagrożonych jest biedą mimo że pracują. W Austrii 47% bezrobotnych samotnych rodziców żyje w chronicznej biedzie. Skoncentrujmy się na Europie.

 
  
  

- Rapport: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Mr President, yesterday when you were in the chair I emphasised how much I always enjoy reading the reports by the Committee on Women’s Rights and Gender Equality in this place and wonder why it exists. To prove this point today we have a report whose findings are more coherent with somebody who watched too much Prisoner: Cell Block H as a child than on the actual facts of the situation of women in prisons – and whether that should be a competence of this place anyway.

For example, in recital Q, it says: ‘whereas the increased number of women in prison is partly due to the worsening economic conditions of women’. I think, and I have checked with the statistics from a number of countries in the European Union, the number is going up simply because the population is going up. In fact, the proportion of women in prison across Europe is dropping.

It says here that access to health care of all kinds should be provided to a very high quality in prisons. Yes, that is absolutely right. But there are plenty of elderly women in my constituency who would love to have the same benefits of health-care provision that are provided to women inmates in prisons throughout the UK. So that is why I have abstained on the report.

 
  
  

- Rapport: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – Ik heb gisteren al gewezen op de onaantastbare positie die kandidaat-lidstaat Turkije bekleedt en dit verslag bevestigt alleen maar deze bijzondere status. Turkije heeft wekenlang het noorden van Irak gebombardeerd en tienduizend Turkse soldaten zijn dit land binnengevallen. En wat doet dit Parlement in plaats van deze agressie duidelijk te veroordelen? Het verzoekt Turkije vriendelijk om de territoriale integriteit van Irak te eerbiedigen.

Alle regels, alle beginselen, alle richtsnoeren en criteria moeten wijken voor de Turkse toetreding, van de criteria van Kopenhagen tot het volkenrechtelijk verbod van het gebruik van agressie. Turkije acht zich verheven boven elke wet en wordt daarin telkens gesterkt door Europa. Ooit zal deze houding de Europese Unie zwaar opbreken.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – Herr Präsident! Ich war ein scharfer und klarer Kritiker und Gegner des Irak-Kriegs und bin es noch heute. Aber ich glaube, dass wir die Fehler, die wir dort gemacht haben, auch wiedergutmachen müssen. Deshalb sind wir als westliche Welt — Europa und die USA gemeinsam — dazu verpflichtet, alles zu tun, um Frieden und Stabilität zu sichern, und das wird schwierig genug. Deshalb ist der Bericht Gomes hervorragend.

Aber wir sollten wirklich die Gelegenheit nutzen, die Initiative der Kollegin Záborská für die Freilassung des verschleppten Erzbischofs zu unterstützen. Ich bedauere, dass durch einen Managementfehler dieses Hauses die entsprechende Entschließung nicht heute Nachmittag auf der Tagesordnung steht. Wir haben die Pflicht, alles zu tun, um diesem Repräsentanten einer in ihrer Existenz bedrohten Minderheit zu helfen, die Jahrhunderte lang friedlich mit ihren muslimischen Nachbarn zusammengelebt hat, und die ausgerechnet in einer Zeit vom Genozid bedroht ist, in der wir im Irak die Verantwortung tragen. Das ist nicht akzeptabel, und deshalb müssen wir uns in dieser Frage massiv einsetzen.

 
  
  

- Rapport: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – Panie Przewodniczący! Popieram niektóre założenia sprawozdania pani Panayotopoulos-Cassiotou w sprawie szczególnej sytuacji kobiet przebywających w zakładach karnych. Administracja więzienna powinna zapewnić godne warunki odbywania kary pozbawienia wolności oraz środka zabezpieczającego w postaci tymczasowego aresztowania.

Zwracam uwagę na sytuację kobiet zatrudnionych w więziennictwie. W Polsce na 30 tysięcy funkcjonariuszy służby więziennej 5 tysięcy stanowią kobiety. Uposażenie pracownika tej formacji nie przekracza kwoty 500 euro miesięcznie. Warto podkreślić rolę funkcjonariuszy służb więziennych właśnie w zapewnieniu właściwego wykonania kary oraz to, że w przypadku kary pozbawienia wolności zastosowanej wobec kobiet ważne jest, aby personel więzienia w takich przypadkach stanowiły głównie osoby tej samej płci. Zmniejszy to dyskomfort skazanych kobiet oraz zapewni lepszą ochronę ich praw. Bez znaczącego wzrostu wynagrodzeń i stworzenia lepszych warunków pracy w więziennictwie, nie osiągniemy założeń wymienionych w sprawozdaniu.

 
  
  

- Rapport: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Mr President, I voted with my party’s whip on this particular report and against many of the amendments. However, I do have a problem with the contents of the recitals. It says, ‘whereas it is necessary to create a national force for maintaining order that brings together all the communities viewed to be trustworthy by them’. This is the people of Iraq, the national force created by, I guess, people from within Iraq.

You do wonder actually how much determination the individual Member States that comprise the European Parliament have put behind that effort so far. All you have to do is look at how many people have supported the efforts in Iraq, believe in them or not. As we do, we should try and tidy up the problems that we have caused.

I really do think that this resolution shows how trying to have a harmonised EU foreign and security policy in the future will cause us many problems, both in this place and within our Member State capitals.

 
  
  

- Rapport: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – Herr Präsident! Ich habe mit einem Großteil meiner Fraktion gegen diesen Bericht gestimmt, nicht wegen des Themas, sondern weil hier dieses wichtige Anliegen immer wieder für ideologische Schlachten um die Begriffe sexuelle und reproduktive Gesundheit bzw. Rechte missbraucht wird.

Ich möchte einmal an alle Fraktionen des Hauses appellieren, diesen ideologischen Streit zu Lasten der Sache einzustellen. Wir müssen klarstellen, dass reproduktive Gesundheit wichtig ist, dass sie aber nichts mit Abtreibung zu tun hat, weil dies nicht die Zuständigkeit der Europäischen Union ist, und dass auch jeder Staat das Recht hat, über seine eigene Rechtsordnung auf diesem Gebiet zu bestimmen. Das entspricht dem Subsidiaritätsprinzip, und deshalb dürfen keine Gelder von europäischen Bürgern für Zwecke verwendet werden, die in Mitgliedstaaten der Europäischen Union aus ethischen und moralischen und rechtlichen Gründen sozusagen nicht akzeptabel sind.

Deshalb sollten wir ganz klar dieses Thema bei diesen Fragen ausklammern und uns auf neutrale Begriffe konzentrieren, die tatsächlich mit dem Thema Gesundheit zu tun haben und nichts mit dem Thema der Abtreibung, worüber es hier im Hause verschiedene Meinungen gibt und wo ich energisch für den Schutz des ungeborenen Lebens eintrete.

 
  
  

Explications de vote écrites

 
  
  

- Rapport: Claude Turmes (A6-0006/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − Claude Turmes’ report on the Global Energy and Renewable Energy Fund (GEEREF) is one that I endorse. The GEEREF will use limited public funds to encourage private investment in energy efficient and renewables orientated projects in developing countries and economies in transition. A fund that helps everyone achieve a certain level of energy efficiency and embrace renewables has my support and I voted in favour of it.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), în scris. − Rezoluţia se referă la crearea unui instrument financiar inovator care să sprijine implementarea unor proiecte finanţate din acest fond în vederea tranziţiei către o economie cu emisii de dioxid de carbon scăzute şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

Dezvoltarea acestui tip de economie prin proiecte finanţate din fond înseamnă şi crearea de noi locuri de muncă, condiţii echitabile de dezvoltare socială şi înlăturarea decalajelor. În acest sens, este salutar sprijinul deosebit acordat IMM-urile pentru a avea acces la finanţarea proiectelor lor din GEEREF.

Am votat această rezoluţie deoarece consider că aceste două direcţii de acţiune, respectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice trebuie să se desfăşoare în paralel, prin politici coerente şi convergente care au un impact pozitiv asupra dezvoltării pieţei de muncă/crearea de noi locuri de muncă şi creşterea PIB.

 
  
  

- Rapport: Danutė Budreikaitė (A6-0036/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Em termos gerais poderá afirmar-se que este relatório tem como objectivo incentivar a integração dos "novos" Estados-Membros na política externa da UE, nomeadamente na sua denominada "política de cooperação para o desenvolvimento" e na sua "política europeia de vizinhança".

Aliás, o relatório considera que os "novos" Estados-Membros representam uma oportunidade para a UE "reforçar a sua presença estratégica na Europa Oriental, na Ásia Central e no Cáucaso", regiões com quem os "novos" Estados-Membros têm relações prioritárias e, para onde, até aqui, as "ajudas" da UE têm sido menos canalizadas.

Tal significa tentar utilizar a relação privilegiada dos países do Leste da Europa, que integraram a UE em 2004, como instrumento de ingerência da UE (tendo em conta os interesses das suas grandes potências e dos seus grandes grupos económico-financeiros, nomeadamente no campo da energia) nos países da Comunidade de Estados Independentes, dos Balcãs Ocidentais e do Cáucaso.

Isto é, tentar utilizar a "experiência" de "transição" destes países para o capitalismo e para a integração na NATO e na UE - como figurino a seguir nestas regiões. Afinal é disto que se trata: uma política que mascara os interesses do capitalismo com o "desenvolvimento".

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I support Danutė Budreikaitė’s report on the challenge of EU development cooperation policy for new Member States. While the EU’s new Member States, excluding Malta and Cyprus, provide unique expertise for the application and targeting of development policy in our neighbour countries to the East, we must actively encourage their involvement with Sub-Saharan Africa and other LDCs. Our new Members strengthen the EU’s role as a world partner and should be fully encouraged in that role. The report and its recommendations have my support.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. O simples facto de estarmos a discutir o papel dos novos Estados-Membros nas políticas de cooperação e desenvolvimento da União Europeia, designadamente com os países de África, das Caraíbas e do Pacífico, diz bem do sucesso que tem sido o processo de alargamento e de integração dos países que aderiram nos últimos anos.

É certo que os chamados ex-países de Leste tinham uma ampla tradição de "cooperação" com África, e é possível que, em termos completamente diferentes, os elos de ligação permaneçam; mas aquilo que é mais relevante é que estes países, que ainda enfrentam, com enorme energia, os custos das suas reformas, sejam hoje capazes de contribuir, com o assentimento activo das suas populações, para a cooperação e desenvolvimento. Este percurso é exemplar e pode ser - esperamos que seja - seguido por outros países em circunstâncias de algum modo idênticas, noutros lugares do mundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Głosuję za przyjęciem sprawozdania pani poseł Danutė Budreikaitė w sprawie wyzwań wspólnotowej polityki współpracy na rzecz rozwoju dla nowych państw członkowskich.

Chciałem podkreślić, że sprawozdanie przygotowane zostało na bardzo wysokim poziomie. Szczegółowo analizuje aktualny stan współpracy nowych państw członkowskich na rzecz rozwoju, łącznie z właściwymi instytucjami, programami tematycznymi i krajami będącymi ich przedmiotem oraz wkładem finansowym.

Kwestie w nim poruszone kładą nacisk na relacje pomiędzy państwami członkowskimi UE i ich nowymi wschodnimi sąsiadami. Nowe państwa członkowskie są ważnymi ogniwami łączącymi UE z nowymi sąsiadami.

Osobiście nawołuję do zbudowania efektywnej formy współpracy pomiędzy starymi i nowymi darczyńcami na rzecz krajów słabo rozwiniętych oraz do wykorzystania ewentualnej przewagi nowych państw członkowskich w szczególnych regionach/państwach.

 
  
  

- Rapport: Neena Gill (A6-0027/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório Neena Gill sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à participação da Comunidade num programa de investigação e desenvolvimento. Este programa visa melhorar a qualidade de vida das pessoas de idade, através da utilização das novas tecnologias da informação e das comunicações (TIC). A participação da União Europeia no presente programa dar-lhe-á maior capacidade para enfrentar os desafios demográficos.

A utilização das TIC poderá contribuir para uma maior autonomia das pessoas de idade e ajudar a que se mantenham saudáveis e com mais qualidade de vida.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Votámos favoravelmente este relatório que se refere à proposta da Comissão Europeia sobre a participação da Comunidade no programa que vários Estados-Membros da União Europeia decidiram estabelecer no domínio da investigação e desenvolvimento das novas tecnologias da informação (TIC) para bem envelhecer e agir com eficácia. Este programa chama-se " Assistência à autonomia no domicílio" e pretende obter sinergias em termos de gestão e de recursos financeiros. Portugal também participa.

No relatório, agora aprovado no Parlamento Europeu, chama-se a atenção e fazem-se propostas concretas visando dar maior visibilidade ao papel e à participação das mulheres na área da ciência e investigação, insiste-se na participação das PME e no acesso equitativo de todos os Estados-Membros a soluções rentáveis, a fim de evitar o agravamento da fractura digital, com a consequente criação de uma Europa a "duas velocidades".

De igual forma, propõe-se que a Comissão faça uma avaliação intercalar até 2010 para avaliar a qualidade e a eficiência da execução do programa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Quelques remarques à propos du rapport Gill, qui concerne en fait l'organisation de programmes de recherche visant à améliorer l'autonomie des personnes âgées grâce aux technologies de l'information et de la communication.

La première sur le fond: on ne voit pas bien la valeur ajoutée de l'Union européenne dans un projet initié, comme ils en ont le droit, par certains États membres, si ce n'est la bureaucratisation du processus et la création d'un nouvel organisme communautaire. L'abondement financier de l'Union, à hauteur de 150 millions d'euros étalés sur plusieurs années, amputé des frais de fonctionnement de l'organisme susmentionné, n'apparaît pas comme un avantage décisif.

Deuxième remarque, sur la forme : de plus en plus, cette assemblée présente des rapports législatifs sous forme d'un compromis entre Parlement et Conseil, supposé permettre l'adoption rapide, dès la 1ère lecture, des dossiers. Mais du coup, le législateur est pris en otage par la poignée des experts négociateurs. L'extension de cette pratique me semble dangereuse pour la démocratie.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport proposant la participation de l'Union européenne au programme de recherche et développement sur l'assistance à l'autonomie à domicile (AAD) entrepris en commun par plusieurs Etats membres et pays tiers.

Le vieillissement de la population constitue un défi pour la société et l'économie européenne. L'espérance de vie moyenne est aujourd'hui de 80 ans et le nombre de personnes âgées de 65 à 80 ans va augmenter d'environ 40% entre 2010 et 2030.

Des solutions novatrices font leur apparition, qui aident à pallier les déficiences en matière de mémoire, de vision, d'audition, de mobilité, ou de perte d'autonomie qui surviennent plus fréquemment avec l'âge.

La participation de l'Union européenne à ce programme repose sur le septième programme-cadre de recherche et développement de la Commission européenne. Les projets seront cofinancés par l'Union européenne à hauteur de 150 millions d'euros et auront un effet de levier atteignant au moins 600 millions d'euros entre 2008 et 2013.

Les pays participant au Programme AAD devraient également contribuer à son financement, en y allouant des fonds équivalents ou supérieurs, ce qui reviendrait pour chaque pays à consacrer au moins 20 % des fonds consacrés à la recherche nationale sur ce thème.


 

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), na piśmie. − Głosowałem za przyjęciem sprawozdania Neeny Gill (A6-0027/2008) "Poprawa jakości życia osób starszych", gdyż ma ono na celu przyczynienie się do zastosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych jako środków wspierających osoby starsze wiekowo. Wiadomo, iż nasze społeczeństwa cechuje obecnie coraz dłuższe trwanie życia ludzkiego.

Jest to bardzo pozytywna tendencja. Średnio w Unii Europejskiej osiągamy już 80 lat, zaś liczba osób z przedziału wiekowego powyżej 65 lat wkrótce wzrośnie do 40%. Wspomniane technologie mogą w znaczny sposób pomóc tym osobom w różnych sytuacjach życiowych, w tym także w przedłużeniu aktywności zawodowej oraz społecznej oraz podnoszeniu jakości życia. Naturalnie jest tu potrzebne także dostrzeżenie zróżnicowanych potrzeb osób niepełnosprawnych. Ważne również jest zapewnienie dostępności tych usług i technologii, bazujących głownie na dostępie do internetu szerokopasmowego na obszarach miast i wsi, tak aby nie było dyskryminacji terytorialnych.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. Ich stimme für eine Ko-Finanzierung des Programms „Umgebungsunterstütztes Leben“ durch die Europäische Union, da dieses nicht nur älteren Menschen, sondern auch anderen Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel behinderten Personen, zugute kommen würde. Gerade durch die starke demographische Veränderung der europäischen Bevölkerung und den Anstieg der Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten sehe ich eine Notwendigkeit darin, den Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien zu unterstützen, welche zu einer erheblichen Erleichterung der Bewältigung alltäglicher Hürden, die im höheren Alter entstehen, führen würden. Bezüglich der generellen Senkung von Kosten auf dem Gesundheitssektor durch den Einsatz dieser neuen Technologien weise ich noch auf Studien über das Mobile Health Monitoring hin, dessen Einsatz allein in Deutschland die jährlichen Ausgaben im Bereich Gesundheit um 1,5 Milliarden Euro senken würde.

Weiters möchte ich den Vorteil der kostengeteilten Finanzierung betonen, die unter anderem auch eine positive Wirkung auf den privaten Sektor hätte, da indirekt auch eine Förderung der kleinen und mittelständischen Betriebe stattfinden würde.

Ich befürworte das AAL-Programm sehr, weil durch den Einsatz neuer Technologien weiterhin die Privatsphäre älterer Menschen respektiert und somit ein Altern in Würde ermöglicht wird.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I back Nina Gill’s report ‘Enhancing the quality of life of older people’. In pooling resources and coordinating research and development on a European level we are more adequately able to assess how to improve the lives of our older citizens. By setting a minimum contribution we ensure the participation of all Member States in this cause. I would like to commend the rapporteur on her report and support the recommendations contained within.

 
  
  

- Rapport: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. − Vi har valt att stödja betänkandet i sin helhet, då vår uppfattning är att EU måste komma tillrätta med osund skattekonkurrens på bränsleområdet, främst för att EU ska kunna uppnå sina klimatmål.

 

Förslaget om skatteharmonisering ska inte heller hindra enskilda medlemsländer att höja sina koldioxidskatter på bensin och diesel. 

Detta är ytterligare en viktig orsak till att vi stöder betänkandet.     

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Esta proposta de directiva visa amenizar a discrepância de preços do gasóleo existente entre os diversos Estados-Membros que originam distorções a nível da concorrência e ambiental na actividade dos transportes rodoviários. Na verdade, as diferenças de preço do gasóleo rodoviário e da gasolina 95 são significativas.

Daí a sua importância para Portugal, que é um dos países em que esta situação se faz sentir, tendo em conta as diferenças de preços entre o nosso país e Espanha: as empresas portuguesas sofrem a concorrência das espanholas pois estas beneficiam de preços dos combustíveis – que representam cerca de 30% dos custos – inferiores devido à mais baixa tributação do ISP (e também do IVA).

As empresas portuguesas têm justificado a estagnação do salário fixo dos trabalhadores com esta pressão dos custos, com consequências graves para os trabalhadores.

A proposta do Parlamento Europeu é mais positiva porque elimina os períodos transitórios do artigo 18º, aspecto muito importante na situação actual, esperando-se que permita reduzir a diferença entre Portugal e Espanha, em 2010, já que esta terá de aumentar o seu ISP de 302 para  330 no caso do gasóleo. A aproximação continua em 2012 e 2015. No caso da gasolina, infelizmente, não haverá alteração por esta via.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), par écrit. – J'ai voté contre le rapport Schmidt parce que le Parlement européen, au lieu de soutenir la démarche de la Commission, a fait un exercice de prestidigitation entre anciens et nouveaux pays. De toute façon, ce seront les ministres qui décideront tout seuls, et à l'unanimité.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – L'Europe de Bruxelles, c'est plus d'impôts et plus de contraintes! L'harmonisation des accises comme de la TVA par la fixation de taux minimaux obligatoires d'imposition, telle qu'elle existe depuis quinze ans, a prouvé son inefficacité, sa totale inutilité et parfois sa nocivité.

Faut-il rappeler que cela empêche les États membres de réduire, par exemple, la TVA sur la restauration, alors que cette activité est certainement celle pour laquelle une éventuelle distorsion de concurrence transfrontalière est la moins crédible et qu'une telle mesure pourrait permettre de créer des milliers d'emplois! Ou encore, que les nouveaux États membres sont contraints d'augmenter leurs taxes dans des proportions effarantes pour leurs citoyens pour se mettre en conformité avec la règlementation communautaire, alors même qu'une autre règlementation européenne leur demande de maîtriser leur inflation!

On nous propose aujourd'hui d'augmenter la taxe sur le gazole à hauteur de celle sur l'essence sans plomb, à la fois sous prétexte de protection de l'environnement et de lutte contre le "tourisme fiscal", c'est à dire l'utilisation à leur profit, par les citoyens, de la concurrence! C'est d'autant plus scandaleux que l'on a incité, en France notamment, les automobilistes à acheter des voitures diesel pour mieux les matraquer maintenant.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Com esta declaração de voto pretende-se sublinhar que, uma vez mais, se poderá perder uma oportunidade ao nível da União Europeia - já que o mecanismo existe - para intervir na defesa da pequena pesca costeira e artesanal, ao não passar a aplicar à gasolina, no mínimo, as mesmas condições de tributação que usufruem os utilizadores de gasóleo para a agricultura e pescas. Recorde-se que a gasolina é o combustível utilizado pelas embarcações deste importante e maioritário segmento da frota dos diferentes Estados-Membros, nomeadamente de Portugal.

Na sua resolução sobre a melhoria da situação económica no sector das pescas, de 28 de Setembro de 2006, o Parlamento Europeu, considerando que os aumentos dos preços dos combustíveis afectam de forma particularmente negativa o sector das pescas - agravando significativamente a crise socioeconómica já existente e reduzindo muito significativamente os rendimentos dos pescadores - e salientando que existe o sério risco do desaparecimento de milhares de empresas de pesca e da destruição de milhares de postos de trabalho, aprovou um conjunto de propostas de apoio ao sector, nomeadamente para que este possa fazer face ao aumento do preço dos combustíveis. Passado um ano e meio, para além do aumento da ajuda "di minimis", praticamente nada foi feito ao nível da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − The goal of Olle Schmidt’s report ‘Taxation of unleaded petrol, gas and oil’ is to attend to the disparities in excise duty on fuel across the Union. The current imbalance has encouraged fuel tourism, which has economic and environmental ramifications. Measures need to be taken to ensure that this practice is discouraged. Nevertheless I recognise the needs of new Member States still engaged in the process of economic development, who will require time to adjust to the measures proposed. I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE), par écrit. – L'objectif de la proposition de la Commission était d'établir des mesures pour diminuer les rejets de CO2 en vertu des ambitions affichées dans le paquet "énergie-climat". Cependant, ni la proposition de la Commission ni le rapport adopté aujourd'hui ne répondent à l'urgence d'une valorisation d'un carburant efficace pour lutter contre les émissions de CO2. En effet, la disparité des ajustements proposés ainsi que leur dilution dans le temps et dans l'espace géographique de l'Union européenne rendent inefficaces les mesures proposées.

Pour changer d'air en changeant d'ère, nous devrions nous montrer plus imaginatifs sur le plan écologique en votant des mesures permettant de combattre efficacement les dérives climatiques. Or, la modification de la fiscalité proposée par la Commission et le rapport d'Olle Schmidt ne valorisent ni la recherche ni la substitution par un nouveau carburant fournissant des rejets en CO2 moindres.

Aujourd'hui, je tiens à marquer mon opposition claire à la logique de ce rapport en refusant de voter ce compromis dénaturant l'objectif affiché.

 
  
  

- Rapport: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − La relazione Gomes prende atto della drammatica e difficile situazione che l'Iraq sta vivendo. Le organizzazioni non governative e i vari enti preposti alla ricostruzione della regione non riescono, di fatto, ad arginare i problemi derivati da decenni di guerre, dittatura e sanzioni.

In questo contesto, le Istituzioni europee hanno l'obbligo di sostenere una strategia complessa per l'Iraq, che accresca il sostegno UE direttamente all'assistenza tecnica a favore dello Stato di diritto, della giustizia e della buona gestione finanziaria, al fine di salvaguardare i diritti umani fondamentali creando stabilità e sicurezza regionale.

Il Parlamento dunque esorta il Consiglio a incoraggiare gli investimenti delle imprese europee sul territorio iracheno, conducendo i negoziati sull'accordo commerciale fra UE e l'Iraq così da avvicinare il mercato iracheno alle regolamentazioni europee.

In sostanza la proposta del Parlamento europeo, che condivido pienamente, suggerisce una nuova strategia per l'Iraq che preveda un adeguato utilizzo dello Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani (EIDHR) e il sostegno a un sistema d'informazione pluralistico e indipendente.

Come rapporteur per la commissione per lo sviluppo sulla relazione Erasmus Mundus 2009-2013 mi impegnerò fin d'ora ad aumentare la dotazione finanziaria allocata per l'Iraq: la diffusione della cultura è un passo fondamentale nella creazione di un reale Stato di diritto.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. A resolução aprovada consegue o "espantoso" feito de não fazer uma única menção à brutal e ilegal agressão e ocupação do Iraque pelos EUA e seus aliados.

A resolução branqueia todo o rol de morte de centenas e centenas de milhar de iraquianos, de destruição de todo um país e de premeditado e massivo desrespeito dos direitos humanos da agressão e ocupação.

A resolução é completamente omissa quanta à causa primeira e primordial dos gravíssimos problemas com que o povo iraquiano e o seu país hoje se confrontam e, logo, quanto ao caminho para a sua solução, isto é: a retirada imediata de todas as tropas de ocupação!

No fundo, a resolução pactua com o dito "status quo", apresentando-o como um "facto consumado", procurando promover uma maior participação da UE na ingerência no Iraque, encarando este país como mais um "estado tutelado" pelos EUA/NATO/UE, à semelhança do que acontece no Afeganistão ou no Kosovo. Pasme-se, ao mesmo tempo que considera que os países vizinhos do Iraque se devem abster de toda e qualquer ingerência neste país, respeitar a sua independência, soberania e integridade territorial, bem como o desejo do povo iraquiano de edificar o seu sistema constitucional e político através dos seus próprios esforços.

Daí o nosso voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), in writing. − I voted for this report, despite the view expressed in one of the recitals that sees all problems in Iraq as being down to the previous regime. There is no doubt that Saddam Hussein was a vicious dictator and caused the deaths of many of his people, not least in the systematic attempt to wipe out the Kurds. However, the total lack of any strategy by the occupying forces to deal with rebuilding the country has also resulted in untold misery.

I am very pleased, however, that Parliament took the view that no country should be forcibly returning people to Iraq. The country is not safe, not even Iraqi Kurdistan, which has recently seen Turkish tanks cross its borders, causing further fear and instability. We were told by members of many parties in the Iraqi Parliament that return is dangerous and potentially destabilising for the country itself. We have also heard in the Subcommittee on Human Rights of the plight of the millions of Iraqis living as refuges in neighbouring countries with little support from the international community. We should support the public services in those states and at least educate the children.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM), par écrit. – La délégation du Mouvement pour la France au Parlement européen s'est manifestée dès le début de l'intervention américaine en Irak. L'expérience de notre pays, sa proximité avec le peuple Irakien, nous faisaient pressentir le désastre humain, militaire et moral que cette intervention engendrerait.

Aujourd'hui, le mal est fait, et il convient que les États membres, seuls ou collectivement, agissent pour sauver et rétablir ce qui peut l'être. L'Irak d'avant l'intervention américaine était le seul pays musulman qui comptait sur son sol une importante et prospère communauté chrétienne, présente en Irak avant même l'apparition de l'Islam.

L'une des conséquences les plus dramatiques de l'intervention américaine est l'exode auquel ses populations sont poussées par la terreur et l'intimidation. C'est un désastre pour l'Irak et pour son avenir. Plus largement, la résorption rapide de la mixité religieuse du Moyen-Orient constitue un appauvrissement humain et économique qui met en danger la stabilité et la prospérité de l'ensemble de la région.

Pour Fernand Braudel, l’histoire commençait à Sumer,

Mais aujourd’hui la longue histoire des minorités chrétiennes d’Irak semble finir.

Nous, les nations d’Europe, ne pouvons pas cautionner cette grande injustice par notre inaction.

Ces populations ont accueilli l’islam dans leur hospitalité et, ensemble, ils ont construit ce pays qui fut prospère avant d’être ravagé par les fanatismes et les guerres.

(Explication de vote écourtée en application de l'article 163 du Règlement)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I am pleased to see that Ana Gomes’ report on the EU’s role in Iraq looks forward and formulates a strategy to build a robust democratic Iraqi state that respects human rights and the country’s rich ethnic and confessional make-up. Iraq needs Europe to help build upon the recent security improvements that will go a long way in encouraging investment and increased NGO involvement in reconstructing the country. All of Europe has an interest in a stable and secure Iraq and I feel the report’s recommendations recognise this.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η έκθεση στοχεύει στο να διασφαλίσει τη συμμετοχή της ΕΕ με καλύτερους όρους στο μοίρασμα της ιμπεριαλιστικής λείας από τον πόλεμο κατά του Ιράκ και τις επεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Στο πλαίσιο αυτό:

Αναζητεί τρόπους και μέσα για να εδραιώσει μακροπρόθεσμα την παρουσία της ΕΕ στη χώρα για να "βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις...για την ανάληψη συμβάσεων για την ανοικοδόμηση", να μεγαλώσει δηλαδή το μερίδιο των ευρωενωσιακών μονοπωλίων στο πλιάτσικο.

Καλεί για αμέριστη βοήθεια στη δοσίλογη "κυβέρνηση" του Ιράκ.

Προωθεί φόρμουλες, ώστε να παίξει ενεργό ρόλο στην ιμπεριαλιστική κατοχή. Να συμμετάσχει με στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις στα κατοχικά στρατεύματα, αρκεί να αλλάξουν "καπέλο" και να μετονομαστούν σε "δυνάμεις του ΟΗΕ".

Γι' αυτό, αν και με κυνισμό αναγνωρίζει τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου και τη σφαγή του Ιρακινού λαού, σπεύδει να θεωρήσει τα γεγονότα τετελεσμένα.

Νομιμοποιεί όχι μόνο τα κατοχικά στρατεύματα, που τα βαφτίζει "πολυεθνική δύναμη", αλλά ακόμη και τις ιδιωτικές εταιρείες δολοφόνων που δρουν στο Ιράκ, αρκεί να τεθούν κανόνες στην εγκληματική δράση τους!

Το ΚΚΕ καταψηφίζει την έκθεση. Στέκεται αλληλέγγυο με την αντίσταση του Ιρακινού λαού και την πάλη των λαών της περιοχής για την απελευθέρωση από τον ιμπεριαλιστικό κατοχικό ζυγό και το αναφαίρετο δικαίωμά τους να καθορίζουν οι ίδιοι τις τύχες τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. O facto de o Parlamento ter decidido debater o futuro do papel da União Europeia no Iraque, em vez de insistir num debate infrutífero sobre questões passadas, é positivo. Os cinco anos que nos importam, agora, são os próximos e não os passados.

O ponto de partida de qualquer debate sobre esta matéria, actualmente, tem de ser o de reconhecer que a situação no terreno melhorou largamente - embora ainda seja de enorme gravidade. Ora, o que essa melhoria revela, antes de tudo o mais, é que há um caminho viável no objectivo de construção de um Estado Democrático e seguro. O nosso objectivo é realizável. Mas também decorre da experiência dos últimos anos que tal objectivo só se alcança com maior empenho, seja incrementando maior segurança, seja investindo na preparação das autoridades locais seja - muito importante - contribuindo activamente para a criação de infra-estruturas que possibilitem a viabilidade económica do país, para lá do petróleo. No caso da União Europeia, especificamente, trata-se de investir significativamente na reconstrução económica do Iraque e na construção de uma democracia no país. Um Iraque democrático, seguro e respeitador dos Direitos Humanos é vital para a região e para o mundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), schriftlich. Ich weiß natürlich, dass wir im Plenum über den Berichtsentwurf von meiner Kollegin Ana Gomes über die Rolle der Europäischen Union abgestimmt haben und nicht über die Begründung, die sie uns zu ihrem Bericht liefert. Trotzdem ist es für mich wichtig, dass in der Begründung der Berichterstatterin einmal mehr die Tatsache unterstrichen wird, dass die Invasion im Irak ein strategisches und humanitäres Desaster war, und dass die irakische Gesellschaft durch den Krieg und das damit verbundene Chaos und die damit verbundene Gewalt erneut traumatisiert wurde.

Ich finde es begrüßenswert, dass die Berichterstatterin – neben allen wichtigen Punkten, die sie anführt – explizit die Gewährleistung einer stärkeren Rolle der Frauen und die Beachtung der Rechte von Frauen, Minderheiten und Kindern nennt, um gute Arbeit im Irak zu leisten.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − Ik betreur dat het Europees Parlement tot vandaag geen enkele analyse heeft gemaakt van de oorlog in Irak. De laatste jaren heeft het Parlement zich zelfs oorverdovend stil gehouden en zelfs de leugenachtige communicatie van de Bush-administratie niet tegengesproken. Voor een democratische instantie als een Parlement kan dit tellen! Het wordt moeilijk om onze geloofwaardigheid te behouden als we zelfs niet optreden tegen lidstaten die het Charter van de VN overtreden.

Collega Gomes maakt wel een evaluatie van de situatie in Irak. Haar rapport over de rol van de Europese Unie in Irak bevat enkele goede aanbevelingen voor de wederopbouw van het land. Er worden diverse thema's aangehaald en alle voorstellen tot actie lijken mij haalbaar. Ik verwelkom in het bijzonder de voorstellen om onder toeziend oog van de Verenigde Naties multilaterale inspanningen te doen en intensieve diplomatieke gesprekken op gang te brengen tussen de Verenigde Staten en de omliggende landen van Irak. Het doel moet zijn in Irak een democratie tot stand te brengen, gebaseerd op de principes van een rechtstaat, goed bestuur en mensenrechten. Ik steun het rapport dan ook.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), par écrit. – Dans le contexte de la 4e Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, il est dit que le personnel humanitaire, religieux et sanitaire sera respecté et protégé.

Il est apparu indispensable de défendre le cas de Mgr Rahho, l'Archevêque chaldéen-catholique né et vivant à Mossoul, enlevé le vendredi 29 février 2008.

Au cours de ces violences, ses trois accompagnateurs ont été tués.

Dans le cadre d'un amendement oral sur le rapport Gomes, il n'a pas été possible de nommer personnellement Mgr Rahho.

C'est pourquoi je demande expressément au Président d'envoyer deux lettres de soutien et d'encouragement, au nom du Parlement:

- l'une, au premier ministre irakien chiite Nouri al-Maliki ayant condamné ces attaques et offert de la part du gouvernement irakien "protection et justice" pour les chrétiens, lequel a assuré que les auteurs de ces crimes seraient pourchassés et punis.

- l'autre, au vice-président irakien Tareq al-Hashemi, un sunnite, qui a également sévèrement dénoncé les attentats terroristes visant les communautés chrétiennes, exprimant à cette occasion sa "proximité avec les frères chrétiens".

Il est indispensable en effet d'encourager les autorités nationales à exercer tous les moyens afin d'assurer le relâchement immédiat et inconditionnel de Mgr Paulos Faraj Rahho.

 
  
  

- Proposition de résolution: Code de conduite européen sur l'exportation d'armes (RC-B6-0063/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. − I will be supporting this resolution. It is essential as I said in my report from more than a decade ago that we have a binding legal basis for our code of conduct on arms exports.

Yet the imperative to export is driven by a divided European industry that is desperate for long production so as to enable it to compete with mass-produced armaments from the US with only batch production domestic demand.

Thus we need to see a single market in defence equipment which will enable Europe to first compete, second to stop feeding regional wars around the world and third move some of its most highly qualified scientists and engineers into the new advanced technology industries of tomorrow.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Vissa medlemsstater har starka egenintressen för att främja en ökad vapenexport. Vid ett skapande av en gemensam uppförandekod för vapenexport är det därför troligt att vissa medlemsstater med en mer restriktiv policy kan komma att tvingas till att kompromissa.

Vi är av den uppfattningen att övervakningen av vapenexport ska skötas av respektive medlemsland genom landets nationella lagstiftning. Sverige ska ha fortsatt rätt att kunna bedriva en restriktiv vapenexport om så önskas. Ett samarbete är önskvärt för att driva på det globala nedrustningsarbetet, men detta sker bäst internationellt, inom Förenta nationernas ram, med tanke på FN:s erfarenhet, kunskap och globala räckvidd.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Sem dúvida que um efectivo código de conduta sobre a exportação de armas ao nível da UE adquire uma redobrada importância no quadro da sua acelerada militarização, que está espelhada na proposta de tratado, actualmente em processo de ratificação em cada um dos Estados-Membros.

A própria resolução, não sem alguma ironia, explicita que com "a evolução da Política Europeia de Segurança e de Defesa (PESD), no âmbito da qual estão a ser realizadas cada vez mais missões militares e civis (...) o pessoal da União Europeia pode ser ameaçado com armas fornecidas anteriormente por Estados-Membros da União Europeia".

Na UE incrementa-se o "mercado de equipamento militar", incentivam-se "várias tentativas de harmonização das políticas nacionais de aquisição de armas e de transferência e venda intracomunitárias de armas" e manifesta-se a "vontade de aumentar as exportações de armas como meio de promover os interesses económicos".

O mote está dado: corrida aos armamentos e militarização das relações internacionais.

Daí o serem positivas e necessárias iniciativas e medidas que visem, nem que seja, condicionar tal escalada. No entanto, como anteriormente afirmámos, a regulação do comércio de armas terá tanto maior pertinência se acompanhada de um processo de desarmamento multilateral e recíproco, nomeadamente a iniciar pelo desmantelamento dos imensos arsenais nucleares.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), in writing. − The British Conservative Delegation voted against the resolution on the basis that it does not accept the references to the Lisbon Treaty or to the evolving ESDP, both of which it opposes. Furthermore, while it is strongly in favour of a responsible arms transfer policy, it is not convinced of the merits of a legally binding Code of Conduct, imposed by the EU, in advance of an internationally binding Arms Trade Treaty.

 
  
  

- Rapport: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. − Vi svenska socialdemokrater röstade för betänkandet, då det är viktigt att fängelseförhållandena förbättras på vissa anstalter i Europa och fångars mänskliga och grundläggande rättigheter respekteras. Dessutom måste ett jämställdhetsperspektiv integreras i kriminalvården och på fängelserna. Vi har dock vissa invändningar mot delar av innehållet i betänkandet. Vi önskar inte en harmonisering av fängelseförhållandena i Europa, och vi ifrågasätter starkt skrivningarna i betänkandet om särskilda brottspåföljder eller alternativa straff för kvinnor, gravida kvinnor och kvinnor som lever med små barn. Vad gäller barnets kontakt med föräldrarna under fängelsevistelsen och tiden därefter måste det, med barnets bästa i fokus, gälla båda föräldrarna och inte bara mamman eller den ena föräldern.

 
  
MPphoto
 
 

  Den Dover (PPE-DE), in writing. − I and my British Conservative colleagues believe that ways should always be looked at to improve the situation of women in prison. The report suggests a number of possibilities that could be explored further, including the provision of health services.

However, the report is overly prescriptive in what it asks of Member States in this area. It is for Member States to decide on the details of prison policy. In particular, we are unable to agree with the premise of Recital C and Recital Q, which we believe distort other aspects of the report that may have value. For these reasons, we have decided to abstain.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório Marie Panayotopoulos-Cassiotou sobre a situação particular das mulheres na prisão e o impacto da detenção dos pais para a vida social e familiar, pois existem evidências de que as prisões europeias são essencialmente orientadas para os homens reclusos, ignorando as necessidades específicas das mulheres.

Considero, por isso, que devem ser adoptadas medidas que promovam a melhoria da situação das mulheres reclusas, designadamente, no âmbito da reintegração social e profissional, cuidados de saúde e higiene, apoio psicológico e preservação dos laços familiares.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Embora as mulheres constituam cerca de 4,5 a 5 % da população prisional na União Europeia, as prisões permanecem fundamentalmente orientadas para os homens reclusos e tendem a ignorar os problemas específicos das mulheres que constituem uma pequena percentagem, embora em aumento, das pessoas presas. As principais áreas de preocupação são os cuidados de saúde, a situação das mães com filhos na prisão e a reintegração profissional e social.

Deveria prestar-se uma especial atenção aos cuidados de saúde das mulheres e às suas necessidades de higiene, nomeadamente no que se refere às mulheres grávidas, que requerem recursos e cuidados especializados em matéria de alimentação, exercício, vestuário, medicamentação e cuidados médicos por pessoal especializado.

As crianças que permanecem com as suas mães presas requerem uma protecção e cuidados adequados e não devem sofrer quaisquer formas de discriminação. A reclusão das mulheres pode ter implicações particularmente graves quando, antes de ser presas, tinham exclusivamente a seu cargo a educação dos filhos.

A inserção social das detidas deve ser preparada durante o período de detenção e após a libertação, em cooperação com os serviços sociais e as outras organizações competentes, a fim de garantir uma transição harmoniosa entre a reclusão e a liberdade.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. − Vi stöder det arbete som görs i medlemsländerna för att modernisera och anpassa kriminalvårdspolitiken för att bättre tillgodose fångars behov, och som ett led i detta ta hänsyn till kvinnors specifika behov.

Eftersom kriminalvård inte är en EU-kompetens har vi valt att rösta emot betänkandet. Åtgärder som rör besöksregler, drift av anstalterna, utbildning för anställda i kriminalvården, fångarnas fritidsaktiviteter eller sociala stödåtgärder är och bör förbli medlemsstaternas kompetens för att kunna anpassas och utvecklas efter nationella och lokala behov.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Junilistan sympatiserar med många av betänkandets synpunkter angående en respekt för mänskliga rättigheter, bättre förhållanden i fängelser, en respekt för jämställdheten mellan kvinnor och män samt vikten av återintegrering av fångar i samhället. Självklart är det också otroligt viktigt att största möjliga hänsyn tas till barnets behov i dessa situationer. Vi anser dock att medlemsstaterna själva ska bestämma hur de ska gå tillväga för att uppfylla det nämnda. Särskilt betonar vi varje medlemsstats rätt att själv utforma sin straffrätt och därmed även utdöma lämplig påföljd. Europeiska unionen ska inte heller ge sig in på en detaljreglering av huruvida ett fängelse ska ha gym eller ej, besöksregler eller arbete under fängelsetiden. Detta ska styras av medlemsstaterna och deras respektive väljare och vila på den offentliga debatten i samhället.

Vi påminner om att alla EU:s medlemsstater är demokratiska stater som uppfyller Köpenhamnskriterierna.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. − Vi stödjer det arbete som görs i medlemsländerna för att modernisera och anpassa kriminalvårdspolitiken i syfte att bättre tillgodose fångars behov, och som ett led i detta ta hänsyn till kvinnors specifika behov.

Eftersom kriminalvård inte är en EU-kompetens har vi valt att rösta emot betänkandet. Åtgärder som rör besöksregler, drift av anstalterna, utbildning för anställda i kriminalvården, fångarnas fritidsaktiviteter eller sociala stödåtgärder är och bör förbli under medlemsstaternas kompetens för att kunna anpassas och utvecklas efter nationella och lokala behov.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I agree with the findings outlined in Marie Panayotopoulos-Cassiotou’s report on the situation of women in prison and the impact of the imprisonment of parents on social and family life. Prison remains orientated towards the needs of male prisoners and I welcome the report’s aim to highlight the differences experienced by women. I endorse the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car il est urgent d'adapter les conditions de détention afin de tenir compte des besoins spécifiques des femmes. À ce jour, les conditions carcérales dans un grand nombre d'États membres restent très mauvaises et ne peuvent en aucun cas permettre d'assurer le soutien spécifique nécessaire pour les femmes.

En effet, les femmes détenues ont des spécificités qui nécessitent une attention particulière, notamment en ce qui concerne l'accès aux soins de santé.

C'est pourquoi j'ai soutenu un amendement du groupe socialiste qui demande à ce que les femmes incarcérées puissent avoir accès aux mêmes campagnes de prévention en matière de dépistage de cancer du sein et du col de l'utérus. En effet, ce type de dépistage précoce permet d'avoir de meilleures chances de guérison; ne pas permettre l'accès à ce type de soins aux femmes incarcérées peut constituer une forme de double peine.

Par ailleurs, les femmes demeurent un acteur central dans leur unité familiale. Il convient donc de faciliter autant que possible des peines de substitution à l'emprisonnement pour les mères si elle ne constituent pas une menace à l'ordre public.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Detta är ett område för vilket det inte finns någon kompetens på EU-nivå. Trots positiva förslag är betänkandet alltför detaljreglerat. Därför lägger jag ned min röst.

 
  
  

- Rapport: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva and Gay Mitchell (PPE-DE), in writing. − When voting for any policy which includes the term ‘sexual and reproductive health’ we understand this to mean the protection and enhancement of the life and health of the mother and the unborn. We do not accept any other definition that infers abortion to be within this term; and furthermore we understand that any care, information, policies or any other services pertaining to sexual and reproductive health similarly exclude abortion. We will work to have this definition accepted at every forum and body we can influence.

We note the reply given by the Council Presidency in Parliament on 4 December 2003 that the term reproductive health does not include the promotion of abortion and, inter alia, that abortion should never be presented as a method of family planning, contrary to what the WHO states on fertility regulation. It is clear, therefore, that the WHO definition is not binding on or even accepted by governmental and parliamentary institutions.

We will continue to support policies to promote responsible sexual practices, and to protect and enhance the life and health of the mother and the unborn, including supporting the provision of resources to achieve these objectives.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Initiativbetänkandet syftar till att integrera jämställdhetsperspektivet i EU:s utvecklingssamarbete. Junilistan är emot bistånd på EU-nivå och röstar därför nej till betänkandet.

Däremot är flera av de ändringsförslag som har lagts fram av vissa ledamöter av mindre sympatisk karaktär. Kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa är en viktig komponent för att skapa utveckling. I detta fall har vi valt att stödja ursprungsförslagen som en motkraft till de olustiga strömningarna i detta parlament. Arbetet för dessa frågor och utvecklingssamarbete bör dock principiellt ske på den globala nivån genom FN, och inte EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Consideramos que o presente relatório tem vários méritos. Entre os quais a chamada de atenção que faz para um problema candente, tanto nos países da UE como nos países em desenvolvimento, ou seja, a necessidade de garantir o acesso à informação no domínio da saúde sexual e reprodutiva, de assegurar a sua liberdade de decisão, bem como de criar e promover serviços públicos para a protecção e aplicação dos direitos de todos e das mulheres em particular.

No entanto, pensamos que será de sublinhar que o maior contributo para a "igualdade entre os sexos e a responsabilidade das mulheres na cooperação para o desenvolvimento" advirá não de políticas que promovem relações de dependência e de domínio, a liberalização dos mercados (vejam-se os Acordos de Parceria Económica (APE) da UE), a exploração dos trabalhadores, as desigualdades e injustiças sociais e o desrespeito dos direitos humanos, que atingem particularmente milhões e milhões de crianças e mulheres, mas de uma política de real cooperação, baseadas na igualdade de direitos entre os Estados, no respeito pela soberania nacional, no direito a cada país definir e implementar o seu modelo de desenvolvimento que dê resposta às necessidades e anseios do seu povo, uma política que interprete verdadeiramente a palavra solidariedade.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), in writing. − I voted in favour of this amendment, because I strongly believe that fighting against violence, in this case sexual violence against women in crises and conflict areas, has to be the highest priority. The EU cannot tolerate any kind of violence and therefore I find that the emphasis should be on fighting against sexual violence targeted against women. Furthermore I think that traditions are not to be seen as something evil. Sexual and reproductive health and rights are sensitive issues, including traditional societal and also religious dimensions, and therefore should not be generalised and thereby forced upon societies, especially fragile societies, where drastic changes in traditional ways of living can harm the fragile society more than they bring benefits.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. Ich stimme für die Gleichstellung der Geschlechter und Empowerment von Frauen in der Entwicklungszusammenarbeit.

Die durch religiöse Regeln, kulturelle Praktiken und Armut bedingte Benachteiligung von Frauen in Entwicklungsländern wird zumeist durch ein Bildungsdefizit zusätzlich noch verschlechtert. Diesbezüglich möchte ich vor allem auf das enorme Potenzial des sozialen Drucks hinweisen, welcher durch eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Frauengrundrechte erreicht werden könnte und schlussendlich die Lebenssituation der Frauen in den betreffenden Regionen verbessern könnte.

Weiters unterstütze ich es, den Ansatz „Gewalt gegen Frauen“ nicht nur als ausschließlich weibliche Opfer-Thematik zu betrachten, sondern eben auch den „männlichen Täter“-Aspekt durch konkrete Programme zu integrieren, wie im Bericht von Frau Uca vorgeschlagen.

Äußerst scharf kritisiere auch ich die Nichteingliederung einer Strategie gegen kulturell oder religiös begründete Gewalt gegen Frauen in den Maßnahmenkatalog der Kommission.

Der schlechte Zugang zu Bildung verursacht auch Nachteile in anderen Lebensbereichen, aus dem einfachen Grund des Informationsmangels. Gerade in Entwicklungsländern, in denen die gesundheitliche Versorgung und die hygienischen Zustände oft katastrophal sind, kann eine schlechte Aufklärung diesbezüglich fatale Folgen haben. Hier möchte ich auf den alarmierend hohen Prozentanteil von HIV-infizierten Frauen – dieser liegt südlich der Sahara bei 57 % – hinweisen.

Als äußerst positiv werte ich die Befürwortung einer „Ausarbeitung von geschlechtsspezifischen Leistungsindikatoren“, welche auch dem Reizthema Quotenregelung die Brisanz nehmen würde.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens (PPE-DE), in writing. − When voting for any policy which includes the term ‘sexual and reproductive health’ I understand this to mean the protection and enhancement of the life and health of the mother and the unborn. I do not accept any other definition that infers abortion to be within this term; and furthermore I understand that any care, information, policies or any other services pertaining to sexual and reproductive health similarly exclude abortion. We should work to have this definition accepted at every forum and body we can influence.

I note the reply given by the Council Presidency in Parliament on 4 December 2003 that the term reproductive health does not include the promotion of abortion and, inter alia, that abortion should never be presented as a method of family planning, contrary to what the WHO states on fertility regulation. It is clear, therefore, that the WHO definition is not binding on or even accepted by governmental and parliamentary institutions.

I will continue to support policies to promote responsible sexual practices, and to protect and enhance the life and health of the mother and the unborn, including supporting the provision of resources to achieve these objectives.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − Feleknas Uca’s report ‘Gender Equality and Women’s Empowerment in Development Cooperation’ welcomes the Commission’s strategy on the issue. I reiterate this approval of a strategy that seeks to mainstream gender equality in development cooperation. I have voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), par écrit. – Si l'Union européenne intègre depuis de nombreuses années l'égalité hommes-femmes dans ses programmes de coopération au développement, les progrès en la matière restent encore trop mesurés. La Commission européenne doit donc se donner des objectifs chiffrés et datés pour faire du développement le principal facteur de l'amélioration des conditions de vie des femmes.

Dans ce but, l'Union européenne devrait dégager dans les partenariats qu'elle mène trois priorités: les libertés fondamentales, la place dans la cité et l'accès aux soins pour les femmes.

D'une part, la Commission doit être plus vigilante que jamais face aux atteintes à l'intégrité physique et à la dignité de la femme (torture, mutilations traditionnelles, mariages forcés). D'autre part, la coopération doit entraîner la reconnaissance de la place des femmes dans la société, de l'accès à la connaissance jusqu'à l'autonomie financière. Enfin, des engagements devraient être pris à l'horizon 2010 pour faire de la prévention et du traitement du virus du SIDA une réalité dans les pays en développement. La politique européenne de développement sera un cuisant échec si elle ne génère pas de changements réels pour la situation des femmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η έκθεση, παρά τις σωστές διαπιστώσεις της για την δραματική κατάσταση των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες, κρύβει τους υπευθύνους. Τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και τις ωμές ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις της ΕΕ, των ΗΠΑ και των άλλων ιμπεριαλιστικών κρατών και οργανισμών που λυμαίνονται τις χώρες αυτές, καταληστεύουν τις πλουτοπαραγωγικές τους πηγές και οδηγούν στην πείνα και την εξαθλίωση εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι προτεινόμενες λύσεις κινούνται μέσα στα όρια της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ. Χαρακτηριστική της αντίληψης αυτής είναι και η πρόταση για ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, που θα αυξήσει την απασχόληση. Στα πλαίσια αυτά, οι προτάσεις για "πιο δίκαιη και δημοκρατική κοινωνία", πρόσβαση των κοριτσιών και των γυναικών σε υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας, εξάλειψη της φτώχιας, των ασθενειών κλπ, παραμένουν κενό γράμμα, ευχές που αποπροσανατολίζουν, αφού η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών είναι ασυμβίβαστη με την υπέρτατη αρχή της καπιταλιστικής ανάπτυξης, το κυνηγητό του κέρδους. Για κάθε ευρώ που δίνει η ΕΕ ληστεύει χιλιάδες από τις χώρες αυτές.

Η βελτίωση της θέσης των γυναικών, των συνθηκών ζωής των λαών των χωρών αυτών δεν περνάει μέσα από τη θεσμοθετημένη ληστεία της "αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ", αλλά από την αντίσταση στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, τη διεκδίκηση ισότιμων διεθνών σχέσεων και την πάλη για έναν άλλο τρόπο ανάπτυξης με επίκεντρο τις λαϊκές ανάγκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), schriftlich. Der vorliegende Bericht über das Thema Gleichstellung und Teilhabe – die Rolle der Frauen in der Entwicklungszusammenarbeit – nimmt auf eine Vielzahl von unterschiedlichen Aspekten Bezug und beinhaltet auch wichtige konkrete Forderungen.

Daher ist er in seiner Gesamtheit absolut zu unterstützen. Thema durch den gesamten Bericht ist die sexuelle und reproduktive Gesundheit und Gewalt gegen Frauen verbunden mit der Förderung des Selbstbestimmungsrechts von Frauen.

Wichtig ist beispielsweise auch der Ausbau der Mikrofinanzierungsnetzwerke, um durch Kleinstkredite Frauen ein wirtschaftliches Fortkommen zu ermöglichen. Es ist mir nicht verständlich, wie man durch verschiedene Änderungsanträge versucht, den Bericht aufzuweichen, und vorliegende UN-Dokumente einfach negiert.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), in writing. − Mr President, I am all in favour of gender equality and empowering women and I would have liked to support this positive report.

Sadly, this report, like many others on women and children, has been used to promote abortion under sexual and reproductive rights. As the majority of my colleagues have voted to include a number of amendments on sexual and reproductive rights, I found myself unable to vote in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), na piśmie. − Sprawozdanie Uca w sprawie równości płci w polityce rozwojowej jest wyrazem moralnego imperializmu Europy wobec krajów rozwijających się. Jest to eksportowanie chorego modelu społecznego bogatych społeczeństw europejskich do krajów Afryki i Azji. Wielokrotnie przywoływane prawa reprodukcyjne oznaczają poparcie dla upowszechnienia aborcji. Dlatego nie mogłem poprzeć tego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), par écrit. – L'égalité hommes-femmes est une priorité dans les pays en voie de développement. Je suis très reconnaissante du travail extrêmement précis et approfondi mené par Madame Uca sur ce sujet important.

J'ai toutefois voté contre le rapport, car dans la version finale, certains paragraphes adoptant des termes indéfinis sur la santé sexuelle et reproductive restent ambigus quant à leur contenu. Des versions contradictoires persistent, dont certaines impliquent la mise en danger de la vie des enfants non nés.

Dans un prochain rapport, la santé des femmes ne devrait pas être limitée à la santé de la reproduction, car toutes les femmes ont droit à un environnement leur permettant de rester en bonne santé. Celle-ci nécessite une vigilance toute spéciale pour un approvisionnement salubre en eau potable, en protéines, en médicaments de base, aux côtés des médecines traditionnelles.

Suite à la visite de Madame Mongella, le 6 mars 2008, pour la journée des femmes, je dirais également que nous aurions beaucoup à apprendre de la sagesse africaine en ce qui concerne l'égalité hommes-femmes: celle-ci est vécue et transmise selon des traditions orales, entre femmes et entre hommes, riches de bonne santé psychologique et mentale. Nous pourrions tous nous en inspirer.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate