Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2188(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0006/2008

Rozpravy :

PV 12/03/2008 - 18
CRE 12/03/2008 - 18

Hlasovanie :

PV 13/03/2008 - 4.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0096

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 13. marca 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

5. Vysvetlenia hlasovania
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

- Správa: Claude Turmes (A6-0006/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, nech sú názory na súčasnú diskusiu o klimatických zmenách akékoľvek – a ja cítim, že v mojom okolí to vrie – myslím si, že sa všetci zhodneme na potrebe väčšej energetickej účinnosti.

Ale ak sa máme rozprávať o energetickej účinnosti, musíme sa presvedčiť, či o tejto otázke zmýšľame jednotne. Uvediem príklad: celá naša politika o energeticky úsporných žiarovkách. Áno, chceme postupne prestať používať súčasné žiarovky, a predsa ukladáme clo na dovoz energeticky úsporných žiaroviek.

Áno, hovoríme o zákaze ortuti v tlakomeroch (hoci v skutočnosti predstavuje veľmi nízke riziko), no zároveň podporujeme používanie energeticky úsporných žiaroviek, ktoré obsahujú, áno, hádate správne, ešte viac ortuti. A nielen to, ale hovoríme o energetickej účinnosti, a predsa neustále cestujeme do Štrasburgu, čím sa do ovzdušia dostávajú tony zbytočného CO2.

Preto, ak skutočne chceme udávať smer v energetickej účinnosti, mali by sme zatvoriť parlament v Štrasburgu.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN ONESTA
podpredseda

 
  
  

- Správa: Neena Gill (A6-0027/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som v prospech účasti Spoločenstva na výskume a vývoji programu, zameraného na zvýšenie kvality života starších ľudí pomocou používania nových informačných a komunikačných technológií. Projekt poskytuje možnosti rozvoja nielen pre starších ľudí, ale aj pre postihnutých, pre ženy, ktoré vychovávajú svoje deti doma a pre ľudí žijúcich vo vidieckych oblastiach. Podľa môjho názoru táto iniciatíva zabráni sociálnemu rozvrstveniu Európy v oblasti prístupu k elektronickým službám, ako aj marginalizovaniu sociálnych skupín, ktorým hrozí riziko menšieho prístupu k moderným technológiám. Je však veľmi dôležité nezabúdať na to, že náklady na tieto technológie treba udržať čo možno najnižšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Hlasoval som v prospech správy o „zvýšení kvality života starších ľudí“, ktorá sa zaoberá otázkami, ktoré sú pre európskych občanov, predovšetkým pre staršiu generáciu, mimoriadne dôležité. Starší ľudia sú závislí na starobnom dôchodku, ktorý býva vo väčšine prípadov veľmi nízky. Problém sa ešte prehlbuje s narastajúcim počtom starších ľudí, ktorí tieto prostriedky poberajú. Keďže počet prispievateľov klesá, prostriedky sú obmedzené. A tak smerujeme k stavu, keď sa veľmi veľká skupina starších ľudí bude uchádzať o rôzne sociálne výhody. Mnohí z nich sú však aj naďalej schopní vykonávať rôzne druhy prác a môžu zostať aktívni na trhu práce. Rastúci počet starších ľudí spolu s potrebou širšieho spektra služieb a výrobkov zvyšuje dopyt v tejto oblasti.

 
  
  

- Správa: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti, pretože správa vyvoláva množstvo pochybností. Nepodporujem ustanovenia smernice o harmonizácii sadzieb spotrebnej dane na plynový olej a benzín. Existencia rôznych sadzieb spotrebných daní vytvára priestor pre konkurenciu medzi prepravnými firmami z rôznych krajín EÚ, čo nepochybne prináša výhody pre spotrebiteľov. Som tiež proti ustanoveniam o zvyšovaní sadzieb nepriamych daní na palivo v celej Európskej únii. Vysoké ceny ropy na vnútroštátnych trhoch a harmonizácia spotrebných daní vo všetkých 27 krajinách EÚ zabrzdí ekonomický rast v krajinách s nízkym HNP. Zvyšovanie cien palív znamená tiež zvyšovanie cien tovarov a služieb. Preto som hlasoval v prospech pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré dnes boli predložené, aby bolo novým členským štátom, vrátane Poľska, dovolené ponechať si rozličné sadzby spotrebných daní.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti, pretože výrazné zvýšenie spotrebnej dane na plynový olej prinesie zvýšenie colných sadzieb za tovar a služby v krajinách, ktoré síce plánujú vyberať nižšie sadzby spotrebnej dane, než je Spoločenstvom odporúčané minimum, ale pre ktoré sú, vzhľadom na tamojšie podmienky, aj tieto nižšie sadzby príliš vysoké.

Keďže priemerný príjem v členských štátoch, ktoré do Európskej únie vstúpili v rokoch 2004 a 2007, je relatívne nízky, navrhované zvýšenie spotrebnej dane je príliš veľké. Jeho dôsledky budú pociťovať predovšetkým najchudobnejšie rodiny, keďže už súčasný rast cien pohonných látok výrazne zaťažuje rodinné rozpočty. Najmenej rozvinutým krajinám, ktoré majú nízku úroveň príjmov, by preto malo byť poskytnuté dlhšie prechodné obdobie, než aké navrhla Európska komisia, aby mali čas prispôsobiť sa. Navrhované zvýšenie považujem za neopodstatnené a prehnané.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, je dobré vidieť vás späť vo vašom kresle počúvať vysvetlenia hlasovania, ktoré vás, ako viem, tak veľmi bavia. Rád by som tiež povedal, že oceňujem láskavosť a pochopenie vašich zamestnancov a služieb a tlmočníkov, s ktorými sme sa stretli tento týždeň pri zostavovaní týchto vysvetlení hlasovania.

Hlasoval som proti tejto konkrétnej správe, a to z celého radu dôvodov. V prvom rade, som zástancom daňovej konkurencie. Som presvedčený, že o daňovej harmonizácii alebo dani by vôbec nemali rozhodovať tieto inštitúcie.

Po druhé, tento týždeň minister financií mojej krajiny uvalil na vodičov osobných a nákladných automobilov vyššie dane na pohonné látky bez toho, aby vedel, aké to bude mať dôsledky. Rád by som upozornil na istý samostatný problém. Spolu s redakciou denníka Northampton Chronicle and Echo vediem kampaň v mene ľudí žijúcich v blízkom okolí v mojom regióne, kde platíme za palivo viac, než v iných veľkých mestách v okolí. Chcem tým povedať, že na trhu s pohonnými látkami sú aj iné problémy, nehovoriac o problémoch súvisiacich s daňami.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, rád by som zopakoval komentár môjho kolegu a poďakoval vám, vašim zamestnancom a tlmočníkom, za láskavú trpezlivosť, ktorú nám prejavujú, keď hľadáme spôsob, akým predniesť tieto vysvetlenia hlasovania, ktoré pre vás bývajú niekedy zábavné, no niekedy nudné. Chápem to. Ale to sú protiklady spojené s týmto miestom.

Prejdime teraz k daňovej konkurencii. Hovoríme, že tu vytvárame najväčší jednotný svetový trh, rozprávame o tom, že z EÚ sa má stať najkonkurencieschopnejšie hospodárstvo na svete a hovoríme o svetovej konkurencii, a predsa, čo spravíme, keď príde na daňovú konkurenciu? Nuž, ako sa píše v dôvodovej správe, najlepší spôsob, ako riešiť problém konkurencie, by bolo pomocou harmonizácie.

To sme my, konkurenciu vnímame ako problém, a zároveň hovoríme o potrebe konkurencieschopnejšieho hospodárstva. Nemalo by to byť v právomoci EÚ. Je to v právomoci členských štátov a tak by to malo aj zostať, pretože najlepší spôsob, ako zabezpečiť konkurencieschopné hospodárstvo, je zaistiť daňovú konkurenciu, nie harmonizáciu.

 
  
  

- Správa: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti. Európska únia nemá žiadny záujem financovať Irak. Aj v samotnej Európe máme krajiny, ktoré by z takejto pomoci mali osoh. V správe Caritas Europa sa hovorí, že v 14 európskych krajinách – vrátane Poľska, Rakúska, Nemecka a Británie – chudoba osobitne postihuje osamelých rodičov (t. j. rodičov bez partnera so zverenými deťmi), predovšetkým ženy.

Podľa správy EÚ má Poľsko najvyššie percento detí žijúcich v chudobe (26 %) spomedzi všetkých krajín EÚ. Jeden z piatich Poliakov (19%) žije pod hranicou chudoby. A 22 % poľských detí, ktoré majú aspoň jedného pracujúceho rodiča, ohrozuje chudoba. To sú v rámci Európy najvyššie čísla. 13 % zamestnaných Poliakov ohrozuje chudoba. V Rakúsku žije 47 % osamelých rodičov v chronickej chudobe. Sústreďme naše úsilie na Európu.

 
  
  

- Správa: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, včera, keď ste predsedali, som zdôraznil, s akou radosťou na tomto mieste čítam správy Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a zamýšľam sa, prečo vôbec existuje. Môj názor dnes nachádza oporu v správe, ktorej zistenia sú skôr zisteniami niekoho, kto v detstve trávil príliš veľa času sledovaním seriálov z väzenského prostredia, než niekoho, kto prináša aktuálne fakty o situácii žien vo väzbe a o tom, či by táto otázka mala byť vôbec našou právomocou.

Napríklad, v odôvodnení Q správa hovorí: „keďže zvýšený počet žien vo väzniciach je čiastočne zapríčinený zhoršením hospodárskych podmienok žien“. Myslím si – overil som si to v štatistikách z niekoľkých krajín Európskej únie – že sa tento počet zvyšuje jednoducho preto, že rastie počet obyvateľstva. V skutočnosti percento žien v európskych väzniciach klesá.

V správe sa hovorí, že vo väzniciach by mali byť poskytované rôzne druhy zdravotníckej starostlivosti na veľmi vysokej úrovni. Áno, to je určite pravda. Ale v našom volebnom obvode máme veľa starších žien, ktoré by tiež veľmi rady požívali výhody zdravotníckej starostlivosti, aká sa poskytuje väzenkyniam za mrežami v celej Veľkej Británii. Preto som sa hlasovania o správe zdržal.

 
  
  

- Správa: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Včera som poukázal na neochvejnú pozíciu Turecka ako nádejného členského štátu a táto správa toto špeciálne postavenie sotva potvrdzuje. Turecko už niekoľko týždňov bombarduje severný Irak (do krajiny vtrhlo už desaťtisíc tureckých jednotiek). A namiesto toho, aby parlament toto napadnutie jasne odsúdil, čo urobí? Zdvorilo požiada Turecko, aby rešpektovalo územnú celistvosť Iraku.

Všetky pravidlá, všetky princípy, všetky smernice a kritériá musia ustúpiť vstupu Turecka do EÚ, od Kodanských kritérií cez medzinárodné právo a jeho zákaz použitia sily. Turecko si o sebe myslí, že je viac než zákon, akýkoľvek zákon, a Európa ho v tejto domnienke neustále utvrdzuje. Príde deň, keď Európska únia svoj postoj oľutuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). (DE) Vážený pán predsedajúci, bol som a stále som ostrým a otvoreným kritikom a odporcom vojny v Iraku. Som však presvedčený, že by sme mali napraviť chyby, ktorých sme sa tam dopustili. My v západnom svete – Európa aj USA – máme teda povinnosť urobiť maximum, aby sme zabezpečili mier a stabilitu, čo bude nesmierne ťažké. Preto je správa pani Gomesovej taká pozoruhodná.

Skutočne by sme mali využiť túto príležitosť, aby sme podporili iniciatívu pani Záborskej za prepustenie uneseného arcibiskupa. Je mi ľúto, že pre chybu riadenia zo strany Parlamentu sa uznesenie o tejto téme nedostalo do popoludňajšieho programu. Je našou povinnosťou urobiť maximum, aby sme pomohli predstaviteľovi menšiny, ktorej existencia je ohrozená, ktorá žila v mieri so svojimi moslimskými susedmi niekoľko storočí, a ktorej hrozí genocída práve v čase, kedy sme za Irak zodpovední. To je neprijateľné a je to dôvod, prečo tu musíme rozhodne zasiahnuť.

 
  
  

- Správa: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Vážený pán predsedajúci, z veľkej časti súhlasím so správou pani Panayotopoulosovej-Cassiotouovej o situácii žien vo väzení. Správy väzníc musia zabezpečiť slušné podmienky pre ľudí, ktorí si vykonávajú trest odňatia slobody alebo sú dočasne zadržaní.

Chcem upriamiť vašu pozornosť na postavenie žien zamestnaných vo väzniciach. V Poľsku je 30 000 väzenských dozorcov, z toho 5 000 žien. Platy väzenských dozorcov nepresahujú 500 EUR na mesiac. Vzhľadom na úlohu väzenských zamestnancov pri zabezpečovaní riadneho plnenia rozsudkov je dôležité, aby väčšina väzenských dozorcov, ktorí prichádzajú do styku so ženami väzenkyňami, boli rovnakého pohlavia. Tým sa zmierni nepohodlie väzenkýň a zabezpečí lepšia ochrana ich práv. Bez výrazného zvýšenia platového ohodnotenia a lepších pracovných podmienok vo väzenských službách nebudeme schopní naplniť ciele uvedené v správe.

 
  
  

- Správa: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). –

Vážený pán predsedajúci, na výzvu mojej strany som hlasoval v prospech tejto konkrétnej správy a proti mnohým z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Mám však problém s obsahom odôvodnení. V správe stojí, „keďže je potrebné vytvoriť národnú jednotku na udržiavanie poriadku, ktorá zoskupí všetky komunity, a získa ich dôveru“. Predpokladám, že sa tým myslí, že národná jednotka sa vytvorí z ľudí z Iraku, z Iračanov.

Predsa len ma udivuje, koľko odhodlania do tohto úsilia doteraz vložili jednotlivé členské štáty, ktoré tvoria Európsky parlament. Stačí, ak sa pozriete, koľko ľudí podporilo úsilie v Iraku, bez ohľadu na to, či boli presvedčení o jeho správnosti, alebo nie. Keďže my v toto úsilie veríme, mali by sme sa snažiť poupratovať za sebou problémy, ktoré sme spôsobili.

Skutočne si myslím, že toto uznesenie dokazuje, že v budúcnosti snaha o harmonizovanú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ môže priniesť množstvo problémov, tak na tomto mieste, ako aj vo vládach našich členských štátov.

 
  
  

- Správa: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). (DE) Vážený pán predsedajúci, ako väčšina členov mojej skupiny, i ja som hlasoval proti tejto správe, nie pre jej predmet, ale preto, že sa dôležité otázky neustále zneužívajú na ideologické vojny o koncepciách sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Chcem apelovať na všetky skupiny v Parlamente, aby skoncovali s ideologickou polemikou, ktorá nastolenej otázke škodí. Musíme jasne povedať, že reprodukčné zdravie je dôležité, ale že nemá s potratom nič spoločné, pretože otázka potratov nespadá do právomocí Európskej únie a každý štát má právo rozhodnúť sa v tejto oblasti na základe vlastných zákonov. Tak je to v súlade s princípom subsidiarity, ktorý nedovoľuje, aby boli peniaze európskych občanov použité na účely, ktoré niektoré členské štáty považujú z etického, morálneho alebo právneho hľadiska za neprijateľné.

Mali by sme preto veľmi rozhodne vynechať túto tému z našich diskusií a zamerať sa na neutrálne koncepcie, ktoré naozaj súvisia s otázkou zdravia a nemajú nič spoločné s otázkou potratov, v ktorej sa názory v tomto Parlamente rozchádzajú a v ktorej sa ja osobne silne prikláňam za ochranu nenarodeného dieťaťa.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

- Správa: Claude Turmes (A6-0006/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Podporujem správu Clauda Turmesa o Fonde globálnej energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie (GEEREF). GEEREF použije obmedzené verejné financie na podporu súkromných investícií do projektov zameraných na energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje v rozvojových krajinách a v hospodárstvach v prechode. Fond, ktorý každému pomáha dosiahnuť určitú úroveň energetickej účinnosti a ktorý víta obnoviteľné zdroje, má moju podporu – hlasoval som v jeho prospech.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), − písomne (RO) Uznesenie sa vzťahuje na vytvorenie inovatívneho finančného nástroja na podporu vykonávania určitých projektov financovaných z fondu, so zreteľom na prechod na hospodárstvo s nízkymi emisiami oxidu uhličitého a prispôsobenie sa následkom klimatických zmien.

Rozvoj takéhoto druhu hospodárstva pomocou projektov financovaných z fondu znamená vytvorenie nových pracovných miest, rovnakých podmienok pre sociálny rozvoj a odstránenie nezrovnalostí. V tomto zmysle je osobitná podpora poskytovaná malým a stredným podnikom prostredníctvom dostupného financovania ich projektov v rámci GEEREF prospešná.

Hlasovala som v prospech uznesenia, pretože som presvedčená, že tieto dva druhy krokov – konkrétne zníženie emisií skleníkových plynov a prispôsobenie sa následkom klimatických zmien – sa musia rozvíjať paralelne, prostredníctvom premyslených a konvergentných politík s pozitívnym vplyvom na rozvoj pracovného trhu/vytváranie nových pracovných miest a rast HDP.

 
  
  

- Správa: Danutë Budreikaitë (A6-0036/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Vo všeobecnosti možno povedať, že účelom tejto správy je podporovať zapájanie „nových“ členských štátov do vonkajších politík EÚ, predovšetkým do „politiky rozvojovej spolupráce“ a „európskej susedskej politiky“.

Správa sa tiež zamýšľa nad tým, že „nové“ členské štáty predstavujú pre EÚ príležitosť „posilniť svoju strategickú prítomnosť vo východnej Európe, strednej Ázii a na Kaukaze“, v regiónoch, s ktorými majú „nové“ členské štáty prioritné vzťahy a ktorým sa doposiaľ dostalo menej „podpory“ EU.

To znamená hľadanie spôsobov, ako využiť dôverné vzťahy východoeurópskych krajín, ktoré do EÚ vstúpili v roku 2004, ako intervenčný nástroj (s prihliadnutím na záujmy najsilnejších mocností a ich veľkých hospodárskych a finančných skupín, predovšetkým v energetickom odvetví) v krajinách Spoločenstva nezávislých štátov, západného Balkánu a Kaukazu.

Znamená to hľadanie spôsobov, ako využiť skúsenosti, ktoré majú tieto krajiny s prechodom na kapitalizmus a s členstvom v NATO a v EÚ, ako vzor, podľa ktorého by mohli v týchto regiónoch postupovať. A o to tu, v konečnom dôsledku ide: o politiku, ktorá pod maskou „rozvoja“ skrýva kapitalistické záujmy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Podporujem správu pani Danutë Budreikaitëovej o výzve politiky rozvojovej spolupráce EÚ pre nové členské štáty. Keďže nové členské štáty EÚ, okrem Malty a Cypru, poskytujú jedinečné skúsenosti na uplatňovanie a cielené riadenie rozvojovej politiky v prípade našich východných susediacich krajín, musíme aktívne podporovať ich zapojenie, pokiaľ ide o subsaharskú Afriku a iné najmenej rozvinuté krajiny. Naši noví členovia posilňujú úlohu EÚ ako svetového partnera a v rámci tejto úlohy by mali mať úplnú podporu. Podporujem správu aj jej odporúčania.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Už samotná skutočnosť, že diskutujeme o úlohe nových členských štátov v rámci politík Európskej únie týkajúcich sa spolupráce a rozvoja, najmä s africkými, karibskými a tichomorskými krajinami, je jasným dôkazom úspechu procesu rozšírenia a integrácie krajín, ktoré v posledných rokoch pristúpili.

„Bývalé východoeurópske krajiny“ mali určite dlhú tradíciu „spolupráce“ s Afrikou a prepojenia možno zostávajú, aj keď v rámci úplne iných podmienok. Najrelevantnejšou záležitosťou však je, že tieto krajiny, ktoré sa doteraz pozoruhodne vyrovnávajú s cenou svojich reforiem, sú dnes schopné prispievať k spolupráci a rozvoju s aktívnym súhlasom svojich obyvateľov. Tento príkladný pokrok by mohol byť, a veríme, že aj bude príkladom pre ostatné krajiny vo veľmi podobnej situácii v iných častiach sveta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. − (PL) Hlasujem za správu pani Danutë Budreikaitë o výzve politiky rozvojovej spolupráce EÚ pre nové členské štáty.

Táto správa je veľmi kvalitná, poskytuje podrobnú analýzu súčasnej situácie v rámci rozvojovej spolupráce zo strany nových členských štátov, príslušných inštitúcií a programov, prijímateľských krajín a príslušných finančných príspevkov.

V správe sa riešia otázky, v ktorých sa zdôrazňujú vzťahy medzi členskými štátmi EÚ a ich novými východnými susedmi. Nové členské štáty sú dôležitým prepojením medzi EÚ a jej novými susedmi.

Osobne by som rád vyzval na rozvoj efektívnych foriem spolupráce medzi starými a novými darcami v prospech najmenej rozvinutých krajín, využívajúc dominantný vplyv nových členských štátov v osobitných regiónoch alebo krajinách.

 
  
  

- Správa: Neena Gill (A6-0027/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. (PT) Hlasovala som za správu pani Gillovej o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja. Cieľom tohto programu je zvýšiť kvalitu života starších ľudí prostredníctvom využívania nových informačných a komunikačných technológií (IKT). Účasťou Európskej únie v tomto programe sa zabezpečí, že EÚ bude schopná lepším spôsobom riešiť demografické výzvy.

Využívanie IKT môže starším ľuďom pomôcť, aby sa stali nezávislejšími a udržali si zdravie, a môže zvýšiť kvalitu ich života.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasovali sme za túto správu, ktorá sa zaoberá návrhom Európskej komisie o účasti EÚ na programe výskumu a vývoja, ktorý sa viaceré členské štáty rozhodli zriadiť v oblasti nových informačných a komunikačných technológií (IKT) s cieľom pomôcť ľuďom pri procese starnutia a umožniť im, aby mohli efektívne konať. Program má názov „Bývanie s podporou okolia“ a jeho cieľom je vytvoriť synergie v zmysle manažmentu a finančných zdrojov. Portugalsko je takisto súčasťou.

V uvedenej správe, ktorú Európsky parlament práve schválil, sa pozornosť a konkrétne návrhy venujú presadzovaniu úlohy žien vo vede a výskume a zdôrazňuje sa v nej účasť malých a stredných podnikov a spravodlivý prístup všetkých členských štátov k cenovo prijateľným riešeniam zameraným na zabránenie rozširovaniu digitálnej priepasti a následne vytváraniu dvojzložkovej Európy.

Takisto sa v nej navrhuje, aby Komisia do roku 2010 uskutočnila predbežné preskúmanie s cieľom zhodnotiť kvalitu a efektívnosť realizácie programu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Rád by som uviedol dve poznámky týkajúce sa správy pani Gillovej, ktorá je najmä o organizovaní výskumných programov s cieľom urobiť starších ľudí nezávislejšími využívaním informačných a komunikačných technológií.

Prvý bod sa týka podstaty návrhov: ťažko sa dá predpovedať pridaná hodnota, ktorú by Európska únia priniesla projektu, ktorý je úplne legitímne iniciovaný niekoľkými členskými štátmi – okrem väčšej byrokracie v rámci projektu a zriadenia nového orgánu Spoločenstva. Finančná štedrosť Únie, ktorá je nastavená na 150 miliónov EUR na niekoľko rokov mínus prevádzkové náklady uvedeného nového orgánu, nevyzerá byť rozhodujúcim argumentom.

Môj druhý bod sa týka formy návrhov: legislatívne správy sa v tomto Parlamente čoraz častejšie predkladajú vo forme kompromisu medzi Parlamentom a Radou – zámerom je urýchliť proces, tým, že sa prijmú v rámci prvého čítania. V skutočnosti však vidíme, že legislatívny orgán je rukojemníkom hŕstky skúsených vyjednávačov. Rozširovanie tejto praxe považujem za hrozbu pre demokraciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), písomne.(FR) Hlasovala som za správu, v ktorej sa navrhuje účasť Európskej únie na programe výskumu a vývoja bývanie s podporou okolia (AAL), ktorý spoločne vypracovali niektoré členské štáty a tretie krajiny.

Starnutie obyvateľstva je výzvou pre európsku spoločnosť aj pre európske hospodárstvo. Dnes je priemerná dĺžka života 80 rokov a počet ľudí vo veku 65 až 80 rokov sa v rokoch 2010 až 2030 zvýši približne o 40 %.

Vznikajú nové riešenia s cieľom pomôcť ľuďom bojovať so stratou pamäti, zhoršovaním zraku, sluchu alebo mobility a stratou nezávislosti, ktoré sa s veľkou pravdepodobnosťou budú týkať aj nás, keď budeme starí.

Účasť Európskej únie na programe sa predpokladá v súvislosti so 7. rámcovým programom Európskej komisie pre výskum a vývoj. Európska únia poskytne 150 miliónov EUR na spolufinancovanie projektov, ktoré budú mať v rokoch 2008 až 2013 pákový efekt v hodnote minimálne 600 miliónov EUR.

Krajiny, ktoré sa zúčastňujú na programe bývanie s podporou okolia, takisto pomôžu s jeho financovaním prostredníctvom rovnakého alebo väčšieho príspevku, znamená to, že každá krajina investuje najmenej 20 % svojho národného rozpočtu na výskum v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písomne. (PL) Hlasoval som za správu pani Gillovej (A6-0027/2008) s názvom Zvýšenie kvality života starších ľudí, ktorej cieľom je presadzovať využívanie moderných informačných a komunikačných technológií ako spôsob podpory starších ľudí.

Ako všetci vieme, naša spoločnosť sa vyznačuje stále sa zvyšujúcou dĺžkou života. Je to veľmi pozitívny trend. Dnes je priemer v EÚ 80 rokov a pomer ľudí vo veku 65 rokov a viac zakrátko dosiahne hodnotu 40 %. Uvedené technológie môžu významným spôsobom pomôcť týmto ľuďom v rozličných situáciách, vrátane predĺženia odbornej a spoločenskej aktivity a zlepšenia kvality života. Osobitné potreby postihnutých ľudí sa musia takisto brať do úvahy a prístup k týmto službám a technológiám sa musí zaistiť najmä prostredníctvom zabezpečenia širokopásmového internetového pripojenia v mestských i vidieckych oblastiach, s cieľom vyhnúť sa geografickej diskriminácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Som za spolufinancovanie programu bývanie s podporou okolia Európskou úniou, pretože tento program pomôže nielen starším ľuďom, ale aj iným skupinám obyvateľstva, akými sú napríklad ľudia so zdravotným postihnutím. Program je správny preto, že v posledných desaťročiach prebieha rámci európskej populácie demografická zmena a zvyšuje sa dĺžka života, a my musíme podporovať nové informačné a komunikačné technológie, ktoré by starším ľuďom do značnej miery uľahčili bojovať s každodennými prekážkami, s ktorými sa stretávajú. Pokiaľ ide o všeobecné zníženie nákladov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti ako výsledok využívania týchto nových technológií, takisto by som rád upriamil vašu pozornosť na výskum v oblasti systémov „mobilného monitorovania zdravia“, ktorých využívaním by sa v samotnom Nemecku znížili ročné náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti o 1 500 miliónov EUR.

Rád by som zdôraznil, že jednou z výhod spolufinancovania je, že by malo pozitívny vplyv aj na súkromný sektor, keďže nepriamo by pomohlo malým a stredným podnikom.

Dôrazne podporujem spoločný program bývania s podporou okolia, pretože využívanie nových technológií znamená trvalé rešpektovanie súkromného života starších ľudí a umožňuje im dôstojným spôsobom starnúť.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Podporujem správu pani Gillovej Zvýšenie kvality života starších ľudí. V rámci združovania zdrojov a koordinácie výskumu a vývoja na európskej úrovni dokážeme primeranejšie zhodnotiť, akým spôsobom zlepšiť životy našich starších občanov. Stanovením minimálneho príspevku zabezpečíme účasť všetkých členských štátov v tomto prípade. Rád by som vyslovil uznanie spravodajkyni v súvislosti s jej správou a podporil odporúčania, ktoré sú v tejto správe uvedené.

 
  
  

- Správa: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. (SV) Rozhodli sme sa podporiť správu ako celok, keďže podľa nášho názoru musí EÚ uprednostniť zásah voči nezdravej daňovej hospodárskej súťaži v oblasti palív, najmä s cieľom umožniť EÚ dosiahnuť jej ciele týkajúce sa klímy.

Návrh na harmonizáciu daní by takisto nezabránil jednotlivým členským štátom zvýšiť ich CO2 dane na benzín a naftu.

Uvedené je ďalším významným dôvodom na podporu správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Cieľom tohto návrhu smernice je vyrovnať rozdiely v cenách palív medzi rôznymi členskými štátmi, ktoré vedú k narušeniam v súvislosti s hospodárskou súťažou a prostredím pre činnosť v rámci cestnej dopravy. Rozdiely v cenách plynového oleja používaného ako motorové palivo a bezolovnatého benzínu sú skutočne významné.

Pre Portugalsko ako jednu z krajín, ktoré túto situáciu pociťujú, je to teda veľmi dôležité, berúc do úvahy cenové rozdiely medzi našou krajinou a Španielskom: portugalské podniky trpia konkurenciou zo strany španielskych podnikov, pretože tie majú výhody z nižších cien palív – palivo predstavuje približne 30 % nákladov – na základe nižších daní na palivá (a DPH).

Portugalské podniky odôvodnili stagnáciu fixných miezd pracovníkov týmto tlakom na náklady, s vážnymi dôsledkami pre pracovnú silu.

Návrh Európskeho parlamentu je pozitívnejší, pretože eliminuje prechodné obdobia podľa článku 18, veľmi dôležitý aspekt v rámci súčasnej situácie, v nádeji, že bude možné zredukovať rozdiely medzi Portugalskom a Španielskom v roku 2010, keďže Španielsko bude musieť zvýšiť svoju daň na palivá v prípade plynového oleja z 302 EUR na 330 EUR. Zosúlaďovanie bude pokračovať v rokoch 2012 a 2015. V prípade bezolovnatého benzínu sa, žiaľ, v tejto súvislosti neuskutoční žiadna zmena.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), písomne.(FR) Hlasoval som proti správe pána Schmidta, pretože to, čo tu Európsky parlament predviedol, namiesto podpory iniciatívy Komisie, bolo určitým kúzelníckym trikom, ktorý stavia staré členské štáty proti novým členským štátom. Rozhodnutie bude nakoniec v každom prípade spočívať na samotných ministroch a bude musieť byť jednomyseľné.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Vyššie zdaňovanie a väčšia kontrola: to je bruselský recept pre Európu! Harmonizovanie spotrebných daní, podobne ako harmonizovanie DPH prostredníctvom zavádzania záväzných minimálnych sadzieb, ktoré tu už 15 rokov máme, je preukázateľne neefektívne, úplne zbytočné a v niektorých prípadoch dokonca škodlivé.

Je potrebné, aby som vás upozornil, že podobné opatrenia zabraňujú členským štátom znižovať DPH napríklad v odvetví stravovania, napriek tomu, že to je odvetvie, ktoré je na narúšanie cezhraničnej hospodárskej súťaže veľmi náchylné, a v prípade ktorého by zníženie DPH pomohlo vytvoriť tisíce pracovných miest? Je potrebné, aby som vás upozornil, že nové členské štáty sú nútené uplatňovať zvýšenia daní, ktoré ich obyvatelia považujú za veľmi prudké, s cieľom dodržiavať európske pravidlá – a zároveň sa od nich vyžaduje, aby na základe iných európskych pravidiel znižovali svoju mieru inflácie?

Súčasným návrhom je zvýšiť daň na naftu v súlade s daňou na bezolovnatý benzín, zámienkou je túžba chrániť životné prostredie a údajná potreba bojovať proti „daňovej turistike“ – ktorou máme na mysli bežných ľudí, ktorí ťažia z hospodárskej súťaže! Všetko je ešte poburujúcejšie, pretože vodiči v krajine, akou je napríklad Francúzsko boli nabádaní, aby si kupovali autá na naftový pohon – pravdepodobne preto, aby sme s nimi teraz mohli zamiesť tak ako nikdy predtým!

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Cieľom tohto vysvetlenia hlasovania je zdôrazniť, že sme opäť raz premárnili príležitosť na úrovni EÚ – keďže mechanizmy existujú – prijať kroky na ochranu pobrežného rybného hospodárstva malého rozsahu, tým, že sme neuplatnili minimálne rovnaké podmienky zdaňovania na benzín, ako sú podmienky, z ktorých ťažia používatelia plynového oleja pri poľnohospodárstve a rybnom hospodárstve. Nemalo by sa zabúdať na to, že benzín je palivo, ktoré používajú plavidlá v tomto významnom a najväčšom segmente flotíl rôznych členských štátov, najmä v Portugalsku.

Európsky parlament vo svojom uznesení z 28. septembra o zlepšení hospodárskej situácie v odvetví rybného hospodárstva berúc do úvahy, že zvyšujúce sa ceny paliva majú obzvlášť negatívny vplyv na rybné hospodárstvo – významným spôsobom zhoršujú existujúcu sociálno-hospodársku krízu a drastickým spôsobom znižujú príjmy rybárov – a zdôrazňujúc, že existuje vážne riziko zániku tisícok rybárskych podnikov a straty tisícok pracovných miest, prijal množstvo návrhov na podporu tohto odvetvia, aby mohlo čeliť zvyšujúcim sa cenám paliva. Rok a pol neskôr, odhliadnuc od zvýšenia pomoci „de minimis“, sa na úrovni EÚ neurobilo v podstate nič.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Cieľom správy pána Olle Schmidta s názvom Zdaňovanie bezolovnatého benzínu, plynu a oleja je venovať sa rozdielom v spotrebných daniach na palivá v rámci Únie. Súčasná nevyváženosť podnietila palivovú turistiku, ktorá má hospodárske a environmentálne dôsledky. Je potrebné prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa táto prax prestala podporovať. Uznávam však potreby nových členských štátov, ktoré sa stále nachádzajú v procese hospodárskeho rozvoja, a ktoré si budú vyžadovať čas, aby sa prispôsobili navrhovaným opatreniam. Hlasoval som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE), písomne. – (FR) Účelom návrhu Komisie bolo zaviesť opatrenia na zníženie emisií CO2 v súlade so stanovenými cieľmi energetického a klimatického balíka. Ani v návrhu Komisie, ani v správe, ktorá bola dnes prijatá, sa však nerieši vážna potreba vytvoriť palivo, ktoré by predstavovalo naozajstný rozdiel v boji proti emisiám CO2. Rozdiel medzi plánovanými úpravami a spôsobom ich rozšírenia z časového i geografického hľadiska v rámci Únie spôsobí, že navrhované opatrenia sa stanú neefektívnymi.

Ak je naozaj naším cieľom vstúpiť do „éry čistého vzduchu“, musíme mať environmentálnu predstavivosť a musíme podporovať opatrenia, ktoré nám umožnia efektívnym spôsobom riešiť klimatické trhliny. Prístupom týkajúcim sa zmeny zdaňovania, ktorý navrhuje Komisia a pán Olle Schmidt vo svojej správe, sa nepodporuje ani výskum ani koncepcia nového alternatívneho paliva s cieľom obmedziť emisie CO2.

Dnes by som rád zaujal jednoznačný postoj proti myšlienkam načrtnutým v uvedenej správe a to je dôvodom, prečo som hlasoval proti tomu, čo je jednoducho kompromisom, ktorý podkopáva deklarovaný cieľ.

 
  
  

- Správa: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Správa pani Gomesovej sa venuje vážnej a ťažkej situácii, v ktorej sa Irak nachádza. Mimovládne organizácie a rôzne orgány zodpovedné za opätovné vybudovanie tohto regiónu v skutočnosti neriadia riešenie problémov, ktoré vznikli počas desaťročí vojny, diktátorského režimu a sankcií.

V tejto súvislosti je povinnosťou Európskych inštitúcií podporovať mnohotvárnu stratégiu pre Irak, v rámci ktorej sa zvyšuje priama podpora EÚ pre technickú pomoc zameranú na presadzovanie právneho štátu, spravodlivosti a riadneho finančného riadenia s cieľom zabezpečiť základné ľudské práva prostredníctvom vytvorenia regionálnej stability a bezpečnosti.

Parlament preto vyzýva Radu, aby podporila investície európskych podnikov na území Iraku, a aby uskutočnila rokovania o obchodnej dohode medzi EÚ a Irakom, aby sa iracký trh viac zosúladil s európskymi právnymi predpismi.

V návrhu Európskeho parlamentu, s ktorým v plnej miere súhlasím, sa v podstate navrhuje nová stratégia pre Irak vrátane vhodného využitia Európskeho nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv (EIDHR) a podpory pre pluralistický a nezávislý informačný systém.

Ako spravodajca Výboru pre rozvoj pre správu Erasmus Mundus 2009 – 2013 teraz pracujem na zvýšení finančného príspevku prideleného Iraku: šírenie kultúry je základným krokom pri vytváraní skutočného právneho štátu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) V prijatom uznesení sa dosiahol „nezvyčajný“ úspech ani raz nespomenúť brutálnu a nelegálnu agresiu a okupáciu Iraku Spojenými štátmi americkými a ich spojencami.

V uznesení sa úmyselne prehliada vysoký počet úmrtí, ktorý dosahuje niekoľko stoviek tisícok Iračanov, deštrukcia celej krajiny a zámerné a masívne porušovanie ľudských práv prameniace z agresie a okupácie.

V uznesení sa vôbec nespomína hlavný a najdôležitejší dôvod extrémne vážnych problémov, s ktorými sa dnes stretáva Irak a jeho obyvatelia, a teda ani spôsob ich riešenia: okamžité stiahnutie všetkých okupačných jednotiek.

V uznesení sa v podstate potvrdzuje súčasný stav, pričom sa prezentuje ako fait accompli, a je v ňom vidieť snahu o presadzovanie väčšej účasti EÚ v rámci intervencie v Iraku, považujúc túto krajinu za ďalší „štát pod dohľadom“ USA/NATO/EU, podobne ako Afganistan a Kosovo. Je zarážajúce, že v uznesení sa zároveň uvažuje o tom, že susediace krajiny sa musia zdržať akejkoľvek intervencie v Iraku a musia rešpektovať jeho nezávislosť, suverenitu a územnú integritu a túžbu irackého ľudu budovať ústavný a politický systém krajiny v rámci svojho vlastného úsilia.

Preto sme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), písomne. Hlasovala som za túto správu napriek stanovisku vyjadrenému v jednom z odôvodnení, v ktorom sa uvádza, že všetky problémy v Iraku sú dôsledkom predchádzajúceho režimu. Niet pochýb, že Sadám Husajn bol nebezpečným diktátorom a spôsobil smrť mnohým svojim ľuďom, nielen v rámci systematického pokusu vyhladiť Kurdov. Úplný nedostatok akejkoľvek stratégie okupantských síl zameranej na riešenie obnovy krajiny však takisto viedol k nesmiernej biede.

Veľmi ma však potešilo, že parlament zaujal stanovisko, že žiadna krajina by nemala násilným spôsobom vracať ľudí do Iraku. Krajina nie je bezpečná, dokonca ani iracký Kurdistan, v ktorom bolo nedávno vidieť turecké tanky, ako prekračujú jeho hranicu, čo spôsobilo ďalší strach a nestabilitu. Členovia mnohých strán v irackom parlamente nám povedali, že návrat je nebezpečný a potenciálne destabilizujúci pre samotnú krajinu. V rámci podvýboru pre ľudské práva sme takisto počuli o situácii miliónov Iračanov, ktorí žijú ako utečenci v susedných krajinách s malou podporou medzinárodného spoločenstva. Mali by sme podporovať verejné služby v týchto štátoch a aspoň vzdelávať deti.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM), písomne.(FR) Zástupcovia Hnutia za Francúzsko v Európskom parlamente zaujali konzistentné stanovisko od začiatku invázie Spojených štátov do Iraku. Vlastná skúsenosť našej krajiny a jej väzby s irackým ľudom nás upozorňovali na ľudskú, vojenskú a morálnu katastrofu, ktorú by intervencia priniesla.

Dnes vieme, že sa tak stalo a je na členských štátoch, aby konali buď samostatne alebo kolektívne, s cieľom zachrániť a znovu vytvoriť všetko, čo sa dá. Pred intervenciou USA bol Irak jedinou moslimskou krajinou, ktorá bola domovom pre veľkú a prosperujúcu kresťanskú komunitu – komunitu, ktorá tu žila ešte pred príchodom islamu.

Jedným z najtragickejších dôsledkov intervencie USA bol exodus častí tejto komunity vyhnaných terorom a zastrašovaním. Pre Irak je to nešťastie dnes aj v budúcnosti. Rýchla erózia náboženskej zmesi obyvateľstva na Blízkom východe zo širšej perspektívy objasňuje ľudské a hospodárske vyčerpanie a ohrozuje stabilitu a prosperitu celého regiónu.

Historik Fernand Braudel usudzuje, že história začala v Sumeri, dnes by sa však zdalo, že dlhá história kresťanských menšín v Iraku končí. My, európske národy, jednoducho nemôžeme dopustiť túto obrovskú nespravodlivosť tým, že nebudeme konať.

Iracké kresťanské komunity boli kedysi otvorené a vítali islam a spolu so svojimi moslimskými susedmi vybudovali krajinu, ktorá prosperovala predtým, ako bola spustošená fanatizmom a vojnami.

(Vysvetlenie hlasovania bolo skrátené v súlade s článkom 163)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − S potešením konštatujem, že pani Ana Maria Gomesová vo svojej správe o úlohe EÚ v Iraku očakáva a formuluje stratégiu zameranú na vytvorenie silného demokratického irackého štátu, v ktorom sa rešpektujú ľudské práva a bohaté etnické a náboženské zloženie. Irak potrebuje Európu, aby mu pomohla stavať na nedávnych zlepšeniach bezpečnosti, ktoré majú pred sebou dlhú cestu v rámci podporovania investícií a zvýšenej účasti mimovládnych organizácií na obnove krajiny. Stabilný a bezpečný Irak je v záujme celej Európy a cítim, že v odporúčaniach správy sa to uznáva.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Cieľom správy je zabezpečiť, aby mala EÚ väčší podiel na imperialistickej koristi z vojny proti Iraku a intervencií v širšom regióne na Blízkom východe. V tejto súvislosti:

hľadá spôsoby a prostriedky na zabezpečenie prítomnosti EÚ v krajine z dlhodobého hľadiska s cieľom „pomôcť európskym firmám ponúknuť kontrakty na obnovu Iraku“, t. j. zvýšiť podiel koristi, ktorú získali monopoly EÚ;

vyzýva na bezpodmienečnú pomoc kolaborantskej „vláde“ Iraku;

predkladá stratégie zamerané na aktívnu účasť v rámci imperialistickej okupácie. Na to, aby boli vojenské a policajné sily súčasťou okupačných armád je potrebné iba nosiť iné čiapky a zmeniť meno na „sily OSN“.

Z uvedeného dôvodu, a zároveň cynicky uznávajúc katastrofálne dôsledky vojny a vraždenie irackého ľudu, sa v správe narýchlo uvádza, že udalosti sa už skončili.

V správe sa legitimizujú nielen okupačné armády, ktoré sa v nej nazývajú „viacnárodné sily“, ale aj súkromné firmy vrahov aktívnych v Iraku za predpokladu, že sú stanovené pravidlá pre ich kriminálne aktivity!

Komunistická strana Grécka túto správu odsudzuje. Vyjadruje solidaritu s odporom Iračanov a bojom obyvateľov regiónu za oslobodenie spod imperialistického jarma okupácie a za ich nepopierateľné právo rozhodovať o svojich vlastných osudoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Skutočnosť, že Parlament rozhodol o diskusii na tému budúcej úlohy Európskej únie v Iraku a netrval na bezvýznamnej diskusii o záležitostiach z minulosti, je pozitívna. Dnes má pre nás význam skôr nadchádzajúcich päť rokov ako minulých päť rokov.

Východiskovým bodom pre každú diskusiu týkajúcu sa tejto záležitosti musí teraz byť uznanie toho, že situácia v tejto oblasti sa značne zlepšila, hoci je stále veľmi vážna. Zlepšenie odhalilo najmä, že existuje reálna cesta vpred pri dosahovaní cieľa vybudovať demokratický a bezpečný štát. Náš cieľ sa dá dosiahnuť. Skúsenosť z posledných rokov však takisto dokazuje, že tento cieľ možno dosiahnuť iba s väčším záväzkom, prostredníctvom zvýšenia bezpečnosti, investícií do školenia irackých autorít a čo je najdôležitejšie, aktívnym prispievaním k tvorbe infraštruktúry, pomocou ktorej sa hospodárstvo krajiny stane životaschopným, okrem ropy. V osobitnom prípade Európskej únie to zahŕňa veľké investície do hospodárskej rekonštrukcie Iraku a do vybudovania demokracie v krajine. Demokratický a bezpečný Irak, v ktorom sa rešpektujú ľudské práva, je nesmierne dôležitý pre región a pre svet.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), písomne. (DE) Samozrejme viem, že v pléne sme hlasovali o návrhu správy, ktorú vypracovala moja kolegyňa pani Ana Gomesová, o úlohe Európskej únie a nie o jej dôvodovej správe k uvedenej správe. Predsa však považujem za dôležité, že vo svojej dôvodovej správe spravodajkyňa opäť zdôraznila skutočnosť, že invázia do Iraku bola strategickou a humanitárnou katastrofou, a že iracká spoločnosť bola znovu traumatizovaná vojnou a nasledujúcim chaosom a násilím.

Vítam skutočnosť, že okrem všetkých iných dôležitých bodov, na ktoré poukázala, spravodajkyňa výslovne uviedla odkaz na potrebu zabezpečiť silnejšie postavenie žien a podporovať rešpektovanie práv žien, menšín a detí, ak má v Iraku všetko dobre dopadnúť.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. − (NL) Považujem za poľutovaniahodné, že Európsky parlament doteraz nepredložil vôbec žiadnu analýzu týkajúcu sa vojny v Iraku. Parlament v posledných rokoch skutočne zachovával ohlušujúce ticho, dokonca neprotestoval ani proti klamstvám, ktoré vyprodukovala administratíva pána Busha. Pre demokratický orgán, akým je Parlament, to znamená veľmi veľa! Bude pre nás ťažké zachovať si dôveryhodnosť, keď nepodnikneme kroky ani voči členom OSN, ktorí porušujú Chartu OSN.

Pani Gomesová nám predložila zhodnotenie situácie v Iraku. V jej správe o úlohe Európskej únie v Iraku sa nachádza mnoho dobrých odporúčaní pre opätovné vybudovanie krajiny. Zaoberá sa celou škálou tém a všetky navrhované opatrenia sa mi zdajú dosiahnuteľné. Vítam najmä návrhy týkajúce sa mnohostranného úsilia, pod dohľadom OSN, s cieľom dosiahnuť intenzívne diplomatické rokovania medzi USA a susedmi Iraku. Cieľom musí byť vytvorenie demokracie v Iraku, založenej na princípoch právneho štátu, dobrého riadenia a ľudských práv. Z uvedených dôvodov správu podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne.(FR) Vo štvrtom Ženevskom dohovore, ktorý sa týka ochrany civilného obyvateľstva v čase vojny, sa stanovuje, že humanitárny, lekársky a náboženský personál sa musí rešpektovať a ochraňovať.

Je veľmi dôležité, aby sme pomohli v prípade chaldejského katolíckeho arcibiskupa monsignora Paulosa Faraja Rahhoa, ktorý sa narodil a žil v Mosule, a ktorý bol unesený v piatok 29. februára 2008.

Únoscovia zabili troch ľudí, ktorí boli počas jeho únosu s ním.

V ústnom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu k správe pani Gomesovej nebolo možné spomenúť meno monsignora Rahhoa.

Z uvedeného dôvodu by som rada výslovne požiadala predsedu, aby v mene Parlamentu poslal dva listy na znak podpory a povzbudenia:

- jeden list šiitskému predsedovi vlády Iraku, pánovi Núrímu al-Malíkímu, ktorý odsúdil útoky na kresťanskú cirkev, a v mene irackej vlády ponúkol „ochranu a spravodlivosť“ pre kresťanov s ubezpečením, že osoby zodpovedné za násilie budú nájdené a potrestané;

- druhý list zástupcovi prezidenta Iraku, pánovi Tarikovi al-Hašemimu, členovi sunnitskej komunity, ktorý takisto jasne odsúdil teroristické útoky na kresťanské komunity, a ktorý po únose vyjadril solidaritu, ako sám povedal, s „našimi kresťanskými bratmi“.

Je veľmi dôležité, aby sme podporili národné autority, aby urobili všetko, čo je v ich silách s cieľom zabezpečiť bezodkladné a bezpodmienečné prepustenie monsignora Paulosa Faraja Rahhoa.

 
  
  

- Návrh uznesenia: Európsky kódex správania pri vývoze zbraní (RC-B6-0063/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. − Budem podporovať toto uznesenie. Ako som už uviedol vo svojej správe pred viac ako desiatimi rokmi, je veľmi dôležité, aby sme mali záväzný právny základ pre náš kódex správania pri vývoze zbraní.

Nevyhnutnosť vyvážať zbrane bola doteraz poháňaná rozdeleným európskym priemyselným odvetvím, ktoré zúfalo potrebuje dlhodobú produkciu, aby bolo schopné konkurovať masovej výrobe zbrojného priemyslu USA, kde je domáci dopyt iba po malosériovej výrobe.

Potrebujeme teda vidieť jednotný trh s obrannými zariadeniami, ktorý umožní Európe v prvom rade konkurovať, v druhom rade zastaviť dodávky pre regionálne vojny na celom svete a v treťom rade presunúť niektorých zo svojich vysoko kvalifikovaných vedcov a inžinierov do nových odvetví špičkových technológií budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Niektoré členské štáty majú oprávnené záujmy v rámci podpory vývozu zbraní. Ak sa teda vypracuje spoločný kódex správania pri vývoze zbraní, je pravdepodobné, že určité členské štáty s reštriktívnejšou politikou môžu byť donútené ku kompromisu.

Myslíme si, že dohľad nad vývozom zbraní možno najlepším spôsobom dosiahnuť na úrovni členských štátov prostredníctvom ich vnútroštátnych právnych predpisov. Švédsko musí mať naďalej právo pokračovať v reštriktívnej politike týkajúcej sa vývozu zbraní, ak si tak želá. Spolupráca je žiaduca s cieľom zabezpečiť ďalší pokrok v rámci procesu globálneho odzbrojovania, uvedené sa však najlepším spôsobom dosahuje na medzinárodnej úrovni v rámci kontextu Organizácie spojených národov, berúc do úvahy skúsenosť, odbornosť a globálne pokrytie OSN.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Efektívny kódex správania sa EÚ pri vývoze zbraní je nepochybne čoraz dôležitejší v kontexte jej rýchlej militarizácie, čo sa odráža v návrhu Zmluvy, ktorá je v súčasnosti v procese ratifikácie v každom členskom štáte.

V samotnom uznesení sa s určitou dávkou irónie osobitne odkazuje na „rozvíjajúcu sa európsku bezpečnostnú a obrannú politiku (EBOP), v rámci ktorej sa rozmiestňuje čoraz viac vojenských a civilných misií EÚ (...), kde môže byť personál EÚ ohrozený zbraňami, ktoré boli predtým dodané členskými štátmi EÚ“.

V EÚ expanduje „trh s vojenským zariadením“, podporuje sa „niekoľko iniciatív za harmonizáciu vnútroštátnych politík v oblasti obstarávania zbraní a transferov a predajov v rámci Spoločenstva“ a existuje „vôľa zvýšiť vývoz zbraní ako prostriedok podpory hospodárskych záujmov“.

Heslom je: súťaž v zbrojení a militarizácia medzinárodných vzťahov.

Iniciatívy a opatrenia zamerané aspoň na zmiernenie takejto eskalácie sú preto konštruktívne a potrebné. Ako sme už však uviedli, regulácia obchodu so zbraňami by bola oveľa významnejšia, keby bola sprevádzaná procesom mnohostranného a vzájomného odzbrojenia, počnúc najmä demontážou obrovských nukleárnych arzenálov.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písomne. − Britská delegácia Konzervatívnej strany hlasovala proti uzneseniu pretože neschvaľuje odkazy na Lisabonskú zmluvu ani odkazy na rozvíjajúcu sa EBOP, keďže nemajú jej podporu. Okrem toho, keďže dôrazne podporuje zodpovednú politiku presunu zbraní, nie je presvedčená o podstate právne záväzného kódexu správania zavedeného EÚ ešte pred medzinárodne záväznou zmluvou týkajúcou sa obchodu so zbraňami.

 
  
  

- Správa: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. (SV) My, sociálni demokrati zo Švédska, sme hlasovali za správu, lebo je dôležité, aby sa zlepšili väzenské podmienky v určitých inštitúciách v Európe, a aby sa dodržiavali ľudské a základné práva väzňov. Okrem toho do zaobchádzania s väzňami a prevádzky väzníc sa musí zaviesť aspekt rovnosti. Máme však určité výhrady k niektorým častiam správy. Neželáme si harmonizáciu väzenských podmienok v Európe a máme vážne pochybnosti týkajúce sa odkazov uvedených v správe, ktoré súvisia s osobitnými trestnými postihmi alebo alternatívnymi sankciami pre ženy, tehotné ženy a ženy s malými deťmi. Pokiaľ ide o kontakt dieťaťa s jeho rodičmi počas väzby a po nej, je potrebné zohľadniť oboch rodičov, nielen matku alebo jedného rodiča, prihliadajúc na najlepšie záujmy dieťaťa.

 
  
MPphoto
 
 

  Den Dover (PPE-DE), písomne. − Spolu s mojimi britskými kolegami z Konzervatívnej strany veríme, že vždy existujú spôsoby, ktorými možno zlepšiť situáciu žien vo väzení. V správe sa navrhuje niekoľko možností, ktoré by sa mohli ďalej preskúmať, vrátane poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti.

Správa je však príliš normatívna v súvislosti s tým, čo sa v nej od členských štátov v tejto oblasti vyžaduje. Je na členských štátoch, aby rozhodli o podrobnostiach väzenskej politiky. Nemôžeme súhlasiť najmä s premisou v odôvodnení C a odôvodnení Q, o ktorej si myslíme, že narúša ostatné aspekty správy, ktoré môžu mať hodnotu. Na základe uvedených dôvodov sme sa rozhodli, že sa zdržíme hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. (PT) Hlasovala som za správu pani Panayotopoulosovej-Cassiotouovej o osobitnej situácii žien vo väzení a vplyve uväznenia rodičov na spoločenský a rodinný život, keďže existujú dôkazy o tom, že európske väznice sú prispôsobené najmä na väznenie mužov a prehliadajú sa v nich osobitné potreby žien.

Som preto presvedčená, že by sa mali prijať opatrenia zamerané na presadzovanie zlepšenia situácie žien vo väzení, najmä pokiaľ ide o ich znovuzačlenenie do spoločenského a pracovného života, zdravotnú starostlivosť a hygienu, psychologickú podporu a zachovanie rodinných väzieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Hoci ženy predstavujú približne 4,5 až 5 % populácie väzňov v Európskej únii, väznice sú naďalej prispôsobené hlavne na väznenie mužov a majú tendenciu prehliadať špecifické problémy malého, avšak zvyšujúceho sa pomeru uväznených žien. Znepokojenie súvisí najmä s oblasťami zdravotnej starostlivosti uväznených žien s deťmi a znovuzačlenenia do spoločenského a pracovného života.

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať zdravotnej starostlivosti poskytovanej ženám a ich hygienickým potrebám. Najmä uväznené tehotné ženy si vyžadujú osobitné zdroje a pozornosť, pokiaľ ide o stravu, cvičenie, oblečenie, lieky a zdravotnú starostlivosť zo strany špecializovaného personálu.

Deti, ktoré zostávajú so svojimi uväznenými matkami, si vyžadujú adekvátnu ochranu a starostlivosť a nemali by trpieť žiadnou formou diskriminácie. Väznenie žien môže mať veľmi vážne dôsledky v prípade, že pred uväznením boli jediným opatrovateľom svojho dieťaťa.

Sociálne začlenenie väzňov sa musí pripravovať počas a po uväznení v rámci spolupráce so sociálnymi službami a inými príslušnými organizáciami s cieľom zabezpečiť bezproblémový prechod z väzenia na slobodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písomne. (SV) Podporujeme úsilie členských štátov o modernizáciu a prispôsobenie trestnej politiky s cieľom lepšie zabezpečiť potreby väzňov, vrátane zohľadnenia osobitných potrieb žien.

Keďže zaobchádzanie s páchateľmi nespadá do rozsahu právomocí EÚ, rozhodli sme sa hlasovať proti predmetnej správe. Opatrenia týkajúce sa nariadení, ktoré upravujú návštevy väzňov, fungovanie príslušných zariadení, odborná príprava personálu, ktorý pracuje v trestnom systéme, voľnočasové aktivity väzňov a sociálna pomoc, to všetko sú veci, za ktoré zodpovedajú členské štáty a malo by to tak zostať aj v budúcnosti, aby ich bolo možné prispôsobiť a rozvíjať podľa vnútroštátnych a miestnych potrieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Strana Junilistan sympatizuje s mnohými stanoviskami uvedenými v správe, ktoré sa týkajú rešpektovania ľudských práv, lepších podmienok vo väzniciach, rešpektovania rovnosti mužov a žien a významu opätovného začlenenia väzňov do spoločnosti. Nepochybne je nesmierne dôležité venovať najväčšiu možnú pozornosť potrebám detí, ktoré sa nachádzajú v týchto situáciách. Myslíme si však, že o postupoch a spôsoboch riešenia týchto záležitostí by mali rozhodovať samotné členské štáty. Zdôrazňujeme najmä právo každého členského štátu formulovať svoje vlastné trestné právo a teda aj stanovovať príslušné sankcie. Európska únia by sa takisto nemala zúčastňovať podrobného regulovania toho, či by väznica mala mať telocvičňu alebo nie, návštevných predpisov alebo prác počas uväznenia. Tieto záležitosti by mali podliehať riadeniu členských štátov a ich voličov a mali by byť vymedzené verejnou diskusiou v rámci spoločnosti.

Radi by sme každému pripomenuli, že všetky členské štáty sú demokratickými štátmi, ktoré dodržiavajú Kodanské kritériá.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE-DE), písomne. − (SV) Podporujeme prácu, ktorá sa vykonala v členských štátoch v súvislosti s modernizáciou a prispôsobením trestnej politiky s cieľom lepšie zabezpečiť potreby väzňov, a ako súčasť toho zohľadniť osobitné potreby žien.

Keďže zaobchádzanie s väzňami nepatrí do právomoci EÚ, rozhodli sme sa hlasovať proti tejto správe. Opatrenia týkajúce sa návštevných predpisov, prevádzky inštitúcií, odbornej prípravy zamestnancov v rámci trestného systému, činností vo voľnom čase väzňov alebo sociálnej pomoci sú a mali by zostať záležitosťou členských štátov, aby ich mohli prispôsobovať a rozvíjať v súlade s vnútroštátnymi a miestnymi potrebami.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Súhlasím so závermi uvedenými v správe o situácii žien vo väzení a vplyve uväznenia rodičov na spoločenský a rodinný život, ktorú predložila pani Marie Panayotopoulosová-Cassiotouová. Väznice zostávajú prispôsobené potrebám mužov a vítam zámer správy, ktorým je zdôrazniť rozdiely, s ktorými sa ženy stretávajú. Správu schvaľujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), písomne.(FR) Hlasovala som za túto správu, pretože existuje vážna potreba prispôsobiť podmienky uväznenia s cieľom riešiť osobitné potreby žien. Dnes sú dokonca väzenské podmienky v mnohých členských štátoch úplne nedostatočné a určite nie sú prispôsobené na poskytovanie osobitných druhov starostlivosti, ktorú ženy potrebujú.

V prípade uväznených žien existujú osobitné záležitosti, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť, najmä pokiaľ ide o prístup k zdravotnej starostlivosti.

Na základe uvedeného som podporila pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila socialistická skupina, v ktorom sa vyžaduje, aby mali uväznené ženy rovnaký prístup k programom sledovania rakoviny prsníkov a rakoviny krčku maternice ako majú ostatné ženy. Faktom je, že včasná diagnostika týchto ťažkostí zlepšuje šance na ich vyliečenie, takže zamietnutie prístupu k takýmto programom sledovania môže uväzneným ženám efektívnym spôsobom uložiť ďalší trest.

Okrem toho, ženy sú stále kľúčovým prvkom rodiny. V prípade matiek, za predpokladu, že nepredstavujú hrozbu pre verejný poriadok, by sme sa preto pri každej možnej príležitosti mali pokúsiť o umožnenie iných foriem trestu ako je odňatie slobody.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písomne. (SV) V tejto oblasti neexistujú na úrovni EÚ žiadne právomoci. Napriek niektorým pozitívnym návrhom sa správa príliš zaoberá podrobnou reguláciou. Z týchto dôvodov sa zdržiavam hlasovania.

 
  
  

- Správa: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva a Gay Mitchell (PPE-DE), písomne. − Pri hlasovaní o akejkoľvek politike, ktorá obsahuje pojem „sexuálne a reprodukčné zdravie“ sa nazdávame, že to znamená ochranu a zlepšovanie života a zdravia matiek a nenarodených jedincov. Neschvaľujeme žiadnu inú definíciu, na základe ktorej sa vyvodzuje, že potrat má miesto v rámci tohto pojmu; a okrem toho sa nazdávame, že akákoľvek starostlivosť, informácie, politiky alebo akékoľvek iné služby týkajúce sa sexuálneho a reprodukčného zdravia podobným spôsobom vylučujú potrat. Budeme sa usilovať o to, aby sa táto definícia akceptovala v rámci každého fóra a orgánu, ktoré môžeme ovplyvniť.

Upozorňujeme na odpoveď predsedníctva Rady v Parlamente dňa 4. decembra 2003, v ktorej sa uvádza, že pojem reprodukčné zdravie nezahŕňa podporovanie potratov, a okrem iného, že potrat by sa nikdy nemal prezentovať ako metóda plánovaného rodičovstva, pričom uvedené je v rozpore s tým, čo uvádza WHO o regulácii pôrodnosti. Je preto jasné, že definícia WHO nie je pre vládne a parlamentné inštitúcie záväzná, dokonca ani prijateľná.

Naďalej budeme podporovať politiky zamerané na presadzovanie zodpovedných sexuálnych zvyklostí a na ochranu a zlepšovanie života a zdravia matiek a nenarodených jedincov, vrátane podpory zabezpečovania zdrojov potrebných na dosiahnutie týchto cieľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Cieľom tejto správy z vlastnej iniciatívy je integrovať aspekt rovnosti do rozvojovej spolupráce EÚ. Junilistan je proti pomoci na úrovni EÚ a hlasuje preto proti tejto správe.

Niektoré z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložili určití členovia, však majú menej príjemný charakter. V rámci presadzovania rozvoja je právo žien na sexuálne a reprodukčné zdravie dôležitým prvkom. V tomto prípade sme sa rozhodli podporiť pôvodné návrhy, ako protiváhu k nepríjemným tendenciám v tomto Parlamente. Riešenie týchto otázok a rozvojovej spolupráce by však zo zásady malo prebiehať na globálnej úrovni prostredníctvom OSN a nie prostredníctvom EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Usudzujeme, že táto správa má niekoľko hlavných bodov, jedným z nich je upriamenie pozornosti na významný problém, ktorý je prítomný v EÚ aj v rozvojových krajinách: potreba zabezpečiť prístup k informáciám týkajúcim sa sexuálneho a reprodukčného zdravia, zabezpečiť slobodu rozhodovania a vytvoriť a presadzovať verejné služby zamerané na ochranu a uplatňovanie práv všetkých, najmä žien.

Sme však presvedčení, že je potrebné zdôrazniť, že najväčší prínos k „rodovej rovnosti a posilneniu postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce“ nepredstavujú politiky, ktoré presadzujú vzťahy závislosti a nadvlády, liberalizáciu trhu (pozri dohody o hospodárskom partnerstve EÚ), využívanie pracovníkov, nerovnosti a sociálnu nespravodlivosť a nerešpektovanie ľudských práv, ktoré sa týkajú miliónov detí a najmä žien, ale politika efektívnej spolupráce založená na rovnakých právach medzi štátmi, rešpektovaní národnej suverenity a práva každej krajiny na definovanie a zavedenie takého rozvojového modelu, ktorý rieši potreby a obavy svojich ľudí, t. j. politika, ktorá presne interpretuje svetovú „solidaritu“.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), písomne. Hlasoval som za tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, pretože pevne verím, že boj proti násiliu, v tomto prípade boj proti sexuálnemu násiliu voči ženám v oblastiach kríz a konfliktov, musí byť najvyššou prioritou. EÚ nesmie tolerovať žiadny druh násilia, a preto si myslím, že je potrebné zdôrazniť boj proti sexuálnemu násiliu voči ženám. Okrem toho si myslím, že tradície by sa nemali považovať za určitý druh zla. Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sú citlivou otázkou, vrátane tradičných spoločenských a takisto náboženských rozmerov, a nemali by sa preto zovšeobecňovať a spoločnosti by k nim nemali byť donucované, najmä labilné spoločnosti, v prípade ktorých môžu vážne zmeny v tradičných spôsoboch života priniesť viac škody ako úžitku.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Hlasujem za rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce.

Spôsob, akým sú ženy v rozvojových krajinách znevýhodňované na základe náboženských pravidiel, kultúrnych zvyklostí a chudoby sa obvykle ďalej zhoršuje v dôsledku nedostatočného vzdelávania. V tejto súvislosti by som rád upriamil pozornosť najmä na potenciálny obrovský spoločenský tlak, ktorý by sa mohol objaviť v rámci zvyšovania povedomia verejnosti o základných právach žien, ktorý by v konečnom dôsledku mohol zlepšiť situáciu žien v príslušných regiónoch.

Naďalej podporujem koncepciu posudzovania „násilia voči ženám“ nielen z pohľadu ženských obetí, ale aj vytvárania praktických programov zameraných na riešenie aspektu „mužských násilníkov“, ako sa navrhuje v správe pani Ucaovej.

Takisto mám veľmi kritický postoj k neschopnosti Komisie začleniť stratégiu proti násiliu voči ženám na kultúrnom a náboženskom základe do svojho zoznamu opatrení.

Nedostatočný prístup k vzdelávaniu vedie k znevýhodňovaniu v iných oblastiach života z jednoduchého dôvodu, ktorým je nedostatok informácií. Nedostatočná informovanosť v tejto súvislosti môže mať v rozvojových krajinách, v ktorých sú poskytovanie zdravotnej starostlivosti a hygienické normy často na hroznej úrovni, smrteľné dôsledky. Spomeniem len alarmujúco vysoký pomer žien nakazených vírusom HIV – na juh od Sahary je toto číslo 57 %.

Mimoriadne dôležitým bodom je výzva na vytvorenie „ukazovateľov plnenia zahŕňajúcich rodové hľadisko“, ktoré by takisto zmiernili kontroverznú povahu kvót.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens (PPE-DE), písomne. − Pri hlasovaní o akejkoľvek politike, ktorá obsahuje pojem „sexuálne a reprodukčné zdravie“ sa nazdávam, že to znamená ochranu a zlepšovanie života a zdravia matiek a nenarodených jedincov. Neschvaľujem žiadnu inú definíciu, na základe ktorej sa vyvodzuje, že potrat má miesto v rámci tohto pojmu; a okrem toho sa nazdávam, že akákoľvek starostlivosť, informácie, politiky alebo akékoľvek iné služby týkajúce sa sexuálneho a reprodukčného zdravia podobným spôsobom vylučujú potrat. Mali by sme sa usilovať o to, aby sa táto definícia akceptovala v rámci každého fóra a orgánu, ktoré môžeme ovplyvniť.

Upozorňujem na odpoveď predsedníctva Rady v Parlamente dňa 4. decembra 2003, v ktorej sa uvádza, že pojem reprodukčné zdravie nezahŕňa podporovanie potratov, a okrem iného, že potrat by sa nikdy nemal prezentovať ako metóda plánovaného rodičovstva, pričom uvedené je v rozpore s tým, čo uvádza WHO o regulácii pôrodnosti. Je preto jasné, že definícia WHO nie je pre vládne a parlamentné inštitúcie záväzná, dokonca ani prijateľná.

Naďalej budem podporovať politiky zamerané na presadzovanie zodpovedných sexuálnych zvyklostí a na ochranu a zlepšovanie života a zdravia matiek a nenarodených jedincov, vrátane podpory zabezpečovania zdrojov potrebných na dosiahnutie týchto cieľov.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − V správe, ktorú predložila pani Feleknas Ucaová s názvom Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v rozvojovej spolupráci sa víta stratégia Komisie týkajúca sa tejto záležitosti. Rád by som znovu zopakoval schválenie tejto stratégie, ktorej cieľom je začleniť rodovú rovnosť do rozvojovej spolupráce. Hlasoval som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), písomne. – (FR) Hoci rodová rovnosť je už niekoľko rokov neoddeliteľnou súčasťou programov rozvojovej spolupráce Európskej únie, skutočný pokrok je stále veľmi pomalý. Európska komisia preto potrebuje stanoviť vlastné ciele, pokiaľ ide o čísla a časové lehoty, aby sa rozvoj mohol stať hlavnou hnacou silou zlepšených životných podmienok žien.

Na tento účel je potrebné, aby sa Únia v rámci partnerstiev, do ktorých vstupuje, zamerala na tri priority: základné slobody, postavenie žien vo verejnom živote a ich prístup k zdravotnej starostlivosti.

Komisia potrebuje byť na jednej strane ostražitejšia, ako kedykoľvek predtým, pokiaľ ide o porušovania fyzickej integrity a ľudskej dôstojnosti žien (v podobe mučenia, tradičných zvyklostí mrzačenia a násilného uzatvárania manželstva). Súčasne musí spolupráca znamenať uznávanie postavenia žien v rámci spoločnosti, ktoré ovplyvňuje všetko, od prístupu k vedomostiam cez finančnú nezávislosť. Okrem toho je potrebné prijať záväzky, aby sa prevencia a liečba AIDS stala v rozvojových krajinách do roku 2010 realitou. Európska rozvojová politika nebude nikdy úspešná, ak nedokáže uskutočniť skutočnú zmenu v pomeroch žien.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. – (EL) V správe sa napriek presným záverom týkajúcim sa tragickej situácie žien v rozvojových krajinách neuvádza to, čo je za tento stav zodpovedné: kapitalistické metódy produkcie a brutálne imperialistické intervencie zo strany EÚ, Spojených štátov amerických a iných imperialistických štátov a organizácií. Vykorisťujú tieto krajiny a plienia ich zdroje produkujúce bohatstvo, a všetko to vedie k hladu a vyčerpaniu miliónov ľudí.

Navrhované riešenia fungujú v medziach kapitalistického rozvoja a rozvojovej pomoci EÚ. Ďalším typickým aspektom tohto prístupu je návrh na posilnenie podnikania žien s cieľom zvýšiť zamestnanosť. V tejto súvislosti sú návrhy zamerané na spravodlivejšiu a demokratickejšiu spoločnosť, prístup dievčat a žien k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti, odstraňovanie chudoby a chorôb atď. iba samými táraninami. Sú to len priania, ktorými sa odvracia pozornosť od pravdy, pretože napĺňanie potrieb obyvateľstva je nezlučiteľné s najvyšším princípom kapitalistického rozvoja a dosahovania zisku. Každým eurom, ktoré EÚ týmto krajinám dá, ich okráda o tisíc.

Zlepšovanie postavenia žien a podmienok života ľudí v týchto krajinách sa nedosiahne prostredníctvom legalizovanej krádeže „rozvojovej pomoci EÚ“, ale prostredníctvom odporu proti imperialistickej intervencii, hľadaním rovnocenných medzinárodných vzťahov a bojom za rôzny rozvojový prístup založený na potrebách ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), písomne. (DE) Táto správa týkajúca sa rovnosti a účasti, postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce, pokrýva veľký počet rôznych aspektov a takisto zahŕňa významné praktické požiadavky.

Ako celok by sa preto mala určite podporiť. Jednou témou, ktorá je prítomná v celej správe, je sexuálne a reprodukčné zdravie a násilie voči ženám, spolu s presadzovaním práva žien na sebaurčenie.

Je dôležité rozšíriť siete mikrofinancovania, pretože mikroúvery môžu pomôcť zlepšiť hospodársku situáciu žien. Nedokážem pochopiť, prečo sa ľudia pokúšajú predkladať rôzne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré znižujú kvalitu správy a jednoducho odmietajú existujúce dokumenty OSN.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), písomne. − Pán predseda, som úplne za rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien a rada by som podporila túto pozitívnu správu.

Je mi však ľúto, že táto správa, ako mnohé iné, ktoré súvisia so ženami a deťmi, bola použitá na podporu potratov na základe sexuálnych a reprodukčných práv. Keďže väčšina mojich kolegov hlasovala za začlenenie mnohých pozmeňovacích a doplňujúcich návrhov týkajúcich sa sexuálnych a reprodukčných práv, nemôžem hlasovať za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), písomne. − (PL) Správa, ktorú predložila pani Ucaová, o rodovej rovnosti v rámci rozvojovej politiky je vyjadrení európskeho morálneho imperializmu voči rozvojovým krajinám. Exportuje zlý sociálny model bohatých európskych krajín do krajín Afriky a Ázie. Opakované odkazy na reprodukčné práva vyjadrujú podporu zovšeobecneným potratom. Nemohol som preto hlasovať za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne. – (FR) V rozvojových krajinách je prioritou rovnosť medzi mužmi a ženami. Veľmi oceňujem kvalitnú a dôslednú prácu, ktorú v súvislosti s touto dôležitou záležitosťou vykonala pani Ucaová.

Napriek tomu som hlasovala proti tejto správe, pretože podstata určitých odsekov v konečnej verzii, v ktorých sa uvádzajú nepresne vymedzené odkazy na sexuálne a reprodukčné zdravie, ostáva nejednoznačná. Interpretácie sú naďalej rozporuplné a niektoré z nich predstavujú hrozbu pre životy nenarodených detí.

V ďalšej správe týkajúcej sa tejto záležitosti by sa zdravie žien nemalo posudzovať iba v súvislosti s reprodukciou, všetky ženy majú právo na prostredie, ktoré im umožňuje tešiť sa trvalému dobrému zdraviu. Znamená to venovať osobitnú pozornosť dodávkam bezpečnej pitnej vody, proteínov a základných liekov, popri tradičných liekoch.

Od návštevy pani Gertrude Mongellovej dňa 6. marca 2008, na znak medzinárodného dňa žien, by som takisto rada povedala, že z africkej skúsenosti sa máme čo učiť, pokiaľ ide o rodovú rovnosť: je to niečo, s čím sa tam žije a čo sa prenáša ústnymi tradíciami medzi ženami a mužmi, ktorí sú obdarení dobrým duchovným a mentálnym zdravím. Všetci by sme sa tým mohli nechať inšpirovať.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia