Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 13. märts 2008 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungi algus
 2.ELi arengukoostöö poliitika väljakutsed uutele liikmesriikidele (arutelu)
 3.Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine arengukoostöös (arutelu)
 4.Hääletused
  4.1.Ülemaailmne energiatõhususe ja taastuvenergia fond (A6-0006/2008, Claude Turmes) (hääletus)
  4.2.ELi arengukoostöö poliitika väljakutsed uutele liikmesriikidele (A6-0036/2008, Danutė Budreikaitė) (hääletus)
  4.3.Eakate inimeste elukvaliteedi parandamine (A6-0027/2008, Neena Gill) (hääletus)
  4.4.Pliivaba bensiini ja gaasiõli maksustamine (A6-0030/2008, Olle Schmidt) (hääletus)
  4.5.Euroopa Liidu roll Iraagis (A6-0052/2008, Ana Maria Gomes) (hääletus)
  4.6.Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhend (hääletus)
  4.7.Naiste eriolukord vanglas ning vanemate vangistuse mõju sotsiaalsele ja perekonnaelule (A6-0033/2008, Marie Panayotopoulos-Cassiotou) (hääletus)
  4.8.Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine arengukoostöös (A6-0035/2008, Feleknas Uca) (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 7.Nõukogu ühistest seisukohtadest teadaandmine (vt protokoll)
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 9.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  9.1.Armeenia
  9.2.Venemaa
  9.3.Afgaani ajakirjaniku Perwez Kambakhsh’i juhtum – Iraani kodaniku Seyed Mehdi Kazemi juhtum
 10.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 11.Hääletused
  11.1.Armeenia (hääletus)
  11.2.Venemaa (hääletus)
  11.3.Afgaani ajakirjaniku Perwez Kambakhsh’i juhtum – Iraani kodaniku Seyed Mehdi Kazemi juhtum (hääletus)
 12.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 14.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 15.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116) (vt protokoll)
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 17.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 18.Istungi lõpp
 LISA (kirjalikud vastused)
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (479 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (1112 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika