Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 13. maaliskuuta 2008 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan haasteet uusille jäsenvaltioille (keskustelu)
 3.Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvallan lisääminen kehitysyhteistyössä (keskustelu)
 4.Äänestykset
  4.1.Energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävä maailmanlaajuinen rahasto (A6-0006/2008, Claude Turmes) (äänestys)
  4.2.EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan haasteet uusille jäsenvaltioille (A6-0036/2008, Danutė Budreikaitė) (äänestys)
  4.3.Iäkkäiden ihmisten elämänlaadun parantaminen (A6-0027/2008, Neena Gill) (äänestys)
  4.4.Lyijyttömän bensiinin ja kaasuöljyn verotus (A6-0030/2008, Olle Schmidt) (äänestys)
  4.5.Euroopan unionin tehtävästä Irakissa (A6-0052/2008, Ana Maria Gomes) (äänestys)
  4.6.Aseiden vientiä koskevat Euroopan unionin käytännesäännöt
  4.7.Vankilassa olevien naisten erityistilanne ja vanhempien vangitsemisen vaikutukset yhteiskunnalliseen elämään ja perhe-elämään (A6-0033/2008, Marie Panayotopoulos-Cassiotou) (äänestys)
  4.8.Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvallan lisääminen kehitysyhteistyössä (A6-0035/2008, Feleknas Uca) (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 7.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista: ks. pöytäkirja
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 9.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  9.1.Armenia
  9.2.Mielenosoittajien pidätykset Venäjän presidentinvaalien jälkeen
  9.3.Afganistanilaisen toimittajan Perwis Kambakhshin tapaus – Iranin kansalaisen Seyed Mehdi Kazemin tapaus
 10.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 11.Äänestykset
  11.1.Armenia (äänestys)
  11.2.Mielenosoittajien pidätykset Venäjän presidentinvaalien jälkeen (äänestys)
  11.3.Afganistanilaisen toimittajan Perwis Kambakhshin tapaus – Iranin kansalaisen Seyed Mehdi Kazemin tapaus (äänestys)
 12.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 13.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 14.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 15.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla) ks. pöytäkirja
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen ks. pöytäkirja
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 18.Istunnon päättäminen
 LIITE (Kirjalliset vastaukset)
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (518 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1207 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö