Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 9. dubna 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

Chorvatsko: zpráva o pokroku za rok 2007 – zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (rozprava)
MPphoto
 
 

  Angelika Beer (Verts/ALE).(DE) Pane předsedající, srdečně vítám naše kolegy z Makedonie, kteří tuto rozpravu sledují. Komisař Rehn uvedl, že povzbuzujeme Makedonii k pokroku v reformním procesu. „Ano“ říkáme všichni jednohlasně, „chceme, aby byla jednání zahájena letos“.

Musíme však přesto nazývat věci pravými jmény. Tedy stranu, která svým vetem členství země v NATO skoncovala se schopností Makedonie vstoupit do spojeneckých závazků v Řecku. Nepochybně zde existuje spor týkající se názvu, nemůžeme však ignorovat skutečnost, že v roce 1995 vydalo Řecko závazné prohlášení platné podle mezinárodního práva, ve kterém souhlasilo s tím, že spor o název se nikdy nestane překážkou vstupu Makedonie do mezinárodního společenství, EU nebo NATO.

Řecko tuto mezinárodně závaznou dohodu porušilo a pokud chceme v tomto ohledu zavést reformy, říkám, že evropská kritéria porušuje Řecko a nikoli Makedonie.

Je to krok vzad, je to políček do tváře malého státu, který se skutečně velmi snaží řídit se našimi požadavky a zahájit jednání. Proto bych také řekl, pane Swobodo, že čachry snažící se o zastavení nebo odklad zítřejšího hlasování znamenají další riziko destabilizace vlády v Makedonii a další povzbuzení nacionalistických sil.

Skutečný problém spočívá v tom, že Řecko je pro nás spojeneckou zemí, která bez obalu odmítá uznat jakýkoli druh menšiny ve své vlastní zemi. To je v rozporu s kodaňskými kritérii, což je pro Evropské unii a spojenectví nepříjemné. Přeji Makedonii veškerou sílu, až bude podnikat dalších několik kroků navzdory Řecku.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí