Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 9. april 2008 - Bruxelles EUT-udgave

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM). - (PL) Fru formand! Europarådet blev oprettet for at forsvare menneskerettighederne - herunder det enkelte menneskes ret til livet - og for at fremme nogle fælles grundlæggende værdier, samtidig med at sikkerheden forbedres for de europæiske borgere. Det betyder, at man ikke har ret til at slå ihjel. I mellemtiden skal Den Parlamentariske Forsamling på sit plenarmøde den 16. april 2008 behandle en rapport om adgang til sikker og lovlig abort i Europa, hvor det anbefales, at kvinder sikres adgang til abort, at hindringerne for udførelse af abort fjernes, og at prævention bliver billig og tilgængelig, herunder metoder til tidlig abort, som ikke alene er skadelige set ud fra et medicinsk synspunkt, men som også er dybt uetiske.

Jeg vil gerne give udtryk for min modstand mod denne rapport, som tilsidesætter formålet med Europarådets oprettelse, eftersom den fremmer drabet på de mest forsvarsløse mennesker og brugen af prævention.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik