Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 9 kwietnia 2008 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM). – Pani Przewodnicząca! Rada Europy została powołana do ochrony praw człowieka, w tym do ochrony prawa każdego człowieka do życia, promowania wspólnych podstawowych wartości wraz z wzmacnianiem bezpieczeństwa obywateli Europy, które stanowią zaprzeczenie prawa do zabijania. Tymczasem na sesji plenarnej w dniu 16 kwietnia 2008 r. zgromadzenie parlamentarne ma zajmować się raportem zatytułowanym "Dostęp do bezpiecznej, legalnej aborcji w Europie", w którym polecane jest zagwarantowanie kobietom dostępu do aborcji, usuwanie przeszkód w jej dokonaniu, udostępnianie środków antykoncepcyjnych po niskiej cenie, w tym wczesnoporonnych, które stanowią działanie nie tylko szkodliwe z medycznego punktu widzenia, ale są wysoce nieetyczne.

Chciałabym wyrazić sprzeciw wobec raportu, który stanowiąc zaprzeczenie celów, do jakich Rada Europy została powołana, jest promowaniem zabójstwa najbardziej bezbronnych ludzi oraz antykoncepcji.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności