Index 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 9 april 2008 - Bryssel EUT-utgåva

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM). – (PL) Fru talman! Europarådet inrättades för att skydda de mänskliga rättigheterna – däribland varje människas rätt att leva – och för att värna gemensamma grundläggande värderingar, samtidigt som man ville öka tryggheten för Europas invånare genom att förkasta rätten att döda. Ändå kommer den parlamentariska församlingen den 16 april 2008 att granska en rapport med titeln ”Tillgång till säkra och lagliga aborter i Europa”, i vilket rekommenderas att kvinnor ska garanteras möjlighet att göra abort, att hinder för utförandet av aborter ska undanröjas och att preventivmedel ska finnas tillgängliga till låg kostnad, däribland metoder för tidiga aborter som inte bara är skadliga ur medicinsk synvinkel utan också mycket oetiska.

Jag vill protestera mot rapporten, som genom att förneka de mål för vilka Europarådet inrättades, är liktydig med en uppmaning till mord på de mest försvarslösa och till födelsekontroll.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy