Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Kolmapäev, 9. aprill 2008 - Brüssel EÜT väljaanne

Euroopa kultuuritööstus (arutelu)
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), kirjalikult. – Kultuuril ja loovusel on keskne roll Euroopa kodakondsuse edendamisel. ELi tulevastes poliitikavaldkondades tuleb arvesse võtta nii kultuuri kui loovust.

Euroopa kultuuri majandusliku külje analüüsi spondeeris komisjon ja ilmnesid tähtsad andmed. Selgus, et kultuur üldises mõttes annab tõepoolest majandusse suurema reaalse panuse, kui esialgu arvati.

Viis aastat tagasi hinnati kultuurisektori panuse suuruseks 2,6% RKTst. 2004. aastal töötas kõnealuses sektoris 3,1% ELi aktiivsest rahvastikust. Kultuurilise tegevuse ja majanduse omavahelist seotust Maltal ja Gozol saab hinnata riikliku statistikaameti hiljutise, 2007. aastal läbi viidud uurimuse alusel, mis hõlmas kokku 5086 osalejat, kes õppisid 34 tantsukoolis.

Nimetatud tantsukoolid andsid tööd 109 inimesele ja teenisid peaaegu 400 000 eurot majanduskasumit. Kogutulu ületas ühe miljoni euro piiri.

See on vaid üks näide tõestamaks kultuuriliste tegevuste tähtsust majandusele.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika