Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 9 април 2008 г. - Брюксел Редактирана версия

20. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
Протокол
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). – Nibda ngħid biex jiena wkoll nifraħ lill-Kummissarju l-ġdid Vassiliou. Sinjura President, id-deċiżjoni li se nieħdu għada li napprovaw għotja ta' kważi EUR700 000 mill-fond ta' globalizzazzjoni għal 675 ħaddiem Malti, li tilfu x-xogħol minn mal-kumpaniji VF u Bortex f'Malta, hija turija ta' solidarjetà u s-solidarjetà hija pilastru ewlieni ta' l-Unjoni Ewropea. Jekk l-Unjoni Ewropea tfisser xi ħaġa, tfisser dan; li l-Pajjiżi Membri għandhom, iva, jiftħu l-ekonomija u s-suq tagħhom għall-kompetizzjoni, iżda fl-istess ħin mhumiex waħidhom, u l-Unjoni Ewropea qiegħda hemm biex tiffaċilita l-isfidi, biex tgħinna nisfruttawhom u biex intaffu l-impatt negattiv illi jista' jirriżulta minnhom. Sinjura President, il-ħaddiema tal-VF u tal-Bortex illum jafu aħjar xi tfisser is-solidarjetà u jafu aħjar xi tfisser l-Unjoni Ewropea, u jiena minn hawn insellmilhom.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE). – Recentele demonstraţii de la Ljubljana au readus în prim- plan subiectul diferenţelor salariale care există între femei şi bărbaţi, ca factor negativ în realizarea dezideratului de coeziune socială.

Deşi am realizat progrese importante la nivelul Uniunii, există încă o diferenţă de 15%, iar în România ea este de 13%.

Doresc să atrag atenţia asupra unei probleme care persistă în sectorul public, şi anume domeniile în care lucrează cu preponderenţă femeile - sănătate, asistenţă socială, educaţie, industrie uşoară şi administraţie publică -, care sunt printre cele mai slab remunerate.

Salut sprijinul pe care l-a acordat domnul comisar Špidla în problematica privind eliminarea diferenţelor salariale şi consider necesară accelerarea măsurilor cuprinse în planul de acţiune aferent, în special punctul 2 - diferenţele salariale ca principală componentă a politicilor de ocupare.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – Madam President, I would like to say a few words on the implementation of the Habitats Directive in Ireland, with particular reference to turf-cutting on raised bogs.

Irish turf-cutters and bog owners are now being asked to cease cutting turf for personal use. This situation has arisen because of the unrestricted industrial and commercial turf-cutting right across the EU, which has resulted in virtually all of Europe’s raised bogs being destroyed. It is vitally important to understand that for many Irish people, both rural and urban, turf-cutting has been practised for generations. These people should not be made to pay the price for the destruction of bogs by others. Also, given that oil is now fetching approximately EUR 110 per barrel, we can see that turf is now a very valuable economic resource for the individuals concerned.

In this context, at national level there must be full compensation for the loss of turf-cutting rights, and flexible arrangements will have to be put in place so that we can balance the rights of owners against the need to conserve the raised bogs.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL). – Muchas gracias, señora Presidenta. Quisiera dirigirme a la Comisión Europea para que intervenga con rapidez en relación con el problema que está teniendo la prensa acreditada española en el Reino de Marruecos: el Gobierno de Marruecos está planteando coacciones y amenazas de expulsiones a la prensa acreditada en España, precisamente por el seguimiento del conflicto del Sáhara.

Desde el mes de enero de este año, la Televisión Española, TV3 y Canal Sur están privadas del permiso de transmisión, precisamente por el seguimiento que hacen del conflicto, y últimamente la corresponsal de la Cadena COPE está amenazada de expulsión junto a la Cadena SER y el periódico La Vanguardia.

Creo que es inadmisible, a través de nuestra política de vecindad, que un gobierno —el Gobierno de Marruecos— plantee un problema serio de libertad de expresión y mantenga en jaque a toda la prensa española acreditada en el Reino de Marruecos, a diferencia de otra prensa europea. Por lo tanto, yo exijo de la Comisión Europea una respuesta rápida y enérgica para acabar con esta situación.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – Hneď na začiatku môjho vystúpenia chcem podotknúť, že nemám radosť, že v dnešnej spoločnej Európe dva susedské štáty riešia svoj spor tu v Európskom parlamente.

O čo ide v kauze maďarskej obce Mlynky? Pri poslednej štatistike sa v obci nachádza 54 % Slovákov, ktorým starosta odobral dve miestnosti, kde vykonávalo svoje aktivity 5 slovenských spolkov. Upozorňujem, že tento akt je len špičkou ľadovca v správaní sa voči slovenskej menšine. V slovenskej škole sa v maďarskej obci slovenčina vyučuje ako cudzí jazyk 3 hodiny týždenne a kňaz slúži omše v maďarčine. Prestali sa vydávať bilingválne obecné noviny.

Chcem sa poďakovať maďarskému prezidentovi Sólyomimu, ktorý obec navštívil hneď v začiatku a vypočul si obe strany. Zároveň chcem vyjadriť vďaku maďarskému ombudsmanovi, ktorý kauzu rieši v prospech slovenskej menšiny. Zdá sa však, že miestna samospráva zotrváva na svojom. Len 30 km od tejto obce je most priateľstva, ktorý je budovaný z peňazí Európskej únie, Ostrihom, a chcem, aby tu zavládlo priateľstvo symbolizované týmto mostom.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski (UEN). – Pani Przewodnicząca! Niemcy w Bukareszcie sprzeciwiły się oficjalnemu zaproszeniu Ukrainy i Gruzji do NATO. Jako uzasadnienie podały troskę i obawę o niepogarszanie stosunków z Rosją. Niemcy wiedzą jednak, że obawy Rosji są całkowicie bezpodstawne, gdyż NATO jest paktem obronnym i dobrze przysłużyło się zachowaniu pokoju w Europie i wielu regionach świata.

Rodzą się zatem pytania: czego, kogo i przed kim chcą bronić i reprezentować Niemcy w jednoczącej się Europie XXI wieku, bo przecież nie przed państwami Europy środkowo-wschodniej, w tym Ukrainy i Gruzji, doświadczonych okupacją radziecką? Czy w jednoczącej się Europie Niemcy chcą wskrzesić upiory i demony polityki XX wieku, tj. sojusze i pakty, które doprowadziły do wojen, zbrodni, holokaustu, podziału Europy? Czy postawa Niemiec w Bukareszcie nie jest sygnałem ostrzegawczym, że wspólna europejska polityka zagraniczna może być realizowana pod dyktando Niemiec dbających o własne interesy, a zapominających o gorzkiej prawdzie historycznej?

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM). – Pani Przewodnicząca! Rada Europy została powołana do ochrony praw człowieka, w tym do ochrony prawa każdego człowieka do życia, promowania wspólnych podstawowych wartości wraz z wzmacnianiem bezpieczeństwa obywateli Europy, które stanowią zaprzeczenie prawa do zabijania. Tymczasem na sesji plenarnej w dniu 16 kwietnia 2008 r. zgromadzenie parlamentarne ma zajmować się raportem zatytułowanym "Dostęp do bezpiecznej, legalnej aborcji w Europie", w którym polecane jest zagwarantowanie kobietom dostępu do aborcji, usuwanie przeszkód w jej dokonaniu, udostępnianie środków antykoncepcyjnych po niskiej cenie, w tym wczesnoporonnych, które stanowią działanie nie tylko szkodliwe z medycznego punktu widzenia, ale są wysoce nieetyczne.

Chciałabym wyrazić sprzeciw wobec raportu, który stanowiąc zaprzeczenie celów, do jakich Rada Europy została powołana, jest promowaniem zabójstwa najbardziej bezbronnych ludzi oraz antykoncepcji.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE). – Madame la Présidente, le paquet énergie-climat marque l'avènement d'un nouveau chantage, le chantage au carbone. Après avoir annoncé, le 4 avril 2008, la suppression le 575 emplois à Gandrange en Moselle, Arcelor-Mittal consent au maintien de 124 emplois sur le site, à condition de bénéficier de certificats d'émissions de CO2. Et, pour faire passer la pilule des suppressions d'emplois lorrains, Arcelor-Mittal laisse planer l'hypothétique possibilité d'un projet-pilote de captage de CO2, alors que ce procédé n'a pas encore été validé pour sa neutralité énergétique. En fait, Gandrange en Moselle devient le cheval de Troie des industries énergivores dont le Président, M. Sarkozy est le grand défenseur au Conseil européen.

Je suis très heureuse que Mme la commissaire soit présente parmi nous, parce que, vraiment, je voudrais qu'on refuse le chantage d'un genre nouveau, ce chantage au carbone. Pour être efficace, en effet, le paquet énergie-climat doit suivre la respiration législative européenne. Le Parlement européen doit demander au Conseil de respecter les règles que nous nous fixons et ne pas céder aux sirènes des industriels à la recherche de quotas gratuits. Et, face aux industries et grandes entreprises, le colégislateur que nous sommes doit également assurer un accès équitable aux quotas pour les PME et PMI européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE-DE). – Magyar állampolgárok, akik Romániából települtek Magyarországra, és 2007-et követően Románia EU-s csatlakozása után mentek nyugdíjba, mind a mai napig nem kapták meg a Romániában ledolgozott évekre járó nyugdíjukat.

Románia és az Unió többi tagországa között érvényben lévő egyezmény alapján 2007. január 1-je után a román hatóságoknak közvetlenül kellene kifizetniük az érintettek nyugdíjait. Ezt azonban a román fél már hónapok óta nem teszi, és a 2007-es román csatlakozást követően nyugdíjazott magyar állampolgárok csak a Magyarországra eső nyugdíjrészüket kapják kézhez. A román hatóságok hajlamosak elodázni az ügyek rendezését, holott Romániában is érvényben kellene, hogy legyenek a vonatkozó uniós direktívák.

Mivel az Európai Bizottság feladata az EU-s direktívák betartása feletti felügyelet, kérem a Bizottságot, hogy nézzen utána, mi történik Romániában a nyugdíjak megállapítása és kifizetése területén, és hívja fel a román hatóságok figyelmét a probléma mielőbbi rendezésére. Kevés vigasz az, hogy Luxembourgban nyernének ezek a nyugdíjasok az ügyükkel. Köszönöm szépen.

 
  
MPphoto
 
 

  Miloš Koterec (PSE). – Obecná samospráva maďarskej obce Mlynky s 55 % podielom obyvateľov slovenskej národnosti odsúhlasila návrh starostu vysťahovať z tradičného slovenského domu 2 organizácie slovenskej menšiny.

Organizácie zaslali vedeniu obce protestný list, v ktorom upozorňujú na porušenie doterajšieho statusu a poškodenie národnostných záujmov slovenskej menšiny v Mlynkoch. Rozhodnutie o vysťahovaní však nie je náhodným aktom. Nadväzuje na predchádzajúce rozhodnutia týkajúce sa odstúpenia vedenia obce od vydávania dvojjazyčného časopisu, zmeny televízneho vysielania v neprospech menšinového vysielania a zníženie príplatku slovenským pedagógom. Ide o všeobecne negatívnu tendenciu a musím protestovať proti takýmto postupom. Nebezpečnosť tohto konania a rozhodnutí spočíva najmä v tom, že zásadným a možno premysleným spôsobom narušuje postavenie menšiny v danom prostredí a znižuje existujúci štandard menšinových práv. Ombudsman pre menšiny v Maďarskej republike pán Kállai tiež označil tieto rozhodnutia za nepochopiteľné.

Akty obecnej samosprávy v Mlynkoch opakovane útočiace na slovenskú menšinu sú veľmi zlým signálom najmä v čase, keď vysokí predstavitelia slovenskej a maďarskej vlády pripravujú stretnutie premiérov oboch vlád, od ktorého sa jasne očakáva zlepšenie vzťahov medzi našimi krajinami.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – Na pôde Európskeho parlamentu zazneli obavy z výstavby uhoľnej tepelnej elektrárne v meste Trebišov na východe Slovenska.

Chcem uviesť, že Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo k veci negatívne stanovisko, ktoré neráta s výstavbou elektrárne v rámci stratégie energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky do roku 2030. Chcem podporiť úsilie občanov mesta Trebišov, ktorí taktiež statočne bránia výstavbe uvedenej elektrárne.

Zároveň zdôrazňujem, že iniciatívu občanov Trebišova podporil bývalý premiér Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda a ďalší politici, ktorí majú obavy o negatívny vplyv elektrárne na životné prostredie, kvalitu života v Trebišove a tiež negatívny dopad na unikátnu tokajskú oblasť, ktorá je vinohradníckou oblasťou a hraničí s Ukrajinou a Maďarskom.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Pannella (ALDE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei rivolgere alla Commissione, alla Presidenza del nostro Parlamento e del Consiglio una informazione che credo di poter fare. Se da Pechino ottenessimo il riconoscimento, anche incidentale, che in tutte le sue manifestazioni e espressioni pubbliche degli ultimi anni il Dalai Lama mai ha richiesto indipendenza e sempre ha richiesto autonomia e se anche si desse atto che in tutte le sue manifestazioni pubbliche ha esortato alla non violenza, questa dichiarazione di Pechino potrebbe essere immediatamente interpretata come un gesto di apertura e di massima buona volontà da parte del governo in esilio e del Dalai Lama. Mi auguro che noi vorremmo muoverci in questa direzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι ευρωπαίοι υπουργοί οικονομικών αποφάσισαν να μη συμφωνήσουν σε πανευρωπαϊκή αύξηση μισθών για να "κοντράρουν" την αύξηση του κόστους ζωής. Γνωρίζουμε όλοι τις διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα στη Λουμπλιάνα. Ήδη σ' αυτές αναφέρθηκε η προλαλήσασα συνάδελφος πριν από λίγο. Γνωρίζουμε επίσης όλοι την αύξηση του κόστους ζωής που έχει "γονατίσει" τις μεσαίες και χαμηλές τάξεις εισοδήματος. Και τί έχει κάνει η Ένωση γι' αυτό; Απολύτως τίποτα! Αντ' αυτού, οι μισθοί των στελεχών μεγάλων εταιρειών συνεχίζουν να ανεβαίνουν, ενώ οι απλοί εργαζόμενοι έχουν όλο και μεγαλύτερη δυσκολία να τελειώσουν το μήνα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο κ. Almunia τόνισε ότι μια πιθανή αύξηση στους μισθούς πρέπει να έχει και αντίκτυπο στην παραγωγικότητα. Τέτοιες δηλώσεις αποτελούν κόλαφο για τις εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους με οικονομικά προβλήματα, εφόσον γνωρίζουμε όλοι τα υπέρογκα κέρδη που έχουν οι πολυεθνικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Beňová (PSE). – Nedávne aktivity maďarskej gardy proti rómskym občanom, otvorené hlásanie extrémizmu a revizionizmu, ako aj hľadanie vonkajšieho nepriateľa v susedných štátoch a príslušníkoch iných národov umocnené pokračovaním v jej činnosti a ďalšou prísahou pred necelými dvoma týždňami nových členov tejto organizácie, podporovanej obdobne naladenými politickými stranami a zoskupeniami nielen v Maďarsku, ale aj za jeho hranicami, predstavujú závažnú hrozbu základným princípom, na ktorých je postavená súčasná Európa.

Je to rastúca hrozba a súčasne výzva, ktorá sa bytostne dotýka nielen všetkých demokraticky zmýšľajúcich občanov Maďarska, občanov susedných krajín, ale je to problém, ktorý sa dotýka celej Európy. Prejavy agresívneho nacionalizmu, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu či neofašizmu nemajú a nemôžu mať miesto v demokratickej Európe. Tieto javy nie je možné relativizovať, marginalizovať, nie je možné pre ne prijať akékoľvek ospravedlnenie.

Chcem preto požiadať a apelujem týmto na európske inštitúcie, aby sa týmto problémom začali vážne zaoberať.

 
  
  

PRESIDÊNCIA: MANUEL ANTÓNIO DOS SANTOS
Vice-Presidente

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – Program Erasmus Mundus, mający na celu propagowanie międzykulturowego zrozumienia i promowanie Unii Europejskiej ze względu na jej wysokie rezultaty w kształceniu, nie jest dostępny dla młodzieży białoruskiej.

Białoruś jest krajem nierespektującym praw człowieka, krajem represji za przekonania polityczne, dyskryminacji mniejszości narodowych, dyskryminacji związkowców, prześladowań za postawy obywatelskie. W szczególności młodzież karana jest za swe przekonania brakiem możliwości kształcenia.

Powinniśmy znaleźć drogę, by z dobrodziejstw programu Erasmus Mundus mogli korzystać młodzi ludzie z Białorusi dyskryminowani we własnym kraju w dostępie do wiedzy za swe przekonania. Uniwersytet Warszawski i inne uczelnie polskie przyjęły na studia tych, którzy za udział w manifestacjach zostali usunięci z uczelni białoruskich.

Mam nadzieję, że Unia Europejska znajdzie właściwą formułę, by rozwiązać ten problem.

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Lucas (Verts/ALE). – Mr President, this coming weekend the second phase of the largest commercial seal hunt in the world is about to begin off the coast of Atlantic Canada. The Canadian Government has given its assurance that this hunt will be conducted humanely and, as a condition of their licences, sealers are now required to stun seals and check they are unconscious and then bleed them out before they are skinned.

Yet, according to independent observers, there is little evidence of this happening. That is, of course, when they have actually been permitted to observe sealing activities. The Department of Fisheries’ systematic attempts to block the observation of this year’s hunt have been almost as alarming as the blatant violations of the sealing regulations that have thus far been recorded. If the Canadian authorities are so very confident that these regulations are being adhered to, then why are they doing their utmost to prevent animal welfare specialists and journalists from witnessing it?

Moreover, we should not forget that no such animal welfare guarantees have ever been made for the commercial seal hunts elsewhere in the world, such as Russia and Namibia. With the current legislature coming to an end, it is vital that the Commission take swift action, in response to Written Declaration 38, by publishing a proposal to ban the import and export of and trade in seal products. Such a ban would not affect subsistence farming, but it would demonstrate a commitment to protect animal welfare.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – Senhor Presidente, neste momento, em Portugal, há mais ameaças de multinacionais deslocalizarem partes da sua produção, como acontece com a Yasaki Saltano e a Delphi. Em qualquer destes casos, estas multinacionais de produção de componentes do ramo automóvel receberam milhões de euros de fundos comunitários para se instalarem e para a formação profissional dos seus trabalhadores. Agora, argumentando com problemas na indústria automóvel, a Yasaki Saltano quer despedir mais 400 trabalhadores em Vila Nova de Gaia. Cerca de 70% são mulheres, muitas têm problemas de saúde, com tendinites que ganharam no seu trabalho ao serviço da empresa. E duas questões aqui se colocam: onde é que está a responsabilidade social destas empresas? E quando é que se vão tomar medidas contra estas deslocalizações para defender o emprego com direitos e a produção nos nossos países?

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (NI). – Koszovó után Tibet. Mindkét esetben nacionalista-kommunista rendőrállamok erőszakos, gyarmatosító politikája vezetett vérontáshoz. Mindkét esetben a népek önrendelkezési jogának a megtagadása idézett elő az egész világ békéjét veszélyeztető válsághelyzetet. A Nobel-békedíjas dalai láma leleplezte a tibeti nép ellen folytatott kulturális genocídiumot és demográfiai agressziót.

A volt kommunista Romániában is jól ismertek ezek a módszerek. Ceaușescu is Románia belügyének tekintette a kisebbségek elnyomását, miként a tibetiek esetében Kína is ezt hangoztatja.

XVI. Benedek pápával együtt az Európai Parlament is lépjen fel az igazságtalanság, a gyűlölet és az erőszak ellen, szálljon síkra Tibet területi autonómiájának a biztosítása érdekében. Várjuk, hogy a dalai láma és a római pápa itt, Európa képviselőházában mondja el a világnak, hogy igazság nélkül nincsen békesség.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Najhorúcejšou témou 10. zasadnutia Výboru pre parlamentnú spoluprácu EÚ a Ukrajiny, ktoré sa vo februári uskutočnilo na pôde Európskeho parlamentu, bolo zjednodušenie vybavovania víz.

Po rozšírení schengenského priestoru koncom minulého roka sa sprísnili podmienky pre ukrajinských občanov pri získaní víz do EÚ, zvýšili sa poplatky, predĺžila sa čakacia lehota. Na vonkajších hraniciach EÚ nesmie vyrásť nový Berlínsky múr práve v čase, keď sa Ukrajina rozhoduje o svojej budúcnosti.

Z tohto dôvodu vítam zmluvu medzi Slovenskom a Ukrajinou o malom pohraničnom styku, ktorá uľahčí časté prekračovania slovensko-ukrajinskej štátnej hranice v pohraničí najmä zo sociálnych, kultúrnych, hospodárskych alebo rodinných dôvodov. Rýchle vyriešenie otázok týkajúcich sa vízového režimu môže presvedčiť ukrajinských občanov o výhodách, ktoré členstvo v EÚ prináša.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – Panie Przewodniczący! Pozytywnym skutkiem ostatniego rozszerzenia strefy Schengen była likwidacja kontroli na granicach wewnętrznych Unii. Polska zlikwidowała oczywiście wszystkie punkty kontroli i w konsekwencji tylko w moim województwie zamknęliśmy aż 55 przejść granicznych. Ich likwidacja stawia jednak przed władzami lokalnymi konieczność zagospodarowania pozostawionej infrastruktury. Tworzą ją rozmaite budynki, wieżowce, hangary, składy, parkingi wraz z przynależnymi gruntami, znakomicie położonymi, często przy ważnych szlakach komunikacji międzynarodowej. Gminy, na terenie których te grunty leżą, są zainteresowane ich zagospodarowaniem, ale nie mają na to środków. Istnieje więc wysokie prawdopodobieństwo, iż wszystkie te obiekty zostaną przeznaczone na cele komercyjne.

Dlatego apeluję do Komisji Europejskiej o uruchomienie specjalnego funduszu, który ułatwiłby gminom przygranicznym zagospodarowanie tej infrastruktury na cele użyteczności publicznej, w tym transgranicznej, promującej współpracę kulturalną.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). – Panie Przewodniczący! Chciałbym wyrazić w tym miejscu szacunek dla dzielnych górali z Tybetu walczących o narodową niezawisłość. To, co mówię, nie jest antychińską demonstracją. Przeciwnie. Szanuję naród chiński, który również walczył o wolność narodową przeciwko okupantom z Japonii czy o wolność, swobody obywatelskie w samych Chinach – przykładem tu są powstania bokserów w XIX wieku. Tym bardziej więc, pomni tej tradycji, nie powinni Chińczycy odmawiać prawa do samostanowienia narodowi Tybetu.

Musimy wyrazić – my jako europarlamentarzyści – solidarność z Tybetem nie tylko słowami, ale i czynami. Europejscy politycy nie powinni uwiarygodniać swoją obecnością igrzysk w Pekinie. Powinniśmy omijać Pekin w tym czasie. Mówię to jako zagorzały kibic i obserwator olimpiady w Atenach. To z naszej strony minimum tego, co należy zrobić.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Mr President, tomorrow is the 10th anniversary of the Belfast Agreement. Some find much to celebrate; I do not. Why? Because it is the Belfast Agreement which rewarded 30 years of terrorism in Northern Ireland by undermining both justice and democracy: justice, by granting an early-release amnesty to all duly convicted terrorist prisoners; and democracy, by prescribing that unrepentant terrorists must be included in the government of the region they ravaged for decades. That is to be achieved by the iniquity of mandatory coalition.

The region which I represent is the only region in all of the European Union where citizens are denied the fundamental, democratic right to vote a party out of office. Why? Because the Belfast Agreement by law stipulates that all parties must be in government if there is to be a government. That is the Belfast Agreement and that is wrong. It is something to be denounced, not celebrated.

 
  
MPphoto
 
 

  Петя Ставрева (PPE-DE). – Г-н председател, уважаеми колеги, едно от най-големите предизвикателства пред моята страна, България, през първите години на членството в Общността е да осигури прозрачност и да не допуска злоупотреби при усвояването на средства от европейските фондове.

В подкрепа на усилията за борбата с корупцията, инициирах създаването на Обществен съвет за граждански мониторинг върху усвояването на средствата от европейските фондове в агросектора ни. Той няма да бъде формална институция, а гражданска структура, която ще обедини усилията на всички, които искат да гарантират, че поредният шанс за развитие на България няма да бъде пропилян заради корупция, злоупотреби и лошо управление.

Голямата цел е изграждането на механизми за обществен контрол и широк достъп до информация за изразходването на средствата от фондовете за земеделие, за реализация на проектите и за популяризиране на добрите практики в този сектор. Нека не забравяме, че насърчаването на активното гражданско участие в обществено-политическите процеси е един от основните приоритети в дневния ред на Общността.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – La mai bine de un an de la aderarea României şi Bulgariei şi la aproape nouă ani de la demararea procesului Bologna, opt state europene nu recunosc diplomele universitare şi alte calificări obţinute în aceste două state membre.

Cetăţenii români sunt, de multe ori, discriminaţi atunci când doresc să ocupe un loc de muncă sau să-şi continue studiile în străinătate.

Nerecunoaşterea diplomelor contribuie şi la o participare redusă în programele europene de mobilitate studenţească, în special în ceea ce priveşte studiile postuniversitare.

De exemplu, un student român nu ar putea participa într-un program de master finanţat prin Erasmus-Mundus într-un centru universitar aflat într-unul din cele opt state membre care nu îi vor recunoaşte diploma universitară de bază.

Acest lucru constituie o discriminare a cetăţenilor unui stat membru şi are ca rezultat limitarea şanselor de a obţine fonduri europene pentru mobilitatea academică.

Comisia Europeană a condamnat recent această conduită. Consider că Parlamentul European trebuie să aibă aceeaşi atitudine tranşantă în această privinţă.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin-Ioan Nechifor (PSE). – Pe fondul schimbărilor climaterice şi în contextul în care resursele naturale primare, în special cele energetice, devin din ce în ce mai rare şi mai scumpe, politica agricolă comună poate constitui un instrument eficient în atingerea obiectivelor Uniunii Europene.

Pe de altă parte, nerespectarea regulilor comunitare în materie de cheltuieli agricole conduce, în prezent, la recuperarea a nu mai puţin de 83 milioane de euro de către Comisia Europeană din partea a unsprezece state membre. Nu este o sumă foarte mare; dar, întrucât politica agricolă comună este finanţată din fonduri publice, consider necesară implicarea mai susţinută a Comisiei Europene în asistarea statelor membre, în special a celor mai nou integrate, astfel încât asemenea iregularităţi să fie mult diminuate, iar securitatea şi siguranţa alimentară să fie într-adevăr un obiectiv realizabil în Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – Comisia va propune, în curând, o nouă modificare a Directivei privind taxarea vehiculelor grele pentru accesul la infrastructura de transport.

Până în iunie 2008, Comisia trebuie să prezinte, după examinarea tuturor opţiunilor, inclusiv a costurilor legate de protecţia mediului, zgomot, congestiile de trafic şi sănătate, un model general aplicabil, transparent şi cuprinzător, pentru evaluarea tuturor costurilor externe, care să definească şi să servească drept bază pentru calcularea ulterioară a tarifelor de utilizare a infrastructurilor.

Orice venit astfel colectat ar trebui să fie reinvestit în infrastructurile aferente. Transportatorii rutieri au nevoie de parcări special amenajate pentru a permite odihna şoferilor în condiţii de deplină siguranţă a acestora, a vehiculelor şi a mărfurilor transportate.

Consider că statele membre trebuie să fie sprijinite financiar şi, în acelaşi timp, obligate să investească mai mult în construcţia de parcări sigure, în ameliorarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). – Head kolleegid, Euroopa Liidu liikmesriigid Eestist Poolani kaotasid nii natside agressiooni kui ka sovetide aastakümneid kestnud terrori all miljoneid ja miljoneid oma andekamaid ja ettevõtlikumaid kodanikke. Euroopa Parlamendi raport „Kodanikud Euroopale” asutas meetme „Aktiivne Euroopa mälu”. See on suunatud võrdselt natsismi ja stalinismi ärahoidmisele ning nende režiimide ohvrite mälestamisele.

Praegu, 70 aastat pärast Stalini-Hitleri salapakti, ei ole Stalini sunniaparaadi hirmuteod veel Euroopa tasemel teadvustatud. Liikmesriigid peaks asutama alalise valitsustevahelise töörühma, mille ülesanne oleks erapooletult uurida bolševike ja KGB kuritegusid ning neile andma euroopalikest väärtustest lähtuva hinnangu.

Täna aga tuleks 23. august kuulutada üleeuroopaliseks stalinismi ja natsismi ohvrite mälestamise päevaks. 23. augustil 1939 jagasid natsid ja bolševikud Euroopa kaheks mõjusfääriks. Nad rebisid Euroopasse haava, mis ei ole siiani päriselt kokku kasvanud.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE). – Aş vrea să folosesc acest prilej pentru a vorbi în plenul Parlamentului European despre istoricul Summit NATO, găzduit de Bucureşti, capitala României, în perioada 2-4 aprilie.

Cunoaştem cu toţii importanţa NATO, atât pentru securizarea spaţiului euroatlantic, cât şi pentru democratizarea şi bunăstarea noilor state integrate. Aşa a fost cazul României în 2004, sperăm că la fel va fi şi cazul Croaţiei şi Albaniei, ţările invitate să adere la NATO la Bucureşti.

Sunt convins că şi criza privind numele Macedoniei va fi soluţionată prin dialogul cu Grecia, astfel încât un alt partener de încredere al Uniunii Europene, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, să fie invitată să adere la NATO.

Cunoaştem, de asemenea, că aderarea la NATO este un pas important pentru integrarea în Uniunea Europeană.

Ca membru al Grupului ALDE din Parlamentul European, salut deschiderea NATO faţă de Ucraina şi Georgia, ca semnal decisiv pentru înscrierea acestor state pe traiectoria europeană.

Sunt încrezător că şi noi, Uniunea Europeană în general şi Parlamentul European în special, vom avea deschiderea să încurajăm şi pe mai departe angajarea Ucrainei şi Georgiei pe drumul corect, drumul european.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – Panie Przewodniczący! Trwa proces ratyfikacyjny traktatu reformującego Unię Europejską. Po parlamentach m.in. Francji, Rumunii, Słowenii, Węgier uchwały ratyfikacyjne podjął także parlament polski. Nie byłoby może w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że parlamentarzyści przyjęli traktat w wielkim pośpiechu i często nie zdążyli zapoznać się z jego treścią. W tej sytuacji liczne inicjatywy ratyfikacji traktatu w drodze referendum narodowego są w pełni uprawnione. Przecież w demokracji suwerenem jest naród, a nie poseł, a najważniejszą formą jest wyrazu jest referendum, a nie kompromitujące posłów i parlamenty głosowanie. Ratyfikacji bez czytania traktatu narody mają prawo nie uznać.

Wymienione fakty tworzą już dziś podłoże do przyszłych politycznych i narodowych konfliktów, a wszystko miało przecież przebiegać w zgodzie z prawami człowieka oraz wolą wolnych państw i narodów w imię wspólnego dobra.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI). – Panie Przewodniczący! Chciałbym w swoim wystąpieniu poruszyć kwestię poszanowania praw własności, praw narodów i praw mniejszości religijnych na Ukrainie, która deklaruje chęć przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej. W 1962 r. władze sowieckie zamknęły kościół katolicki św. Magdaleny we Lwowie i zamieniły go w salę organową, niszcząc przy okazji wiele cennych zabytków. Od 1991 r. trwa walka mieszkańców Lwowa o zwrot kościoła pod wezwaniem św. Magdaleny, która jak dotąd jest bezskuteczna.

Mając na uwadze pojednanie między narodem polskim i ukraińskim, z forum Parlamentu Europejskiego chciałbym zaapelować do władz miasta Lwowa o zwrot kościoła władzom kościelnym po to, aby pogłębić przyjaźń między naszymi narodami, polskim i ukraińskim, a także żeby ten kościół stał się symbolem pojednania, tak ważnym przed przyszłymi mistrzostwami Euro 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE). – Aş vrea să ridic problema bolnavilor de leucemie, care zilnic mor în România sau în statele membre, fără să poată face nimic pentru că unele ţări nu sunt cuprinse în registrul internaţional al donatorilor neînrudiţi.

În Europa există acest registru dar, din păcate, nu toate ţările membre au acces la acest registru. În România, însă, acest registru nu funcţionează. Acest neajuns a dus la o rată a mortalităţii mult mai ridicată în România faţă de celelalte ţări membre. În fiecare zi mor sute de tineri pentru simplul fapt că nu au acces la acest registru. Însă această problemă nu reprezintă o prioritate pentru guvernul actual din România.

Aş dori ca statele membre să aibă acces, în mod egal, la acest registru. Acest fapt ar duce la diminuarea traficului ilicit de organe şi ar oferi o şansă la viaţă bolnavilor de leucemie, indiferent de situaţia lor financiară. De asemenea, cred că bolnavii ar trebui să beneficieze de transplantul de măduvă în funcţie de gravitatea stării lor, şi nu de naţionalitate.

Ţinând cont că astăzi am votat favorabil pentru învestirea doamnei comisar Vassiliou, îi solicit doamnei comisar să găsească o soluţie pentru această problemă. Toate instituţiile europene, inclusiv Parlamentul, ar trebui să susţină o campanie de informare.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). – Săptămâna trecută, România a avut onoarea să fie gazda Summit-ului NATO de la Bucureşti. În calitate de raportor pe marginea cooperării regionale la Marea Neagră, doresc să salut organizarea acestui eveniment crucial în regiunea Mării Negre, dar, mai ales, recunoaşterea explicită a importanţei strategice a acestei zone.

Îmi exprim speranţa ca această recunoaştere să însemne eforturi consolidate şi concrete la nivelul Uniunii Europene şi al NATO pentru a transforma Marea Neagră într-un spaţiu de stabilitate şi prosperitate şi a asigura securitatea întregului continent european.

Nu mai puţin importantă este recunoaşterea aspiraţiilor transatlantice ale Georgiei şi ale Ucrainei. Drumul acestor două ţări spre aderarea la NATO trebuie să fie ireversibil, iar anii 2008-2009 trebuie să devină semnificativi în înregistrarea unui progres în această direcţie, atât din partea celor două state, cât şi a NATO.

Salut, în concluzie, faptul că statele membre ale Alianţei au dat dovadă de flexibilitate şi viziune pe termen lung, transformând astfel Summit-ul de la Bucureşti într-un important punct de reper pentru extinderea NATO şi pentru dezvoltarea ulterioară a sistemului de securitate.

 
  
MPphoto
 
 

  Yannick Vaugrenard (PSE). – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à nouveau, ces derniers jours, en France, à Saint-Nazaire, des ouvriers, cette fois-ci grecs, employés par une société allemande sous-traitante d'une autre entreprise sous-traitante de la construction navale, se sont retrouvés sans salaire.

La jurisprudence de la Cour de justice européenne a permis de réaffirmer les droits sociaux des travailleurs détachés dans l'Union. Mais quelle est l'effectivité de ces droits si l'Europe ne se dote pas de la législation nécessaire pour pallier les carences des sous-traitants?

Il ne s'agit plus de cas isolés. Partout, dans l'Union européenne, les donneurs d'ordres ont de plus en plus recours à des sous-traitants en cascade, issus d'autres pays membres, et les cas d'ouvriers détachés non payés se multiplient. Trois hommes, trois salariés grecs ont finalement obtenu le paiement de leur salaire, mais seulement après trois semaines de grève de la faim.

Nous ne pouvons tenir des discours grandiloquents sur l'Europe et rester sans rien faire. Il est indispensable d'imaginer au plus tôt l'arsenal juridique nécessaire pour que les donneurs d'ordres soient déclarés responsables en cas de carence des sous-traitants.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). – Mr President, I would like to draw your attention to the parallel between the Olympic Games in Beijing and in Moscow 28 years ago. Granting the right to hold the Olympic Games in Moscow in 1980 was probably an artful plan designed by Jimmy Carter’s administration and his national security adviser, Zbigniew Brzezinski, to open the Soviet Union, at least for a short period, to the West and its democratic influence.

Our goal is to trigger democratisation in China and therefore we should appreciate the chance for such an international presence in a country that is otherwise rather isolated. Also, in boycotting the Beijing Olympics, we deprive the Chinese authorities of their triumph. We also lose the opportunity to introduce democratic values to the Chinese people at grassroots level. Our presence at the Olympic Games in Beijing should not be viewed as an acceptance of the Chinese authorities but as an effort to make the Chinese people see the need for the transition to a new regime.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio ringraziare i 25 colleghi che hanno sottoscritto una lettera al presidente e dittatore cambogiano Hun Sen, sollevando il caso di Saumura Tioulong, una delle leader del partito di Sam Rainsy. Voglio portare questo caso anche all'attenzione della Commissione. Abbiamo informazioni per cui c'è il rischio concreto che Saumura Tioulong, che è anche iscritta al partito radicale non violento, sia arrestata in queste ore in Cambogia. Finora non è accaduto, spero anche grazie all'intervento dei colleghi, ma è una situazione da seguire con la massima attenzione.

Voglio poi approfittare anche per fare presente al Presidente e a tutti i colleghi come l'ambasciata cinese ci abbia indirizzato a tutti una lettera in cui si parla della natura separatista della cricca del Dalai Lama che sarebbe violenta per natura, secondo questa lettera. Ecco, mi pare che sia proprio una delle dichiarazioni e concezioni che dobbiamo aiutare il regime cinese a superare per portare la democrazia in Cina, in Tibet e ovunque.

 
  
MPphoto
 
 

  Димитър Стоянов (NI). – За последните 48 часа в София, България, бяха извършени три поръчкови убийства. От встъпването в длъжност на сегашния министър на вътрешните работи Румен Петков, в България са извършени общо 22 поръчкови убийства на бизнесмени, мафиоти и политици. Нито едно от тях не е разкрито, няма нито един осъден. В понеделник посред бял ден в София беше разстрелян писателят Георги Стоев, издал няколко книги с разкрития за организираната престъпност. В същото време стана ясно, че министър Петков редовно е разговарял с личности от престъпния свят и дори е ходил на срещи с такива личности. Тези факти ясно говорят за пълното сливане на държавната власт с мафията. Говорят за това, че българският вътрешен министър е мафиот.

В предприсъединителния процес на българския народ беше обяснявано, че Съюзът ще бъде гарант за справяне с бандитизма и убийствата, гарант за стабилност и сигурност за живот без престъпления. Сега, когато всеки един от нас може да бъде следващата жертва, Съюзът трябва да действа, за да изчисти това срамно петно. Не само от България, но и от себе си.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (NI). – Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, поводът за моето изказване е поредното трагично събитие в България от последните дни, което не ни дава правото повече да мълчим. В понеделник в центъра на българската столица, София, показно бе разстрелян писателят Георги Стоев, който в поредица от десетина книги се осмели да извади на светло цялата истина за организираната престъпност в страната, за срастването й с политическия елит и съдебната система.

Поредното поръчково убийство показа безпощадно ясно, че прокуратурата, съдебната система и Министерство на вътрешните работи в нашата държава или нямат сили да се справят с престъпността, или, което е още по-страшно, нямат желание за това. С бездействието си те се превръщат в съучастник на престъпленията и се ползват единствено за политически рекет на инакомислещите. Неслучайно и самият председател на Европейската комисия, г-н Barroso, заяви това в прав текст при последното си посещение у нас. Горчивата истина е, че в България вече никой не е сигурен за живота си и трябва да си признаем, че без помощ от Европа самата държава в нашата страна е поставена на карта.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Mr President, the European Court of Human Rights has passed 24 rulings on appeals originating from inhabitants of Chechnya – 200 more are pending. The Court has found Russia responsible for shocking human rights abuses in Chechnya that include murder, torture and illegal detention. These abuses are continuing. In addition, up to 5 000 people have ‘disappeared’ – mostly murdered – at the hands of the state security services. Incredibly, not a single official has been held responsible for these acts.

I call on the EU, the Commission and the Council to make it clear to President Medvedev that Russia’s full compliance with the rulings of the Strasbourg Court will be a high-priority EU expectation with a view to resuming further partnership.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Mr President, I undertook a week-long mission to Chad in an effort to raise public awareness about the humanitarian crisis, particularly in the east of the country. I also wanted to assess what possible positive impact the EU peacekeeping mission led by Ireland could have in this present stage of its ongoing deployment in Chad.

Approximately 250 000 Sudanese refugees have crossed over the border since 2003, almost all of whom are located in 12 camps in the east of the country. There are also about 180 000 IDPs in eastern Chad who have moved and continue to move, fleeing inter-ethnic violence.

The World Food Programme in eastern Chad is now faced with the daunting challenge of pre-positioning six months of food supplies before the rainy season for these refugees and IDPs. Donor contributions are urgently required to ensure that purchases are completed in the coming months and that the food reaches Chad on time.

Regarding EUFOR, which is to provide protection for refugees, some of the members of the French military mission are now forming part of EUFOR. It is important that EUFOR is not seen as an extension of the French operations in Chad.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Mr President, in the six weeks since the election of Mr Christofias as the new President of Cyprus, more progress has been made towards trying to find a lasting solution on the island than in the previous four years. The atmosphere in Cyprus is full of renewed hope, but one thing is threatening to destroy the euphoric climate. This is the continued interference of the Turkish Army.

A week ago the Chief of Staff of the Turkish Army paid a sudden visit to Cyprus and made a number of inflammatory statements that almost stopped the peace process in its tracks. Today, the commander of the Turkish land forces was due to go to Cyprus and his presence is expected to create more problems for the peace negotiations.

I urge the President of this House and all my colleagues to use any diplomatic means at their disposal to strongly point out to the Turkish generals in Ankara that they should stop trying to destroy the peace dialogue in Cyprus and leave the Cypriots free to get on with the job of finding a solution to their island’s intercommunal problems.

Thank you, and may I also say, Mr President, how grateful we all are for your generosity in allowing so many people to speak this afternoon.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE-DE). – Mr President, the European Union is the largest exporter in the world today. This position is also due to the economic diversity of its Member States, some of which rely mostly on services and others on manufacturing.

In order to sustain the leading position of European exporters, we have to make sure that they compete in a fair global trade environment. The Community trade defence instruments that are meant to provide assurances for European economic operators in international trade need to be reformed. The use of the trade defence instruments has to be more accessible, more efficient and more transparent. The reformed Community trade defence instruments need to be equally accessible and efficient for stakeholders from both service-based economies and economies that have strong manufacturing sectors. They need to be equally accessible to the new and old Member States. The temptation of protectionism has to be strongly discouraged.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, le 5 avril, le prêtre chrétien orthodoxe Youssef Adel a été assassiné par des inconnus en plein centre de Bagdad. L'archevêque chaldéen de Mossoul, Monseigneur Rahho, fut enlevé fin février. Notre Parlement n'a pas réagi et son cadavre fut retrouvé mi-mars. Si la communauté internationale ferme les yeux, jamais la paix ne s'installera dans cette région. Les moyens financiers mis à disposition par l'Union européenne resteront inutiles si l'Union européenne ne protège pas la population locale.

Je demande à la Commission d'étudier la possibilité de gérer les fonds européens consacrés à l'Iraq aussi longtemps que les chrétiens d'Iraq restent les cibles de violences, d'enlèvements, de meurtres, d'attentats à la bombe. Je demande à notre Président de déclarer avec le Conseil, en notre nom, qu'il condamne fermement la persécution du personnel civil, humanitaire, sanitaire et religieux en Iraq.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Zbliża się czwarta rocznica największego rozszerzenia Unii – rozszerzenia o 10 nowych państw członkowskich. W większości są to kraje, które wymagają dużych nakładów, dużych środków wsparcia na modernizację i transformację gospodarki. Następnie przystąpiła Bułgaria i Rumunia. Te rozszerzenia były bardzo tanie dla budżetu Unii Europejskiej. Korzyści z rozszerzenia osiągnęły tak stare, jak i nowe państwa członkowskie.

Jesteśmy w czasie ratyfikacji traktatu lizbońskiego. To duży sukces, ale jednocześnie w czasie dyskusji o przyszłości Unii słyszy się o zmniejszeniu budżetu na lata 2014-2020. Jak chcemy realizować te nowe wyzwania, nowe wyzwania dla rozszerzonej Europy, jeśli chcemy mniej środków przeznaczyć na sprawy tak ważne dla Europy, dla świata, dla Unii Europejskiej?

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Este ponto está encerrado.

 
Правна информация - Политика за поверителност