Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2008 m. balandžio 9 d. - Briuselis Tekstas OL

20. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
Protokolas
MPphoto
 
 

  Pirmininkė. – Kitas darbotvarkės klausimas yra vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). – (MT) Iš pradžių taip pat norėčiau pasveikinti naują Komisijos narę A. Vassiliou. Gerb. Pirmininke, rytoj mes ruošiamės priimti sprendimą iš Globalizacijos fondo skirti beveik 700 000 eurų 675 Maltos darbininkams, praradusiems darbus „VF“ ir „Bortex“ kompanijose Maltoje, taip parodydami savo solidarumą. Solidarumas – pagrindinis Europos Sąjungos ramstis. Buvimas Europos Sąjungoje reiškia, kad valstybės narės turi atverti savo ekonomiką ir rinką konkurencijai, bet tuo pačiu jos nėra vienos. Europos Sąjunga reikalinga tam, kad palengvintų iššūkius, padėtų juos išnaudoti ir sumažintų jų galimą neigimą poveikį. Gerb. Pirmininke, šiandien „VF“ ir ‚Bortex“ darbininkai geriau žino, ką reiškia solidarumas ir Europos Sąjunga. Su tuo juos ir sveikinu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE). – (RO) Neseniai Liublijanoje įvykusių demonstracijų centre buvo atlyginimų skirtumo tarp vyrų ir moterų klausimas, trukdantis siekti socialinės sanglaudos.

Nors Europos Sąjungos lygmeniu padaryta svarbi pažanga, Slovėnijoje atlyginimai skiriasi 15 proc., o Rumunijoje – 13 proc.

Norėčiau atkreipti dėmesį į viešajame sektoriuje – tose srityse, kuriose daugiausiai dirba moterys – sveikatos apsauga, socialinė pagalba, švietimas, lengvoji pramonė ir viešasis administravimas – egzistuojančią problemą, . Šios sritys yra vienos iš blogiausiai apmokamų.

Pritariu Komisijos nario V. Špidlos išreikštam pritarimui atlyginimo skirtumų panaikinimo klausimu. Manau, būtina pagreitinti susijusiame veiksmų plane numatytų priemonių taikymą, ypač antruoju klausimu – atlyginimų skirtumai kaip pagrindinė užimtumo politikos dalis.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – Gerb. Pirmininke, norėčiau tarti kelis žodžius dėl Natūralių buveinių direktyvos įgyvendinimo Airijoje, ypač dėl durpių kasimo aukštapelkėse.

Airijos durpių pjaustytojai ir pelkių savininkai turėtų nustoti pjaustę durpes asmeniniam naudojimui. Tokia situacija susidarė dėl neriboto pramoninio ir komercinio durpių pjaustymo visoje ES, todėl faktiškai visos Europos aukštapelkės buvo sunaikintos. Svarbu suprasti, kad dauguma Airijos gyventojų, miestuose ir kaimo vietovėse, durpių pjaustymu verčiasi iš kartos į kartą. Šie žmonės neturėtų mokėti už tai, kad kiti sunaikino pelkes. Taip pat atsižvelgiant, kad nafta dabar kainuoja maždaug

110 eurų už cisterną, durpės suinteresuotiems asmenims dabar – labai svarbus ekonominis šaltinis.

Todėl šalies lygmeniu turi būti visiškai kompensuota už durpių pjaustytojų teisių netekimą ir parengti lankstūs susitarimai, kuriuose derėtų savininkų teisės su reikalingumu išsaugoti aukštapelkes.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL).(ES) Labai Jums dėkoju, Gerb. Pirmininke. Norėčiau paprašyti Europos Komisijos veikti greitai sprendžiant problemą, su kuria susiduria akredituoti Ispanijos žurnalistai Maroko Karalystėje. Maroko vyriausybė daro spaudimą ir grasina išvyti akredituotus Ispanijos žurnalistus už tai, kad jie informuoja apie Saharoje vykstantį konfliktą.

Nuo šių metų sausio mėnesio Ispanijos televizijos kanalams Televisión Española, TV3 and Canal Sur nebuvo suteikta leidimo transliuoti dėl to, kaip jie nušvietė konfliktą. Neseniai buvo grasinama ištremti iš šalies radijos stoties Cadena COPE korespondentą kartu su radijo stotimi Caden SER ir laikraščiu La Vanguardia.

Manau, nėra priimtina, kad mums laikantis kaimynystės politikos, Maroko vyriausybė trukdo saviraiškos laisvei ir grasina visiems Ispanijos akredituotiems Maroko Karalystėje žurnalistams, skirtingai nei likusiai Europos žiniasklaidai. Todėl kviečiu Europos Komisiją skubiai atsiliepti, kaip išspręsti šią situaciją.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Nuo pat savo kalbos pradžios norėčiau pasakyti, kad esu nelaiminga matydama, kaip dvi kaimyninės šalys, kurios yra bendros Europos dalis, teršia viena kitą čia, Europos Parlamente.

Kas vyksta Vengrijos kaime Mlynky? Remiantis naujausiais statistiniais duomenimis, 54 proc. kaimo gyventojų sudaro slovakai. Mlynky gyvenanti dauguma iškeldino iš dviejų kambarių penkias slovakų asociacijas, kur jos vykdė savo veiklą. Norėčiau pasakyti, kad kalbant apie elgesį su slovakų mažuma, šie veiksmai tik ledkalnio viršūnė. Vengrijos kaime esančioje slovakų mokykloje slovakų kalba yra dėstoma kaip užsienio kalba tris valandas per savaitę ir kunigas mišias laiko vengrų kalba. Daugiau dviem kalbomis nėra leidžiamas kaimo laikraštis.

Norėčiau padėkoti Vengrijos prezidentui L. Sólyomui, apsilankiusiam kaime ir išklausiusiam abiejų šalių. Taip pat norėčiau padėkoti Vengrijos ombudsmenui, kuris esant šiai padėčiai, palaiko slovakų mažumą. Tačiau panašu, kad vietos valdžia nenusileis. Tik už 30 kilometrų nuo šio kaimo, Ostrihomo miestelyje, iš ES fondų lėšų pastatytas draugystės tiltas. Tikiuosi, kad nugalės draugystė, kurią simbolizuoja šis tiltas.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski (UEN). – (PL) Gerb. Pirmininke, Bukarešte vokiečiai buvo prieš, kad Ukraina ir Gruzija būtų oficialiai pakviestos stoti į NATO. To priežastis buvo susirūpinimas ir nerimas, kad gali pablogėti santykiai su Rusija. Tačiau vokiečiai žino, kad baimė dėl Rusijos nėra pagrįsta, nes NATO pagrindas – gynybos sutartis ir ji daug prisidėjo siekdama išlaikyti taiką Europoje bei daugelyje kitų pasaulio regionų.

Todėl kyla klausimai, kodėl, kam ir prieš ką vokiečiai nori apsiginkluoti ir atstovauti vis labiau besivienijančioje 21 amžiaus Europoje. Tikrai ne prieš valstybes, esančias pietryčių Europoje, įskaitant Ukrainą ir Gruziją, atsižvelgiant į jų patirtį dėl Sovietų okupacijos? Ar vokiečiai trokšta vis labiau besivienijančioje Europoje prikelti 20 amžiaus politikos vaiduoklius ir demonus, t. y. sąjungas ir sutartis, dėl kurių kilo karai, vyko nusikaltimai, holokaustas ir Europos pasidalijimas?

Ar Vokietijos užimta pozicija Bukarešte yra ženklas, įspėjantis, kad Europos užsienio politika gali būti vykdoma pagal Vokietiją, žiūrint savo interesų, bet užmirštant karčią istorijos tiesą ?

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM). – (PL) Gerb. Pirmininke, Europos Taryba buvo įkurta žmogaus teisėms saugoti. Į jas įeina kiekvieno žmogaus teisė į gyvybę, remiantis bendrosiomis pagrindinėmis vertybėmis ir tuo pačiu metu stiprinant Europos gyventojų saugumą – tai apima draudimą žudyti. Tuo tarpu per 2008 m. balandžio 16 d. įvyksiantį plenarinį posėdį parlamentinėje asamblėjoje bus nagrinėjamas pranešimas pavadinimu „Saugaus ir teisėto aborto galimybės Europoje“, kuriame siūloma užtikrinti moterims galimybę pasidaryti abortą, panaikinti kliūtis abortams atlikti, kontracepcijos priemones pardavinėti už mažą kainą, įskaitant ankstyvojo aborto priemones, kurios ne tik žalingos medicininiu požiūriu, bet ir labai neetiškos.

Norėčiau pasisakyti prieš šį pranešimą, kuriame išsižadama tikslų, dėl kurių buvo įkurta Europos Taryba ir skatinama žudyti labiausiai bejėgius bei remiama kontracepcija.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE). (FR) Gerb. Pirmininke, energijos ir klimato dokumentų rinkinys žymi naujos šantažo rūšies atsiradimą – naudojant išskiriamą anglies dvideginį. 2008 m. balandžio 4 d. paskelbusi apie 575 darbo vietų netekimą Gandrange Mozelyje, „Arcelor-Mittal“ kompanija sutinka išsaugoti 124 darbo vietas, jeigu galės gauti išmetamo CO2 pažymėjimus. Ir sušvelninta darbo vietų netekimą Lorraine mieste,
“Arcelor-Mittal“ kampanija leidžia sklisti gandams dėl galimo CO2 surinkimo bandomojo projekto, nors šis procesas dar nėra pagrįstas energijos neutralumo prames. Gandrange kompanija Mozelyje tampa didelių energijos sąnaudų reikalaujančių pramonės šakų, kurias Europos Vadovų Taryboje gina Prancūzijos prezidentas N. Sarkozy, Trojos arkliu,.

Džiaugiuosi, kad Komisijos narė yra čia su mumis, nes norėčiau, kad būtų atmestas šis naujos rūšies šantažas naudojantis išskiriamu anglies dvideginiu. Kad būtų veiksmingas, energijos ir klimato dokumentų rinkinyje reikia remtis Europos teisės aktais. Europos Parlamentas turi pareikalauti, kad Taryba laikytųsi mūsų nustatytų taisyklių ir nenusileistų pramonės įmonėms, ieškančioms laisvų kvotų. Būdami vieni iš įstatymų leidėjų, turime užtikrinti, kad Europos mažosios ir vidutinės įmonės turėtų lygiai tokias pačias galimybes gauti kvotas kaip ir didžiosios pramoninės kompanijos.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE-DE). – (HU) Iš Rumunijos į Vengriją emigravę Vengrijos piliečiai ir tapę pensininkais po to, kai 2007 metais Rumunija įstojo į Europos Sąjungą, iki šiol nėra gavę pensijų, priklausančių už Rumunijoje išdirbtus metus.

Remiantis galiojančiu susitarimu tarp Rumunijos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių, nuo 2007 m. sausio 1 d. Rumunijos valdžia privalėjo tiesiogiai išmokėti pensijas tiems, kuriems jos priklauso. Jau kelis mėnesius Rumunija to nedaro. Vengrijos piliečiai, gaunantys pensijas nuo Rumunijos įstojimo 2007 m., gauna tik pensijos dalį, priklausančią jiems Vengrijoje. Rumunijos valdžia šių klausimų sprendimą vilkina, nepaisant to, kad Rumunijoje turėtų galioti tiesiogiai susiję ES direktyvos.

Kadangi Europos Komisijai priklauso prižiūrėti atitikimą ES direktyvoms, prašau Komisiją ištirti, kas vyksta Rumunijoje dėl pensijų įvertinimo ir mokėjimo bei atkreipti Rumunijos valdžios dėmesį į tai, kad ji turi kiek galima greičiau išspręsti šią problemą. Maža paguoda, jei šie pensininkai laimėtų bylą Liuksemburge.

 
  
MPphoto
 
 

  Miloš Koterec (PSE). – (SK) Vietos vyriausybė Vengrijos kaime Mlynky, kur 55 proc. gyventojų sudaro slovakai, pritarė mero pasiūlymui iškeldinti dvi slovakų mažumos organizacijas iš tradicinių „Slovakų namų“.

Organizacijos raštu pateikė protestą vietos valdžiai, atkreipdamos dėmesį į tai, kad taip pažeidžiama esama padėtis ir kenkiama slovakų mažumos Mlynky kaime nacionaliniams interesams. Bet kuriuo atveju, sprendimas dėl iškeldinimo nėra atsitiktinis poelgis. Jis buvo priimtas po vietos valdžios sprendimo nustoti leisti dvišalį žurnalą, pakeisti TV transliaciją, nuostolingą mažumos atžviligu ir sumažinti slovakų mokytojų atlyginimus. Ši tendencija iš esmės bloga ir privalau protestuoti prieš tokius veiksmus. Tokie veiksmai ir sprendimai pirmiausia yra pavojingi, nes bendrai ir galbūt iš anksto apgalvotu būdu kenkia mažumos padėčiai nagrinėjamoje vietovėje ir mažina esamus mažumų teisių standartus. Vengrijos ombudsmenas nacionalinėms ir etninėms mažumoms G. Kállai paskelbė, kad šie veiksmai nesuvokiami. Vietos valdžios veiksmai Mlynky, kuriais pakartotinai kenkiama slovakų mažumai – labai blogas ženklas, ypač tada, kai aukštesnieji Slovakijos ir Vengrijos vyriausybių pareigūnai rengia šalių ministrų pirmininkų susitikimą, per kurį tikimasi pagerinti santykius tarp mūsų šalių.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Kai kurie Europos Parlamento nariai išreiškė savo susirūpinimą dėl anglis naudojančios energijos jėgainės statybų Trebišovo mieste rytų Slovakijoje.

Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad Slovakijos Respublikos ekonomikos ministerija atmetė šią idėją ir nemano, kad 2030 m. toliau bus tęsiamos energijos jėgainės statybos, pagal Slovakijos Respublikoje nustatytą energijos saugumo programą. Norėčiau palaikyti Trebišovo miesto gyventojus, kurie drąsiai pasipriešino šios energijos jėgainės statyboms.

Taip pat norėčiau pažymėti, kad buvęs Slovakijos Respublikos ministras pirmininkas Mikuláš Dzurinda ir kiti politikai, kurie yra susirūpinę neigiamu energijos jėgainės poveikiu aplinkai ir gyvenimo kokybei Trebišove bei unikaliam Tokajaus vynuogių auginimo regionui, besiribojančiams su Ukraina ir Vengrija, palaiko Trebišovo piliečių veiksmus.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Pannella (ALDE). (IT) Gerb. Pirmininke, jei leistumėte, norėčiau pateikti Komsijai, Parlamento pirmininkui ir Tarybai tam tikros informacijos. Jei net ir atsitiktinai Pekinas pripažins, kad visuose savo viešuose pasirodymuose ir pareiškimuose per paskutiniuosius kelerius metus Dalai Lamas niekada neprašė nepriklausomybės, bet autonomijos, ir kad visuose viešuose pasirodymuose kvietė nenaudoti smurtinių veiksmų, šis pareiškimas iš Pekino galėtų būti tuoj pat išaiškintas kaip atvirumo ir gero valios vyriausybės tremtyje ir paties Dalai Lamos gestas. Tikiuosi, kad mes norime judėti šia kryptimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).(EL) Gerb. Pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai, Europos šalių finansų ministrai nusprendė visos Europos mastu nedidinti darbo užmokesčių, kovojant su didėjančiu pragyvenimo minimumu. Mes visi žinome apie Liublijanoje įvykusius mitingus. Ką tik kalbėjęs mano kolega jau minėjo juos. Visi taip pat žinome apie išaugusį pragyvenimo minimumą, kuris sužlugdė vidutines ir žemas pajamas gaunančių gyventojų grupes. Ką ES dėl to padarė? Visiškai nieko! Vietoj to, toliau auga didelių kompanijų vadovų darbo užmokestis, o paprastiems darbuotojams tampa vis sunkiau išgyventi iki mėnesio pabaigos.

Pabaigoje norėčiau pažymėti, kad M. Almunia nurodė poveikį produktyvumui dėl galimo darbo užmokesčio padidinimo. Tokie pareiškimai yra kaip antausis šimtams tūkstančių darbininkų, turinčių finansinių sunkumų. Didelis tarptautinių bendrovių pelnas niekam nėra paslaptis.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Beňová (PSE). – (SK) Paskutiniai Vengrijos policininkų veiksmai prieš romus rodo rimtą pavojų pagrindiniams principais, kuriais vadovaujamasi šiandienėje Europoje, kaip ir tai, kad atvirai propaguojamas ekstrimizmas ir revizionizmas, ieškoma išorės priešų kaimyninėse šalyse ir tarp kitų šalių piliečių. Tai vyksta tada, kai prisiekė šios oranizacijos nauji nariai mažiau nei prieš dvi savaites: jie sulaukia paramos iš politinių partijų ir grupuočių, esančių Vengrijos viduje ir už jos ribų.

Tai ne tik didėjanti grėsmė, bet ir problema, kuri iš esmės veikia ne tik visus demokratinių pažiūrų žmones Vengrijoje ir kaimyninėse šalyse bei visoje Europoje. Agresyvaus nacionalizmo, rasizmo, ksenofobijos, antisemitizmo ar neofašizmo demosntravimui nėra ir neturi būti vietos demokratinėje Europoje. Šis fenomenas negali būti laikomas kaip tarpusavyje susiję ar nedideli įvykiai ir jokių būdu negali būti pateisinami.

Štai kodėl kviečiu Europos institucijas pradėti rimtai spręsti šį klausimą.

 
  
  

PIRMININKAUJA M.A.DOS SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Erasmus Mundus programa, skirta tarpkultūriniam supratimui skleisti ir reklamuoti Europos Sąjungą labai gerais švietimo rezultatais, nėra pasiekiama jauniems žmonėms Baltarusijoje.

Baltarusija – šalis, kurioje negerbiamos žmogaus teisės, šalis, kurioje tautinės mažumos ir profsąjungos diskriminuojamos, o pilietinio požiūrio demonstravimas persekiojamas. Ypač jauni žmonės baudžiami už savo įsitikinimus atimant jiems galimybę įgyti išsimokslinimą.

Privalome rasti būdą, kaip suteikti jauniems Baltarusijos žmonėms, kenčiantiems nuo diskriminacijos ir negalintiems įgyti žinių savo šalyje, teisę pasinaudoti Erasmus Mundus programa. Varšuvos universitetas ir kitos mokymo institucijos priėmė studentus, išmestus iš Baltarusijos mokymo institucijų už dalyvavimą mitinguose.

Tikiuosi, kad Europos Sąjunga ras būdą, kaip išspręsti šią problemą.

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Lucas (Verts/ALE). – Gerb. Pirmininke, kitą savaitgalį Kanadoje, Atlanto vandenyno pakrantėje, prasidės antrasis didžiausios pasaulyje komercinės ruonių medžioklės etapas. Kanados vyriausybė užtikrino, kad ši medžioklė bus humaniška: ruonių medžiotojai pagal išduotas licencijas privalo apsvaiginti ruonius, patikrinti ar jie yra be sąmonės ir nuleisti jiems kraują prieš nudirdami odą.

Tačiau, nepriklausomų stebėtojų žodžiais, tai nevyksta. Tai paaiškėjo, kai jiems buvo leista stebėti ruonių medžioklę. Nuolatinės žuvininkystės departamento pastangos sutrukdyti šių metų medžioklės stebėjimui kelia nerimą kaip ir akivaizdūs ruonių medžioklės taisyklių pažeidimai, kurie buvo užregistruoti. Jei Kanados valdžia yra tokia tikra, kad šių taisyklių yra laikomasi, kodėl ji daro viską, kad gyvūnų gerovės specialistai ir žurnalistai to nematytų ?

Be to, turėtume nepamiršti, kad niekur taip nebuvo laiduota dėl gyvūnų gerovės per komercinę ruonių medžioklę, kaip Rusijoje ir Namibijoje. Kadangi šiuo metu esantys teisės aktai greitai nustos galioti, svarbu, kad Komisija reaguodama į raštinį pareiškimą 38, imtųsi skubių veiksmų, pateikdama pasiūlymą uždrausti importą ir eksportą bei prekybą iš ruonių pagamintais produktais. Toks draudimas nepaveiktų natūrinio ūkio, bet parodytų įsipareigojimą apsaugoti gyvūnų gerovę.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Gerb. Pirmininke, šiuo metu Portugalijoje tarptautinės bendrovės grasina perkelti dalį savo produkcijos, kaip tai vyksta su „Yasaki Saltano“ ir „Delphi“ bendrovėmis. Abiem atvejais, šios tarptautinės bendrovės, gaminančios automobilių dalis, gavo milijonus eurų iš Bedrovės fondų fabrikams įkurti ir profesiniam darbininkų mokymui. Dabar, tvirtindama, kad automobilių pramonė patiria problemų, „Yasaki Saltano“ bendrovė nori atleisti daugiau nei 400 darbininkų Vila Nova de Gaia mieste. Maždaug 70 proc. jų sudaro moterys. Dauguma iš jų turi sveikatos problemų dėl sausgyslių ligų, kurios atsirado dėl darbo bendrovėje. Šiuo atveju kyla du klausimai: kokia šių bendrovių socialinė atsakomybė ir kokių priemonių bus imtasi siekiant apsaugoti darbuotojų teises ir gamybą mūsų šalyse?

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (NI). – (HU) Pirmiausia Kosovas, o dabar Tibetas. Abiem atvejais, nacionalistinių-komunistinę politiką vykdančių valstybių žiauri kolonistinė politika baigėsi kraujo praliejimu. Abiem atvejais, atsisakius pripažinti žmonių teisę patiems savarankiškai nuspręsti, iššaukė krizę, kuri sukėlė grėsmę viso pasaulio taikai. Nobelio taikos prizo laureatas Dalai Lama parodė Tibeto žmonėms įvykdytą kultūrinį genocidą ir demografinę agresiją.

Buvusioje komunistinėje Rumunijoje taip pat buvo naudojami panašūs metodai. Ceauşescu taip pat laikė mažumų engimą Rumunijos vidaus reikalu, taip kaip tvirtina Kinija Tibeto atveju.

Tegul Europos Parlamentas kartu su popiežiumi Benediktu XVI imasi veiksmų prieš neteisybę, neapykantą ir smurtą. Tegul taip pat kovoja, siekdamas užtikrinti teritorinę autonomiją Tibetui. Pažvelkime į Dalai Lamą ir Romos katalikų popiežių, sakančius čia, Europos Parlamente, kad nėra taikos be teisingumo.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Aktualiausia tema, nagrinėta 10-ajame ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto susitikime, įvykusiame vasario mėn. Europos Parlamente, buvo vizų apdorojimo tobulinimas.

Po Šengeno erdvės plėtros praėjusiųjų metų pabaigoje, sąlygos, kuriomis remiantis Ukrainos piliečiams išduodamos vizos į visas ES šalis, tapo griežtesnės. Mokesčiai ir laukimo laikas išaugo. Neturėtų būti statoma nauja Berlyno siena prie ES išorės sienos tada, kai Ukraina sprendžia dėl savo ateities.

Štai kodėl pritariu susitarimui tarp Slovakijos ir Ukrainos dėl vidaus sienų. Tai palengvins dažną Slovakijos ir Ukrainos sienų kirtimą pasienio regionuose dėl socialinių, kultūrinių, ekonominių ar šeimos priežasčių. Greitas vizų režimo klausimo išsprendimas padėtų Ukrainos gyventojus įtikinti ES narystės nauda.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Gerb. Pirmininke, vienas iš paskutinės Šengeno erdvės plėtros padarinių yra vidaus ES sienų kontrolės panaikinimas. Lenkija panaikino visus kontrolės punktus ir vien mano provincijoje buvo uždaryta 55 sienos kontrolės punktai. Tačiau dėl jų uždarymo, vietos valdžiai būtina kontroliuoti išlikusią infrastruktūrą. Ją sudaro daug pastatų, bokštų, angarų, sandėlių ir automobilių stovėjimo aikštelių kartu su gretimai esančia žeme, puikioje vietoje, dažnai šalia svarbių tarptautinių susisiekimo kelių. Rajonų, kuriuose yra šios infrastruktūros, vietos valdžią domina jų valdymas, tačiau jos neturi tam lėšų. Vadinasi, didelė tikimybė, kad visi šie įrengimai bus panaudoti komercinėms reikmėms.

Todėl kreipiuosi į Europos Komisiją, kad būtų sukurtas specialus fonas padėti pasienio teritorijoje esantiems rajonams panaudoti šią infrastruktūrą viešajam interesui tenkinti, taip pat tarpvalstybiniams tikslams bei kultūrinei integracijai skatinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). – (PL) Gerb. Pirmininke, naudodamasis proga norėčiau išreikšti savo pagarbą drąsiems Tibeto kalnų žmonėms, kovojantiems už tautos nepriklausomybę. Tai ką pasakysiu nėra demonstracija prieš Kinija. Priešingai, gerbiu Kinijos žmonės, kurie taip pat kovojo dėl savo tautos laisvės prieš Japonijos okupaciją ir už laisvę bei pilietines teises Kinijos viduje. Toks pavyzdys būtų 19 a Boksininkų sukilimas. Dėl to Kinija dar labiau neturėtų riboti Tibeto gyventojų apsisprendimo teisės.

Būdami Europos Parlamento nariai, privalome akivaizdžiai pademonstruoti savo solidarumą su Tibetu, ne tik žodžiais, bet ir darbais. Europos politikai neturėtų rodyti pritarimo Pekino žaidynėms jose dalyvaudami. Šiuo metu turėtume nesiartinti prie Pekino. Sakau tai kaip Atėnų olimpinių žaidynių entuziastingas fanas ir stebėtojas. Tai mažiausia, ką galėtume padaryti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Gerb. Pirmininke, rytoj bus dešimtosios Belfasto susitarimo metinės. Kai kas mano, kad tai būtina paminėti. Aš taip negalvoju. Kodėl? Todėl, kad tai yra Belfasto susitarimas, dėl kurio Šiaurės Airijoje truko 30 metų terorizmas, pakenkęs teisingumui ir demokratijai – juo anksčiau laiko buvo suteikta amnestija visiems tinkamai nuteistiems kalintiems teroristams, buvo nurodyta į regiono, kurį niokojo dešimtmečiais, valdžią įtraukti neatgailaujančius teroristus. Tai bus pasiekta sudarius privaloma koaliciją.

Mano atstovaujamas regionas yra vienintelis regionas visoje Europos Sąjungoje, kuriame piliečiams atsisakoma sutiekti pagrindinę, demokratinę teisę neišrinkti nepatinkančios partijos į valdžią. Kodėl? Nes Belfasto susitarime yra nustatyta, kad jei yra valdžia, jos sudėtyje turi būti visos partijos. Toks yra Belfasto susitarimas ir tai nėra teisinga. Todėl reikėtų jį pasmerkti, o ne minėti.

 
  
MPphoto
 
 

  Petya Stavreva (PPE-DE). – (BG) Gerb. Pirmininke, garbingi kolegos, mano šalies Bulgarija pirmaisiais narystės Bendrijoje metais susidūrė su vienu iš didžiausių iššūkių – užtikrinti skaidrumą ir užkirsti kelią netinkamam lėšų iš Europos fondų naudojimui.

Remdamas antikorupcines pastangas, inicijavau viešosios piliečių tarybos, kontroliuojančios ES lėšų naudojimą steigiant Bulgarijos žemės ūkį, įkūrimą. Tai bus ne oficiali institucija, bet pilietinės visuomenės struktūra, skirta visiems norintiems, kad lėšos, skirtos Bulgarijos vystymuisi, nebūtų tuščiai išeikvotos dėl korupcijos, netinkamo panaudojimo, blogo valdymo., Puikus tikslas – nustatyti viešos kontrolės mechanizmus ir suteikti galimybę gauti informaciją, kaip lėšos yra naudojamos žemės ūkyje, įgyvendinami projektai ir panaudojama geriausia šios srities patirtis. Nepamirškime, kad aktyvus piliečių dalyvavimo socialiniame politiniame gyvenime skatinimas yra pagrindinis Bendrijos prioritetas.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – (RO) Daugiau nei metai praėjos nuo tada, kai Rumunija ir Bulgarija įstojo į ES ir beveik devyneri metai nuo Bolonijos proceso pradžios, tačiau aštuoniose Europos šalyse nepripažįstami aukštojo mokslo diplomai ir kita kvalifikacija, įgyta šiose dviejose valstybėse narėse.

Daug kartų Rumunijos piliečiai, norintys įsidarbinti ar tęsti mokslus užsienyje, buvo diskriminuojami.

Nepripažįstant diplomų, taip pat mažai dalyvaujama Europos studentų mobilumo programose, ypač magistro.

Pvz., Rumunijos studentas negali dalyvauti Erasmus Mundus finansuojamoje magistratūros programoje universitete, esančiame bet kurioje iš aštuonių valstybių narių, nepripažįstančių pagrindinio studento aukštojo mokslo diplomo.

Tokia valstybės narės piliečių diskriminacija riboja jų galimybes gauti lėšų iš Europos Sąjungos akademiniam mobilumui.

Europos Komisija neseniai pasmerkė tokį elgesį. Manau, kad Europos Parlamentas turėtų laikytis tokios pačios pozicijos.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin-Ioan Nechifor (PSE). – (RO) Keičiantis klimatui, kai pagrindinių gamtos išteklių, ypač energijos išteklių lieka vis mažiau ir jie tampa brangesni, bendra žemės ūkio politika galėtų tapti veiksmingu įrankiu Europos Sąjungos tikslams pasiekti.

Kita vertus, dėl neatitikimo Bendrijos taisyklėms žemės ūkio srityje, šiuo metu Europos Komisija susigrąžino iš vienuolikos valstybių narių ne mažiau kaip 83 milijonų eurų. Tai nėra labai didelė suma, tačiau kadangi bendra žemės ūkio politika yra finansuojama iš viešųjų lėšų, manau, kad būtinas ilgalaikis Komisijos dalyvavimas kartu su valstybėms narėms, ypač padedant naujai įstojusioms valstybėms siekiant, kad žymiai sumažėtų pažeidimų ir maisto patikimumas bei sauga taptų pasiekiamu tikslu Europos Sąjungoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Greitai Komisija pasiūlys naują direktyvos dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi transporto infrastruktūra pakeitimą.

Iki 2008 m. Komisija, išanalizavusi visus galimus variantus, įskaitant lėšas aplinkos apsaugai, triukšmą, eismo kamščius ir transporto infrastruktūros būklę, galėtų pateikti bendrai pritaikomą, skaidrų ir išsamų metodą visoms išorinėms išlaidoms įvertinti. Jis nustatytų ir būtų pagrindu tolesniam mokesčių už naudojimąsi infrastruktūromis skaičiavimui.

Taip gautos pajamos galėtų būti iš naujo investuotos į naujas infrastruktūras. Kelių transportui reikalingos specialiai pritaikytos stovėjimo aikštelės, kuriose vairuotojai galėtų saugiai ilsėtis ir nekiltų pavojus jų transporto priemonėms ir vežamoms prekėms.

Manau, kad valstybės narės turėtų gauti finansinę paramą ir būtų verčiamos daugiau investuoti į saugias stovėjimo aikšteles, transporto infrastruktūros gerinimą ir vystymą.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). – (ET) Gerbiamieji Parlamento nariai, Europos Sąjungos valstybės narės nuo Estijos iki Lenkijos dėl nacių agresijos ir dešimtmečiais vykusio sovietinio teroro neteko milijonų talentingiausių ir verslių savo piliečių. Europos Parlamento ataskaitoje „Piliečių Europa“ nustatytas veiksmas „Gyvoji Europos atmintis“. Jos tikslas užkirsti kelią nacizmui ir stalinizmui ir paminėti nacistinio ir stalinistinių režimų aukas.

Dabar praėjus 70 m. nuo slapto susitarimo tarp Stalino ir Hitlerio sudarymo, Europoje vis dar nėra visiškai įsisąmonintas Stalino aparato vykdytas smurtas. Valstybės narės turėtų įkurti nuolatinę tarpvyriausybinę darbo grupę, kurios užduotis būtų atlikti objektyvų bolševikų ir KGB įvykdytų nusikaltimų tyrimą ir įvertinti juos remiantis Europos vertybėmis.

Todėl rugpjūčio 23 d. turi būti pavadinta „Gyvosios stalinizmo ir nacizmo aukų Europos atminties diena“. 1939 m. rugpjūčio 23 d. naciai ir bolševikai padalino Europą į dvi įtakos zonas. Taip darydami, jie atvėrė didelę žaizdą Europoje, kuri iki šio dar nėra visai užgijusi.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE). – (RO) Norėčiau pasinaudoti šia proga pasisakyti Europos Parlamento posėdyje dėl NATO susitikimo įvykusio balandžio 2–4 d. Rumunijos sostinėje Bukarešte.

Mums visiems žinoma, koks svarbus NATO tiek euroatlantinės zonos saugumui, tiek naujai įstojusių šalių demokratijos stiprinimui ir gerovei. Rumunija įstojo į organizaciją 2004 m. ir tikimės, kad tą patį padarys Kroatija ir Albanija, šalys, Bukarešte pakviestos įstoti į NATO.

Esu tikras, kad per dialogą su Graikija, bus išspręsta krizė dėl Makedonijos pavadinimo, kad kita patikima Europos Sąjungos partnerė Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija būtų pakviesta stoti į NATO.

Taip pat žinome, kad stojimas į NATO – svarbus žingsnis integruojantis į Europos Sąjungą.

Kaip Europos Parlamento ALDE frakcijos narys, palaikau NATO atvirumą Ukrainai ir Gruzijai. Tai –svarbus ženklas dėl šių šalių vietos Europoje.

Esu įsitikinęs, kad mes Europos Sąjungoje ir ypač Europos Parlamente, taip pat atvirai skatinsime Ukrainą ir Gruziją eiti teisingu keliu, Europos keliu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Gerb. Pirmininke, ES Reformų sutarties ratifikavimas tęsiasi. Sekdamas Prancūzijos, Rumunijos, Slovėnijos ir Vengrijos parlamentų pėdomis, Lenkijos parlamentas taip pat priėmė sprendimą ratifikuoti sutartį. Greičiausiai nieko blogo neatsitiko, išskyrus tai, kad parlamento nariai skubėdami ratifikavo sutartį ir dažnas neskyrė pakankamo dėmesio jos turiniui. Esant tokiai situacijai visiškai pateisinama, kad buvo pareikštos iniciatyvos ratifikuoti sutartį šalių referendumuose. Šiaip ar taip, demokratijoje visi piliečiai yra suverenūs, o ne tik parlamento nariai. Svarbiausia išraiškos forma yra referendumas, o ne kompromisinis parlamento narių ir parlamentų balsavimas. Piliečiai turi teisę nepripažinti sutarties ratifikavimo jos neskaitę.

Tokie faktai jau yra pamatas politiniams ir šalių ginčams ateityje. Iš tikrųjų viskas turėjo vykti remiantis žmogaus teisėmis ir šalių bei žmonių laisva valia bendram labui.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI). – (PL) Gerb Pirmininke, norėčiau pasisakyti dėl nuosavybės, tautos ir religinių mažumų teisių paisymo Ukrainoje, kuri išreiškė norą stoti į Europos Sąjungą. 1962 m. tarybinė valdžia uždarė Lvove Šv. Magdalenos katalikų bažnyčią ir pavertė ją vargoninės muzikos koncertų sale, kartu sunaikindama daugybę vertingų relikvijų. Nuo 1991 m. Lvovo gyventojai stengiasi atgauti Šv. Magdalenai skirtą bažnyčią, tačiau iki šiol nesėkmingai.

Turint galvoje Lenkijos ir Ukrainos tautų susitaikymą, norėčiau šiame Europos Parlamento forume kreiptis į Lvovo miesto valdžią, kad būtų Šv. Magdalenos bažnyčia būtų grąžinta Bažnyčiai, siekiant sustiprinti abiejų šalių tautų draugystę. Ši bažnyčia taptų susitaikymo simboliu, o tai labai svarbu artėjant 2012 m. Europos futbolo čempionatui.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE). – (RO) Norėčiau pasisakyti žmonių, sergančių leukemija, klausimu, kiekvieną dieną mirštančių Rumunijoje ar kitose valstybėse narėse, nes kai kurios šalys nėra įtrauktos į tarptautinį šeimai nepriklausančių donorų registrą.

Šis registras yra Europoje, deja, ne visos valstybės narės gali juo naudotis. Rumunijoje šis registras neveikia. Dėl to Rumunijoje yra daug didesnis mirtingumas nei kitose valstybėse narėse. Kiekvieną dieną šimtai jaunų žmonių miršta negalėdami pasinaudoti registru. Nepaisant to, šios problemos sprendimas nėra dabartinės Rumunijos vyriausybės prioritetas.

Norėčiau, kad valstybėms narėms būtų suteiktos vienodos galimybės juo naudotis. Tai padėtų sumažinti neteisėtą prekybą organais ir suteiktų sergantiems leukemija žmonėms teisę į gyvenimą nepriklausomai nuo jų finansinės padėties. Taip pat manau, kad sergantiems žmonėms kaulų čiulpai turėtų būti persodinami atsižvelgiant į jų ligos rimtumą, o ne į tautybę.

Šiandien balsavome dėl įgaliojimų Komisijos narei A.Vassiliou suteikimo, prašau Komisijos narę išspręsti šią problemą. Visos Europos institucijos, įskaitant Parlamentą, turėtų remti informacijos kampaniją.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). – (RO) Praėjusią savaitę Rumunijai teko surengti NATO susitikimą, įvykusį Bukarešte. Kaip pranešėjas dėl regioninio bendradarbiavimo Juodosios jūros zonoje, norėčiau pasveikinti, kad šis svarbus renginys įvyko Juodosios jūros regione, aiškiai pripažįstant strateginę šio regiono svarbą.

Tikiuosi, kad šis pripažinimas taip pat reiškia, kad Europos Sąjunga ir NATO dės bendras ir konkrečias pastangas, kad Juodosios jūros regionas taptų stabilus, suklestėtų ir užtikrintų viso Europos žemyno saugumą.

Ne mažiau svarbus yra Gruzijos ir Ukrainos transatlantinių troškimų pripažinimas. Šių dviejų šalių kelias į NATO turėtų būti negrįžtamas. 2008–2009 m. turėtų tapti svarbūs darant pažangą šia kryptimi, tiek šių abiejų šalių, tiek NATO.

Baigdamas, norėčiau pasveikinti, kad organizacijos nariai parodė lankstumą ir sukūrė ilgalaikę viziją. Susitikimas Bukarešte tapo svarbi NATO plėtros ir tolesnio saugomo sistemos vystymo gairė.

 
  
MPphoto
 
 

  Yannick Vaugrenard (PSE). (FR) Gerb. Pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai, per paskutines kelias dienas, Saint-Nazaire mieste Prancūzijoje, vėl nebuvo už sumokėta už darbą kai kuriems darbininkams, šį kartą graikams, dirbantiems Vokietijos subrangovo paskirto kitam subrangovui laivų statybos pramonėje.

Europos Teisingumo Teismas savo sprendimais dar kartą patvirtino darbininkų, laikinai komandiruotų ES viduje, užimtumo teises, tačiau ar jos yra veiksmingos, jeigu Europoje nėra būtinų teisės aktų, kad būtų galima kompensuoti už subrangovų nesėkmes?

Tai nėra pavieniai atvejai. Visoje Europos Sąjungoje kai kurie užsakovai vis labiau naudojasi subrangovais iš kitų šalių. Daugėja atvejų, kai laikinai komandiruotiems darbuotojams nėra sumokama. Trims vyrams, graikų darbininkams, galiausiai buvo sumokėta, bet tik po trijų savaičių trukusio bado streiko.

Negalime pompastiškai kalbėti apie Europą ir nieko nedaryti. Svarbu, kad kaip galima greičiau priimtume būtinus teisės aktus, kad užsakovai atsakytų už subrangovus.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). – Gerb. Pirmininke, norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į analogiją tarp Olimpinių žaidynių Pekine ir Maskvoje prieš 28 m. Teisės rengti Olimpines žaidynes Maskvoje 1980 m. suteikimas greičiausiai buvo Jimmy Carterio administracijos ir jo šalies patarėjo saugumo klausimais Zbigniewo Brzezinski gudrus planas atverti Tarybų Sąjungą Vakarų Europai ir jos demokratinei įtakai.

Mūsų tikslas yra Kinijos demokratizacija, todėl turėtume vertinti suteiktą tarptautinio dalyvavimo galimybę gana izoliuotoje šalyje. Taip pat, boikotuodami Pekino olimpines žaidynes, leidžiame Kinijos valdžiai triumfuoti. Taip pat netenkame progos pristatyti demokratines vertybes paprastiems Kinijos žmonėms. Mūsų dalyvavimas Pekino olimpinėse žaidynėse neturėtų būti suvokiamas kaip Kinijos valdžios pripažinimas, bet kaip pastangos padėti Kinijos žmonėms suvokti būtinybę pereiti prie naujo režimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Gerb. Pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai, norėčiau padėkoti savo 25 kolegoms Europos Parlamento nariams, pasirašiusiems laišką Kambodžos ministrui pirmininkui ir diktatoriui Hun Sen dėl Saumura Tioulong, vieno iš Sam Rainsy partijos vadovų. Taip pat norėčiau atkreipti Komisijos dėmesį į šį atvejį. Turime informacijos, kad Saumurai Tioulungui yra iškilusi reali grėsmė, kad jis taip pat kaip radikalios nesmurtinės partijos narys gali būti suimtas Kombodžoje. Iki šiol tai neįvyko, ir tikiuosi, kad taip atsitiko iš dalies dėl mano kolegų Europos Parlamento narių įsikišimo. Tačiau turime atidžiai stebėti situaciją.

Norėčiau naudodamasis proga pranešti Pirmininkui ir visiems savo kolegoms, kad gavome laišką iš Kinijos ambasados, kuriame rašome apie „separatistinę“ Dalai Lamos „gaujos“ prigimtį, kuri, šio laiško žodžiais, gali panaudoti smurtą. Man atrodo, kad tai vienas iš pranešimų ir idėjų, kurių turėtume padėti Kinijos režimui atsisakyti, kad Kinijoje, Tibete ir visur kitur įsigalėtų demokratija.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitar Stoyanov (NI). – (BG) Per paskutines 48 val. Bulgarijos sostinėje Sofijoje buvo įvykdytos trys užsakytos žmogžudystės. Nuo tada, kai dabartinis vidaus reikalų ministras Roumen Petkov pradėjo eiti pareigas, Bulgarijoje buvo įvykdyta iš viso 22 užsakytos žmogžudystės – verslininkų, mafijos bosų ir politikų. Nei viena iš jų nebuvo išaiškinta, niekas nebuvo nuteistas. Pirmadienį dienos metu buvo nužudytas rašytojas Georgi Stoev. Jis kelių knygų apie organizuotų nusikaltimų tyrimus autorius. Taip pat išaiškėjo, kad ministras Petkovas reguliariai palaikė ryšius su nusikalstamo pasaulio atstovais ir net buvo su jais susitikęs. Šie faktai akivaizdžiai rodo, kad vyriausybė ir mafija veikia kartu. Noriu pasakyti, kad Bulgarijos vidaus reikalų ministras yra mafijos žmogus

Iki stojimo Bulgarijos žmonėms buvo sakoma, kad Europos Sąjunga padės įveikti kovą su banditais ir žmogžudžiais, užtikrins stabilumą ir saugumą, gyvenimą be nusikalstamumo. Šiandien kiekvienas iš mūsų galime tapti kita auka, todėl Sąjunga turi veikti, kad būtų užlopyta ši gėdinga žaizda. Ne tik Bulgarijos, bet ir jos pačios.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI). – (BG) Gerb. Pirmininke, kolegos, kalbu čia dėl prieš kelias dienas Bulgarijoje įvykusio kito tragiško įvykio, privertusio nutraukti tylą. Bulgarijos sostinės Sofijos centre demonstratyviai buvo nušautas rašytojas Georgi Stoev. Maždaug dešimtyje savo knygų jis išdrįsto atskleisti visą tiesą apie organizuotą nusikalstamumą mūsų šalyje ir glaudžius ryšius su politiniu elitu ir teisėjais.

Ši viena iš daugelio užsakytų žmogžudysčių parodė negailestingą tiesą, kad mūsų šalies prokuratūra, teismai ir vidaus reikalų ministerija nekovoja su nusikalstamumu, o gal net nenori to daryti. Dėl savo neveiklumo, jie tampa nusikaltimų bendrininkais ir yra naudojami politiniam nonkonformistų reketui. Nėra atsitiktinumas, kad savo paskutinio vizito Bulgarijoje metu, tai tiesiogiai pasakė ir Europos Komisijos pirmininkas J. M. Barroso. Karti tiesa, kad Bulgarijoje daugiau niekas nesijaučia saugus dėl savo gyvybės ir turime pripažinti, kad be Europos pagalbos, mūsų šalies valstybingumas yra pavojuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Gerb. Pirmininke, Europos žmogaus teisių teismas priėmė 24 sprendimus dėl Čečėnijos gyventojų prašymų. Daugiau nei 200 dar nėra išspręsti. Teismas nusprendė, kad Rusija yra atsakinga už siaubingus žmogaus teisių pažeidimus Čečėnijoje, įskaitant žmogžudystes, kankinimus ir neteisėtus areštus. Be to, „dingo“ daugiau nei 5 000 žmonių. Dauguma jų žuvo nuo šalies saugumo tarnybos rankų. Neįtikėtina, bet nei vienas pareigūnas nebuvo už šiuos veiksmus patrauktas atsakomybėn.

Kviečiu ES, Komisiją ir Tarybą aiškiai parodyti prezidentui Medvedevui, kad yra tikimasi, kad Rusija vykdys Strasbūro teismo priimtus sprendimus, kad būtų tęsiamas tolesnis bendradarbiavimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Gerb. Pirmininke, dalyvavau savaitės trukmės misijoje Čade, mėgindamas didinti gyventojų sąmoningumą dėl vykstančios humanitarinės krizės, ypač šalies rytuose. Taip pat norėjau įvertinti dislokuotos Čade ES taikos palaikymo misijos, kuriai vadovauja Airija, poveikį šiuo metu.

Maždaug 250 000 pabėgėlių iš Sudano nuo 2003 m. krito sieną. Beveik visi jie yra įsikūrę 12 stovyklų šalies rytuose. Taip pat, rytų Čade yra 180 000 šalies viduje perkeltųjų asmenų (ŠVPA), kurie keliasi ir toliau kelsis, bėgdami nuo vykdomo etninio smurto.

Rytų Čade vykdoma pasaulinė maisto programa susidūrė su bauginančiomis problemomis dėl išankstinės šešių mėnesių maisto išteklių vietos paskyrimo šiems pabėgėliams ir ŠVPA, kol neprasidėjo lietingasis laikotarpis. Donorų prašoma skubiai patvirtinti, kad ateinančiais mėnesiais bus baigtos įsigyti prekės ir maistas laiku pasieks Čadą.

Dėl Europos Sąjungos vadovaujamų pajėgų (EUFOR), teikiančių pagalbą pabėgėliams, kai kurie Prancūzijos karinių pajėgų nariai dabar yra EUFOR sudėtyje. Svarbu, kad EUFOR nebūtų laikomas Prancūzijos vykdomų operacijų Čade išplėtimu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Gerb. Pirmininke, praėjus šešioms savaitėms po D. Christofias išrinkimo naujuoju Kipro prezidentu, padaryta didesnė pažanga nei per paskutiniuosius keturis metus, siekiant rasti ilgalaikį sprendimą dėl salos padėties. Kipre tvyro vėl atgimusios vilties atmosfera, bet vienas dalykas gali sunaikinti šias euforines nuotaikas. Tai – nuolatinis Turkijos kariuomenės kišimasis.

Prieš savaitę Turkijos kariuomenės personalo vadas netikėtai apsilankė Kipre ir padarė keletą kurstančių pranešimų, kurie vos nesustabdė vykstančio taikos proceso. Šiandien Turkijos sausumos pajėgų vadas turėjo vykti į Kiprą ir jo buvimas turėtų sukelti daugiau problemų derantis dėl taikos.

Primygtinai reikalauju, kad šių rūmų pirmininkas ir visi mano kolegos pasinaudotų visomis savo turimomis diplomatinėmis priemonėmis, siekdami parodyti Turkijos generolams Ankaroje, kad jie turi liautis žlugdyti taikos dialogą Kipre ir leisti Kipro gyventojams rasti sprendimą dėl saloje esančių problemų tarp bendruomenių.

Dėkoju. Taip pat, gerb. Pirmininke, norėčiau pasakyti, kad esame dėkingi už Jūsų dosnumą leidžiant šią popietę pasisakyti tiek daug žmonių.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE-DE). – Gerb. Pirmininke, Europos Sąjunga šiandien yra didžiausia eksportuotoja pasaulyje. Tokia padėtis susidarė dėl ekonominės valstybių narių įvairovės, iš kurių vienos daugiau priklausomos nuo paslaugų, o kitos – nuo gamybos.

Kad išlaikytume Europos eksportuotojų pagrindines pozicijas, turime užtikrinti jų konkurenciją sąžiningos pasaulinės prekybos aplinkoje. Bendrijos prekybos dokumentai, garantuojantys Europos ekonominius veikėjus tarptautinėje prekyboje, turi būti peržiūrėti. Prekybos apsaugos dokumentų naudojimas turi būti labiau prieinamas, veiksmingas ir skaidrus. Pertvarkyti Bendrijos prekybos apsaugos dokumentai turi būti vienodai prieinami ir veiksmingi visoms suinteresuotoms šalims, tiek turinčioms ekonomiką, kurioje vyrauja paslaugų sektorius, tiek toms, kuriose vyrauja gamyba. Jie turi būti vienodai prieinami naujosioms ir senosioms valstybėms narėms. Neturi būti skatinamas protekcionizmas.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE). (FR) Gerb. Pirmininke, balandžio 5 d. Bagdado centre nežinomų užpuolikų buvo nužudytas krikščionių ortodoksų dvasininkas . Mosulo Chaldean archivyskupas monsinjoras P. F. Rahho buvo pagrobtas vasario pabaigoje. Parlamentas į tai nereagavo ir kovo viduryje buvo rastas jo kūnas. Jei tarptautinė bendruomene užmerks akis, šiame regione niekad neįsivyraus taika. Europos Sąjungos finansinės lėšos bus išvaistytos, jei nebus apsaugoti vietos gyventojai.

Prašau Komisijos įvertinti galimybę tvarkyti Irakui skirtas Europos lėšas tol, kol Irako krikščionys išliks smurto, pagrobimų, žmogžudysčių ir bombų atakų aukomis. Prašau Pirmininko kartu su Taryba paskelbti bendrą pranešimą ir griežtai pasmerkti civilių, asmenų, teikiančių humanitarinę pagalbą, sveikatos srities darbuotojų ir religinių atstovų persekiojimą Irake.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Artėja ketvirtojo svarbiausiojo Europos Sąjungos plėtros etapo metinės, per kurį naujosiomis valstybėmis narėmis tapo 10 naujų šalių. Daugiausia tai yra šalys, kurias reikia remti ir skirti lėšų, kad būtų modernizuota ir pertvarkyta ekonomika. Vėliau prisijungė Bulgarija ir Rumunija. Ši plėtra labai mažai kainavo Europos Sąjungos biudžetui. Plėtros naudą pajautė tiek senosios, tiek naujosios valstybės narės.

Dabar yra ratifikuojama Lisabonos sutartis. Tai didžiulis pasisekimas, bet kalbant apie Sąjungos ateitį, kalbama apie biudžeto mažinimą 2014–2020 m. Kaip mes planuojame kovoti su šiais naujais iššūkiais, jei ruošiamės skirti mažiau pinigų tokiems svarbiems visai Europai, pasauliui ir Europos Sąjungai klausimams?

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkė. − Baigiame vienos minutės kalbas.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika