Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0188(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0064/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0064/2008

Συζήτηση :

PV 09/04/2008 - 23
CRE 09/04/2008 - 23

Ψηφοφορία :

PV 10/04/2008 - 9.8
CRE 10/04/2008 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0116

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 9 Απριλίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

23. Στήριξη ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στουςτομείς της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0064/2008) του κ. Paul Rόbig, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, σχετικά με τη στήριξη ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη (COM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Potočnik, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, εξετάζουμε σήμερα την πρόταση της Επιτροπής για στήριξη του κοινού προγράμματος Eurostars, και σας ευχαριστώ που μου παραχωρείτε λίγα λεπτά για να εξηγήσω τα καίρια χαρακτηριστικά και τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας.

Το κοινό πρόγραμμα Eurostars αποσκοπεί να στηρίξει τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης. Αυτές οι ΜΜΕ μπορούν να διαθέτουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά χάρη στην εργασία τους στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης. Έχουν τη φιλοδοξία και την ικανότητα να αναπτυχθούν και να γίνουν τα «αστέρια» του αύριο.

Μια ομάδα 29 χωρών του δικτύου EUREKA, και πλέον και το Λουξεμβούργο, το οποίο μόλις υπέβαλε αίτηση ένταξης, αποφάσισαν να αναπτύξουν το κοινό πρόγραμμα, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο να στηρίξει τις ΜΜΕ που αναλαμβάνουν τις δικές τους δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, σε συνεργασία με τους εταίρους τους.

Προκειμένου να ενισχύσει τον αντίκτυπο αυτής της πρωτοβουλίας, η Επιτροπή πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συμμετάσχουν οικονομικά στο κοινό πρόγραμμα Eurostars, βάσει του άρθρου 169 της Συνθήκης, με ποσό που θα ανέρχεται έως και τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Μέσω αυτού του ποσού θα αντληθούν περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ από τις συμμετέχουσες χώρες για την επόμενη εξαετία.

Μια ιδιαίτερα σημαντική πτυχή αυτής της πρωτοβουλίας είναι ότι οι συμμετέχουσες χώρες δεσμεύονται να ενσωματώσουν τα εθνικά τους προγράμματα προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Επιπλέον, το πρόγραμμα Eurostars ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ του προγράμματος πλαισίου και του EUREKA. Για τους λόγους αυτούς, πιστεύω ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Είμαι ευγνώμων προς τον εισηγητή, κ. Rόbig, καθώς και προς τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας για την καλή συνεργασία τους και τις βελτιώσεις που εισηγήθηκαν στην πρόταση της Επιτροπής. Εξ ονόματος της Επιτροπής, μπορώ να σας ενημερώσω ότι αποδεχόμαστε τις προτάσεις αυτές.

Εκτιμώ ιδιαιτέρως το γεγονός ότι συμφωνήσατε να εξετάσετε ταχέως τη συγκεκριμένη πρόταση, ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στο πρώτο κάλεσμα του Eurostars. Μια ταχεία έγκριση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έστελνε πράγματι ένα ισχυρό μήνυμα στην κοινότητα των ΜΜΕ ότι οι συνεχείς επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας είναι καίριας σημασίας για τη διατήρηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Το Eurostars πρέπει να αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για το πώς τα κράτη μέλη μπορούν να συνεργάζονται αυξάνοντας τα κοινά σημεία των εθνικών τους προγραμμάτων και για το πού η κοινοτική χρηματοδότηση έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο αντίκτυπο του προγράμματος, προς όφελος της κοινότητας ευρωπαϊκών ΜΜΕ και, φυσικά, προς όφελος ολόκληρης της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig, εισηγητής. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη σλοβενική Προεδρία, καθώς έπραξε ό,τι ήταν δυνατόν μέχρι την τελευταία στιγμή ώστε να διασφαλιστεί ότι θα είναι δυνατή η έγκαιρη εφαρμογή αυτού του προγράμματος.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω βεβαίως όλους τους συναδέλφους βουλευτές, καθώς αποδείξαμε για άλλη μία φορά πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι πράγματι η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εάν σκεφτείτε ότι η έκθεση παρουσιάστηκε μόλις τον Ιανουάριο και ότι αύριο διεξάγεται η ψηφοφορία της, διαπιστώνετε ότι το Κοινοβούλιο, η Προεδρία και η Επιτροπή μπορούν να συνεργαστούν πολύ αποτελεσματικά. Μπορούμε να είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι γι’ αυτό.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη γραμματεία της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, καθώς δεν είναι εύκολη η διαπραγμάτευση ενός σχετικά πολύπλοκου ζητήματος σε τόσο σύντομο διάστημα, η κατάλληλη προετοιμασία και η σωστή εφαρμογή των βασικών αρχών. Είμαστε ευτυχείς που η Σλοβακία, το Ηνωμένο Βασίλειο και –την τελευταία στιγμή– το Λουξεμβούργο, κάτι που μάθαμε μόλις εχτές, εξέφρασαν τις τελευταίες εβδομάδες την επιθυμία να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα. Θα καταθέσω και μια προφορική τροπολογία επ’ αυτού αύριο, και θα ζητήσω συνεπώς από την Προεδρία να συμπεριληφθεί το Λουξεμβούργο αύριο στην αναφορά των κρατών μελών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Λουξεμβούργο.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, εμείς στο Κοινοβούλιο τονίζαμε ένα διαφανές και πάνω από όλα μη γραφειοκρατικό, αλλά αποτελεσματικό πρόγραμμα για την προώθηση της έρευνας. Αυτό πρέπει επίσης να εκπληρώσει κυρίως τη διακαή επιθυμία μας να καταβάλλονται εφάπαξ ποσά και να λαμβάνονται γρήγορες αποφάσεις, ώστε να αντλούν οι επιχειρήσεις τα απαιτούμενα κεφάλαια για τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων, και να μην ζητούν τραπεζικά δάνεια εκ των προτέρων και να αναγκάζονται συχνά να περιμένουν μεγάλο διάστημα για να λάβουν τα χρήματα.

Πιστεύω, Επίτροπε Potočnik, ότι αυτό το πρόγραμμα αποτελεί ένδειξη καλύτερης ρύθμισης, ότι μπορέσαμε πράγματι να επιτύχουμε εδώ κατάλληλη εφαρμογή των στόχων αναφορικά με τις ΜΜΕ και καλύτερη ρύθμιση βάσει του έβδομου ερευνητικού προγράμματος πλαισίου. Ακόμη, η συμμετοχή και η διαχείριση από το Eureka είναι υποδειγματική, καθώς το Eureka μπορεί να λάβει πολύ αποτελεσματικές και ταχείες αποφάσεις σχετικά και να αναλαμβάνει εντέλει μεγάλο μερίδιο της ευθύνης.

Τέλος, η Κοινότητα παρέχει το ένα τρίτο της ενίσχυσης. Κύριε Επίτροπε, όπως προαναφέρατε, συζητούμε για έως και 100 εκατομμύρια ευρώ. Καινούργιο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι επίσης ότι πρόκειται για γνήσιο πρόγραμμα «από τη βάση στην κορυφή» και, ως εκ τούτου, προέρχεται από την επιχειρηματική κοινότητα, από τις μικρές, υψηλής έντασης έρευνας ή μεσαίες επιχειρήσεις. Είμαι πράγματι υπερήφανος για το γεγονός ότι η γραμματεία της Eurostat στις Βρυξέλλες λειτουργεί εδώ στην αγορά με μεγάλη αποτελεσματικότητα και υψηλή ταχύτητα σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς φορείς χρηματοδότησης και ότι, συνεπώς, καθίσταται δυνατή η επικέντρωση σε ερευνητικές δραστηριότητες προσανατολισμένες στην αγορά με στόχο βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα εμπορικά αποτελέσματα.

Αυτό είναι καίριος παράγοντας για την εργασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτικό. Ούτε οι επιχειρήσεις ούτε οι αρχές πρέπει να επιβαρύνονται κατά τη διαδικασία με υψηλό κόστος. Αντιθέτως, όλα πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια και συνέπεια, ώστε κάθε μεμονωμένη επιχείρηση να μπορεί να απαντά στις ερωτήσεις που της τίθενται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, χωρίς τεράστια έξοδα. Το ελέγξαμε πρόσφατα αυτό. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Erna Hennicot-Schoepges, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (FR) Κυρία Πρόεδρε, αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή μας, τον Paul Rübig, για την έκθεσή του και να τον ευχαριστήσω για το γεγονός ότι συμφώνησε να υποβάλει προφορική τροπολογία για τη συμπερίληψη του Λουξεμβούργου στο πρόγραμμα και, με αυτό τον τρόπο, να επανορθώσει τις διοικητικές καθυστερήσεις που προκάλεσαν την απουσία του.

Γνωρίζουμε, κύριε Επίτροπε, τουλάχιστον από την πρώτη έκθεση αξιολόγησης για τη διαδικασία της Λισαβόνας, ότι οι ΜΜΕ διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας. Ωστόσο, το επίπεδο της συμμετοχής τους δεν ανταποκρίνεται ακόμη στις προσδοκίες, και τα τελευταία στοιχεία για τις επενδύσεις το αποδεικνύουν.

Συνεπώς, αυτό το ειδικό πρόγραμμα πρέπει να διευκολύνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ και επίσης να μειώνει τυχόν υπερβολική γραφειοκρατία. Πράγματι, κατά κάποιον τρόπο το θέμα είναι να θέτουμε τα πράγματα στη σωστή βάση, να καλύπτουμε τον κίνδυνο και να υπερνικούμε τη διστακτικότητα των εταιρειών όταν αποφασίζουν να επενδύσουν σε έρευνα και καινοτομία, κάτι που ίσως αποτελεί και κακοδαιμονία της νοοτροπίας των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Συγχαίρω τον εισηγητή μας για την επιμονή του να εγκριθεί η πρόταση σε πρώτη ανάγνωση, κάτι που θα επιταχύνει την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος, θα διασφαλίσει την αποτελεσματικότητά του και θα αποδείξει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία ίσως δεν είναι τόσο προβληματική όσο την κατηγορούν ορισμένες φορές, αλλά ότι μπορεί να δρα αποτελεσματικά προς όφελος των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (ES) Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σε αυτήν τη συζήτηση. Αρχικά, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο του.

Εδώ και αρκετό καιρό, σε διάφορα φόρουμ καθώς και στο Κοινοβούλιο, η πιθανή σχέση μεταξύ του κοινοτικού προγράμματος πλαισίου και του διακυβερνητικού προγράμματος EUREKA αποτελεί αντικείμενο αναλύσεων και συζητήσεων, καθώς και τα δύο σχετίζονται με σημαντική βοήθεια προς τις ΜΜΕ. Το αποτέλεσμα αυτών των συνεργιών είναι η κοινοτική χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Eurostars, σύμφωνα με το άρθρο 169 της Συνθήκης, ένα πρόγραμμα που συμπληρώνει το πρόγραμμα πλαίσιο μέσω αυτών που πιστεύω ότι είναι οι βασικές αρετές του EUREKA: η δομή του «από τη βάση στην κορυφή», που επιτρέπει την καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες των ΜΜΕ και διευκολύνει τη συμμετοχή, δεδομένου ότι η γραφειοκρατία που απαιτείται για να συμμετάσχει μια επιχείρηση στο πρόγραμμα πλαίσιο αποτελεί, σε πολλές περιπτώσεις, υπερβολικό βάρος το οποίο είναι αδύνατον να αντέξουν πολλές ΜΜΕ.

Η στήριξη για μεγαλύτερη ενοποίηση των ΜΜΕ στον τομέα Ε&Α είναι κάτι το οποίο σύστηνε ανέκαθεν το Κοινοβούλιο, και το Eurostars μπορεί να συμβάλλει σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Γα αυτούς τους λόγους, η εν λόγω πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, ο κ. Rübig παρουσίασε μια εξαιρετική –ως συνήθως– έκθεση. Συγχαρητήρια.

Πρόκειται για πολύ σημαντικό θέμα, καθώς η εισαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων στη βιομηχανική και επιχειρηματική πρακτική μπορεί να διευκολυνθεί σχετικά άμεσα μέσω των ΜΜΕ. Αυτό αποτελεί θεμελιώδη πτυχή της στρατηγικής της Λισαβόνας. Συνεπώς, είναι θετικό ότι το πρόγραμμα Eurostars στηρίζεται στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για διεθνικές επιχειρήσεις και χρηματοδοτεί την εργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας των ΜΜΕ σε συνεργασία με ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικές οντότητες και άλλες μεγάλες εταιρείες.

Η κατεύθυνση της έρευνας είναι επίσης σημαντική. Πρέπει να ευνοεί την αγορά και να έχει όσο το δυνατόν πιο άμεσες πρακτικές εφαρμογές. Αυτή η καλή ιδέα, που στηρίζει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, πρέπει να είναι μη γραφειοκρατική και σαφής, περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών πτυχών της. Αυτό είναι σημαντικό για όλους τους εταίρους, ιδιαίτερα για τους επιχειρηματίες. Η επιτυχία του συγκεκριμένου προγράμματος θα αποτελέσει καλό παράδειγμα για το μέλλον. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα σπαταληθούν 100 εκατομμύρια ευρώ που διαθέτουμε.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. COCILOVO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Miloslav Ransdorf, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (CS) Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχουν το 70% των θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντούτοις, αυτές οι επιχειρήσεις επενδύουν μόνο 4% στην επιστήμη, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, κάτι που χωρίς αμφιβολία είναι η αιτία που δεν αξιοποιούν καλύτερα τις επιχειρηματικές τους δυνατότητες. Πρέπει να αναπτύξουμε τις δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός του πλαισίου της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το κάνουμε αυτό: παρέχοντας καλύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση και καλύτερους δανειοληπτικούς όρους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνεργάζονται καλύτερα με τον δημόσιο τομέα και βοηθώντας τις να βελτιώσουν τους δεσμούς τους με μεγάλες επιχειρήσεις ώστε τα μικρά και τα μεγάλα συστήματα να είναι αμοιβαία συνδεόμενα. Πιστεύω ότι αυτό είναι εφικτό και μπορεί να επιτευχθεί σε σχετικά σύντομο διάστημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (SV) Κύριε Πρόεδρε, η ΕΕ επεκτείνει τη δράση της σε ολοένα και περισσότερους τομείς. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αρχή βάσει της οποίας να αποφασίζεται τι πρέπει να κάνει η ΕΕ. Μια συνετή αρχή είναι αυτή που μνημονεύεται συχνά στους πολιτικές ομιλίες, αλλά αγνοείται στο επίπεδο λήψης αποφάσεων: η αρχή της επικουρικότητας. Αυτή η αρχή δεν συνηγορεί υπέρ της κεντρικής έρευνας και ανάπτυξης, με εξαίρεση ορισμένα έργα μεγάλης κλίμακας, όπως το Galileo ή η ενέργεια σύντηξης. Η συνοδευόμενη από γραφειοκρατία έρευνα και ανάπτυξη σε μεγάλους οργανισμούς μειώνει την απόδοση των χρημάτων που επενδύονται, δεν την αυξάνει. Σπάνια υπάρχει κάποιος λόγος τα κράτη μέλη να στείλουν χρήματα στις Βρυξέλλες και κατόπιν να τα ζητούν οι ερευνητές τους πίσω. Αυτή η εκτίμηση ισχύει ιδίως όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο ενθουσιασμός που δείχνουν οι ερευνητές και οι επιχειρήσεις πηγάζει από το γεγονός ότι πιστεύουν εσφαλμένα ότι συνολικά θα διατεθούν περισσότεροι πόροι. Τίποτα δεν υποδεικνύει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Hudacký (PPE-DE). – (SK) Αρχικά, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία του σε αυτήν την έκθεση. Πιστεύω ότι χάρη πρωτίστως στον κ. Rübig το Κοινοβούλιο κατόρθωσε να βρει μια συμβιβαστική λύση που είναι αποδεκτή και από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο και πρέπει να οδηγήσει στην έγκριση αυτής της πρότασης σε πρώτη ανάγνωση.

Πιστεύω ότι η πρωτοβουλία EUREKA σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη στην επιχειρηματική κοινότητα. Το γεγονός ότι τόσο πολλές χώρες συμμετέχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία επιβεβαιώνει ότι πριν από αυτό το πρόγραμμα δεν υπήρχε ενδιαφέρον να επιλυθούν τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Παρά τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης δεν έχει επιλύσει το πρόβλημα του πώς οι ΜΜΕ προσεγγίζουν τα κεφάλαια που παρέχονται προς στήριξη των δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό να διαπιστώνουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία «από τη βάση στην κορυφή» κέρδισε σε τόσο μεγάλο βαθμό την αποδοχή όλων των σχετιζόμενων θεσμικών οργάνων. Αν και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, το γεγονός είναι ότι ορισμένα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Αναφέρομαι εδώ στα κριτήρια καταλληλότητας των ΜΜΕ, και συγκεκριμένα στο ποσοστό του χρόνου και του ετήσιου κύκλου εργασιών που αφιερώνεται στις ερευνητικές δραστηριότητες.

Προσωπικά, είμαι της άποψης ότι κατά τον καθορισμό αυτών των κριτηρίων πρέπει να αποκτήσουμε ευρύτερη προοπτική και να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να ανοίξουμε το πρόγραμμα Eurostars σε μικρότερες επιχειρήσεις με σημαντικές δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης παρά το μέγεθός τους.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να αναφέρω πόσο ευχαριστημένος είμαι που και η χώρα μου, η Σλοβακία, συμμετέχει σε αυτήν τη συνεργασία: αυτό θα βελτιώσει την κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η ανάπτυξη των οποίων υστερεί σε ορισμένο βαθμό έως σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Αρχικά, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή Rübig και θα ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριμένα σημεία. Για την οικονομική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, καίριας σημασίας είναι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επενδύουν στην εφαρμοσμένη έρευνα.

Τα 22 κράτη μέλη και τα 5 κράτη του Eureka που αποφάσισαν να επενδύσουν, μαζί με την Επιτροπή, 400 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ΜΜΕ αντιστοιχούν στο 99% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η επιλογή των έργων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Eurostars πρέπει να γίνεται βάσει της επιστημονικής αριστείας και του οικονομικού αντικτύπου.

Παρ’ όλα αυτά, εφιστώ την προσοχή στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν τη συγχρηματοδότηση του 50% της αξίας του έργου.

Πολλές μικρές επιχειρήσεις θα προτιμούσαν να διαθέσουν τους ειδικούς επιστήμονές τους σε έργα με ταχεία οικονομική απόδοση, εις βάρος των μακροχρόνιων ερευνητικών προγραμμάτων.

Επίσης, η χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων βάσει επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να καθορίσει την πορεία πολύ μεγάλου αριθμού ΜΜΕ που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή έρευνα.

Ευελπιστώ ότι, κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού, το πρόγραμμα Erasmus για τους νέους επιχειρηματίες θα συνεχιστεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Joel Hasse Ferreira (PSE).(PT) Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και να προωθήσουμε την επιστημονική και τεχνολογική τους ανάπτυξη. Οι ΜΜΕ χρειάζονται μια στέρεη τεχνολογική βάση προκειμένου να μπορέσουν να αυξήσουν τη συνεισφορά τους στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη.

Κατά κανόνα, οι ΜΜΕ έχουν μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την προσαρμοστικότητα, καθώς δεν παρεμποδίζονται από γραφειοκρατικές διαδικασίες και συνήθως διοικούνται από επιχειρηματίες και διευθυντές που είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένοι στην εργασία τους για τη δημιουργία πλούτου. Η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και προσαρμοστικότητας καθιστά ευκολότερη την έναρξη νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων που αφορούν την παραγωγή ή/και την πώληση νέων προϊόντων ή τη λειτουργία νέων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των καταναλωτών ή άλλων επιχειρήσεων.

Αυτά τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες μπορεί συχνά να απαιτούν πιο γερή τεχνολογική βάση από αυτήν που διατίθεται σε πολλές μικρές επιχειρήσεις, συνεπώς το πρόγραμμα κοινής έρευνας και ανάπτυξης Eurostars που αποσκοπεί στη στήριξη των ΜΜΕ θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω του δυνητικού αντικτύπου του στην «πραγματική οικονομία». Κατά συνέπεια, θα βοηθήσει στη βελτίωση των ικανοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε διάφορα κράτη μέλη, υπηρετώντας τους πολίτες ως καταναλωτές, καθώς και την ευρωπαϊκή οικονομία. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσει στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Για όλους αυτούς τους λόγους, η έκθεση του κ. Rübig είναι εξαιρετική χρήσιμη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE). – (RO) Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Rübig για τον ορθό και ταχύ τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε αυτήν την έκθεση.

Αυτή η έκθεση δημιουργεί προϋποθέσεις για μια νέα προσέγγιση της στρατηγικής της Λισαβόνας συνδέοντας απλά την έρευνα με τις ΜΜΕ. Κατά συνέπεια, δίνουμε νέα αξία στην ανταγωνιστικότητα και νέα ενίσχυση στη σύσταση νέων ΜΜΕ με καινοτόμο δραστηριότητα. Το Eurostars πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για την επανέναρξη της ευρωπαϊκής οικονομικής δραστηριότητας, ένα πρόγραμμα για ευρωπαϊκά καινοτόμα αστέρια, ένα διαφανές, ευέλικτο και μη γραφειοκρατικό πρόγραμμα.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω ζητώντας από την Επιτροπή, από κοινού με όλα τα κράτη που συμμετέχουν σε αυτό, να ενθαρρύνει και να προωθήσει το εν λόγω πρόγραμμα, που συνδέεται στενά με τα ευρωπαϊκά ζητήματα προτεραιότητας: την αλλαγή του κλίματος, την ενεργειακή απόδοση, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, τον αγώνα για την καταπολέμηση του καρκίνου.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Το κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης Eurostars στηρίζει ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης για τη διεξαγωγή προσανατολισμένης στην αγορά έρευνας στο πλαίσιο διεθνικών έργων, που εφαρμόζονται εξ ονόματος διάφορων ενώσεων ΜΜΕ.

Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα τη σημασία της μεταφοράς γνώσεων και την ανάγκη συνεργασίας εντός του πλαισίου του προγράμματος αυτού μεταξύ των ίδιων των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών, με βάση βιομηχανικές και οικονομικές εταιρικές σχέσεις. Το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα με προσέγγιση «από τη βάση στην κορυφή», που προσαρμόζεται άμεσα στις ανάγκες των επιχειρήσεων που διεξάγουν έρευνα και συμμετέχουν σε αυτό, είναι μια πολύ θετική πτυχή. Το βασικό ζήτημα είναι ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες είναι προσανατολισμένες στην αγορά και στοχεύουν στην επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων εμπορικών αποτελεσμάτων.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ένα νέο χαρακτηριστικό του προγράμματος αυτού: την εισαγωγή της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης καταμερισμού του κινδύνου που έχει σχεδιαστεί για πιο επικίνδυνα προγράμματα Ε & ΤΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κ. Potočnik και τον κ. Rübig. Το κοινό πρόγραμμα Eurostars είναι ένα εξαιρετικό μέσο για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της καινοτομίας. Οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης και δαπανούν τουλάχιστον 10% του κύκλου εργασιών τους στην έρευνα και την ανάπτυξη αποτελούν καίριους παράγοντες σε αυτόν τον χώρο.

Η Ουγγαρία συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα και το ενδιαφέρον της γι’ αυτό είναι τεράστιο. Πάνω από 200 επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια έχουν κάνει αίτηση, αν και ένα πρόβλημα που προκύπτει τώρα είναι ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν προβλέψει επαρκείς πόρους. Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, διατίθενται μόνο 500 000 ευρώ, που αρκούν μόνο για 2-3 σχέδια. Συνεπώς, πιστεύω ότι τα κράτη μέλη πρέπει σε κάθε περίπτωση να αυξήσουν τους πόρους που διαθέτουν για αυτόν τον σκοπό ή να προσπαθήσουν να δαπανούν τουλάχιστον το 3% του ΑΕγχΠ στην έρευνα και την ανάπτυξη, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύω ότι το Eurostars και το EUREKA ανήκουν στο είδος των προγραμμάτων που παρέχουν ένα εξαιρετικό μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Και πάλι συγχαρητήρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, για να το θέσω απλά, είναι αποδοτικό να επενδύουμε σε μικρές επιχειρήσεις.

Επιστημονικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι μικρές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλές τεχνολογίες έχουν δυνατότητες καλής απόδοσης στον τομέα της καινοτομίας, και θα ήθελα να το αυτό τονίσω ιδιαιτέρως. Το ίδιο συμβαίνει με τις οικογενειακές επιχειρήσεις, όπου οι επενδύσεις γίνονται σε ένα παιδί ώστε να υπάρχει ορισμένη συνέχεια, κάτι που θεωρώ ότι αποτελεί υγιή τρόπο εξέλιξης των πραγμάτων. Επιπλέον, αυτές οι επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα ευέλικτες και με λίγα έξοδα μπορούν να μετακινηθούν από το ένα μέρος στο άλλο και από το ένα προϊόν στο άλλο. Πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ότι εάν πάνω από το 60% των εισοδημάτων στην ΕΕ προέρχεται από ΜΜΕ, θα ήταν τεράστιο σφάλμα μας να κάνουμε οικονομία στις επενδύσεις μας προς αυτές και την ανάπτυξή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Potočnik, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου προς όλους, όχι μόνο για τη στήριξη της πρότασης στην έκθεση αλλά, ακόμη περισσότερο, και για τη στήριξη των ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ είναι ζωτικό μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας και εδώ, όπως ανέφερα ήδη, στο πρόγραμμα Eurostars συζητούμε για τις ΜΜΕ που θα είναι τα «αστέρια» του μέλλοντος.

Πρόκειται για καινοτόμο προσέγγιση. Δεν είναι εύκολο να εφαρμόσουμε προσεγγίσεις όπου συνδυάζονται χρήματα από τα κράτη μέλη με κοινοτική χρηματοδότηση, σίγουρα όμως είναι χρήσιμο, γιατί αυτή ακριβώς είναι η κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθούμε στο μέλλον. Συνδυάζουμε τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του EUREKA –ευελιξία, απλοποίηση, αποκεντρωμένη προσέγγιση, προσανατολισμός στην αγορά– με τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του προγράμματος πλαισίου: κεντρική διαχείριση, κοινή αξιολόγηση και κοινή επιλογή. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι επαγρυπνούμε και σε άλλους τομείς του προγράμματος πλαισίου προς όφελος των ΜΜΕ.

Η απλοποίηση είναι το κλειδί της επιτυχίας, και γι’ αυτό, όπως πιθανώς γνωρίζετε, θεσπίσαμε υψηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ από ό,τι για τις άλλες επιχειρήσεις. Έτσι, το ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι 75% στο πρόγραμμα πλαίσιο, ενώ για τις υπόλοιπες μεγαλύτερες εταιρείες το ποσοστό είναι 50%, κάτι που σημαίνει ότι ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή τους. Ιδρύσαμε ταμείο εγγυήσεων, το οποίο απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό τη συμμετοχή των ΜΜΕ στο πρόγραμμα πλαίσιο, καθώς το γεγονός ότι πρέπει να υποβάλουν ορισμένες τραπεζικές εγγυήσεις εκ των προτέρων ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπιζαν· θεσπίσαμε ακόμη «ενιαίο σύστημα καταχώρισης και εγγραφής» το οποίο επίσης θα διευκολύνει την εργασία, καθώς όταν κάποιος κάνει αίτηση πρώτη φορά όλα τα δεδομένα του θα αποθηκεύονται, και την επόμενη φορά που θα κάνει αίτηση αυτό θα γίνεται αυτόματα.

Συνεπώς, εάν εξετάσουμε τα αποτελέσματα του πρώτου έτους –και όπως γνωρίζετε, συμφωνήσαμε για τον στόχο της χρηματοδότησης του 15%, η οποία πρέπει να παρέχεται στις ΜΜΕ από το πλαίσιο συνεργασίας του προγράμματος– μπορούμε να πούμε ότι το πρόγραμμα λειτουργεί. Ενώ στο έκτο πρόγραμμα πλαίσιο δεν επιτύχαμε τον στόχο, από τις πρώτες αξιολογήσεις και την πρώτη εξέταση των αποτελεσμάτων, διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό πλησιάζει περισσότερο το 20% από ό,τι το 15%, κάτι που συνιστά μεγάλη πρόοδο.

Εργαζόμαστε επίσης στην Επιτροπή. Έρχομαι από μια συνάντηση της ομάδας ανταγωνιστικότητας όπου συζητήσαμε τη νομοθετική πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις –αυτός είναι ο τίτλος εργασίας– όπου επιθυμούμε να εξετάσουμε όλα τα ζητήματα που συνδέονται με τις ΜΜΕ με οργανωμένο τρόπο. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι, παρ’ όλο που σήμερα αποφασίζουμε την οικονομική συμμετοχή από την πλευρά της Κοινότητας, στην πράξη αυτό έχει ήδη ξεκινήσει, και πάνω από 200 επιχειρήσεις έχουν υποβάλλει αίτηση για την πρώτη πρόσκληση, κάτι που αποτελεί σημαντική επιτυχία.

Τέλος, θα ήθελα να δηλώσω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που το Λουξεμβούργο αποφάσισε να συμμετάσχει. Σίγουρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα επί της ουσίας. Πρέπει όλοι μας να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ένταξή του στο πρόγραμμα να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig, εισηγητής. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Potočnik, κυρίες και κύριοι, συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι για μία ακόμη φορά θέσαμε εδώ έναν στόχο που επικεντρώνεται στην ατζέντα της Λισαβόνας. Η εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων βραχυπρόθεσμα θα δημιουργήσει, ευελπιστούμε, νέες θέσεις εργασίας και θα οδηγήσει σε υψηλότερους καθαρούς μισθούς. Φυσικά, ένα καίριο χαρακτηριστικό της καινοτομίας είναι ότι προσφέρονται νέα προϊόντα και, συνεπώς, σημειώνεται επιτυχία στην αγορά.

Χαίρομαι επίσης για το ότι, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κατορθώσαμε να παράσχουμε ένα πρόσθετο μέσο καταμερισμού του κινδύνου, καθώς και για το γεγονός ότι αυτά τα ποσά μπορούν σε σημαντικό βαθμό να κατανεμηθούν περαιτέρω. Διεξαγάγαμε επίσης αξιολόγηση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εν τέλει υπάρχουν αξιώσεις για τα κεφάλαια και να ελέγξουμε εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει και πάλι να κάνει περικοπές επειδή τα κεφάλαια δεν εξαντλήθηκαν πλήρως κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, όπως συμβαίνει με άλλα προγράμματα.

Πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα μπορεί να διασφαλίσει ότι θα εξαντληθούν τα κεφάλαια και θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους βουλευτές να εξασφαλίσουν ότι και στα κράτη μέλη η συγχρηματοδότηση λειτουργεί όπως προβλέπεται. Είναι προς το συμφέρον όλων μας η υιοθέτηση αυτού του προγράμματος να είναι θετική. Πιστεύω ότι πρέπει να κοινοποιηθεί αναλόγως.

Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από τον Επίτροπο Potočnik να επιληφθεί από κοινού με την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Wallström την παρουσίαση του προγράμματος στο κοινό ως υποδειγματικού: αυτό είναι μέρος της διαδικασίας. Θα ήθελα για άλλη μία φορά να συγχαρώ τη σλοβενική Προεδρία: πρόκειται για ένα προϊόν και ένα σχέδιο για το οποίο μπορούμε πραγματικά να είμαστε υπερήφανοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), γραπτώς. – (DE) Επίτροπε Potočnik, το να συζητούμε στο Κοινοβούλιο για τον ρόλο των ΜΜΕ είναι το πρέπον. Πράγματι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ.

Μόνο στη Γερμανία, περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται, ερευνούν και αναπτύσσονται σε πάνω από 3,3 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη ή η στασιμότητα της Ευρώπης εξαρτάται πρωτίστως από αυτές. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παράγουν περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καινοτομίες και θέσεις εργασίας από τα μεγάλα συγκροτήματα. Παρ’ όλα αυτά, οι ΜΜΕ συνεχίζουν να έχουν ελάχιστη πρόσβαση σε δάνεια και χρηματοδοτικά προγράμματα.

Το Eurostars είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς λειτουργούν τα πράγματα. Σε αντίθεση με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, το οποίο βασίζεται σε προσέγγιση «από την κορυφή στη βάση» με κεντρική χρηματοδότηση από την ΕΕ, οι προσεγγίσεις των Eureka και Eurostars είναι «από τη βάση στην κορυφή». Η διαχείριση των προγραμμάτων γίνεται από την πρωτοβουλία Eureka. Αυτό είναι θετικό και θα μπορούσε ίσως να αποτελέσει πρότυπο για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

Τα πλεονεκτήματα του προγράμματος Eurostars είναι τα εξής:

• απαιτούνται ΜΜΕ υψηλής έντασης έρευνας σε ηγετικό ρόλο·

• έλεγχος επιλεξιμότητας και αξιολόγηση από διεθνείς εμπειρογνώμονες·

• εναρμονισμένες προσκλήσεις για υποβολή προσφορών και ροές εργασιών σε όλα τα κράτη μέλη·

• ταχεία λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση: 14 εβδομάδες μετά την καταληκτική ημερομηνία·

• η Επιτροπή παρέχει πρόσθετες συμπληρωματικές επιδοτήσεις·

• χρηματοδότηση αποκλειστικά με τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων (χρηματικό επίδομα).

Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον εισηγητή για το έργο του. Εύχομαι στο πρόγραμμα κάθε επιτυχία.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), γραπτώς. – (SK) Ψηφίζοντας την έκθεση του Paul Rübig, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει ένα σαφές μήνυμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα κράτη μέλη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν συχνά να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά υφίστανται λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες από τις μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις.

Από εδώ και στο εξής, οι ενώσεις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης μπορούν να λαμβάνουν χρηματοοικονομική στήριξη από την Ευρώπη και να λειτουργούν εντός ενός ευρωπαϊκού δικτύου μαζί με άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι ΜΜΕ της Σλοβακίας θα μπορούν να ενισχύσουν τον ευρωπαϊκό τομέα έρευνας και ανάπτυξης με τις γνώσεις και τις ικανότητές τους.

Στη Σλοβακία, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές με λιγότερο ανεπτυγμένες υποδομές, κάτι που παρεμποδίζει την ανάπτυξή τους. Πολλές γυναίκες απασχολούνται σε ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Τα ευρωπαϊκά κεφάλαια είναι χρήσιμα διότι δίνουν στις ΜΜΕ τη δυνατότητα για μια αρχή, ώστε να προσφέρουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες προς όφελος του κοινού συμφέροντος.

Το πρόγραμμα Eurostars είναι ένα πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε έργα Eurostars. Είναι κρίμα πραγματικά που η Δημοκρατία της Σλοβακίας, ένα κράτος μέλος της ΕΕ, δεν συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα. Κατά συνέπεια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Σλοβακίας δεν έχουν πρόσβαση σε σημαντική χρηματοδοτική ενίσχυση που διατίθεται για την αποτελεσματική ανάπτυξη νέων προϊόντων, τεχνικών και υπηρεσιών.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου