Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2007/0135(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0039/2008

Testi mressqa :

A6-0039/2008

Dibattiti :

PV 09/04/2008 - 24
CRE 09/04/2008 - 24

Votazzjonijiet :

PV 10/04/2008 - 9.9
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2008)0117

Rapporti verbatim tad-dibattiti
L-Erbgħa, 9 ta' April 2008 - Brussell Edizzjoni riveduta

24. Fond ta' Riċerka għall-Faħam u l-Azzar (dibattitu)
Minuti
MPphoto
 
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Adam Gierek, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio (COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS)) (A6-0039/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Potočnik, Member of the Commission. − Mr President, first and foremost, I wish to express my gratitude to the European Parliament, and particularly to the rapporteur, Mr Gierek, for the interest and support shown regarding the Research Fund for Coal and Steel.

Let me also thank the chairwoman of the Committee on Industry, Research and Energy, Ms Niebler, and the shadow rapporteurs, Ms Laperrouze and Mr Březina, for their constructive help. I understand that the request for a debate was made by a number of members of the ITRE Committee. I am therefore more than happy to summarise what is at stake.

In 2002, a protocol annexed to the Treaty of Nice created the Research Fund for Coal and Steel, a smart financial design using the interest accrued from the assets made available at the expiry of the European Coal and Steel Treaty. Activities under that Treaty were funded through a levy paid by the coal and steel industries, 27.2% and 72.8% of the budget being respectively allocated to coal and steel.

Through a bottom-up approach, this Research Fund is intended exclusively to fund research projects in the sectors related to the coal and steel industries, two major traditional sectors where research is still needed: firstly, to comply with current EU policies on environmental standards to combat global climate change and, secondly, to maintain energy security of supply by having a fuel mix that meets European demand.

The essential principles and proper decision-making procedures related to the management of this fund are defined in the multiannual technical guidelines for the research programme of the Research Fund for Coal and Steel. These technical guidelines are to be reviewed or supplemented every five years, the first period ending on 31 December 2007.

On 10 July 2007, the Commission adopted a proposal for a Council decision on the revision of these technical guidelines. This proposed revision looked to further the positive results achieved during the first five years of the Research Fund for Coal and Steel research programme, notably in terms of environmental protection. In the Commission’s view, no major overhaul was needed, but rather a fine tuning of the existing rules in order to adapt the guidelines to EU enlargement, to the Seventh Framework Programme and to current European regulations, notably in terms of gender balance and financial management policies. This proposal for a Council decision was sent to the European Parliament for consultation, and this is the reason why we are here today.

I would like to express my appreciation of the fact that Mr Gierek’s report by and large supports the Commission’s proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek, sprawozdawca. − Panie Przewodniczący! Z zadowoleniem należy przyjąć decyzję Komisji odnośnie do celowości dalszego funkcjonowania Funduszu Badawczego Węgla i Stali. Fundusz ten powstał jako wkład bankowy branży stalowej w 72,8% oraz branży węglowej w 27,2% po wygaśnięciu Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Odsetki od tego funduszu w skali rocznej to ok. 60 mln euro, co stwarza możliwość uzupełniającego dofinansowania badań nieobjętych zakresem 7. programu ramowego. Chodzi o badania niezbędne dla racjonalizacji zarówno funkcjonowania hutnictwa żelaza i górnictwa węglowego, jak i o badania prowadzące do dalszego doskonalenia jakości finalnych produktów w tej branży, czyli stali i węgla. Konieczność takich działań badawczych w dużym stopniu dotyczy ww. branż w nowych krajach Unii Europejskiej.

Stal. Stal aktualnie stanowi nadal najważniejsze tworzywo konstrukcyjne. Technologiczne możliwości podnoszenia jakości różnych gatunków stali oraz wzrost efektywności jej wytwarzania nadal dalekie są od wyczerpania, zwłaszcza w zakresie nowych technologii wytwarzania półproduktów do dalszego przerobu. Wzrost niezawodności konstrukcji stalowych oraz efektywności eksploatacyjnych różnych maszyn i urządzeń wymaga licznych badań empirycznych w tym zakresie. Chodzi zarówno o dalsze doskonalenie składu chemicznego, jak i o doskonalenie właściwości użytkowych różnych gatunków stali. Niezwykle ważne są także prace nad efektywnym i ekologicznym odzyskiwaniem złomu, np. stali z kłopotliwego ocynkowanego złomu motoryzacyjnego.

Węgiel. Węgiel to z kolei bezpieczeństwo energetyczne. Konkurencyjność tego paliwa stałego, którego definicję proponuje się w tym rozporządzeniu ze względów praktycznych rozszerzyć na wydobywane w Estonii łupki bitumiczne – znane również jako łupki naftowe, zależy od efektywnego wykorzystania jego regionalnych zasobów.

Specyficzne problemy eksploatacyjne górnicze zależą w dużym stopniu od lokalnych warunków geologicznych i wymagają rutynowych badań rozpoznawczych. Winny one poprzedzić budowę i eksploatację np. zametanowanych głębinowych kopalń węgla koksowego. Eksploatacja węgla to także m.in. niekonwencjonalne technologie podziemnego jego zgazowania. Dalsze prawidłowe funkcjonowanie Funduszu Badawczego Węgla i Stali wymaga, aby w skład każdej grupy doradczej wchodzili eksperci, którzy gwarantują optymalną reprezentację z punktu widzenia lokalizacji w Unii Europejskiej przemysłu węgla i stali, ze szczególnym uwzględnieniem ekspertów z nowych krajów Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina, za skupinu PPE-DE. – Po pěti letech v souladu s pravidly Rady přichází Evropská komise s revidovaným návrhem Výzkumného fondu pro uhlí a ocel, který po expiraci Smlouvy o založení společenství uhlí a oceli spravuje finanční prostředky tohoto společenství a úroky z kapitálu po expiraci Smlouvy investuje do výzkumu v oblasti uhlí a oceli.

Vítám, že Komise představila návrh, který důsledně reaguje na změny v posledních pěti letech, reflektuje ujednání přístupových dohod v rámci rozšíření Evropské unie v roce 2004, konkrétně již výše zmíněnou dohodu například s Estonskem, a rozšíření definicí uhlí a zaměřuje se zvláště na ochranu pracovních míst, efektivní využití materiálů, energetických zdrojů při zpracování a výrobě atd.

Důležitou součástí jsou také ustanovení, která řeší doplnění sedmého rámcového programu pro vědu a výzkum a těch oblastí, které sedmým rámcovým programem nejsou pokryty podrobně. Vedle samotného návrhu Komise bych chtěl hlavně ocenit práci kolegy zpravodaje Gierka a jeho návrh zprávy. Výsledek hlasování ve výboru ITRE, který přijal všechny smysluplné návrhy, tak vypovídá o kvalitní přípravě a rozumném přístupu k dalším investicím do vědy a výzkumu v oblasti uhlí a oceli, v dnešní době dvou nenahraditelných energetických a výrobních komodit.

Chtěl bych touto cestou pouze oslovit své kolegy, aby jednoznačně odmítli návrhy některých skupin, které mají za cíl bagatelizovat důležitost uhlí a oceli a konvenčních energetických zdrojů obecně, resp. další budoucnost tohoto fondu, který dokázal, že má své nezastupitelné místo v oblasti financování výzkumu. Uhlí a ocel patří mezi nejdůležitější energetické a výrobní komodity, které se v posledních letech výrazně vyvíjí, proto je důležité, aby návrh např. zohlednil geografické rozmístění ložisek, neboť to přispěje k efektivnějšímu využití a lepšímu energetickému zabezpečení v celé Evropské unii.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău, în numele Grupului PSE. – Fondul de cercetare pentru cărbune şi oţel a fost înfiinţat după expirarea Tratatului de înfiinţare a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, primul tratat ce a stat la baza Uniunii Europene.

Europa se bucură de importante zăcăminte de cărbune, dar trebuie să investim în noi soluţii de prelucrare, mai puţin poluante.

Oţelul este încă un produs utilizat de multe sectoare industriale, dar şi în acest sector este nevoie de cercetare pentru identificarea soluţiilor mai puţin poluante şi mai eficiente din punct de vedere energetic.

Importanţa acestor cercetări este cu atât mai mare cu cât în cele două domenii există un mare număr de locuri de muncă care trebuie păstrate şi ale căror condiţii de muncă trebuie îmbunătăţite.

Aceste cercetări trebuie să conducă la condiţii de muncă mai bune pentru angajaţii din cele două sectoare.

În România, se extrag anual aproximativ 34 de milioane de tone de cărbune şi se produc aproximativ 8 milioane de tone de oţel.

În cele două sectoare industriale, numărul persoanelor angajate direct sau indirect este de câteva sute de mii. Iată de ce acest document consider că este extrem de important.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Laperrouze, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, cher rapporteur, chers collègues, les efforts de recherche dans le secteur de l'acier sont nécessaires pour préserver le secteur sidérurgique européen et, de ce fait, l'économie européenne. Mon approche, par contre, est plus réservée pour le secteur du charbon.

James Hansen, climatologue et directeur de recherche de l'Institut Goddard d'études spatiales de la Nasa, a déclaré récemment que l'ampleur du changement climatique avait été sous-estimée mais que nous avions des outils à notre disposition, dont l'un consiste à fermer toutes les centrales au charbon d'ici 2030. Une centrale au gaz émet entre 300 et 400 kilogrammes de CO2 par mégawatt/heure, une centrale de dernière génération au charbon 800 kilogrammes et une centrale au lignite 1 000 kilogrammes de CO2.

Quelle est la cohérence de l'Union européenne si, d'un côté, elle développe un plan ambitieux de lutte et d'adaptation au changement climatique et, de l'autre, elle soutien le charbon comme source d'énergie propre?

L'humanité est passée de l'ère du bois à l'ère du charbon, puis à l'ère du pétrole. Aujourd'hui, le Parlement a le choix de soutenir un retour vers l'ère du charbon ou être cohérent avec le paquet climat et donc de ne pas ériger le charbon en tant que source d'énergie propre. Pour cette raison, mon groupe entend soutenir une partie des amendements des Verts.

En conclusion, permettez-moi de citer une jolie phrase d'Alphonse Carr: "L'amoureux est presque toujours un homme qui, ayant trouvé un charbon ardent, le met dans sa poche, croyant que c'est un diamant." L'amour est en effet passion. Pour l'énergie, préférons la raison.

 
  
MPphoto
 
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kommissar! Ich gehöre zu denjenigen, die im Ausschuss die irrelevanten Änderungsanträge vertreten haben. Im Sinne von dem, was Frau Laperrouze zur Kohle ausgeführt hat, ist für mich aber überhaupt nicht plausibel, warum sich die Kommission festlegen sollte, sozusagen ad infinitum Kohle zu fördern.

Kohle ist seit 50 Jahren in unglaublicher Höhe über Subventionen gefördert worden, und das fortzusetzen steht im Widerspruch zu jeder klimapolitischen Erklärung der Europäischen Union. Wir glauben, dass diese Kohleförderung im Gegenteil durch eine konsequentere Förderung der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz abgelöst werden sollte. Ansonsten wird Europa nicht in der Lage sein, seine klimapolitischen Ziele zu erfüllen.

Was den Stahl angeht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber die Kommission hat es versäumt, deutlich zu machen, dass Stahl weiter gefördert wird und Kohle nicht. Kohle ist meiner Meinung nach schon im Siebten Forschungsrahmenprogramm als schmutziger Energieträger ausreichend berücksichtigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). – Voorzitter, rapporteur, dames en heren, kolen en staal stonden centraal bij de start van de Europese Unie en dat is nog steeds het geval, evenwel in een heel andere agenda van globalisering, klimaatverandering en energievraagstukken. Het is alle hens aan dek, om het zo te zeggen; de inzet van dit fonds, hoe klein dan ook, helpt in de technologische revolutie die nodig is om de staalsector competitief te houden en van steenkool tot een schone brandstof, een schone grondstof, clean coal te maken.

De Europese Commissie kiest daar óók voor, aan de vooravond van de proefprojecten die we hebben om opslag en opvang van CO2, bijvoorbeeld als technologische vernieuwing, te realiseren. Ik ben daar nadrukkelijk vóór. Ik ben niet voor sluiten, ik ben voor het openhouden. Zo heeft NUON, een van de elektriciteitsmaatschappijen in Nederland, in Groningen zo'n kolenvergasser met complete opvang, enz. voor ogen. Dit soort projecten vraagt om ondersteuning en om meer middelen dan die nu op tafel liggen.

Maar belangrijker - en de heer Potočnik weet het - is mijn pleidooi voor een betere combinatie van fondsen, structuurfondsen, inzet van de Europese Investeringsbank enz. Meer matching, bundeling is vereist om majeure research in infrastructuur en investeringen mogelijk te maken. De bestaande regel "één fonds, één project" belemmert ons nadrukkelijk. We moeten toch ook aan die regels tornen en gelukkig zoekt de Europese Commissie die grenzen al op.

Op 5 en 6 maart hebben we in Slovenië, in Brdo gesproken over meer focus en bundeling van de Europese projecten. Deze zomer komt de Commissie met een nieuwe opzet voor het Esprit-programma om meer gericht te investeren. Dat is het verhaal dat we hier moeten horen en geen verhaal van afbouw van steenkool. Dat is inderdaad de verkeerde weg.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE). – Señor Presidente, quisiera dar la enhorabuena al señor Gierek por su informe.

Señorías, un programa de investigación que gestiona sus propios recursos al margen del Séptimo Programa Marco y que tiene un presupuesto anual de 60 millones de euros no puede sino ser bien aceptado y bien apoyado por este Parlamento, y más teniendo en cuenta que el acero es todavía muy usado en distintas ramas de la industria y que todavía son muchos los retos científicos y tecnológicos pendientes en cuanto a hacer más eficientes y más limpios los procesos productivos.

En cuanto al carbón, los retos son todavía mayores por sus implicaciones para producir energía y por las implicaciones que ello también tiene para la consecución de nuestros objetivos en el combate contra el cambio climático.

Hacer que el carbón sea más competitivo en el mercado energético, mejorando la seguridad y operatividad de las minas y logrando combustiones más limpias, requiere I+D, y las nuevas tecnologías para la captura y el almacenamiento de CO2 son una línea de investigación por la que la Unión Europea ha apostado claramente. Por tanto, estoy de acuerdo plenamente con el contenido de este informe.

También quiero felicitar al ponente por su sensibilidad hacia la igualdad de género, al proponer medidas para conseguir una mayor presencia y participación de las mujeres en un sector donde todavía los hombres son mayoría.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – Pornind de la priorităţile politice imediate ale Uniunii Europene, doresc să subliniez câteva aspecte de natură bugetară ale acestui raport.

În propunerea Comisiei se face referire la Carta Verde a energiei şi la obiectivul specificat acolo de a creşte utilizarea cărbunelui ca sursă importantă de energie, în condiţiile utilizării tehnologiilor curate, de reducere şi stocare a dioxidului de carbon.

Printre acţiunile care pot primi finanţare europeană din Fondul de cercetare pentru cărbune şi oţel se numără şi proiectele-pilot şi cele de demonstrare a ultimelor tehnologii în domeniu.

Problema este bugetul extrem de redus alocat acestui fond: 57 de milioane de euro anual. Îmi este greu să-mi imaginez cum această sumă ar putea acoperi un număr semnificativ de proiecte de pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Vă amintesc că peste un sfert din statele Uniunii Europene îşi asigură, în continuare, necesarul de energie electrică, utilizând cărbunele ca resursă principală.

Consider, din acest punct de vedere, că este necesară o implicare financiară mai mare a Uniunii Europene în acest sector, atât prin Fondul de cercetare pentru cărbune şi oţel, cât şi prin programele celui de-al şaptelea Program-cadru.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE). – Mr President, I did not intend to contribute, but I feel compelled to on the issue of clean coal technology.

The importance of clean coal technology is absolutely essential, and the question which needs to be asked is: what can the EU do, as the previous speaker just said, to support new technologies, including clean coal technology? The advancement of clean coal technology is essential to our fulfilling our climate change targets, and there is such an urgency with this. The urgency can only be addressed by us working together across the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – Herr Präsident, Herr Kommissar! Es freut mich ganz besonders, dass wir heute im Europäischen Parlament schon das zweite Forschungsprojekt diskutieren. Ich glaube, dass gerade die Stahlforschung von wesentlicher Bedeutung ist, insbesondere im Klimawandel, weil wir natürlich anstreben, dass in der Produktion möglichst effizient vorgegangen wird, und dass im Verbrauch Effizienzkriterien zum wesentlichen Bestandteil werden. Deshalb möchte ich noch einmal ausdrücklich zu diesem Bericht gratulieren und ich kann sagen, dass heute ein echter Forschungstag ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE). – Intervenţia mea pleacă de la câteva considerente: în primul rând, mă bucur că oţelul şi cărbunele revin, chiar dacă mai rar, pe ordinea de zi a Parlamentului.

Cred că puterea economică a Europei stă în a avea oţel cât mai bun, cu costuri cât mai mici, deci rezultatele obţinute prin cercetări comune ar trebui împărtăşite în plan comunitar.

Sunt regiuni, din multe ţări europene, care depind, în foarte mare măsură, de producţia de cărbune şi oţel. Reconversia forţei de muncă implicată în producţia de cărbune şi oţel este încă nerezolvată şi regiunile respective au intrat, din păcate, în categoria regiunilor cu probleme de nivel de trai şi au nevoie de programe de coeziune.

În final, îmi pun întrebarea, retoric, dacă Europa va ajunge să cumpere oţel şi cărbune dintr-un spaţiu extracomunitar, dacă nu va dori să se alinieze programului Uniunii Europene de protecţie a mediului.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Potočnik, Member of the Commission. − Mr President, I appreciate the comments which support the proposal as much as I appreciate also the comments which called for a view of how we will approach energy and climate change solutions in the future. I must make it clear that today we are talking about additional funding for R&D based on an existing fund, based on a protocol – to be more precise, we talk about the technical guidelines. I believe that it is better that this money is used for research and development rather than for anything else, because it is true that in energy and climate change there is no room for complacency.

CCS is one of the activities which will also be addressed, but it is far from being the real answer. So the real questions, and the real debate about the issues which you opened today, will come when we discuss the strategy for the energy technology plan – how to approach this, how to act in the future, and how to find the right answers. In this respect, it will be extremely important that we are aware that ‘business as usual’ is not an option. We lack human resources and we lack funding. The Framework Programme is only partially a solution for that.

We will have to address that issue seriously because we need to look at it both from a short-term point of view, looking for possible solutions to fill the gap where the need is urgent, and at the same time for long-term solutions. Such solutions are very much needed and we must concentrate on renewables from today onwards. So I think that will be when we have to discuss that. Do not forget that the financing of energy in 1980 was approximately four times higher in Europe than it is today. So approaching these problems as though business as usual could continue would be another illusion. Do not make that mistake.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek, sprawozdawca. − Panie Przewodniczący! Ja może ustosunkuję się tylko do jednej kwestii tutaj poruszanej, mianowicie do poglądu, że kopalnie należy jak najszybciej zamykać ze względów ekologicznych. Sądzę, że bezpieczeństwo energetyczne np. w moim kraju, w Czechach i wielu innych krajach Unii zaprzecza temu poglądowi i pogląd ten nie jest ogólnie uznany. Wręcz przeciwnie, ze względu chociażby na rozwijające się nowe technologie „clean coal” oraz „ccs”, prawdopodobnie będziemy w przyszłości budować nowe kopalnie. Węgiel będzie jeszcze długo ważnym i konkurencyjnym źródłem energii w Europie. Nie wolno także zapominać – i tutaj zwracam uwagę tym, którzy chcieliby wszystkie kopalnie zamknąć – że węgiel jest nie tylko ważnym surowcem energetycznym, ale również surowcem chemicznym.

Tak więc, po pierwsze, Fundusz Badawczy Węgla i Stali jest potrzebny. Po drugie, fundusz ten nie pokrywa się z siódmym programem ramowym, czyli dotyczy zupełnie innego zakresu działania. Po trzecie, wzrost kosztów kwalifikowanych z 40% do 50% jest wskazany. Po czwarte, nieuwzględnianie łupków bitumicznych, a taka była również propozycja w tych poprawkach ze strony Zielonych, w programie Funduszu Badawczego Węgla i Stali byłoby krzywdzący dla Estonii, której energetyka głównie opiera się na tym paliwie.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà giovedì 10 aprile 2008.

Dichiarazioni scritte (articolo 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE), na piśmie. – W Polsce 95% energii elektrycznej pochodzi z elektrowni węglowych. Dlatego też Polska jest szczególnie zainteresowana nowymi technologiami wykorzystania węgla, które zwiększą efektywność elektrowni, zmniejszą emisję CO2 i umożliwią przetworzenie węgla w paliwa węglowodorowe przy ograniczonej emisji CO2.

Nowe technologie otwierają możliwość wykorzystania reaktorów jądrowych jako bezemisyjnych źródeł ciepła do osiągnięcia wymienionych celów przemysłu węglowego.

Jednak do realizacji synergii węglowo-jądrowej potrzebne są reaktory wysokotemperaturowe (HTR). W Europie badania nad reaktorami wysokotemperaturowymi trwają od kilku lat. Niestety nie ma jednego europejskiego ośrodka badań nad HTR-ami, który miałby również za cel wdrażanie programu synergii węglowo-jądrowej. Taki ośrodek wzmocni technologicznie Europę, w tym przemysł węglowy. Może też w istotny sposób wspierać akceptację energetyki jądrowej w Europie poprzez bezpośrednią współpracę z przemysłem węglowym, dążąc do jego unowocześnienia, a nie konkurując z nim.

Biorąc pod uwagę znaczenie węgla w Polskim sektorze energetycznym wydaje się uzasadnione, aby taki europejski ośrodek powstał w Polsce. Bez zdecydowanych działań przegramy technologiczny wyścig w tej dziedzinie z USA, RPA, Chinami i Koreą Południową.

Wzywam Komisje do uwzględnienia potrzeby utworzenia takiego ośrodka w ramach wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE), kirjalikult. – Nizza Lepingu protokolliga Söe- ja Teraseühenduse lepingu ning söe ja terase uurimisfondi lõppemisest, viidi kõik lepingutealased varad 2002. aastal Euroopa Komisjoni käsutusse. Nendest varadest toodetud tulu kasutatakse edaspidi teadusuuringuteks söe ja terase valdkonnas. Nõukogu on võtnud vastu kaks regulatsiooni teadusprogrammi paremaks rakendamiseks: finantsregulatsiooni ja tehnilise regulatsiooni. Giereki raport käsitleb viimast.

Vastavalt Eesti ELiga liitumise lepingule võrdsustati põlevkivi staatus söega. Sellest johtuvalt tegi Euroopa Komisjon nõukogule ettepaneku viia söe ja terase uurimisfondi tehniline juhend lepinguga kooskõlla ja lisas tehnilisse juhendisse söe definitsiooni alla põlevkivi. Sellega saavad Eesti põlevkiviuuringud võrdsel alusel söega taotleda teadusprogrammist rahastamist.

Poolakast raportöör Adam Gierek on teinud ettepaneku asendada definitsioonis põlevkivi bituumeniga, väites, et see mõiste katab ka põlevkivi. Tegelikkus on vastupidine, põlevkivi on laiem mõiste kui bituumen. Rohelised on aga teinud ettepaneku põlevkivi söe definitsioonist üldse kustutada. Juhin veelkord tähelepanu tõigale, et Eestile lubati ELiga liitumisel, et põlevkivi staatus võrdustatakse söega ning seetõttu peavad põlevkivi teadusuuringud saama võrdsel alusel söega rahastamist söe ja terase teadusfondist.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL), kirjallinen. – Olen toiminut parlamentin esittelijänä myönnettäessä viimeisen kerran vastuuvapaus Euroopan hiili- ja teräsyhteisön toiminnasta. Lakkautetun yhteisön varat oli koottu hiili- ja terästeollisuudelta, ja niin ollen on kohtuullista, että jäljelle jääneet varat käytetään nimenomaan näiden alojen tutkimustoimintaan, eikä käyttötarkoitusta laajenneta öljyalan tutkimiseen.

Päästöttömän eli "puhtaan" kivihiilen käyttöä varten, johon liittyy hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CSS), tarvitaan tutkimuksia ja koelaitoksia, joiden rahoittamiseen eivät tämän rahaston varat riitä, mutta niiden tarve on suuri. On mielenkiintoista, että sattumalta juuri tänään Shell-yhtiö vaati tähän toimintaan julkista, siis EU:n, tukea.

Herra Gierek on mietinnön esittelijänä selvästi suuntautunut edistämään kivihiilen käyttöä energiantuotannossa, ja hän edustaa asiassa kotimaansa kansallista etua. Se taas ei ole EU:ssa kiellettyä, mutta matka puhtaaseen kivihiileen on vielä pitkä.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza