Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 9 kwietnia 2008 r. - BrukselaWydanie Dz.U.
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 3.Skład Parlamentu: patrz protokół
 4.Morderstwo obrońcy praw człowieka Munira Saïda Thaliba (pisemne oświadczenie): patrz protokół
 5.Wprowadzenie napisów (subtitles) do wszystkich programów telewizji publicznych w UE (pisemne oświadczenie): patrz protokół
 6.Sprostowania (art. 204a regulaminu): patrz protokół
 7.Składanie dokumentów: patrz protokół
 8.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów): patrz protokół
 9.Upadłe oświadczenia pisemne: patrz protokół
 10.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 11.Przesunięcie środków: patrz protokół
 12.Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu: patrz protokół
 13.Sytuacja w Tybecie (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 14.Uchylenie immunitetu poselskiego: patrz protokół
 15.Porządek prac
 16.Powitanie
 17.Głosowanie
  17.1.Zatwierdzenie pani Androuli Vassilliou jako członka Komisji Europejskiej (B6-0139/2008) (głosowanie)
 18.Liban (debata)
 19.Sprawozdanie o postępach Chorwacji w 2007 r. - Sprawozdanie o postępach Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2007 r. (debata)
 20.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 21.Walka z rakiem w rozszerzonej UE (debata)
 22.Średniookresowy przegląd szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego (debata)
 23.Wsparcie MŚP prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju (debata)
 24.Fundusz Badawczy Węgla i Stali (debata)
 25.Przemysł kulturowy w Europie (debata)
 26.Europejska agenda kultury w czasie globalizacji (debata)
 27.Działalność połowowa wspólnotowych statków rybackich poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstęp statków krajów trzecich na wody terytorialne Wspólnoty (debata)
 28.Stosowane w rybactwie metody zarządzania oparte na prawach połowowych (debata)
 29.Wytyczne dotyczące procedury budżetowej 2009 - (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII i IX) (debata)
 30.Zmiana typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych odpowiedzialnych za zarządzanie programami wspólnotowymi - Ramowe rozporządzenie finansowe dla organów wymienionych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (debata)
 31.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 32.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 33.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (590 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (1381 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności