Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 10. apríla 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

Prispôsobenie sa zmene klímy v Európe – možnosti na uskutočnenie opatrení na úrovni Európskej únie (Zelená kniha) (rozprava)
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, poľnohospodárstvo a lesníctvo partia k odvetviam, ktoré sú najtvrdšie zasiahnuté zmenou klímy a preto majú vážny záujem o efektívne opatrenia na ochranu klímy aj na globálnej úrovni. Všetky štáty, predovšetkým rozvojové krajiny, musia byť zahrnuté do režimu obdobia po Kjóte. Záväzné ciele pre rozvojové krajiny sú základom, ale emisie sa musia znížiť v rozumnom časovom rámci.

Chovom zvierat a používaním hnojív prispieva poľnohospodárstvo k emisiám skleníkových plynov. Na rozdiel od priemyslu, dopravy a vykurovania to však sú prírodné emisie. Dovoľte mi uviesť niekoľko príkladov: v Rakúsku vytvára poľnohospodárstvo iba 8,66 % emisií. Od roku 1990 sa tieto emisie znížili približne o 14 %. Popri odpadovom hospodárstve je poľnohospodárstvo jediným odvetvím, ktoré už splnilo rakúsky cieľ z Kjóta, znížiť emisie o 13 %.

Možnosti, ktoré ponúka poľnohospodárstvo, siahajú od skladovania CO2, optimálneho využívania humusu, až k produkcii biomasy ako zdroja energie. Chcem zdôrazniť, pán predsedajúci, že priemysel v Rakúsku taktiež vyvinul obrovské úsilie, aby udržal svoje emisie čo najnižšie.

Momentálne pochádza z poľnohospodárstva približne 9 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ, čo znamená, že je oveľa menším znečisťovateľom ako napríklad využívanie energie s 59 % alebo doprava s 21 %. Pán komisár, ak máme naozaj dostať zmenu klímy pod kontrolu, šetrenie energiami a energetická efektívnosť musia byť našimi cieľmi.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia