Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0135(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0039/2008

Разисквания :

PV 09/04/2008 - 24
CRE 09/04/2008 - 24

Гласувания :

PV 10/04/2008 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0117

Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 10 април 2008 г. - Брюксел Редактирана версия

12. Обяснения на вот
Протокол
  

Mundliche Stimmerklärungen

 
  
  

- Bericht: Lewandowski (A6-0082/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – Panie Przewodniczący! Rok następny będzie czasem wielu zmian i wyzwań, które stoją przed Parlamentem Europejskim. 2009 rok to nie tylko nowe wybory, kolejna kadencja Parlamentu, ale przede wszystkim wyzwania związane z wejściem w życie traktatu lizbońskiego. Życie, nie tylko polityczne, nie stoi w miejscu, wymaga zmian, nowych planów i koncepcji działania. Zmiany, aby były skuteczne, zazwyczaj wymagają zwiększenia nakładów finansowych, należy jednak skuteczniej gospodarować środkami budżetowymi odrzucając zbędną biurokrację.

 
  
  

- Bericht: Rübig (A6-0064/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – V hlasovaní som podporila správu spravodajcu Paula Rübiga, pretože EUROSTARS pokladám za významnú iniciatívu Európskej komisie na podporu výskumu a vývoja vykonávaného malými a strednými podnikmi.

Napriek tomu, že malé a stredné podniky vytvárajú takmer 70 % HDP, doposiaľ nebol ich potenciál v oblasti výskumu a vývoja dostatočne využitý. Chcela by som vyzdvihnúť snahu pána spravodajcu Rübiga umožniť čo najväčšiemu počtu malých a stredných podnikov zúčastniť sa na tomto programe. Podľa pôvodného návrhu by bolo z procesu vylúčených mnoho malých a stredných podnikov, keďže minimálna úroveň príspevku na náklady projektu zo strany malých a stredných podnikov bola stanovená na 50 %. Na základe dohody medzi Európskym parlamentom a Radou sa budú môcť malé a stredné podniky združovať a spoločne vypracovať projekt v oblasti výskumu a vývoja.

Teší ma, že medzi 29 účastníckymi krajinami, ktoré už vyjadrili podporu tomuto programu, je aj Slovensko. Je potrebné, aby slovenskí malí a strední podnikatelia boli informovaní o možnosti čerpať prostriedky na výskum a vývoj z tohto programu a aby sa výskumný potenciál zvýšil aj v zaostávajúcich regiónoch Slovenska ako i Európy.

Dobrým vodidlom im bude európska výskumná a inovačná databáza, v ktorej Komisia zverejní výsledky projektov realizovaných vďaka tomuto programu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, non parlerò un secondo di più, forse un secondo di meno, perché devo semplicemente dire che sono onorato di aver votato a favore della relazione dell'amico Paolo, Paul Rübig, il quale illustra questo progetto di decisione che aiuta le piccole e medie imprese.

Quello che vorrei venisse realizzato soprattutto, e per questo molte notti non riesco a dormire, è che ci siano dei progetti che tengano conto dell'esperienza, delle capacità, della memoria degli anziani, che nelle piccole e medie imprese possono insegnare molto ai giovani e dare un vantaggio a tutti i nostri Stati dell'Unione europea e all'Unione europea essa stessa. Signor Presidente, come vede mi restano cinque secondi per dare il buon appetito a tutti i colleghi che hanno avuto la bontà di fermarsi per ascoltare la mia dichiarazione.

 
  
  

- Bericht: Gierek (A6-0093/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – Panie Przewodniczący! Wszelkie inicjatywy wspierające i pobudzające wydobycie węgla oraz produkcję stali zasługują na poparcie ze strony Parlamentu Europejskiego. Są one szczególnie ważne, gdyż żadna dynamicznie rozwijająca się gospodarka nie jest w stanie obejść się bez tych gałęzi produkcji. Na uwagę zasługuje również fakt, iż najwięksi producenci ww. surowców znajdują się poza granicami Unii Europejskiej, podczas gdy pozycja krajów członkowskich na tym tle wypada wyjątkowo blado.

Bez wątpienia popyt na węgiel i stal będzie stale rósł za sprawą dynamicznie rozwijających się gospodarek w Azji. Pomimo potrzeby stopniowego zastępowania węgla paliwami odnawialnymi i bardziej przyjaznymi środowisku zostanie on jeszcze na długie lata podstawowym źródłem energii oraz bogactwa dla wielu regionów Unii Europejskiej.

 
  
  

- Entschließungsanträge: Lage in Tibet (RC-B6-0133/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Mr President, I voted for Amendment 3, tabled by Mr Szymański, which is a stronger form of our general attitude to avoiding the presence of high-level state leaders at the opening ceremony of the Beijing Olympics. Mr Szymański finds a connection between the presence of state leaders and possibly supporting the internal policies of the Chinese authorities. I think it might be a warning signal to the Chinese authorities to make this connection more clear. That is why I voted for Amendment 3.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – Evropský parlament zůstal dnes zase dál vlajkovou lodi obrany lidských práv a to proto, že jsme nalezli širokou politickou shodu při odsouzení porušování lidských práv v Číně, která v rozporu s očekáváním neuvolňuje, ale utužuje svou totalitní moc před olympijskými hrami. Olympijský výbor je zaslepený, když tvrdí, že sport a tlak na lidská práva k sobě nepatří. Jsem šokována tímto pragmatickým přístupem, který je na hony vzdálen původním idejím olympijských her.

Žádám dnes všechny ostatní poslance, aby se jako já obrátili dopisem na premiéry svých vlád a vyzvali je k neodkladnému vyhlášení bojkotu slavnostního ceremoniálu, pokud Čína nepřistoupí na dialog s Tibeťany a pokud nebude ratifikovat Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. To, že se dosud hlavy členských států neodhodlaly na společném postupu, považuji za chybu a bojím se, že za selhání.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Unia Europejska musi mówić jednym głosem gdy chodzi o tak ważne kwestie jak wolność, demokracja, prawa człowieka. Dlatego tak istotne było zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie sytuacji w Tybecie i podjęcie zdecydowanych kroków, które skłonią Chiny do respektowania tych wartości. Mamy moralny obowiązek przypomnienia Chinom o ich obietnicach składanych światowej opinii publicznej, gdy ubiegały się o organizację igrzysk olimpijskich, a dotyczących właśnie praw człowieka, bowiem z żadnych tych obietnic nadal się nie wywiązały.

Chiny są dziś potęgą gospodarczą, z którą nie można się nie liczyć. Bardzo źle jest jednak, gdy politycy przedkładają osiągnięcie określonych celów gospodarczych, zawarcie korzystnych umów handlowych ponad ochronę fundamentalnych wartości.

Musimy skończyć z polityką oddzielania spraw ekonomicznych i praw człowieka w polityce wobec Chin. Nie powinno to oznaczać jednak gospodarczej marginalizacji. Wręcz odwrotnie. Trzeba angażować Chiny w normy międzynarodowe, skłaniać je do ich respektowania.

 
  
  

- Bericht: Swoboda (A6-0048/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Z ramienia Parlamentu Europejskiego pracuję bardzo blisko z kolegami z parlamentu Chorwacji. Stąd moja wypowiedź.

Chorwacja już w momencie ogłoszenia niepodległości zdecydowała się, że jej przyszłość jest związana z Unią Europejską. Należy docenić wszystkie działania chorwackich władz, które prowadzą do rozwiązania kluczowych problemów, jakimi są m.in. reforma sektora publicznego, wymiaru sprawiedliwości czy działania mające na celu przeciwdziałanie korupcji. Chorwacja ściśle współpracuje z Trybunałem w Hadze. Trzeba pogratulować Chorwacji prawa konstytucyjnego dotyczącego integracji mniejszości narodowych w życiu społeczno-politycznym.

Chorwacja potrzebuje Unii, a Unia Europejska Chorwacji, m.in. z uwagi na jej geostrategiczne położenie. Jej członkostwo przyczyni się do stabilizacji i pełnego rozwoju demokracji w regionie Bałkanów Zachodnich.

 
  
MPphoto
 
 

  Borut Pahor (PSE). – Gospod predsednik, čeprav si želim, da Hrvaška zaključi pogajanja z Evropsko unijo čim prej, pa sem se danes pri poročilu Swoboda vzdržal iz enega razloga posebej: zaradi amandmaja, ki je bil sprejet z večino glasov, in zame predstavlja veliko skrb, saj predstavlja presedan pri odločitvah Evropskega parlamenta, ko ugiba o datumih zaključka pogajanj. Namreč, poročevalec Swoboda je predlagal, da se beseda could zamenja s should in any case, kar pomeni, da predlaga, da se v vsakem primeru, ne glede na kriterije, zaključijo pogajanja med Hrvaško in Evropsko komisijo v letu 2009.

Jaz mislim, da je Evropski parlament vedno vztrajal pri tem, da se mora spoštovati kriterije in da je to potem pogoj za zaključek pogajanj. V današnjem poročilu pa Hannes Swoboda in Evropski parlament pravita, da ne glede na vse, v vsakem primeru, mora Komisija končati pogajanja za Hrvaško do konca leta 2009. To je zame nesprejemljivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto della Lega Nord sulla relazione Swoboda sulla Croazia è un voto negativo, di protesta contro il voto negativo che è stato dato agli emendamenti che sono stati presentati in difesa dei diritti sacrosanti della nostra minoranza italiana veneta.

Nelle terre irredente, istriano-dalmati, Fiume, Pola reclamano i loro diritti, i diritti calpestati a oltre sessant'anni dalla fine della guerra. È una piaga che va sanata. La Croazia non può continuare a rimanere sorda di fronte al grido di dolore di questi nostri connazionali che chiedono soltanto rispetto per la loro storia, per le loro sofferenze e per i lori diritti.

È incredibile che quei nostri colleghi della sinistra, che nel nostro paese imputano alla Lega scarsi sentimenti di italianità e ci provocano dicendo che i ministri della Lega dovranno cantare "Fratelli d'Italia", poi nell'Aula di Strasburgo, quando sono in gioco i diritti dei nostri connazionali italiani e veneti, perseguitati ancora adesso e impediti nei loro diritti fondamentali, votano con gli eredi dei persecutori e dei massacratori titini delle foibe. Forse la colpa dei nostri connazionali è di essere anticomunisti e patrioti, come anticomunisti e patrioti siamo noi della Lega.

 
  
  

- Entschließungsantrag: Bekämpfung von Krebs (B6-0132/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem rezolucji w sprawie zwalczania nowotworów w rozszerzonej Unii Europejskiej, bo jest to niezmiernie ważny problem, który dotyka milionów Europejczyków, a szczególnie w krajach nowoprzyjętych. Istnieje potrzeba współfinansowania, może nawet finansowania badań kontrolnych i przesiewowych na poziomie Unijnym. Działania te powinny stać się priorytetem dla Unii Europejskiej i powinny być obowiązkowe dla naszych obywateli.

Komisja Europejska powinna przygotować ogólnoeuropejską kampanię uświadamiającą i informującą o profilaktyce, wczesnym wykrywaniu, diagnozowaniu i leczeniu chorób nowotworowych. Tylko razem, łącząc nasze wysiłki, możemy wygrać walkę z nowotworem. Ta walka to trudne, ale konieczne wyzwanie dla Europy i świata.

 
  
  

- Bericht: Bono (A6-0063/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – Panie Przewodniczący! Literatura, teatr, architektura, sztuki wizualne, rzemiosło, kino, radio i telewizja ukazują różnorodność kulturową Europy. Mimo że należą do poszczególnych krajów lub regionów Europy, stanowią część wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Celem Unii Europejskiej jest zachowanie i wspieranie tej różnorodności oraz jej udostępnianie. Określono to m.in. w traktacie z Maastricht, w którym po raz pierwszy formalnie dano wyraz wymiarowi kulturowemu integracji europejskiej. Europejski Fundusz Społeczny wspiera włoską fundację Arturo Toscaniniego, która od połowy lat 90. prowadzi kursy szkoleniowe dla bezrobotnych muzyków. Jeden ze sztandarowych programów Unii Europejskiej znany pod nazwą Culture trwać będzie od 2007 do 2013 roku, a jego budżet na ten okres wyniesie ok. 400 milionów euro. Program dotyczy działań kulturalnych, które nie są działaniami o charakterze audiowizualnym.

Mam nadzieję, że będziemy wytrwale dążyć do wpierania artystów oraz wszelkiej działalności na rzecz kultury, która zajmuje również ważne miejsce, jak działalność gospodarcza czy przemysłowa. Dlatego właśnie głosowałem za tym sprawozdaniem.

 
  
  

- Bericht: Graca Moura (A6-0075/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – Mr President, I have voted in support of the Graça Moura report, as we spend too little time and money on supporting culture. We focus on the economy, markets, labour and trade, but where would Europe be without painters, musicians and literary artists?

Last night, Commissioner Figeľ told us that culture is more important than business. I can only add that culture generates business or, in the words of one historian, ‘there would be no mailmen without writers’.

On the 200th anniversary of the birth of Fryderyk Chopin, the Polish composer, let us show the world that great music and culture was born on this continent.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Hlasovala som za správu o európskej stratégii pre kultúru v globalizovanom svete, pretože kultúru pokladám za dušu Európy, za významný prvok obohacovania našich národov. Ktorý kontinent má toľko hudobných géniov ako Európa, toľko vynikajúcich maliarov, sochárov, architektov a iných svetoznámych umelcov?

Nikdy v Únii nebola kultúra tak viditeľná ako teraz. Výsledok zrelosti európskych regiónov v oblasti kultúry sa prejavuje napríklad v projekte Európske hlavné mesto kultúry na roky 2007 až 2019.

S úžasom sledujem vyrovnaný zápas o titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 medzi štyrmi slovenskými kandidátmi, ktorými sú slovenské mestá Košice, Martin, Nitra a Prešov. Komisia, ktorá bude rozhodovať v septembri tohto roku o víťazovi, to bude mať veľmi ťažké. Nádherné, zmysluplné projekty plné kultúrnych skvostov ponúkajú úžasné zážitky pre všetkých, ktorí tieto mestá navštívia.

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Sie sind eine große Sängerin, wie ich mehrfach schon erleben durfte, Frau Pleštinská.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE). – Senhor Presidente, queria felicitar o meu Colega Graça Moura pelo relatório que foi hoje aprovado e queria congratular-me e, sobretudo, dirigir a atenção para o parágrafo 26 que foi objecto de uma votação esmagadora, com 560 votos a favor na votação nominal, e que chama a atenção para que algumas línguas europeias interagem com outros continentes, com países em todo o mundo, e que é importante que a União Europeia saiba promover especificamente essas línguas e a interacção cultural que é gerada e veiculada por estas línguas também com espaços não europeus. São o caso do inglês, do espanhol e também do português e, em menor grau, do francês. Estou certo de que o Comissário Leonard Orban saberá tirar consequências também deste parágrafo, conjugado com o relatório Bernat Joan i Marí que votámos há dois anos, na altura de definir, em definitivo, as orientações para a política europeia do multilinguismo. O apoio específico à difusão destas línguas, que são línguas europeias mundiais, é de indiscutível importância no mundo globalizado em que vivemos.

 
  
  

- Entschließungsantrag: Anpassung an den Klimawandel in Europa - Optionen für Maßnahmen der EU (Grünbuch) (B6-0131/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Zmiany klimatyczne stanowią wyzwanie dla wielu sektorów gospodarki, ale jednocześnie zagrażają europejskiej bioróżnorodności i zakłócają rozwój społeczny. Skutkom zmian klimatycznych można zapobiec wyłącznie poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na szczeblu regionalnym, lokalnym, we wszystkich sektorach gospodarczych i obszarach życia. Unia Europejska powinna zawiązać sojusz w ujęciu światowym, zwłaszcza z krajami rozwijającymi się – one także ponoszą coraz większą odpowiedzialność za nagromadzenie emisji gazów cieplarnianych.

Ważny aspekt stanowi również poprawa edukacji społeczeństwa w zakresie działań dostosowawczych poprzez zaangażowanie środków masowego przekazu i obywateli w kwestie środowiskowe. Działania w tym zakresie należy prowadzić w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym, ponad wszelkimi podziałami politycznymi i innymi.

 
  
  

Schriftliche Stimmerklärungen

 
  
  

- Bericht: Ouzký (A6-0051/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Votámos favoravelmente este relatório sobre as condições de política sanitária aplicáveis à circulação sem carácter comercial de animais de companhia, tendo em conta problemas de saúde e as suas implicações possíveis na saúde pública.

Por exemplo, o Regulamento (CE) n.º 998/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho harmoniza as regras em matéria de circulação sem carácter comercial de animais de companhia entre EstadosMembros ou após a introdução e reintrodução na Comunidade em proveniência de países terceiros. O regulamento introduziu, inter alia, o passaporte para gatos, cães e furões, aquando da sua circulação de um Estado Membro para outro, que comprova que o animal foi submetido a vacinação anti-rábica. Contudo, o regulamento prevê derrogações temporárias que certos Estados Membros poderão aplicar até 3 de Julho de 2008 (artigo 6.º, n.º 1, e artigo 16.º).

O n.º 3 do artigo 6.º prevê a possibilidade de prorrogar o período transitório por via legislativa, com base num relatório a apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho pela Comissão, antes de 1 de Fevereiro de 2007, o que não aconteceu.

Daí que, agora, tenha havido um acordo para prolongar o período de transição de forma a dar tempo à definição do novo regime aplicável.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the Ouský report in order that decisions taken regarding the movement of pets be taken only after full consideration of the scientific assessments.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), písomne. − Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, pokiaľ ide o predĺženie prechodného obdobia.

Som rád, že nariadenie č. 998/2003 zosúlaďuje pravidlá nekomerčného premiestňovania spoločenských zvierat medzi členskými štátmi alebo po opätovnom vstupe na územie Spoločenstva z tretích krajín. Je veľmi pozitívne, že sa okrem iného zaviedol pas pre spoločenské zvieratá, konkrétne mačky, psy a fretky, v ktorom sa musí poskytovať dôkaz o tom, že zviera bolo zaočkované proti besnote. Podporil som túto správu, pretože pôvodne navrhnuté obdobie nebolo podľa môjho názoru dostatočne dlhé. A to aj z toho dôvodu, že zatiaľ v danej veci nebol podaný žiadny konkrétny návrh a Parlament bude v roku 2009 kvôli voľbám rozpustený.

Zároveň pokladám za dôležité, aby sa v zozname krajín, ktoré už uplatňujú osobitné požiadavky týkajúce sa kliešťov, nachádzala aj Malta, kde sa už tieto požiadavky uplatňujú.

Tento návrh pomôže majiteľom spoločenských zvierat cestovať s nimi pohodlnejšie.

 
  
  

- Bericht: Sbarbati (A6-0066/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit – J’ai voté en faveur du rapport de ma collègue italienne Luciana Sbarbati dans le cadre de la procédure de consultation sur la proposition de décision du Conseil instituant un Réseau européen des migrations.

La nécessité d’observer les flux migratoires date depuis la première communication de la commission en 1994 et a débouché, en 2003, sur la création expérimentale du réseau européen des migrations (REM). Afin de pouvoir maintenir cet indispensable outil, il devenait nécessaire de mettre en place un instrument juridique. En effet et en dépit de l’énorme masse d’informations produites sur de nombreux aspects des migrations internationales, ces données ne sont pas aisément accessibles.

Par ailleurs, on ne dispose pas de suffisamment d’informations fiables, comparables et actualisées et d’analyses de l’évolution de la situation juridique et politique de l'immigration et de l’asile au niveau tant national que de l’UE. Je soutiens les initiatives visant à étendre à l’asile ce dispositif et à prévoir une extension du mandat de ce réseau.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), in writing. − British Conservatives abstained on this report since, whilst we disagree with its contents, the proposal acknowledges that the United Kingdom is exempt from the provisions. It is our long-standing policy not to take a position on issues which do not affect the United Kingdom and from which we have secured an opt-out.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. Temos assistido, desde a entrada em vigor do Tratado de Amesterdão, a um constante desenvolvimento das políticas europeias comuns em matéria de migração e asilo.

Neste contexto, é fundamental podermos contar com informações e dados comparáveis, fiáveis e objectivos, a nível nacional e europeu que permitam conhecer melhor os fenómenos migratórios, analisar o fenómeno e elaborar políticas ou tomar decisões com mais informações.

Porém, os dados existentes encontram-se dispersos e em muitos casos não são fiáveis, comparáveis ou mesmo actualizados.

No Conselho Europeu de Salónica foi aprovada a criação de uma Rede Europeia das Migrações que começou a funcionar como um projecto-piloto e depois como uma acção preparatória.

Apoio, assim, esta proposta que pretende consolidar a estrutura existente, dando-lhe um carácter permanente e atribuindo-lhe uma base jurídica adequada com a definição dos seus objectivos, funções, estrutura e modalidades de financiamento.

Concordo com as alterações propostas pela Relatora, nomeadamente a inclusão do asilo na denominação da Rede e a extensão do seu mandato. Mas sobretudo com o facto de não ser aceitável a proposta do Conselho que pretende atribuir ao PE apenas um papel de observador, sem direito de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Le rapport qui nous est proposé n'est ni plus ni moins qu'un constat d'échec des différentes politiques européennes menées et des organismes européens jusqu'à présent créés.

De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de créer une structure européenne de plus, chargée de la collecte, de l'échange et de l'utilisation de données actualisées sur les évolutions migratoires. Une source centrale d'informations ferait défaut, semble-t-il. Mais alors, que penser des activités des dizaines d'autres organismes nationaux, internationaux ou intergouvernementaux, de l'Observatoire européen des migrations, de l'Organisation internationale pour les migrations, de l'Agence des droits fondamentaux, qui ont pour tâches notamment la collecte d'informations en matière de migrations, d'Eurostat, d'Europol, du réseau RAXEN, du CIREFI ... Seraient-ils inopérants, obsolètes? Si oui, alors pourquoi leur consacrer chaque année des budgets toujours plus importants?

Le rapporteur s'inquiète à juste titre des risques de double emploi du Réseau européen des migrations avec toutes les structures déjà existantes. Il devrait avant tout s'inquiéter de la dérive dangereuse des institutions européennes qui, plutôt que de résoudre les problèmes liés à l'immigration, ne font que masquer la triste réalité par la multiplication sans limite de la pratique de la comitologie et de la création d'organismes en tous genres.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), na piśmie. − Europejska Sieć Migracji nie może dłużej działać bez wyraźnej podstawy prawnej. Jako członek komisji LIBE w pełni popieram sprawozdanie Luciany Sbarbati zmierzające do akceptacji wniosku Komisji i porozumienia ogólnego, jakie w tym zakresie osiągnięto w Radzie. Uważam, że decyzja Rady będzie właściwą podstawą prawną, pod warunkiem pełnego uwzględnienia opinii Parlamentu Europejskiego.

Szczególnie godny poparcia wydaje się wniosek sprawozdawczyni, aby nie powoływać nowej instytucji monitorującej przepływy migracyjne, ale wzmocnić i skonsolidować tę, która już istnieje, na bazie sieci krajowych punktów kontaktowych. Popieram także sugestię rozszerzenia kompetencji sieci poprzez objęcie nią – obok migracji – także azylu oraz poszerzenie jej uprawnień informacyjno-badawczych, w tym prowadzenie badań, analiz i ocen związanych ze stosowaniem i wdrażaniem dyrektyw. Uważam, że cała działalność sieci powinna mieć bardziej użyteczny charakter, pozwalający na praktyczne wykorzystanie jej prac przez organy zaangażowane w proces decyzyjny.

Dobrze się stało, że sieć będzie także odpowiedzialna za gromadzenie i wymianę danych na temat imigracji i azylu. Pozwoli to na ich wymianę i porównywanie, a w przyszłości – opracowanie na poziomie europejskim wspólnych kryteriów i wskaźników.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. O Parlamento Europeu aprovou hoje uma proposta de decisão do Conselho que visa criar uma "Rede Europeia das Migrações".

A "Rede Europeia das Migrações", iniciada como projecto-piloto em 2002, assenta num conjunto de "pontos de contacto" a nível nacional e tem como principal objectivo fornecer "informação objectiva, fiável e comparável" sobre a situação da imigração e do asilo nos diferentes Estados-Membros.

A presente proposta visa a consolidação da estrutura existente, sob a forma de rede, sem criar, pelo menos por enquanto, uma nova agência ou um novo observatório ao nível da UE.

Sem dúvida que serão positivas as medidas que visem melhorar o conhecimento sobre a realidade das migrações (e do asilo) nos diferentes países da UE, no entanto consideramos negativo que tal medida sirva para promover ou se enquadre na "comunitarização" das políticas de imigração e de asilo, que o tratado, agora denominado "de Lisboa", visa impulsionar e assegurar.

Rejeitamos a criação de políticas comuns de imigração e de asilo ao nível da UE que têm um carácter securitário e restritivo e que são profundamente desumanas, subtraindo da soberania dos Estados (e dos seus parlamentos nacionais) tais competências essenciais.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), par écrit. – La coopération entre États membres et l'échange d'informations sont certes nécessaires s'agissant des politiques d'immigration. Elles le sont d'autant plus que les accords de Schengen supprimant tous les contrôles aux frontières intérieures de l'Union font que les décisions prises dans un État membre, notamment celles concernant les régularisations de clandestins, ont obligatoirement des conséquences pour et dans les pays voisins.

S'il est un domaine où l'Europe est prolixe, c'est bien celui de la création d'agences, d'organismes ou de toutes autres structures, dotés de personnel et de budget, permettant à la fois de justifier l'action de l'Union et de donner l'apparence de vouloir régler les problèmes. Il n'en est évidemment rien.

Tel est tout particulièrement le cas en matière de migrations où les structures existantes, qu'elles soient gouvernementales, non gouvernementales ou intergouvernementales se juxtaposent à l'excès, sans résultats probants. Centres de recherche, associations de professionnels, Observatoire européen des migrations, Eurostat, Europol, Agence des droits fondamentaux, Centre d'études et de réflexion sur le franchissement des frontières et l'immigration (CIREFI)... la liste ne peut être exhaustive en la matière. Il s'agit avec ce rapport d'en ajouter une énième: un réseau européen des migrations, première étape avouée avant la création d'un nouvel observatoire ou d'une nouvelle agence européenne.

Il est temps de mettre un frein à cette Europe de la gabegie et des faux-semblants.

 
  
  

- Bericht: Gräßle (A6-0068/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport de mon excellente collègue et amie allemande Ingeborg Grässle rédigé dans le cadre de la procédure de consultation relative au projet de règlement (CE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1653/2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires.

Je soutiens les propositions du rapporteur visant à harmoniser les délais en matière de procédure de décharge, à aligner davantage le texte du règlement financier cadre des agences exécutives sur le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, et à préciser les données que le tableau des effectifs doit comporter, tant pour ce qui est des temporaires et des agents contractuels que pour ce qui est des experts nationaux détachés, afin que l'autorité budgétaire puisse avoir un aperçu clair de l'évolution du budget « Personnel » de l'agence.

Il est également légitime de formaliser l'obligation de responsabilité de l'ordonnateur, c'est-à-dire du directeur d'une agence.

 
  
  

- Bericht: Gräßle (A6-0069/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté le rapport de mon excellente collègue allemande et amie Ingeborg Grässle, rédigé dans le cadre de la procédure de consultation relative au projet de règlement (CE, Euratom) de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Je soutiens la nécessité d’harmoniser les délais en matière de procédure de décharge et de préciser que les organismes communautaires qui reçoivent effectivement des contributions à la charge du budget visés à l'article 185, paragraphe 1, du règlement financier général sont tous les organismes communautaires qui reçoivent des subventions directes du budget et tous les autres organismes communautaires qui reçoivent des contributions du budget.

Il est également important que soient précisées les données que le tableau des effectifs doit comporter, tant pour ce qui est des temporaires et des agents contractuels que pour ce qui est des experts nationaux détachés, afin que l'autorité budgétaire puisse avoir un aperçu clair de l'évolution du budget « Personnel » de l'agence et d’améliorer et renforcer la responsabilité de l'ordonnateur.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Os organismos referidos no artigo 185º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho - as agências comunitárias - têm-se multiplicado nos últimos anos (prevendo a criação de outras mais) assumindo cada vez mais um carácter supranacional, desempenhando funções cuja competência cabe a cada um dos Estados-Membros.

O presente relatório introduz algumas melhorias ao texto proposto pela Comissão Europeia, nomeadamente ao incluir no regulamento financeiro destes organismos a obrigatoriedade de disponibilizar em cada uma das suas páginas na Internet as informações sobre os beneficiários de fundos provenientes dos seus orçamentos, devendo essas informações ser "facilmente acessíveis a terceiros, claras e exaustivas". Algo que o regulamento ainda em vigor não contempla.

No entanto, apesar de solicitar igualmente informação mais pormenorizada sobre o pessoal, orçamento e trabalho desenvolvido pelas agências, aceita a proposta da Comissão de conferir maior margem de manobra a estas agências ao nível de transferências orçamentais, o que deverá merecer o devido acompanhamento.

 
  
  

- Bericht: Attwooll (A6-0060/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. Parte das dificuldades económicas com que o sector das Pescas se depara são consequência dum sistema de gestão pouco transparente e pouco efectivo assente, entre outros, no sistema de TAC´s e quotas e gestão do esforço de pesca. Na Comunicação da Comissão - "Melhoria da situação económica do sector das Pescas", são referidas as dificuldades com que o sector se depara e apontam-se algumas novas abordagens para a gestão haliêutica. De entre elas contam-se a gestão baseada nos "Direitos da Pesca".

Este debate é de extrema importância para o sector das pescas comunitário, na medida em que abre portas a uma maior sustentabilidade biológica para os recursos e maior capacidade de intervenção no mercado aos responsáveis pelo sector. Existe uma grande diversidade de sistemas de transacção e direitos de pesca, nem sempre objecto de uma total transparência. É necessário, assim, desencadear um debate sério para que se possam aferir formas de gestão para estes direitos, capazes de garantir transparência, segurança jurídica e eficiência económica para os pescadores.

Sendo os “Direitos de Pesca” a coluna vertebral da gestão de pescarias em países de ponta em termos de potencial de Pesca (EUA, Nova Zelândia, Noruega, etc) é de todo conveniente discutir esta possibilidade na gestão de pescas comunitária.

Por tudo isto, os Deputados do PSD apoiaram o Relatório Attwooll.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. A intervenção do Comissário Borg foi esclarecedora quanto às intenções da Comissão sobre o futuro da Política Comum de Pescas: a modificação do seu sistema de gestão, introduzindo de forma faseada um sistema comunitário baseado em direitos de pesca.

Quase que poderíamos antecipar as suas intenções: alargar, num primeiro momento, a aplicação de tal sistema, mesmo que apenas a uma parte das frotas, no maior número de Estados-Membros, para, posteriormente, criar um mercado único de direitos de pesca ao nível da UE, eventualmente, através da sua transacção em bolsa.

Os objectivos são assumidos pela própria Comissão Europeia: "(...) originar a compra de direitos em grande escala, o que resultará numa concentração em termos de propriedade das quotas, repartição geográfica das actividades da pesca e composição da frota.", sendo que "(...) qualquer mecanismo criado para limitar os efeitos negativos (...), deverá ser compatível com o mercado único e com as regras comunitárias em matéria de concorrência".

Trata-se de uma questão da maior importância, que vai ao cerne da soberania dos Estados e da gestão e propriedade da exploração de um recurso natural, isto é, a cedência a interesses privados dos direitos de acesso à exploração de um bem público.

Uma intenção que só pode ter a nossa mais frontal rejeição!

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I abstained on the Attwooll report because, whilst I could agree with much of it, it failed to address the fundamental problem with our current fisheries management system: the fact that Europe’s waters are governed centrally in the form of the CFP. The report states that marine biological resources are a ‘common public good’, but fails to recognise that these resources are best managed by Europe’s fishing nations. The report states that ‘fishing right management mechanisms should be adopted at Community level’, when the reality shows that Community management of fisheries has been an unmitigated disaster. Different management tools should be studied with a view to ensuring the long-term viability of Europe’s fishing communities, but the key decisions relating to these tools should be the responsibility of the fishing nations, not the European institutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Η συζήτηση για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των κρατών-μελών και της Επιτροπής για τα συστήματα διαχείρισης κάθε κράτους δεν θα προσφέρει ιδιαίτερα στοιχεία στη λήψη κοινών μέτρων για τη διαχείριση, γιατί βρίσκονται στη δικαιοδοσία των κρατών-μελών, και σωστά, αφού έχουν να κάνουν με τους ιστορικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, γεωγραφικούς και υδρολογικούς παράγοντες κάθε χώρας.

Σωστά υπογραμμίζεται ότι οι θαλάσσιοι βιολογικοί πόροι αποτελούν κοινό δημόσιο αγαθό και ότι τα σχετικά δικαιώματα δεν θα πρέπει να ερμηνευτούν ως δικαιώματα ιδιοκτησίας. αλλά η εξεύρεση αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης με βάση τα αλιευτικά δικαιώματα στα πλαίσια της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και σε επίπεδο ΕΕ, είναι ουτοπία και αυταπάτη, γιατί το ίδιο το σύστημα με την ανισόμετρη ανάπτυξη δεν επιτρέπει τέτοια επίτευξη στόχου.

Ο τομέας της Αλιείας δεν είναι ανεξάρτητος από την γενικότερη οικονομική κατάσταση του κάθε κράτους-μέλους, ούτε οι ψαράδες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά μένουν ανεπηρέαστοι ως προς τον τρόπο δουλειάς τους από τις πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις -τοπικές και διεθνείς.

Η έρευνα και η συζήτηση απλά θα αναδείξουν ότι είναι ανέφικτο να έχουμε βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ψαράδων και γενικότερα ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών που ασχολούνται με την Αλιεία, και, ταυτόχρονα, Κοινή Αλιευτική Πολιτική που στοχεύει στην συγκεντροποίηση των αλιευτικών πόρων σε επιχειρησιακούς ομίλους και γενικότερα στο μεγάλο κεφάλαιο.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − The idea of launching a discussion on the future of rights-based management systems within the common fisheries policy is one I support. Ms Attwooll’s report on rights-based management tools in fisheries should therefore be welcomed. The issues raised by such discussions will make for lively and constructive debate in seeking simplification of the CFP. I voted in favour of Ms Attwooll’s recommendations.

 
  
  

- Bericht: Böge (A6-0083/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport de mon excellent collègue allemand Reimer Böge relatif à la proposition de décision concernant la mobilisation, dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour 2008, d’une somme de 3 106 882 EUR en crédits d'engagement et de paiement au titre du fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Cette décision nécessite de rappeler que le 12 septembre 2007, Malte a présenté une demande de mobilisation du Fonds pour 675 licenciements intervenus dans le secteur textile, et plus particulièrement en faveur de travailleurs licenciés par VF (Malta) Ltd et Bortex Clothing Ind. Co Ltd. Les autorités maltaises ont sollicité une contribution de 681 207 EUR pour couvrir une partie des dépenses relatives aux mesures de soutien, évaluées à environ 1,36 million d'euros. Par ailleurs, le 9 octobre 2007, le Portugal a présenté une demande de mobilisation du fonds pour 1546 licenciements intervenus dans le secteur automobile, et plus particulièrement en faveur de travailleurs licenciés par Opel à Azambuja, Alcoa Fujikura à Seixal et Johnson Controls à Portalegre.

Les autorités portugaises ont demandé 2 425 675 EUR destinés à couvrir une partie des dépenses afférentes aux mesures de soutien, estimées à environ 4,85 millions d'euros.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Na sequência do despedimento, em 2007, de 1.549 trabalhadores da Opel Portugal, na Azambuja, da Alcoa Fujikura, no Seixal, e da Johnson Controls, em Portalegre, o Governo português apresentou uma candidatura para a mobilização deste fundo (2.425.675 euros) para co-financiar acções, como as ditas "formação e certificação profissionais" e compensações salariais para "incentivar" trabalhadores a aceitarem salários mais baixos.

Sem dúvida, que face às graves consequências para os trabalhadores, suas famílias e regiões do encerramento destas unidades, qualquer medida que as vise minorar é urgente e necessária, no entanto a falta de resolução do problema de fundo mantém-se: a criação e garantia de emprego com direitos para os trabalhadores e o assegurar do desenvolvimento socio-económico destas regiões. O que só é possível com uma verdadeira política de investimento, que tire partido das potencialidades de cada região e que impeça as multinacionais de, após receber largos milhões de euros em "ajudas", se deslocalizarem ou encerrarem em busca de uma maior exploração.

Lamentavelmente, o Parlamento aprova uma resolução onde, relativamente à candidatura portuguesa, se mostra "preocupado" com as medidas a financiar e solicita à CE que, "em cooperação com as autoridades portuguesas, acompanhe de perto a situação", o que não aconteceu em candidaturas anteriores, como foi o caso da França ou Alemanha.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I welcome the first mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for the 2008 budgetary year. The Party of European Socialists was very active in setting up this fund and it is an essential contribution to efforts aimed at alleviating the effects of globalisation on workers. I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. Em 2006 bati-me arduamente pela criação do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Quando da sua aprovação, fiz uma intervenção no plenário onde referi que aquela decisão tinha uma leitura política: pela primeira vez, as três instituições europeias, Conselho, Comissão e Parlamento, reconheciam os aspectos negativos no processo de globalização, pelo que os trabalhadores, vítimas do encerramento de fábricas, por causa da globalização, deviam ser financeiramente apoiados.

Entendia que era uma forma de a União Europeia mostrar a sua presença no terreno perante aqueles que sofrem com despedimentos resultantes do encerramento de empresas, como aconteceu, em Portugal, na Opel, na Johnson e na Alcoa Fujikara.

São, na maioria das vezes, situações dramáticas e, por isso, a decisão do Parlamento Europeu de pôr à disposição desses trabalhadores cerca de 2,5 milhões de Euros pode contribuir para minorar as angústias que estão a viver.

Quando as pessoas estão intranquilas e receosas é difícil aceitar a mudança. Estas verbas hoje decididas e destinadas a estes trabalhadores portugueses não são a solução milagrosa, mas são, seguramente, uma forma de ajudar esses trabalhadores a ter mais confiança em si próprios para, com este apoio da União Europeia, encontrar razões para voltar a sorrir.

 
  
  

- Bericht: Lewandowski (A6-0082/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté le rapport de mon très bon collègue polonais Janusz Lewandowski sur les orientations budgétaires 2009 des « autres institutions », à savoir le Parlement européen mais aussi le Conseil, la Cour de justice, la Cour des comptes, le Comité économique et social, le Comité des régions, le Médiateur européen et le Contrôleur européen de la protection des données.

Ce document retrace les grands défis qui seront à l’ordre du jour du Parlement à l’horizon 2009, notamment l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Tout doit être fait pour que les responsabilités accrues du Parlement suite à la ratification du traité de Lisbonne, soient prises en compte dans le budget ; il y a des mesures à prendre pour renforcer la communication auprès des citoyens, notamment au plan décentralisé et sur les trois projets que sont le centre des visiteurs, le centre audiovisuel et le projet web-TV. Enfin, je m’interroge si, préalablement aux procédures budgétaires, il ne faudrait pas faire un audit des ressources humaines affectées aux activités parlementaires européennes.

En effet, les responsabilités politiques du Parlement européen deviennent de plus en plus importantes et il est essentiel que les députés aient les moyens de travailler en toute indépendance.

 
  
  

- Bericht: Lewandowski (A6-0082/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. O presente relatório marca o início do debate do processo orçamental para 2009 no que diz respeito ao orçamento do Parlamento Europeu e outras instituições, não incluindo o da Comissão Europeia, de longe o orçamento mais significativo.

Entre outros aspectos que poderíamos salientar, há que considerar as orientações agora propostas que dizem respeito à política de pessoal. Isto porque, nos últimos anos, tem-se verificado uma pressão constante para a redução dos gastos com o pessoal, optando-se por formas de contratação precária, como a contratação através da prestação de serviços exteriores, nomeadamente através de agências de trabalho temporário, em detrimento de contratos de trabalho permanentes e dos direitos desses trabalhadores. O que, naturalmente, merece a nossa firme rejeição.

Um outro aspecto já recorrente prende-se com a necessidade de assegurar a diversidade e a disponibilidade de todas as línguas oficiais e de trabalho da UE. Durante o processo orçamental de 2008 foi consagrada uma pequena verba para "incentivar a administração a conferir prioridade à prestação de um apoio linguístico mais eficaz aos deputados durante as reuniões oficiais", contudo desconhece-se quais as medidas efectivamente tomadas nesse sentido, nomeadamente, tendo em conta, que continuam a ocorrer situações onde este direito não é respeitado, vejam-se as assembleias parlamentares UE-ACP.

 
  
  

- Bericht: Rübig (A6-0064/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté le rapport de mon excellent collègue autrichien Paul Rübig, dans le cadre de la procédure de codécision, sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et de développement mis en œuvre par plusieurs États membres visant à soutenir les PME qui exercent des activités de recherche et de développement.

Je salue cette initiative visant à accroître de 100 millions d’euros sur 6 ans les crédits de 300 millions d’euros du programme commun Eurostars à de nombreux Etats membres et à d’autres Etats membres de l’Espace économique européen pour les PME innovantes afin de rattraper notre retard en la matière. Il est frappant de relever que 82% des grandes sociétés américaines fondées après 1980 l'ont été ex nihilo alors que dans l'UE, cette proportion n'est que de 37%.

Il est donc clair que les petites et moyennes entreprises, notamment celles qui innovent, représentent un espoir considérable pour la croissance économique et le progrès social au sein de notre marché intérieur.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto.− Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo voto favorevole a questo provvedimento che costituisce un importante e ulteriore contributo allo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e, quindi, della competitività del made in europeo.

Valuto positivamente il fatto che il finanziamento sarà diretto alle PMI, che rappresentano il tessuto connettivo vitale dell'economia italiana ed europea che necessitava di un maggiore sostegno finanziario finalizzato alla creazione di prodotti originali e di qualità in grado di fronteggiare la concorrenza delle economie emergenti.

Il potenziale creativo dell'UE deve essere sostenuto e potenziato così da facilitare la concretizzazione delle innovazioni provenienti dal nostro mercato interno senza peraltro rischiare di essere tributari, in un prossimo futuro, di oneri collegati ai diritti di proprietà intellettuale che potrebbero essere vantati dai paesi extraeuropei.

Nuovi competitors, come la Cina, il Giappone e l'India, si affacciano con grandi prospettive sulla scena economica internazionale, costringendo il mercato mondiale ad affrontare le nuove sfide concorrenziali attraverso l'innovazione. Il cofinanziamento UE al programma EUROSTARS in favore delle PMI costituisce dunque un passo fondamentale per garantire la competitività degli Stati europei nel medio-lungo periodo.

Sono inoltre lieto del successo conseguito in sede di trattative per il pacchetto di compromesso che, ampliando i criteri d'accessibilità delle PMI, garantirà un percorso d'innovazione che influirà sul successo e sulla stessa sopravvivenza delle PMI europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Teoricamente, trata-se de um projecto relevante, ao pretender reforçar o apoio a PME executantes de investigação e desenvolvimento, dado que é sobretudo a nível das empresas, particularmente das de menor dimensão, que os investimentos em I&D têm o seu maior efeito multiplicador, ao mesmo tempo que é aí que se encontram as maiores carências. Contudo, não acreditamos que o programa possa atingir tal propósito com consequência efectivas, dado que:

- O projecto tem afectado verbas perfeitamente irrisórias e mesmo ridículas - 400 M€, dos quais, somente100 M€ tem origem na UE, o que significa, por um lado, o carácter propagandístico da proposta, ao mesmo tempo que esconde, por outro lado, a sua futura utilização por um reduzidíssimo número de empresas;

- A proposta privilegia somente as mais poderosas e qualificadas médias empresas, isto é, aquelas que têm mais de 250 trabalhadores, ao mesmo tempo que deixa de fora mais de 80 % do universo empresarial europeu, constituído fundamentalmente por micro e pequenas empresas.

Ora, sendo Portugal um dos países europeus onde as insuficiências do investimento em I&D nas empresas é dramático, pensamos que, se porventura o programa Eurostars chegar ao nosso país, os seus efeitos serão perfeitamente irrelevantes e residuais.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I welcome Mr Rubig’s proposals to support research and development performing SMEs. The plan to inject EUR 400 million into encouraging such SMEs to conduct market-orientated research in transnational projects should be supported and I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), par écrit. – Je tiens à souligner mon appui au rapport RÜBIG qui vise à permettre à un plus grand nombre de nos PME d’être éligibles pour entrer en jouissance du soutien à leurs projets R&D dans le cadre du programme de recherche et de développement Eurostars mis en œuvre par plusieurs États membres et pays associés. Le but est aussi de faciliter la participation de nos PME, véritables moteurs de l’économie européenne, à ce programme.

Je me félicite également du fait qu’à l’avenir le Luxembourg participera également au programme Eurostars qui aidera à atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. Apoio o conteúdo deste relatório por considerar que as propostas nele inseridas se destinam ao fomento da investigação e desenvolvimento nas PME, que representam mais de 99% do total das empresas na Europa e empregam mais de 60% da população activa.

Acresce que o número de PME que levam a cabo actividades de investigação e desenvolvimento é muito reduzido e, por isso, devemos promover, por todos os meios ao nosso alcance, o incentivo a este tipo de iniciativas que serão cada vez mais determinantes na consolidação da sua competitividade.

Nesta questão, o mais decisivo ultrapassa o conteúdo deste relatório. Desde logo, é importante que se criem efeitos multiplicadores que, através de formas modernas de gestão empresarial possam liderar processos que, pela inovação e eficiência incorporados, criem valor. Essa criação de valor deve beneficiar não só as empresas onde são desenvolvidos, mas também todo o tecido empresarial, a montante e a jusante.

A aprovação deste relatório não deve fazer esquecer a necessidade de se reforçarem mecanismos de apoio financeiro para start-ups, área onde se detectam ainda muitas dificuldades, especialmente para os mais jovens que querem iniciar uma experiência empresarial.

Insisto no alívio da burocracia nestes processos de modo a não afastar as PME do compromisso com a investigação e o desenvolvimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne. − Hlasovaním o správe Paula Rübiga dáva EP výrazný signál malým a stredným podnikom v členských štátoch. Často sa môžu malé a stredné podniky efektívne podieľať na rozvoji a výskume, ale musia znášať podmienky, ktoré sú menej výhodné ako veľké medzinárodné korporácie.

Od tejto chvíle asociácie malých a stredných podnikov v oblasti výskumu a rozvoja môžu využiť európsku finančnú podporu a pracovať v európskej sieti s ostatnými malými a strednými podnikmi. Takto slovenské MSP môžu priniesť ich vedomosti a kapacity do európskeho sektora rozvoja a výskumu.

Na Slovensku sa početné malé a stredné podniky nachádzajú vo vidieckych oblastiach s menej rozvinutou infraštruktúrou, čo bráni aj ich vlastnému rozvoju. Mnohé ženy pracujú v malých a stredných podnikoch pre rozvoj a výskum, či už priamo alebo nepriamo. Európske fondy môžu byť užitočné, aby dali určitý podnet k odštartovaniu MSP, a tak dať do služieb spoločného dobra všetky ich profesionálne kapacity.

Na rozvoj a výskum nových produktov a služieb na úrovni Európskej únie je zameraný program EUROSTARS. Práve úloha MSP na projektoch EUROSTARS je signifikantná. Je skutočne škoda, že Slovenská republika ako členský štát EÚ neparticipuje na tomto programe. Slovenské malé a stredné podniky tak nemajú možnosť prístupu k významnej finančnej pomoci pre efektívny vývoj nových produktov, postupov a služieb.

 
  
  

- Bericht: Gierek (A6-0039/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), na piśmie. − Głosuję za przyjęciem sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali. (COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

Zgadzam się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Pana Adama Gierka, stwierdzającym, iż z uwagi na znaczenie funduszu dla prawidłowego rozwoju gospodarki UE, zwłaszcza w nowych państwach członkowskich, FBWiS powinien dalej funkcjonować. Stal jest bowiem nadal jednym z najważniejszych surowców dla przemysłu maszynowego i budownictwa, zaś technologiczne możliwości podnoszenia jej jakości oraz efektywności procesów jej wytwarzania dalekie są od wyczerpania.

Jak słusznie podkreślono, większa konkurencyjność węgla na rynku energii jest uzależniona od efektywnego wykorzystania zasobów regionalnych, co będzie miało niepomierny wpływ na wzrost bezpieczeństwa energetycznego na obszarze UE.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I voted in support of Mr Gierek’s report on the Research Fund for Coal and Steel. The report’s proposals will allow for a greater focus on environmental concerns and will enable the coal and steel sector to investigate ways to reduce greenhouse gas emissions.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), in writing. − I will be voting in favour of this report and I think it is important that we take the opportunity to look in more detail at the use of coal as part of our energy needs. For too long coal has been seen as a dirty fuel and scant regard has been given to the possibility of cleaning up coal by use of new technologies.

My own region of the North-West of England still sits on huge reserves of quality coal that is deemed too expensive to extract, and whilst it is true that coal in its purest form is not an environmentally-friendly fuel, new, clean coal technology now exists that would enable coal to play a key role in our energy supply whilst not destroying the environment in the process.

We need to use our coal reserves better. We need to find more research money to make coal more environmentally friendly and more economically competitive. We need to do more to revive our coal-mining communities. I believe clean coal does have a future and I thank the Committee on Industry, Research and Energy for its report which at least starts this discussion going.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), in writing. − Both coal and steel have been very important industries to communities in the south-east of England, especially in Kent. I welcome this report which promotes a research fund to develop elements of these industries inside the EU, as we need answers to our future energy needs. In particular, making coal an environmentally more accepted fuel could help secure our energy needs in the future when Europe could be under greatest stress from uncertain supply conditions.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Głosuję za przyjęciem sprawozdania profesora Gierka w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

Zgodnie z wytycznymi Rady, po 5 latach funkcjonowania Fundusz Badawczy Węgla i Stali został w bieżącym roku poddany przeglądowi pod kątem efektywnego wykorzystania materiałów energetycznych oraz ochrony środowiska. Należy podkreślić, że wielkim jego atutem jest możliwość wykorzystania go do uzupełniającego dofinansowania badań nieobjętych 7. programem ramowym. Również zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej FBWiS powinien dalej funkcjonować, gdyż stal jest nadal jednym z najważniejszych surowców dla przemysłu maszynowego i budownictwa, które to sektory wymagają ciągłych nakładów na badania.

Fundusz pozwoli również na lepsze wykorzystanie węgla na rynku energii, co przyczyni się istotnie do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego UE, należy zaś pamiętać, iż wydobywanie tego surowca wiąże się z koniecznością sukcesywnego prowadzenia badań rozpoznawczych. Inną ważną kwestią jest wprowadzenie zasady równowagi płci w zespołach badawczych, co korzystnie wpłynie na wzrost aktywności kobiet w tej dziedzinie.

 
  
  

- Bericht: Morillon (A6-0072/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. De acordo com informações fornecidas pela Comissão, 40% da totalidade da frota da UE, em termos de tonelagem, opera no alto mar ou em águas de países terceiros. De igual forma, navios de outros países também exercem actividades de pesca nas águas comunitárias, nomeadamente nos termos dos denominados "acordos do Norte".

É por isso importante que a UE disponha de um sistema claro para a autorização destes dois tipos de actividades. A proposta legislativa e o relatório do PE representam os esforços da EU para "simplificar" a Política Comum das Pescas (PCP), estabelecendo regras e condições gerais para a solicitação e a emissão de autorizações para as actividades de pesca, dentro e fora das águas comunitárias.

A proposta da Comissão clarifica as responsabilidades da Comissão e dos Estados-Membros e especifica as obrigações de notificação das actividades de pesca. As alterações introduzidas pelo relatório do PE tornam o documento mais justo nalguns pontos. Exemplo disso é a cada vez a maior flexibilização introduzida no que diz respeito aos critérios de elegibilidade do artigo 7º.

Assim, os Deputados do PSD apoiam o Relatório Morillon.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Actualmente, as autorizações de pesca a conceder a navios comunitários ou a navios de países terceiros são geridas por via dos vários acordos bilaterais ou com as organizações regionais de pesca.

Esta proposta de regulamento visa a criação de um procedimento único para a gestão de todas as autorizações de pesca, colocando em evidência o papel da Comissão Europeia na concessão ou suspensão dessas autorizações em contraponto ao dos Estados-Membros.

Entre muitos importantes aspectos que mereceriam comentário ou crítica, salientamos que apesar do presente relatório clarificar certos aspectos da proposta de regulamento, como o considerar apenas como infracções graves as infracções que tenham sido efectivamente confirmadas como tal, de acordo com as legislações nacionais - o que consideramos positivo -, continua a não salvaguardar a soberania de cada Estado-Membro quanto à gestão das actividades de pesca nas suas ZEE, o que discordamos.

Por isso apresentámos uma proposta de alteração que pugnava por que "os Estados-Membros, como parte interessada, são intervenientes activos nos processos, nomeadamente de decisão" relativos à atribuição de licenças dentro deste âmbito. Lamentavelmente, a alteração foi rejeitada pela maioria deste Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted against the Morillon report, because a number of amendments which I co-signed were voted down. In particular, amendments relating to the reallocation of fishing opportunities were defeated. My own hostility to the disastrous CFP has been well documented in this House and I believe that fisheries management should be returned to Europe’s fishing nations. However, for as long as we have a common policy, the principle of relative stability must remain inviolable and all of Europe’s fishing communities must be assured that their historic fishing rights will remain their own.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), na piśmie. Głosuję za przyjęciem sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków krajów trzecich na wody terytorialne Wspólnoty (COM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS)).

Pan Phillipe Morillon słusznie podkreślił, iż niezwykle istotne jest, aby UE dysponowała jasnym systemem wydawania zezwoleń na oba rodzaje działalności, zmierzające do tego, aby osiągnąć maksymalny poziom zgodności z przepisami umów w dziedzinie rybołówstwa i nadać większą przejrzystość działalności statków UE na wodach krajów trzecich.

Ponadto nie ulega wątpliwości fakt, że priorytetowy charakter, jaki Komisja i UE nadają walce z nielegalnymi, nieudokumentowanymi i nieuregulowanymi połowami, oraz znaczące straty dla zasobów rybnych powodowane przez statki prowadzące połowy IUU w krajach rozwijających się, zasługują na najwyższą uwagę.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − The goal of Mr Morillon’s report should have been to simplify the common fisheries policy. I am not convinced that the report’s initial proposals met this requirement. The inclusion of agreements that fall under Article 63 of the United Nations Convention on the Law of the Sea would produce great practical difficulties for the Scottish fishing industry. Provisions pertaining to utilisation appear to already form part of existing third-country fisheries partnership agreements and the report’s recommendations only serve to further complicate matters in this area. My vote reflected these concerns.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. − On behalf of the European Parliamentary Labour Party, I am writing to explain why we tabled and supported amendments 20-23 on the Morillon report, and, when the amendments, fell, voted against the amended report and legislative resolution.

 

Amendments 20, 21, and 22 relate to the scope of the regulation. It is important to maintain the distinction between agreements that are covered by article 63 rather than 62 of UNCLOS. Only the latter should be the subject of this proposal.

 

Amendment 23 deletes the power given to the Commission to re-allocate fishing opportunities as proposed in Article 13, preserving the principle of relative stability and historic fishing rights in a context of responsible fishing.

 

Today’s vote should be a wake-up call to all those who are concerned about the conservation of vulnerable fishing stocks. It shows that the European Parliament is in favour of the European Commission reallocating fishing quotas, which would result in a free-for-all in the North Sea. This goes against the principle of relative stability and is detrimental to Scottish fishing interests. We had no other option but to vote against this report.

 

 
  
  

- Entschließungsanträge: Lage in Tibet (B6-0133/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. − Vi svenska socialdemokrater stödjer Europaparlamentets strävan att under det interkulturella året 2008 bjuda in ett antal av världens religiösa ledare för dialog med ledamöterna.

Vi vill dock understryka att formen för detta ska vara samtal och åsiktsutbyte i utskotten eller ske under särskilt anordnade möten. Ensidiga tal i plenisalen till ledamöterna, utan möjlighet till dialog och frågor, är inte rätt form för kommunikation och interkulturellt utbyte.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. − The original compromise resolution was in my opinion not entirely balanced. The initial disturbances in Lhasa and elsewhere were orchestrated attacks on people and premises with arson, injury and murder of Han Chinese and the Muslim minority. In my own country this would, if it had been white youth against our migrant community, have been described as race riots. Nevertheless on balance I could have supported it. China still fails to fully respect human rights across its territory, with respect to independent trade unions, internal migrants and the practice of minority religions.

However, the amendments from the right that have passed pushed this text beyond the fringe. The rejection of the EU’s ‘one China policy’, the demands for a dialogue ‘without preconditions’ made it impossible for me to support the resolution even with my agreement on the human rights elements contained within the resolution, as I indicated by my roll-call votes.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), par écrit. – Je me félicite de l'adoption d'une résolution commune à tous les groupes politiques sur le Tibet. Ce texte condamne les récentes répressions au Tibet, à la suite des résolutions précédentes de ce Parlement appelant les deux parties au dialogue.

Nous en appelons également au gouvernement chinois et aux partisans du dalaï-lama de cesser toute violence. Le gouvernement chinois ne doit pas exploiter la tenue des Jeux olympiques de 2008 de façon abusive en arrêtant les dissidents, journalistes et militants des droits de l'homme.

Nous demandons à la Présidence en exercice de l'Union de s'efforcer de dégager une position européenne commune en ce qui concerne la présence des chefs d'État et de gouvernement et du Haut représentant de l'Union européenne à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, et de prévoir son boycottage au cas où le dialogue ne reprendrait pas entre les autorités chinoises et sa sainteté le dalaï-lama.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Den olympiska facklans färd runt jorden är i full gång och demonstrationer runt om i världen har visat medborgarnas uppfattning om sommarens olympiska spel. Frågan engagerar många och det är viktigt att medlemsstaterna själva får besluta om deltagande eller bojkott av OS i Kina.

Kampen för de mänskliga rättigheterna är central och bör stödjas, men arbetet måste ske via FN för att uppnå den legitimitet som krävs. Tyvärr utnyttjar Europaparlamentet den aktuella situationen i Tibet för att flytta fram sina utrikespolitiska positioner. Situationen måste lösas mellan Kina och Tibet utan inblandning från Europaparlamentet, som saknar kompetens på området.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Manifestando o nosso pesar pelas vítimas, o desejo de que os conflitos tenham uma resolução pacífica, bem como os nossos princípios de defesa da democracia, dos direitos humanos e do direito internacional, consideramos que, uma vez mais, uma resolução sobre a situação no Tibete integra considerações que não correspondem com rigor à real evolução dos factos.

O que efectivamente está em causa, de forma cada vez mais evidente, é uma operação contra os Jogos Olímpicos de Pequim, real mola por detrás de uma escalada de provocação e de muitas das hipócritas indignações expressas.

Uma vez mais, manipulam-se argumentos para justificar actuais e futuras linhas de ingerência e de afronta ao direito internacional, procurando impor interesses estratégicos e económicos contra a China.

É significativo que continue a falar-se do Tibete como território ocupado pela China quando nem as potências que instigam e apoiam movimentos de orientação separatista que estão na origem das acções violentas põem em causa a integridade do território da República Popular da China, incluindo o Tibete como Região Autónoma.

Por fim, que moral tem esta câmara parlamentar para aprovar uma tal resolução, quando nem há menos de um mês aprovou um relatório sobre o Iraque sem uma única menção à agressão e ocupação dos EUA?

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), par écrit. – Face à la gravité de la situation au Tibet, le Parlement européen ne pouvait rester plus longtemps silencieux. J'ai donc apporté mon soutien à cette résolution qui condamne fermement la répression brutale exercée dans cette région par les forces de sécurité chinoises.

Les violences commises dans les rues de Lhassa et de Dharamsala, ainsi que la censure pratiquée vis-à-vis des médias étrangers, sont en effet intolérables et notre institution doit, avec l'ensemble de la communauté internationale, peser de tout son poids pour qu'il y soit mis un terme et pour que la Chine respecte ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme et des minorités.

J'ai également tenu, par mon vote, à exprimer ma solidarité vis-à-vis du peuple tibétain, dont la majorité ne demande pas l'indépendance mais davantage d'autonomie politique et le respect de son identité culturelle et linguistique.

Et si je ne suis pas favorable à un boycott total des Jeux olympiques de Pékin car le dialogue est, pour moi, toujours préférable à la fermeture, je considère ces Jeux comme une opportunité à saisir pour inciter les autorités chinoises à progresser sur la voie de la démocratie et je souhaite, comme le préconise la résolution, que les chefs d'État et de gouvernement de l'UE adoptent, par rapport à cet événement, une attitude commune et concertée.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I condemn the Chinese armed forces’ repression of Tibetan protestors. Indeed, this issue underlines the need for a common EU approach to China. It is only through such a coherent approach that cooperation can constructively move forward. The Beijing Olympics are a prime opportunity to push for progress on issues such as human rights and media freedoms in China. Any attempts by the Chinese Government to hinder protests or reporting for these ends would be regrettable. I voted in favour of this motion for a resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Dass man in China auf Demonstrationen mit Militär und Polizei reagiert, war absehbar. China ist nun mal keine Demokratie, dennoch ist das Vorgehen chinesischer Sicherheitskräfte gegenüber den Demonstranten natürlich zu verurteilen. Ein Boykott der olympischen Spiele, in welcher Form auch immer, würde von der chinesischen Mehrheitsbevölkerung wohl nur als Beleidigung empfunden werden und die Situation der Minderheiten vor Ort keinesfalls verbessern, sondern schlimmstenfalls sogar noch verschlechtern.

Alleingänge der EU werden, wenn man sich ihr weltpolitisches Gewicht ansieht, wirkungslos verpuffen. Und wenn sich die Europäische Union vor aller Welt zur Lachnummer macht, wäre niemandem geholfen, vor allem nicht den Tibetern. Selbst wenn sich die Lage beruhigt, sind neue, eventuell noch heftigere Unruhen absehbar. Die EU kann sich jedoch gemeinsam mit Verbündeten bemühen, das Leben der Minderheiten in China schrittweise zu verbessern und eine langsame Bewusstseinsänderung bei Regierung und Mehrheitsbevölkerung in Gang zu setzen.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), par écrit. – Je me félicite de la grande fermeté dont a su faire preuve aujourd'hui notre assemblée face à une situation qui perdure au Tibet depuis des décennies mais qui s'est dramatiquement aggravée voilà un mois. La défense de nos valeurs - européennes et universelles - ne saurait tolérer le silence: je m'associe donc pleinement aux condamnations de la "répression brutale des manifestants tibétains par les forces de sécurité chinoises", mais également de "tous les actes de violence, quelle que soit leur origine", de ces derniers jours.

Le Parlement formule par ailleurs des requêtes auprès des autorités chinoises, leur intimant notamment d'autoriser une enquête internationale indépendante sur les violences au Tibet, d'ouvrir sans préalable un dialogue constructif avec les Tibétains, de libérer immédiatement les manifestants non violents ainsi que l'ensemble des dissidents arrêtés en Chine, ou encore d'honorer ses engagements en matière de droits de l'homme pris face au CIO et au monde en 2001.

Enfin, la résolution appelle les chefs d'État de l'Union à définir une position commune quant à leur participation à la cérémonie d'ouverture des J.O.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Severin (PSE), in writing. − As Head of the Romanian Socialist Delegation, I would like to explain the Delegation's negative vote on the Resolution on Tibet. In fact, the resolution is not defending human rights and we cannot accept that human rights fall hostage to geopolitical agendas and interests. It is lenient with respect to human rights and hypocritical, because it is forceful in proposing political solutions that do not take into account the realities in China.

 

Through this resolution, the EU is losing its credibility, promoting in reality, behind its statements of support for human rights, a dangerous agenda of "political autonomy" and independence for Tibet, in clear contradiction to the "One-China policy" principle. At the same time, the EU is losing its encouraging influence on China in the process of opening.

 

Consequently, the resolution stands for the partition of China and not for the support and promotion of human rights, which are being used as a pretext for pushing forward different geopolitical agendas.

 

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), in writing. − I completely support Tibet in this situation. However, I could not support this motion for a resolution, as an amendment to respect the ‘one China’ policy principle was passed by the majority of my colleagues. I do not support this particular amendment, as the ‘one China’ policy threatens Taiwan as well as Tibet. I have in the past called for a boycott of the Beijing Olympics on the basis of human rights.

 
  
  

- Bericht: Swoboda (A6-0048/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), na piśmie. − Na początku bieżącego roku uczestniczyłem w delegacji Komisji Spraw Zagranicznych do Zagrzebia i zgadzam się ze sprawozdawcą w kwestiach wyszczególnionych w omawianym wczoraj raporcie, dlatego też dzisiaj głosowałem za przyjęciem raportu pana Swobody. Pragnę pogratulować chorwackim władzom pozytywnych rezulatatów jak dotąd osiągniętych w drodze do członkostwa w UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), par écrit. – Si j'ai voté en faveur du rapport d'étape sur l'adhésion éventuelle de la Croatie, je tiens à souligner que toute adhésion future ne pourra pas intervenir dans un avenir rapproché. L'Union des 27 doit d'abord trouver ses marques sur base du traité de Lisbonne. De nouvelles adhésions ne seront possibles qu'après une consolidation de l'UE dans sa configuration actuelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Junilistan anser att utvidgningen av EU är en grundläggande del av arbetet för fred och stabilitet i Europa. Vi stödjer således ett EU-medlemskap för Kroatien när landet uppfyller Köpenhamnskriterierna. Vi har därför röstat ja till betänkandet.

Det är dock befängt att Europaparlamentet framhåller att media ska vidta åtgärder för att bibehålla allmänhetens stöd till den internationella krigsförbrytartribunalen. Denna form av uttalanden kan rentav tolkas som att pressfriheten ifrågasätts. Vi är vidare kritiska till formuleringar såsom att Europaparlamentet ska uppmana Kroatien att genomföra en upplysningskampanj för att göra allmänheten mer uppmärksam på miljön. Denna fråga är givetvis viktig i sak, men ligger utanför Europaparlamentets kompetens.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Dir-se-á que os efeitos da Cimeira da NATO, recentemente realizada em Bucareste, se fizeram sentir na votação da sessão plenária do Parlamento Europeu que hoje se realizou.

Isto é, a Croácia vê aprovado o relatório sobre os seus "progressos" com vista à sua adesão à UE - sendo mesmo explicitado que as negociações deverão (!) ser concluídas antes das eleições de 2009 -, enquanto a Antiga República Jugoslava da Macedónia (FYROM) vê ser adiada a votação deste mesmo parecer.

Recorde-se que na Cimeira da NATO foi decidida a entrada da Croácia, enquanto a da FYROM ficou adiada.

Se há aspecto que tal situação, uma vez mais, evidencia, é que o alargamento da UE e da NATO se faz em consonância.

Entre outros importantes aspectos que deveriam ser realçados nesta declaração de voto (como os actuais diferendos fronteiriços entre os países da região, incluindo a Itália), salienta-se que o "progresso com vista à adesão à UE" significa, segundo a Comissão Europeia, que os "critérios económicos", isto é: "uma política de saneamento, de consolidação e de estabilidade orçamental", a "reforma estrutural das finanças públicas", a "privatização" e a dita "melhoria do ambiente das empresas", a reforma agrária (traduza-se, o acesso à propriedade da terra, nomeadamente por estrangeiros) estão a ser concretizadas.

Dois exemplos da UE no seu melhor...

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − Mr Swoboda’s report on Croatia is a well-balanced report that outlines an optimistic view of Croatia’s efforts towards EU accession. It is nevertheless realistic and does point to the need for continued effort by the Croatian Government on judicial and border issues. I welcome the country’s efforts towards accession and hope for these to continue. I therefore voted in favour of the report.

 
  
  

- Entschließungsantrag: Bekämpfung von Krebs (B6-0132/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Votámos favoravelmente esta resolução dada a situação existente e as estimativas do Centro Internacional de Investigação do Cancro, que referem que um em cada três europeus recebe um diagnóstico de cancro ao longo da vida e um em cada quatro europeus morre da doença. Em 2006, registaram-se cerca de 2,3 milhões de novos casos de cancro e mais de um milhão de mortes por cancro nos países da União Europeia.

O cancro é causado por muitos factores em múltiplas fases, exigindo mais prevenção que aborde, simultaneamente, as causas ligadas ao estilo de vida e as causas ligadas à actividade profissional e ao ambiente. Segundo um recente estudo levado a cabo por organizações sindicais, pelo menos 8% do número anual das mortes por cancro são directamente causadas pela exposição a agentes cancerígenos no local de trabalho e essa exposição poderia ser evitada pela substituição desses agentes por substâncias menos nocivas.

Sabe-se que há diferenças chocantes na qualidade das instalações de tratamento de cancro, nos programas de rastreio, nas boas práticas com base científica, nos serviços de radioterapia e no acesso aos novos medicamentos contra o cancro, o que também explica as grandes discrepâncias na taxa de sobrevivência de cinco anos para a maior parte dos cancros na Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Är EU-åtgärder i den angelägna kampen mot cancer mer effektiva än motsvarande åtgärder inom ramen för befintliga internationella organisationer med bred expertis, såsom WHO? Har EU-institutionerna en bredare kompetens än medlemsstaterna i hur cancer ska bekämpas? Junilistans svar på dessa frågor är nej.

Resolutionen framhåller bland annat att en interinstitutionell cancerarbetsgrupp ska upprättas inom EU, att EU-initierade informations- och utbildningskampanjer om cancer ska genomföras, att kommissionen ska inrätta en rådgivande kommitté för cancerprevention, att EU ska vidta lagstiftningsåtgärder för att främja och stödja initiativ som gäller dåligt solskydd, att kommissionen ska vidta åtgärder för att skapa rökfria miljöer, att medlemsstaterna ska garantera att tvärvetenskapliga onkologteam finns tillgängliga i hela landet och att onkologi ska erkännas som en medicinsk specialitet.

Tanken bakom dessa synpunkter och krav är säkert lovvärd. Den grundläggande frågan är dock vilket mervärdet är av att EU reglerar allt detta. Var finns tilltron till medlemsstaterna? Vad hände med subsidiaritetsprincipen? Gynnar EU-regleringarna verkligen de som är i behov av kvalitativ lagstiftning och genomtänkta åtgärder, nämligen cancerpatienterna? Var är insikten om att cancer är ett globalt problem, som främst bör hanteras på global nivå?

Junilistan har utifrån ovanstående resonemang röstat nej vid slutomröstningen om det aktuella betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I fully support the motion for a resolution brought before Parliament by the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety relating to combating cancer. The EU has an important role to play in coordinating the fight against a disease which one in three Europeans will be diagnosed with in the course of their lifetimes. Member States also clearly have a key role in cancer prevention, diagnosis and treatment amongst their citizens and must learn from each other in order to combat the disease. Just this week, the Scottish Government announced a national programme to immunise schoolgirls against Human Papilloma Virus, the cause of the majority of cervical cancer cases, and it is programmes such as this which the EU should encourage all Member States to adopt.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), na piśmie. − Głosowałem za przyjęciem rezolucji dotyczącej walki z nowotworami, gdyż choroby tego rodzaju zbierają swe okrutne żniwo na całym świecie, także w państwach UE, w tym i w Polsce. Poprzez szeroko dostępne i regularne badania profilaktyczne można szybciej wykrywać tę chorobę w jej stadiach początkowych, co znacznie zwiększa szanse wyleczenia. Potrzebna jest też bardziej otwarta wymiana doświadczeń między ośrodkami onkologicznymi, tak by możliwie szeroko wykorzystać najnowsze osiągnięcia wiedzy w tym zakresie.

Ostatnio z dużym niepokojem obserwuje się wzrost zachorowań na raka piersi. Konieczne jest więc szerokie uświadomienie zagrożeń i powszechność dostępu do profesjonalnych badań mammograficznych. Sprawą ogromnie ważną jest również ograniczenie do minimum kontaktu ludzi z substancjami rakotwórczymi. W szczególności należy zwrócić uwagę na konserwanty używane w przemyśle spożywczym, niewłaściwie stosowane nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, a także azbest, który do niedawna był stosowany w budownictwie czy w konstrukcjach rur wodociągowych. W tych działaniach nie może zabraknąć profilaktyki antynikotynowej.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. − Vážení kolegovia, nikto z nás už dnes nemôže povedať, že téma boja proti rakovine sa ho netýka. Nie som odbornou lekárkou na onkológii, ale som svedkom zákernosti tejto choroby, ktorá mi zobrala obidvoch rodičov aj môjho mladého brata. Spoznala som ťažké osudy ľudí a ich rodín, ktoré nemôžu nechať suché žiadne oko, chladné žiadne srdce.

Som vďačná Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín za položenie otázky Komisii, ktorá podnietila túto dôležitú diskusiu. Ďakujem všetkým signatárom uznesenia, medzi ktorými je aj moja slovenská kolegyňa Irena Belohorská, za ich úsilie, bez ktorého by sme nenašli odpovede na závažné otázky spojené s touto zákernou chorobou.

Som presvedčená, že každý, čo i len malý krôčik, každá investícia, ktoré pomôžu včasne diagnostikovať rakovinu a podporia nové formy liečenia, budú veľkou nádejou pre onkologických pacientov.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. − With one in three Europeans diagnosed with cancer during their lifetime and one in four Europeans dying from the disease, cooperation to share best practice and to call for more resources for research is important in the EU. The concept of an interinstitutional EU Cancer Task Force with the aim to increase by 50% by 2018 the number of EU citizens participating in a cancer screening programme should be welcomed.

 
  
  

- Bericht: Myller (A6-0074/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, che ha tracciato le linee della politica europea in materia di clima, biodiversità, ambiente e salute e risorse naturali, ha registrato risultati importanti.

Tuttavia, come ha registrato lo stesso Commissario Dimas, l'UE è in forte ritardo rispetto al raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale prestabiliti, soprattutto in materia di inquinamento atmosferico, con i correlati problemi di effetto serra, problemi alla salute e piogge acide.

Il taglio dei finanziamenti di Natura 2000 e del programma LIFE +, inoltre, sta destando forti preoccupazioni alle piccole realtà locali che subiranno una consistente diminuzione del loro raggio d'azione in riferimento all'efficacia delle politiche ambientali in difesa del proprio territorio.

Non posso dunque che essere in totale sintonia con la collega Myller che, tramite questa relazione, invita la Commissione ad includere nel testo scadenze e obiettivi quantitativi e qualitativi più chiari e precisi. D'altronde, anche se il pacchetto clima e energia, la revisione della direttiva rifiuti e la revisione dell'IPPC dovrebbero aiutarci a garantire un futuro più sostenibile per l'Europa, abbiamo l'urgente bisogno e la responsabilità di rivedere il sesto programma per rimodulare l'azione dell'UE in materia ambientale per i prossimi decenni.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório Riitta Myller sobre a avaliação intercalar do Sexto Programa Comunitário de Acção em matéria de Ambiente, dada a importância de assegurar o cumprimento dos objectivos aí definidos, sobretudo no que diz respeito às estratégias temáticas, à protecção da biodiversidade e à aplicação da legislação comunitária, sem esquecer questões como a tributação ecológica ou o problema dos subsídios a actividades lesivas para o ambiente.

É necessário redobrar esforços, de modo a dar resposta, em tempo útil, aos problemas ambientais visados pelas metas definidas no programa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Este relatório resulta de uma avaliação que a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar do Parlamento Europeu mandou fazer para saber em que medida a União Europeia honrou até agora os seus compromissos no âmbito do Sexto Programa Comunitário de Acção em matéria de Ambiente, que foi aprovado em 2002 e vigora até 2012.

Esta avaliação revelou que a execução do Programa de Acção está muito atrasada, ou extremamente atrasada, no caso de vários objectivos prioritários. E, assim concluiu que, à luz das medidas até agora concretizadas, não parece que os objectivos prioritários do programa em matéria de ambiente venham a ser atingidos até 2012. Assim sendo, a avaliação não apoia a afirmação feita pela Comissão Europeia na sua própria avaliação intercalar, segundo a qual, na globalidade, a UE está em dia no que se refere à execução das medidas previstas no Programa de Acção.

De acordo com a avaliação encomendada pelo Parlamento, poder-se-á concluir que a decisão da Comissão de apresentar propostas específicas através das estratégias temáticas não produziu, de uma maneira geral, o resultado esperado.

No entanto, apesar de termos genericamente votado favoravelmente o relatório, discordamos de alguns pontos do seu conteúdo.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Η ενδιάμεση αξιολόγηση για το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, δεν προσφέρει κάτι καινούργιο, δηλαδή αλλαγή των κατευθύνσεων και στόχων που είχε θέσει. Απλά εκφράζει μια ανησυχία γιατί δεν προχωράει με την ταχύτητα των χρονοδιαγραμμάτων.

Ωστόσο, αν και ομολογούνται τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα, δεν αναδεικνύονται τα αίτια της οξυμένης κατάστασης που είναι η ληστρική εκμετάλλευση από τις πολυεθνικές για την κερδοφορία τους. Χρησιμοποιούν το περιβάλλον ως δεξαμενή ληστρικής άντλησης πρώτων υλών, ανεξέλεγκτης δράσης, πεδίο εξασφάλισης και νέων κερδών. Εξάλλου, το 6ο περιβαλλοντικό πρόγραμμα εξουσιοδοτεί ως υπεύθυνους για την προστασία του περιβάλλοντος τους ίδιους τους εκμεταλλευτές της φύσης αναφέροντας ρητά ότι "η αποτελεσματική δράση, οι επιχειρηματικές ευκαιρίες, η αγορά θα δώσει λύση".

Ουσιαστικά το περιβάλλον είναι ένα νέο πεδίο διεξόδου της συσσώρευσης και νέας κερδοφορίας για το κεφάλαιο. Ενισχύεται μάλιστα με κοινοτικούς πόρους, δηλαδή τα λεφτά των λαών, η απελευθέρωση τομέων στρατηγικής σημασίας και η εμπορευματοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος, προωθώντας την ''πράσινη'' οικονομία ως μια από τις μεγαλύτερες επενδυτικές διεξόδους του μονοπωλιακού κεφαλαίου.

Ταυτόχρονα γίνεται εκμετάλλευση της ευαισθητοποίησης του κόσμου, κρύβοντας ότι οι επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές, η υπερθέρμανση του πλανήτη, είναι αποτέλεσμα της βιομηχανικής ανάπτυξης με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος, της εμπορευματοποίησης της γης, του αέρα, της ενέργειας, του νερού κ.ά.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I welcome the Myller report on the mid-term review of the Sixth Community Environment Action Programme. I share its concerns over the increase in transport emissions and slow-moving efforts towards energy efficiency. More concerted effort needs to be made in these areas.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport, présenté par ma collègue socialiste finlandaise Riita Myller.

Ce texte dresse, à mi-parcours, un portrait inquiétant de l'état d'avancement du 6e programme d'action communautaire pour l'environnement (2002-2012).

La mise en œuvre des mesures - pourtant vitales - de lutte contre le changement climatique a ainsi pris énormément de retard. De la même manière, les avancées de l'Union en matière de préservation de la qualité de l'air, de mise en œuvre et de respect de la législation communautaire, de protection de la biodiversité, de réforme des systèmes de subventions ayant un impact négatif sur l'environnement ou encore de promotion de modèles de production/consommation durables sont extrêmement modestes.

Le constat établi par ce rapport est pour le moins alarmant puisqu'à l'heure actuelle, et ce contrairement aux dires de la Commission européenne, il semble fort improbable que le calendrier fixé voilà 6 ans soit respecté et que les objectifs environnementaux prioritaires soient atteints en 2012.

En votant ce texte, je joins ma voix à celle de la majorité du Parlement pour exhorter la Commission européenne et les États membres à un indispensable sursaut.

 
  
  

- Bericht: Bono (A6-0063/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. − Vi röstade för det ändringsförslag som uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att avhålla sig från avstängning av tillträde till Internet. Vi vill emellertid påpeka att vårt stöd för ändringsförslaget främst har att göra med frågan om fildelning för privat bruk. Vid vissa typer av brottslighet, till exempel barnpornografibrott och systematiska inbrott i upphovsrätten av kommersiella skäl, bör dock avstängning av tillträde till Internet vara en möjlig metod bland andra för att bekämpa sådan brottslighet.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Descamps (PPE-DE), par écrit. – Le rapport de Guy Bono sur les industries culturelles en Europe réaffirme l’importance de la dimension culturelle dans la mise en œuvre des objectifs de Lisbonne. Il souligne le potentiel des industries culturelles en matière d’emploi et de croissance et la nécessité de renforcer, dans ce secteur, le soutien et l’action de l’Union européenne. Ce rapport met également en lumière les opportunités qu’offre aujourd’hui l'internet en termes d’accès, de promotion et de diffusion de la culture. Dans cet environnement numérique, il convient néanmoins de concilier la liberté d’accès à l'internet et les droits et libertés de chacun. L’usage de l’internet doit en effet s’effectuer dans le respect des grands principes qui fondent nos sociétés démocratiques parmi lesquels figure le respect des droits de propriété intellectuelle. Aussi pour faire face aux téléchargements illégaux massifs et répétés dont souffrent en particulier les secteurs de l’audiovisuel et de la musique, des mesures adaptées et proportionnées doivent être proposées en accord avec les différentes parties prenantes. La suspension momentanée de l’accès à l'internet, effectuée dans le cadre d’une riposte graduée et dans le respect des libertés individuelles, constituerait une solution appropriée qui éviterait de surcroît l’application de sanctions pénales dont on connaît aujourd’hui les limites. Je regrette que le Parlement ait aujourd’hui rejeté cette possibilité.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Sabemos a importância das culturas e da sua divulgação no respeito pela diversidade cultural, pelos direitos dos artistas e dos povos de cada um dos Estados-Membros da União Europeia.

Ora, neste relatório há algumas propostas positivas, que valorizamos, como a ideia de reforçar a mobilidade das pessoas, produtos e serviços no sector criativo, no respeito das regras e princípios da Convenção da UNESCO sobre a Diversidade Cultural e o desafio que faz à Comissão para estudar a possibilidade de criar um programa semelhante ao programa MEDIA. De igual modo, o apelo que faz à Comissão para concluir os trabalhos com vista à concretização da iniciativa relativa à biblioteca digital europeia, a estimular e apoiar o sector da música, do teatro e da edição, a fim de facilitar a distribuição transnacional das obras, e, como medida prévia, a instaurar nos termos do programa "Cultura" um mecanismo que permita às indústrias culturais não audiovisuais ter acesso aos financiamentos comunitários para a promoção do livro, para a promoção da música e da formação professional.

Mas não acompanhamos outras propostas que visam mais a defesa dos interesses meramente empresariais do que a educação, a cultura, os direitos dos artistas e da população em geral.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), na piśmie. − Wpływ kultury na wzrost gospodarczy i zatrudnienie został potwierdzony w badaniu opublikowanym na koniec 2006 roku przez Komisję Europejską, które wykazało, że w 2003 r. udział sektora kultury w PKB UE wynosił około 2,6 %, wypracowanych przez ponad 5 milionów zatrudnionych w tym sektorze w UE.

Stopniowo pojawia się coraz większa świadomość gospodarczego wymiaru kultury i jej roli w tworzeniu miejsc pracy, a także znaczenia dla rozwoju obszarów wiejskich i miejskich. Oprócz bezpośredniego wkładu do gospodarki, sektor kultury i twórczości ma pośredni wpływ na europejskie otoczenie społeczno-ekonomiczne oraz przyczynia się do rozwoju technologii informacji i komunikacji. Przemysł kulturalny, odgrywając istotną rolę na szczeblu lokalnym, regionalnym i miejskim, ma znaczący wkład w konkurencyjność w Unii Europejskiej.

Cieszy zatem fakt, że zarówno Rada, jak i Komisja zamierzają uznać rolę kultury i kreatywności jako czynników istotnych dla rozwoju regionalnego, promowania obywatelstwa europejskiego i realizacji celów strategii lizbońskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Junilistan anser att kulturfrågor i allmänhet faller under medlemsstaternas politiska ansvar. Vi har därför röstat nej till detta betänkande i dess helhet. Betänkandet ligger utanför lagstiftningsförfarandet och är inget annat än ett tyckande från Europaparlamentets federalistiska majoritet om att EU skall lägga sig i än mer på kulturområdet.

Vi har röstat ja till det ändringsförslag som vänder sig mot avstängning av medborgare från tillträde till Internet eftersom vi är emot Frankrikes förslag att fildelare i hela EU ska kunna stängas av från Internet. I grunden anser vi dock att frågan om fildelning är en fråga för medlemsstaterna att lagstifta om.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Honeyball (PSE), in writing. − Along with the majority of my group, I supported both parts of this amendment. Forced removal of a customer’s Internet connection, without judicial oversight, is not the right solution to combating piracy.

Furthermore, Internet connections are often not personal. Forcing the disconnection of one person’s Internet connection would have an unintended and disproportionate impact on other innocent users of the same connection.

I strongly support measures to protect those who work in the cultural industries by protecting intellectual property. However, access to the Internet is becoming increasingly important for civil participation, media pluralism, freedom of expression and interaction with government services. We should avoid disconnection wherever possible in favour of other, more effective measures to combat piracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the Bono report which recognises the huge importance of cultural industries in Europe. In my own country, Scotland, the creative industries generate over £5 billion annually thereby contributing both to the economy and our society as a whole. The EU must work with the nations of Europe to ensure that we adopt a coherent strategy to promote the industries attached to our rich and culturally diverse continent.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Η εμπορευματοποίηση του πολιτισμού καμουφλάρεται πίσω από το δήθεν σεβασμό της πολυμορφίας, των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών που χρίζονται "ιδιοκτησία" για να αφαιρεθούν και να αγοράζονται σαν εμπόρευμα, την ανάγκη σεβασμού των όρων της UNESCO, η οποία συνεχώς, με "αξιοπρεπείς συμβιβασμούς", προσαρμόζεται σιγά-σιγά στις ανάγκες και τις συνθήκες του Π.Ο.Ε.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια μονοπωλιακή συγκεντροποίηση και ιδιοκτησία όλων των όρων πολιτισμικής ύπαρξης και πολιτιστικής παραγωγής κάθε χώρας, κάτω από την ομπρέλα των μέτρων και κανόνων της αντιλαϊκής στρατηγικής της Λισαβόνας, για να πλουτίζει το κεφάλαιο, αντιτάσσοντας ταυτόχρονα θεραπευτικά ευχολόγια, παραινέσεις, προτροπές και ηθικολογίες για σεβασμό της πολυμορφίας.

Δυστυχώς, όλες οι ανθρώπινες αξίες χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη για το σκοπό της κερδοφορίας του κεφαλαίου, καθώς επίσης και το φυσικό περιβάλλον, όπου τις επιπτώσεις της ίδιας πολιτικής ήδη ζούμε οδυνηρά. Είναι οι σιδερένιοι νόμοι της οικονομίας της αγοράς που συνθλίβουν, εξαθλιώνουν, ομογενοποιούν κάθε πολιτιστική, αισθητική καλλιτεχνική και ηθική αξία, μπροστά στην ανάγκη ενσωμάτωσης τους στο καπιταλιστικό κέρδος, στον εσωτερικό και διεθνή ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό.

H εσωτερική αντίφαση της πολιτικής της ΕΕ, μεταξύ ποιότητας του Πολιτισμού και ποσότητας του κέρδους, μέσα σε αυτό το σύστημα βρίσκει διέξοδο μόνο προς τη πλευρά της λυσσαλέας ανάγκης για κέρδος, γι αυτό και θα καταψηφίσουμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − Mr Bono’s report on the cultural industries in Europe calls for greater recognition of the industries’ contribution to the European economy. The cultural sector should also be considered when formulating EU policy more generally. Policies affecting the internal market, competition, trade and research and development, among others, all concern the cultural sector in various ways, and the proposals found in the report recognise this. I therefore voted in support of Mr Bono’s recommendations.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport, présenté par mon collègue socialiste Guy Bono, sur les "Industries culturelles" en Europe.

"Industries culturelles"? L'expression peut étonner mais, si la culture ne saurait être résumée à sa dimension économique, il serait tout aussi dommageable d'occulter cet aspect de la réflexion: la culture est désormais un puissant moteur de croissance et d'emploi représentant, en 2003, 2,6% du PIB et 3,1% de la population active de l'UE.

Ce texte préconise une relance de l'industrie du disque européenne (au moyen d'une TVA à taux réduit ou encore d'un fonds européen de soutien à la musique) et aborde, dans le souci constant de démocratiser l'accès à la culture mais aussi de respecter la propriété intellectuelle, la question du piratage.

À cet égard, j'ai particulièrement soutenu un amendement - adopté par 17 voix d'écart - contredisant la stratégie répressive de "riposte graduée" proposée en France dans le rapport remis par Denis Olivennes au Président de la République. En effet, il serait non seulement impraticable mais à mon sens dangereux de confier aux fournisseurs d'accès - des sociétés privées - le rôle de surveiller et de couper la connexion Internet aux personnes suspectées de téléchargements illégaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Betänkandet om den europeiska kulturindustrins inleds med ett skrämmande stycke i EU-nationalistisk anda om kulturens roll i främjandet av det europeiska projektet. Trots detta röstar jag dock för betänkandet eftersom parlamentet i de viktigaste delarna anger att icke-kommersiell fildelning inte får kriminaliseras och, om ändringsförlag 1 eller 2 går igenom, att man ska avhålla sig från sådana åtgärder såsom avstängning av tillträde till Internet, eftersom de strider mot de medborgerliga friheterna och de mänskliga rättigheterna och principerna om rimliga proportioner, effektivitet och avskräckande verkan.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. − I Europaparlamentet finns ett uttryck för betänkanden som innehåller oändliga politiska önskelistor, oavsett om vi har behörighet på området eller inte - de kallas för julgranar. Guy Bonos betänkande är ett sådant betänkande. Dock uppstod en viktig ljuspunkt i och med Christofer Fjellners utmärkta ändringsförslag 1, som tydligt tog politisk ställning för att signalera att de försök som görs med att stänga av Internet för piratkopierande individer inte bör rekommenderas.

Eftersom det läckt ut uppgifter om att president Nicolas Sarkozy velat överföra det franska experimentet till EU-nivå finns all anledning att stödja ett uttryck för att detta, för att uttrycka sig milt, inte skulle uppskattas. Då ändringsförslaget gick igenom röstade jag därför för ett betänkande som jag annars hade försökt rösta ned.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. − On part 2 of Amendment 22, I believe that people that act illegally on the Internet should have that service withdrawn. This is why I voted against part 2.

 
  
  

- Bericht: Graca Moura (A6-0075/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. Aplaudo o excelente Relatório do meu colega Vasco Graça Moura sobre uma Agenda Europeia para a Cultura num mundo globalizado onde é proposto um vasto Programa tendo em vista o desenvolvimento de uma estratégia tanto na UE como a nível das suas relações com os países terceiros.

Pelo menos desde Março de 2005, Graça Moura tem sublinhado que a Estratégia de Lisboa nunca poderá alcançar plenamente os seus objectivos fundamentais se não considerar a Cultura como uma das suas dimensões essenciais.

A Comunicação da Comissão inscreve-se bem nesta linha e torna a Cultura um ponto importante da agenda política europeia.

Concordo com o Relator quando afirma que "é esse mundo globalizado que torna cada vez mais premente a necessidade de afirmação e reforço da identidade europeia, sem prejuízo da diversidade das culturas dos povos da Europa".

Felicito, assim, a Comissão Europeia por esta Comunicação e apelo para que seja concretizada a criação da Task Force para a Cultura já anunciada pelo Presidente Barroso, mas que tarda em ser constituída e iniciar as suas funções.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Neste relatório há aspectos muito contraditórios. Por um lado, uma permanente tentativa de escamotear a realidade da evolução da Europa. Não existe uma “herança cultural da Europa” única, ainda por cima como referência de “humanismo, tolerância, democracia”, etc. Toda a história cultural europeia, como toda a sua história em geral, não é construída apenas de diversidade e admirável energia criadora e de progresso, mas também de violento confronto antagónico, de intolerância, de múltiplas linhas e contextos de dominação cultural. A herança única é uma ficção, alimentada antes pelo eurocentrismo cultural (a Europa como “vanguarda” e outros aspectos referidos), alimentada, hoje, pelo mito, repetido, de uma identidade cultural “europeia”.

Por outro lado, entretanto, a intenção política de afirmação autónoma contém elementos positivos. Desde logo, porque essa afirmação autónoma não é possível apenas no quadro de qualquer identidade cultural “europeia”, mas no quadro da preservação de garantias de resistência ao rolo compressor das indústrias culturais hegemonizadas pelos EUA (defesa da diversidade linguística e cultural; consideração das indústrias culturais como um “espaço protegido em relação às regras comerciais”; constatação de que a “balança comercial da UE é desfavorável em matéria de bens e serviços culturais”).

Daí o voto de abstenção no final.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the Graça Moura report which rightly highlighted the key role played by local, regional and national authorities in fostering and protecting cultural heritage. Europe's cultural diversity is one of our great treasures and my group, the European Free Alliance, is committed to safeguarding this diversity. Similarly, my party is committed to a culturally cosmopolitan Scotland and in government is taking steps to enhance Scotland's rich cultural tapestry, be that in our own linguistic diversity or our country's ability to take key decisions in relation to broadcasting. Europe can look forward to a culturally rich Scotland taking an independent place in the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), na piśmie. − Poparłem raport odnoszący się do europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji, gdyż podkreśla się w nim to, że Unia przyczynia się swoją polityką kulturalną do integracji Europy, ale przy poszanowaniu różnorodności narodowej i regionalnej państw członkowskich. Wspólnota może podejmować działania w dziedzinie polityki kulturalnej jedynie wówczas, gdy jej środki uzupełniają i wspierają, a nie zastępują działania poszczególnych krajów.

Ze szczególną satysfakcją odnoszę się do faktu przyjęcia przez Parlament Europejski poprawki zgłoszonej przez polskich deputowanych z Komisji Kultury (Ewę Tomaszewską i Zdzisława Podkańskiego), dotyczącej ogłoszenia roku 2010 Rokiem Pamięci Fryderyka Chopina. Warto tu przypomnieć, że mija wtedy dwusetna rocznica urodzin (w Żelazowej Woli) tego genialnego kompozytora.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I welcome Mr Graça Moura’s report as a step in the right direction for promoting and preserving Europe’s cultural heritage. However, the call for schools to promote European identity, I feel, is contrary to the basic role of education in our society. Much more needs to be done, especially to ensure that this cultural heritage is shared as widely as possible. The report requires strengthening and my vote reflected this view.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Europas kultureller Reichtum ist ein wertvolles Gut, das es zu bewahren gilt. Sich Gedanken darüber zu machen, wie man Künstler diesbezüglich neben finanziellen Förderungen auch rechtlich unterstützen kann, ist eine Seite, bei der allerdings darauf zu achten ist, dass im privaten Rahmen stattfindende Verletzungen ohne jegliche Gewinnabsicht, nicht als Verbrechen bestraft werden.

Noch viel wichtiger ist aber, dafür zu sorgen, dass uns unsere christlich-abendländischen Wurzeln nicht schleichend, aber unweigerlich abhanden kommen. Die viel diskutierte Integration darf nicht darin bestehen, dass als Anpassung an muslimische Zuwanderer in unseren Kindergärten und Schulen auf Weihnachten, Ostern, den Nikolaus und Ähnliches verzichtet wird, sonst geht unsere kulturelle Identität verloren. Wir müssen uns wieder mehr darum kümmern, dass unsere Bräuche, Traditionen und moralischen Werte aufrechterhalten bleiben und von anderen respektiert werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), par écrit. – Je ne peux que soutenir ce rapport alors que le rôle fondamental de la culture dans le processus d’intégration européenne y est reconnu. Les propositions d’un agenda culturel pour l’Europe avec les trois objectifs majeurs, à savoir la promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel, la promotion de la culture comme vecteur de la créativité dans le cadre de la stratégie de Lisbonne et la promotion de la culture comme élément essentiel des relations extérieures de l’UE trouvent mon appui.

La dimension extérieure de la culture en Europe mérite d’être affirmée et il faudrait intégrer la culture en tant que composante du dialogue politique avec nos pays et régions partenaires, et intégrer systématiquement la culture dans les programmes de développement, en particulier avec nos partenaires des pays ACP. Aussi l’idée de créer un fonds culturel UE-ACP me semble particulièrement judicieuse car on encouragera l’émergence des industries et marchés locaux, et on facilitera aussi l’accès des produits culturels des ACP au marché européen.

Il est important de reconnaître le rôle joué par les autorités locales et régionales dans la promotion de la culture, et de les impliquer davantage lors de la mise en œuvre de l’agenda culturel de l’UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. − De kulturbetänkanden som utarbetas av parlamentet är ofta besvärliga att hantera. Avsikten är naturligtvis god, och som konstateras i det berörda betänkandet finns all anledning att, när det kan motiveras, använda den paneuropeiska nivån för att stödja konstnärer i deras yrkesutövning. Därmed inte sagt att allt behöver göras på EU-nivå. Tvärtom finns här anledning att noga hålla på subsidiaritetsprincipen så att medlemsstaterna inte tappar möjligheten att utveckla sin egen kulturpolitik. Det var därför delvis en principsak som avgjorde när jag beslutade mig för att rösta emot betänkandet.

Än allvarligare i just det här fallet är dock formuleringarna i stora delar av betänkandet. Skäl K har en ton som förskräcker. Samma insinuation smyger sig in i flera andra delar av texten. Man måste vara försiktig och nyanserad om man ska diskutera begrepp som kulturarv. Det var man inte här.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), in writing. − The European Parliamentary Labour Party is in favour of education in schools about the history of the European Union. However, we do not agree that one particular view of European identity and culture should be actively promoted through school syllabuses. Therefore, we abstained on this vote, because education should be about informing students rather than promoting any one idea.

 
  
  

- Entschließungsantrag: Anpassung an den Klimawandel in Europa - Optionen für Maßnahmen der EU (Grünbuch) (B6-0131/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente a Proposta de Resolução sobre o Livro Verde da Comissão intitulado "Adaptação às Alterações climáticas na Europa – Possibilidades de acção da União Europeia", por partilhar da convicção de que as medidas de adaptação constituem uma garantia contra os efeitos negativos e inevitáveis das alterações climáticas. A concepção precoce de estratégias de adaptação relativas à actividade agrícola, à gestão dos recursos hídricos, ao planeamento do território ou à saúde pública faz parte da atitude desejável na definição de políticas ambientais a nível comunitário.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Sabe-se que na contribuição do Grupo de Trabalho II para o Quarto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas se prevê que quase todas as regiões europeias venham a ser negativamente afectadas por algumas das consequências futuras das alterações climáticas. O que poderá ser uma nova ameaça para a biodiversidade europeia e poderá prejudicar o desenvolvimento social, exigindo uma abordagem verdadeiramente transversal e implicando a inclusão dos aspectos sociais, económicos e ambientais no seu sentido mais lato.

Nesta resolução são apontadas algumas causas e medidas que, nalguns casos, até são contraditórias.

É positivo que se reconheça que há inúmeros estudos e modelos à escala regional ou local sobre os impactos prováveis das alterações climáticas, mas a muitos destes estudos falta uma perspectiva paralela da dimensão socio-económica e das consequências previsíveis para as populações atingidas.

É positivo que se convide a Comissão a coordenar e apoiar a preparação científica de uma base de dados europeia comum sobre as vulnerabilidades, para tentar compreender como é que os grupos e os patrimónios culturais e nacionais poderão ser afectados e poderão reagir às consequências das alterações climáticas no futuro.

Mas discordamos de outras, como a manutenção do negócio das emissões.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I share the view Mr Sacconi outlines in the motion for a resolution on the Commission Green Paper on ‘Adapting to Climate Change in Europe’. Efforts to adapt to climate change must be made as soon as possible. The international nature of the issue requires concerted European action. The financing of such actions should also reflect this. Climate change is happening and, while mitigation efforts are essential, they must be complemented by an EU strategy that allows us to adapt to the effects global warming will have on our everyday lives.

 
Правна информация - Политика за поверителност