Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0135(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0039/2008

Rozpravy :

PV 09/04/2008 - 24
CRE 09/04/2008 - 24

Hlasovanie :

PV 10/04/2008 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0117

Rozpravy
Štvrtok, 10. apríla 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

12. Vysvetlenia hlasovania
PV
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

- Správa: Janusz Lewandowski (A6-0082/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Vážený pán predseda, rok 2009 prinesie Európskemu parlamentu mnoho zmien a výziev. Nielenže sa budú konať voľby a začne sa nové parlamentné funkčné obdobie, ale aj, čo je najdôležitejšie, bude musieť čeliť výzvam vyplývajúcim z uvádzania Lisabonskej zmluvy do platnosti. Život sa nezastavil a nemyslím tým výlučne politický život. Prichádza čas potrebných zmien, spolu s novými plánmi a prístupmi k práci. Všeobecne povedané, aby boli zmeny účinné, potrebný je väčší prílev peňazí. Rozpočtové zdroje by sa však mali využívať efektívnejšie a je potrebné odstrániť akúkoľvek zbytočnú byrokraciu.

 
  
  

- Správa: Paul Rübig (A6-0064/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) V hlasovaní som podporila správu spravodajcu Paula Rübiga, pretože EUROSTARS pokladám za významnú iniciatívu Európskej komisie na podporu výskumu a vývoja vykonávaného malými a strednými podnikmi.

Napriek tomu, že malé a stredné podniky vytvárajú takmer 70 % HDP, doposiaľ nebol ich potenciál v oblasti výskumu a vývoja dostatočne využitý. Chcela by som vyzdvihnúť snahu pána spravodajcu Rübiga umožniť čo najväčšiemu počtu malých a stredných podnikov zúčastniť sa na tomto programe. Podľa pôvodného návrhu by bolo z procesu vylúčených mnoho malých a stredných podnikov, keďže minimálna úroveň príspevku na náklady projektu zo strany malých a stredných podnikov bola stanovená na 50 %. Na základe dohody medzi Európskym parlamentom a Radou sa budú môcť malé a stredné podniky združovať a spoločne vypracovať projekt v oblasti výskumu a vývoja.

Teší ma, že medzi 29 účastníckymi krajinami, ktoré už vyjadrili podporu tomuto programu, je aj Slovensko. Je potrebné, aby slovenskí malí a strední podnikatelia boli informovaní o možnosti čerpať prostriedky na výskum a vývoj z tohto programu a aby sa výskumný potenciál zvýšil aj v zaostávajúcich regiónoch Slovenska ako i Európy.

Dobrým vodidlom im bude európska výskumná a inovačná databáza, v ktorej Komisia zverejní výsledky projektov realizovaných vďaka tomuto programu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, nebudem hovoriť ani o sekundu dlhšie, skôr o sekundu kratšie. Chcem iba povedať, že bolo pre mňa cťou hlasovať za správu môjho priateľa Paula Rübiga, ktorá načrtla tento návrh rozhodnutia, zameraného na podporu malých a stredných podnikov.

Čo by som ešte nadovšetko privítal, a čo mi prináša mnoho bezsenných nocí, sú projekty, ktoré by využívali skúsenosti, schopnosti a spomienky starších ľudí, ktorí môžu veľa naučiť mladších ľudí v malých a stredne veľkých podnikoch a byť tak užitoční všetkým krajinám EÚ a samotnej Európskej únii. Pán predseda, ako vidíte, zostáva mi ešte päť sekúnd na to, aby som zaželal „buon appetito“ všetkým svojim kolegom, ktorí boli takí láskaví a zostali počúvať moje vyhlásenie.

 
  
  

- Správa: Adam Gierek (A6-0093/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Vážený pán predseda, akékoľvek iniciatívy, zamerané na podporu a stimuláciu ťažby uhlia a výroby ocele si zaslúžia podporu Európskeho parlamentu. Spomenuté aktivity sú mimoriadne dôležité, pretože žiadne rýchlo sa rozvíjajúce hospodárstvo nemôže prosperovať bez týchto oblastí výroby. Stojí tiež za to zobrať do úvahy, že najväčší producenti týchto surovín ležia mimo Európskej únie a v tomto porovnaní je pozícia členských štátov skutočne úbohá.

Niet pochýb, že dopyt po uhlí a oceli bude vďaka rýchlo sa rozvíjajúcim ázijským hospodárstvam naďalej rásť. Napriek potrebe rýchlo nahradiť uhlie obnoviteľnými palivami, priateľskejšími k životnému prostrediu, uhlie zostane hlavným zdrojom energie a bohatstva pre mnoho regiónov Európskej únie dlho do budúcnosti.

 
  
  

- Návrhy uznesenia: Situácia v Tibete (RC-B6-0133/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Vážený pán predseda, hlasoval som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh číslo 3 predložený pánom Szymańskim, ktorý je silnejším variantom nášho všeobecného stanoviska k odmietaniu účasti vysokopostavených štátnikov na otváracom ceremoniáli pekinskej olympiády. Pán Szymański nachádza spojitosť medzi účasťou štátnikov a možnou podporou vnútornej politiky čínskych orgánov. Myslím si, že bližšie objasnenie tohto prepojenia by mohlo byť varovným signálom pre čínske orgány. Preto som hlasoval za pozmeňujúci a doplňujúci návrh číslo 3.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Európsky parlament zostal dnes naďalej vlajkovou loďou obrany ľudských práv a to preto, že sme našli širokú politickú zhodu pri odsúdení porušovania ľudských práv v Číne, ktorá v rozpore s očakávaním neuvoľňuje, ale utužuje svoju totalitnú moc pred olympijskými hrami. Olympijský výbor je zaslepený, keď tvrdí, že šport a tlak na ľudské práva k sebe nepatria. Som šokovaná týmto pragmatickým prístupom, ktorý je na hony vzdialený pôvodným ideám olympijských hier.

Žiadam dnes všetkých ostatných poslancov, aby sa, ako ja, obrátili listom na premiérov svojich vlád a vyzvali ich k neodkladnému vyhláseniu bojkotu slávnostného ceremoniálu, pokiaľ Čína nepristúpi na dialóg s Tibeťanmi a pokiaľ nebude ratifikovať Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach. To, že sa dosiaľ hlavy členských štátov neodhodlali k spoločnému postupu, považujem za chybu a bojím sa, že za zlyhanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Vážený pán predseda, Európska únia musí hovoriť jednohlasne o takých dôležitých záležitostiach, ako je sloboda, demokracia a ľudské práva. Preto bolo také potrebné zaujať jednomyseľné stanovisko k situácii v Tibete a prijať rozhodné opatrenia s cieľom presvedčiť Čínu, aby rešpektovala tieto hodnoty. Je našou morálnou povinnosťou pripomenúť Číne sľuby, ktoré dala svetovej verejnosti v otázke ľudských práv, keď sa uchádzala o organizáciu olympijských hier. Čína doposiaľ nesplnila ani jeden z týchto sľubov.

Čína je teraz hospodárskou veľmocou, ktorú nemôžeme ignorovať. Je však veľmi zlé, keď politici uprednostnia dosiahnutie určitých hospodárskych cieľov a výhodných obchodných zmlúv pred ochranou základných hodnôt.

Musíme skončiť s politikou oddeľovania hospodárskych otázok od ľudských práv v našich vzťahoch s Čínou. Samozrejme, nemusí to znamenať odstavenie ekonomiky na vedľajšiu koľaj. V skutočnosti, opak je pravdou. Čínu treba presvedčiť, aby sa zaviazala k dodržiavaniu medzinárodných noriem.

 
  
  

- Správa: Hannes Swoboda (A6-0048/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Vážený pán predseda, v mene Európskeho parlamentu veľmi úzko spolupracujem s kolegami z chorvátskeho parlamentu, preto uvádzam toto vyhlásenie.

Chorvátsko sa hneď v okamihu vyhlásenia nezávislosti rozhodlo, že kľúčom k jeho budúcnosti je Európska únia. Mali by sme oceniť chorvátske orgány za všetky kroky, ktoré podnikajú na riešenie najdôležitejších problémov. Mám na mysli, napríklad, reformy verejného sektora a súdneho systému, ako aj opatrenia zamerané na boj proti korupcii. Chorvátsko úzko spolupracuje s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu v Haagu. Treba ho tiež pochváliť za ustanovenie ústavy o začlenení národnostných menšín do spoločenského a politického života.

Chorvátsko potrebuje Európsku úniu a Európska únia potrebuje Chorvátsko, okrem iného aj z dôvodu jeho geostrategickej polohy. Vstup Chorvátska pomôže stabilizovať západný Balkán a zaistiť plný rozvoj demokracie v tomto regióne.

 
  
MPphoto
 
 

  Borut Pahor (PSE). – (SL) Vážený pán predseda, hoci dúfam, že Chorvátsko zavŕši svoje rokovania s Európskou úniou čo najskôr, dnes som odmietol podporiť správu pána Swobodu z jedného konkrétneho dôvodu: pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý bol schválený väčšinou hlasov, podľa mojej mienky vyvoláva vážne znepokojenie, pretože predstavuje precedens v rozhodovaní Európskeho parlamentu, lebo špekuluje o termínoch ukončenia rokovaní. Spravodajca, pán Swoboda, špeciálne navrhol, aby sa slovné spojenie „mohli by“ nahradilo spojením „mali by v každom prípade“, čo znamená, že navrhuje, aby sa rokovania medzi Chorvátskom a Európskou úniou v každom prípade, bez akýchkoľvek kritérií, ukončili v roku 2009.

Domnievam sa, že Európska únia vždy trvala na tom, aby sa kritériá dodržiavali a že je to podmienka pre všetky rokovania, ktoré sa majú ukončiť. V tejto dnešnej správe však Hannes Swoboda a Európsky parlament vyhlásili, že bez ohľadu na všetko, v každom prípade, Komisia musí uzavrieť rokovania s Chorvátskom do konca roku 2009. Považujem to za neprijateľné.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, Lega Nord (Liga severu) hlasuje proti správe pána Swobodu o Chorvátsku, na protest proti odmietnutiu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sme predložili na obranu posvätných práv našej talianskej, benátskej, menšiny.

V neoslobodených oblastiach Istrie a Dalmácie sa obyvatelia miest Fiume (Rijeka) a Pola (Pula) dožadujú svojich práv; práv, ktoré sú stále pošliapavané aj viac ako 60 rokov po skončení vojny. Je to rana, ktorú treba vyliečiť. Chorvátsko nemôže ostať naďalej hluché k výkrikom bolesti našich krajanov, ktorí nežiadajú nič iné, len rešpektovanie svojej histórie, svojho utrpenia a svojich práv.

Je neuveriteľné, že naši ľavicoví kolegovia obviňujú v našej krajine Ligu severu z nedostatku zmyslu pre taliansku identitu a provokujú nás slovami, že naši ministri by mali spievať „Fratelli d'Italia“, a potom v tejto snemovni, v Štrasburgu, keď diskutujeme o právach našich talianskych a benátskych krajanov, ktorí sú ešte stále prenasledovaní a zbavení svojich základných práv, hlasujú spolu s dedičmi titovských prenasledovateľov a páchateľov masakrov v jaskyniach Foibe. Naši krajania sú zrejme vinní tým, že sú antikomunisti a vlastenci, tak ako aj my, členovia Ligy severu, sme antikomunisti a vlastenci.

 
  
  

- Návrh uznesenia: Boj proti rakovine v rozšírenej Európskej únii (B6-0132/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Vážený pán predseda, hlasoval som za uznesenie o boji proti rakovine v rozšírenej Európe, pretože je to mimoriadne vážny problém. Týka sa miliónov Európanov, najmä v nových členských štátoch. Monitorovacie testy a skríning je potrebné spolufinancovať alebo dokonca úplne financovať na úrovni Únie. Tieto opatrenia by sa mali stať prioritou Európskej únie a mali by byť povinné pre všetkých našich občanov.

Európska komisia by mala pripraviť celoeurópsku kampaň na zvýšenie informovanosti, ktorá by poskytla informácie o preventívnych opatreniach, včasnom odhaľovaní a diagnostike rakoviny a o jej liečení. Nad rakovinou sa dá zvíťaziť, iba ak budeme stáť plece pri pleci a koordinovať svoje úsilie. Boj proti rakovine je vážnou výzvou, ale takou, ktorej sa Európa a svet musia postaviť.

 
  
  

- Správa: Guy Bono (A6-0063/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Vážený pán predseda, literatúra, divadlo, architektúra, výtvarné umenie, remeslá, film a televízia ukazujú európsku kultúrnu rozmanitosť. Sú súčasťou spoločného európskeho kultúrneho dedičstva, hoci patria jednotlivým krajinám alebo regiónom v rámci Európy.

Jedným z cieľov Európskej únie je ochraňovať a podporovať túto rozmanitosť a umožniť prístup k nej všetkým. Je to zakotvené, napríklad, v Maastrichtskej zmluve, kde bola kultúrna dimenzia európskej integrácie formálne vyjadrená po prvý raz. Európsky sociálny fond podporuje Nadáciu Artura Toscaniniho v Taliansku. Nadácia od polovice 90. rokov minulého storočia organizuje kurzy pre nezamestnaných hudobníkov. Kultúrny program je jednou z vlajkových lodí programov Európskej únie a realizuje sa v rokoch 2007 až 2013. Na toto obdobie má rozpočet okolo 400 miliónov EUR. Je to program pre kultúrne aktivity, ktoré nemajú audiovizuálnu povahu.

Verím, že vytrváme vo svojej podpore umelcov a všetkých aktivít na pomoc kultúre. Napokon, kultúra je rovnako dôležitá ako hospodárska alebo priemyselná činnosť. Práve z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu.

 
  
  

- Správa: Graça Moura (A6-0075/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – Vážený pán predseda, hlasoval som za správu, ktorú predložil pán Graça Moura, pretože podpore kultúry venujeme príliš málo času a peňazí. Zameriavame sa na hospodárstvo, trhy, prácu a obchod, ale kde by bola Európa bez maliarov, hudobníkov a literátov?

Pán komisár Figeľ nám včera večer povedal, že kultúra je dôležitejšia než biznis. Môžem iba dodať, že kultúra plodí podnikanie, alebo slovami jedného historika, „bez pisateľov by nebolo poštárov“.

Pri príležitosti 200. výročia narodenia poľského hudobného skladateľa Frederika Chopina ukážme svetu, že na tomto kontinente sa zrodila veľká hudba a kultúra.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Hlasovala som za správu o európskej stratégii pre kultúru v globalizovanom svete, pretože kultúru pokladám za dušu Európy, za významný prvok obohacovania našich národov. Ktorý kontinent má toľko hudobných géniov ako Európa, toľko vynikajúcich maliarov, sochárov, architektov a iných svetoznámych umelcov?

Nikdy v Únii nebola kultúra tak viditeľná ako teraz. Výsledok zrelosti európskych regiónov v oblasti kultúry sa prejavuje napríklad v projekte Európske hlavné mesto kultúry na roky 2007 až 2019.

S úžasom sledujem vyrovnaný zápas o titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 medzi štyrmi slovenskými kandidátmi, ktorými sú slovenské mestá Košice, Martin, Nitra a Prešov. Komisia, ktorá bude rozhodovať v septembri tohto roku o víťazovi, to bude mať veľmi ťažké. Nádherné, zmysluplné projekty plné kultúrnych skvostov ponúkajú úžasné zážitky pre všetkých, ktorí tieto mestá navštívia.

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. − Ste výbornou speváčkou, pani Pleštinská. Mal som to šťastie počuť vás spievať pri viacerých príležitostiach.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE).(PT) Vážený pán predseda, chcem sa poďakovať pani Mourovej za dnes prijatú správu. Zároveň by som rád privítal a upriamil pozornosť na článok 26, ktorý bol schválený v hlasovaní podľa mien drvivou väčšinou, 560 hlasmi za. Tento článok zdôrazňuje vzájomné pôsobenie európskych jazykov s inými kontinentmi, s krajinami celého sveta a fakt, že je pre Európsku úniu veľmi dôležité, aby vedela, ako konkrétne podporiť tieto jazyky a kultúrne vzťahy, vyvolané a sprostredkované týmito jazykmi v ich mimoeurópskych rozmeroch. Toto je prípad angličtiny, španielčiny a portugalčiny a v menšom rozsahu francúzštiny. Som si istý, že pán komisár Orban dokáže využiť tento článok, spolu so správou pána Joan i Marího, o ktorej sme hlasovali pred dvomi rokmi, na prípravu definitívnej smernice pre európsku politiku viacjazyčnosti. Konkrétna podpora šíreniu týchto jazykov, ktoré sú globálnymi európskymi jazykmi, je zjavne dôležitá v globalizovanom svete, v ktorom žijeme.

 
  
  

- Návrh uznesenia: Prispôsobenie sa zmene klímy v Európe – možnosti na uskutočnenie opatrení na úrovni Európskej únie (B6-0131/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Vážený pán predseda, zmena klímy predstavuje výzvu pre mnoho sektorov hospodárstva. Je tiež hrozbou pre európsku biodiverzitu a má negatívny vplyv na sociálny rozvoj. Jedinou cestou ako zmenšiť účinky zmeny klímy je znižovanie emisií skleníkových plynov na regionálnej a miestnej úrovni, v každom sektore hospodárstva a v každej oblasti nášho života. Na globálnej úrovni by Európska únia mala vytvárať spojenectvá, najmä s rozvojovými krajinami. Tie nesú stále väčšiu zodpovednosť za nadmerné emisie skleníkových plynov.

Ďalšou vážnou otázkou je, ako zainteresovaním masovokomunikačných prostriedkov a občanov na otázkach životného prostredia zlepšiť informovanosť spoločnosti o opatreniach na prispôsobenie sa. Opatrenia v tomto smere by sa mali realizovať na regionálnej a miestnej úrovni a mali by prekonať všetky bariéry, politické alebo akékoľvek iné.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

- Správa: Miroslav Ouzký (A6-0051/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Hlasovali sme za túto správu o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, pričom sme brali do úvahy zdravotné problémy a ich možný vplyv na verejné zdravie.

Napríklad, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 harmonizuje pravidlá nekomerčného premiestňovania spoločenských zvierat medzi členskými štátmi, prípadne po ich vstupe alebo opätovnom vstupe na územie Spoločenstva z tretích krajín. Toto nariadenie zaviedlo, inter alia, pas pre spoločenské zvieratá na premiestňovanie mačiek, psov a fretiek z jedného členského štátu do druhého. Ten dokazuje, že zviera bolo zaočkované proti besnote. Nariadenie však poskytuje dočasné úľavy, ktoré môžu niektoré členské štáty využívať do 3. júla 2008 (článok 6 odsek 1 a článok 16).

Článok 6 odsek 3 poskytuje možnosť predĺženia prechodného obdobia prostredníctvom právnych predpisov, na základe správy, ktorú mala Komisia predložiť Európskemu parlamentu a Rade pred 1. februárom 2007. To sa nestalo.

Preto je tu teraz dohoda predĺžiť prechodné obdobie, aby sa získal čas na stanovenie nového režimu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Hlasoval som za správu pána Ouzkého, aby rozhodnutia, týkajúce sa premiestňovania spoločenských zvierat, boli prijaté až po úplnom zvážení odborných hodnotení.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), písomne. (SK) Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, pokiaľ ide o predĺženie prechodného obdobia.

Som rád, že nariadenie č. 998/2003 zosúlaďuje pravidlá nekomerčného premiestňovania spoločenských zvierat medzi členskými štátmi alebo po opätovnom vstupe na územie Spoločenstva z tretích krajín. Je veľmi pozitívne, že sa okrem iného zaviedol pas pre spoločenské zvieratá, konkrétne mačky, psy a fretky, v ktorom sa musí poskytovať dôkaz o tom, že zviera bolo zaočkované proti besnote. Podporil som túto správu, pretože pôvodne navrhnuté obdobie nebolo podľa môjho názoru dostatočne dlhé. A to aj z toho dôvodu, že zatiaľ v danej veci nebol podaný žiadny konkrétny návrh a Parlament bude v roku 2009 z dôvodu volieb rozpustený.

Zároveň pokladám za dôležité, aby sa v zozname krajín, ktoré už uplatňujú osobitné požiadavky týkajúce sa kliešťov, nachádzala aj Malta, kde sa už tieto požiadavky uplatňujú.

Tento návrh pomôže majiteľom spoločenských zvierat cestovať s nimi pohodlnejšie.

 
  
  

- Správa: Luciana Sbarbati (A6-0066/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Moje hlasovanie podporilo správu talianskej kolegyne Luciany Sbarbatiovej, ktorá je súčasťou procesu konzultácií o návrhu rozhodnutia Rady o vytvorení Európskej migračnej siete.

Potreba sledovania migračných tokov sa objavila v prvom oznámení Komisie už v roku 1994 a viedla k pokusnému vytvoreniu Európskej migračnej siete v roku 2003. Postupne sa stávalo zrejmým, že ak sa má tento základný nástroj zachovať, je potrebné vytvoriť príslušný právny nástroj. Napriek získavaniu obrovského objemu informácií o rôznych aspektoch medzinárodnej migrácie, prístup k týmto údajom naozaj nie je jednoduchý.

Navyše, máme nedostatok spoľahlivých, porovnateľných a aktuálnych informácií alebo analýz o vývoji právnej a politickej situácie okolo imigrácie a azylov, a to na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Podporujem iniciatívy na rozšírenie tohto mechanizmu tak, aby zahŕňal aj azyl a na rozšírenie mandátu siete.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), písomne. − Britskí konzervatívci sa zdržali hlasovania o tejto správe, pretože, hoci nesúhlasíme s jej obsahom, návrh uznáva, že Spojené kráľovstvo nepodlieha príslušným ustanoveniam. Je našou dlhodobou politikou nezaujímať postoje v otázkach, ktoré sa netýkajú Spojeného kráľovstva a v ktorých máme zaručenú neúčasť.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. − (PT) Odkedy vstúpila do platnosti Amsterdamská zmluva, spoločná európska migračná a azylová politika sa neustále rozvíja.

V tomto kontexte je dôležité, aby sme sa mohli spoľahnúť na objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie a údaje na vnútroštátnej a európskej úrovni tak, aby sme mohli lepšie pochopiť a analyzovať jav migrácie a navrhnúť politiku alebo prijať rozhodnutia na základe lepších informácií.

Existujúce údaje sú však nesúrodé a v mnohých prípadoch nie sú spoľahlivé, porovnateľné alebo aktuálne.

Zasadnutie Európskej rady v Solúne schválilo založenie Európskej migračnej siete, ktorá začala pracovať ako pilotný projekt a potom nasledovali prípravné akcie.

Preto podporujem tento návrh, ktorého cieľom je skonsolidovať existujúcu štruktúru, dať jej trvalý charakter a zodpovedajúcu právnu základňu stanovením jej cieľov, funkcií, štruktúry a spôsobov financovania.

Súhlasím s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktorý predložil spravodajca, najmä so zahrnutím azylu do názvu siete a s rozšírením jej mandátu. Súhlasím aj s tým, že návrh Rady, dať Parlamentu iba úlohu pozorovateľa bez akéhokoľvek hlasovacieho práva, je neprijateľný.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Navrhovaná správa nie je ničím iným, než svedectvom zlyhania rozličných doposiaľ realizovaných európskych politík a vytvorených orgánov.

Čo presne je jej účelom? Jej účelom je vytvoriť ďalšiu európsku štruktúru, zodpovednú za zber, výmenu a využitie aktuálnych údajov o vývoji migrácie. Zdá sa, že nám chýba ústredný zdroj informácií. Čo však s činnosťou desiatok ďalších vnútroštátnych, medzinárodných a medzivládnych orgánov, ako sú Európska agentúra pre migráciu, Medzinárodná organizácia pre migráciu a Agentúra pre základné práva, ktoré sú zodpovedné predovšetkým za zbieranie údajov o migrácii? A čo Eurostat, Europol, Európska informačná sieť o rasizme a xenofóbii RAXEN, Centrum pre informácie, diskusiu a výmenu v oblasti prekračovania hraníc a prisťahovalectva Cirefi atď.? Sú neefektívne, zastarané? Ak odpoveď znie „áno“, prečo dostávajú každý rok väčšie rozpočty?

Pán spravodajca má oprávnené obavy z rizika, že Európska migračná sieť je duplicitná s existujúcimi štruktúrami. Znepokojovať by ho mal predovšetkým nebezpečný posun európskych inštitúcií, ktoré namiesto riešenia problémov spojených s prisťahovalectvom iba maskujú smutnú realitu bezbrehým rozširovaním komitologických postupov a vytváraním najrôznejších orgánov.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písomne. (PL) Európska migračná sieť nemôže ďalej fungovať bez jasnej právnej základne. Ako členka Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci plne podporujem správu pani Sbarbatiovej, ktorá navrhuje prijatie návrhu Komisie a celkovej dohody, ktorú v tejto otázke dosiahla Rada. Domnievam sa, že rozhodnutie Rady poskytne vhodnú právnu základňu za podmienky, že bude plne rešpektovať názor Európskeho parlamentu.

Návrh spravodajcu, aby sa nevytváralo nové európske centrum na monitorovanie migračných tokov, si obzvlášť zasluhuje podporu. Spravodajca namiesto toho navrhuje posilnenie existujúceho systému, založeného na sieti národných kontaktných bodov. Podporujem tiež návrh na rozšírenie kompetencií siete tak, aby pokrývala nielen migráciu, ale aj azyl. Domnievam sa, že informačný a výskumný záber siete by sa mal rozšíriť tak, aby zahŕňal aj prípravu štúdií, analýz a hodnotení uplatňovania a implementácie smerníc. Usudzujem, že celá činnosť siete by mala byť užitočnejšia, aby orgány podieľajúce sa na rozhodovacej činnosti mohli prakticky využiť jej prácu.

Je dobré, že sieť bude tiež zodpovedná za zber a výmenu informácií o prisťahovalectve a azyle. To dovolí výmenu a porovnávanie informácií a umožní v budúcnosti pripraviť spoločné kritériá a ukazovatele na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Európsky parlament dnes prijal návrh rozhodnutia Rady o vytvorení Európskej migračnej siete.

Európska migračná sieť, ktorá začala ako pilotný projekt v roku 2002, je založená na sérii národných kontaktných bodov. Jej hlavným účelom je poskytnúť „objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie“ o situácii v oblasti migrácie a azylu v jednotlivých členských štátoch.

Tento návrh má za cieľ skonsolidovať existujúcu štruktúru vo forme siete, bez vytvárania, aspoň v súčasnosti, novej agentúry alebo novej pozorovateľskej organizácie na úrovni EÚ.

Niet pochýb, že opatrenia na zlepšenie informovanosti o reálnej situácii v oblasti migrácie (a azylu) v jednotlivých krajinách EÚ, budú užitočné. Nesúhlasíme však s faktom, že tento návrh sa využíva na ďalšiu „komunitizáciu“ migračnej a azylovej politiky, ktorú chce podnietiť a zabezpečiť zmluva, teraz známa ako Lisabonská zmluva.

Odmietame vytváranie spoločnej migračnej a azylovej politiky na úrovni EÚ, ktorá je založená na bezpečnosti, je reštriktívna a úplne nehumánna, a ktorá berie členským štátom (a ich národným parlamentom) zvrchovanosť v takejto základnej oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne. – (FR) Čo sa týka prisťahovaleckej politiky, spolupráca medzi členskými štátmi a výmena informácií sú určite nevyhnutné. To je mimoriadne dôležité najmä odkedy Schengenská dohoda odstránila všetky kontroly na vnútorných hraniciach Únie, čo znamená, že rozhodnutia jedného členského štátu, najmä tie, ktoré sa týkajú legalizácie pobytu nelegálnych prisťahovalcov, majú dôsledky pre susediace krajiny.

Ak je nejaká oblasť, v ktorej Európa vyniká, je to vytváranie agentúr, orgánov a najrôznejších štruktúr, vybavených personálom a rozpočtom, čo ospravedlňuje činnosť Únie a vyvoláva dojem, že chce riešiť problémy. Tak to však vôbec nie je.

Toto platí najmä ak ide o migráciu, pre ktorú existuje veľké množstvo štruktúr, či už vládnych, mimovládnych alebo medzivládnych, jedna vedľa druhej, bez akýchkoľvek presvedčivých výsledkov. Výskumné centrá, profesionálne orgány, Európske monitorovacie centrum pre migráciu, Eurostat, Europol, Agentúra pre základné práva, Centrum pre informácie, diskusiu a výmenu v oblasti prekračovania hraníc a prisťahovalectva (Cirefi) a tak ďalej: zoznam je nekonečný. Táto správa sa snaží pridať entú položku: Európsku migračnú sieť, predpokladaný prvý stupeň pred vytvorením nového európskeho monitorovacieho centra alebo agentúry.

Je načase nasadiť uzdu tejto Európe nadbytočnosti a predstierania.

 
  
  

- Správa: Gräßle (A6-0068/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za správu svojej váženej nemeckej kolegyne a priateľky Ingeborg Gräßleovej. Správa je súčasťou konzultačného postupu návrhu nariadenia Komisie (ES), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1653/2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcich sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry.

Podporujem návrhy spravodajcu na harmonizáciu lehôt v postupe udeľovania absolutória a zladenie textu vzorového finančného nariadenia pre výkonné agentúry s nariadením o rozpočtových pravidlách, platným pre všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev. Podporujem aj návrh, ktorého cieľom je vyjasniť údaje, ktoré má obsahovať plán stavu zamestnancov pre dočasných a zmluvných zamestnancov, ako aj vyslaných národných expertov tak, aby mal rozpočtový orgán jasný prehľad o zmenách v „personálnom“ rozpočte každej agentúry.

Aj návrh sformalizovať požiadavku, aby povoľujúci úradník, t. j. riaditeľ agentúry, niesol konečnú zodpovednosť, je odôvodnený.

 
  
  

- Správa: Ingeborg Gräßle (A6-0069/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za správu svojej váženej nemeckej kolegyne a priateľky Ingeborg Gräßleovej. Správa je súčasťou konzultačného postupu návrhu nariadenia Komisie (ES), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1653/2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcich sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry.

Súhlasím s tým, že potrebujeme harmonizovať lehoty udeľovania absolutória a vyjasniť si, že agentúry Spoločenstva, ktoré skutočne dostávajú príspevky z rozpočtu podľa článku 185 odseku 1 všeobecného nariadenia o rozpočtových pravidlách, sú všetky orgány Spoločenstva, ktoré dostávajú priame dotácie z rozpočtu a všetky ostatné orgány Spoločenstva, ktoré dostávajú finančnú podporu z rozpočtu.

Je tiež dôležité určiť údaje, ktoré musí obsahovať plán stavu zamestnancov pre dočasných a zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov tak, aby mal rozpočtový orgán jasný prehľad o zmenách v „personálnom“ rozpočte každej agentúry a zlepšiť a posilniť zodpovednosť povoľujúceho úradníka.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Počet orgánov, o ktorých hovorí článok 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (inými slovami, agentúry Spoločenstva), sa v uplynulých rokoch znásobil (a počíta sa s vytvorením mnohých ďalších), pričom sa stávajú stále viac nadnárodnými a vykonávajú funkcie, za ktoré nesie zodpovednosť každý členský štát.

Táto správa vnáša určité zlepšenia do textu, ktorý navrhla Európska komisia, najmä tým, že zahŕňa do finančného nariadenia týchto orgánov povinnosť sprístupniť na ich internetových stránkach informácie o príjemcoch finančných prostriedkov, získavaných z ich účtov. Tieto informácie budú „ľahko prístupné tretím stranám, prehľadné a komplexné“. To je niečo, s čím teraz platné nariadenie nepočíta.

Napriek ďalším požiadavkám na podrobnejšie informácie o pracovníkoch, rozpočte a prácach vykonávaných týmito agentúrami, návrh Komisie poskytuje týmto agentúram väčší manévrovací priestor pri prevodoch dotácií, ktoré musia byť riadne monitorované.

 
  
  

- Správa: Elspeth Attwooll (A6-0060/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. − (PT) Hospodárske ťažkosti, ktorým čelí rybné hospodárstvo, sú výsledkom neprehľadného a neefektívneho systému založeného, inter alia, na systéme celkového povoleného výlovu (TAC), kvót a riadenia intenzity rybolovu. Oznámenie Komisie o „zlepšovaní hospodárskej situácie v rybnom hospodárstve„ uvádza ťažkosti, ktorým toto odvetvie čelí a určuje niektoré nové prístupy správy rybolovu. Tie zahŕňajú aj správu „práva rybolovu“.

Táto diskusia je mimoriadne dôležitá pre rybné hospodárstvo Spoločenstva, pretože otvára dvere k väčšej biologickej udržateľnosti zdrojov a väčším možnostiam pre zodpovedných za toto hospodárstvo, aby mohli zasahovať do trhu. Je široká škála práv rybolovu a systémov transakcií, ktoré nie sú vždy úplne transparentné. Musíme preto viesť serióznu diskusiu, aby sme posúdili spôsoby správy týchto práv, ktoré sú schopné zabezpečiť rybárom transparentnosť, právnu istotu a hospodársku efektívnosť.

Keďže práva rybolovu tvoria chrbtovú kosť správy rybolovu v krajinách s najväčším potenciálom v tomto odvetví (USA, Nový Zéland, Nórsko atď.), je úplne namieste diskutovať o tejto možnosti v správe rybolovu Spoločenstva.

Z uvedených dôvodov členovia Portugalskej sociálno-demokratickej strany podporujú správu pani Attwoollovej.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Prejav pána komisára Borga objasnil zámery Komisie v otázke budúcnosti spoločnej politiky rybného hospodárstva: konkrétne, nahradiť doterajší systém správy postupným zavedením systému Spoločenstva, založeného na právach rybolovu.

Takmer sme mohli predpovedať tieto zámery: najskôr rozšíriť uplatnenie tohto systému, hoci iba na časť plavidiel, vo veľkom počte členských štátov a potom následne vytvoriť jednotný trh EÚ s právami rybolovu, možno aj s ich uvedením na burzu.

Ciele, ktoré uviedla Európska komisia „... môžu viesť k rozsiahlemu nakupovaniu práv, čo by vyústilo do koncentrácie vlastníctva kvót, zemepisného rozdelenia rybolovnej aktivity a zloženia flotily“, pričom „... akékoľvek mechanizmy vytvorené na obmedzenie negatívnych vplyvov ... by mali byť v súlade s pravidlami Spoločenstva pre jednotný trh a konkurenciu“.

Toto je nesmierne dôležitá otázka, ktorá zasahuje princípy zvrchovanosti členských štátov a tiež vlastníctva a správy práva využívať prírodné zdroje, inými slovami, je to presun práv využívania verejného majetku do sféry súkromných záujmov.

Nemôžeme inak, len kategoricky odmietnuť tento zámer!

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Zdržal som sa hlasovania o správe pani Attwoollovej, pretože, aj keď súhlasím s väčšinou jej obsahu, správa nerieši základný problém nášho súčasného systému správy rybolovu: faktu, že európske vody sú spravované centrálne formou spoločnej politiky rybného hospodárstva (CFP). Správa uvádza, že morské biologické zdroje sú „spoločným verejným majetkom“, ale neuznáva, že tieto zdroje najlepšie spravujú rybárske štáty Európy. Správa uvádza, že „mechanizmus správy práv rybolovu treba prijať na úrovni Spoločenstva“, pričom realita ukazuje, že správa rybolovu Spoločenstvom je úplnou katastrofou. Preskúmať treba rozličné nástroje správy s cieľom zabezpečiť dlhodobú životaschopnosť európskych rybolovných spoločenstiev, ale zásadné rozhodnutia o týchto nástrojoch by mali byť v právomoci rybárskych štátov, nie európskych inštitúcií.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), písomne. – (EL) Diskusia o výmene poznatkov a skúseností z oblasti systémov riadenia každého štátu medzi členskými štátmi a Komisiou neposkytne žiadne zvláštne údaje, ktoré by umožnili prijať spoločné opatrenia v oblasti riadenia. Takéto systémy riadenia spadajú do jurisdikcie členských štátov a je to tak správne: súvisia s históriou, so spoločnosťou, s hospodárstvom, so zemepisom a s hydrológiou každej krajiny.

Je správne zdôrazniť, že morské biologické zdroje sú spoločným verejným majetkom a že takéto práva by sa nemali interpretovať ako majetkové práva. Avšak myšlienka, nájsť úspešné systémy správy založené na právach rybolovu v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva na úrovni EÚ, je utópiou a sebaklamom, pretože systém samotný, so svojím nevyváženým rozvojom, nedovoľuje dosiahnutie takéhoto cieľa.

Odvetvie rybného hospodárstva nie je nezávislé od širšej hospodárskej situácie každého členského štátu, rovnako, ako pracovné postupy profesionálnych rybárov nezostávajú neovplyvnené sociálnym a politickým rozvojom na miestnej aj medzinárodnej úrovni.

Prieskum a diskusia jednoducho ukážu, že zrejme nemôžeme očakávať žiadne zlepšenie hospodárskej situácie rybárov a, v širšom zmysle, rozvoj miestnych spoločenstiev odkázaných na rybolov, kým budeme presadzovať spoločnú politiku rybného hospodárstva s cieľom spojiť rybolovné podniky do obchodných skupín a, všeobecnejšie, do kapitálových zoskupení.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Podporujem myšlienku, vyvolať diskusiu o budúcnosti systémov správy založených na právach v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva. Správu pani Attwoollovej o nástrojoch správy založených na právach v rybnom hospodárstve treba preto privítať. Otázky, ktoré takéto diskusie vyvolajú, povedú k živej a konštruktívnej debate pri hľadaní zjednodušenia spoločnej politiky rybného hospodárstva. Hlasoval som za odporúčania pani Attwoollovej.

 
  
  

- Správa: Reimer Böge (A6-0083/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za správu svojho váženého nemeckého kolegu Reimera Bögeho o návrhu rozhodnutia o mobilizácii v rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2008 v sume 3 106 882 EUR vo viazaných a v platobných rozpočtových prostriedkoch pod záštitou Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.

Toto rozhodnutie musí vziať do úvahy fakt, že 12. septembra 2007 Malta podala žiadosť o mobilizáciu fondu pre 675 prípadov prepúšťania v textilnom priemysle, konkrétne pre zamestnancov prepustených firmami VF (Malta) Ltd a Bortex Clothing Ind. Co Ltd. Maltské orgány požadovali príspevok 681 207 EUR, ktoré mali pokryť časť nákladov na podporné opatrenia, odhadované na približne 1,36 milióna EUR. Navyše, 9. októbra 2007 Portugalsko podalo žiadosť o mobilizáciu fondu pre 1 546 prípadov prepúšťania v automobilovom priemysle, konkrétne pre zamestnancov prepustených firmami Opel v Azambuji, Alcoa Fujikura v Seixale a Johnson Controls v Portalegre.

Portugalské orgány požadovali 2 425 675 EUR, ktoré mali pokryť časť nákladov na podporné opatrenia, odhadované na približne 4,85 milióna EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Po prepustení 1 549 zamestnancov z firiem Opel Portugal v Azambuji, Alcoa Fujikura v Seixale a Johnson Controls v Portalegre v roku 2007, portugalská vláda podala žiadosť o mobilizáciu tohto fondu (2 425 675 EUR) na spolufinancovanie takých aktivít, ako „odborné vzdelávanie a certifikácia zručností“ a na mzdové kompenzácie, ktoré majú motivovať zamestnancov, aby prijali nižšie mzdy.

Vzhľadom na vážne dôsledky pre zamestnancov, ich rodiny a regióny, v ktorých tieto spoločnosti sídlia, sú akékoľvek opatrenia na minimalizovanie týchto dôsledkov nepochybne naliehavé a potrebné. Nerieši to však základný problém vytvárania a zaručenia pracovných miest s právami pre zamestnancov a zabezpečenia sociálneho a hospodárskeho rozvoja týchto regiónov. To sa dá dosiahnuť iba správnou investičnou politikou, ktorá využíva potenciál každého regiónu a ktorá zabráni nadnárodným spoločnostiam, aby po získaní miliónov eur v rámci „podpory“ presúvali alebo zatvárali závody s cieľom využiť ďalších ľudí a ďalšie miesta.

Bohužiaľ, Parlament prijal uznesenie, ktoré v súvislosti s portugalskou žiadosťou zdôrazňuje jeho „záujem“ o povahu financovaných opatrení a žiada Komisiu „v spolupráci s portugalskými orgánmi podrobne monitorovať situáciu“. Toto sa pri predchádzajúcich žiadostiach, ako napríklad Francúzska alebo Nemecka, nestalo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Vítam prvú mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii pre rozpočtový rok 2008. Strana európskych socialistov bola veľmi aktívna pri zakladaní tohto fondu, ktorý je zásadným príspevkom k úsiliu o zmiernenie vplyvov globalizácie na zamestnancov. Hlasoval som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), písomne. − (PT) V roku 2006 som tvrdo bojoval za vytvorenie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Po jeho schválení som mal prejav v tejto snemovni, v ktorom som povedal, že toto rozhodnutie má politický rozmer: po prvýkrát tri európske inštitúcie (Rada, Komisia a Parlament) pripustili existenciu negatívnych aspektov globalizácie, pre ktoré by mali byť finančne podporení zamestnanci postihnutí zatváraním závodov v dôsledku globalizácie.

Domnieval som sa, že týmto Európska únia ukázala svoju prítomnosť na zemi, medzi tými, ktorí sú postihnutí prepúšťaním v dôsledku zatvárania závodov, ako sa to stalo v Portugalsku v prípade firiem Opel, Johnson a Alcoa Fujikara.

Sú to často dramatické situácie a preto rozhodnutie Európskeho parlamentu poskytnúť týmto zamestnancom takmer 2,5 milióna EUR môže pomôcť zmierniť ich súčasné obavy.

Keď sú ľudia utrápení a vystrašení, ťažko prijímajú zmeny. Platby, o ktorých sme dnes rozhodli a ktoré sú určené týmto portugalským zamestnancom, nie sú zázračným riešením, ale rozhodne sú spôsobom, ako im pomôcť získať viac sebadôvery tak, aby s takouto podporou Európskej únie mohli opäť nájsť dôvody na úsmev.

 
  
  

- Správa: Lewandowski (A6-0082/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za správu svojho skvelého poľského kolegu Janusza Lewandowského o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2009 pre „ďalšie oddiely“, konkrétne Európsky parlament, ale aj Radu, Súdny dvor, Dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, Európskeho ombudsmana a Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Tento dokument naznačuje hlavné úlohy, ktoré bude mať Parlament na programe odteraz do roku 2009, predovšetkým uvedenie Lisabonskej zmluvy do platnosti. Musíme sa usilovať o to, aby rozpočet počítal so zvýšenou zodpovednosťou Parlamentu po ratifikácii Lisabonskej zmluvy. Treba prijať opatrenia na zlepšenie komunikácie s občanmi, najmä na miestnej úrovni a pri troch projektoch – Návštevnícke centrum, Audiovizuálne centrum a projekt parlamentného televízneho kanálu (Web TV). Nakoniec, a pýtam sa sám seba či vôbec, by sme mali pred rozpočtovým postupmi urobiť audit rozloženia ľudských zdrojov v európskych parlamentných aktivitách.

Politická zodpovednosť Európskeho parlamentu sa stále zvyšuje a je veľmi dôležité, aby jeho členovia mali podmienky na úplne nezávislú prácu.

 
  
  

- Správa: Janusz Lewandowski (A6-0082/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Táto správa znamená začiatok diskusie o rozpočtovom postupe na rok 2009, čo sa týka rozpočtu Európskeho parlamentu a ďalších inštitúcií, ale bez Európskej komisie, ktorá má zďaleka najvyšší rozpočet.

Popri iných aspektoch, ktoré by sme mohli zdôrazniť, musíme teraz venovať pozornosť usmerneniam navrhovaným v oblasti personálnej politiky. A to preto, že v uplynulých rokoch sme boli svedkami sústavného tlaku na znižovanie personálnych nákladov, pričom sa využívali formy neistých zmlúv, ako sú zmluvy o zabezpečovaní externých služieb, najmä cez agentúry pre krátkodobé zamestnanie, čím sa obmedzovali zmluvy o stálom zamestnaní a práva týchto zamestnancov. Tento prístup musíme, samozrejme, odmietnuť.

Ďalším znovu sa objavujúcim aspektom je potreba zaistiť rozmanitosť a dostupnosť všetkých oficiálnych a pracovných jazykov EÚ. V rámci rozpočtového postupu na rok 2008 bola malá suma rozpočtových prostriedkov vložená do rezervy na „výzvu správnym orgánom, aby dali prioritu efektívnejšej jazykovej podpore poslancov počas oficiálnych schôdzí“. Nevieme však, aké opatrenia sa skutočne v tomto ohľade prijali, čiastočne preto, že naďalej vznikajú situácie, keď sa toto právo nerešpektuje, napríklad na spoločných parlamentných zhromaždeniach Európskej únie a krajín AKT.

 
  
  

- Správa: Paul Rübig (A6-0064/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za správu svojho váženého rakúskeho kolegu Paula Rübiga, ktorá je súčasťou postupu spolurozhodovania o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja, realizovanom viacerými členskými štátmi, ktorého cieľom je podpora malých a stredných podnikov, ktoré pôsobia v oblasti výskumu a vývoja.

Vítam túto iniciatívu, ktorej cieľom je v priebehu šiestich rokov pridať 100 miliónov EUR k rozpočtovým prostriedkom vo výške 300 miliónov EUR v rámci spoločného programu EUROSTARS, ktoré budú slúžiť mnohým členským štátom a ďalším členom európskeho hospodárskeho priestoru na podporu malých a stredných podnikov, aby sa uchytili v tejto oblasti. Veľmi zaujímavým postrehom je, že 82 % veľkých spoločností v USA, ktoré boli založené po roku 1980, vznikli z ničoho, zatiaľ čo v EÚ je tento podiel iba 37 %.

Je preto zrejmé, že malé a stredné podniky, najmä tie inovatívne, dávajú značnú nádej na hospodársky rast a sociálny pokrok v rámci nášho vnútorného trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne.− (IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, hlasujem za túto správu, ktorá je ďalším významným príspevkom k rozvoju výskumu a inovácie a teda aj ku konkurencieschopnosti európskych výrobkov.

Vítam fakt, že financovanie je nasmerované k malým a stredným podnikom, ktoré predstavujú životne dôležité spojivové tkanivo talianskeho a európskeho hospodárstva a ktoré potrebovali výraznejšiu finančnú podporu zameranú na tvorbu pôvodných, vysokokvalitných výrobkov, schopných odolávať konkurencii rozvíjajúcich sa hospodárstiev.

Tvorivý potenciál EÚ treba podporovať a posilňovať tak, aby pomáhal inovácii na našom vnútornom trhu, samozrejme, bez riskovania, že v blízkej budúcnosti budeme čeliť obvineniam v súvislosti s právami duševného vlastníctva, ktoré by mohli vzniesť neeurópske krajiny.

Noví konkurenti ako Čína, Japonsko a India impozantne vstupujú na javisko medzinárodného hospodárstva a svetový trh tlačia do konfrontácie s čerstvou konkurenciou založenou na inovácii. Spolufinancovaním programu Eurostars na podporu malých a stredných podnikov tak EÚ robí zásadný krok k zabezpečeniu toho, že členské štáty EÚ budú aj naďalej konkurencieschopné v strednodobej a dlhodobej perspektíve.

Navyše ma teší úspech dosiahnutý pri rokovaniach o kompromisnom balíku, ktorý zlepšením kritérií prístupu umožní stredným a malým podnikom inovovať tak, aby prispeli k úspechu a samotnému prežitiu týchto podnikov v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Teoreticky je to dôležitý program, keďže jeho cieľom je podpora stredných a malých podnikov, ktoré pôsobia v oblasti výskumu a vývoja, pričom práve v týchto podnikoch, najmä tých menších, majú investície do výskumu a vývoja najväčší multiplikačný efekt a práve tieto podniky investície najviac potrebujú. Nemyslíme si však, že tento program môže účinne pomôcť, pretože:

- Finančné prostriedky pridelené programu sú úplne smiešne, až absurdné (400 miliónov EUR, z ktorých iba 100 miliónov EUR pochádza z EÚ), čo znamená, že tento návrh je čisto propagandistický. Zároveň sa však zatajuje fakt, že z tohto programu bude mať v budúcnosti úžitok iba veľmi malý počet podnikov.

- Tento návrh pomôže iba najsilnejším a najobratnejším stredným podnikom, inými slovami, iba tým s viac ako 250 zamestnancami, takže vylúčených bude vyše 80 % európskych podnikov, predovšetkým veľmi malých a malých.

Keďže Portugalsko je jednou z európskych krajín, kde je v podnikoch dramatický nedostatok investícií do výskumu a vývoja, máme dojem, že ak by mal program Eurostars vstúpiť do našej krajiny, jeho účinok bude úplne nepodstatný a okrajový.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Vítam návrhy pána Rübiga na podporu malých a stredných podnikov, ktoré pôsobia v oblasti výskumu a vývoja. Plán venovať 400 miliónov EUR na motiváciu takýto podnikov, aby realizovali trhovo orientovaný výskum v nadnárodných projektoch, treba podporiť a ja som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), písomne. – (FR) Chcem vyjadriť svoju podporu správe pána Rübiga a jej úsiliu zvýšiť počet malých a stredných podnikov, ktorých projekty výskumu a vývoja sú vhodné na podporu v rámci programu výskumu a vývoja Eurostars, realizovaného viacerými členskými štátmi a pridruženými krajinami. Správa má tiež za cieľ podporiť účasť našich malých a stredných podnikov, ktoré sú katalyzátorom európskeho hospodárstva, na tomto programe.

Vítam tiež fakt, že v budúcnosti za do programu Eurostars zapojí aj Luxemburg, čo nám pomôže dosiahnuť ciele lisabonskej stratégie.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), písomne. − (PT) Podporujem obsah tejto správy, pretože sa domnievam, že jej návrhy majú za cieľ stimulovať výskum a vývoj v malých a stredných podnikoch, ktoré predstavujú viac ako 99 % všetkých podnikov v Európe a ktoré zamestnávajú viac ako 60 % pracujúceho obyvateľstva.

Táto správa uvádza, že počet malých a stredných podnikov zapojených do výskumných a vývojových aktivít je veľmi obmedzený a preto musíme podporovať všetkými dostupnými prostriedkami tento druh iniciatívy, ktorý bude stále rozhodujúcejší pri upevňovaní ich konkurencieschopnosti.

V tomto zmysle správa nezachycuje ten najrozhodujúcejší aspekt. Nesmierne dôležitý je vznik multiplikačného efektu, ktorý pri moderných formách podnikového riadenia môže viesť k procesom, vytvárajúcim hodnotu prostredníctvom inovácie a efektívnosti. Táto tvorba hodnoty musí prinášať úžitok nielen podnikom, kde sa to rozvíja, ale celej podnikovej štruktúre, zhora dolu.

Po prijatí tejto správy nesmieme zabudnúť na potrebu posilnenia mechanizmu finančnej podpory začínajúcim podnikom, teda oblasti, kde ešte stále jestvuje množstvo problémov, najmä pre mladých podnikateľov, ktorí chcú odštartovať svoj obchodný experiment.

Zdôraznil by som, že je potrebné odstrániť červenú pásku z týchto procesov tak, aby malé a stredné podniky neutekali pred zodpovednosťou za výskum a vývoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne. − (SK) Hlasovaním o správe Paula Rübiga dáva EP výrazný signál malým a stredným podnikom v členských štátoch. Často sa môžu malé a stredné podniky efektívne podieľať na rozvoji a výskume, ale musia znášať podmienky, ktoré sú menej výhodné ako veľké medzinárodné korporácie.

Od tejto chvíle asociácie malých a stredných podnikov v oblasti výskumu a rozvoja môžu využiť európsku finančnú podporu a pracovať v európskej sieti s ostatnými malými a strednými podnikmi. Takto slovenské MSP môžu priniesť ich vedomosti a kapacity do európskeho sektora rozvoja a výskumu.

Na Slovensku sa početné malé a stredné podniky nachádzajú vo vidieckych oblastiach s menej rozvinutou infraštruktúrou, čo bráni aj ich vlastnému rozvoju. Mnohé ženy pracujú v malých a stredných podnikoch pre rozvoj a výskum, či už priamo alebo nepriamo. Európske fondy môžu byť užitočné, aby dali určitý podnet k odštartovaniu MSP, a tak dať do služieb spoločného dobra všetky ich profesionálne kapacity.

Na rozvoj a výskum nových produktov a služieb na úrovni Európskej únie je zameraný program EUROSTARS. Práve úloha MSP na projektoch EUROSTARS je signifikantná. Je skutočne škoda, že Slovenská republika ako členský štát EÚ neparticipuje na tomto programe. Slovenské malé a stredné podniky tak nemajú možnosť prístupu k významnej finančnej pomoci pre efektívny vývoj nových produktov, postupov a služieb.

 
  
  

- Správa: Adam Gierek (A6-0039/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. (PL) Hlasoval som za správu o návrhu rozhodnutia Rady o viacročných technických usmerneniach pre výskumný program Výskumného fondu uhlia a ocele (COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS)).

Podporujem názor prednesený pánom Gierekom, ktorý tvrdil, že vo svetle úlohy fondu pri zaisťovaní správneho rozvoja hospodárstva Európskej únie, najmä v nových členských štátoch, by fond mal naďalej pokračovať v činnosti. Oceľ je jednou z kľúčových surovín pre strojársky a stavebný priemysel. Platí tiež, že technické možnosti zvýšenia kvality a účinnosti jej výroby ešte zďaleka neboli vyčerpané.

Ako bolo správne zdôraznené, vyššia konkurencieschopnosť uhlia na trhu s energiou závisí od efektívneho využívania regionálnych zdrojov. To bude obrovským príspevkom k zvyšovaniu energetickej bezpečnosti územia Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Hlasovaním som podporil správu pána Giereka o Výskumnom fonde uhlia a ocele. Návrhy správy dovolia viac sa sústrediť na problematiku životného prostredia a umožnia odvetviu uhlia a ocele hľadať spôsoby znižovania emisií skleníkových plynov.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písomne. − Budem hlasovať za túto správu a považujem za dôležité, že využívame príležitosť na podrobnejší pohľad na využitie uhlia ako súčasti našich energetických potrieb. Príliš dlho sa na uhlie pozeralo ako na špinavé palivo a malá vážnosť sa prikladala možnosti vyčistenia uhlia pomocou nových technológií.

Môj vlastný región, severozápadné Anglicko, stále sedí na obrovských zásobách kvalitného uhlia, ktorého ťažba sa považuje za príliš nákladnú a aj keď je pravdou, že uhlie vo svojej najčistejšej podobe nie je palivom priaznivým pre životné prostredie, teraz už existuje nová technológia čistého uhlia, ktorá by umožnila, aby uhlie hralo kľúčovú úlohu v našom zásobovaní energiou bez poškodzovania životného prostredia pri spracovávaní.

Musíme lepšie využívať svoje zásoby uhlia. Musíme nájsť viac peňazí na výskum, aby sa uhlie stalo priaznivejším pre životné prostredie a hospodársky konkurencieschopnejším. Musíme urobiť viac pre oživenie banských spoločenstiev. Verím tomu, že čisté uhlie má budúcnosť a ďakujem Výboru pre priemysel, výskum a energetiku za jeho správu, ktorá je prinajmenšom začiatkom tejto diskusie.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. − Uhlie aj oceľ boli veľmi dôležitými odvetviami priemyslu pre spoločenstvá v juhovýchodnom Anglicku, najmä v Kente. Vítam túto správu, ktorá podporuje výskumný fond na rozvoj prvkov týchto odvetví v rámci EÚ, keďže potrebujeme odpovede na svoje budúce energetické potreby. Predovšetkým premena uhlia na palivo prijateľnejšie pre životné prostredie by mohla pomôcť zaistiť naše energetické potreby v budúcnosti, keď Európa môže byť pod najväčším tlakom neistých podmienok zásobovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. (PL) Hlasoval som za prijatie správy pána Giereka o Výskumnom fonde uhlia a ocele.

Na základe usmernení Rady bol v tomto roku Výskumný fond uhlia a ocele hodnotený po piatich rokoch prevádzky. Prieskum sa zameral na efektívne využívanie energetických surovín a ochranu životného prostredia. Je potrebné zdôrazniť, že jednou z veľkých výhod fondu je to, že sa dá využiť ako doplnkový zdroj financovania výskumu, ktorý nepokrýva siedmy rámcový program. Navyše, tiež na základe stanoviska Európskej komisie, fond by mal pracovať ďalej, pretože oceľ je jednou zo základných surovín pre strojársky a stavebný priemysel a tieto odvetvia si vyžadujú neustále investície do výskumu.

Fond tiež pomôže lepšiemu využívaniu uhlia na trhu s energiou, čo bude výrazným príspevkom k energetickej bezpečnosti Európskej únie. Treba však pamätať na to, že ťažba surovín si vyžaduje nepretržitý predbežný prieskum. Ďalšou dôležitou otázkou je zavedenie princípu rovnosti pohlaví do výskumných tímov. To bude pozitívny príspevok k zvyšovaniu zapojenia žien v tejto oblasti.

 
  
  

- Správa: Philippe Morillon (A6-0072/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. − (PT) Podľa informácií, ktoré poskytla Komisia, 40 % celkovej flotily EÚ, z hľadiska tonáže plavidiel, operuje na otvorenom mori alebo vo vodách tretích krajín. Podobne aj plavidlá z iných krajín lovia vo vodách EÚ, predovšetkým podľa takzvaných „severských dohôd“.

Je preto veľmi dôležité pre EÚ, aby mala prehľadný systém povoľovania oboch druhov činností. Legislatívny návrh a správa Parlamentu sú súčasťou úsilia EÚ o „zjednodušenie“ spoločnej politiky rybného hospodárstva stanovením všeobecných pravidiel a podmienok pre podávanie žiadostí a vydávanie licencií na rybolov vo vodách EÚ aj mimo nich.

Návrh Komisie vyjasňuje zodpovednosť Komisie a členských štátov a špecifikuje požiadavky na správy o rybolovných činnostiach. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy obsiahnuté v správe Parlamentu v určitých aspektoch dokument vylepšujú. Príkladom toho je zavedenie väčšej pružnosti v súvislosti s kritériami spôsobilosti v článku 7.

Členovia portugalskej Sociálno-demokratickej strany preto podporujú správu pána Morillona.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Povoľovanie rybolovných činností rybárskym plavidlám Spoločenstva alebo plavidlám tretej krajiny sa v súčasnosti riadi rozličnými bilaterálnymi dohodami alebo regionálnymi organizáciami pre riadenie rybolovu.

Tento návrh nariadenia má za cieľ ustanoviť jednotný postup riadenia všetkých povolení na rybolov, prehľadne uviesť úlohu Európskej komisie pri udeľovaní alebo pozastavení týchto povolení namiesto členských štátov.

Spomedzi mnohých dôležitých aspektov, ktoré si zaslúžia komentár alebo kritiku, by sme zdôraznili to, že hoci táto správa sprehľadňuje určité stránky návrhu nariadenia, napríklad keď za vážne porušenia považuje iba tie porušenia, ktoré boli ako také účinne potvrdené v súlade s príslušnou vnútroštátnou legislatívou, čo hodnotíme ako pozitívne, stále nezaručuje zvrchovanosť každého členského štátu v otázke riadenia rybolovných činností v jeho výhradných hospodárskych zónach, s čím nesúhlasíme.

Preto sme predložili pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý argumentoval za to, aby členské štáty, ako zainteresované strany, boli aktívnymi účastníkmi týchto postupov, predovšetkým rozhodovacích postupov pri udeľovaní povolení v tejto oblasti. Bohužiaľ, tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh väčšina tejto snemovne odmietla.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Hlasoval som proti správe pána Morillona, pretože boli zamietnuté mnohé pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, pod ktoré som sa podpísal. Predovšetkým neprešli návrhy, týkajúce sa prerozdeľovania možností rybolovu. Môj odpor voči katastrofálnej spoločnej politike rybného hospodárstva sa už v tejto snemovni dostatočne prejavil a ja sa domnievam, že správa rybolovu by sa mala vrátiť rybárskym štátom Európy. Pokým však máme spoločnú politiku, princíp relatívnej stability musí pre nás zostať nedotknuteľným a všetky európske rybolovné spoločenstvá musia mať istotu, že im zostanú ich historické práva rybolovu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. (PL) Hlasoval som za správu o návrhu nariadenia Rady o povoľovaní rybolovných činností pre rybárske plavidlá Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a prístup plavidiel tretej krajiny do vôd Spoločenstva (COM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS)).

Pán Morillon správne zdôraznil, že pre Európsku úniu je veľmi dôležité mať prehľadný systém povoľovania oboch druhov činností, s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu úroveň zhody s ustanoveniami Únie v oblasti rybného hospodárstva a tiež poskytnúť väčšiu transparentnosť činnosti plavidiel EÚ vo vodách tretích krajín.

Navyše niet pochýb, že našu maximálnu pozornosť si zasluhuje priorita, ktorú Komisia a Európska únia dávajú boju s nelegálnym, neregulovaným a nehláseným rybolovom a výraznému zníženiu zásob rýb v rozvojových krajinách, spôsobenému plavidlami zapojenými do tohto spôsobu rybolovu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Cieľom správy pána Morillona by malo byť zjednodušenie spoločnej politiky v oblasti rybolovu. Nie som presvedčený, že úvodné návrhy správy spĺňali tieto požiadavky. Zahrnutie dohôd, ktoré spadajú pod článok 63 Dohovoru OSN o morskom práve, by prinieslo veľké praktické problémy pre škótsky rybolovný priemysel. Ukazuje sa, že použiteľné ustanovenia už tvoria súčasť existujúcich dohôd s tretími krajinami o partnerstve v oblasti rybolovu a odporúčania správy slúžia iba na ďalšie skomplikovanie záležitostí v tejto oblasti. Moje hlasovanie odráža tieto obavy.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. − V mene Labouristickej strany v Európskom parlamente písomne objasňujem, prečo sme predložili a podporili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy číslo 20 – 23 k správe pána Morillona, a keď tieto návrhy neprešli, hlasovali sme proti zmenenej a doplnenej správe a legislatívnemu uzneseniu.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy číslo 20, 21 a 22 sa týkajú rámca nariadenia. Je dôležité odlišovať dohody, ktoré skôr spadajú pod článok 63 než pod článok 62 Dohovoru OSN o morskom práve. Tento návrh sa týka iba tých druhých.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh číslo 23 ruší právomoci dané Komisii v otázke prerozdeľovania možností rybolovu, ako je to navrhnuté v článku 13, čím sa chráni princíp relatívnej stability a historické práva rybolovu v kontexte zodpovedného rybolovu.

Dnešné hlasovanie by malo byť budíčkom pre každého, komu záleží na zachovaní zraniteľných druhov rýb. Ukazuje, že Európsky parlament v záujme Európskej komisie prerozdeľuje rybolovné kvóty, čoho výsledkom bude voľne prístupné Severné more. To ide proti princípu relatívnej stability a škodí to škótskym záujmom v oblasti rybolovu. Nemali sme inú možnosť než hlasovať proti tejto správe.

 
  
  

- Návrhy uznesenia: Situácia v Tibete (B6-0133/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. (SV) My, švédski sociálni demokrati, podporujeme zámer Európskeho parlamentu pozvať v roku 2008, ktorý je Európskym rokom medzikultúrneho dialógu, viacero svetových náboženských autorít na dialóg s poslancami parlamentu.

Chceme však zdôrazniť, že tento dialóg by mal mať podobu diskusií a výmen názorov vo výboroch alebo na zvlášť zvolaných zasadnutiach. Jednostranné prejavy k poslancom sediacim v pléne, bez možnosti dialógu a otázok, nie sú tým správnym médiom na komunikáciu a medzikultúrne výmeny.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. − Pôvodné kompromisné uznesenie nebolo, podľa môjho názoru, celkom vyvážené. Počiatočné nepokoje v Lhase a na iných miestach boli organizovanými útokmi na ľudí a budovy s podpaľačstvom, zraneniami a vraždami príslušníkov čínskej komunity Han a moslimskej menšiny. V mojej krajine, ak by to boli bieli mladíci proti našej prisťahovaleckej komunite, bolo by to označené za rasové nepokoje. Napriek tomu, pre vyváženosť som to mohol podporiť. Čína stále na svojom území nerešpektuje plne ľudské práva, čo sa týka nezávislých odborov, vnútorných migrantov a praktikovania menšinových náboženstiev.

Avšak pozmeňujúce a doplňujúce návrhy pravice, ktoré prešli, posunuli tento text za hranicu. Odmietnutie európskej „politiky jednej Číny“ a požiadavky na dialóg „bez predbežných podmienok“ mi znemožnili podporiť toto uznesenie, napriek tomu, že súhlasím s prvkami ľudských práv, ktoré sú v uznesení obsiahnuté, ako som už naznačil pri hlasovaní podľa mien.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), písomne. – (FR) Vítam prijatie spoločného uznesenia o Tibete všetkými politickými skupinami. Tento text odsudzuje nedávne represálie v Tibete a je pokračovaním predchádzajúcich uznesení tohto Parlamentu, ktoré vyzývali obe strany na začatie dialógu.

Vyzývame tiež čínsku vládu a stúpencov dalajlámu, aby ukončili akékoľvek násilie. Čínska vláda nesmie zneužiť olympijské hry 2008 zatýkaním disidentov, novinárov a zástancov ľudských práv.

Vyzývame úradujúce predsedníctvo EÚ, aby sa usilovalo nájsť spoločnú pozíciu EÚ v otázke účasti hláv štátov alebo vlád a vysokého predstaviteľa EÚ na otváracom ceremoniáli olympijských hier, s možnosťou neúčasti v prípade, ak sa neobnoví dialóg medzi čínskymi orgánmi a Jeho Svätosťou dalajlámom.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Olympijská pochodeň pokračuje vo svojej ceste okolo zemegule a demonštrácie po celom svete ukazujú, ako ľudia vnímajú tieto letné olympijské hry. Je to záležitosť, ktorá mnohých zaujíma, a je dôležité, aby sa členské štáty mohli sami rozhodnúť, či sa zúčastniť olympijských hier v Číne alebo ich bojkotovať.

Boj za ľudské práva je veľmi dôležitý a treba ho podporovať, ale musí sa to robiť cez OSN, aby mal potrebnú legitimitu. Nanešťastie, Európsky parlament využíva momentálnu situáciu v Tibete na posilnenie svojich zahraničnopolitických pozícií. Situácia sa musí vyriešiť medzi Čínou a Tibetom bez zasahovania Európskeho parlamentu, ktorý v tejto oblasti nemá žiadne právomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Zatiaľ čo vyjadrujeme svoj súcit obetiam, prajeme si, aby sa konflikty riešili mierovou cestou a našimi princípmi sú obrana demokracie, ľudských práv a medzinárodného práva, máme pocit, že opäť raz uznesenie o situácii v Tibete obsahuje prvky, ktoré nie úplne zodpovedajú situácii, ako sa skutočne vyvíja.

Je stále jasnejšie, že to, čo sa v skutočnosti deje, je operácia proti pekinským olympijským hrám; to je skutočná motivácia skrytá za stupňovaním provokácií a za veľkou časťou vyjadrovaného pokryteckého rozhorčenia.

Opäť raz sa manipuluje s argumentmi, aby sa ospravedlnilo terajšie i budúce zasahovanie a porušovanie medzinárodného práva, s pokusmi presadiť strategické a hospodárske záujmy voči Číne.

Je veľavravné, že stále hovoríme o Tibete ako o území okupovanom Čínou, pričom veľmoci, keď podnecujú a podporujú separatistické hnutia, ktoré sú v pozadí násilných akcií, nespochybňujú celistvosť územia Čínskej ľudovej republiky, vrátane Tibetu ako autonómnej oblasti.

Záverom, akú môže mať táto snemovňa morálku, keď prijala takéto uznesenie, pričom pred necelým mesiacom prijala správu o Iraku bez jedinej zmienky o agresii a okupácii zo strany USA?

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), písomne.(FR) Vzhľadom na vážnosť situácie v Tibete už nemohol Európsky parlament ďalej mlčať. Preto som podporila toto uznesenie, ktoré ostro odsudzuje brutálne represie čínskych bezpečnostných síl v tomto regióne.

Násilie, ktoré sa odohralo na uliciach Lhasy a Dharamsaly, ako aj cenzúra zahraničných médií, sa nedá tolerovať a naša inštitúcia musí spoločne s medzinárodným spoločenstvom využiť všetok svoj vplyv na zastavenie tohto vývoja a na to, aby Čína splnila svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv a menšín.

Svojím hlasom som tiež chcela vyjadriť solidaritu s ľudom Tibetu, ktorého väčšina nepožaduje nezávislosť, ale väčšiu politickú autonómiu a rešpektovanie svojho kultúrneho a jazykového dedičstva.

Nie som za úplný bojkot pekinskej olympiády, pretože, podľa môjho názoru, dialóg je vždy lepší ako izolácia. Domnievam sa však, že tieto hry sú príležitosťou vyzvať čínske orgány, aby pokročili na ceste k demokracii a dúfam, ako sa uvádza v uznesení, že hlavy štátov alebo vlád EÚ zaujmú pevný spoločný postoj k tejto udalosti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Odsudzujem represie čínskych ozbrojených síl voči tibetským demonštrantom. Samozrejme, táto záležitosť podčiarkuje potrebu spoločného prístupu EÚ k Číne. Len pri takomto súdržnom prístupe sa môže konštruktívne rozvíjať spolupráca. Pekinská olympiáda je najlepšou príležitosťou na presadenie pokroku v otázkach, ako sú ľudské práva a sloboda médií v Číne. Akékoľvek pokusy čínskej vlády potlačiť protesty alebo zabrániť informovaniu o nich, by boli poľutovaniahodné. Hlasoval som za tento návrh uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Bolo úplne predvídateľné, že Čína bude reagovať na demonštrácie nasadením armády a polície. Pravdaže, Čína nie je demokraciou, ale reakciu čínskych bezpečnostných síl na demonštrácie treba, prirodzene, odsúdiť. Bojkot olympijských hier v akejkoľvek podobe by väčšina čínskeho obyvateľstva s vysokou pravdepodobnosťou vnímala jednoducho ako urážku a určite by nezlepšil (v najhoršom prípade by mohol skutočne zhoršiť) situáciu menšín v tejto krajine.

Vzhľadom na mieru vplyvu EÚ na medzinárodnom poli by sólový postup Únie veľmi pravdepodobne nemal žiaden účinok. Ak bude EÚ príliš tlačiť a stane sa v očiach sveta terčom posmechu, nepomôže to nikomu, najmä nie Tibeťanom. Aj keď sa situácia upokojí, dajú sa očakávať nové a možno ešte násilnejšie nepokoje. Spoločne so spojencami však EÚ môže vyvinúť úsilie na pozvoľné zlepšenie života menšín v Číne a postupne dosiahnuť zmenu prístupu vlády a väčšinového obyvateľstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), písomne. – (FR) Vítam pevný postoj, ktorý dnes zaujala naša snemovňa vo vzťahu k situácii, aká vládne v Tibete už desiatky rokov, ale pred mesiacom sa výrazne zhoršila. Obrana našich hodnôt, európskych aj univerzálnych, znamená, že mlčanie neprichádza do úvahy. Preto plne podporujem odsúdenie „brutálnej represie čínskych bezpečnostných síl proti tibetským demonštrantom“ ako aj „všetky akty násilia z ktorejkoľvek strany“, ktoré sa odohrali v uplynulých dňoch.

Parlament tiež vyslovil celý rad požiadaviek voči čínskym orgánom a vyzval ich predovšetkým, aby povolili nezávislé medzinárodné vyšetrovanie násilia v Tibete, aby začali s Tibeťanmi konštruktívny dialóg bez predbežných podmienok, aby okamžite prepustili pokojných demonštrantov a všetkých disidentov uväznených v Číne a aby dodržiavali svoje záväzky v oblasti ľudských práv, ktoré dali MOV a svetu v roku 2001.

Na záver, uznesenie vyzýva hlavy štátov alebo vlád krajín EÚ, aby zaujali spoločný postoj k svojej účasti na otváracom ceremoniáli olympijských hier.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Severin (PSE), písomne. − Ako vedúci delegácie rumunských socialistov by som chcel vysvetliť negatívne hlasovanie delegácie k uzneseniu o Tibete. Uznesenie v skutočnosti neobhajuje ľudské práva a nemôžeme súhlasiť s tým, aby sa ľudské práva stali rukojemníkom geopolitických programov a záujmov. Uznesenie je vo vzťahu k ľudským právam mierne a pokrytecké, pretože dôrazne navrhuje politické riešenia, ktoré neberú do úvahy čínsku realitu.

Týmto uznesením EÚ stráca svoju dôveryhodnosť, pretože za svojimi vyhláseniami na podporu ľudských práv v skutočnosti presadzuje nebezpečný program „politickej autonómie“ a nezávislosti Tibetu, v zjavnom rozpore s princípom „politiky jednej Číny“. EÚ zároveň stráca svoj podnecujúci vplyv na Čínu v procese jej otvárania sa.

V dôsledku toho sa uznesenie stavia za rozdelenie Číny a nie na podporu a presadzovanie ľudských práv, ktoré sa využívajú ako zámienka na pretláčanie rôznych geopolitických zámerov.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), písomne. − Plne podporujem Tibet v jeho situácii. Nemohla som však podporiť tento návrh uznesenia, pretože väčšina mojich kolegov presadila pozmeňujúci a doplňujúci návrh, uznávajúci princíp politiky „jednej Číny“. Nepodporujem tento konkrétny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, pretože politika „jednej Číny“ ohrozuje Taiwan, ako aj Tibet. V minulosti som vyzývala na bojkot pekinskej olympiády na základe otázky ľudských práv.

 
  
  

- Správa: Hannes Swoboda (A6-0048/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. (PL) Bol som členom delegácie Výboru pre zahraničné veci, ktorá navštívila Záhreb začiatkom tohto roka. Súhlasím so spravodajcom v otázkach podrobne rozobratých v správe, o ktorej sme diskutovali včera, a preto som dnes hlasoval za prijatie správy pána Swobodu. Rád by som zablahoželal chorvátskym orgánom ku kladným výsledkom, ktoré doposiaľ dosiahli v príprave na členstvo v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), písomne. – (FR) Hoci som hlasoval za správu o pokroku v otázke prípadného pristúpenia Chorvátska, musím zdôrazniť, že v blízkej budúcnosti nemôže dôjsť k žiadnemu ďalšiemu vstupu. Únia s 27 členmi sa musí najskôr zorganizovať sama na základe Lisabonskej zmluvy. Nové vstupy budú možné až po konsolidácii EÚ v jej terajšej zostave.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Strana Junilistan zastáva názor, že rozširovanie EÚ je základným aspektom v úsilí o dosiahnutie mieru a stability v Európe. Preto podporujeme členstvo Chorvátska v EÚ, keď krajina splní kodanské kritériá. Preto sme hlasovali za správu.

Je však absurdné, keď Európsky parlament požaduje, aby médiá podnikli kroky na udržanie všeľudovej podpory pozície Medzinárodného trestného tribunálu. Tento druh vyjadrení sa môže celkom jednoducho vykladať ako zasahovanie do slobody tlače. Kritický postoj máme aj k vyjadreniam v tom zmysle, že Európsky parlament by mal vyzvať Chorvátsko, aby viedlo kampaň na zvýšenie informovanosti, s cieľom zamerať pozornosť verejnosti na problematiku životného prostredia. Táto otázka je, samozrejme, sama osebe dôležitá, ale nespadá do právomocí Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Bude sa hovoriť, že v dnešnom hlasovaní tejto snemovne bolo cítiť vplyv nedávneho samitu NATO v Bukurešti.

Inými slovami, Chorvátsko videlo prijatie správy o svojom „pokroku“ na ceste ku vstupu do EÚ, a dokonca s výslovným vyjadrením, že rokovania budú (!) uzavreté pred voľbami v roku 2009, zatiaľ čo Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko videla, že hlasovanie o jej správe o pokroku bolo odložené.

Bude sa pripomínať, že samit NATO rozhodol o pozvaní Chorvátska na začatie prístupových rokovaní, zatiaľ čo rokovania s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko boli odložené.

Ak je nejaký aspekt, ktorý táto situácia zvýrazňuje, je to fakt, že rozširovanie EÚ a NATO sú koordinované.

Medzi ďalšími aspektmi, ktoré treba zdôrazniť v tomto vysvetľovaní hlasovania (ako napríklad terajšie spory o hranice medzi krajinami v tomto regióne, vrátane Talianska), je aj fakt, že pokrok na ceste ku vstupu do EÚ podľa Európskej komisie znamená plnenie „hospodárskych kritérií“, inými slovami, musí sa realizovať „politika konsolidácie a stability rozpočtu“, „štrukturálna reforma verejných financií“, „privatizácia“, „zlepšovanie kvality podnikateľského prostredia“ a pozemková reforma (čo znamená prístup k vlastníctvu pôdy, najmä v prípade cudzincov).

Dva príklady toho najlepšieho z EÚ ...

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Správa pána Swobodu o Chorvátsku je vyvážená a poskytuje optimistický pohľad na chorvátske úsilie na ceste k vstupu do EÚ. Je však realistická a zdôrazňuje potrebu neustávajúceho úsilia chorvátskej vlády v právnych a hraničných otázkach. Vítam prístupové úsilie krajiny a dúfam, že bude pokračovať. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
  

- Návrh uznesenia: Boj proti rakovine v rozšírenej Európskej únii (B6-0132/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasovali sme za tento návrh rezolúcie vzhľadom na súčasnú situáciu a odhady Svetovej agentúry pre výskum rakoviny. Tie hovoria, že rakovina sa počas života zistí v prípade jedného z troch Európanov a že jeden zo štyroch Európanov na túto chorobu zomrie. V rámci EÚ v roku 2006 pribudlo takmer 2,3 milióna nových prípadov rakoviny a viac ako 1 milión úmrtí na túto chorobu.

Rakovinu vyvoláva mnoho faktorov na rozličných miestach a preto je potrebné zvýšiť prevenciu v rovnakej miere v prípade príčin súvisiacich so životným štýlom aj v prípade príčin súvisiacich s prácou a so životným prostredím. Podľa nedávnej štúdie odborových zväzov, najmenej 8 % každoročných úmrtí na rakovinu je priamo spôsobených vystavením pôsobeniu karcinogénov na pracoviskách. Tomuto pôsobeniu by sa dalo predísť nahradením karcinogénov menej škodlivými látkami.

Je dobre známe, že existujú zarážajúce rozdiely v kvalite zariadení na liečbu rakoviny, skríningových programov, usmernení pre osvedčené postupy založené na dôkazoch, zariadení pre rádioterapiu a v prístupe k novým liekom proti rakovine, čo tiež vysvetľuje veľké rozdiely v päťročnom prežívaní v prípade väčšiny druhov rakoviny naprieč Európou.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Sú opatrenia EÚ v naliehavom boji proti rakovine efektívnejšie, než zodpovedajúce opatrenia existujúcich medzinárodných organizácií so širokým odborným zázemím, ako je Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)? Majú inštitúcie EÚ väčšiu spôsobilosť v oblasti metód boja proti rakovine, než členské štáty? Naša odpoveď na tieto otázky znie „nie“.

Uznesenie, okrem iného, požaduje vytvorenie medziinštitucionálnej pracovnej skupiny EÚ pre rakovinu, informačné a vzdelávacie kampane o rakovine financované Úniou, aby Komisia ustanovila poradný výbor pre prevenciu rakoviny, legislatívne opatrenia EÚ na vyvolanie a podporu iniciatív týkajúcich sa nedostatočnej ochrany pred slnečným žiarením, opatrenia Komisie na vytváranie nefajčiarskeho prostredia, vnútroštátne ustanovenia členských štátov pre vznik multidisciplinárnych onkologických tímov a uznanie onkológie ako medicínskej špecializácie.

Myšlienka v pozadí týchto názorov a požiadaviek je určite chvályhodná. Základnou otázkou však je: akú pridanú hodnotu prinesie to, že všetky tieto veci bude riadiť EÚ? Kde je dôvera voči členským štátom? Čo sa stalo s princípom subsidiarity? Skutočne prináša riadiaca činnosť EÚ prospech tým, ktorí potrebujú kvalitnú legislatívu a dobre zvážené opatrenia, konkrétne pacientom s rakovinou? Kde je pochopenie toho, že rakovina je globálnym problémom, ku ktorému treba pristupovať na globálnej úrovni?

Na základe uvedených argumentov poslanci za stranu Junilistan hlasovali v záverečnom hlasovaní proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Plne podporujem návrh uznesenia o boji proti rakovine, ktorý Parlamentu predložil Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. EÚ hrá dôležitú úlohu pri koordinácii boja proti tejto chorobe, ktorú zistia počas života v prípade jedného z troch Európanov. Členské štáty nepochybne tiež majú kľúčovú úlohu v prevencii, diagnostike a liečbe rakoviny medzi svojimi občanmi a musia sa navzájom učiť, ako s touto chorobou bojovať. Práve tento týždeň škótska vláda oznámila národný program očkovania dievčat v školskom veku proti ľudskému papilomavírusu (HPV), ktorý je príčinou väčšiny prípadov rakoviny krčka maternice. Toto je práve jeden z programov, ktorých prijatie vo všetkých členských štátoch by mala podporovať EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písomne. (PL) Hlasoval som za prijatie uznesenia o boji proti rakovine, pretože choroby tohto druhu spôsobujú tragédie v celom svete, vrátane krajín Európskej únie a aj v mojej domovskej krajine, Poľsku. Široko zamerané pravidelné preventívne prehliadky umožňujú zistiť túto chorobu v počiatočných štádiách, čo výrazne zvyšuje šancu na uzdravenie. Potrebné je znížiť obmedzenia na výmenu skúseností medzi onkologickými pracoviskami tak, aby sa dali široko uplatňovať najnovšie poznatky z tohto odboru.

Odborníci nedávno vyjadrili veľké znepokojenie nad rastúcim počtom prípadov rakoviny prsníka. Je preto nevyhnutné rozširovať informácie o tejto hrozbe a zabezpečiť všeobecný prístup k odborným mamografickým vyšetreniam. Je tiež mimoriadne dôležité obmedziť styk ľudí s karcinogénnymi látkami. Zvláštnu pozornosť treba venovať konzervačným prostriedkom používaným v potravinárskom priemysle a nevhodnému používaniu umelých hnojív a prípravkov na ochranu rastlín. Pozornosť si zaslúži aj azbest, ktorý sa donedávna používal v stavebnom priemysle a pri výrobe vodovodných potrubí. Súčasťou tohto boja musia byť preventívne opatrenia proti nikotínu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. − (SK) Vážení kolegovia, nikto z nás už dnes nemôže povedať, že téma boja proti rakovine sa ho netýka. Nie som odbornou lekárkou na onkológii, ale som svedkom zákernosti tejto choroby, ktorá mi zobrala obidvoch rodičov aj môjho mladého brata. Spoznala som ťažké osudy ľudí a ich rodín, ktoré nemôžu nechať suché žiadne oko, chladné žiadne srdce.

Som vďačná Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín za položenie otázky Komisii, ktorá podnietila túto dôležitú diskusiu. Ďakujem všetkým signatárom uznesenia, medzi ktorými je aj moja slovenská kolegyňa Irena Belohorská, za ich úsilie, bez ktorého by sme nenašli odpovede na závažné otázky spojené s touto zákernou chorobou.

Som presvedčená, že každý, čo i len malý krôčik, každá investícia, ktoré pomôžu včasne diagnostikovať rakovinu a podporia nové formy liečenia, budú veľkou nádejou pre onkologických pacientov.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. − Ak sa rakovina počas života zistí v prípade jedného z troch Európanov a jeden zo štyroch Európanov na túto chorobu zomrie, je dôležitá spolupráca v rámci EÚ pri zdieľaní osvedčených postupov a pri požiadavkách na viac zdrojov pre výskum. Privítať treba koncepciu medziinštitucionálnej pracovnej skupiny EÚ pre rakovinu s cieľom zvýšiť počet občanov EÚ, ktorí sa zapoja do programu sledovania rakoviny, o 50 % do roku 2018.

 
  
  

- Správa: Riitta Myller (A6-0074/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. − (IT) Šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva, ktorý položil základy európskej politiky v oblasti klímy, biodiverzity, životného prostredia, zdravia a prírodných zdrojov, bol veľmi úspešný.

Ako však uviedol aj samotný pán komisár Dimas, Európska únia výrazne zaostáva za svojím plánom dosahovania cieľov v ochrane životného prostredia, ktorý si pôvodne stanovila, najmä v oblasti znečistenia ovzdušia so všetkými sprievodnými problémami: skleníkovým efektom, zhoršovaním zdravia a kyslými dažďami.

Škrty vo finančných prostriedkoch pre programy Natura 2000 a LIFE+ navyše dávajú veľký dôvod na znepokojenie miestnym orgánom nižšej úrovne, ktoré pocítia zodpovedajúce obmedzenie rozsahu svojich činností v rámci účinnej environmentálnej politiky na ochranu svojho vlastného územia.

Musím preto plne súhlasiť s pani Myllerovou, ktorá vo svojej správe vyzýva Komisiu, aby do textu zahrnula prehľadnejšie, konkrétnejšie kvantitatívne a kvalitatívne termíny a ciele. Skutočne, aj keď balík o klíme a energii, revízia smernice o odpade a revízia smernice o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia by nám mali pomôcť zabezpečiť trvalo udržateľnú budúcnosť Európy, máme naliehavú potrebu a zodpovednosť revidovať šiesty program, aby sme doladili environmentálne aktivity EÚ pre nadchádzajúce desaťročia.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. − (PT) Hlasovala som za správu pani Myllerovej o strednodobom preskúmaní šiesteho environmentálneho akčného programu Spoločenstva vzhľadom na význam dosahovania takto stanovených cieľov, predovšetkým v oblasti tematických stratégií, ochrany biodiverzity a presadzovania legislatívy Spoločenstva, pričom netreba zabúdať na otázky, ako je ekologické zdaňovanie alebo problém dotácií, škodlivých pre životné prostredie.

Je potrebné zdvojnásobiť úsilie, aby sme zabezpečili včasnú reakciu na problémy životného prostredia, na ktoré je zameraný tento program.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Táto správa vychádza z hodnotenia, o ktoré požiadal Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby posúdil, ako zatiaľ Európska únia dodržiava svoje záväzky v rámci šiesteho environmentálneho akčného programu Spoločenstva, ktorý bol schválený v roku 2002 a pobeží do roku 2012.

Toto hodnotenie odhalilo, že realizácia akčného programu v prípade mnohých prioritných cieľov buď veľmi mešká oproti plánu, alebo extrémne mešká oproti plánu. Vo svetle doposiaľ vykonaných opatrení sa nezdá, že prioritné environmentálne ciele programu budú splnené do roku 2012. Takže toto hodnotenie nepodporuje tvrdenie Komisie v jej vlastnom priebežnom hodnotení, že EÚ vcelku podľa plánu zavádza opatrenia, stanovené v akčnom programe.

Podľa hodnotenia, ktoré vykonal Parlament, sa dá dôjsť k záveru, že rozhodnutie Komisie, pripraviť konkrétne návrhy prostredníctvom tematických stratégií, vcelku neprinieslo požadované výsledky.

Napriek tomu, že sme celkovo hlasovali za túto správu, nesúhlasíme s niektorými jej bodmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), písomne. – (EL) Strednodobé preskúmanie šiesteho environmentálneho akčného programu Spoločenstva neponúka nič nové, ako napríklad zmenu stanoveného kurzu. Hodnotenie iba vyjadruje znepokojenie nad tým, že postup nie je taký rýchly, ako sa počítalo v časových harmonogramoch.

Napriek tomu, že sa potvrdili zásadné environmentálne problémy, hodnotenie nepoukazuje na príčiny zhoršovania situácie, t. j. bezohľadné využívanie nadnárodnými spoločnosťami pre zisk. Využívajú prírodu ako zásobník, z ktorého rýchlo drancujú suroviny a nekontrolovateľne ho využívajú s cieľom zisku. Šiesty environmentálny akčný program v skutočnosti práve z vykorisťovateľov prírody robí ochrancov životného prostredia, keďže výslovne konštatuje, že riešenie prinesie efektívna činnosť, možnosti podnikania a trh.

Životné prostredie skutočne ponúka nové možnosti akumulácie kapitálu a zisku. Toto zneužívanie sa dokonca podporuje aj zo zdrojov Spoločenstva – teda z peňazí občanov. Liberalizácia tohto odvetvia strategického významu a komercializácia ochrany životného prostredia podporujú zelené hospodárstvo ako jedno z väčších investičných odbytísk pre kapitál monopolov.

Zároveň sa na celom svete zneužíva zvýšená informovanosť. Tým sa zastiera fakt, že nebezpečné klimatické zmeny a globálne otepľovanie sú výsledkom priemyselného rozvoja, založeného na zisku kapitalistov a komercializácii zeme, vzduchu, energie, vody atď.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Vítam správu pani Myllerovej o strednodobom preskúmaní šiesteho environmentálneho akčného programu Spoločenstva. Zdieľam obavy zo zvyšovania emisií z dopravy a pomalého postupu k energetickej efektívnosti. Je potrebné v týchto oblastiach vyvinúť viac spoločného úsilia.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), písomne. – (FR) Hlasoval som za túto správu svojej fínskej kolegyne zo socialistickej skupiny Riitty Myllerovej.

Tento text vykresľuje znepokojujúci obraz stavu v strednodobom štádiu šiesteho environmentálneho akčného programu Spoločenstva (2002 – 2012).

Realizácia najdôležitejších opatrení v boji proti klimatickej zmene obrovsky mešká. Podobne, EÚ urobila mimoriadne malý pokrok v ochrane kvality vzduchu, zavádzaní a presadzovaní legislatívy Spoločenstva, v ochrane biodiverzity, reforme dotácií škodlivých pre životné prostredie a podpore modelov trvalo udržateľnej výroby/spotreby.

Analýza, uvedená v správe, je bez zveličovania alarmujúca, pretože v rozpore s vyhláseniami Komisie sa v súčasnosti zdá byť vysoko nepravdepodobným, že dodržíme časový harmonogram, zostavený pred šiestimi rokmi a že do roku 2012 splníme prioritné ciele v oblasti životného prostredia.

Hlasovaním za tento text sa pripájam k väčšine Parlamentu, aby sme naliehavo žiadali Európsku komisiu a členské štáty o vyvinutie rozhodného záverečného úsilia.

 
  
  

- Správa: Guy Bono (A6-0063/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. (SV) Hlasovali sme za pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vyzýva Komisiu a členské štáty, aby upustili od blokovania prístupu k internetu. Upozorňujeme však, že naša podpora pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa vzťahuje najmä na otázku zdieľania súborov na súkromné použitie.  V prípade niektorých druhov zločinu, napríklad detskej pornografie a systematického porušovania autorského práva z komerčných dôvodov, by blokovanie prístupu k internetu malo byť jednou z viacerých metód boja proti kriminálnej činnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Descamps (PPE-DE), písomne. – (FR) Správa pána Guy Bona o kultúrnom priemysle v Európe znovu zdôrazňuje význam kultúrneho rozmeru pri napĺňaní lisabonských cieľov. Podčiarkuje potenciál kultúrneho priemyslu z pohľadu zamestnanosti a rastu i potrebu zvýšenia podpory a aktivity EÚ v tomto odvetví. Správa tiež zdôrazňuje možnosti, ktoré dnes ponúka internet v podobe prístupu ku kultúre, jej propagácie a šírenia. V tomto digitálnom prostredí je však dôležité skĺbiť voľný prístup k internetu s individuálnymi právami a slobodami. Využívanie internetu musí byť v súlade so základnými princípmi, na ktorých je vybudované naša demokratická spoločnosť, vrátane úcty k právam duševného vlastníctva. Aby sme si poradili s rozšíreným a pokračujúcim nelegálnym sťahovaním, ktoré postihuje najmä audiovizuálne a hudobné odvetvie, treba spolu s ďalšími zainteresovanými stranami navrhnúť vhodné a primerané opatrenia. Dočasné zrušenie prístupu k internetu, ako súčasť odstupňovaných reakcií a s ohľadom na individuálne slobody, by bolo vhodným riešením, ktoré by tiež predchádzalo uplatneniu trestných sankcií, ktorých obmedzenia v súčasnosti jasné. Je mi ľúto, že Parlament dnes túto možnosť odmietol.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Sme si dobre vedomí významu kultúry a jej šírenia z pohľadu kultúrnej rozmanitosti a práv umelcov a občanov v každom členskom štáte EÚ.

Táto správa prináša viaceré pozitívne návrhy, ktoré podporujeme, ako je myšlienka podpory mobility ľudí, tovarov a služieb v tvorivom odvetví, s ohľadom na pravidlá a princípy, stanovené v Dohode UNESCO o kultúrnej rozmanitosti, a výzva Komisii, aby hľadala možnosť spustenia programu, podobného programu MEDIA. Podobne podporujeme výzvu Komisii na dokončenie postupov realizácie európskej digitálnej knižnice, stimulácie a podpory hudby, divadla a vydavateľskej činnosti, aby sa uľahčila medzinárodná distribúcia diel, a ako predbežný krok, vypracovanie mechanizmu v rámci programu kultúry, ktorý umožní neaudiovizuálnym odvetviam kultúrneho priemyslu prístup k finančným prostriedkom Spoločenstva na podporu kníh, hudby a odbornej prípravy.

Nesúhlasíme však s ďalšími návrhmi, ktorých cieľom je viac obrana čisto obchodných záujmov, než vzdelania, kultúry, práv umelcov a všeobecne obyvateľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), písomne. (PL) Príspevok kultúry k hospodárskemu rastu a jej vplyv na zamestnanosť potvrdil výsledok výskumu, ktorý Európska komisia publikovala koncom roka 2006. Tento výskum ukázal, že v roku 2003 odvetvie kultúry prispelo k HDP Európskej únie podielom približne 2,6 % a v tomto odvetví pracovalo viac ako 5 miliónov osôb.

Rastúce povedomie o hospodárskom rozmere kultúry a jej úlohe pri vytváraní pracovných miest sa postupne šíri. Väčšie je aj pochopenie úlohy kultúry v rozvoji vidieka a miest. Na dôvažok k svojmu priamemu príspevku do hospodárstva má tvorivé a kultúrne odvetvie nepriamy vplyv na európske sociálno-hospodárske prostredie. Podporuje tiež rozvoj informačných a komunikačných technológií (IKT). Kultúrny priemysel hrá významnú úlohu na miestnej, regionálnej a mestskej úrovni a významne prispieva ku konkurencieschopnosti Európskej únie.

Mali by sme preto privítať fakt, že Rada aj Komisia majú v úmysle uznať úlohu kultúry a tvorivosti ako kľúčových faktorov rozvoja vidieka, podpory európskeho občianstva a dosahovania cieľov lisabonskej stratégie.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Strana Junilistan sa domnieva, že otázky kultúry vo všeobecnosti spadajú do politickej zodpovednosti členských štátov. Hlasovali sme preto proti tejto správe ako celku. Správa vypadáva z legislatívneho postupu a nie je ničím viac, než pokusom federalistickej väčšiny v Európskom parlamente ešte viac zaangažovať EÚ na poli kultúrnych záležitostí.

Hlasovali sme za pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý sa stavia proti možnosti odmietnuť občanom prístup k internetu, pretože sme proti návrhu Francúzska, že by malo byť možné vylúčiť spoločných užívateľov súborov v celej Európe z internetu. V zásade sa domnievame, že otázka zdieľania súborov je záležitosťou, ktorú majú upraviť zákony členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Honeyball (PSE), písomne. − Spolu s väčšinou členov svojej skupiny som podporila obe časti tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Nútené zrušenie internetového pripojenia zákazníka, bez súdneho dohľadu, nie je správnym riešením v boji s pirátstvom.

Navyše, pripojenia k internetu často nie sú osobné. Nútené odpojenie jednej osoby od internetu môže mať nezamýšľaný a neprimeraný vplyv na iných, nevinných užívateľov toho istého pripojenia.

Dôrazne podporujem opatrenia na ochranu ľudí, ktorí pracujú v kultúrnom priemysle, prostredníctvom ochrany duševného vlastníctva. Prístup k internetu sa však stáva stále dôležitejším pre občiansku angažovanosť, pluralitu médií, slobodu prejavu a kontakt s vládnymi útvarmi. Mali by sme sa vyhýbať odpájaniu vždy, keď sa to dá, v prospech iných, účinnejších opatrení v boji proti pirátstvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Hlasoval som za správu pána Bona, ktorá uznáva obrovský význam kultúrneho priemyslu v Európe. V mojej krajine, Škótsku, vyvára tvorivý priemysel viac ako 5 miliárd GBP ročne, čím prispieva hospodárstvu aj spoločnosti ako celku. EÚ musí spoločne s krajinami Európy pracovať na tom, aby sa zabezpečilo prijatie koherentnej stratégie na podporu odvetvia, napojeného na náš bohatý a kultúrne rozmanitý kontinent.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), písomne. – (EL) Komercializácia kultúry sa maskuje za domnelú úctu k rozmanitosti. Duševné práva tvorcov sa považujú za majetok, ktorý sa dá odniesť a kúpiť ako tovar. Potreba rešpektovať podmienky UNESCO cez údajne dôstojné kompromisy znamená postupné prispôsobenie sa požiadavkám a podmienkam Svetovej obchodnej organizácie.

To, čo sa v skutočnosti deje, je monopolistická centralizácia a vlastníctvo všetkých podmienok kultúrnej existencie a kultúrnej produkcie v každej krajine, pod dáždnikom opatrení a smerníc nepopulárnej lisabonskej stratégie. Bolo to pripravené na posilnenie kapitálu; skrýva sa to za podivnými lichôtkami, výčitkami, povzbudzovaním a kázňami o úcte k rozmanitosti.

Nanešťastie, všetky ľudské hodnoty sa využívajú na podporu zisku. Prírodné prostredie sa zneužíva na zisk a my už zažívame zničujúce účinky tejto politiky. Nič iné, než neľútostné zákony trhu sú tým, čo ničí, degraduje a homogenizuje všetky kultúrne, estetické, umelecké a morálne hodnoty. Vďaka vnútornej a medzinárodnej imperialistickej konkurencii sa tieto hodnoty zmenili na kapitalistický zisk.

V politike EÚ sa vnútorný rozpor medzi kvalitou kultúry a ziskom vyrieši iba tým, že sa naplnia bezohľadné potreby zisku. Z toho dôvodu máme v úmysle hlasovať proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Správa pána Bona o kultúrnom priemysle v Európe požaduje väčšie uznanie príspevku tohto odvetvia k európskemu hospodárstvu. Odvetvie kultúry treba brať do úvahy aj všeobecnejšie pri formulovaní politiky EÚ. Politika, ktorá ovplyvňuje, okrem iného, vnútorný trh, konkurenciu, obchod, výskum a vývoj, sa rozličnými spôsobmi plne týka aj odvetvia kultúry a to priznávajú aj návrhy, uvedené v správe. Preto som hlasoval za odporúčania pána Bona.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), písomne. – (FR) Hlasoval som za túto správu, predloženú mojím socialistickým kolegom Guy Bonom, o kultúrnom priemysle v Európe.

Čo je to kultúrny priemysel? Tento termín môže znieť nezvyčajne, ale hoci sa kultúra nedá zhrnúť iba do jej hospodárskeho rozmeru, bolo by rovnako škodlivé nevšímať si tento aspekt celej záležitosti: kultúra je v súčasnosti silným katalyzátorom rastu a zamestnanosti a v roku 2003 bola zodpovedná za 2,6 % HDP a 3,1 % pracovných miest v EÚ.

Tento text odporúča znovu naštartovať európsky nahrávací priemysel (pomocou zníženej sadzby DPH alebo európskeho fondu na podporu hudby) a pustiť sa do boja s pirátstvom, pričom berie do úvahy potrebu demokratickejšieho prístupu ku kultúre, ale aj potrebu rešpektovania duševného vlastníctva.

V tomto ohľade som podporil jeden konkrétny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, prijatý minimálnou väčšinou 17 hlasov, ktorý odporuje represívnej stratégii „odstupňovanej reakcie“. Tú navrhli vo Francúzsku, v správe, ktorú predložil pán Denis Olivennes prezidentovi republiky. Podľa mňa by bolo nielen nerealizovateľné ale aj nebezpečné zveriť poskytovateľom služieb (súkromným spoločnostiam) úlohu monitorovať a prerušovať pripojenie k internetu ľuďom, ktorí sú podozriví z nelegálneho sťahovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písomne. (SV) Správa o kultúrnom priemysle v Európe sa začína hrozivým odsekom v duchu nacionalizmu EÚ, o úlohe kultúry v rozvoji európskeho projektu. Napriek tomu hlasujem za túto správu, pretože v tých najdôležitejších častiach Parlament uvádza, že nekomerčné zdieľanie súborov by sa nemalo kriminalizovať, a ak prejdú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy číslo 1 a 2, nebude pomoci takým opatreniam, ako je blokovanie prístupu k internetu, pretože tieto porušujú základné slobody a ľudské práva a stoja proti princípom primeranej reakcie, účinnosti a odrádzajúceho účinku.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. (SV) V Európskom parlamente máme meno pre správy, ktoré obsahujú nekonečné politické zoznamy želaní, bez ohľadu na to, či máme v danej oblasti právomoci alebo nie (voláme ich vianočný stromček). Správa Guy Bona je jednou z nich. Napriek tomu je v nej jeden dôležitý svetlý bod, v skvelom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu číslo 1 pána Christofera Fjellnera, ktorý vyjadril jasnú politickú pozíciu poukázaním na to, že pokusy odmietnuť prístup k internetu osobám, ktoré nelegálne online kopírujú materiál, by sa nemali odporúčať.

Odkedy presiakla informácia, že prezident Nicolas Sarkozy chce rozšíriť francúzsky experiment na Európsku úniu, máme mnoho dôvodov podporiť vyhlásenie, že toto by, jemne povedané, nebolo vítané. Keďže bol prijatý tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, hlasoval som za správu, ktorú by som sa inak pokúšal zastaviť.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. − K časti 2 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu číslo 22, domnievam sa, že ľuďom, ktorí konajú nelegálne na internete, by sa mala táto služba zrušiť. Preto som hlasovala proti časti 2.

 
  
  

- Správa: Graça Moura (A6-0075/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. − (PT) Tlieskam skvelej správe, ktorú predložil môj kolega, pán Graça Moura, o európskej stratégii pre kultúru v globalizovanom svete. Je v nej navrhnutý rozsiahly program, ktorý má umožniť presadenie tejto stratégie v rámci EÚ aj vo vzťahoch EÚ s tretími krajinami.

Prinajmenšom od marca 2005 pán Graça Moura zdôrazňoval, že lisabonská stratégia nemôže nikdy úplne dosiahnuť svoje ciele, pokým sa nebude kultúra považovať za jeden zo základných rozmerov tejto stratégie.

Oznámenie Komisie plne súhlasí s touto myšlienkou a robí kultúru kľúčovým bodom európskej politickej agendy.

Súhlasím so spravodajcom, keď hovorí, že „z faktu globalizácie sveta, podľa mojej mienky, vyplýva ešte silnejšia a naliehavejšia potreba presadiť a upevniť európsku identitu, bez ustupovania od rozmanitosti kultúr, ktoré existujú medzi ľuďmi v Európe“.

Blahoželám tiež Európskej komisii k tomuto oznámeniu a vyzývam na vytvorenie pracovnej skupiny pre kultúru, ktorú už avizoval pán predseda Barroso, namiesto toho, aby sa jej vznik a začiatok práce odkladal.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Táto správa obsahuje niektoré veľmi rozporuplné prvky. Na jednej strane, je tu neustála snaha skrývať skutočnú situáciu v Európe. Neexistuje žiadne jednotné „európske kultúrne dedičstvo“, najmä nie ako odkaz na „humanizmus, toleranciu, demokraciu’ a tak ďalej. Celá kultúrna história Európy, podobne ako jej história všeobecne, nie je budovaná výlučne na rozmanitosti, obdivuhodnej tvorivej energii a pokroku, ale aj na násilných konfliktoch, netolerancii a mnohých líniách a kontextoch kultúrnej nadvlády. Jednotné dedičstvo je fikcia, v minulosti živená kultúrnym eurocentrizmom (Európa ako „predvoj“ a iné uvedené aspekty) a dnes živená často sa opakujúcim mýtom o „Európskej“ kultúrnej identite.

Na druhej strane, politický zámer presadzovať európsku identitu obsahuje aj pozitívne prvky. To preto, že toto presadzovanie identity nemá za cieľ iba presadiť „európsku“ kultúrnu identitu, ale tiež zabezpečiť odolnosť voči tlaku, ktorý vyvíja dominantný kultúrny priemysel USA (obrana jazykovej a kultúrnej rozmanitosti; označenie kultúrneho priemyslu za „chránený priestor so zreteľom na obchodné pravidlá“; zistenie, že „obchodná bilancia EÚ v oblasti kultúrnych tovarov a služieb je nepriaznivá“).

Preto sme sa nakoniec zdržali hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Hlasoval som za správu, ktorú predložil pán Graça Moura, kde správne zdôraznil kľúčovú úlohu miestnych, regionálnych a národných orgánov pri starostlivosti o kultúrne dedičstvo a pri jeho ochrane. Európska kultúrna rozmanitosť je jedným z našich veľkých pokladov a moja skupina, Európska slobodná aliancia, sa zaviazala chrániť túto rozmanitosť. Podobne je moja strana zaviazaná kultúrne kozmopolitnému Škótsku a vo vláde robí kroky na povznesenie škótskej bohatej kultúrnej mozaiky, či už našej vlastnej jazykovej rozmanitosti alebo schopnosti krajiny prijímať zásadné rozhodnutia vo vzťahu k vysielaniu. Európa sa môže tešiť na kultúrne bohaté Škótsko, ktoré zaujme svoje nezávislé miesto v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písomne. (PL) Podporil som správu o európskej agende pre oblasť kultúry v globalizujúcom sa svete, keďže zdôrazňuje, že kultúrna politika Únie je zameraná na európsku integráciu pri rešpektovaní vnútroštátnej a regionálnej rozmanitosti členských štátov. Spoločenstvo môže zasahovať do oblasti kultúrnej politiky iba vtedy, keď jeho zdroje dopĺňajú a podporujú aktivity jednotlivých krajín, ale nenahrádzajú ich.

Je pre mňa veľkým zadosťučinením, že môžem spomenúť prijatie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý v Európskom parlamente predložili dvaja poľskí poslanci, členovia Výboru pre kultúru: pani Tomaszewska a pán Podkański. Ich pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týka vyhlásenia roku 2010 za rok venovaný pamiatke Frederika Chopina. Je dobré si pripomenúť, že v roku 2010 bude dvojsté výročie narodenia tohto nadaného skladateľa v obci Želazowa Wola v Poľsku.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Vítam správu, ktorú predložil pán Graça Moura, ako krok správnym smerom na podporu a ochranu európskeho kultúrneho dedičstva. Výzva, aby školy podporovali európsku identitu je však, domnievam sa, v rozpore so základnou úlohou vzdelávania v našej spoločnosti. Urobiť treba oveľa viac, najmä aby sa zabezpečilo, že toto kultúrne dedičstvo budeme zdieľať v takej šírke, ako sa len dá. Správa si vyžaduje podporu a moje hlasovanie odráža tento postoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Európske kultúrne dedičstvo je jedným z našich najväčších pokladov, ktorý treba chrániť. Jedným aspektom je premýšľanie o tom, ako podporovať umelcov nielen finančne ale aj legislatívne, ale rovnako dôležité je zaistiť, aby priestupky, ktoré sa vyskytnú v súkromnej sfére bez akejkoľvek snahy o zisk, neboli postihované podľa trestného práva.

Ešte dôležitejšie však je zabezpečiť, aby sa naše kresťansko-západné korene postupne a nenávratne nestratili. Integrácia, o ktorej tak veľa počúvame, nesmie znamenať, že sa v snahe vyhovieť moslimským prisťahovalcom vo svojich škôlkach a školách vzdáme Vianoc, Veľkej noci, dňa Svätého Mikuláša a tak ďalej, pretože výsledkom by bola strata našej kultúrnej identity. Namiesto toho musíme urobiť viac pre to, aby sme si zachovali svoje zvyky, tradície a morálne hodnoty a zároveň, aby ich ostatní rešpektovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), písomne. – (FR) Plne súhlasím s touto správou, ktorá uznáva zásadnú úlohu kultúry v procese európskej integrácie. Podporujem návrhy kultúrnej agendy pre Európu s jej tromi hlavnými cieľmi: podporovať kultúrnu rozmanitosť a medzikultúrny dialóg, podporovať kultúru ako nositeľa tvorivosti v rámci lisabonskej stratégie a podporovať kultúru ako kľúčový prvok vonkajších vzťahov EÚ.

Presadzovať by sa mal vonkajší rozmer kultúry v Európe: kultúra by sa mala začleniť do politického dialógu s našimi partnerskými krajinami a regiónmi a mala by sa systematicky zapracovávať do rozvojových programov, najmä s našimi partnermi z krajín AKT. Domnievam sa, že myšlienka založenia kultúrneho fondu EÚ – AKT je obzvlášť rozumná, pretože ten podnieti rozvoj miestnej výroby a trhov a uľahčí prístup kultúrnych produktov krajín AKT na európsky trh.

Je dôležité uznať úlohu, ktorú majú miestne a regionálne orgány v podpore kultúry, a zaistiť, aby boli viac zaangažované v napĺňaní kultúrnej agendy EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. (SV) Je často ťažké venovať sa správam o kultúre, ktoré produkuje tento Parlament. Zámer je, samozrejme, dobrý a ako ukazuje správa, o ktorej hovoríme, je dobré, keď sa dá zdôvodniť využitím paneurópskej úrovne na podporu umelcov vo vykonávaní ich profesie. To neznamená, že všetko by sa malo robiť na úrovni EÚ. Naopak, máme dobrý dôvod pozorne si všímať princíp subsidiarity, aby členské štáty nestrácali možnosť rozvoja svojich vlastných kultúrnych politík. Bolo to preto čiastočne otázkou princípu, keď som sa rozhodol hlasovať proti tejto správe.

Ešte vážnejším v tomto konkrétnom prípade je však jazyk, ktorý sa často v správe používa. Bod odôvodnenia K má tón, ktorý je hrozivý. Rovnaké urážky sa prešmykli do niektorých ďalších častí textu. V diskusii o témach, ako je kultúrne dedičstvo je dôležité postupovať opatrne a taktne. Tu sa o to nik nesnažil.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), písomne. − Labouristická strana v Európskom parlamente je zástancom toho, aby sa v školách učilo o histórii Európskej únie. Nesúhlasíme však s tým, že by sa jeden konkrétny pohľad na európsku identitu mal aktívne propagovať cez školské osnovy. Zdržali sme sa hlasovania, pretože vzdelávanie by malo byť o informovaní študentov a nie o propagovaní akejkoľvek myšlienky.

 
  
  

- Návrh uznesenia: Prispôsobenie sa zmene klímy v Európe – možnosti na uskutočnenie opatrení na úrovni Európskej únie (B6-0131/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. − (PT) Hlasovala som za uznesenie Komisie o zelenej knihe o Prispôsobení sa zmene klímy v Európe – možnosti na uskutočnenie opatrení na úrovni Európskej únie, keďže zdieľam názor, že adaptačné opatrenia poskytujú záruku voči negatívnym a nevyhnutným vplyvom zmeny klímy. Rýchle formulovanie adaptačných opatrení pre poľnohospodársku činnosť, správu vodných zdrojov, plánovanie využitia pôdy a verejné zdravie, tvorí časť žiadaného prístupu k formulovaniu politík životného prostredia na úrovni Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Je dobre známe, že podľa príspevku Druhej pracovnej skupiny k Štvrtej hodnotiacej správe Medzivládneho panelu OSN pre klimatické zmeny sa očakáva, že takmer všetky európske regióny budú negatívne ovplyvnené budúcimi následkami zmeny klímy. To môže predstavovať hrozbu pre európsku biodiverzitu a mohlo by to ovplyvniť sociálny rozvoj a vyžaduje si naozaj prierezový prístup a zahrnutie sociálnych, hospodárskych a environmentálnych aspektov v širokom zmysle. Toto uznesenie zvýrazňuje isté spôsoby a opatrenia, ktoré sú v niektorých prípadoch protichodné.

Je dobré, že sa uznáva existencia početných štúdií a modelov na regionálnej a miestnej úrovni o pravdepodobných následkoch zmeny klímy, ale v mnohých z týchto štúdií nie je zahrnuté zodpovedajúce uvažovanie o sociálno-hospodárskom rozmere a o predpokladaných následkoch pre dotknuté obyvateľstvo.

Vítam výzvu Komisii na koordináciu a podporu vedeckých príprav spoločnej európskej databázy zraniteľnosti, aby sme pochopili, ako budú ovplyvnené sociálne skupiny a európske kultúrne a prírodné dedičstvo a ako môžu spoločnosti reagovať na následky zmeny klímy v budúcnosti.

Nesúhlasíme však s ďalšími bodmi, ako napríklad so zachovaním obchodu s emisiami.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Zdieľam názor, ktorý pán Sacconi prezentuje v návrhu uznesenia Komisie o zelenej knihe o Prispôsobení sa zmene klímy v Európe – možnosti na uskutočnenie opatrení na úrovni Európskej únie. Snahy o prispôsobenie sa zmene klímy treba realizovať čo najskôr. Medzinárodný charakter tejto otázky si vyžaduje koordinovanú európsku činnosť. Financovanie takejto činnosti by to malo odzrkadľovať. Zmena klímy sa deje a zatiaľ čo snahy o zmiernenie následkov sú podstatné, musia byť doplnené stratégiou EÚ, ktorá nám dovolí prispôsobiť sa následkom, ktoré bude mať globálne otepľovanie na naše životy.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia