Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 10 april 2008 - Bryssel EUT-utgåva

14. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy