Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Pirmadienis, 2008 m. balandžio 21 d. - Strasbūras Tekstas OL

21. Laivo New Flame avarija ir jos padariniai Alchesiraso įlankoje (debatai)
PV
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Toliau darbotvarkėje Komisijos pareiškimas dėl laivo „New Flame“ avarijos ir taršos Alchesiraso įlankoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Komisijos vicepirmininkas. (FR) Pone Pirmininke, džiaugiuosi, kad šiandien esu čia ir galiu informuoti jus apie Komisijos pareiškimą, susijusį su rezoliucija kurią ruošiatės priimti dėl laivo New Flame avarijos ir jos padarinių Alchesiraso įlankoje.

Šioje rezoliucijoje nurodomi du Europos piliečiams svarbūs aspektai. Tai – laivybos sauga ir jūrų aplinkos apsauga, t. y. mūsų pakrančių, mūsų įlankų ir mūsų paplūdimių apsauga. Europa turi susidoroti su ekologinių nelaimių padariniais, kuriuos sukelia avarijos jūroje, tokios kaip Erika ir Prestige atvejais. New Flame avarijos pasekmės iš tiesų rimtos, tačiau tai nesukėlė tokio masto nelaimės.

Vis dėlto ši avarija primena mums, kad jūrų transportas gali būti pavojingas ir kad tokios avarijos vis dar galimos, nepaisant to, kad per keletą pastarųjų dešimtmečių Europos Sąjunga ėmėsi daugybės priemonių. Europos Komisija labai rimtai stebėjo nelaimę; ji atsakingai įvertino Bendrijos įstatymo taikymą ir dabar ketina pateikti keletą praktinių pasiūlymų, kurie leis dar labiau pagerinti laivybos saugą.

Komisija labai atidžiai stebėjų šią avariją, kuri įvyko 2007 m. rugpjūčio mėn. Komisijos tarnybos, ypač aplinkos generalinio direktorato stebėjimo ir informacijos centras, atsakingas už piliečių saugumą, susisiekė su Ispanijos valdžios pareigūnais, ASMAR „Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Maritima“ ir Britanijos valdžios pareigūnais.

Atsakydami į Ispanijos valdžios pareigūnų užklausas per Europos laivybos saugos agentūrą (EMSA) mes pateikėme įvairių palydovinių atvaizdų, kurie leistų nustatyti galimą taršą naftos produktais Alchesiraso įlankoje. Be to, per stebėjimo ir informacijos centrą Ispanija nutarė pateikti užklausą dėl vieno iš EMSA įsipareigojusio naftos surinkimo laivo mobilizavimo. Šis taršą galėjęs sukelti laivas Mistra Bay vis dar teritorijoje ir yra pasirengęs vykdyti pagrindines instrukcijas, kurias pateiks Ispanijos valdžia.

Šios dvi EMSA tarnybos – „CleanSeaNet“ palydovinė stebėjimo sistema ir naftos surinkimo laivai– buvo įsteigtos vadovaujantis Europos įstatymais. Europos Parlamentas pasirūpino, kad 2007–2013 metais 154 milijonų eurų būtų skirta kovai su tarša. Be to, EMSA neseniai sudarė sutartis su kitais naftos surinkimo laivais, siekdama garantuoti dar didesnę Europos pakrančių saugą, ir labai greitai du nauji laivai, Bahia Uno ir Bahia Tres, dirbs Alchesiraso įlankoje.

Apskritai Komisija jaučia atsakomybę ir stengsis užtikrinti, kad dabartinis ES įstatymų pagrindas, susijęs su laivybos sauga ir jūrų aplinkos apsauga, būtų taikomas tinkamai. EMSA buvo įsteigta, kad padėtų Komisijai įgalinti ir taikyti dabartinį ES įstatymų pagrindą. Tikrinimas, kurį atliko agentūra, leidžia įvertinti veiksmus, kurių ėmėsi valstybės narės, siekdamos vykdyti Bendrijos įstatymus. Jei būtina, Komisija gali inicijuoti teisės aktų pažeidimo procesą, nukreiptą prie bet kurią valstybę narę, kuri netinkamai vykdė Bendrijos įstatymus.

Be to, kas jau paminėta, dar reikia imtis kai kurių kitų veiksmų, įskaitant tai, kas paprastai vadinama direktyva dėl nuobaudos už nusikaltimą ir direktyva dėl atsakomybės už žalą aplinkai. Klausimai, susiję su praktiniu baudžiamojo kodekso priemonių taikymu ir dėl taršos kaltų asmenų apkaltinimu, vis dėlto paliekami spręsti kiekvienai valstybei narei.

Norėčiau grįžti prie įvykio, susijusio su New Flame. Šiuo metu Komisija svarsto skundą, kurį pateikė Andalūzijos vietinė valdžia, dėl galimo Bendrijos įstatymų neatitikimo. Nereikia pamiršti, kad trečiasis saugios laivybos priemonių paketas, kuris šiandien tebesvarstomas, numato, kad būtina pagerinti jūrų eismo stebėseną ir sugriežtinti jūrų transporto operatorių atsakomybę.

Baigdamas noriu pasakyti, kad Komisija ketina teigti, jog Europos Sąjungoje buvo vykdoma ambicinga politika, susijusi su laivybos auga ir jūrų aplinkos apauga. Savo ruožtu kiekviena valstybė narė, patyrusi avarijos padarinius savo nuožiūra ir jei to pageidauja turi panaudoti efektyvias priemones, kovodama su teršėjais ir tarša. Komisija tikisi, kad New Flame bus greitai pašalintas iš Alchesiraso įlankos. Tai, kad kovo mėn. pabaigoje atplauks laivas Big Foot 1, rodo, kad planuojami tolesni veiksmai.

Štai tokią informaciją aš ketinau pateikti Parlamentui.

Pone Pirmininke, dabar aš atidžiai klausysiu narių pasisakymų šiuo klausimu.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, PPE-DE grupės vardu. (ES) Pone Pirmininke, Komisare, praėjo aštuoni mėnesiai nuo laivo New Flame avarijos, bet vis dar nepanaikinta tolesnio naftos produktų išsiliejimo rizika, ypač dėl naftos krovinio, kuris yra laive.

Tokią situaciją lėmė veiksniai, kurie nuolat kelia grėsmę toje teritorijoje; tai – nesugebėjimas valdyti didelio eismo ir naftos pervežimo operacijų jūroje. Tačiau šiuo konkrečiu atveju galima nustatyti nemažai klaidų ir atsakomybės stoką dėl laivų stebėsenos prieš ir po susidūrimo.

Todėl, Komisare, šis Parlamentas su malonumu išklausytų jūsų atsakymų į keturis klausimus.

Ar jūs turite kokios nors informacijos apie 425000 tonų metalo laužo, kuris vis dar neišgabentas, kilmę ir toksiškumą?

Ar galite pasakyti, ar po susidūrimo ir per pastaruosius aštuonis mėnesius buvo pateikti kokie nors resursai Piliečių apsaugos Bendrijos mechanizmui, ir jei taip, tai kiek kartų?

Ar jums žinomi kokie nors planai ir laivų plaukimo grafikai, kuriuos ką tik paminėjote, arba kokie nors planai, susiję su taršalų, patekusių iš krovinio, keliamos rizikos stebėsena?

Europos Komisija pradėjo tyrimą. Ar siekiama išsiaiškinti, ar kompetentingi pareigūnai pažeidė galiojančias Bendrijos taisykles? Jei taip, pone Barrot, jei Bendrijos įstatymai buvo pažeisti, prašome įsipareigoti šiems Rūmams, kad nurodysite šiuos pažeidimus Europos Bendrijų Teisingumo Teismui, nes kai kas nors įvyksta ar yra padaroma, už pasekmes visada turi mokėti piliečiai ir aplinka.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Yañez-Barnuevo García, PSE grupės vardu. (ES) Pone Pirmininke, norėčiau manyti, kad mes visi siekiame apsaugoti aplinką ir užtikrinti laivybos saugumą, ir tai yra vienintelė priežastis, kodėl klausimas, susijęs su laivo New Flame avarija, įtrauktas į darbotvarkę. Aš negaliu patikėti, kad kas nors galėtų tvirtinti, kad šis atvejis gali būti lyginamas su laivo Prestige katastrofa.

Šiandien žinoma, kad iš laivo New Flame buvo išmesta tik 24 tonų taršalų, o iš Prestige – 70 000 tonų. Tai būtų tas pats, kas įbrėžimą lyginti su paskutine vėžio stadija; tačiau tokio įvykio kaip šis negalima laikyti smulkmena. Turime užtikrinti, kad konkrečios rizikos prevencijos ir valdymo mūsų jūrose mechanizmai, veiktų efektyviai, ypač Viduržemio jūroje.

Nekyla abejonių, kad Ispanijos valdžia sureagavo ramiai, efektyviai ir kompetentingai, tikriausiai todėl, kad ji yra pasimokiusi iš rimtų klaidų ir neapdairumo, kurį pademonstravo vyriausybė tada, kai įvyko laivo Prestige avarija. Tokie Ispanijos vyriausybės ir „Junta de Andalucķa“ veiksmai buvo palengvinti Europos laivybos saugos agentūros ir „CleanSeaNet“ tarnybų, kurios pateikė Ispanijos pareigūnams vienuolika palydovinių atvaizdų ir dvi avarijos įvertinimo ataskaitas, o Komisijos atsakymą ką tik paminėjo ponas Barrot, todėl aš jo nekartosiu.

Praėjus devyniems mėnesiams po incidento, įvykiai kontroliuojami, ir Britanijos bei Ispanijos pareigūnai kartu su Komisija siekia kuo veiksmingiau dalyvauti Dialogo dėl Gibraltaro forume.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson, ALDE grupės vardu. – Pone Pirmininke, žodžiu pateikti klausimai, kurie yra šių debatų pagrindas, man dvelkia konstitucinio pobūdžio atavistiniu pasipiktinimu. Šie Rūmai nebus pajėgūs dirbti, jei leisime, kad tokie sentimentai būtų įtraukti į mūsų pažiūrį į Europos Sąjungos politiką.

Norėčiau, kad Komisaras išaiškintų mums tris dalykus, ir tikiuosi, kad debatų pabaigoje jis tai padarys.

Visų prima, reikia nepamiršti, kad laivo New Flame susidūrimas ir nuskendimas įvyko ne Gibraltaro sąsiauryje, kuri ispanai vadina Alchesiraso sąsiauriu, o pietrytinėje Gibraltaro pakrantėje, ne Europos Viduržemio jūros taške.

Antra, laivo New Flame avarija niekaip nesusijusi su naftos produktais, nes laivas gabeno metalo laužą.

Trečia, nebuvo nustatyta septynių naftos išsiliejimų, kaip buvo teigiama pateikiant klausimą žodžiu, o vienas nežymus išsiliejimas, kuris įvyko vasario 9–10 dienomis vykusios audros metu. Septyni šimtai ir aštuoni kubiniai metrai kuro buvo išpumpuoti iš laivo per mėnesį po avarijos – nė kiek nebuvo išlieta. Būčiau dėkingas, jei Komisaras patvirtintų tai Rūmams. Jei pakrantėje randama naftos, panašu, kad ji išsiliejo iš laivo Sierra Nava, kuris išmetė inkarą per audrą anksčiau tais pačiais metais, apiplaukė ir išliejo naftą.

Galbūt Komisaras taip pat galėtų pakomentuoti bendradarbiavimą tarp Gibraltaro ir Ispanijos pareigūnų. Manau, kad bendradarbiavimas buvo pavyzdinis. Gibraltaras vykdo visus atitinkamus tarptautinius įsipareigojimus ir aš norėčiau pakviesti savo kolegas iš Ispanijos, ypač iš „Partido Popular“, atvykti su manimi į šią mano rinkimų apygardos dalį, pasikalbėti su pareigūnais ir peržiūrėti sudužimą.

Klausimai, susiję su laivybos sauga ir taršos keliama grėsme, iš tiesų kelia nerimą – ne tik jūroje, bet taip pat ir ore ar žemyniniuose vandenyse, aktyviose, tankiai apgyvendintose industrinėse teritorijose, kokie yra Gibraltaro ir Ispanijos atokiau nuo pakrantės esantys rajonai. Tačiau neleiskime, kad partiniai ir politiniai patarimai, kuriuos teikia nepatenkinta opozicija, pakenktų mūsų europiniams svarstymams.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, Verts/ALE grupės vardu. (ES) Pone Pirmininke, manau, kad šią dėl laivo New Flame avarijos susiklosčiusią situaciją geriausiai apžvelgė „Greenpeace“ organizacija, kai pastatė plakatą sudužimo vietoje, ant kurio parašyta „vertido diplomįtico“ – diplomatinis išsiliejimas.

Problema iš tikrųjų yra dvejopa. Iškyla ekologinė problema, bet taip pat aktuali ir diplomatinė problema. Tačiau pastarosios negalima naudoti kaip pateisinamos priemonės, leidžiančios rimtai neperžiūrėti pirmosios.

Pavyzdžiui, laivo New Flame avarija yra vienas iš tų atvejų, kai Alchesiraso įlanka nuolat teršiama naftos produktais ir taip yra todėl, kad Gibraltarui nepavyksta tinkamai vykdyti Europos įstatymų, be to, Ispanijos valdžios pareigūnams suteikiama per daug laisvės. Bet kokiu atveju, kurį noriu nušviesti, ar, galbūt, kurio išsprendimas mane tenkintų, būtina, kad nariai iš „Partido Popular“ nedelsdami pademonstruotų savo susirūpinimą ekologija. Man vis tiek susidaro įspūdis, kad laivo New Flame avarija domimasi ne todėl, kad siekiama išspręsti ekologines problemas, o todėl, kad norima sukurti vidinę opoziciją, kuri mums toks įprastas reiškinys.

Pasikartosiu, pasakydamas, kad manau, jog tai yra diplomatinė problema, bet pagrindinė problema vis dėlto yra ekologinė, kurią reikia spręsti nedelsiant.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite, GUE/NGL grupės vardu. (ES) Pone Pirmininke, Komisare, nuo rugpjūčio mėn. aš dalyvavau įvairiose Parlamento iniciatyvose ir plenariniuose posėdžiuose pasisakiau įvairiais klausimais. Pagrindinė problema, kai visi žinome, yra ta, kad sankirtos teritorija yra viena iš intensyviausių jūrų eismo teritorijų Europoje; čia per metus praplaukia daugiau nei 100000 laivų, iš kurių 30000 išmeta inkarus tarp Alchesiraso įlankos ir Gibraltaro.

Pagrindinė problema yra ta, kad šiuose dviejuose uostuose nėra pareigūnų, kurie koordinuotų ir stebėtų jūrų eismą. Tai yra pagrindinė problema. Mes pradedame viešą ir išsamią iniciatyvą, kad dvi valstybės narės, susiję su šia problema, kaip įmanoma greičiau išspręstų su koordinavimo stoka susijusią problemą. Mes kalbame apie du uostus, kuriuose yra intensyviausias jūrų eismas, todėl negalima toleruoti, kad šiame amžiuje nebūtų paskirtas už stebėjimą atsakingas pareigūnas.

Mes kalbame ne tik apie laivo New Flame avariją, bet ir apie nelaimes susijusias su Sierra Nava ir Samotraki, kurios kelia akivaizdžią grėsmę laivybos augai, asmenų augumui ir natūraliai aplinkai.

Todėl manau, Europoje būtina imtis iniciatyvos ir pateikti valstybėms narėms aiškius nurodymus. Negalima toleruoti, kad dvidešimt pirmame amžiuje laivų būklė būtų tokia, kokia yra dabar. Galbūt Ispanija suklydo laivo gelbėjimą patikėdama Gibraltarui? Galbūt abi administracijos turėjo imtis to drauge?

Turiu pateikti Komisarui esminį klausimą. Aš pateikiau klausimą Komisiją, į kurį ponas Dimas atsakė kovo mėn., kuriame paminėjau problema, kuri vis dar neišaiškinta – kokį krovinį gabeno laivas. Kokio tipo metalo laužas buvo plukdomas? Komisija atsakė, teikdama, kad buvo gabenama 700 tonų IFO-380 degalų, bet mes vis dar nežinome, kokio tipo metalo laužas buvo gabenamas. Manau kad tai nėra priimtina.

Prašau Komisijos pasakyti kartą ir visiems laikams, kokio tipo metalo laužą laivas gabeno.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE). – (PT) Pone Pirmininke, ponios ir ponai, pasisakau šiuose debatuose, kadangi dėl laivo New Flame, kuris patyrė avariją Alchesiraso įlankoje ir Gibraltare 2007 m. rugpjūčio mėn., susiklosčiusi situacija vis dar neišspręsta. Kaip visi puikiai žinome, įvyko keli degalų ir naftos išsiliejimai iš laivo nuo 2007 m. rugpjūčio iki 2008 m. vasario mėn. Visi žinome, kad tokio tipo avarijų padariniai nepaiso valstybių sienų ir padaro žalos aplinkai ir pakrantės gyventojams.

Todėl aš pritariu savo kolegoms iš Ispanijos, kurie prašo pateikti atsakymą į klausimą dėl laivo New Flame. Tai susiję klausimai ir į juos reikia greitai atsakyti, nes šis įvykis susijęs ne tik su Ispanijos ir Gibraltaro valdžiomis. Tai tokio tipo avarija, kurios padariniai juntami aplinkos, laivybos saugos ir jūrų ekonomikos srityse, todėl rūpi mums visiems.

Negalime ignoruoti to fakto, kad šis laivas susidūrė ir nuskendo visame pasaulyje intensyviausio jūrų eismo teritorijoje ir kad jo krovinys vis dar neiškeltas. Todėl diplomatiniai nesutarimai turėtų mažiausiai rūpėti. Tačiau iškelti klausimai yra dar aktualesni, jei nepamiršime to, kad šis Parlamentas neseniai patvirtino įstatymus, susijusius su laivybos sauga, priimdamas priemonių paketą, kuriuos siekiama sustiprinti Europos įstatymus ir suderinti juos su svarbiomis tarptautinėmis priemonėmis.

Todėl prasminga klausti, kaip atitinkami Europos įstatymais leidžiami resursai yra naudojami (bet jau tie, kurie jau galimi) ir kaip koordinuojamas būtinas valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimas, ypač kai tai susiję su dalijimusi informacija, atsakomybės paskirstymu ir praktinėmis priemonėmis, kurios būtinos, norint išspręsti situaciją. Be to, įvertinant vicepirmininko Barrot pareiškimą, kurio čia išklausėme, aš suprantu, kad jis perteikė Komisijos poziciją.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisca Pleguezuelos Aguilar (PSE). – (ES) Pone Pirmininke, šie debatai ir Komisaro pateikti atsakymai nepalieka abejonių, kad Ispanijos ir Andalūzijos valdžios pareigūnai labai jautriai reaguoja į tai, kad buvo išlieta teršalų, ir nerimauja dėl laivybos saugos; Tai yra svarbūs Ispanijos vyriausybės uždaviniai, nurodyti atsakyme, kuris buvo pateiktas nedelsiant, ir todėl, kad jis apėmė labai plataus masto veiksmus, leisiančius išspręsti problemą ir išvengti tolesnių ir dar didesnių nelaimių. Apie tai jau kalbėjome.

Akivaizdu, kad laivo New Flame avarija net neprimena laivo Prestige katastrofos, tačiau jos padariniai atkreipė Ispanijos vyriausybės – mano valstybės vyriausybės – dėmesį ir privertė ją sunerimti.

Ispanijos vyriausybės jokiu būdu negalima kaltinti tuo, kad nebuvo imtasi veiksmų – atvirkščiai. Tuojau pat po įvykio Ispanija susisiekė su Jungtine Karalyste ir su Gibraltaru, kad sužinotų reikiamą informaciją apie laivą ir apie susidūrimą, be to, ji pasiūlė bendradarbiauti ir koordinuoti iniciatyvą, pasiūlytą mano kolegos nario pono Meyer Pleite.

Kaip Komisaras minėjo, pagalbos iš Europos Sąjungos buvo ieškoma nuo rugpjūčio mėnesio. Laivo savininkui ir jo įmonei buvo nurodyta padengti žalos padarytas išlaidas, o „Junta de Andalucķa“ pateikė skundą dėl to, kad Gibraltaras galimai pažeidė įstatymus.

Ispanijai yra gyvybiškai svarbu vykdyti savo įsipareigojimus – ir ji tai padarė, todėl nepasikartojo tai, kas nutiko laivo Prestige atveju, − tačiau būtinas koordinavimas, o kaip tik jo ir trūko. Todėl manau, kad Ispanijos pagalbos prašymas Dialogo dėl Gibraltaro forumo metu, kaip priemonė, kuri iš tiesų gali leisti išspręsti tokias situacijas ir apsaugoti nuo tolesnių nepageidaujamų įvykių, turi nekelti mums tolesnių abejonių. Visa kita yra paprasčiausias abejingumas, kurį kai kurie žmonės juto ir nori dar kartą informuoti apie tai Parlamentą.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein (Verts/ALE). – (ES) Pon Pirmininke, Žaliųjų frakcija mano, kad neverta ieškoti kalto, o reikia rasti efektyvias priemones, kurios padės ištaisyti tokios katastrofos ar, veikiau, daugybės katastrofų, kurios kasdien vyksta Gibraltaro sankirtoje, kaip ši padarytą žalą.

Šis susidūrimas yra griežtas įspėjimas, į kurį būtina atkreipti dėmesį. Mes prašėme Komisijos priimti priemones kovojant su rizikinga ir pavojinga bunkerių praktika, dėl kurios Gibraltaras, Didžioji Britanija ir Ispanija virsta didžiule, neteisėtai plaukiojančia degaline, kurios niekas nestebi ir nesaugo.

Šiuose vandenyse plaukioja šimtai abejotinos kokybės vieno korpuso laivų. Praėjusiais metais nustatyti šeši tūkstančiai kuro perplukdymo atvejų, daugiau nei dešimt tūkstančių iš tokių laivų plaukė nesiimdami jokių saugos priemonių, numatytų Marpolo konvencijoje.

Europos Komisijai pranešėme, kad nebegalima toliau mokytis iš nelaimių ir paprašėme jos pateikti šiems Rūmams protokolą – efektyvų protokolą dėl bendradarbiavimo sprendžiant jūrų transporto problemas Gibraltaro sankirtoje, kad būtų apsaugota aplinka ir išlaikytas sveikas požiūris. Kiekvieną dieną įvyksta daug nelaimių, todėl mes negalime susidoroti dar ir su tokio tipo katastrofomis.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE-DE). – (ES) Ponas Pirmininke, noriu padėkoti ponui Barrot už jo atsakymus. Alchesiraso įlanka tapo Gibraltaro sankirtos sąvartynu. Be to, kad ten neteisėtai plaukioja tanklaiviai, nuolatinis taršalų išliejimas, nors ir nedideliais kiekiais, ir avarijos, dėl kurių išsilieja kroviniai, kelia grėsmę, kad saugoma teritorija netrukus taps kanalizacijos vamzdžiu.

Atvejis, kurį šiandien aptariame, jokiu būdu nekenkia Ispanijos ir Didžiosios Britanijos santykiams, kurios racionaliai svarsto savo senas nuoskaudas. Laivo New Flame atveju galima, jei leistie, pritaikyti posakį unos por otros, la casa sin barrer (dėl skiriančios gyvatvorės draugystė išlieka žalia).

Negalima toleruoti, kad per šešis ilgus mėnesius joks kompetentingas pareigūnas nesugebėjo priimti efektyvių sprendimų, leidžiančių užkirsti kelią laibų skendimui ir taršalų išsiliejimams dėl susidūrimo.

Sudužęs laivas šiuo metu yra jūros dugne kartu su 42 500 tonomis metalo laužo, kurio kilmė ir potenciali taršos galimybė nežinoma.

Komisare, mes intensyviai dirbame rengdami Erika III paketą, Taryba rodo mažai noro paisyti Parlamento reikalavimų, o mes siekiame užtikrinti, kad turi būti skiriamas nepriklausomas pareigūnas, įgaliotas kovoti su jūrų užteršimu – toks pareigūnas, kurio įgaliojimai leistų priimti sprendimus, įvertinus avarijos mastą.

Susidaro įspūdis, kad ši laivo New Flame avarija kaip tik ir nurodo, kad pats metas skirti tokį nepriklausomą pareigūną, kuriam būtų suteikti įgaliojimai priimti sprendimus. Be to, neatleistina, kad Europos Sąjungos valstybės narės yra raginamos pakeisti atitinkamas direktyvas ir ratifikuoti tarptautines konvencijas, taikomas šiuo atveju. Buvo liūdna klausyti, kaip Andalūzija buvo kaltinama dėl laivo Prestige avarijos; tai liūdnas Manichaean žaidimas, kurio metu buvo parodyta nepagarba Andalūzijai. Gėda, kad žmonės iš to regiono iškėlė tą klausimą.

Komisare, Andalūzija reikalauja, kad teisėtai plaukiojantys tanklaiviai ir kitokia jūrų veikla Alchesiraso įlankoje, kuri teikia pelno ir garantuoja užimtumą tame regione, turi eiti koja kojon su griežtais aplinkosaugos reikalavimais.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). – (ES) Pone Pirmininke, šio įvykio, aišku, negalima lyginti su kitomis naftos tankelių avarijomis ar net su konteinerių laivais, tokiais kaip Napoli, dėl kurio IBM vis dar turi priimti sprendimą.

Kita vertus, turime džiaugtis, kad vicepirmininkas dalyvauja šiuose debatuose. Šiuo metu debatuose didžiausias dėmesys skiriamas aplinkos apsaugos aspektams. Manau, svarbu, kad ponas Barrot, panaudodamas naujus įstatymus, gali išspręsti tiek su aplinka, tiek su transportu susijusias problemas.

Mes susitarėme dėl diplomatinių problemų su Gibraltaru, susijusių su saugumu toje teritorijoje. Noriu ponui Barrot pasiūlyti, kad ir čia būtų nustatyti ir tobulinami diplomatiniai santykiai su Gibraltaru, susiję su laivybos sauga. Nepaisant problemų, manau, kad jau galima pradėti dialogą, kuris gali būti labai naudingas.

Taip pat manau, kad Ispanijos ir Andalūzijos pareigūnai atliko viską, kas įmanoma, siekdami išspręsti su tokio tipo avarijomis susijusias problemas svarbioje Viduržemio jūros teritorijoje, ir, be abejo, malonu, įsitikinti, kad jie nedelsdami paprašė, kad Europos Sąjungoje būtų įteisintos atitinkamos priemonės.

Mes tvirtai tikime, kad piliečiams turime teikti vilties, kai sprendžiamos sudėtingiausios problemos, todėl turime paskatinti jus įteisinti tuos EMSA mechanizmus, kurie buvo naudingi kaip prevencijos priemonės, taip pat užtikrino pakrantės saugumą; būtina pasistūmėti priimant šį trečią laivybos saugumo paketą ir ypač pagerinti bendradarbiavimą tarp uostų, kuris galbūt ne visada toks efektyvus, koks galėtų būti, be to, turime siūlyti svarstyti visus šiuos su laivų degalų kokybės gerinimu susijusius aspektus – tokį pasiūlymą neseniai pateikė IMO – jis tikrai padėtų pašalinti tokio tipo avarijų padarinius.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Komisijos vicepirmininkas. (FR) Pone Pirmininke, pamėginsiu atsakyti į kelis klausimus. Ponui Galeote norėčiau pasakyti, kad Komisijai nebuvo pranešta nieko konkretaus apie galimą laive New Flame esančio metalo laužo toksiškumą. Mes neturime jokio pagrindo manyti, kad metalas gali būti toksiškas.

Kalbant apie pagalbą, kurią teikia Bendrijos mechanizmas dėl piliečių saugos, reikia pasakyti, kad to pageidavo Ispanijos pareigūnai tuojau pat po laivo New Flame avarijos, tačiau nuo to laiko prašymų pateikta nebuvo. Pagaliau kalbėdamas apie sudužusio laivo išgabenimą, noriu informuoti Parlamentą, kad gelbėjimo operacijos jau vyksta, nes jūros sąlygos šiuo metu leidžia saugiai jas atlikti. Tikimasi, kad šios išgabenimo operacijos truks maždaug tris mėnesius.

Be to, Komisija svarsto skundą, pateiktą Andalūzijos vyriausybės. Bus taikomos nuobaudos už bet kokius įstatymų pažeidimus. Ponas Watson taip pat uždavė man kelis klausimus. Noriu jam pasakyti, kad laivo New Flame avarija iš tiesų įvyko teritoriniuose Gibraltaro vandenyse. Laivo New Flame avarija niekaip nesusijusi su naftos pervežimu; Britanijos pareigūnai informavo Komisiją, kad naftos pervežimą reguliuoja egzistuojantys įstatymai ir kad jie nesukėlė jokių konkrečių problemų. Laivai visada yra dviejų korpusų naftos tanklaiviai ir turi visus reikalingus sertifikatus.

Pone Meyer, baigdamas noriu pasakyti, kad laivų eismo stebėsenos direktyva skatina bendradarbiavimą teritorijoje, kurioje vykdomas laivų eismo stebėjimas, o SafeSeaNet informacijos sistema leidžia keistis tokią informacija.

Pone Queiró, Komisija mano, kad direktyvos dėl nusikalstamos atsakomybės už jūrų užteršimą priemonės gali būti taikomos tokiu atveju, jei laivas New Flame, taip pat, apskritai su bunkeriu atliekamos operacijos užteršė jūrą. Tačiau 2005 m. direktyvoje nenustatytas joks įstatyminis pagrindas taikyti nusikalstamas nuobaudas asmenims, atsakingiems už jūrų užteršimą.

Direktyvoje nenumatytas praktinis nuobaudų skyrimas kiekvienu konkrečiu atveju, čia kalbama apie galiojantį nacionalinį įstatymą, pavyzdžiui, atsižvelgiant į skundo pateikimą arba po to, kai inicijuojami nusikalstami veiksmai. Nuobaudas turi skirti nacionaliniai teismai, jei nustatomas pažeidimo faktas.

Pone Hammerstein, naftos produktų plukdymas atviroje jūroje yra labai įprasta praktika, susijusi su jūrų transportu. Apskritai dėl to nekyla problemų, jei imamasi visų saugumo priemonių. Laivų savininkai sukūrė geriausios praktikos pagrindą, taikomą vykdant su bunkeriais susijusias operacijas, kai į laivus tiekiami degalai. Tarptautinė jūrų organizacija savo ruožtu rengiasi patvirtinti įvairias priemones, siekdama užkirsti kelią užteršimui, kai naftos produktai iš vieno tanklaivio perduodami į kitą. Valstybės narės ir Komisija intensyviai remia tokį požiūrį; tačiau mes tebemanome, kad reikia išlikti labai budriais šioje teritorijoje.

Pone de Grandes Pascual, 2005 metais, kaip vieną iš trečiojo laivybos saugos įstatyminių priemonių paketo dalių, Komisija pateikė pasiūlymą, susijusį su direktyva, nurodyti minimalų bendrųjų taisyklių rinkinį dėl pilietinės atsakomybės ir draudimo. Šiam pasiūlymui pritarė Europos Parlamentas, tačiau Taryboj iki šiol nesiimama atitinkamų veiksmų. Šiuo pasiūlymu buvo siekiama pateikti preliminarų atsakymą jūrų užteršimo aukoms – anksčiau nei šiuo metu rengiamos, bet dar nepriimtos tarptautinės konvencijos. Tokios konvencijos taip pat imamos taikyti tik po tam tikro laiko, arba taikomos ne visose valstybėse narėse. Todėl susiklosto situacija, kai nevienodai žiūrima į jūroje vykdomas operacijas ir į avarijų aukas.

Atsakiau ne į visus klausimus, tačiau taip pat noriu pasakyti, kad Komisija žino, jog šiuo metu dar nesusitarta dėl teritorinių Gibraltaro vandenų. Ne mes turime dalyvauti šioje diskusijoje. Galime tik paprašyti, kad su tuo susijusios šalys sustiprintų bendradarbiavimą ir pagerintu dalijimąsi informacija. Trišalio forumo metu dėmesys turi būti kreipiamas į bendradarbiavimo sprendžiant laivybos saugos klausimus aspektą.

Ponios ir ponai, jei leisite, pasinaudodamas proga norėčiau jums pranešti, kad kalbant apie trečiąjį saugios laivybos paketą, kuriuo siekiama užkirsti kelią taršai, reikia pasakyti, kad Parlamentui iš tikrųjų pavyko susidoroti su savo įsipareigojimais. Jūsų transporto komitetas priėmė visus septynis pasiūlymus ir aš turiu padėkoti Parlamentui, kuris įrodė gebėjimą teikti pagalbą sprendžiant šį klausimą. Vis dėlto, tiesa yra tai, kad paskutinio transporto ministrų tarybos susitikimo metu, aš pastebėjau, jog kai kurios šalys – keletas iš jų – demonstruoja vienokį ar kitokį nepritarimą, kai svarstomi du pasiūlymai. Viena vertus, tai susiję su pasiūlymu dėl civilinės atsakomybės, t. y. laivų savininkų atsakomybės, dėl kurios turėjome nustatyti privalomą draudimo schemą, kuri, akivaizdu, bus labai svarbi ateityje. Kita vertus, tolesnis pasiūlymas, kuris papildo šią schemą, yra susijęs su vėliavos valstybės atsakomybe. Atsakomybė už valstybės vėliavą yra esminis dalykas, jei norime, kad visų Europos valstybių vėliavos patektų į baltąjį Paryžiaus memorandumo sąrašą, o tai įrodytų, kad visos jos yra tinkamos vėliavos. Tačiau to atlikti dar negalima. Noriu pasakyti, kad norint užkirsti kelią laivų dužimui, tokiam kaip laivo New Flame avarija, būtina turėti įstatymus, kurie, kaip mes siūlėme trečiajame saugios laivybos pakete, būtų visapusiški ir kuriuos taikant pavyktų efektyviai panaikinti bet kokios avarijos jūroje ir jūros užteršimo rizikos tikimybę bet kuriame etape.

Reikia pasisakyti, kad nekyla abejonių, jog šioje srityje pavyko nemažai nuveikti. Laivybos saugos agentūra, kaip jau įrodžiau, teikė paramą. Pastaruoju metu ji sustiprino savo užteršimo reakcijos laivų tinklą; tačiau niekuo negalima pakeisti šio trečiojo saugios laivybos paketo, kurį priėmus, tikiuosi, su visišku Parlamento pritarimu valstybės narės bus pasirengusios prisiimti atsakomybę. Kokia dramatiška situacija susiklostytų, jei rytoj nafta išsilietų tokioje itin jautrioje teritorijoje kaip Viduržemio jūra. Dėl šios priežasties noriu dar kartą jums padėkoti už visišką palaikymą, kad šis trečiasis saugios laivybos paketas būtų efektyviai įteisintas ir kad mes galėtume efektyviai kontroliuoti valstybių vėliavas ir būtų aiškiai nustatyta laivų savininkų atsakomybė. Tai būtine, jei norime užkirsti kelią tokio tipo avarijoms.

Bet kokiu atveju, su Jums dėkingas, kad iškėlėte klausimus, kurie suteikia mums galimybę dar kartą atkreipti dėmesį į visišką saugios laivybos būtinybę.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote (PPE-DE). – (ES) Pone Pirmininke, su tvarka susijęs klausimas. Komisaras kalbėjo apie Gibraltaro vandenis. Nežinau, ar tai dėl interpretavimo įvykusi klaida, ar Komisaro apsirikimas. Norėčiau, kad jis aiškiai tai pasakytų, nes, kaip jis puikiai žino, tų vandenų priklausomybė yra diskusijų objektas tarp Jungtinės Ispanijos ir Jungtinės Karalystės.

Norėčiau, kad jis tai paaiškintų.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Komisijos vicepirmininkas. (FR) Pone Pirmininke, nenorėčiau priimti kokios nors pozicijos šiuo klausimu.. Aš paprasčiausiai nusakiau geografinę laivo avarijos padėtį, t. y. Alchesirasas, Gibraltaras. Prašau suprasti mane teisingai. Nenori pradėti svarstymų tokiu klausimu, kurio nesugebu išspręsti.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE). – Pone Pirmininke, Komisaras visiškai teisus. Tai įvyko teritoriniuose Gibraltaro vandenyse ir turi būti užfiksuota, kad nei avarija, nei laivo New Flame nuskendimas nėra Gibraltaro ar Alchesiraso įlankoje – nesvarbu, kaip ją vadinate – įvykęs incidentas. Tai buvo toliau nei pietrytinis Viduržemio jūros taškas – tai turi būti aiškiai užfiksuota.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Gavau šešis rezoliucijos pasiūlymus(1) dėl 103(2) taisyklės dėl procedūros taisyklės.

Debatai baigti.

Balsavimas vyks ketvirtadienį, 2008 m. balandžio 24 d.

Rašytiniai pareiškimai (142 taisyklė)

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), raštu. – (NL) Atrodo, kad dėl laivo New Flame avarijos, uri įvyko ne Gibraltare, visų prima buvo svarstomas su Gibraltaru susijęs klausimas, kurio ėmėsi Jungtinė karalystė ir Ispanija. Svarbiausia, kad diplomatinis žvanginimas ginklais neužgožtų su aplinka susijusios Ispanijos pakrantei iškilusios grėsmės. Negalima pamiršti, kad tai ir yra tikroji problema. Aplinkos apsaugos klausimai visada turi būti laikomi prioritetiniais.

Be to, egzistuoja trečioji – atsakomybės – problema. Šimtąjį kartą kalbame apie laivą, kuris plaukia su vėliava, užtikrinančia, kad bus galima patogiai išvengti įstatymų pažeidimų ir įvykdyti įsipareigojimus, bet įvyksta nelaimė. ES turi imtis veiksmų, kuriais pavyktų užkirsti kelią tokiam nukrypimui nuo tarptautinių taisyklių. Turi būti visiškai aišku, kas prisiima atsakomybę tuo atveju, jei įvyksta tokio tipo avarija.

 
  

(1)žr. protokolą

Teisinė informacija - Privatumo politika