Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 21 kwietnia 2008 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 3.Bieg sprawy wniosku o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego: patrz protokół
 4.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 5.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji: patrz protokół
 6.Sprostowanie (art. 204a Regulaminu): patrz protokół
 7.Składanie dokumentów: patrz protokół
 8.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów): patrz protokół
 9.Upadłe oświadczenia pisemne: patrz protokół
 10.Petycje (patrz: protokół)
 11.Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu: patrz: protokół
 12.Porządek prac
 13.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 14.Budżet na rok 2009 - Sekcja 3 Komisja: ramy i priorytety budżetowe na rok 2009 (debata)
 15.Otwarte posiedzenie w sprawie zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych popełnionych przez reżimy totalitarne, których zorganizowanie planuje Komisja (debata)
 16.Współpraca transgraniczna w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (debata)
 17.Otrzymywanie wiz przez obywateli Białorusi i Ukrainy (debata)
 18.18 - Dawstwo i przeszczepianie narządów: działania polityczne na poziomie UE (debata)
 19.Rola wolontariatu w kształtowaniu spójności gospodarczej i społecznej (debata)
 20.Status Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (debata)
 21.Zatonięcie frachtowca New Flame i zanieczyszczenie zatoki Algeciras (debata)
 22.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 23.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (460 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (1103 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności