Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 22 april 2008 - Straatsburg Uitgave PB

Vragenuur (vragen aan de Commissie)
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Vraag nr. 69 zal schriftelijk worden beantwoord.

Vraag nr. 70 van Giovanna Corda (H-0157/08)

Betreft: Voortschrijden van blauwtong in Noord-Europa

Uit recent onderzoek van twee Belgische universiteiten is gebleken dat er een groot risico bestaat dat blauwtong in Noord-Europa endemisch wordt. Is het niet wenselijk, aangezien de verspreiding van de ziekte verband houdt met de verplaatsing van de vector en de toenemende resistentie van de virusstammen, om nu reeds urgente maatregelen te treffen in het licht van de opmars van deze ziekte?

Kan de Commissie, aangezien het totaal aantal door de ziekte getroffen kuddes runderen en schapen alleen al in België is gestegen van 695 in 2006 tot 6857 in 2007, aangeven welke maatregelen zij denkt te nemen ten aanzien van onderzoek naar een middel tegen het virus, vaccinatiecampagnes en de financiering van dit alles?

 
Juridische mededeling - Privacybeleid