Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Úterý, 22. dubna 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Politika Číny a její vliv na Afriku (rozprava)
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell, jménem skupiny PPE-DE. – Pane předsedající, jak uvádí znamenitá zpráva paní Gomesové, Čína započala s obchodem a výměnou v osmdesátých letech a pozvedla z chudoby 400 milionů svých občanů. Jaké jiné části světa se něco takového v tak krátkém čase podařilo? V tom musíme být realisté. Jde o jedno z témat, o kterých je zapotřebí dnes večer diskutovat.

Řada ostatních částí světa pocítila horký dech čínského draka. Hospodářské zvraty v řadě latinskoamerických a afrických zemí jsou z velké části v opačném směru s hospodářským rozvojem Číny. Aktivity Číny ať již v oblasti investic, obchodu nebo pomoci v minulých několika letech neuvěřitelně vzrostly. Čísla hovoří sama za sebe – hodnota čínského obchodu s Afrikou vzrostla od roku 1999 ze 2 miliard USD na téměř 40 miliard v roce 2005. Jak již uvedl pan komisař, Čína je nyní pro Afriku třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem.

Zapojení Číny v Africe otvírá řadu možností. Je však nezbytné, abychom se kriticky dívali na její vliv na rozvoj. Rozvojový potenciál a podmínky pro rozvoj jsou dvěma stranami téže mince. Jednoho nelze dosáhnout bez druhého. Řada afrických zemí skutečně doslova překypuje rozvojovým potenciálem, zkorumpované africké vlády však po desetiletí projevovaly pohrdání nad svými lidmi a upíraly jim možnost rozvoje. A záleží na afrických politických orgánech, zda čínské závazky budou pro běžného Afričana přínosem či prokletím.

Konžská republika je vynikajícím příkladem toho, v čem rozvojový potenciál spočívá. Produkce Konžské republiky je 714 USD na osobu ročně. Konžské obyvatelstvo hodně trpělo. Čína uzavřela s Konžskou republikou dohodu o výstavbě osmi nemocnic, tisíců kilometrů silnic a železničních stanic s tím, že na oplátku získá potřebné nerostné suroviny. To sice může fungovat, v žádném případě však nejde o strategii, jež je přínosná pro obě strany. Možná by se mohlo jednat o přínos na třech stranách, kdyby došlo k pokroku v oblasti rozvojových cílů tisíciletí. Můžeme v Evropě spolupracovat s Čínou, abychom se pokusili vylepšit to, co se děje, pokusili se o zlepšení situace, spíše než pouze kritizovali to, co Čína dělá, či to, v čem má nedostatky? Pokud budeme schopní spolupracovat s Čínou a Afrikou na zlepšení řádné správy věcí veřejných, pak se domnívám, že můžeme zabezpečit pomoc a obchod a zlepšení.

Myslím, že pan komisař měl pravdu, když říkal, že pokud chceme, aby nám Čína naslouchala, neuspějeme s hlasitou diplomacií. Pro většinu Číny je charakteristické, že nechce ztratit tvář. Proto má k dosažení našeho cíle mnohem větší šanci skutečná – tichá – diplomacie. Domnívám se, že Evropa by měla s Čínou pracovat, aby podpořila osvědčené postupy, a v tom se možná ukrývá první skutečná možnost něco pro Afriku, po letech řečnění a nicnedělání, udělat. Pokud na nás Čína bude tlačit, abychom soutěžili v naplňování rozvojových cílů tisíciletí, tím lépe, Potřebujeme soutěžit, potřebujeme tlak.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí