Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 22. huhtikuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

Kiinan politiikka ja sen vaikutukset Afrikkaan (keskustelu)
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell, PPE-DE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, Kiina aloitti kaupan ja vaihdon 1980-luvulla, ja se on nostanut 400 miljoonaa omaa kansalaistaan köyhyydestä, kuten Ana Maria Gomesin erinomaisessa mietinnössä todetaan. Mikä muu maailman osa on tuossa ajassa nostanut 400 miljoonaa ihmistä köyhyydestä. Meidän on oltava realisteja tämän suhteen. Tämä on yksi niistä kysymyksistä, joista meidän on tänä iltana keskusteltava.

Monet muut maailman osat ovat kokeneet Kiinan lohikäärmeen kiivauden. Taloudellinen nousu monessa Latinalaisen Amerikan ja Afrikan valtiossa johtuu paljolti Kiinan talouden kasvusta. Kiinan toimet, sijoittaminen, kauppa tai apu Afrikassa, ovat lisääntyneet hurjalla vauhdilla muutaman viime vuoden aikana. Luvut puhuvat puolestaan. Kiinan Afrikan kanssa käytävän kaupan arvo kasvoi vuoden 1999 kahdesta miljardista Yhdysvaltain dollarista miltei 40 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuonna 2005. Kuten komission jäsen sanoi, Kiina on nyt Afrikan kolmanneksi tärkein kauppakumppani.

Kiinan sitoutuminen Afrikkaan avaa monia mahdollisuuksia. Meidän on kuitenkin arvioitava kriittisesti sen kehitysvaikutuksia. Kehitysmahdollisuudet ja kehityksen ehdot ovat saman kolikon kaksi puolta. Ilman toista ei ole mahdollista saavuttaa toista. On totta, että monilla Afrikan mailla on paljon mahdollisuuksia kehittyä, mutta korruptoituneet afrikkalaiset hallitukset ovat jo vuosikymmeniä osoittaneet halveksuntaa omia kansalaisiaan kohtaan ja evänneet heiltä mahdollisuudet kehittyä. Afrikan poliittisen vallan käyttäjät päättävät, onko Kiinan toimintaa pidettävänä siunauksena vai kirouksena tavalliselle afrikkalaiselle ihmiselle.

Kongo on tyypillinen esimerkki suurista kehitysmahdollisuuksista. Henkilökohtainen työtulos on siellä 714 Yhdysvaltain dollaria vuodessa. Kongolaiset ovat kärsineet paljon. Kiina on tehnyt Kongon kanssa sopimuksen kahdeksan sairaalan, tuhansien tiekilometrien ja rautatieasemien rakentamisesta, ja vastineeksi se saa paljon tarvitsemiaan kaivannaisia. Mutta jos tämä saadaan toimimaan, se ei voi olla vain kaikkia hyödyttävä tilanne. Se voi olla kaikkia hyödyttävä tilanne, koska se voi edistää vuosituhannen kehitystavoitteita. Voimmeko me Euroopassa työskennellä Kiinan kanssa yrittääksemme parantaa sitä, mitä on tapahtumassa, yrittääksemme parantaa tilannetta pikemmin kuin vain tuomita Kiinan tekemiset tai Kiinan puutteet? Jos voimme työskennellä yhdessä Kiinan ja Afrikan kanssa edistääksemme hyvää hallintoa, uskon, että voimme saada aikaan apua, kauppaa ja parannuksia.

Uskon, että komission jäsen on oikeassa: jos haluamme Kiinan kuuntelevan meitä, megafonidiplomatia ei toimi. Kiinalaisessa luonteessa on tärkeää, että ei menetä kasvojaan. Diplomatialla – hiljaisella diplomatialla – on paremmat mahdollisuudet saavuttaa se, mitä tahdomme saavuttaa. Minun mielestäni EU:n pitäisi työskennellä Kiinan kanssa hyvien käytäntöjen kannustamiseksi siinä, mikä voisi olla ensimmäinen todellinen tilaisuus tehdä jotakin Afrikan hyväksi sen jälkeen, kun asiasta on puhuttu vuosia eikä kuitenkaan mitään ole tehty. Jos Kiina painostaa meitä kilpailemaan vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa, sitä parempi. Tarvitsemme kilpailua, tarvitsemme painostusta.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö