Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 22. apríla 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Politika Číny a jej účinky na Afriku (rozprava)
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell, v mene skupiny PPE-DE. – Pán predsedajúci, ako uvádza výborná správa pani Gomes, Čína začala s obchodom a výmenou v osemdesiatych rokoch a pozdvihla z chudoby 400 miliónov svojich občanov. Akej inej časti sveta sa niečo také podarilo v takom krátkom čase? V tom musíme byť realisti. Ide o jednu z tém, o ktorých je potrebné dnes večer diskutovať.

Množstvo ďalších častí sveta pocítilo horúci dych čínskeho draka. Hospodárske zvraty v rade krajín Latinskej Ameriky a afrických krajín sú z veľkej časti v opačnom smere s hospodárskym rozvojom Číny. Aktivity Číny, či už v oblasti investícií, obchodu alebo pomoci v minulých niekoľkých rokoch neuveriteľne vzrástli. Čísla hovoria sami za seba – hodnota čínskeho obchodu s Afrikou vzrástla od roku 1999 z 2 miliárd USD na takmer 40 miliárd v roku 2005. Ako už uviedol pán komisár, Čína je teraz pre Afriku tretím najvýznamnejším obchodným partnerom.

Zapojenie Číny v Afrike otvára veľa možností. Je však nevyhnutné, aby sme sa kriticky pozerali na jej vplyv na rozvoj. Rozvojový potenciál a podmienky pre rozvoj sú dvomi stranami jednej mince. Jedno ale nie je možné dosiahnuť bez druhého. Množstvo afrických krajín skutočne doslova prekypuje rozvojovým potenciálom, skorumpované africké vlády však po desaťročia prejavovali pohŕdanie nad svojimi ľuďmi a upierali im možnosť rozvoja. A záleží na afrických politických orgánoch, či čínske záväzky budú pre bežného Afričana prínosom či prekliatím.

Konžská republika je vynikajúcim príkladom toho, v čom rozvojový potenciál spočíva. Produkcia Konžskej republiky je 714 USD na osobu za rok. Konžské obyvateľstvo veľa trpelo. Čína uzavrela s Konžskou republikou dohodu o výstavbe ôsmich nemocníc, tisícov kilometrov ciest a železničných staníc s tým, že na oplátku získa potrebné nerastné suroviny. To síce môže fungovať, v žiadnom prípade však nejde o stratégiu, ktorá je prínosná pre obidve strany. Možno by sa mohlo jednať o prínos pre tri strany, keby došlo k pokroku v oblasti rozvojových cieľov milénia. Môžeme v Európe spolupracovať s Čínou, aby sme sa pokúsili vylepšiť to, čo sa deje, pokúsili sa o zlepšenie situácie, skôr ako iba kritizovali to, čo Čína robí, či to, v čom má nedostatky? Pokiaľ budeme schopní spolupracovať s Čínou a Afrikou na zlepšení riadnej správy vecí verejných, potom sa domnievam, že môžeme zabezpečiť pomoc, obchod a zlepšenie.

Myslím, že pán komisár mal pravdu, keď hovoril, že ak chceme, aby nás Čína počúvala, neuspejeme s hlasnou diplomaciou. Pre väčšinu Číny je charakteristické, že nechce stratiť tvár. Preto má na dosiahnutie nášho cieľa väčšiu šancu skutočná – tichá – diplomacia. Domnievam sa, že Európa by mala s Čínou pracovať, aby podporila osvedčené postupy, a v tom sa možno ukrýva prvá skutočná možnosť niečo pre Afriku, po rokoch rečnenia a ničnerobenia, urobiť. Pokiaľ na nás Čína bude tlačiť, aby sme súťažili v napĺňaní rozvojových cieľov milénia, tým lepšie. Potrebujeme súťažiť, potrebujeme tlak.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia