Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Teisipäev, 22. aprill 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

10. Euroopa Arengufondi programmitöö rakendamine (arutelu)
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti, raportöör. − (FR) Proua juhataja, viimastel päevadel on arenguabi meedias olnud pealkirjades, aga kahjuks täiesti valel põhjusel.

2007. aastal vähenes ELi abi esimest korda alates aastast 2000. See on õõvastav poliitiline sõnum, mille me saadame riikidele ja rahvastele lõunas ja seda ajal, mil kõige haavatavamad neist on silmitsi toiduainete kriisiga.

Parlament toetab komisjoni, toetab teid, volinik, ELi kohustuse kordamisel Euroopa tippkohtumisel Brüsselis ja tiheda ajakava nõudmisel. Rahvusvahelise solidaarsuse osas lasub meil kahepoolne vastutus: esiteks pidada oma sõna ja teiseks tagada, et meie abi oleks tõhusaks ja käegakatsutavaks panuseks vaesuse vastu võitlemisel. Just see on kaalul 10. Euroopa Arengufondi (EAF) rakendamisel ja peaaegu 22,7 miljardi euro puhul järgmise kuue aasta jooksul. Usun, et EL omab siin olulist relva vaesuse vastu võitlemisel ja õiglasema maailma ehitamisel.

Sellepärast valmistavad meile väga muret viivitused ratifitseerimisprotsessis. Tõsi ta on, et komisjon on pühendunud rahastamise järjepidevusele, vähemalt ajutiselt, kuid olukord võib kõige haavatavamate Aafrika riikide jaoks väga kiiresti muutuda talumatuks.

Meie esimeseks prioriteediks 10. Euroopa Arengufondi puhul on demokraatlik kontroll. Euroopa Parlamendi demokraatlik kontroll, eelkõige EAFi eelarve koostamisel – ja sedakorda loodan ma, et me ei lase mööda 2010. aasta tähtaega finantsperspektiivi läbivaatamiseks – ja riiklike parlamentide demokraatlik kontroll, tugevdatud võimsust edendava programmiga.

Tahaksime ka, et haridus ja tervishoid oleksid prioriteetsed tegevusvaldkonnad ning et neile eraldataks 20% EAFi vahenditest. Nendele valdkondadele on aga planeeritud eraldada toetust vaid 6,1% ulatuses ja isegi see arv on 9. EAFiga võrreldes vähenenud. Komisjon ütleb, et saavutab 20% sihtmärgi eelarvelise toetuse kaudu ja me usume teda.

Raport toonitab ka puudusi seoses soolise mõõtmega, mis ei ole hetkel omaette tegevusvaldkond. Me peame selle arutelu taasavama, konsulteerides oma AKV riikide partnerite, nende parlamentide ja kodanikuühiskondadega, 2010. aasta vahekokkuvõtte käigus.

Eelarvelisse toetuse osas olen mina isiklikult alati arvanud, et see on hea vahend, eeldades muidugi, et see austab demokraatiat, head valitsemistava ja koordineerimist rahastajate vahel. Kuna me usume, et eelarveline toetus peab aitama aastatuhande arengueesmärke, innustame komisjoni valima oma aastatuhande arengueesmärkide lepingutega seda teed.

10. EAFis väljakäidud uue ergutava toetuse puhul ütleme loomulikult „jah“ hea valitsemise maksele, kuid mitte valitsemisprofiilile, mis peegeldaks peamiselt põhja huvisid. Tahaksin rääkida võitlusest terrorismi sisserände jne vastu.

Samuti oleme valvel teistes majanduspartnerluslepingute rahastamisega seonduvates küsimustes. Ka siin on EL ja liikmesriigid võtnud endale kohustuse anda 2 miljardi euro väärtuses lisaabi kaubandusele praegusest hetkest aastani 2010. Siiski näib, et see 2 miljardit eurot on ära sulanud ja et komisjon kavandab juba majanduspartnerluslepingute rahastamist integreeritud piirkondlikest programmidest. See peab selgitama oma kavatsusi antud küsimuses, kuna, kui asi meid puudutab, ei tohi EAFi vahendeid kasutada tasuna majanduspartnerluslepingute allkirjastamise eest.

Raport toob välja veel nii mõnedki punktid, kuigi mul ei ole aega neid käsitleda. Mainin enne lõpetamist veel vaid kahte. Esiteks Aafrika rahutagamisrahastu. Loomulikult peame toetama Aafrika Liidu püüdlusi rahu saavutamiseks ja konfliktide ennetamiseks mandril, aga ma usun, et see vahend kuulub ühise välis- ja julgeolekupoliitika alla ja nii tuleks seda rahastada ühise välis- ja julgeolekupoliitika vahenditest.

Kaasrahastamise küsimuses nõuab raport algset käegakatsutavat kohaldamisviisi, st üleaafrikalise arengufondi loomist, mida koos rahastavad EAF ja naabruskonna rahastamisvahend.

Olgu kuidas on, aga selline ongi enam-vähem minu raporti sisu.

Hr Michel, te ütlesite hiljuti, et „meie oleme esimene põlvkond, kes suudab vastu seista suurele vaesusele ja väita äärmise meelekindlusega: meil on raha, ravimid ja teadus vaesusele lõpu tegemiseks. Küsimus on aga selles, kas meil leidub ka tahet?“ Selles punktis, hr Michel, toetab parlament teid igati.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika