Index 
 Teljes szöveg 
Viták
2008. április 22., Kedd - Strasbourg HL kiadás

A 10. Európai Fejlesztési Alap programjának végrehajtása (vita)
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti, előadó. − (FR) Elnök asszony, a fejlesztési támogatás az újságok szalagcímeiben szerepelt az utóbbi napokban, de sajnos rossz okokból.

2007-ben az EU támogatásai csökkentek, 2000 óta először. Ez egy visszataszító politikai üzenet, amit a déli országoknak és népeknek küldünk, egy olyan időben, amikor köztük a leginkább sérülékenyek ki vannak téve az élelmiszerválságnak.

A Parlament támogatja a Bizottságot, támogatja önt, biztos úr, az EU elkötelezettségének újbóli kimondásában a brüsszeli európai csúcstalálkozón, és a szoros menetrendhez való ragaszkodásban. Kettős felelősségünk van a nemzetközi szolidaritás kapcsán: először is, megtartani szavunkat, és másodszor, garantálni, hogy a támogatásaink megfogható és hatékony módon járuljanak hozzá a szegénységgel szembeni küzdelemhez. Ez a tétje a 10. EFA végrehajtásának, és a majdnem 22,7 milliárd eurónak a következő hat évben. Úgy vélem, hogy az EU ezáltal egy nagy erejű fegyverrel rendelkezik, amellyel hozzájárulhat a szegénység problémájának megoldásához és egy méltányosabb világ felépítéséhez.

Ezért aggódunk nagyon a ratifikációs folyamat késései miatt. Természetesen a Bizottság elkötelezett a finanszírozás folyamatossága iránt, legalábbis átmenetileg, de a helyzet gyorsan tarthatatlanná válhat a legsérülékenyebb afrikai országok számára

Az első prioritásunk a 10. EFA számára a demokratikus ellenőrzés. Az Európai Parlament demokratikus ellenőrzése, mindenekelőtt, az EFA költségvetésbe illesztésével – és remélem, hogy ezúttal betartjuk a 2010-ben esedékes pénzügyi terv felülvizsgálatának határidejét –, és a nemzeti parlamentek demokratikus ellenőrzése, egy megerősített kapacitásépítési programmal.

Szeretnénk továbbá, hogy az oktatás és az egészségügy kiemelt cselekvési területekké váljanak, és az EFA pénzeszközeinek 20 százalékát fordítsák ezekre a célokra. Ám a meglévő tervek szerint csupán a támogatások 6,1%-a jutna ezekre a területekre, és még ezek a számok is alacsonyabbak a 9. EFA számainál. A Bizottság szerint költségvetési támogatás segítségével el fogjuk érni ezt a 20%-os célt, és mi a szaván fogjuk.

A jelentés kihangsúlyozza továbbá a nemek kérdésében tapasztalható hiányosságokat, ami jelenleg nem képez külön cselekvési területet. Újra kell kezdenünk ezt a vitát, konzultálva AKCS partnereinkkel, az ő parlamentjeikkel és civil társadalmukkal, a 2010-ben esedékes időközi értékelés során.

A költségvetési támogatás kapcsán én személyesen mindig is azt gondoltam, hogy ez egy jó eszköz volt, feltéve természetesen, hogy tiszteletben tartja a demokráciát, a jó kormányzást és a donorok közötti koordinációt. Mivel úgy gondoljuk, hogy a költségvetési támogatásnak a millenniumi fejlesztési célokat kell szolgálnia, ezért arra kérjük a Bizottságot, hogy térjen erre az útra az MFC-vel kapcsolatos szerződéseivel.

A 10. EFA-ban javasolt új ösztönző részlet kapcsán, természetesen igen mondunk a jó kormányzásért járó “jutalomra”, viszont nemet mondunk egy kormányzási profilra, ami az északi országok érdekeit tükrözné. A terrorizmus elleni küzdelemről, a bevándorlásról stb. beszélnék.

Elővigyázatosnak kell lennünk az GPA (gazdasági partnerségi megállapodások) finanszírozásának kérdésében is. Itt is kötelezettséget tettek mind az EU, mind a tagállamok: további 2 milliárd euró kereskedelmi segély most és 2010 között. Ám úgy tűnik, hogy ez a 2 milliárd euró eltűnt, és hogy a Bizottság már az integrált regionális programokból tervezi finanszírozni a GPA-kat. A Bizottságnak tisztáznia kell szándékait ebben a tárgyban, mivel az EFA pénzeszközeit véleményünk szerint nem szabadna a GPA-k aláírásának jutalmaként használni.

A jelentés számos további megjegyzést tesz, bár nincs időm ezek részletezésére. Csupán két másik kérdést említek, mielőtt befejezem. Először is, az afrikai béke támogatására irányuló eszköz. Nyilvánvalóan támogatnunk kell az Afrikai Unió békére és konfliktusmegelőzésre irányuló erőfeszítéseit ezen a kontinensen, de azt gondolom, hogy ez az eszköz a közös kül- és biztonságpolitikához tartozik, és ezért a KKBP pénzeszközeiből kell finanszírozni.

A társfinanszírozással kapcsolatban a jelentés induló kézzelfogható alkalmazást kér, tehát egy pán-afrikai fejlesztési alap létrehozását, amelyet közösen finanszírozna az EFA és a szomszédsági pénzügyi eszköz.

Többé-kevésbé ez a jelentésem tartalma.

Michel úr, ön a közelmúltban azt mondta, hogy “mi vagyunk az első olyan generáció tagjai, amely úgy néz szembe a rendkívüli szegénységgel, hogy hitelesen megállapíthatja: van pénzünk, gyógyszerünk és tudományunk, hogy véget vessünk a szegénységnek. A kérdés az, hogy akarjuk-e?” Nos, ebben a kérdésben, Michel úr, a Parlament ön mögött áll.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat