Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Wtorek, 22 kwietnia 2008 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Realizacja dziesiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (debata)
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti, sprawozdawczyni. − (FR) Pani przewodnicząca! Pomoc w rozwoju znalazła się w ostatnich dniach na pierwszym miejscu, lecz niestety, z błędnych przyczyn.

W roku 2007 pomoc UE zmniejszyła się po raz pierwszy od roku 2000. To alarmujące przesłanie polityczne, które wysyłamy do krajów i ludów półkuli południowej w momencie, gdy najsłabsze z nich cierpią na kryzys braku żywności.

Parlament popiera Komisję, popiera pana, panie komisarzu, w kwestii powtórzenia zaangażowania UE na szczycie europejskim w Brukseli i trzymania się napiętego planu. W kwestii międzynarodowej solidarności ciąży na nas podwójna odpowiedzialność: po pierwsze, dotrzymanie słowa, a po drugie, zagwarantowanie, iż niesiona przez nas pomoc będzie stanowić namacalną i efektywną kontrybucję na drodze do zwalczenia ubóstwa. Tego dotyczy wcielenie w życie 10. EFR i prawie 22.7 bilionów euro w ciągu najbliższych sześciu lat. To wchodzi w grę w kwestii implementacji 10. EFR. Sądzę, iż UE posiada istotne środki w kwestii radzenia sobie z ubóstwem i budowaniem sprawiedliwszego świata.

Właśnie dlatego niezwykle martwią nas opóźnienia w procesie ratyfikacji. Komisja zgodziła się na kontynuację finansowania przynajmniej przez pewien okres czasu, jednak sytuacja bardzo prędko może stać się nie do zniesienia w przypadku najbardziej potrzebujących krajów afrykańskich.

Naszym priorytetem w 10. EFR jest przestudiowanie analizy demokratycznej, przede wszystkim analizy demokratycznej w wykonaniu Parlamentu Europejskiego, z budżetowaniem EFR – i tym razem mam nadzieję, iż będziemy przestrzegać terminów i zdążymy z przeglądem perspektyw finansowych na 2010 rok – i analizą demokratyczną przeprowadzoną przez parlamenty krajowe ze zwiększonym programem rozwijania umiejętności.

Pragniemy również, aby obszarami priorytetowymi stały się edukacja i zdrowie, uzyskując 20% funduszy EFR. Niemniej jednak planuje się jedynie alokację 6,1% dla tych obszarów i są to jeszcze mniejsze sumy niż dla 9. EFR. Komisja twierdzi, iż dojdziemy do tych 20% poprzez wsparcie z budżetu, i będziemy ją trzymać za słowo.

Sprawozdanie podkreśla również braki w aspekcie płci, co na chwilę obecną nie jest obszarem akcji samym w sobie. Musimy wrócić do tej debaty w porozumieniu z naszymi partnerami z AKP, ich parlamentami oraz społeczeństwem obywatelskim, podczas półrocznego przeglądu w roku 2010.

Jeśli chodzi o wsparcie budżetowe, sądziłam zawsze, że to dobre narzędzie, oczywiście pod warunkiem, że przestrzega się zasad demokracji, dobrego zarządzania oraz koordynacji działań krajów udzielających pomocy. Jako że sądzimy, iż wsparcie budżetowe musi służyć realizacji milenijnych celów rozwoju, zachęcamy Komisję, aby poszła tą drogą ze swoimi kontraktami MCR.

W kwestii nowej rezerwy motywacyjnej zaproponowanej w 10. EFR, oczywiście mówimy „tak” dla „premii” za dobre zarządzanie, ale nie dla profilu rządzenia, co odbijałoby przede wszystkim interesy krajów półkuli północnej. Chciałabym powiedzieć o walce z terroryzmem, imigracji itp.

Będziemy również czujni w kwestii finansowania porozumień o partnerstwie gospodarczym. Również tutaj UE oraz państwa członkowskie złożyły swoje zobowiązanie: dodatkowe 2 mld euro pomocy na handel pomiędzy chwilą obecną a rokiem 2010. Niemniej jednak wydaje się, iż te 2 mld euro wyparowały i że teraz Komisja planuje finansowanie porozumień o partnerstwie gospodarczym ze zintegrowanych programów regionalnych. Koniecznie musi wyjaśnić swoje zamierzenia w tej kwestii, ponieważ fundusze EFR, naszym zdaniem, nie powinny być wykorzystywane jako nagroda za podpisanie porozumienia o partnerstwie gospodarczym.

W raporcie mówimy o wielu innych sprawach, na wspomnienie których nie mamy teraz czasu. Wspomnę tylko jeszcze dwie kwestie. Po pierwsze, Instrument na rzecz pokoju w Afryce. Oczywiście musimy wspierać wysiłki Unii Afrykańskiej w kwestii pokoju i zapobiegania konfliktom na kontynencie, ale uważam, że to narzędzie podlega CFSP, zatem powinno być finansowane z funduszy CFSP.

Jeśli chodzi o współfinansowanie, sprawozdanie to wzywa do stworzenie wstępnego narzędzia, tj. utworzenia „ogólnoafrykańskiego funduszu rozwoju”, założonego wspólnie przez EFR i podobne narzędzie.

To mniej więcej zawartość mojego sprawozdania.

Panie komisarzu Michel! Ostatnio powiedział pan, iż „jesteśmy pierwszym pokoleniem, które może stawić czoła ekstremalnemu ubóstwu i stwierdzić z rzeczywistym przekonaniem: mamy pieniądze, lekarstwa i naukę, aby skończyć z ubóstwem. Pytanie brzmi, czy taka jest nasz wola?” W tej kwestii, panie Michel, ma pan za sobą Parlament.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności