Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 22. apríla 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vykonávanie programovania 10. Európskeho rozvojového fondu (rozprava)
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti, spravodajkyňa. − (FR) Pani predsedajúca, rozvojová pomoc bola v minulých dňoch v centre pozornosti médií, aj keď predovšetkým v negatívnom svetle.

Pomoc EÚ v roku 2007 prvýkrát od roku 2000 poklesla. To je desivý politický odkaz krajinám Juhu a ich obyvateľom v dobe, keď sú najviac zo všetkých zasiahnutí potravinovou krízou.

Parlament podporuje Komisiu, podporuje Vás, pán komisár, v tom, aby bol znova zdôraznený záväzok EÚ na európskej vrcholnej schôdzke v Bruseli a aby sme trvali na pevnom časovom pláne. Máme dvojakú zodpovednosť v zmysle medzinárodnej solidarity – po prvé dodržať svoje slovo a po druhé zaručiť, aby naša pomoc hmatateľne a účinne prispievala k znižovaniu chudoby. A to je to, o čo ide počas budúcich šiesti rokov pri realizácii 10. Európskeho rozvojového fondu s viac ako 22,7 miliardami EUR. Domnievam sa, že EÚ v ňom má najvýznamnejšiu zbraň na riešenie chudoby a budovanie spravodlivejšieho sveta.

Preto sme mimoriadne znepokojení oneskorením procesu ratifikácie. Pripusťme, že sa Komisia zaviazala ku kontinuite financovania, aspoň dočasne, ale situácia by sa pri najzraniteľnejších afrických krajinách mohla stať veľmi rýchlo neudržateľnou.

Našou hlavnou prioritou pre 10. Európsky rozvojový fond je demokratická kontrola. V prvom rade demokratická kontrola Európskeho parlamentu, pri zostavovaní rozpočtu Európskeho rozvojového fondu – a verím, že tentoraz splníme lehotu pre prieskum finančného výhľadu v roku 2010 – a demokratická kontrola národných parlamentov, pri posilnení programu budovania kapacít.

Radi by sme, aby cieľom opatrenia boli prednostne aj oblasti vzdelávania a zdravotníctva a aby na tieto oblasti bolo vyčlenených 20 % finančných prostriedkov Európskeho rozvojového fondu. Žiaľbohu, v plánoch pre tieto oblasti sa ráta iba s 6,1 % pomoci, teda ešte menej ako 9. Európskom rozvojovom fonde. Komisia sľúbila, že cieľa 20 % dosiahne prostredníctvom rozpočtovej pomoci, berieme ju teda za slovo.

Táto správa tiež upozorňuje na nedostatky z hľadiska rodovej rovnosti, ktoré v súčasnosti nie sú plnoprávnym cieľom opatrení. Je potrebné, aby sme túto diskusiu znovu otvorili a konzultovali s našimi partnermi z krajín AKT, ich parlamentmi a občianskou spoločnosťou počas prieskumu v polovici obdobia v roku 2010.

Osobne som vždy považovala rozpočtovú pomoc za dobrý nástroj, samozrejme za predpokladu, že rešpektuje demokraciu, riadnu správu vecí verejných a koordináciu darcov. Vzhľadom na to, že si myslíme, že rozpočtová podpora musí slúžiť rozvojovým cieľom milénia, vyzývame Komisiu, aby išla touto cestou pri zmluvách týkajúcich sa rozvojových cieľov milénia.

Pokiaľ ide o stimulačné podiely navrhnuté v 10. Európskom rozvojovom fonde, súhlasíme samozrejme s „prémiou“ na základe riadnej správy vecí verejných, avšak nie pri takom modeli verejnej správy, ktorý by prednostne odrážal záujmy Severu. Mám na mysli boj proti terorizmu, prisťahovalectvo a i.

Budeme opatrní tiež vo veci finančných prostriedkov dohôd o hospodárskom partnerstve. Aj tu sa EÚ a členské štáty zaviazali, a to ku dvom dodatočným miliardám EUR za rok do roku 2010 na podporu obchodu. Zdá sa však, že sa tieto dve miliardy EUR rozplynuli a že Komisia už plánuje financovať dohody o hospodárskom partnerstve z integrovaných regionálnych programov. Je potrebné, aby Komisia jasne stanovila svoje zámery v tejto veci, lebo ak vieme, finančné prostriedky Európskeho rozvojového fondu by nemali byť využívané ako odmena za podpísanie dohôd o hospodárskom partnerstve.

Správa sa venuje ďalšiemu radu otázok, ja však nemám dostatok času, aby som o nich teraz hovorila. Napriek tomu dve z nich na záver pripomeniem. Po prvé musíme samozrejme podporovať úsilie Africkej únie o mier a predchádzaniu konfliktom na kontinente, domnievam sa však, že tento nástroj spadá pod SZBP, a musí byť teda financovaný z jej prostriedkov.

K otázke spolufinancovania sa v správe požaduje počiatočné hmotné použitie, teda vytvorenie „panafrického fondu pre rozvoj“ financovaného z Európskeho rozvojového fondu a nástroja susedstva.

Taký je v zásade obsah mojej správy, v pozitívach aj negatívach.

Pán Michel, prednedávnom ste povedali, že „sme prvou generáciou, ktorá môže riešiť mimoriadnu chudobu a situáciu so skutočným nasadením – na to, aby sme skoncovali s chudobou, máme peniaze, lieky a vedu. Máme na to však vôľu?“ V tom sa s Vami, pán Michel, Parlament zhoduje.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia